https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zachovani-starych-hospodarskych-lesu-podporuje-biodiverzitu-lesnich-organismu-ve-stredni-evrope
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zachování starých hospodářských lesů podporuje biodiverzitu lesních organismů ve střední Evropě

11.4.2024 05:06 | PRAHA (Ekolist.cz)
Velmi stará bučina v EVL Východní Krušnohoří chráněná smluvní ochranou
Velmi stará bučina v EVL Východní Krušnohoří chráněná smluvní ochranou
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jeňýk Hofmeister / Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity
Mezi hlavní příčiny úbytku druhové diverzity lesních organismů ve střední Evropě patří nedostatek lesních stanovišť, které nebyly ovlivněny hospodářskou činností člověka a vzájemná izolace zachovalých stanovišť na krajinné úrovni. Vědci z Katedry ekologie lesa Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Botanického ústavu Akademie věd ČR se ve svém výzkumu zabývali vlivem vlastností nejzachovalejších lesních stanovišť a jejich krajinného kontextu v rámci ČR na druhovou rozmanitost a zastoupení lišejníků rostoucích na živých i mrtvých stromech, jakožto příhodné modelové skupiny organismů reprezentující lesní biodiverzitu.
 
Na studovaných lokalitách vědci v souhrnu zaznamenali 513 druhů lišejníků vázaných na živé, odumírající a mrtvé stromy, což představuje významnou část této skupiny lišejníků v ČR. Výsledky studie ukázaly, že počet těchto druhů na jednotlivých lokalitách roste s variabilitou povrchu živých i odumřelých stromů (přítomností tzv. mikrostanovišť), která se obecně zvyšuje se stářím stromů.

Fragment starého jedlobukového lesa v CHKO Brdy (II. zóna), který byl za dobu existence CHKO (od roku 2016) zčásti vykácen.
Fragment starého jedlobukového lesa v CHKO Brdy (II. zóna), který byl za dobu existence CHKO (od roku 2016) zčásti vykácen.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jeňýk Hofmeister / Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

Pestrost v druhovém složení společenstev lišejníků mezi jednotlivými studovanými lokalitami úzce souvisela s pestrostí v zastoupení jednotlivých typů mikrostanovišť na lokalitách. Obecně řečeno, na úrovni lokality byla pro druhovou diverzitu zásadní heterogenita stanovišť a struktur vázaných na člověkem málo ovlivněné lesy ponechaných samovolnému vývoji.

Z pohledu širšího krajinného kontextu byla zjištěna vyšší druhová diverzita lišejníků na lokalitách s větší plochou lesních stanovišť s přírodě blízkou druhovou skladbou v okolí (vyšší tzv. prostorovou kontinuitou) a delší dobou od posledního hospodářského zásahu (delší tzv. časovou kontinuitou). Tyto výsledky jsou relevantním příspěvkem k diskusi o významu ochrany starších hospodářských porostů s přírodě blízkou druhovou skladbou. Lesní stanoviště klasifikované jako přírodní stanoviště dle Katalogu biotopů ČR tvoří přibližně čtvrtinu rozlohy lesů v ČR (tj. asi 8 % výměry ČR).

Smíšený jedlosmrkobukový les ve VÚ Boletice
Smíšený jedlosmrkobukový les ve VÚ Boletice
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jeňýk Hofmeister / Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity

Největší podíl připadá na acidofilní a květnaté bučiny, představující plošně nejvýznamnější stanoviště potenciální přírodní vegetace střední Evropy. Mnohé z těchto porostů v současné době dosahují mýtního věku a jsou mýtními těžbami obnovovány – a to někdy i v podmínkách, kdy tyto obnovní těžby mohou být ekonomicky ztrátové. Výsledky publikované studie dokládají na příkladu modelové skupiny lišejníků zásadní význam zachování těchto stanovišť v rámci celé střední Evropy pro zachování druhové rozmanitosti lesních organismů.

Přečtěte si také |
Foto: Jeňýk Hofmeister / Katedra ekologie lesa Ať žijí mrtvé stromy!

„Naše studie na příkladu lišejníků ukázala, že ochrana starších hospodářských lesních porostů s přírodě blízkou druhovou skladbou může významně přispět k zastavení poklesu biologické rozmanitosti fragmentovaných lesních stanovišť střední Evropy. Zároveň může tento krok přiblížit ČR k naplnění závazků při ochraně biologické rozmanitosti Evropy, zejména přísné ochrany 10 % území, tak jak je formulována ve Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti,“ vyzdvihuje aplikační potenciál zjištěných výsledků hlavní autor Jan Hofmeister z Katedry ekologie lesa FLD ČZU.


reklama

 
foto - Mráčková Karla
Karla Mráčková
Autorka je tisková mluvčí České zemědělské univerzity.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

11.4.2024 05:47
Jak jsem již psal jinde. ČZU a jejím pracovníkům věřím a držím palce.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.4.2024 05:47
Jak jsem již psal jinde. ČZU a jejím pracovníkům věřím a držím palce.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.4.2024 05:58 Reaguje na Michal Ukropec
Já taky.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.4.2024 06:23
Měly by se rozšířit Národní parky, No ale nikoli zcela bezzásahové, ale s šetrným managementem. Zejména na státní půdě.
Odpovědět
Sl

Slovan

11.4.2024 07:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
“Obecně řečeno, na úrovni lokality byla pro druhovou diverzitu zásadní heterogenita stanovišť a struktur vázaných na člověkem málo ovlivněné lesy ponechaných samovolnému vývoji.”
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

12.4.2024 20:07 Reaguje na Slovan
Nějak jste vynechal to slovo hospodářské. To přece neznamená ponechání zcela samovolnému vývoji.
Odpovědět
Sl

Slovan

13.4.2024 10:26 Reaguje na Slavomil Vinkler
“člověkem málo ovlivněné lesy” - přesně to jsou ty staré hospodářské (při těžbě zapomenuté) lesy u nás o kterých je článek. Jsou to sice většinou malé fragmenty, ale pro les a celkovou biodiverzitu v něm jsou zásadní.
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

11.4.2024 08:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ale bez Lesy ČR.
Kvůli špatnému hospodaření Lesů ČR tady máme mnoho ekologistů a ochránců lesů. Kdyby Lesy hodspodařili dobře, nic takového nevznikne a kůrovec není přemnožený
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.4.2024 12:53 Reaguje na Michal Uhrovič
Přesně.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

11.4.2024 14:43 Reaguje na Michal Uhrovič
Dlouhodobě zastávám tentýž názor
Odpovědět

Radek Čuda

11.4.2024 15:24 Reaguje na Michal Uhrovič
Já se nechci úplně LČR zastávat, v řadě případů bezpochyby mají máslo na hlavě, ale je to prostě státní podnik a co jim na Těšnově řeknou, to holt musí dělat/preferovat. Pokud bylo zadání maximální výnos a minimální náklady, tak ...
Odpovědět

Radek Čuda

11.4.2024 15:28 Reaguje na Slavomil Vinkler
To je jednak jako jít s kanonem na vrabce, jednak je to nesystémové řešení, které se navíc vždy dotkne jen poměrně malé části území. Měla by se nastavit jasná pravidla, která uvedené v dostatečné míře zajistí ve všech lesních porostech, a samozřejmě by měl být kladen následně důraz na jejich kontrolu a vymáhání.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

11.4.2024 19:48 Reaguje na Radek Čuda
Naopak to pokládám za systémové. LČR jako všichni podnikají za účelem zisku. S tím nic nikdo nenadělá, viz vaše předchozí. Jen pro NP to neplatí, takže alespoň menší část cenných území vyjmout z hospodářských lesů. Asi jako máte produkční pole na produkci a pak trochu plochy na park či skalku co dotujete.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

11.4.2024 21:37
Je otázkou, co je myšleno tím starým hospodařským lesem. Třeba bučiny jsou z hlediska hospodářského přestarlé od věku 140 let. To se pak dřevo z jich hodí jen na palivo. Přestarlé porosty jsou tedy vizitkou špatného hospodáře, který nesklidil včas, a nyní mu tedy bude tato možnost z hlediska vyšsího principu mravního odňata.
Odpovědět
HH

Honza Honza

12.4.2024 07:41
Už z dějin vidíme, že absolutistické režimy vždy vedou ke zkáze. Vláda osvíceného panovníka se vždy zvrhne a lepší je málo funkční složitá demokracie. Proto je lepší konkurenční tržní hpospodaření s chybami než zkostnatělá osvícená vláda ekologů a správy NP, které nikdo nesmí kontrolovat.
Tuto katastrofu vidíme i na vládě EU, kde chybí demokracie a kontrola a dobré věci se zde zvrhávají v nesmysly.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist