https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kocian-katastrofa-na-becve-den-po-dni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Kocián: Katastrofa na Bečvě den po dni

3.11.2020
Ryby, otrávené kyanidem v řece Bečvě.
Ryby, otrávené kyanidem v řece Bečvě.
Foto | Miroslav Přikryl / Český rybářský svaz
V září postihla jednu z našich významných řek ekologická havárie, která svým rozsahem překonala všechny dosavadní havárie. Byl zasaženo téměř 40 kilometrů vodního toku a škody jdou do desítek miliónů. Připomeňme si proto nyní jak tato přírodní katastrofa vznikla a jaký byl průběh její likvidace.
 

Neděle 20. září

Je krásný, téměř letní den. Krátce po poledni informuje předseda MO Hustopeče nad Bečvou členy výboru územního svazu, že v Bečvě, mezi Lhotkou nad Bečvou a Choryní došlo k masívnímu úhynu ryb. Zároveň sděluje, že již v této záležitosti informoval jak hasiče, Policii ČR, tak Českou inspekci životního prostředí a že byly odebrány vzorky vody z řeky. Zároveň žádá o posily pro likvidaci uhynulých ryb. V té době ještě nikdo netuší konečný rozsah této havárie. Naopak v odpoledních hodinách, kdy členové MO Hustopeče vylovili na 250metrech toku přibližně 5 metráků padlých ryb je jasné, že se jedná o havárii velkého rozsahu.

Pondělí 21. září

Jednatel, hospodář, rybářský technik a další členové našeho územního svazu jedou na místo havárie. Uhynulé ryby se již vyskytují v katastru Hranic na Moravě. Je zřízen krizový štáb,který za pomoci dobrovolníků z řad našich členů organizuje sběr uhynulých ryb, zajišťuje dostatek plastových popelnic a odvoz uhynulých ryb do kafilérie v Mankovicích. Protože je stále nedostatek lidí pro sběr uhynulých ryb, přicházejí na pomoc profesionální i dobrovolní hasiči z Hranic a z okolních obcí. Během pondělí je do kafilérie převezeno víc jak 12 tun uhynulých ryb.

Úterý 22. září

Protože neustále dochází k úhynu ryb i v dalších částech Bečvy, je svolána koordinační schůzka zástupců Povodí Moravy, ČIŽP, vodoprávních úřadů dotčených oblastí, Hasičského záchranného sboru se zástupci našeho územního svazu. Jelikož na této schůzce bylo konstatováno, že se doposud nepodařilo v akreditovaných laboratořích definovat zdroj kontaminace a to ani z odebraných vzorků vody a ani z rozboru uhynulých ryb, nabídl zástupce Povodí Moravy, že zajistí další rozbor v jejich vlastní laboratoři v Brně. Vzhledem k situaci nám nabízí profesor Ing. Tomáš Randák Ph.D. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pomoc v tom, že odebrané vzorky jak vody, tak i uhynulých ryb zanalyzují zdarma v jejich speciální laboratoři. Proto do Českých Budějovic vyráží kurýr s požadovanými vzorky.

Středa 23. září

Úhyn ryb se nezpomaluje a zatím neznámá látka postupuje přes Lipník nad Bečvou do Přerova. Zde se situace navíc komplikuje, neboť se jedná o daleko hlubší partie toku a sběr uhynulých ryb se tak komplikuje. Navíc spousta mrtvých ryb zřejmě leží na dně. Přesto nákladní auta stále odvážejí další uhynulé a sesbírané ryby do kafilérie. Ke konci dne celkové množství uhynulých ryb atakuje hranici 25 tun.

Čtvrtek 24. září

V 10 hodin se u jezu v Přerově opět schází koordinační schůzka zástupců Povodí Moravy, ČIŽP, vodoprávních úřadů dotčených oblastí, Hasičského záchranného sboru se zástupci našeho územního svazu. Je oznámeno, že byla identifikována látka, která zapříčinila hromadný úhyn ryb. Jedná o kyanid, jehož koncentrace byla nad normou povolený limit vícenásobně překročena. V Hranicích na Moravě přibližně dvacetkrát a v Přerově pětkrát. Za účasti Policie Vsetín a ČIŽP probíhá pátrání po viníkovi této havárie. Zatím bezvýsledně. Celkové množství uhynulých ryb již atakuje hranici 34 tun. Povodí Moravy provádí neustálý monitoring kvality vody už již na Moravě pod soutokem s Bečvou a dává příkaz k zvýšenému odtoku vody z vodních děl na řece Moravě.

Pátek 25. září

V dopoledních hodinách na žádost jednatele našeho územního svazu provádí pracovníci Ústavu obratlovců Akademie věd ČR statistické šetření věkového a druhového složení rybí obsádky a rozbor stavu mikroorganismů v řece, abychom měli doklad k stanovení celkové výše škody na rybí obsádce. Dále probíhá sběr uhynulých ryb v pobřežních partiích Bečvy a v okolí Přerova, který kolem poledne ukončí vydatný déšť. Celkové množství uhynulých ryb již dosahuje hranici téměř 40 tun.

Sobota 26. září

Vydatný déšť, který začal v pátek odpoledne, komplikuje sběr zbytku uhynulých ryb, které se na hladině objevují hlavně v hlubších partiích řek kolem Lipníku n/Bečvou a Přerova. Přesto rybáři na lodích pokračují ve své smutné práci, kterou za ně dokončí sama příroda. Vydatné srážky zvyšují průtok Bečvy a zbylé uhynulé ryby tak končí v tomto proudu.

Úterý 29. září

Hned ráno dostává předseda a jednatel našeho územního svazu informaci, že před polednem se v prostorách magistrátu Přerova koná schůzka s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Této schůzky se kromě vedení našeho územního svazu účastní i zástupci Rady ČRS, zástupci inspekce životního prostředí a zástupce Olomouckého kraje. Pan ministr zde požaduje výsledky rozboru z Ústavu obratlovců Akademie věd, na jehož základě by mohlo ministerstvo finančně přispět k snížení celkových ztrát.

Středa 30. září

Do Lipníku n/Bečvou je svoláno mimořádné zasedání výboru našeho územního svazu, který projednává další postup a kroky směřující k revitalizaci poškozené Bečvy. Mimo jiné je zde rozhodnuto do odvolání hájit veškeré mimopstruhové revíry řeky Bečvy. Orgánům ochrany přírody (MŽP, ČIŽP) byl navržen sjednocený postup pro následný pohavarijní monitoring postižené oblasti. Od 13. hodiny se zástupci našeho územního svazu účastní video konference se zástupci ministerstva zemědělství, v jehož gesci jsou i rybářské revíry. Zde předkládáme naše návrhy na pomoc ze strany ministerstva zemědělství, jako je dočasné prominutí nájmů za revíry v majetku Povodí s.p. a Lesů České republiky. Ze strany Povodí se objevují návrhy na možné využití jejich vodních děl na odchov reofilních druhů ryb, které by byly následně vysazeny do Bečvy.

Čtvrtek 1. října

Z ministerstva zemědělství přicházejí informace na možné legislativní změny v oblasti výjimek a současně platných zákazů. Rovněž není vyloučena možnost dočasného zrušení nájmů za revíry, které jsou v majetku Lesů ČR. Ministerstvo zemědělství je připraveno nastavit jiná pravidla v zarybnění poškozené Bečvy. Ze strany Povodí Moravy přichází informace o bezúplatné nabídce některých jejich vodních nádrží ležících v logistické dostupnosti k Bečvě k produkci reofilních druhů ryb z genetického potenciálu Bečvy, případně Moravy.

Pátek 2. října

Na webu a Facebooku našeho územního svazu se objevuje informace o zřízení transparentního účtu u Raiffeisenbanky 35036038/5500, kde mohou dobrovolní dárci zasílat jakoukoliv finanční částku. Veškeré finanční prostředky na tomto účtu budou čerpány výhradně na pokrytí vzniklých škod na řece Bečvě.


reklama

 
foto - Kocián Pavel
Pavel Kocián
Autor je členem Českého rybářského svazu, Územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (11)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

3.11.2020 13:33
Je 3. Listopadu, a v kanále z Tesly Rožnov se stále nic nenašlo.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

3.11.2020 14:32 Reaguje na Michal Ukropec
Našlo, ale ututlalo. Kdyby se jednalo o majetek někoho jiného než našeho premiéra, to by byl jiný cvrkot. Naklusala by armáda, spousta úředníků a v současné době by už viníka propírala média a policie.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

3.11.2020 15:00 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Opravdu si myslíte , že v době kdy Babiš nemůže říct ani slovo které je okamžitě převráceno , překrouceno a použito proti němu , aby zavinil jakoukoliv nehodu a někdo to zatajil ?
Odpovědět
rl

rýpal lesní

3.11.2020 17:10 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
To by platilo za Husáka, ale ne v kapitalismu. A nezodpovědní zodpovědní by lítali jako holubičky. A o viníkovi by si přečetli lidi do měsíce v RP i s výší trestu. To je tím novým ptydepe. :o)
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

3.11.2020 15:06
Milí ubožáci a chudí duchem . V článku chybí trasování Babiše ,to znamená , kdy byl u té řeky a rozlil nebo vypustil ty jedy . Všichni ví , že to byl on , ale nikdo ho tam neviděl , včetně pitomců co mají jasno . Co když a teď budu fantazírovat , to tam zařídil někdo z ODA nebo z ostatních zločineckých stran , které Babiš připravil o proudy peněz ? A nekradli málo . Autor si chtěl jenom trošku vlézt do ODS rekta .
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

3.11.2020 16:47 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Nedivil bych se, kdybyste měl pravdu.
Odpovědět
VK

Václav Kain

3.11.2020 16:47
Rosendorfe nebuďte naivní a nebo něco mnohem horšího.Brabec nevěděl kdo tu havárii způsobil,ale věděl na 100%,že to Deza nebyla.Samozřejmě,že se viník nenajde a to je právě ta chyba.Zákony by měli platit pro všechny´,ale jak je vidět,tak jsou lidé kteří na zákony kálejí a potom jsou lidé ze stejné sorty kteří těm prvním kryjí záda.Pro paní Nečasovou si komando umělo přijít,ale tady desetimilionové škody a viník (pravý viník)se vyšklebuje.
Odpovědět
BR

Bohuslav Rosendorf

3.11.2020 19:10 Reaguje na Václav Kain
A kdo je ten pravý viník ? Ten o kom to řekne jeden z největších zlodějů a zločinců v historii Vondra nebo podvodník Kalousek ? Co kdyby řekli o někom , třeba o vás že jste nějaký úchyl . Taky by to byla pravda ? A jakéže to komando přišlo pro nečasovou ? Nechcete se nechat vyšetřit ?
Odpovědět
ST

Sally Tetička

4.11.2020 18:41 Reaguje na Bohuslav Rosendorf
Nikdo neví, kdo je viník, ale je nepravděpodobné, že se najde jiný viník katastrofy než podezíraná DEZA. A proč? Inu proto, že moc jiných sprostých podezřelých v této kauze nenajdeš. Obávám se, že se nenajde nikdo, kdo to spáchal. A co myslíš, že se stane za rok, dva nebo tři? S velkou pravděpodobností se historie zopakuje. A proč? Protože ti, kteří se z historie nepoučí jsou nuceni si jí zopakovat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.11.2020 11:32
Mne zaráží několik věcí při tom šetření. Pokud je mi známo, tak DEZA má
před výpustí kanalizace do řeky retenční nádrže a někde jsem četl, že i
s ochozem přímo vypouštěných vod(nevím to jistě).Pokud odpadní vody projdou
retenčními nádržemi, tak je možné z případných mikroorganizmů zjistit
tu otravu kyanidy. Pokud šly vody ochozem, tak jednak musel být kyanid někde skladován a pak vypuštěn. Při nízkém stavu vody v Bečvě bych takové
vypuštění považoval za holé šílenství, které si nikdo neriskne, neboť mu
musí být jasné, jak to dopadne. Logicky mi tak nesedí to obvinění DEZY
a hledal bych viníka i jinde. Konspirační teorie v předvolební době je
možná taky, neboť s kyanidy pracuje spousta firem a i těch pochybných
na poli likvidace odpadů. To pak může být problém se dopátrat pravdy.
Cisterna přijede k řece, vypustí obsah a jede. Odpad je" uklizen" a
všemi kritizovaný údajný viník je už jasný. Já to nechám na policii
a případném soudu. Každopádně dělat předčasné závěry je špatně, pokud
se nejedná přímo o účelové obvinění politického protivníka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.11.2020 23:23 Reaguje na Břetislav Machaček
DEZA má samozřejmě čističku biologickou i chemickou atd. atd. a ty mají obtok.
V neděli dopodne v tak hustě obydleném místě skutečně není možné, aby někdo dojel s cisternou a vylil ji do řeky, aniž by ho někdo viděl.
Až neskutečné vykrucování a lhaní celkem jasně říká, že to musela být DEZA.
Povodí Moravy odebralo asi 80 vzorků a pracovníci nepochybují o tom, že to byla DEZA.
Když to kejhá jak kachna, plave to jak kachna, vypadá to jak kachna.....
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist