https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/energeticke-spolecnosti-radi-jak-spotrebovavat-mene-energie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Energetické společnosti radí, jak spotřebovávat méně energie

4.12.2008 16:10 | PRAHA (Ekolist.cz)
Že státem dotované energetické poradny radí spotřebitelům, jak snížit spotřebu energie, asi nikoho moc nepřekvapí. Ale že něco velmi podobného dělají i energetické společnosti, to už trochu překvapivé je. Vždyť lidem radí, aby spotřebovávali méně produktu, který jim prodávají. Je to upřímná ochota pomoci spotřebiteli, nebo jenom sebepropagační snaha ukázat se v zelených barvách?
 

E.ON, ČEZ, PRE, RWE. Čtyři velké energetické společnosti svým zákazníkům radí, jak snížit spotřebu elektrické energie nebo plynu. Nejde jen o dvě tři větičky zastrčené někde na firemním webu, ale ve třech případech o speciální, graficky propracované a informačně obsáhlé weby věnované úsporám. Energetické společnosti při tom hovoří o své společenské odpovědnosti, starostlivosti o zákazníka a budování důvěryhodného obrazu. Některé i přiznávají, že na tom jejich akcionáři netratí.

Staré špaletové okno
Od energetických společností se dozvíte, proč opravit nebo vyměnit stará netěsnící okna. Vám se to vyplatí. Jim zřejmě také.
Foto: Martin Mach Ondřej/Ekolist.cz

„Abychom uspěli, musíme se nejen dívat do budoucna, ale také budoucnost spoluvytvářet,“ stojí například na stránkách E.ON. Petr Holubec z Pražské energetiky (PRE) zase uvádí, že jeho společnost si je vědoma toho, že nejlevnější elektřina je ta nevyrobená a tudíž nespotřebovaná. „PRE není výrobce elektřiny. Musíme ji nakupovat jen tolik, kolik zákazníci spotřebují. Každé nákupy elektřiny navíc nám cenu prodražují,“ dává další důvod k dobru Holubec. Společnost prý chce seriózním přístupem rovněž posílit svou důvěryhodnost a image. „Chceme zákazníkům – odběratelům vybudovat jakýsi polštář proti negativním dopadům neodvratného růstu ceny elektřiny, jehož příčiny jsou mimo naší společnost,“ zmiňuje ohledy na spotřebitele Holubec.

„ČEZ se v souladu se svojí misí chová jako odpovědná společnost,“ zní vysvětlení od Martina Pavlíčka z ČEZu. Společnost se prý snaží maximálně využívat možností snižování emisí a vyhledává příležitosti, jak zamezit plýtvání strategickými zdroji, které používá k výrobě elektrické energie. ČEZ chce prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti a úspornými programy přispět k ochraně životního prostředí – protože snižování spotřeby má přímou návaznost na snižování emisí. Jak dodává Martin Pavlíček, v energetice nadále přetrvává i stavovská čest a žádný výrobce nevidí rád, pokud se s jeho produktem plýtvá.

„Zárukou podnikatelského úspěchu není jen rostoucí prodej. My energetickou efektivitu bereme jako produkt,“ říká Martin Chalupský z plynárenské společnosti RWE. „Pokles ve spotřebě energie totiž vede k poklesu prodejů jen na první pohled. Služby spojené s oblastí energetické efektivity jsou obchodní příležitostí s významným potenciálem. RWE proto bude prodej plynu v budoucnu ještě intenzivněji než dosud spojovat s nabídkami služeb ku prospěchu zákazníků, a tím i k dlouhodobému zajištění vlastní prosperity,“ vysvětluje Chalupský. V případě akciové společnosti je samozřejmě nutné posuzovat i ekonomickou stránku. „Snaha o maximalizaci prodeje má ekonomický přínos jen v tom případě, že dokážete tuto podnikatelskou příležitost využít. ČEZ je schopen dlouhodobě prodat doma i v zahraničí daleko víc elektřiny, než je schopen vyrobit. Proto naše aktivita v oblasti úspor nijak nepoškozuje zájmy našich akcionářů,“ vysvětluje Martin Pavlíček.

Rady, výzkum i pexeso

Co vlastně energetické společnosti svým klientům nabízejí? RWE má speciální web www.setrimenergii.cz, na kterém nabízí rady a tipy, jak snížit spotřebu plynu. Vybrat si můžete z různých opatření i podle výše investice, kterou jste ochotni učinit: bez investice (například informace, jak větrat, jak nastavit termostat apod.), přes malé investice (pravidelná kontrola kotle, pořízení rolet nebo žaluzií, těsnění apod.) po velké investice (jak zateplit dům, jaká pořídit okna a dveře). Využít je možné i záznam spotřeby plynu, který umožňuje udělat si představu o vlastní spotřebě plynu v čase. Zájemce si může vyplnit test, který by mu měl pomoci odhalit slabá místa jeho bydlení. Na webu je možné si zjistit, jaká je měrná energetická náročnost zkoumaného objektu, je tam i kalkulátor úspor, kterých lze docílit při instalaci nových oken partnerské firmy (na jejichž pořízení zajistí RWE slevu stejně jako na izolační materiál). Od listopadu je možné si u RWE za 3000 Kč objednat pořízení snímků termokamerou, které pomůžou odhalit úniky tepla a tepelné mosty. Na webu je možné najít odpovědi na základní otázky, ceny energií a další. Kromě informací odborných je zde i sekce zábava s vědomostním kvízem, pexesem a stavbou plynového potrubí.

Námraza v mrazáku
Tak takhle neušetříte! Námraza v mrazničce spotřebu elektrické energie zvyšuje. Působí totiž jako izolace.
Ilustrační foto: Martin Mach/Ekolist.cz

PRE má speciální web www.uspora-energie.info. Na něm je možné se dozvědět základní tipy na úspory u jednotlivých druhů spotřebičů (včetně informací o jejich recyklaci). PRE půjčuje wattmetry, pomocí kterých je možné změřit spotřebu domácích spotřebičů a zjistit si, kolik stojí jejich provoz. Díky spolupráci s firmou Datart je možné půjčit wattmetry i v prodejnách Datart. PRE nabízí i vypočtení chladícího výkonu klimatizace pro váš objekt a rovnou i akční slevy na klimatizace. Na webu je několik kalkulátorů, například rentability přechodu ze žárovek na úsporné zářivky, kalkulačka tepelných ztrát apod. Součástí je i úsporný blog hospodského Točeného, věnovaný úsporám energií. Stáhnout si můžete řadu informačních materiálů. Zajímavý je výzkum u šesti rodin nazvaný „Pražákovi šetří s PRE“, kde se můžete podívat, čím a jak se u konkrétních rodin podařilo snížit spotřebu. Podle Střediska pro efektivní využívání energie (SEVEn), které se na výzkumu podílelo, se v daných případech podařilo spotřebu snížit výměnou starých spotřebičů, vypínáním spotřebičů ve stand by režimu, výměnou žárovek úspornými svítidly, odstraněním halogenových lampiček, výměnou CRT monitorů za LCD displaye, výměnou stolních počítačů za notebooky. Kromě elektronického poradce je možné využít i osobní poradenství ve středisku PRE.

ČEZ provozuje web www.posvittesinauspory.cz, kde jsou často kladené dotazy, rady a tipy. Je možné využít virtuální prohlídku domu nebo bytu. Na webu jsou kalkulačky uhlíkové stopy, úspornosti žárovek a spotřeby spotřebičů. Rady, jak ušetřit, jsou rozděleny podle investice na beznákladové (jak používat spotřebiče apod.), s drobnou investicí (nákup spotřebičů, těsnění oken a dveří, výměna osvětlení a pod.) a s investicí větší (změna vytápění, zateplení, nákup spotřebičů). Z webu si lze stáhnout a vytisknout elektronického rádce.

E.ON má informace v rámci svého firemního webu www.eon.cz. Kromě upoutávky na stlačený zemní plyn coby ekologické palivo jsou na webu informační brožurky: hospodárné využití elektrické energie v domácnosti, alternativní zdroje energie, světelné zdroje, tepelná čerpadla, ohřev vody elektřinou, elektrické vytápění. Využít lze kalkulačku spotřeby elektřiny a plynu nebo tipy na úsporu energie. E.ON nabízí firmám a institucím placený energetický audit, pomocí kterého se odhalí potenciál úspor, navrhnou se opatření a doporučí se nejvýhodnější varianta k zajištění optimální spotřeby energie. Dál je možné využít slevy na úsporné spotřebiče.

Pražská plynárenská, kterou jsme taky oslovili, má v rámci vlastního webu www.ppas.cz jen informaci o firemní půjčovně CNG aut. Podle Dagmar Hartmanové společnost v současnosti žádné rady k úsporám neposkytuje.

Greenwashing

Co na energetické poradenství říká „konkurence“, tedy poradci z Energetických konzultačních a informačních středisek? Podle Juraje Krivošíka ze SEVEn je v principu dobře, že poradenské služby energetické společnosti nabízejí. Víc kvalitu výstupů komentovat nechce kvůli tomu, že se SEVEn samo podílelo na tvorbě několika informačních materiálů a brožur pro domácnosti i služby a průmysl pro PRE. V obecné rovině je podle Krivošíka pro společnosti důležitější spokojený zákazník s nižší spotřebou, než zákazník, který odejde ke konkurenci. „Úspory mají částečně i vliv na vyrovnání odběrového diagramu, tj. omezení spotřeby ve špičce, takže mají i další výhody pro poskytovatele služeb,“ vysvětluje Krivošík.

Izolace stavby
Co je lepší? Dát méně izolace a pak víc topit, nebo dát více izolace a pak topit málo?
Licence: Volné dílo (public domain)
Foto: Böda

Přísněji je hodnotí Karel Srdečný z EkoWATTu. „Poradny energetických firem sleduji jen zběžně, mám pocit, že jejich rady jsou hodně obecné, že jde do značné míry o greenwashing. Nesmysly tam nepíšou, to si asi už nikdo nedovolí, ale samozřejmě zdůrazňují řešení, která podporují spotřebu jejich produktu. Nejsou nezávislí, to je jasné,“ říká Karel Srdečný. I podle Srdečného hraje roli spokojenost zákazníka, který nepřejde ke konkurenci. Platí to i pro plyn. Sice konkurence mezi dodavateli plynu zatím moc nefunguje, ale hrozba, že zákazník přejde z plynu na uhlí, je podle Srdečného velká.

Ivana Klobušníková z Energy Centra České Budějovice (ECČB) si myslí, že kampaně jsou po odborné stránce zpracované dobře. Podle ní elektrárenské společnosti využívají služeb kvalitních odborníků a poradenských středisek, včetně služeb ECČB. „Dle mého vkusu jsou některé kampaně ale příliš jednoduché až primitivní, zaměřené na tu nejširší veřejnost, takže někdy působí bagatelizujícím dojmem,“ hodnotí úroveň kampaní Ivana Klobušníková. Kampaně prý společnosti organizují kvůli tvorbě své image. „Považuji za pozitivní, že se zvyšuje veřejná informovat v oblasti efektivního využívání energie, na druhé straně si středně vzdělaný a přemýšlející zákazník může klást otázku, kolik taková kampaň včetně celostránkových inzertních stran a zaplacení mediálních agentur stojí a proč tyto finance nejsou použity jinak, nebo proč není snížena cena elektřiny,“ zamýšlí se Ivana Klobušníková.

O komentář jsme poprosili i dvě neziskové organizace, Hnutí Duha a Calla, které se energetice věnují. Podle Vojtěcha Koteckého z Hnutí Duha se energetické společnosti pouštějí do úspor ze dvou důvodů. Jednak dávají banální rady prostě proto, že je to dobrá reklama. „Sice v důsledku radí lidem, jak od nich kupovat méně, ale rodiny by si potřebné informace stejně zjistily a takhle má energetická společnost alespoň propagaci. Letáčky 'jak ušetřit doma energii' budou právě z tohoto ranku. Ostatně ČEZ kdysi dávno v rámci své propagace rozdával úsporné kompaktní žárovky.“ Energetické firmy zmiňovaly, že oblast úspor energií je i zajímavou podnikatelskou příležitostí. Kotecký vysvětluje, že některé energetické společnosti v zahraničí své odborné poradenství pro domácnosti či firmy prodávají jako službu. „Pro energetickou společnost to může být výnosné. V tržním prostředí se často víc vyplatí investovat do úspor energie u odběratelů, než do stavby nové elektrárny. Říká se tomu Energy Performance Contracting,“ říká Vojtěch Kotecký a dodává, že v některých zemích je i legislativa, která k takové nabídce energetické společnosti přímo motivuje. „Potom jdou běžně ještě dál: nejen poradí, ale financují zákazníkovi třeba zateplení domu a on ho potom splácí z ušetřených peněz za energii,“ uzavírá Vojtěch Kotecký.

Podobně se na to dívá i Eduard Sequens z Cally. „Pro energetické společnosti nemusí být výhodné pouze prodávat víc a víc elektřiny nebo plynu. To totiž vyžaduje investice do rozvodů, zálohování, zásobníků plynu, elektráren. Promítnout zvýšené náklady na to všechno do ceny pro spotřebitele je možné jen do té míry, dokud bude daná firma konkurenceschopná,“ říká Eduard Sequens. Druhý důvod podle něho přímo souvisí s konkurencí – už se nenosí prodávat pouze energii, ale je potřeba přidat něco navíc: energetické služby, což jsou i rady, jak energie spořit. Podle Sequense tak do ČR dorazila praxe, s níž se setkávají spotřebitelé energie v zahraničí už řadu let.

Je tedy možné opravdu rozpoznat, zda jde ze strany energetických společnosti o greenwashing, nebo zda myslí svou společenskou odpovědnost vážně? Podle Víta Kouřila, který spolu s Janem Miesslerem psal o greenwashingu pro časopis Sedmá generace, je greenwashing v Oxfordském slovníku definován jako „dezinformace šířená organizací za účelem prezentovat environmentálně odpovědný veřejný obraz sama sebe“. „V tomto smyslu ČEZ a zřejmě i jiné firmy sofistikovaně vypouštějí informace bez kontextu, čili dezinformují,“ tvrdí Kouřil. Jak vysvětluje, vytvoření skutečně zeleného byznysu nezahrnuje jenom proklamace a vyšší šetrnost části výrobků, ale i celkový ekologičtější způsob výroby a nastavení „filozofie“ celého provozu firmy. „O globálním působení RWE a dalších firem nic moc nevím, ale u ČEZu lze o jeho ekologické ´filozofii´ úspěšně pochybovat,“ míní Vít Kouřil a doporučuje řídit se radou projektu SourceWatch: „Sledujte, koho daná firma financuje, jakých organizací je členem, za co u politiků lobbuje, jak zpřístupňuje informace a jedná se svými kritiky, zda drží stejnou eko-linii v čase i různých zemích a jestli nemá kostlivce ve skříni.“

Ať už je energetické poradenství od energetických společností jen snahou vystavit se v lepším (zeleném) světle, zájmem o spokojeného zákazníka, anebo skutečně jde o proklamovanou odpovědnost za společnou budoucnost, jedno je jisté – energetickým společnostem se v nějakém smyslu vyplatí. Ale vyplatí se i spotřebiteli. Pokud totiž chce snížit spotřebu energie a spolu s tím ušetřit peníze a/nebo životní prostředí, má vcelku kvalitní rady a informace v přehledné a graficky zajímavé formě doslova na dosah myši.

Další informace:

www.setrimenergii.cz

www.uspora-energie.info

www.posvittesinauspory.cz

www.eon.cz

www.ppas.cz

Zajímá vás energetické poradenství? Přečtěte si zprávu o energetických poradnách EKIS reloaded z 22. října 2008.


reklama

 
Martin Mach Ondřej
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist