https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/test-zelene-domacnosti-nejlepe-pere-frosch-a-qalt-excel
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Test Zelené domácnosti: nejlépe pere Frosch a Qalt Excel

26.10.2006 16:25 | PRAHA (EkoList)
Zelená domácnost si nechala u Technického a zkušebního ústavu stavebního, konkrétně u Zkušebního ústavu lehkého průmyslu Praha (ZÚLP), vypracovat test pracích prostředků. Bylo vytipováno 15 pracích prášků a tekutých prostředků, které se profilují jako ekologické a ty byly podrobeny testu prací účinnost a biologické rozložitelnosti. Nejlépe pere univerzální tekutý prostředek Frosch a prací prášek Qalt Excel, který má i ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek. Zároveň se ukázalo, že všechny z testovaných pracích prostředků jsou biologicky odbouratelné.
 

Abychom zachovali nestrannost testu, nechali jsme si od laboratoře CSlab nakoupit a připravit anonymní vzorky. Ty CSlab předal Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu, který provedl test na prací účinnost. Test biologické rozložitelnosti TZÚS zadala Ústavu technologie vody a prostředí, Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Obě testující laboratoře pracovaly se vzorky opatřenými pouze čísly. Teprve po vypracování výsledků byla čísla vzorků spárována s názvy pracích prostředků. Jediný vzorek, který nebylo možné zcela utajit, byla prací sada Permon, která se skládá z několika ingrediencí. Kvůli správnému nadávkování pro test bylo potřeba dodat každou ingredienci zvlášť. Permon se tak od ostatních prostředků odlišoval a nemohli jsme zcela zaručit anonymitu tohoto vzorku. Laboratoř TZÚS byla vybrána na základě výběrového řízení.

Termostat s lahvičkami.
Ilustrační foto: Martin Mach/EkoList

Příprava vzorků pro testování biologické rozložitelnosti

Pro každý testovaný vzorek byl připraven pracovní roztok o stejné koncentraci organických látek. Tento roztok se dále obohatí o základní biogenní prvky (vápník, hořčík, železo, dusík a fosfor), provzdušňováním se nasytí kyslíkem a přidá se tzv. očko (mikroorganismy). Tato směs se rozlije do sady lahviček, které se umístí do termostatu za účelem dodržení stálé dvacetistupňové teploty během testu. Na začátku testu a pak v 7., 14., 21. a 28. dni pokusu se ve dvojici lahviček stanovuje koncentrace rozpuštěného kyslíku, který v případě rozkladu testované látky mikroorganismy spotřebovávají. „Testovaný prací prostředek pak je pro mikroorganismy jediným zdrojem organického uhlíku, laicky řečeno jedinou potravou. Je-li vzorek dobře rozložitelný, pak se to projeví v aktivitě mikroorganismů a tedy i ve spotřebě kyslíku. Spotřeba kyslíku je pro nás tím hlavním ukazatelem,“ vysvětluje princip testu Vladimír Sýkora z VŠCHT Praha.

Vedle tohoto testu se provádí ještě test aktivity mikroorganismů na předem známé snadno rozložitelné látce. Smyslem je ověřit, že použité mikroorganismy jsou „živé“.

Výsledky testu biologické rozložitelnosti

Metoda testu biologické rozložitelnosti vychází z normy ČSN ISO 10707 Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí, metoda stanovení biochemické spotřeby kyslíku. Jde o tzv. screeningový test, což znamená, že pokud je výsledek testu pozitivní, pak je biologická rozložitelnost prokázána. Pokud by vyšel výsledek negativní, nebylo by možné automaticky prohlásit, že prací prostředek je nerozložitelný, ale vzorek by se musel podrobit dalšímu testu.

Aby se vyloučila jakákoliv chyba při testu, provádí se test na dvou řadách vzorků, z jejich výsledků se pak stanoví průměr. Rozdíl dvou paralelních výsledků větší než dvacet procent by znamenal, že se test musí opakovat. To v našem případě nenastalo.

Vzorky pracích prostředků
Laboratoře dostaly anonymní vzorky označené pouze čísly.
Ilustrační foto: Martin Mach/EkoList

„Výsledky testu mají chybovou toleranci dvacet procent, což je dáno tím, že se pracuje s živou přírodou. Výsledky tak nelze dost dobře sestavit do tabulky s jasným vítězem a jasným poraženým,“ říká Vladimír Sýkora. Co tedy test ukázal: testované prací prostředky můžeme rozdělit do tří kvalitativních skupin. První skupina dosáhla šedesátiprocentního rozkladu už sedmý den testu. Druhá skupina jsou prostředky, které tuto hranici překonaly před ukončením testu, tedy do 28 dne testu. Poslední třetí skupina tuto hranici do 28 dne nepřekonala. V této třetí skupině byl jen jeden z testovaných prostředků, u kterého nebyla prokázána snadná rozložitelnost. Do jaké z těchto skupin se dostal jaký prášek, ukazuje tabulka.

Všechny testované prací prostředky jsou tedy biologicky rozložitelné, většina snadno. Co to v praxi znamená? „Z ekologického hlediska jsme nenarazili na prací prostředek, který by byl biologicky nerozložitelný nebo dokonce na prostředek, který by měl v prostředí inhibiční vliv, tedy že by byl například toxický. Toxicitu jsme sice primárně nesledovali, ale průběh biologické rozložitelnosti by na prostředek, který by byl toxický, poukázal,“ říká Vladimír Sýkora a dodává: „Voda z pračky, kde se použije jakýkoliv testovaný prostředek, tak nebude dělat potíže na čistírně odpadních vod. Pokud by se taková odpadní voda dostala v malém množství náhodně do prostředí, pak ani zde by prostředky neměly způsobit vážnou škodu. Tím však rozhodně neříkáme, že se může taková voda volně do prostředí vylévat!“

Test prací účinnosti

Kriteriem účinnosti praní jsou tzv. remise (vyjádřené jako % zjasnění) vzorků, měřené po praní na spektrofotometru. Platí, že čím vyšší remise, tím vyšší je účinnost praní.

Vítěze prací účinnosti má test hned dva. Jednak prací prášek Qalt Excel, který má i certifikát Ekologicky šetrný výrobek (EŠV), jednak univerzální tekutý prací prostředek Frosch. Oba v testu dosáhli hodnoty remise 79 %. Na druhém místě se umístil Frosch na jemné a barevné prádlo (77 %). Třetí příčka je opět dělená, tentokrát však jde o výrobky jedné společnosti, Amway: prací prášek na barevné prádlo SA 8TM Color a prací prášek SA 8TM Premium + Bioquest (oba 76 %). Více výrobků se mezi kvalitní prací prostředky svými výsledky nezařadilo.

Solidních výsledků dosahují ještě koncentrovaný tekutý prostředek Ecover (71 %) a prací prášek DonGemini (71 %). Prací prášek DonGemini však měl v testu vůbec nejhorší výsledky biologické rozložitelnosti a proto jej ve výsledné tabulce uvádíme o stupínek horší než koncentrovaný tekutý prostředek Ecover, s kterým je jinak srovnatelný co do prací účinnost. Mezi průměrné prací prostředky patří také prací prášek na barevné prádlo Ecover (68 %). Mezi prostředky s podprůměrnými výsledky patří tekutý prostředek na praní DonGemini (63 %), tekutý prostředek s lanolinem na praní vlny DonGemini (62 %), u kterého může být výsledek zkreslen tím, že testovací tkaninou byla bavlna, tekutý prací prostředek Sodasan BIO color (60 %) a prací sada Permon (59 %), která má také certifikát EŠV.

Špatné výsledky vykázaly tekutý Sodasan na vlnu a choulostivé prádlo (remise 56 %), zde taktéž bylo testováno na bavlně, a prášek Sodasan EKO kompakt (remise 55 %). Nejhůře pral tekutý prostředek SA 8TM Delicate firmy Amway (53%), což je překvapivé vzhledem k celkové třetí příčce dvou dalších výrobků této firmy. Pro ilustraci, kvalitní prací prostředky mívají hodnoty remise vyšší než 75 %, účinnost praní v obyčejné vodě dosahuje hodnoty 50 %.

V testu byly dva prací prostředky, které se jako jediné v Česku mohou pochlubit certifikátem Ekologicky šetrný výrobek: Qalt Excel firmy Qalt Rakovník a prací sada Permon firmy Missiva. První z nich se umístil na sdíleném prvém místě, Permon však vykázal jen podprůměrnou prací účinnost (remise 59 %). Co se týče biologické rozložitelnosti, je na tom Permon lépe.

Frosc univerzál a Qalt Excel
Vítězové testu, Frosch a Qalt Excel.
Ilustrační foto: Martin Mach/EkoList

Jak se testovala prací účinnosti

Prací účinnost je základní funkční vlastnost pracího prostředku. Byla zkoušena obvyklým způsobem zkušebny, který vychází z normy ISO. Pralo se bez předpírky v pračce ÖKO Lavamat 6554, plněné standardní náplní prádla (4 kg). Bavlněné zkušební vzorky byly uměle zašpiněny pigmentem a lanolinem, pigmentem a kožním tukem, lanolinem a kakaem, červeným vínem, pigmentem smíchaným s olejem a mlékem. Pro každý prací prostředek bylo dodrženo výrobcem doporučené dávkování. Pokud výrobce neuvedl teplotu prací lázně, praly se vzorky při teplotě 60 °C. Voda pocházela z vodovodního řádu (tvrdost mezi 9-11 °německé tvrdosti = 1,6-2 mmol vápníku/l). Měřítkem účinnosti je vyprání pěti různých druhů zašpinění, určuje se množství odstraněného nebo naopak zbylého zašpinění na tkanině. Pro dosažení hodnověrných výsledků se každá zkouška opakuje 3 x, ze změřených hodnot se stanoví průměr. Z těchto výsledků se vypočítá celkový průměr, který naleznete v tabulce.

A co běžné prací prostředky?

Zelená domácnost se zaměřila jen na „eko“ prášky z řady důvodů. Hlavním důvodem bylo, že se nás naši čtenáři a čtenářky často ptají, zda můžeme srovnat, který z malé rodinky „eko“ prášků je lepší. Testování prací účinnosti všech běžných pracích prostředků jsme nedělali, jednak proto, že jej v nedávné době provedl Test Dnes Mladé fronty (viz článek Když prášek pere jako voda z 25.3.2005 a článek Tekuté prostředky skvrny nevyperou z 11.9.2001), jednak proto, že tyto testy jsou poměrně finančně náročné. Z těchto důvodů se nám nepodařilo otestovat všechny „eko“ prací prostředky, které jsou u nás na trhu. Do testu se nedostal celý sortiment výrobků například firmy Ecover a Sodasan. Neotestovali jsme ani žádný výrobek firmy Eurona, o výrobcích této firmy jsme se dozvěděli až v průběhu testů, kdy již nebylo možné zařadit další prostředek.

   Zajímá vás, jak dopadly mycí prostředky na nádobí v podobném testu? Přečtetě si článek Test mycích prostředků: Denk mit má za jedna z 13. července 2007.

 

Výsledky testu prací účinnosti a biologické rozložitelnosti
Pořadí Název prostředku Výrobce EŠV Skupenství Prací účinnost (remise) Rozložitelnost
1. Frosch - tekutý prací prostředek univerzální Frosch   tekutý 79 % Snadno rozložitelné do 28 dnů
1. Qalt Excel Koncentrát - univerzální prací prostředek Qalt Rakovník EŠV sypký 79 % Snadno rozložitelné do 28 dnů
2. Frosch - tekutý prací prostředek na jemné a barevné prádlo Frosch   tekutý 77 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
3. SA 8TM COLOR Prací prášek na barevné prádlo Amway   sypký 76 % Snadno rozložitelné do 28 dnů
3. SA 8TM Premium + BIOQUEST prací prášek Amway   sypký 76 % Snadno rozložitelné do 28 dnů
4. ECOVER koncentrovaný tekutý prostředek na praní Ecover Belgium   tekutý 71 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
5. DonGemini - prášek na praní DonGemini   sypký 71 % Rozložitelné
6. ECOVER prací prášek na barevné prádlo Ecover Belgium   sypký 68 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
7. DonGemini - tekutý prostředek na praní DonGemini   tekutý 63 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
8. DonGemini - tekutý prostředek s lanolinem na praní vlny DonGemini   tekutý 62 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
9. Sodasan BIO color – tekutý prací prostředek SODASAN   tekutý 60 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
10. Permon Missiva EŠV tekutý/sypký 59 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
11. Sodasan na vlnu a choulostivé prádlo SODASAN   tekutý 56 % Snadno rozložitelné do 28 dnů
12. Sodasan EKO kompakt SODASAN   sypký 55 % Snadno rozložitelné do 7 dnů
13. SA 8TM DELICATE Amway   tekutý 53 % Snadno rozložitelné do 28 dnů
Pro ilustraci, kvalitní prací prostředky mívají účinnosti praní vyšší než 75 %, účinnost praní v obyčejné vodě dosahuje hodnoty 50 %.
Zelená barva vyznačuje prací prostředky, které svou prací účinností patří mezi kvalitní prací prostředky, žlutá barva jsou průměrné prací prostředky, oranžová podprůměrné a červená značí výrobky velmi slabé.
Test biologické rozložitelnosti rozdělil prací prostředky do třech kvalitativních skupin: na prostředky snadno rozložitelné do 7 dnů (označeno tučně), snadno rozložitelné do 28 dnů (normální písmo) a na rozložitelné (označeno kurzívou). Kvůli tomu, že výsledky biologické rozložitelnosti jsou zatíženy poměrně velkou chybou, vyšli jsme při určení konečného pořadí z prací účinnosti, která je více průkazná.

 

Evropská unie Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Partnerství
Test Zelené domácnosti finančně podpořila Evropská unie prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Na projekt přispěla také Nadace partnerství. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné o.s. BEZK a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

Přečtěte si článek Vyplatí se levné prací prostředky? z 26. října 2006


reklama

 
Martin Mach

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

OS

Olga Stránská

12.4.2015 12:26
Zdravím,
je škoda, že se tady neobjevují výrobky od Eurona by Černý. Finančně vychází dobře (mají stejné ceny už od roku 2003) a perou také dobře. Navíc je to česká firma, takže se dá nakupovat i rovnou od výrobce, což je také fajn :-) Kdo chce, může se podívat sem http://www.eurona-cerny.cz/uspechy-spolecnosti-eurona-by-cerny/
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist