https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministr-brabec-k-otravene-becve-spekulace-o-nejakem-celostatnim-spiknuti-a-zahlazovani-stop-je-skutecne-diagnoza
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ministr Brabec k otrávené Bečvě: Spekulace o nějakém celostátním spiknutí a zahlazování stop je skutečně diagnóza

13.11.2020 15:56 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zdroj | PSP
Dnes odpoledne se v Poslanecké sněmovně probírá kyanidy otrávená řeka Bečva, která se tak zřejmě stala největší havárií na českých řekách. Jednání poslanců odstartoval ministr životního prostředí Richard Brabec, který ve své řeči rekapitulovat průběh otravy a prací. Hovořil také o tom, proč nechce průběh vyšetřování komentovat a že plně důvěřuje práci české policie. Spekulace o zahlazování stop označil za diagnózu. Následující text je volný přepis jeho proslovu, vypuštěný je hlavně závěr jeho řeči. Stream z jednání je možné sledovat online zde.
 

Únik neznámé látky do řeky Bečvy v okolí chotyňského mostu byl nahlášen České inspekci životního prostředí (ČIŽP) v neděli 20. 9. 2020 po poledni.

Pracovník ČIŽP, který drží pohotovost na oblastním pracovišti, přijel ve 14:15. V té době už na místě byli lidé z vodoprávního úřadu Valašské Meziříčí, hasiči, Povodí Moravy, Policie ČR a členové rybářského svazu, kteří jako první upozornili na úhyn ryb.

Někdy je ČIŽP vyčítáno, že na místě byla pozdě. Ve skutečnosti tam byla tak rychle, jak to jen šlo, daný pracovník byl aktuálně 90 km od místa nehody. Ministr vysvětluje, že ČIŽP není součástí Integrovaného záchranného systému, proto není na místě první. Je na místo povolána buď hasiči či místním vodoprávním úřadem.

Výjezd inspekce na místo havárie není věc automatická. V roce 2019 bylo na českých řekách 165 havárií, inspekce byla přizvána jen asi ke 40 z nich.

Běžný postup je ten, že si přítomnost inspekce vyžádá hasičský záchranný sbor, pokud tuto potřebu shledá. Podle vodního zákona řídí zásah místní vodoprávní úřad, který rozhoduje o postupu prací a o všech krocích, včetně odběru vzorků.

Na místě pracovaly desítky pracovníků, nepočítaje ty, kteří pomáhali s odklízením mrtvých ryb. Několika na sobě nezávislými subjekty bylo provedeno odebrání několika desítek vzorků vody, ryb, makrozoobentosu a fytobentosu, které byly vyhodnoceny nezávisle v několika laboratořích.

Postiženy byly především proudomilné ryby, parmy, ostroretky. Ryb podle informací rybářů uhynulo více než 40 tun. Podle inspekce nebyl kromě ryb potvrzen žádný další úhyn říční fauny, ale je to ještě věcí zkoumání.

Od počátku bylo technicky učiněno maximum, aby znečištění bylo zastaveno co nejdříve a byly sníženy škody. Kyanid ale není možné zachytit nornými stěnami, protože je rozpustný ve vodě. Povodí Moravy proto přistoupilo v neděli odpoledne ke zvýšení odtoku vody z nádrže Bystřička, což mělo vést ke zředění.

V pátek 25. září předala ČIŽP celý spis kriminálce Vsetín, která od té doby vede vyšetřování. Policie nicméně byla na místě od prvního dne havárie.

Věřím, že pochopíte, že mi nepřísluší pouštět se do spekulací o nějakých vyšetřovacích hypotézách či scénářích, o tom, kde a jak se mohl šířit kyanidový mrak a kde mohly nebo nemohly umírat ryby, co a kolik bylo kde naměřeno a zda a jak mohly být postiženy druhy ryba či bentosu. Protože přesně tohle je součástí posudků soudních znalců, které si nechala policie zpracovat. Informace od policie je, že posudky by měly být zpracovány do 20. prosince.

Já nechci spekulovat, s jakým scénářem policie pracuje. Já, jako jakýkoli jiný ministr, stejně jako veřejnost, jsem odkázán na oficiální vyjádření Policie ČR.

Ano, vadí mi, že vyšetřování trvá tak dlouho. A opravdu jsem věřil, že to půjde daleko rychleji. Snad si pamatujete, že jsem vyzval vyšetřovatele k urychlení vyšetřování, orgány činné v trestním řízení mi vzkázaly, že to je hezká výzva, ale žádná výzva jakéhokoliv ministra nemůže šetření urychlit, protože mají svou strategii, včetně vyšetřovacího harmonogramu a věc dozoruje příslušný státní zástupce.

Někteří politici a některá média do omrzení připomínají můj slib, že viník bude nalezen v řádu hodin. Nic takového jsem neslíbil. Vyjádřil jsem víru či naději – a nafackoval bych si za to – že vzhledem k tehdy známým informacím bude nalezení viníka rychlejší.

Krátce po tomto mém vyjádření označila police jako pravděpodobný zdroj znečištění kanál u Juřinky, který vede do areálu Tesly Rožnov. Další nepravda, kterou tvrdí někteří politici, je, že už jsem dva dny po havárii věděl, kdo to určitě nebyl. Nevěděl, samozřejmě. A ani jsem se k tomu nevyjadřoval.

K podniku DEZA jsem se vyjádřil až 1. 10. po tom, co Policie ČR veřejně označila za zdroj znečištění výpusť kanálu v Juřince a až poté, co provozovatel kanalizace potvrdil, že u nich zasahovala policie a co se o Tesle Rožnov začalo veřejně mluvit.

Proč se vůbec začalo mluvit o DEZE? Protože novináři se na nic jiného neptali. ČIŽP ani já bychom se k DEZE nikdy nevyjadřovali, ale od druhého třetího dne se novináři neptali na nic jiného než na DEZU. Inspekce přitom na základě místního šetření vyloučila i řadu dalších provozů z těch celkem 21 zkoumaných. Ale novináře zajímala jenom ta DEZA.

Podle pracovníků vodoprávního úřadu, ČIŽP a Povodí Moravy byl v DEZE stav čistícího zařízení v pořádku, stejně jako charakter a kvalita odpadní vody. A na základě toho došlo ke zmíněnému vyjádření. Ale znovu říkám, já jsem se k podniku DEZA vyjadřoval až po tom, co se k tomu vyjádřila Policie ČR a další.

Havárie se stala 20. 9. v neděli. A až do čtvrtka 24. 9. se na ministerstvu z médií nikdo nezeptal na jakýkoliv detail. Logicky, protože se to vyšetřovalo, ptali se vodoprávního úřadu, ČIŽP, a nepolitizovalo se to. Byla to prostě havárie. Teprve 24. 9. začal na sociálních sítích hon, a na to jsme pak reagovali. To je moje odpověď, proč jsem se k tomu nevyjadřoval. Logicky. V minulosti jsem se nevyjadřoval k celé řadě podobných událostí, nevyjadřoval jsem se ani v tomto případě. Ale najednou to bylo bráno jako naše selhání, že se k tomu nevyjadřujeme.

Jestli někdo spekuluje o tom, že byly provedeny nějaké kroky k zahlazení stop, tak mě to už připadá jako diagnóza. Když někdo řekne, že Povodí Moravy zahlazuje stopy tím, když podle svých provozních řádů navýší průtok Bečvy, aby se znečištění naředilo, to je hon na čarodějnice.

Ve chvíli, kdy na místě odebíraly vzorky desítky lidí z několika institucí, včetně Policie ČR, je spekulace o nějakém celostátním spiknutí a zahlazování stop skutečně diagnóza.

Jaké sankce hrozí viníkovi? Podle trestního řádu hrozí pachateli trest 1–8 let odnětí svobody, zákaz činnosti a náhrada škody, podle vodního zákona je sankce do 5 milionů korun a náprava způsobené škody. Z pohledu postihu za ekologickou škodu jsou dva nástroje, vodní zákon a zákon o ekologické újmě, který v ČR zatím nebyl použit. Uvažujeme o tom, jakým způsobem by mohl být použit, což by byl precedentní krok.

Záležitostí se zabýváme z pohledu legislativního a procesního, zejména postupů, kdy dojde k větší havárii, která postihne více území a zasáhne do kompetence více vodoprávních úřadů, případně krajů. Tento případ použijeme pro akutní proškolení vodoprávních úřadů s ohledem na různou legislativu, která se v případě takové havárie aplikuje, tedy vodní zákon, havarijní vyhlášku, krizový zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích atd.

Diskutujeme z ministerstvem vnitra a zemědělství nad zpřesněním legislativy, aby v takovýchto případech bylo jasné, podle jakého zákona se zasahuje a které orgány akci řídí. Zkušenost ukazuje, že ne všechny vodoprávní úřady jsou schopny zvládnout havárii, která přesahuje jejich správní obvod.

Evropská komise už tři roky realizuje tvz. Fitness check, jakési zhodnocení příslušných směrnic, očekáváme, že příští rok zahájí debatu o zpřísnění evropské legislativy. A bude jenom dobře, když Česká republika bude v této debatě o něco napřed. Což nepochybně bude, protože to téma řešíme už dva roky.

Závěrem: osobně mi velmi záleží na tom, aby se znečištění Bečvy co nejdříve vyšetřilo. Aby viník byl nalezen, padni komu padni. Chci, aby se rozptýlily pochyby veřejnosti. Mám plnou důvěru v Policii ČR, která věc vyšetřuje. Nikdy jsem netlačil na inspektory ČIŽP či jiné své úředníky, aby postupovali jinak, než v souladu s jejich odpovědností a kompetencí, odborností a svědomím. Pokud někdy tlačím na své lidi, tak aby rozhodovali co nejrychleji. Pokud mě někdo z politiků podezřívá z něčeho jiného, pak patrně „podle sebe soudím tebe“.

Zmínil bych v této souvislosti poměrně novou zprávu, která určitě v médiích nebude. Pamatujete si, kolikrát jste mě tu křižovali za záležitosti v Uherském Ostrohu? Nyní známe rozsudek, který jednoznačně potvrdil správnost postupu Ministerstva životního prostředí ve všech aspektech. Pamatujete si tu pět let dlouhou honičku, která tady byla? A já jsem tady jenom bránil své úředníky.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

13.11.2020 16:34
Dobře. Je mi 55 a mám vysoký tlak a cholesterol, chycený játra a ztučnelý. Takže alergie na ANOfert bude jen detail.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.11.2020 17:27
Poté, co Babiš prohlásil, že „nemá s Čapím hnízdem nemám nic společného“, že „farma není jeho“ a „neví, komu patří“ také uvedl, že „jméno majitele společnosti, které půjčil 400 miliónů na stavbu farmy, nezná. „Farmu mají, myslím, nějací advokáti,“ řekl. Teprve na mimořádné poslanecké schůzi přiznal, že „farmu Čapí hnízdo vlastnili v rozhodné době jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, který držel podíl odpovídající podílu jeho dvou nezletilých dětí a jeho partnerky“.

Když lže předseda vlády , proč by neměl lhát jeho ministr ?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.11.2020 17:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dejte si pozor, za chvíli na Vás nastoupí Rosenheim:-)
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

16.11.2020 14:10 Reaguje na Jakub Graňák

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

13.11.2020 17:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Politik je prostě jen člověk - a je lhostejno zda se jedná o Babiše, Ondráčka, Ra..a, nebo frantu znudlí . ČR se nedokázalo zbavit vlivu komunistů od roku 1990, a nakonec toto levopravým stranám i snad vyhovuje. CIBULKOVY SEZNAMY zůstaly na půl cestě, jen tak aby se občan nažral a strana zůstala dál. Kolik straníků ve vašem okolí jež zastávali funkce ředitelů a straníků převléklo kabáty a ....... dál ? A kolik potomků tajemníků,lektorů ML, milicionářů atd. jdou podobnou cestou jako klausovi a babišovi ???? Ono opravdu není jen čapí hnízdo a trikolora .
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.11.2020 18:19 Reaguje na Krejcar Stanislav
Politik není "prostě jen člověk" - tím, že se přísahou zavázal pro práci ve prospěch občanů /poslanecký slib/ na sebe dobrovolně převzal i závazek veřejné důvěry.
Pokud je chycen při lži související se zneužitím veřejných prostředků měl by být ze zákona zbaven mandátu poslance a nafasovat zákaz vykonávat veřejné funkce.
A je jedno zda je z ANO,ODS nebo SPD...
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

13.11.2020 19:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
On se zavázal jenom slibem, přísahají dnes už jen vojáci
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.11.2020 08:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Na toto téma se hodí slavné rčení mého bývalého šéfa, které říkal vždy, když se začlo jednat o zvýšení platu nebo nové pracovní pomůcky a to: "Slíbené dýl vydrží"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 18:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně tak, tahle vláda je tak prolhaná, že jsem to nezaznamenal ani za komára. Děsná situace.
Babiš se mi velmi líbil, když prohlásil, že celý čapák stál asi 900 miliónů a nemá teda důvod někde somrovat padesátku.
Tím jasně přiznal, že to nestavěla žádná "malá firma", takže už žádost byla zfalšovaná. Což potvrdil OLAF i naši cajti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 18:48
Brabec zcela typicky lže.
Všichni odebírali vzorky. Povodí asi 80 kusů, prakticky okamžitě se vědělo, že je to kyanid. Takže je jasné, ze které výpusti pochází, pokud nepopletli flašky, což nepředpokládám.
Nikdo nepotřebuje dnes vědět, že to udělal nějaký ožralý Franta Vopička, ale veřejnost má právo vědět, ze které fabriky to vyteko.
Pokud by tohle uveřejnili (protože to ví už od pondělí) tak by se zamezilo všem spekuacím a konspiračním teoriím.
Právě tím, že všicni polotici ANO stále mlží a lžou, tak stále víc lidí vidí, že to prostě DEZA byla. Logika je neúprosná.
Odpovědět
ZL

Zdeněk Lacina

13.11.2020 21:07
Přesně jak jsem říkal. Nesmyslná obvinění, jako bylo to o snaze maskovat zdroj navýšením průtoku, zcela ovládla debatu a ANOFERT o nich bude debatovat s chutí. Protože jsou nesmyslná.
Pak se totiž nedostane na ty správné otázky, jako třeba kdy byly známy výsledky rozborů!
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

14.11.2020 06:20
Takoví exoti jako ti co tady diskutují , už byli v Americe před desítkami let . Tam ale nosili na palicích kápi . Kdy si je nasadí tady ti odborníci na všechno a půjdou vraždit ? Podle jejich příspěvků to už dlouho trvat nebude .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.11.2020 07:17 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Vážený soudruhu. Vzhledem ke skutečnosti, že v srpnu a září AB radikálně zasáhl do zpřísnění proti epidemiologickému zpřísnění opatření, přestože měl informace, tak je zodpovědný již za tisíce nevinných mrtvých lidí. Takže s tím KKK bych trochu brzdil.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

14.11.2020 08:01 Reaguje na Michal Ukropec
Četls to co jsem napsal ? A rozumíš psanému textu ? V podstatě to je - já o voze a ty o koze . To je ale u vás , na slovo vzatých odborníků normální . Takže žádné překvapení .
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

14.11.2020 12:46 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Děkuji za upozornění. Zatím jsem neměl problém s žádnou kanalizací a ani s čističkou. S pozdravem autorizovaný stavitel.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

4.12.2020 09:05
Brabec má také diagnózu...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist