https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/zkoumame-kriticke-situace-blizkych-setkani-lidi-a-vlku-rika-miroslav-kutal
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zkoumáme kritické situace blízkých setkání lidí a vlků, říká Miroslav Kutal

30.11.2023 06:34 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vlci znovu nacházejí své místo v české krajině. S odhadovaným počtem kolem jednoho až dvou stovek se stávají nedílnou součástí naší biodiverzity. V rozhovoru s Miroslavem Kutalem, který působí na Mendelově univerzitě a zároveň v projektu Šelmy.cz se ponoříme do světa vlků v Česku. Mimo jiné se v rozhovoru zaměříme na to, co přináší Life Wild Wolf, projekt zaměřený na sdílení zkušeností a spolupráci v oblasti ochrany a udržitelného soužití s vlky.
 
Nemám nejpřesnější čísla, ale vlků je u nás v Česku kolik, osmdesát? V Itálii je to hodně přes tři tisíce.

U nás je odhad mezi jednou a dvěma stovkami. To je pro srovnání podobně, jako třeba v Chorvatsku nebo Slovinsku. A v řádu nižších stovek vlků se budou ty naše počty pohybovat i v dalších letech. Tedy v podobných počtech, jako má nyní Portugalsko nebo Švédsko.

Kvůli své velikosti samozřejmě Česko nikdy nemůže konkurovat v počtu vlků Itálii, kde jich žije přes 3300.

Nejsou tedy svou spoluúčastí Češi v projektu Life Wild Wolf tak trochu za chudé příbuzné?

Ale o tom projekt Life Wild Wolf není.

Miroslav Kutal.
Miroslav Kutal.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Lukáš Pavlačík

O čem tedy Life Wild Wolf je?

Life Wild Wolf – stejně jako další mezinárodní projekty LIFE – jsou hlavně o sdílení zkušeností a spolupráci mezi partnery s různých zemí.

A každá země, která má rozmnožující se populaci vlků, čelí v zásadě těm stejným typům konfliktů při soužití v kulturní krajině. Ať už je to Švédsko, Portugalsko, Itálie nebo Česko.

Life Wild Wolf se zaměřuje na kritické situace blízkých setkání lidí a vlků.

Švédsko je svými reáliemi, geografií i klimatem na hony vzdálené Řecku, potažmo Česku. Je pak ta výrazná odlišnost osmi řešitelských zemí Life Wild Wolf ku prospěchu celého projektu?

Určitě. Navíc se ty země se neliší jen přírodními podmínkami, ale i různým přístupem lidí k vlkům.

Jak různé jsou přístupy lidí k vlkům?

Například v jižních státech, kde vlci nebyli nikdy zcela vyhubeni a žijí tu v mnohem hustěji zalidněné krajině než ve střední nebo severní Evropě, náhodné setkání s vlky i během dne často nevyvolává tolik emocí nebo potřebu pozorování hlásit jako nějakou anomálii.

Vidíme, že hodně konfliktů je dáno hlavně předsudky a nedostatkem informací nebo zkušeností v zemích, kam se vlci vrací.

Právě zkušenosti ze zemí, kde problematiku řeší dlouhodobě, nám pomáhají pochopit i podstatu problémů u nás. A odlišit běžné chování vlků od toho potenciálně rizikového.

Tam, kde je hustá dopravní síť, vlci trvale žít nebudou.
Tam, kde je hustá dopravní síť, vlci trvale žít nebudou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Dá se ze zahraničních zkušeností odvodit, že to, kdy se vlci začnou vyskytovat blíže k lidem, je nějak ovlivněné jejich populační hustotou?

Na to zatím není univerzální vzorec. Vlk může žít všude tam, kde má co lovit a není tam zabit.

Obecně vlci preferují oblasti, které jsou málo osídlené. I u nás se většina teritorií nachází v pohraničních územích.

Ale neznamená to, že jejich teritorium nemůže zasáhnout třeba do periferií měst. Máme vlky, kteří žijí kousek od Říma, v hustě osídlené krajině Dánska, severozápadního Německa, Nizozemska a Belgie. I v Karpatech vlci mnohdy žijí v poměrně intenzivně využívané krajině.

Byť tedy vlci žijí v těsné blízkosti lidí, nemusí to vždy způsobovat problémy. Lidé zkrátka využívají krajinu jinak než vlci. A pokud se lidé zrovna nevěnují pastevectví, do konfliktu s vlky přijít vůbec nemusí.

Nemám pochyby o tom, že vlci jsou skvěle adaptováni na přežití v divočině. Mají ale potenciál pro přežití v zastavěných oblastech?

Vlk je jeden z nejpřizpůsobivější druhů, žije od polopouští přes lesy mírného pásma až po severskou tundru. Není to habitatový specialista, ale generalista. Nepotřebuje speciální adaptace na přežití v krajně, kde je víc polí či zástavby.

Vlk se nebude trvale vyskytovat jen tam, kde bude tak hustá dopravní síť, že bude způsobovat příliš velkou mortalitu nebo nemožnost přesunu.

Limitující pro přežití vlků v kulturní krajině není dostupnost potravy, ale jejich mortalita.

Neočekáváme, že by vlci trvale žili v intravilánech obcí. Ale můžou přes ně, nejčastěji v noci, projít. Stejně jako jiní savci větší a střední velikosti.

Foto | Dana Bartošová / AOPK ČR

Děje se to i u nás?

Děje, jen málokdo si toho ale všimne, protože v noci se moc lidí nechodí procházet. Víme to díky pár vlkům, kteří mají telemetrický obojek, nebo podle stopování.

Co by chtěl takový vlk dělat někde na vesnici nebo na předměstí?

Vlka může nalákat nějaká snadno dostupná potrava. Živočišné zbytky domácích zvířat, ty se objevují i na nelegálních masitých újedištích. Mohou to také být i volně puštění psi.

Lidem chodí na zahradu srnci, považujeme to za normální. Takže pokud tam přijde vlk a toho srnce uloví, není to zase nic tak neočekávatelného.

A vlk, který je opakovaně do vsi lákán snadno dostupnou potravou…

Pokud vlk nachází opakovaně potravu v blízkosti lidských sídel, může si zvykat na přítomnost lidí.

Člověka si pak spojuje s potravou, což může vyústit v situaci, kdy nejen lidskou přítomnost ignoruje, ale aktivně se přibližuje k lidem, protože od nich potravu očekává.

Říká se tomu habituace vlků na potravu z lidských zdrojů.

Chovají se takhle spíš zvířata mladá, stará, izolovaná, líná nebo ta chytrá?

Tímto se právě bude detailně zabývat projekt Life Wild Wolf. Přičemž všechny ty zmíněné faktory mohou hrát roli.

On se tak nemusí nutně projevovat vlk habituovaný, ale třeba nemocný nebo zraněný.

Určitě je ale třeba takové zvíře sledovat a zjistit příčinu jeho chování.

Vlci v okolí Janských Lázní.
Vlci v okolí Janských Lázní.
Foto | Tomáš Kopecký / KRNAP

Jaká jsou myslitelná opatření, aby v příměstských oblastech nedocházelo k vlčí habituaci?

K habituaci nemusí docházet jen v příměstských oblastech, ale i v národních parcích, jak jsme například svědky v Krkonoších.

Nyní nemůžeme dát z patra konkrétní doporučení. Tento výzkum a monitoring je na počátku ve všech evropských zemích.

Vzhledem k počtu vlků, kteří v Evropě žijí, je habituace pořád dost vzácný jev. A ten se pochopitelně studuje hůř.

Příčiny habituace vlků mohou být různé a zatím jsme pořád ve fázi sběru všech dostupných případů, které budeme analyzovat.

Zmínil jste zvířecí zbytky, co lidi hází na kompost. Co se s tím dá dělat? Má to být téma nějaké osvěty mezi lidmi typu, jestli nechcete mít vlka na zahradě, neházejte na kompost vnitřnosti z králíků? Nebo něco víc represivního, co by vymáhalo dodržování veterinárního zákona?

Není až takový problém s pár kostmi z kuřete na kompostu. U toho je pravděpodobnější, že to dřív odhalí a zkonzumují lišky nebo kuny.

Jde spíše o větší množství zbytků, které mohou takto nelegálně vyhazovat některé firmy nebo chovatelé. Telemetricky sledovaní vlci nám mohou pomoci taková místa odhalit. A pak musí konat veterinární správa.

Ta ztráta přirozeného strachu z lidí, návyk na blízkost člověka – to nezní příjemně.

Rozhodně není žádoucí, aby si vlci budovali důvěru k lidem.

Potenciálně rizikové je, až když vlk přítomnost lidí ignoruje a je opakovaně pozorovaný na vzdálenost, kdy sám bezpečně rozeznává člověka. Tedy zhruba do třiceti metrů.

Lidskému prostředí se však prakticky nedá vyhnout, je všudypřítomné. Takže pokud vlk proběhne v noci okrajem vesnice nebo skrz ni – a nepotká člověka nebo se mu vyhne – není to nic nežádoucího.

Dělá to řada vlků a není možné tomu prakticky zabránit.

Chápu, že to v rámci projektu Life Wild Wolf teprve budete řešit, ale existuje nějaká obecná shoda na tom, jak za takové situace postupovat?

Rámcově třeba právě omezením přístupu vlků k tomu, co by je mohlo lákat.

Legálně by se totiž ve vesnicích nebo ve volné krajině neměl nacházet živočišný odpad, který by vlky lákal – přísně to zakazuje veterinární zákon.

A není bez zajímavosti, že nedávno publikovaná studie ze Španělska ukázala, že telemetricky sledovaní vlci pomohli taková nelegální místa najít.

I u nás a v Polsku už takhle vlci „identifikovali“ nelegálně vyhozené zbytky živočišného odpadu.

Projekt Life Wild Wolf si klade za cíl výrazně umenšit vznikající problémy a taky zvýšit schopnost příslušných orgánů řešit potenciálně kritické situace. Co si pod tím představit?

Obecně zlepšení koordinace mezi složkami ochrany přírody, myslivostí, policí. A také vytvoření zásahového týmu, který by tyto situace mohl efektivně řešit.

Zásahový tým? Co to bude za těleso? Kdo v něm bude? Jaké budou jeho kompetence? A co bude dělat?

Zásahový tým MENDELU je složený ze zoologů a veterinářů a má potřebné výjimky pro většinu území ČR.

Je připraven v případě výskytu smělých vlků situaci prověřovat a v případě potřeby může vlka odchytit, nasadit mu telemetrický obojek a realizovat tzv. averzivní podmiňování, což je systematické plašení, pokud zvíře ignoruje přítomnost lidí na blízkou vzdálenost. Vše probíhá v úzké součinnosti s Agenturou ochran přírody a krajiny ČR a dalšími orgány ochrany přírody.

Vlk s telemetrickým obojkem
Vlk s telemetrickým obojkem
Foto | Martin Duľa / Mendelova univerzita

Zmínil jste, že vlci procházejí vesnicemi. Je tedy možné, že dojde ke kontaktu či ke spáření vlka a psa. Ví se, jestli jsou u nás tito hybridi? Jaké znamenají z pohledu ochrany přírody riziko?

Teoreticky to možné je, ale prakticky je ta pravděpodobnost velmi nízká.

Za posledních 12 let máme jen jeden případ, kdy bylo doloženo páření vlka a psa (Rumburk, 2016) a to jsou u nás geneticky analyzovány ročně stovky vzorků (trus, srst, sliny stěr z kořistí).

V některých oblastech hlavně v Jižní Evropě, kde je běžnější výskyt volně se pohybujících psů, je hybridizace vlků se psy je častější a řeší ji v rámci zvláštních projektů.

Vytváříte mustr pro řešení možných případů v budoucnu. Vypadá to ale, že nad spoustou těch věcí se bude dát bádat, až vlci dorazí do příměstských parků. Co tedy bude váš tým zkoumat teď?

Téma, které řeší náš projekt, se netýká jen vlků žijících v okolí měst.

K blízkým kontaktům s vlky může dojít kdekoliv. Letos jsme řešili – a stále řešíme – případ vlka, který byl opakovaně pozorován v Krkonoších a podhůří a lidi do velké míry ignoroval. I na bližší vzdálenost než 30 metrů. Právě tohle jsou případy, které je potřeba detailně sledovat a analyzovat, a které nás teď budou zaměstnávat.

Vlčí trus objevily děti na Děčínsku, když plnily úkoly projektu Lesní svět. Na několika místech v lese našly vysušené exkrementy s obsahem chlupů i kostí. Podle ochránců přírody to svědčí o tom, že populace vlků v širší oblasti Národního parku České Švýcarsko a Labských pískovců nebo Lužických hor stále sílí. Vlci migrují do Čech ze sousedního Německa.
Vlčí trus objevily děti na Děčínsku, když plnily úkoly projektu Lesní svět. Na několika místech v lese našly vysušené exkrementy s obsahem chlupů i kostí. Podle ochránců přírody to svědčí o tom, že populace vlků v širší oblasti Národního parku České Švýcarsko a Labských pískovců nebo Lužických hor stále sílí. Vlci migrují do Čech ze sousedního Německa.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Hnutí DUHA

Existuje něco jako kvalifikovaný odhad, horní číslo, kdy už u nás bude vlků dost?

V ochraně přírody většinou neřešíme maximální počty.

Spíše jaký minimální početní stav je třeba k tomu, aby populace byla životaschopná. Takto je nastavená i evropská legislativa. Členské státy EU by měly udržovat populace chráněných druhů v tzv. příznivém stavu z hlediska ochrany. Nutno dodat, že nejen u nás, ale i v řadě dalších zemích, ještě tyto populace nejsou tak početné a státy tedy nesplňují to, k čemu se zavázaly.

Kolik vlků pro Česko je tedy tím cílem?

Cíl pro počet vlků v Česku není.

Podobně nemáme například cíl pro maximální počet vstavačů májových, páchníků hnědých nebo netopýrů brvitých. Maximální únosný stav, tzv. normované stavy, ty řešíme jen u lovné zvěře.

Ale ani tam to nemá praktický dopad. Ta reálná čísla jsou u lovné zvěře často několikanásobně vyšší než uváděné stavy, myslivecká statistika je v tom naprosto nevěrohodná, čísla z jarního sčítání jsou smyšlená a úřady to po desetiletí ignorují…

Smysluplný parametr pro posuzování soužití s vlky není počet vlků. Ale to, kolik škod na hospodářských zvířatech vlci působí. A jak velký konflikt to vyvolává.

V kontextu problémů, kterým naše krajina čelí, není aktuální řešit maximální stavy vrcholového teritoriálního predátora, který postupně rekolonizuje naši krajinu. Máme tu stále rostoucí populace řady druhů kopytníků, kteří dělají značné škody. Jeleni v lesích, prasata na loukách, invazní druhy.

Vlčice. Zastřelená v dubnu 2019.
Vlčice. Zastřelená v dubnu 2019.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Jedním z témat Life Wild Wolf má být téma nelegálního zabíjení vlků. Jakými strategiemi lze snížit nelegální lov vlků a co by mohlo motivovat lidi k dodržování ochrany těchto zvířat? A jaká je vůbec situace s nelegálním lovem vlků u nás?

Problematikou nelegálního zabíjení vlků se budou kolegové zabývat jen v Portugalsku a Chorvatsku, u nás se tématu projekt nevěnuje. Ale pochopitelně nízká akceptace vlků některými zájmovými skupinami nelegální lov vlků podporuje.

Pokud se tedy podaří problémy na místní úrovni řešit konstruktivně (a samozřejmě legálně), zúží se i prostor pro nelegální lov, byť zcela vymýtit ho nelze, stejně jako většinu jiných kriminálních činů.

U nás je hlavní problém v tom, že policie nemá dostatečné kapacity nelegální lov chráněných druhů seriózně řešit, nemá specializovanou jednotku, kterou už mají i na Slovensku.

To pak vede k tomu, že případy řeší kriminalisté, kteří s tématem často nemají zkušenosti, nejsou zvyklí v terénu rozpoznat a odebírat biologické stopy apod.

Když například dobrovolníci Vlčích a rysích hlídek našli ve sněhu stopy rysa až k posedu, u kterého byl upytlačen, přivolaní policisté svými stopami znehodnotili nálezovou situaci a ani odebraná krev z místa pod jejich dohledem a následná genetická analýza nebyla pro ně dostatečným důkazem, že došlo k pytláctví. A případ odložili s překvapivým odůvodněním, že k trestnému činu nedošlo.

Vlk obecný.
Vlk obecný.

Vlků je u nás čím dál víc, zároveň u nás není krajina liduprázdná, jsou tu zemědělci, turisti, na každém kroku vesnice... Co má člověk dělat, když narazí na vlka? Respektive, co má člověk dělat, když narazí na vlka, který není plachý a člověka se nebojí?

Zda je krajina nebo není „liduprázdná“ je subjektivní hodnocení. Záleží také jak kde.

Rozhodně je ale pro vlka naše krajina zajímavá, protože tu žijí početné populace prasat, srnců, jelenů, ale i dalších nepůvodních kopytníků jako daňků, jelenů sika nebo muflonů.

S výjimkou srnce, jehož populace je celkem stabilní, ale všechny ostatní populace kopytníků rostou, respektive roste jejich odlov, což je nepřímý indikátor populačního růstu.

Všechna blízká pozorování, kdy vlk rozpoznává člověka, evidujeme a vyhodnocujeme.

Lidé nám mohou posílat všechna svá pozorování s detailním popisem setkání a případně dokumentací na stopy@selmy.cz nebo přes WhatsApp na 728 832 889.

Pravděpodobnost agresivního chování vlků vůči člověku je velmi nízká. Lidé by se však k vlkům, kteří sami neutečou, neměli přibližovat.

LIFE – program pro lepší život

Projekt Life Wild Wolf je realizován za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a evropského programu LIFE.

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.

Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.


reklama

 
Další informace |
Rozhovor vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.
foto - Dohnal Radomír
Radomír Dohnal
Autor je spolupracovníkem Ekolistu.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (52)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

30.11.2023 07:24
Označovat daňka, muflona a kozu bezoárovou jako nepůvodní je chybná interpretace stavu (bohužel rozšířená i mezi odborníky). Tato zvířata zde byla v minulém interglaciálu a neosídlila Evropu jen kvůli predaci od člověka. No ale domestikované ovce a kozy zde jsou už asi 10 tisíc let. Co sem nepatří z vyjmenovaných je pouze sika.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.11.2023 07:37 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 07:44 Reaguje na Slavomil Vinkler
1*
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 07:46
Vlk v ČR - pouze v minimálním množství. Nyní už jich je zde moc !
Odpovědět
Ko

Kolemjdoucí

30.11.2023 08:16 Reaguje na smějící se bestie
Stejně tak minimální množství platí pro muflony, jeleny sika, daňky, orebice, tzv. myslivecké kachny,...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 09:21 Reaguje na Kolemjdoucí
Jelen sika je zde nežádoucí, ostatní jmenovaní nevadí.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.12.2023 21:20 Reaguje na Kolemjdoucí
Tak dokonce i orebice. Kolik jich prosím u nás asi tak máme?
Odpovědět
Ra

Radek

30.11.2023 09:54
Již třetí rok po sobě udržujeme oficiální úlovek lišek nad 80 tisíci kusy. Vloni jsme jich ulovili 83 384 kusů, což je o 2149 (2,5 %) méně než předloni, ale stále jde o úctyhodné číslo. Od rekordu z mysliveckého roku 2020/2021 nás dělilo jen o něco více než 3,5 tisíce ulovených lišek.

To jsou čísla z statistiky lovu škodné , i přes tak velké číslo je pořád liška v počtu kdy dokáže přežít . Pokud je pravda že je u nás dostatek jelenu ,daňku ,muflonů ,srnců ..... potravy pro vlka ,jak tvrdí pan Kutal a další milovníci vlků .
Pak se ptám proč se tolik bojí povolení střílení vlků u hospodářských zvířat ?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.11.2023 15:28 Reaguje na Radek
Pokud je případ excesivního chování, jsou vytvořena pravidla a lze, včetně tlumení jako škodné či nebezpečného kusu, použít.

Ovšem, někteří vlkobijci a pytláčtí diskutéři, ač používají v diskusi fakta jim jdoucí na ruku, zapomínají např. na vztah přiměřenosti.
Zmíněný příklad Švýcarska :
Ve Švýcarsku : Rok 2023 : počet smeček 32, počet vlků 300. Rok 2020 : 11 smeček, 100 vlků. Škody : Rok 2019 - 446 stržených zvířat, Rok 2022 - 1480 stržených zvířat.
Podle plochy území - CH : 41.285km2 a CZ 78.867km2 by mělo být statisticky přepočtem pro CZ (k=1,91031) ekvivalentně 573 jedinců vlků, což zde s určitostí nikdy nebude (jednak z pohledu vhodných lokalit, jednak z pohledu úživnosti , mj. i z počtu Karkulek se vyskytujících v lesích, a současný stav vlků v CZ byl v roce 2019 - 70 kusů, v roce 2023 cca 100 jedinců. Úbytky nelegálním odlovem a dopravou jsou zárukou, že číslo nebude dramaticky růst, jelikož počty stagnují a není vidět nárůst. Švýcarsko je v tomto pohledu krajina, která více svědčí, vč. způsobu obživy a také i rozvinutým pastevectvím na horských polohách, což je také důvodem, že se zde vlkům daří více, nežli u nás.

Jen někteří vlkobijci z toho mají osýpky a melou něco o tom, jak vlci škodí.
Oněch 100 ks vlků se dá vyčíslit jako bohatství krajiny a státu či společnosti při dané ceně ohodnocení (2000-5000USD/ks) na hodnotu 40 mil - 100mil Kč.
Škody jsou marginální, a náhrady nepřesahují přínos vrcholového predátora v krajině.

Porovnáním škod černou zvěří, kterou tihle velmistři neumí tlumit ani když mají zástřelné, je několikatinásobně vyšší, ale tak daleký zrak tihle pánové a lobby myslivecko-pastevecká nemá. Přitom ve výuce myslivosti tento pohled je předmětem otázek.

Tak, a teď mudrujte flintičkáři.
<rýpal lesní>
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.11.2023 22:49 Reaguje na rýpal lesní
1*
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 23:38 Reaguje na rýpal lesní
Zapomínáš na neproplácenou psychickou újmu chovatelů - to by byly ty cifry úplně jiné !
Odpovědět
AD

Alice D

1.12.2023 18:57 Reaguje na rýpal lesní
1*
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.12.2023 20:42 Reaguje na rýpal lesní
No jo další pohádkář z vlkofilního kroužku. Vy chcete porovnávat škody způsobené černou se škodami vlkem? No a jaké tedy jsou ty škody způsobené černou? Prosím číslo ať se to tedy dá porovnat. No a nějaká přiměřenost? Proč to neporovnáváte například se Švédskem. Proč zrovna Švýcarsko? Ve Švédsku které je 6 x větší a má 6x nižší zalidněnost chtějí maximálně 170 vlků. No a osypky z vývoje pohledu na vlky v Evropě dostávate spíš vy. Tedy vlkofilové jako ulhaný duhový Kutal či Vy. Když už jste zmínil Švýcarsko tak tam se zrovna chystají na razantní redukci vlčí populace a to včetně likvidace celých smeček. No a teď mudruj vlkofile.
Odpovědět
Sl

Slovan

5.12.2023 12:44 Reaguje na Jarek Schindler
Ve Švédsku chce 170 vlků skupina radikálních vlkobijců, jak byla ta vaše názorová skupinka trefně pojmenována. Populace ve Švédsku čítá momentálně cca. 450 a je soustředěna do středu země.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

6.12.2023 09:46 Reaguje na Slovan
No v tom Švédsku či hned vedle Norsku se na tom co je pro ně únosné a jaký tedy počet vlků chtějí, celkem shodnou. Jen pro pár vlkofilů nebude vlků nikdy nikde dost. Co ti Švýcaři? To asi také budou povětšině radikální vlkobijci? Nebude to spíš o tom, že tam mají ještě pořád zdravý rozum a ví co chtějí.
Odpovědět
Sl

Slovan

6.12.2023 12:04 Reaguje na Jarek Schindler
V Norsku vlk prakticky nežije. Když vystrčí nos ze Švédska, dostane kulku. Opravdu "vzor" pro všechny vlkobijce jako vy, souhlasím. Pro ostatní je v tomto Norsko doslova odstrašující případ.
Všude jinde se pak shodnou mezi sebou maximálně tak vlkobijci, nikoli však s rozumně uvažujícími spoluobčany. Nejinak je tomu i v tom Švédsku. Radikální skupinky navrhující snížení populace na 170, což se však neaplikuje ani za mák (ale pozor, u Schindlera to tak chtějí všichni!). Realita je taková, že ta populace bude se současnými kvótami nejhůř stagnovat na těch 450. A jak znovu opakuji, vlčí populace není rozšířena po celém území, ale je soustředěna do středu země - takový fakt se vám to těch počtů ale nehodí. Aneb proč dělit 2, když se té vaší propagandě hodí násobení 2, že? Jen ten výsledek bude radikálně jiný...
Jste fakt vtipnej. Nejdřív u rýpala: "Proč to neporovnáváte například se Švédskem. Proč zrovna Švýcarsko?" a teď fňukáte, že argumentuji Švédy a né Švýcary? No tak ti Švýcaři třeba v referendu odmítli zjednodušení odstřelu vlků před pár lety. Ano, mají tam naštěstí stále zdravý rozum a nevěřili demagogickým vlkobijcům, že bez toho je brzo sežerou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.12.2023 08:08 Reaguje na Slovan
Aha, tak podle vás "v Norsku vlk prakticky nežije".? No a co uvadějí samotní Norové: Celkové ztráty ovcí a jehňat na celostátní úrovni po útoku predátorů byly v roce 2022 ve výši 70 078 zvířat, což představuje ztrátu něco přes pět procent populace. Norský úřad pro bezpečnost potravin však zvláště vyzdvihuje Nord-Østerdalen, Skjåk, Lesja, Mjøsområdet a Telemark jako místa, kde některé pastviny hlásí více než 30 procent celkových ztrát a více než 45 procent ztrát jehňat.
U domestikovaných sobů byla celková ztráta v důsledku útoků predátorů 80 228 zvířat, což představuje 22 procent chované populace. Ztráta telat sobů je v provozním roce 2021/22 až na úrovni 41 procent. No na to, že tam ten vlk prakticky nežije to jsou zajímavá čísla, že? Švédsko: Švédská agentura pro ochranu životního prostředí vidí, že existuje potřeba rozvíjet ochranný lov, aby se zvýšila možnost dosažení cílů maximálního počtu predátorů.“ uvádí Švédská agentura pro ochranu životního prostředí.
Přitom ještě v roce 2018 Švédsko stanovilo referenční hodnotu velikosti vlčí populace na 270 až 300 jedinců. Kvůli neustálým škodám na hospodářských zvířatech a také na psech je i tento počet pro Švédsko vysoký. Ano, v Švédsku je ten vlk rozšířen hlavně v tom středu země. Proč ale není třeba na severu? Že by se tam pro něj nenašlo místo a nebyly vhodné podmínky? Já zapomněl, oni tam mají polodivoký chov sobů, že. Finsko:Vlci ohrožují biodiverzitu. „ProAgria požaduje odstranění útočících vlků a řízený lov vlčích smeček, aby se zvýšila citlivost vlků na lidi". No a v tom Švýcarsku ten lov co ho tenkrát odmítli už co vím, ůspěšně začal. Mě je celkem jedno kterou zemí chcete nakonec argumentovat. Začíná to být všude stejné. Vlka ano ale pouze v přiměřených počtech. V Rakousku ta radikální skupina vlkobijců o které tvrdíte, že chce vybít vlky má představovat asi 82 % tamní populace. Dá se říci, že čím to má obyvatelstvo k vlkům dál tím víc je chrání. No a ti vlkobijci nechtějí nakonec vyhubit vlka na celém uzemí. Jen dát jasné a srozumitelné stavy a místa kde bude a místa kde se bude lovit. Nevím proč demagogičtí vlkofilové neumí v případě regulace stavů vlků argumentovat ničím jiným než jeho úplným vybitím?
Odpovědět
Sl

Slovan

5.12.2023 12:40 Reaguje na rýpal lesní
1*
Odpovědět
Ra

Radek

30.11.2023 10:16
Pokud by to povolili , moc vlků by se nestřelilo , vedlo by to k vyhýbání se takovým místům . Pokud budou pořád trvat na ochraně , budou střety z lidmi narůstat a povede to k jeho vyhubení . Tak si říkám že mu tím vlastně škodí .
Odpovědět
Ko

Kolemjdoucí

30.11.2023 10:26 Reaguje na Radek
Chov hospodářských zvířat je většinou poblíž lidských sídel. A střelba v jejich blízkosti představuje zvýšené nebezpečí pro jejich obyvatele. Vlk je prozatím pro nás mnohem menší nebezpečí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 11:07 Reaguje na Kolemjdoucí
Tak běž okolo.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.12.2023 20:48 Reaguje na Kolemjdoucí
Aha. Tak to je potřeba a Kletečková vám to určitě ráda vysvětlí,zvýšit poblíž těch lidských sídel, pro posílení bezpečnosti obyvatel, počet pasteveckých psů. Doufám, že v jejich přítomnosti se budete cítit skvěle bezpečně. Tedy až půjdete okolo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.11.2023 10:24
Nadšený obhájce vlčí kolonizace pan Kutal je určitě vynikajícím znalcem vlků.
Bohužel je vystaven silné profesní slepotě , která mu znemožňuje objektivně posoudit komplexní společenské přínosy nebo ztráty .
A po jejich vyhodnocení objektivně posoudit vzniklou situaci.

Nejsem absolutním nepřátelem vlků, ale jejich výskyt bych omezil na jádrové partie NP, CHKO a nikoli na celé území ČR.
Tam prokazatelně způsobují obrovské škody (farmáři) , jsou potenciálně nebezpeční lidem a podílejí se na další nežádoucí fragmentaci krajiny, (ploty) .

Přitom by postačilo jednoduché pravidlo , vlci mimo vymezená území jsou považováni za škodnou, a to ze zákona.

Ono k tomu stejně dojde , povšimněte si jak evropské i národní úřady otočily poté co frajli Leyenové vlci roztrhali jejího oblíbeného koně.
Z absolutní ochrany hodily zpátečku na "odůvodněné případy". Prostě fraška.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 11:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Chovatelé/farmáři stále nedostávají odškodné za psychickou újmu !
Odpovědět
Ra

Radek

30.11.2023 11:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to tak a měli by šanci na život i v tak osídlené krajině jako je naše .
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

1.7.2024 13:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
S Mirkem Kutalem jsem se potkal na nějakém vlčím sezení v Tatrách,Nízkých....fajn zoolog.Ale EKOLOGIE není o nějakém ostrůvku který je OHROŽEN a TEN MY ZACHRÁNÍME... do ekosystému patří především u nás člověk a rovnováha na úkor našeho druhu není rovnováhou.....
Uf.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

1.7.2024 19:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Napsal jste vymezené území.Jistě.Obora,ohrazená proti útěku zvířat,přikrmování,regulace.To přeci máme.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.11.2023 11:42
Díky za článek, pro přemýšlivé je přesně sděleno. Vlkobijci budou pochopitelně lát, více, nežli zde vlci vyjí.

1*

<rl>
Odpovědět
Ra

Radek

30.11.2023 12:00
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/223562248410031/
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.11.2023 14:12
Zcela nejhorší vliv vlka, který se ještě neprojevil v plné nahotě je, že sině omezí drobný chov - drobnou volnou pastvu na chráněných územích, zejména na maloplošných. To už nastalo dříve z důvodů poklesů chovu v malém a spontánní sukcese množství PR již zdevastovala. A s vlkem to bude zcela nemožné napravit.
Odpovědět
Ra

Radek

30.11.2023 14:22 Reaguje na Slavomil Vinkler
vlkomilové to dotáhnou k podobným opatřením i u nás

https://www.swissinfo.ch/eng/society/swiss-government-authorises-shooting-of-12-wolf-packs/49012996?view=canonical
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.11.2023 15:42 Reaguje na Slavomil Vinkler
Za dřívějších časů když babičky vyhnaly kozu na pastvu, šla děvečka nebo děcka s ní, zatloukly kolík, k níž kozu uvázaly a pobíhaly okolo, čímž vlka odradily hlukem.
Hospodářský chov má ohrady a ty jsou vymyšleny jak provedením, tak opatřeními. A mají mít i pastevecké psy, což je dostatečný odrazující účinek. A pokud pes štěká, bača s holí většinou postačil.
Opravdu útočících smeček je vyjímka, prokazatelné je i účelové záměny za zdivočelé psy, což prokázaly i DNA důkazy.

Povyk okolo tohoto problému mi připomíná stejný povyk o krádeži slepic dle zjištěné přítomnosti jedné z minorit v době 1. republiky v okolí, o čemž sice můžeme diskutovat, ale vždy za současného konstatování vlivu asociálnosti tehdejšího režimu vůči nezaměstnaným i pauperizovaným osobám. Na rozdíl od vlků je tato minorita v mnohém již asimilována, ovšem díky stavu společnosti nastává opět návrat k původním vzorcům chování, ve smyslu divokosti, a proto se vlkům nedivme. Onen povyk gradoval až do dob, kdy byli stříleni i lidé, kteří s takovou minoritou neměli ničehož společného, ale nechali vyrůst podobným hloupým názorům.
To jen pro srovnání.
<rl>
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.11.2023 19:11 Reaguje na rýpal lesní
Prndáte. Minoritu se slepicemi bych sem netahal.
S vlky jde o to, že pastva 50 ovcí bez odbytu vlny a mléka a masa nezaplatí těžký plot, psy a valachy.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.11.2023 21:43 Reaguje na Slavomil Vinkler
Stejně, jako že se neudrží farma pod 50ha. Stejně, jako že farma jen s rostlinnou má potíže, a že je problém dodavatelsky u živočišné řešit dodávku např. mléka v malém. A tak bych mohl pokračovat. Na téma zemědělství a nastavení podmínek můžeme i dlouze, ale věřte, těch problémů je více. Například výkyvy trhu a nevyrovnanost v místě a tlak na cenu.
Na Slovensku ještě za ČSSR bylo možné koupit na kolibě odštiepok, a byl tam bača, dva až tři psi, a chodilo se na pastvu, stejně jako že se nezamykalo, a stejně tak i se hospodařilo a bylo na to, aby se udrželo hospodářství. Nejenom na Oravě, ale i na povážsku, Karpatech Malých i Bílých, stejně jako na Tribeči, jako na Liptově.
A mezi námi, o té minoritě to bylo též, ale nyní se to nenosí. A to bez pejorativnosti, od Slovenska i Valašska jsem měl pracovní kolegy a byli povahou lepší, než naši bílí (a opálení jsme byli všecí, rozdílu nebylo). Téma jsem zmínil i pro odlehčení. Tož tak. <rl>
Odpovědět
RT

Richard Toman

30.11.2023 19:31 Reaguje na rýpal lesní
No jo, napadl sníh, blíží se čas Vánoc a tedy i pohádek. Například o tom jak naší předci s vlky tak úspěšně existovali za pomoci hole a psa až toho vlka nakonec omylem vyhubili.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.11.2023 21:29 Reaguje na Richard Toman
Zajeďte si na Slovensko, tam ještě pamětníci jsou.
<rl>
Odpovědět
dm

david matoušek

1.12.2023 08:51 Reaguje na rýpal lesní
Zrovna bačové tam nadšení v dnešní době z vlků a medvědů nejsou, právě proto, že ta hůl se psem nestačí. Měl byste sestoupit z romantických obláčků zpět na zem a zajet se tam poptat sám na jejich názor.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.12.2023 20:55 Reaguje na david matoušek
To asi nemůže. Přijít tam s těmi jeho názory tak asi sám skončí na újedi.
Odpovědět
Sl

Slovan

6.12.2023 12:12 Reaguje na david matoušek
Klidně bych se vsadil, že bačovi s psem a holí bude úplně u prde.., zda nějací vlci v okolních lesích jsou. Pes je zdaleka nejúčinnější ochrana, ať se to někomu líbí nebo ne. Škody na takto chráněných stádech jsou naprosto minimální.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

30.11.2023 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Toho bych se nebál.
Jednak až vlk nebude mít ovce, tak pud sebezáchovy z něj udělá vegetariána, a bude maloplošná území spásat místo ovcí.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

30.11.2023 22:06 Reaguje na Pavel Jeřábek
:o)
Ale toho bych se taky nebál, má špičáky, takže je také "masorád".
Místo ovcí dříve byli sekáči s kosama, a hned se poznalo, kdo je z nížiny a kdo z hor.

A kto šiel do hory na drevo, vyberal, a nie aby to bral vojskom. A skotit v ulici neba na návsi strom, to bol človek za lumpa nadlho.
Chýba nám pokora. Otročíme mamonu, správame sa ako na zboji, a neberieme ohľady na prírodu. A rovnako tak aj medzi štátmi.

<rl>

Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

30.11.2023 18:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Toho bych se nebál.
Jednak až vlk nebude mít ovce, tak pud sebezáchovy z něj udělá vegetariána, a bude maloplošná území spásat místo ovcí.
Odpovědět
kk

karel krasensky

30.11.2023 14:50
Ten kutal bude hájít vlky do roztrhání těla.Bodejt ne .Pochodí po lese,prozkoumá vlčí hovno,moudře pohovoří do médii a peníze na učet jdou.Rukám klid,vlkum zdar a dej Bože lehko.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

30.11.2023 23:40 Reaguje na karel krasensky
1***
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.12.2023 11:13 Reaguje na karel krasensky
Vystihl jste přesně to, co jsem neřekl nahlas. Ono každý hájí svoji
"práci", aby mu ji nikdo nezrušil a nemusel jít opravdu pracovat.
Takových "ochranářů" narůstá jako hub po dešti na všemožných
úřadech (na úřadě nejmenovaného města s 20 000 obyvatel je jich deset) a k tomu ti na kraji a v AOPK. Pak ti placení funkcionáři všemožných dotovaných spolků atd. Neznám kapra, který si vypustí
rybník a zbytečného ouřadu, který řekne, že dělá zbytečnou práci.
Podmínkou pro vědeckou činnost je prezentace v tisku a televizi
a kdo je nejvíc vidět a slyšet, tak je nejlépe hodnocen. Napíše
tu ty své bláboly a má odpracováno!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.12.2023 11:01
O víkendu zasněží i nížiny a skončí pastevní sezóna. Zvířata tak budou ve chlévech a teprve nyní se předvedou vlci jako "regulátoři" zvěře. Tuším
ale jak to v kritických oblastech dopadne. Některou snadněji ulovitelnou
(odrostlá mláďata, březí samice)zvěř zlikvidují a půjdou potom i jinam,
kde toho sněhu, který vadí při lovu i jim, bude méně. Ty oblasti jsou ale
více osídlené lidmi(jako na snímku mrtvý vlk sražený vlakem u Karviné)
a tam nastanou problémy, když se se smečkou potkají i lidé s pejsky a
pokusí se napadat třeba i koně v ohradách, které mají daleko k plotům
kolem pastvin ovcí. Kůň je lekavé zvíře, které raději uteče, než aby se
bránilo a klidně prorazí i velmi pevnou ohradu nehledíc na zranění. To
bude mazec, až bude pan Kutal obhajovat vlka, který splašil dostihového
šampióna a stádo jeho potomků milionových hodnot. Ví ten pán, že i toto
časem nastane včetně toho, že ty zvířata mohou vběhnout před Pendolino
a nebo na dálnici? To opravdu stojí podle něho za 200 vlků bez kterých
tu příroda fungovala minimálně 200 let? Budiž v NP proti nim nic nemám,
ale aby skončilo pasení 10 ovcí malochovatele pouze proto, že v okolí
jsou vlci a jemu se nevyplatí drahé ploty, dva psi a to že bude hlídat
psy zase on, je opravdu fanatismus, který zaplatíme všichni a nikoliv
pouze fanatici jako on. Uvedu nadsázku a to, že fandím tygrům původně
domovem v celé Euroasii a požaduji jejich návrat do naši přírody i kdyby
občas sežrali nějaké členy vlčích hlídek. Vždyť to není tak hrozné, když
občas sežerou člověka! Byli tu kdysi s námi a žrali lidi do té doby, než
je člověk vyhubil. Proč udělal totéž s vlky? Pouze bezdůvodně? Nikoliv,
protože zjistil, že pro dva vrcholové predátory tu místo není, ale pouze
pro jednoho, který ho hravě při regulaci zvěře 200 let zastoupil. On ten
vlk je součástí svaté války proti myslivcům, kterým naruší staletí řízený
chov zvěře a bude v zimě odpočívající zvěř rušit a štvát jako součást
lovu. Doposud zvěř vycházela lidmi rušena na pastvu až v noci a nyní ani
v noci nebude mít klid se napást a ve dne někde ve skrytu lesa odpočívat.
Vlci budou vyhledávat stejná místa k odpočinku jako zvěř stranou od cest
a lidí a zvěři zbude co? Půjde blíže k lidem, tam bude páchat o to více
škod a bude důvod množit vlky dál. Ne nadarmo se pan Kutal vyhnul odpovědi
na cílový stav vlků! Ono to bude stejně jako u kormoránů , volavek, vyder
atd. kde matka příroda stavy nereguluje sama a ochranáři regulaci chytře
přehodili na myslivce a rybáře. Tak to časem dopadne i s vlky a chopí se
možná návratu mých oblíbených tygrů!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.12.2023 12:12 Reaguje na Břetislav Machaček
A nejen tygři, oni tady byli i lvi, hyeny, nosorožci, mamuti, sloni ... to by byla refaunace.
Odpovědět
Ra

Radek

1.12.2023 12:54
Cituji , Pokud je případ excesivního chování, jsou vytvořena pravidla a lze, včetně tlumení jako škodné či nebezpečného kusu, použít. V PRAXI NEPOUŽITELNE , nemá smysl to dál rozvádět .

Podle vás jsou škody cituji , Škody jsou marginální, a náhrady nepřesahují přínos vrcholového predátora v krajině.

Za mě je mnohem cennější a pro stát přínosnější malý bača někde na horách , který tu krajinu nejenže udržuje ve stavu v jakém má být ale i obohacuje svoji přítomností . Stát by jim měl pomoct aby tam ti lidé dál žili a po nich i jejich potomci , v tom vidím já národní bohatství , které nejde vyčíslit penězi .

Pořád tady někdo mele jak nejsou bouchalové schopni tlumit černou zvěř , vlkovi to očividně i přes jeho dokonalost taky nejde . A tak strašně se bojíte tech neschopných myslivců , že by snad mohli vlkovi ublížit . Je smutné že stát a ochrana přírody hájí tak tvrdošíjně vlka , taková ochrana povede k jeho vyhubení ale to už se opakuji . Přitom by stačilo povolit střílení vlka v ohradě u stržéného kusu . Pokud je tak schopný tak by jistě přežil ,když dokáží přežít lišky a prasata .
Odpovědět
Ra

Radek

1.12.2023 14:23
Ještě než začnete vyjmenovávat co všechno jim stát za vašeho přičinění hradí a jak je mají špatně zabezpečené a podobná moudra , o plotech v krajině jen proto že vy žijete vě městě a je vám jedno že lidé co žijí na venkově prostě nechtějí mít všude ploty ……. další bla bla bla

Vám prostě nechce dojít že malý chovatel má ty svoje ovečky pojmenované a představte si že oni na ty jména slyší , podobně jako vaše kočička nebo pejsek někde v bytě . Už vám někdo toho vašeho pejska zabil , ještě né . Tak budte rád , ještě nevíte jak se cítí bača ,kterému zabili jeho ovečky .
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.12.2023 09:32 Reaguje na Radek
Kamarádův vnuk byl prvý, kdo našel potrhané ovce včetně jehňat se
kterými si hrál a myslím si, že jeho názor na vlky by si pan Kutal
měl poslechnout. Ve svých 6. letech byl nejradikálnějším členem
rodiny a zkritizoval i ochranáře, kteří to způsobili. Dnes už ta
louka pomalu zarůstá náletem a u okolních chovatelů je to stejné.
Pan Kutal dokázal to, co nedokázali ani komunisté a to zrušit ty
málochovy ovcí a výkrm býčků na pastvinách, jako přivýdělek lidí
na jejich malých pozemcích. Prostě škůdce prosazuje škodnou, aby
zničil pastevectví s tisíciletou tradicí beskydských horalů! Proč?
To opravdu i jemu neznámý cílový počet vlků u nás stojí za to?
Odpovědět
Ra

Radek

4.12.2023 10:10
To jsme viděli když zabili vlci poníka šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové , tak chudák ze smutku a lítosti nad jí milovaným koníkem málem poslal na vlky armádu . Blbci z měst kecají do života lidí co žíjí v přírodě v jejím souladu a vlky by naučili kde je jeho místo pro život . Nechali by ho tam žít .
Odpovědět
Radek Novák

Radek Novák

4.12.2023 10:25
Realita je ovšem úplně někde jinde. Reintrodukce vlků v době klimatického kolapsu ekosystému a navíc do hustě využívané krajiny není dobrý nápad. Ukažte mi kolik souvislých, neporušených se čtverců lesa o straně 5km tu máme? V podstatě minimum, a při bližším pohledu zjistíte, že to, co vypadá jako souvislý lesní porost ve skutečnosti obsahuje různé loučky, kde se dělá sláma, těží dřevo atd. Nemáme žádné rezervace ala Yellowstone, který se v podstatě vyčleněným lesem o rozměru 120x80 km, přesto se najdou "odborníci", kteří zkouknou dokument o vlcích v americkém parku a hned "jedou vlky v ČR", ačkoli je to naprosto nepřenositelné. Kromě toho, je tu jasný evropský záměr využívat smíšené lesy agrolesnictví a to už vůbec nejde se šelmami dohromady. Takže vlci v ČR opravdu nemají prostor.
https://vlktravunezere.cz/cs/
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist