https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslanci-probirali-kyanidovou-havarii-na-becve.na-odhlasovani-usneseni-jich-v-patek-odpoledne-bylo-uz-malo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Poslanci probírali kyanidovou havárii na Bečvě. Na odhlasování usnesení jich v pátek odpoledne bylo už málo

13.11.2020 19:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jednání skončilo.
Jednání skončilo.
Zdroj | PSP
Jednání Poslanecké sněmovny k tématu otrávené Bečvy začalo v pátek odpoledne. Nejprve vystoupil se svým úvodním slovem ministr životního prostředí Richard Brabec, aby na něj následně navázali další poslanci a poslankyně. Jednání skončilo krátce před 16 hodinou, aniž by byla odhlasována navržená usnesení. Poslanecká sněmovna totiž nebyla zejména kvůli nepřítomnosti poslanců za hnutí ANO, ČSSD a KSČM usnášeníschopná.
 

Poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík zmínil, že přes úvodní slovo ministra zůstávají některé otázky nezodpovězeny, nebo jsou zodpovězeny jen částečně.

„Je skutečně zdrojem znečištění kanál v Rožnovské Tesle? Podle svědeckých výpovědí byla pod tímto údajným bodem znečištění řeka neporušena,“ ptal se Benešík. „Jak je možné, že již den po havárii byla vyřazena chemička DEZA? Překvapuje mě ta rychlost, s jakou byla vyřazena. Že se hned vědělo, kdo určitě ne.“

Benešík se také ptal, proč se občané města o výskytu kyanidů v řece dozvěděli až za čtyři dny, když podle něj o kyanidech věděla ČIŽP už dřív.

Pirátský poslanec František Elfmark se ptal, proč byl důležitý svědek havárie kontaktován policií až po 42 dnech a proč mu bylo sděleno, že se nemá vyjadřovat do médií. „To myslím není úplně standardní,“ míní Elfmark.

Elfmark vzpomenul nedávné jednání poslaneckého výboru pro životní prostředí, kde se téma Bečvy probíralo. „Na výboru jsme se ale nic nedozvěděli, s odvoláním na probíhající vyšetřování. Nedozvěděl jsem se nic ani z odpovědi na interpelaci ministra či dopisu řediteli ČIŽP,“ zmínil poslanec.

Za pozitivní označil usnesení výboru, které požaduje snížení prahu nahlašování látek do Integrovaného registru znečištění.

„Měl bych otázku na ministra, zda na událost bude aplikován zákon o předcházení ekologické újmě? Vzhledem k tomu, že v Bečvě došlo k úhynu ohrožené ryby ouklejky, je to myslím na místě,“ řekl Elfmark s tím, že doufá, že až bude dopaden viník, ponese náklady na nápravu škod.

František Elfmark se ministra Brabce také dotazoval, zda budou zveřejněny znalecké posudky, které mají být hotové 20. prosince.

„Protože je celá kauza nepřehledná, spustili jsme web Za živou Bečvu, který se snaží celou věc sledovat,“ informoval František Elfmark. (pozn. red.: za podobným účelem vznikla i facebooková skupina Otrávená Bečva nám není lhostejná!).

Poslankyně za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se ministra doptávala, kdo na téma Bečvy uvalil informační embargo. „To, že se hned zkraje vyloučila DEZA, si můžeme vykládat i tak, že v ní pak už žádné vyšetřování neprobíhalo?“ dotazovala se poslankyně.

Pekarová Adamová zmínila, že kromě pozornosti politiků a novinářů stojí za pozornost i otázky, které kladou odborníci. Podle ní řadu důležitých otázek položil biochemik Marek Petřivalský z Univerzity Palackého. Jeho texty vyšly v univerzitním diskuzním žurnálu a přetiskl je Ekolist (zde, zde a zde). Pekarová Adamová pak ocitovala několik pasáží z textu Marka Petřivalského, mimo jiné o tom, že tři týdny po události se dá už jen spekulovat o tom, co se nestalo, než stalo. Podle Petřivalského je velmi málo pravděpodobné, že ke vtoku kyanidů do řeky došlo u kanálu z Tesly Rožnov. Dále je pravděpodobné, že viník o úniku věděl, neboť rybáři popisovali, že cítili z řeky chlór. Je podle něj také jisté, že se ČIŽP snažila informaci o otravě kyanidy pozdržet, a že jediným místem v okolí, kde se může nacházet větší množství kyanidů, je DEZA.

„Těch konkrétních závěrů pana Petřivalského je celá řada. A je na místě se ptát, zda je DEZA mimo vyšetřování, nebo ne,“ pronesla Pekarová Adamová. Poslankyně se pak ministra Brabce ptala, zda v případě, že se viník hávárie nenajde, vyvodí osobní politickou odpovědnost.

Poslanec za ODS Stanislav Blaha ve svém projevu zmínil, že na půdě poslanecké sněmovny se o největší otravě řeky jedná až 54 dní po události. „Máme 40 tun mrtvých ryba a ministra a premiéra, kteří zvolili strategii mlčení,“ zmínil poslanec Blaha.

„Richard Brabec tvrdí, že až 23. září se podařilo odhalit, že jde o kyanidy, prokazatelně to není pravda. Pane ministře, snažil jste se získat čas, aby se věc nedala řešit podle správné metodiky?“ ptal se Stanislav Blaha. I on se ministra ptal na to, kdo na případ uvalil informační embargo. A vzpomněl i jednání poslaneckého výboru pro životní prostředí, které se Bečvě věnovalo. „To, že paní Fialová chtěla, aby jednání bylo utajené, je jen třešnička,“ řekl Stanislav Blaha.

„Nejsem bývalý ředitel chemičky, jsem člověk, kterého šokuje, že tu někdo zabije 40 tun ryb a vláda s tím nic nedělá a snaží se to zamést pod koberec,“ prohlásil Blaha.

Poslankyně za Piráty a předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová se do debaty připojila s tím, že na jednání výboru bylo navrženo, aby ministerstvo zpracovalo metodiku, která by jednotlivým úřadům a institucím pomohla při postupu a zvládání podobných havárií.

Poslankyně za hnutí ANO Eva Fialová se ve svém příspěvku vrátila k jednání poslaneckého výboru pro životní prostředí. „Kauza Bečva je živý spis. Proto jsem chtěla, aby jednání výboru bylo v utajeném režimu,“ řekla Fialová s tím, že chybou předsedající Balcarové se tak nestalo a schválilo se jen, že se zápis z jednání nebude veřejný.

„Informace by mohly ovlivnit či zmařit vyšetřování, výbor už takto jednou jednal. To, co následovalo, byl pro mě šok. Až v průběhu jednání jsem zjistila, že jej přes internet sledují novináři,“ zlobila se Fialová. „Věřím, že policie případ velmi rychle prošetří a viník bude dopadem. Napadání z opozice je opravdu směšné, je to mediální masírka,“ uzavřela Fialová.

Dana Balcarová poslankyni Fialovou upozornila, že poslanecké výbory jsou ze své povahy veřejné. Podle ní jde o aplikaci veřejné kontroly a participace. To, že výbor neodhlasoval jednání v utajeném režimu, je procesní chyba paní Fialové, protože požádala jen o nezveřejnění zápisu, ne neveřejné jednání. To následně potvrdila i Pekarová Adamová, která je členka výboru pro životní prostředí.

Poslanec za KDU-ČSL Jan Bartošek zmínil, že je zásadní, aby viník byl potrestán padni komu padni. Bartošek kritizoval ministra životního prostředí, že se rád fotí u vysazování stromů či syslů, ale když se řeší nepříjemné věci, není u toho vidět. „Zaráží mě, že jste na místo nejel. To mi přijde liknavé,“ řekl na adresu Richarda Brabce Bartošek.

Bartoška zajímalo, jak byly odebírány vzorky, včetně bentosu, zda se provedl kamerový průzkum kanálů, zda byly zkontrolovány provozní deníky, a proč byli někteří svědci vyslechnuti až s odstupem času.

„Nemám pocit, že by tu někdo útočil na firmu Agrofert. To zaznělo až od paní Fialové,“ řekl Bartošek. „Ale nedivte se, že když sám to téma nenesete do poslanecké sněmovny, když neujišťujete veřejnost, že skutečně chráníte přírodu, a ne svého šéfa. A nakonec o tom jednáme v pátek odpoledne, to mě opravdu mrzí,“ zmínil Bartošek.

Následně znovu vystoupil Richard Brabec s tím, že není podvodník a nikoho nekryje. „Všechna tato nařčení mě už trochu uráží. Pokud si o mě něco takového myslíte, podejte trestní oznámení, ale neurážejte mě,“ pronesl Richard Brabec.

„Celá řada z vás se mě ptá na věci, které nevím. Já nevím, jestli má pan Petřivalský pravdu, nebo nemá. Na Ekolistu to bylo asi 10. října (pozn. red.: Na Ekolistu vyšel první text Marka Petřivalského 13. října, 10. vyšel v univerzitním diskuzním žurnálu). Já se k Bečvě naposledy vyjádřil 1. října a od té od té doby jsem to nekomentoval. Nemám na to odbornost,“ pronesl Richard Brabec s tím, že zodpovězení těchto otázek si určitě vyžádala policie.

„Zmínili jste, že nesouhlasí počty vzorků. Je to tak, že nějaké vzorky, asi 60, odebrala inspekce, o nich mluvil ředitel Geuss. Premiér zmiňoval jiné číslo, je to tím, že vzorky odebíraly i jiné instituce, Povodí Moravy, hasiči... Těch vzorků jsou stovky,“ vysvětloval ministr.

„Kdo dal informační embargo? No policie,“ odpověděl na častý dotaz Brabec. „Přijde mi pochopitelné, že to policie nemůže vyšetřovat v přímém přenosu. Nechme to na ní a nepolitizujme to,“ žádal ministr.

„Jestli se DEZA vyšetřuje či nevyšetřuje? Já nevím. To je věc policie. Ta zmínila, že má několik hypotéz, několik scénářů. Já nemám jiné informace než vy,“ prohlásil Brabec.

Brabec zmínil podobnou nehodu z roku 2006, kdy do Labe vytekl kyanid z kolínské Draslovky. "Tehdy zjištění viníka trvala osm dní. Proč? Nebyla tam jiná možnost a Draslovka se hned přiznala. Proto to bylo tak rychle,“ připomněl ministr.

Brabec rozhodně popřel, že by inspekce měla informaci o tom, že jde o kyanidy, dříve než 24. září. „V pondělí se vědělo, že jde o otravu. Že jde konkrétně o kyanidy se vědělo až 23. večer,“ hájil se Brabec.

„Panuje představa, že se otrava řeky dá zjistit okamžitě. Ne, to trvá i dva dny. Protože to prokázání pak musí obstát jako důkaz u soudu,“ dodal Brabec. O chloru se podle něho začalo hovořit až později. „Ve dnech, kdy probíhal zásah, se o chlóru nemluvilo, až daleko později,“ tvrdí Brabec.

Zmínil, že je rád za návrhy legislativních úprav. „Může se stát, že taková velká havárie spadne do kompetence vodoprávního úřadu, který prostě nemusí mít kapacity, aby to zvládl. To musíme vyřešit,“ uznal Brabec. Zmínil, že se bude řešit, jestli se na havárii na Bečvě dá aplikovat zákon o ekologické újmě.

Ondřej Benešík na závěr přečetl návrh usnesení. Poslanci měli mimo jiné konstatovat, že otrava Bečvy nebyla dosud uspokojivě vysvětlena a požádat vládu, aby věc prošetřila a dohlédla na exemplární potrestání viníka. Poslanci také chtějí znát kroky, které vláda podnikne, aby se podobným haváriím předešlo. Dále poslanci žádají ministra životního prostředí, aby do 30 dnů znovu předstoupil před sněmovnu a informoval je o průběhu vyšetřování. Dále požádali ministra, aby zveřejnil, podle jaké metodiky či postupu byly odebírány vzorky a důkazy. Poslanci dále zavazují ministra, aby vypracoval předpis, který zavede jednotný způsob řešení podobných havárií, který umožní, aby bylo možné kroky zapojených institucí zpětně vyhodnotit.

Návrhy usnesení ale nebyly prohlasovány, protože v pátek odpoledne nebyl v poslanecké sněmovně dostatečný počet poslanců. Dohoda byla taková, že každá strana bude mít v poslanecké sněmovně polovinu svých poslanců. Podle Markéty Pekarové Adamové jsou na vině poslanci hnutí ANO, ČSSD a KSČM, jejichž lavice byly značně prořídlé.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ZL

Zdeněk Lacina

13.11.2020 21:41
Kdyby jen informační embargo, policie mate úplně nesmyslně, jako o tom kanále v katastru Juřinky. Jenže v katastru Juřinky žádný kanál neústí.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

13.11.2020 21:46
Výsledek projednání ve sněmovně se dal očekávat. Babišovi anální horolezci odešli, aby se nedalo hlasovat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.11.2020 04:52
Celé divadlo kolem otravy Bečvy , i přes trapné výkony klaunů v podání ministra, Policie ČR a ČIŽP , přesto dávají zcela jasnou odpověď o celé záležitosti a existují pouze dvě odpovědi.

1) jde skutečně o DEZU a potom se hraje o vládu a politickou budoucnost
ANO i Babiše a bůhvíco je dalšího ve hře

2) Nejde o DEZU , ale naplno se projevilo obrovské selhání státu, který
žalostně zklamal při své povinnosti chránit přírodní bohatství a
veřejné zdraví .
M.j. -- nedávno tady psal nějaký akademik, že vyvinuli zařízení pro
sledování kvality vody založené na interakci vodních
mikroorganismů s vodou . Dojde-li k havárii,automaticky se
odešle hlášení, že je problém .
Jednoduché, spolehlivé a celkem levné. Ptám se proč stát dávno
rizikové úseky českých řek nevybavil tímto zařízením .

Pokud nebude havárie vyšetřena a určen viník, měl by ministr ŽP
rezignovat , protože systémově selhalo jím řízené ministerstvo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 07:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Supermoderní zařízení nemůže býthned všude dle vašich představ, i kdyby bylo plně funkční.
Já si nemyslím, že by stát něco fatálně podělal, přece už v neděli odpoledne byli na místě rybáři, hasiči, ČIŽP i policie, odebíraly se vzorky a odpouštěla se Bystřička. Jenom Povodí Moravy odebralo asi 80 vzorků. Po rozborech se už v pondělí vědělo, že je to kyanid a tak se muselo taky vědět, ze které vyústění do řeky natekl.
Brabec prohlásil, že viník bude znám do pár hodin, což je normální a asi znám byl. jenže mu ještě neřekli, že je to DEZA, takže nastupuje informační embargo.
Odpovědět
VK

Václav Kain

14.11.2020 07:33
Projednání této ekologické havárie (jejíž viník je znám)mělo být na návrh Faltýnka(koho jiného že?)v pátek odpoledne kdy chuť pracovat poslanci už nemají.Ale ono je to jedno,stejně by to bojkotovali i kdyby se to mělo projednávat kdykoliv jindy.Policie nic nevyšetří neboť ministr vnitra Hamáček Babiše nepotopí.Tady prostě zákony pro někoho neplatí.A to si říkáme právní stát?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

14.11.2020 07:33
Snaha poslanců o vyřešení této ekologické katastrofy ukazuje jak vysoko si poslanci životnho prostředí považují a s jakým úsilím pracují na jeho zlepšení.
Teda pokud náhodou nehledají bič na Babiše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 08:19 Reaguje na Richard Vacek
Odešli především poslanci na ANO, aby snížili kvórum pod možnost hlasování.
Odpovědět
MN

Míra Nový

19.11.2020 20:39 Reaguje na Richard Vacek
Ale právě poslanci za hnutí ANO, odešli ze sálu, aby se nedalo hlasovat!!! Alespoň je vidět, komu záleží na životním prostředí a komu záleží na tom, aby se celá věc ututlala!!!!!
On totiž nikdo nehledá na Babiše bič! Babiš je lhář, zloděj, křivopřísežník, dotační podvodník, estébák a všehoschopný gauner!!!
A věřte mi, že vystřízlivění z tohoto gaunera, bude velmi tvrdé. Hlavně pro jeho voliče!!
Odpovědět
Plha z Kojčic

Plha z Kojčic

14.11.2020 09:30
Panejo. To je ale dlouhý a podrobný politický článek. Ne nadarmo se tento web jmenuje Ekolist. ;-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.11.2020 11:56
Veřejnost má právo na základní informaci:
"Kyanid jsme našli ve vyústění kanalizace č. xy patřící fabrice xz a kdo otravu způsobil je ve vyštřování".
Tohle by stačilo a netvořily by se všechny tyto nechutnosti a čistě čecháčkovské podrazy, zástupci za ANO by nemuseli tak trapně mlžit a lhát.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist