https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/katerina-kubankova-stare-sady-jsou-skvely-zdroj-kvalitniho-ovoce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Kateřina Kubánková: Staré sady jsou skvělý zdroj kvalitního ovoce

26.9.2017 09:41 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Praze je překvapivě hodně ovocných stromů a sadů.
V Praze je překvapivě hodně ovocných stromů a sadů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Na ovoce
Kateřina Kubánková při jedné z cest do Německa svezla stopařku, která jí nadšeně vyprávěla o tom, jak pomocí aplikace Mundraub sbírá veřejně přístupné ovoce. „Ta myšlenka mě uchvátila. Pracovala jsem tehdy jako grafička a dokázala jsem si živě představit, jak by se podobný projekt dal zrealizovat také v České republice,“ říká Kubánková. Po návratu sehnala několik kamarádů, pověděla o svém záměru německé organizaci Mundraub a slovenské organizaci Fruitmap.sk a za necelý rok byla platforma Na ovoce na světě.
 

Mohla bys mi prosím stručně shrnout, co Na ovoce dělá?

Chceme, aby si lidé uvědomili, že mají zdarma k dispozici neuvěřitelný zdroj kvalitního a často i neznámého ovoce. Snažíme se zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek. Podporujeme chřadnoucí biodiverzitu, genetické a kulturní dědictví a upozorňujeme na krásu kulturní krajiny, ve které žijeme.

Jak?

Mapujeme sady a ovocné stromy v naší aplikaci, objevujeme opuštěné sady a zakládáme sady nové. Kromě toho také pořádáme procházky do přírody, workshopy o sadařství, konference a ovocné slavnosti.

Jak je to se sběrem ovoce v sadech? Je vůbec legální?

Vždy záleží na konkrétní situaci. Tak například v pražských ovocných sadech je sběr pro vlastní spotřebu možný. Kompletní přehled sadů můžeš najít na magistrátních stránkách praha-priroda.cz a některé z nich také na naší mapě.

U většiny stromů je však nutné podívat se do katastru. Když strom leží na pozemku městské části, bývá sběr většinou možný. Stromy u cest jsou dost nejednoznačné a je potřeba trochu detektivní práce. Mohou být majetkem obce nebo Ředitelství silnic a dálnic či mohou být na sezónu pronajaté obyvatelům obce. Když si člověk není jistý, měl by trochu zapátrat. Zvláště pokud na nějaké místo chce chodit pravidelně.

Kateřina Kubánková vystudovala grafický design na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2014 se věnuje projektu Na ovoce, který jí teď úspěšně zabírá všechen pracovní i volný čas. A když se přeci jen na chvíli utrhne, tak nejraději na hory, kolo nebo na svou zahrádku strčit hlavu do hlíny.
Kateřina Kubánková vystudovala grafický design na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Od roku 2014 se věnuje projektu Na ovoce, který jí teď úspěšně zabírá všechen pracovní i volný čas. A když se přeci jen na chvíli utrhne, tak nejraději na hory, kolo nebo na svou zahrádku strčit hlavu do hlíny.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Na ovoce

Proč nejsou zanesené všechny sady?

Kompletní přehled sadů s kulturněhistorickými informacemi momentálně připravujeme. Jeho součástí budou také náměty na výlety.

Musela jsi taky někdy pátrat?

Ano. V Lysolajích je jeden lískový ořech, který není součástí zahrádky, a stojí na takovém zeleném plácku. Ptala jsem se jedné místní paní, která mi řekla, že si z něj oříšky posbírat můžu, že na ně s vnoučaty na podzim také chodí. Následně jsem si informaci ověřovala na katastrální mapě, kde je pozemek skutečně veden jako městský. Od místních obyvatel, můžeme často získat cenné indicie.

Není ovoce od cest znečištěné?

Nemáme na to žádnou studii, ale osobně si myslím, že se jedná primárně o estetický a emocionální problém. Lidé si myslí, že to ovoce je jedovaté. Je pravda, že je zaprášené a musí se umýt, ale jedovaté není.

Spousta intenzivních sadů je často u dálnice a plody jsou chemicky ošetřené od květu až do sklizně. Je potřeba přemýšlet o tom, co jím teď. Je lepší krásné jablko ideálního tvaru plné chemikálií rostlé u dálnice nebo padavka ze škarpy? Já si osobně myslím, že ovoce ve veřejném prostoru je stejně kvalitní, ne-li kvalitnější.

Když mluvíš o ovoci, je škoda kolik odrůd už dnes ani nepoznáme…

I toto se snažíme nějakým způsobem řešit. Prodáváme staré odrůdy stromů a spolupracujeme s potulným sadařem Ondrou Dovalou. Ondra jezdí po krajině a objevuje odrůdy, o kterých ani nevíme, že existují. Vozí rouby domů a vrací stromy zpátky do přírody. Spektrum ovocných odrůd je neuvěřitelné. Tomuto tématu se věnuje výborná stránka stareodrudy.cz, která vznikla z iniciativy ČSOP. Je úžasné, kolik odrůd jabloní a hrušní je.

Kromě mapování sadů do nich také pořádáte procházky. Jaký je tvůj oblíbený sad?

Krásná procházka je skrze sad v Lysolajích, kudy vede turistická značka a člověk tam může strávit klidné odpoledne. Další úžasná lokalita je Klíčovský sad ve Vysočanech. Nachází se uprostřed industriální zástavby vedle dálnice, kde by ho člověk vůbec nečekal. Několik let se už obnovuje, ale vstup do něj stále není snadný. V září tam budeme pořádat ovocnou slavnost Je to kouzelné místo, které mám moc ráda. Líbí se mi i sady v Tróji, Divoké Šárce a na Krutci.

Šlapostroj pro Ovocnou slavnost

Šlapostroj je komunitní drtička na šlapací pohon, díky níž se můžou do moštování zapojit i návštěvníci akcí a třeba se přitom seznámit s novými sousedy. Chcete na něj přispět?

Kdo chodí na vaše výlety do sadů?

Lidé různého věku. Máme tam seniory, rodiče s dětmi a mladé lidi. Stejně tak na workshopy chodí lidé všech věkových skupin a celkem hodně třicátníků, kteří chtějí realizovat něco vlastního. Je skvělé, že se naše iniciativa setkala s širokým zájmem veřejnosti. Je to určitě dané i správným načasováním a tím, že tato témata dnes lidi zajímají.

Většina aktivit je soustředěna v Praze. Spolupracujete nějak s Prahou?

Obecně se dá říct, že magistrát velmi podporuje environmentální aktivity v rámci své grantov činnosti. Na úplném počátku k nám však byli poněkud skeptičtí, protože nevěděli, jestli uveřejnění sadů na mapě nepovede k hromadným nájezdům. Naštěstí se tomu tak nestalo a dnes už snad ty největší obavy pominuly. Na magistrátu pracují primárně fajn lidé, kteří mají zájem o to, co dělají a věnují se tomu zodpovědně. Od nás chtějí hlavně záruku, že náš přístup bude stejně tak zodpovědný.

Určování jablek v terénu.
Určování jablek v terénu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Na ovoce

Vidíš možnost rozšíření aktivit Na ovoce i do jiných českých měst?

Ano, určitě, ale zatím jsme se o to nepokoušeli. Tím, že všichni pocházíme z Prahy, tak terénní, sociální a komunitní aktivity se dějí tady. Byli bychom rádi, kdyby měl někdo chuť a chtěl by to překlopit do místa, kde žije.

Z pohledu udržitelnosti projektů je nejlepší, když iniciativa přichází od místních obyvatel. Rozhodně jsme však otevření spolupráci a rádi lidem poskytneme podporu.

Co máte letos v plánu?

V říjnu a v listopadu chystáme společně se spolkem Jestřábník otevření tří veřejně přístupných sadů – jedlých parků v Modřanech, Suchdole a Úněticích. S výběrem míst nám pomohl pražský magistrát. V případě Modřan se k následné péči zavázala městská část, u zbylých dvou lokalit máme následnou péči na starosti my. To, že sad bude vzkvétat i za 10 let, je pro nás důležitější, než zasadit někde pár stromů na divoko. Ovocné stromy totiž vyžadují intenzivní péči, proto potřebujeme mít garanci. Sehnat finance, zapojit místní obyvatele a vysadit stromy, bývá často ten nejmenší problém. Mnohem náročnější je však o místa dlouhodobě pečovat, jakmile počáteční nadšení pomine.

Ovocný sad
Ovocný sad
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Vláďa Kučera / Na ovoce
Jak vám můžou jednotlivci pomoct?

Mnoha způsoby. Můžou dále rozšiřovat naši mapu a kontrolovat údaje jiných uživatelů a upozorňovat nás na nedostatky mapy. Kdo má chuť a je z Prahy, může se zapojit jako dobrovolník na našich akcích. Pokud by s námi chtěl někdo pracovat, může nám napsat a rádi se sejdeme. Lidé nám mohou pomoct finančně skrze portál Darujme, koupí ovocného stromu přes e-shop nebo zapojením se do dlouhodobého programu pro firmy.

Co za stromy v e-shopu nabízíte?

Stromy starých a krajových odrůd z ovocné školky předního pomologa Standy Bočka. Nabídka e-shopu čítá 10 vybraných ovocných stromů – jabloní, hrušní a třešní. Ke každému stromu od nás lidé dostanou také Praktickou příručku s informacemi, jak strom správně zasadit a jak se o něj v následujících letech starat, aby prospíval a dělal jim radost. Část z ceny ovocného stromu jde přímo na vzdělávací aktivity Na ovoce. Smyslem e-shopu je snaha navrátit mizející tradiční odrůdy do české krajiny a zahrádek a pomoci tak zachovat pestrost zapomenutých chutí a vůní.

Mluvili jsme o tom, co vás čeká letos. Máte nějaké plány do delší budoucnosti?

Chceme nadále rozvíjet spolupráci s institucemi, zakládat jedlé parky a vylepšovat mapu. Lákalo by nás věnovat se zpracování ovoce. V Praze by se mi líbilo více veřejně přístupných moštovacích stanic. Chceme mít ovocné dny v týdnu, kdy si lidé budou moct na místě vymoštovat ovoce. Praha je bohatá na třešně a mým snem je tu založit sušárnu ovoce. Chtěli bychom taky vytvořit interaktivního průvodce sady, aby si lidé mohli plánovat svůj vlastní výlet. Interně to nazýváme Velká ovocná stezka.

Co jsou jedlé parky? k čemu jsou dobré?

Jedlými parky nazýváme veřejně přístupné ovocné sady, které v letošním roce společně s místními obyvateli vysázíme. To že se veřejnost do realizace zapojí od samého začátku je myslím velice důležité, protože si tak přirozeně vytvoří sepětí s daným místem. Navíc v případě Modřan budou mít lidé možnost stát se adoptivními rodiči jednotlivých ovocných stromů. A samozřejmě tato místa budou v budoucnu sloužit jako cenný lokální zdroj ovoce.

 

reklama

 
foto - Gregušová Veronika
Veronika Gregušová
Autorka je spolupracovnicí Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist