https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/annan-reznickova-zkreslene-informace-o-vlcich-pastevcum-nepomuzou
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Anna Řezníčková: Zkreslené informace o vlcích pastevcům nepomůžou

16.12.2020
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Šelmy.cz
Před třemi lety se z Broumovska ozývalo mnoho lží a polopravd o vlcích vracejících se do místní krajiny. Bohužel i nyní se některé z nich vrací v “nových kabátech.” Více než dříve se však zdá, že jsou využívány k víření vod ve prospěch mediálního zviditelnění či upevňování politických vazeb.
 
Uprostřed toho všeho stojí místní farmáři, kteří se jistě nepotýkají s jednoduchou situací. Některé “výkřiky” do médií jim jejich situaci ale mohou spíše zhoršit. Politici a další veřejně aktivní osoby by neměli problémy pastevců využívat ke svému zviditelnění. Z mnoha jejich projevů by pak totiž mohli dotčení farmáři vyjít jako lidé, kteří nejsou ani při dotační podpoře schopni zajistit bezpečnost vlastních zvířat. Nakonec by se mohli pastevci stát obětními beránky spolu s vlky, ačkoliv celý problém společného soužití je samozřejmě složitější. Každopádně podpora chovatelů pomocí nepravdivých či zkreslených výroků ve veřejném prostoru nemůže udělat dobré jméno pastevectví na Broumovsku ani nikde jinde.

1) Vlci na Broumovsku opět útočí v blízkosti rodinných domů - tisková zpráva, kterou mimo jiné vydal na svých oficiálních stránkách také europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský

  „Vlci se znovu nebáli zaútočit doslova několik desítek metrů od obydlených domů.” TZ Tomáš Zdechovský, 12. 11. 2020)

Obec Vysoká Srbská, ke které se toto prohlášení vztahuje, je vzdálena zhruba 500 metrů od nejbližšího lesního porostu a zhruba 4 km od souvislé lesní plochy. Ta se již nachází za blízkými polskými hranicemi a spadá do Národního parku Stolových hor. To, co se lidem může zdát jako nebojácnost, může v instinktivním chování zvířete vypadat zcela jinak. Zvláště, sousedí-li pastvina/y přímo s lesními porosty či remízky - pak je pro vlky útok na ovce pasoucí se u lesa stejný (a v případě nedostatečného zabezpečení ještě jednodušší), jako útok na jakékoliv divoké zvíře na místě ovcí.

To, že z lidského hlediska jde o návštěvu možná nekomfortně blízkou obydlím (jedná se však o subjektivní měřítko), neznamená, že vlci nejsou plaší nebo že jsou dokonce nebezpeční lidem. Vlci nerozumí lidským konceptům. Pokud je pastvina dostupná z volné krajiny a není nikým hlídaná, je pro ně lákadlem. Zvláště po setmění navštěvují okolí lidských sídel různá zvířata, která zde hledají potravu nebo jen prochází.

  „‚Budeme čekat na dobu, kdy i poslednímu chovateli vlci roztrhají ovce? Kdy konečně ochraně přírody dojde, že zde zcela selhává a je potřeba situaci aktivně řešit? Nikoliv slovy a sliby o mapování a podobnými nesmysly. (...)' konstatuje Kamil Zahradník z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu." (TZ Tomáš Zdechovský, 12. 11. 2020)

Tvrzení, že ochrana přírody v tomto případě zcela selhává, je nanejvýš troufalé. Zvláště uvážíme-li, že pracovníci ochrany přírody na regionálních pracovištích drží pohotovosti, aby byli v případě potřeby chovatelům bezprostředně nápomocní.

Agentura ochrany přírody a krajiny se nově rozhodla pravidelně sdílet data o nahlášených útocích. Prozatím takto zveřejnila tabulky ze září a října tohoto roku z celé České republiky, ze kterých vyplývá [1]:

ZÁŘÍ

● V září došlo k 36 útokům na hospodářská zvířata, které byly uvedeny jako napadení vlkem nebo vlky.

● Ani v jednom případě nebyla zvířata chráněná pasteveckým psem nebo pastýřem či hlídačem.

● U 12 případů chyběl zcela elektrický ohradník.

● U 16 případů, u kterých se nalézaly elektrické ohradníky nebo aspoň kombinované el. oplocení, fungovaly nanejvýš tři vodiče. Za efektivní ochranu se přitom považuje ohradník či lanka s alespoň 5 vodiči.

● Jen v 7 případech z 32, u kterých je uvedená výška zabezpečení, bylo oplocení vyšší než 120 cm. To je přitom minimum pro optimální zabezpečení proti přeskoku.

zabezpečení

výška oplocení

ŘÍJEN

● V říjnu bylo nahlášeno 24 škodních událostí, které byly vyhodnoceny jako útok vlka/ů.

● Ani v jednom případě nebyla zvířata chráněná pasteveckým psem, pouze v jednom případě byl u stáda přítomen hlídač.

● V 9 případech bylo oplocení zcela bez elektrického ohradníku.

● Pouze ve 2 případech mělo kombinované elektrické oplocení 5 vodičů, což je minimální počet pro optimální ochranu.

● V 12 případech z 22, u kterých byla uvedena výška oplocení, bylo zabezpečení vysoké pouze do 100 cm. Minimální výška pro zabezpečení proti přeskoku je přitom 120 cm.

zabezpečení

výška oplocení

Z útoků, které se staly během letošního září a října tedy vyplývá, že napadená zvířata byla většinou nedostatečně zabezpečena, což by leckdo mohl považovat spíše za vizitku majitele zvířat. Nevíme samozřejmě, jak přesně byly zabezpečeny pastviny v případě broumovských chovatelů. Narozdíl od pana Zahradníka ovšem chápeme, že je problém složitější, než abychom jej automaticky veřejně dávali někomu za vinu.

Příklad nedostatečného zabezpečení ve Zdoňově - elektrické lanko je pouze nahoře, vlci se tak dovnitř podhrabali
Příklad nedostatečného zabezpečení ve Zdoňově - elektrické lanko je pouze nahoře, vlci se tak dovnitř podhrabali
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Hnutí DUHA Olomouc

  „(...) ‚Ty škody jsou nehorázné, situace kritická, ale státní správa bádá. Tady se již jedná o existenční ohrožení pastevectví, likvidaci farmářů a ohrožení krajiny!' konstatuje Kamil Zahradník z Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu." (TZ Tomáš Zdechovský, 12. 11. 2020)

Mluvit o existenčním ohrožení pastevectví je pak absurdní hned ze dvou důvodů:

● Vlci se na Broumovsko vrátili v roce 2015. Od té doby ale počet chovaných ovcí v Královéhradeckém kraji dokonce mírně vzrostl, a to z počtu 16 366 v roce 2015 [2] na 16 477 v roce 2020 [3]. Spočítáme-li navíc, kolik z celkového počtu ovcí v Královéhradeckém kraji k 1. 4. 2020 vlci do října usmrtili, jedná se o pouhých 0,66% ovčího chovu v kraji. Jistě, že setkání s vlky nejsou pro konkrétní chovatele příjemná a pro některé z nich mohou být dokonce likvidační.

● Škody, které však nedosahují ani 1% ze všech v kraji chovaných ovcí jistě nebudou existenčním ohrožením pro pastevectví jako takové.

  „‚K současné, pro farmáře velmi nepříznivé situaci, je velmi kritický také poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský. ‚Počet útoků vlků na Broumovsku neustále roste. Dnes proběhl další v bezprostřední blízkosti domu farmářky, která má ovce v oplocené ohradě. Jsem proto na straně chovatelů i myslivců, kteří upozorňují na nekoncepčnost a neefektivitu aktuálního vládního programu v péči o vlka,' uvádí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) a vyzdvihuje i psychickou újmu pro chovatele, kterou žádné finanční náhrady nespraví." (TZ Tomáš Zdechovský, 12. 11. 2020)

Pan europoslanec Zdechovský je na straně chovatelů a myslivců. Jak ale návrat do krajiny problematizuje mysliveckou práci? Z logiky účelů myslivosti by návrat vrcholového predátora do krajiny měl být jejími zástupci jen vítán. Místo toho však dle slov pana Zdechovského upozorňují spolu s chovateli na nekoncepčnost a neefektivitu vládního programu péče o vlka. V čem přesně je však nekoncepční a neefektivní?

Veřejným prostorem často zaznívají podobná zvolání, málokdy však konkrétní smysluplné kroky, které by pomohly situaci zlepšit. A pokud jsou náhodou “hledány”, týkají se převážně likvidace vlků či jejich přemísťování, což z mnoha důvodů nejsou funkční řešení. Zároveň přitom nepřináší žádnou iniciativu ke změnám ve způsobu pastevectví, konkrétní pomoci chovatelům, kteří nemají s touto situací zkušenosti či návrhy na jednodušší čerpání financí z dotačního programu.

I Hnutí DUHA Olomouc vidí limity např. právě v Operačním programu Životní prostředí:

● Minimální požadovaná částka je 100.000 Kč (což je pro mnoho chovatelů příliš).

● Příprava projektu a vyplňování formuláře v systému MS2014+ je časově náročné a uživatelsky nepřívětivé. K podání projektu je nutný elektronický podpis.

● Žádost o platbu je možné žádat až na základě proplacených faktur.

● Náklady na přípravu projektu bylo možné zahrnout jen v případě podání projektu do 139. výzvy, která běží v režimu de minimis a uzávěrka žádostí skončila 2. listopadu (maximální podpora pro jeden subjekt je 20.000 EUR (cca 500.000 Kč) během posledních 3 účetních období).

To ale neznamená, že je program péče o vlka nekoncepční, spíše je potřeba, aby byla podpora chovatelů dostupnější jejich reálným potřebám a možnostem. Ostatně, stále se jedná o program péče o vlka, nikoliv o plán péče o ovčáctví. Jak navíc můžeme posuzovat efektivitu managementu vlka podle útoků na většinou nedostatečně zabezpečená stáda?

  „‚Od roku 2015 ochránci přírody sbírají vzorky DNA vlků, protože jsou pochybnosti, jestli se na Broumovsku nevyskytují hybridizované druhy. Prozatím z nich nebyly prezentovány žádné výsledky.(...)' uzavírá Petr Urban, předseda Okresního mysliveckého spolku Náchod." (TZ Tomáš Zdechovský, 12. 11. 2020)

Genetický původ vlků na Broumovsku je znám už od roku 2017 [4], kdy analýzy provedené ve spolupráci s Varšavskou univerzitou potvrdily, že místní vlci pochází z oblasti Bory Dolnoslaskie v Polsku – asi 100 kilometrů severozápadně od Broumovska, která je součástí takzvané lužické populace vlka. Od té doby žádná z analýz DNA nezjistila, že by se v oblasti pohybovali jiní než čistokrevní vlci. Dosud jediný zaznamenaný kříženec vlka a psa na území České republiky byl pozorován v letech 2016-2017 v okolí Rumburka [5].

2) Broumovsko trpí útoky vlků, europoslanec vyzývá ministra Brabce k akci - tisková zpráva na stránkách KDU-ČSL s poslanci Zdechovským a Bělobrádkem

  „‚Ministerstvo životního prostředí sice už připravuje Program péče o vlka, ale ten spíše jen zpřísňuje jeho ochranu a zavádí kompenzace za škody, než že by přinášel rychlé řešení,' komentuje situaci europoslanec Tomáš Zdechovský (...)" (TZ KDU-ČSL, 13. 10. 2020)

Program péče o vlka je jednak už kompletní a byl vydán letos v březnu, navíc ochranu vlka nezpřísňuje (ani nemůže). Vlk obecný je u nás chráněn podle současné evropské a tedy i naší legislativy a proto musíme řešit konflikt mezi jeho ochranou a zájmy určitých skupin obyvatelstva. Cílem je nastavit takový systém, kdy stát bude umět problematické jedince definovat, poznat, řešit i eliminovat. Vlk, který bude opakovaně překonávat kvalitně provedená ochranná opatření hospodářských zvířat, bude klasifikován jako problematický a bude možné řešit jeho odstranění z populace. Tato možnost formou výjimky podle zákona č. 114/1992 Sb. existuje již dnes. Vlk, který by napadl člověka, bude řešen bezodkladně, v režimu tzv. krajní nouze [6].

  „‚Vlky nemůžeme střílet, ale proč alespoň ty problematické neodchytit a třeba převést někam, kde místo trhání domácích zvířat na kusy pomohou snížit nadměrné stavy divokých prasat a další spárkaté zvěře, která působí miliardové škody na lesních porostech a zemědělských plodinách?' ptá se Zdechovský, který si umí představit i řešení přes částečnou redukci rozmnožovacích schopností, aby se v oblasti vyskytovaly jen udržitelné počty této pro lidi nebezpečné šelmy." (TZ KDU-ČSL, 13. 10. 2020)

Návrh pana europoslance na odchyt a přemístění vlků ukazuje základní neznalosti o jejich biologii. Teritoria vlků ve střední Evropě dosahují stovek kilometru čtverečních a jejich součástí je mozaika lesů, pastvin a zástavby. Vlk je navíc schopen přesunu desítek kilometrů během jednoho dne. Odchyt a přemísťování vlků je organizačně, finančně a administrativně velmi náročný proces na hranici realizovatelnosti, ve výsledku by se navíc zcela minul účinkem.

Kromě toho i oblast Broumovska trpí nadměrnými stavy zvěře, která tvoří většinu skladby jídelníčku také u místních vlků. Tvrzení, že je vlk pro lidi nebezpečnou šelmou by pak bylo vhodné doložit fakty. Dle dostupných informací ovšem v posledních desetiletích není v Evropě znám jediný případ zabití člověka vlkem. Podobně hovoří i závěry studie, která analyzovala případy napadení člověka šelmami v Severní Americe v letech 1980-2016 [7]. Studie se zaměřila výhradně na útoky, ke kterým došlo v oblastech trvale obydlených lidmi. Vlk v nich nefiguroval ani jednou.

3) Situace s vlky na Broumovsku je zoufalá - tisková zpráva LDVI, vyšla např. na zpravodajském serveru Naše Broumovsko

  „‚Útoky vlků na Broumovsku se znovu opakují a nabývají na intenzitě. Za oběť posledního vlčího útoku se stalo 8 ovcí chovatele Jana Šefce z Lachova. Dalších minimálně 10 až 15 jehňat musí být utraceno. Jan Šefc je největší chovatel ovcí na Broumovsku. Své několikatisícové stádo ovcí má zabezpečeno v ohradě, která je postavena nad rámec doporučení ekologů. K ochraně stád navíc zaměstnává hlídače, který celou noc pastviny obchází s termovizí a zvířata hlídá. Ani takto profesionálně chráněný pastevní areál nezabránil vlkům, aby způsobili další citelné škody.'” (Naše Broumovsko, 18. 10. 2020)

Se zabezpečením pastvin chovatele Jana Šefce je to bohužel přesně naopak. Postavená ohrada nesplňuje ani základní požadavky na ochranu před vnikem vlků. Ani přítomnost hlídače není při rozlehlosti pastvin všespásná. Jak uvedla Hana Heinzelová z Agentury ochrany přírody a krajiny [8]: „Před dvěma dny vlk strhl několik ovcí. Přijeli jsme na místo, zaznamenali škody, aby chovatel mohl dostat kompenzaci, a zároveň doporučili, jak pastvinu lépe zabezpečit. Včera večer nám chovatel volal, že vlk obchází tutéž pastvinu. Již několik měsíců zde jeho hlídač preventivně vystřeluje světlice a dělobuchy. To však působí spíše kontraproduktivně – zvířata si časem zvyknou, stejně jako si zvykneme na průjezd vlaku pod okny. Odpadá moment překvapení. Oplocení pastviny je ve stejném stavu, není tu elektrický ohradník, ani pastevecký pes, chovatel po předešlém útoku neudělal žádné kroky k tomu, aby se vlci do ohrady nedostali. Pro vlky jsou pak ovce v takové ohradě snadnou kořistí.“

  „‚Situaci s vlky na Broumovsku je potřeba urychleně řešit na státní úrovni. Doufám, že k situaci ohledně útoků zaujme postoj Ministerstvo životního prostředí.(...)' říká Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje." (Naše Broumovsko, 18. 10. 2020)

To, že záležitosti spojené s vlkem by mělo řešit Ministerstvo životního prostředí, je asi jasné. Zároveň je však důležité zmínit, že přísná ochrana vlka není nějakým rozmarem jednoho ministerstva. Jedná se jak o společnou politiku Evropské unie, tak o většinovou shodu české společnosti, díky které je vlk na našem území chráněn už od roku 1992, podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 395/1992 Sb. Kromě toho ochrana vlka a jeho návrat do české krajiny má pozitivní dopad v mnoha odvětvích. Regulace spárkaté zvěře či dopad na změny v jejím chování jsou přínosné v oblasti lesnictví i zemědělství, kde přemnožení kopytníci působí mnohem vyšší škody než vlk v případě chovů ovcí. V tomto ohledu by mělo mít vysoký zájem na vlčí přítomnosti v české krajině např. také Ministerstvo zemědělství (MZe), stejně jako na podpoře pastevectví. To přitom nezaujímá k situaci chovatelů žádný výrazný postoj. MZe nesouhlasilo ani se snahou provázat systém podpory preventivního zabezpečení stád se současným systémem ostatních zemědělských dotací, žádný vlastní plán pomoci pastevcům přitom nemá.

Na závěr zbývá jen dodat, že investice do podpory pastevectví, které dokáže fungovat bok po boku velkých šelem, je investicí do zdravější krajiny. Hnutí DUHA Olomouc proto nabízí pomoc chovatelům se zpracováním projektů na lepší zabezpečení stád a poradenství s efektivní preventivní ochranou. Více lze najít na www.ochranaovci.cz.

Poznámky:

[1] Přehled škodních událostí lze najít zde: https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-prehled-skodnich-udalosti-2020/
[2] Data o chovu ovcí v roce 2015 jsou dostupná na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-142015.
[3] Data o chovu ovcí v roce 2020 jsou dostupná na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2020.
[4] O genetickém původu vlků na Broumovsku jsme informovali již v roce 2017 (původní zdroj je iDnes.cz): https://www.selmy.cz/clanky/analyza-dna-potvrdila-ze-vlci-smecka-prisla-na-broumovsko-z-luzice/.
[5] Více o tématu vlčích a psích kříženců najdete v této tiskové zprávě: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/evropske-staty-nedostatecne-resi-riziko-krizeni-vlku-se-psy/.
[6] Více lze najít v článku Jindřišky Jelínkové z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jindriskan-jelinkova-jak-je-to-tedy-s-temi-vlky-na-broumovsku.
[7] Shrnutí závěrů studie v češtině je dostupné zde: https://www.selmy.cz/clanky/utoky-selem-na-cloveka-v-severni-americe/.
[8] https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/nedostatecne-zabezpecene-ovce-jsou-pro-vlky-lakadlem/.

reklama

 
foto - Řezníčková Anna
Anna Řezníčková
Autorka pracuje pro Hnutí DUHA Olomouc.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (138)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

dm

david matoušek

16.12.2020 06:22
Máte pravdu s těma zkreslenýma informacema. Mně by zajímalo kolik to všechno stojí, ten plán péče, monitoring a vše kolem, kolik už těch dotací na ploty a psy bylo vydáno, kolik ta sranda vyjde komplet. Jinak zajeďtě za Šefcem a poraďte mu s tím řádným oplocením 300 ha pastvin, a následnou údržbou a taky užitím psů, řada lidí z Duhy a Majka z Prahe má s tím řádnou dávku zkušeností. A koukám, že ve Zdoňově tehdy strašně foukalo...
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

16.12.2020 06:38
"Tvrzení, že ochrana přírody v tomto případě zcela selhává, je nanejvýš troufalé. Zvláště uvážíme-li, že pracovníci ochrany přírody na regionálních pracovištích drží pohotovosti, aby byli v případě potřeby chovatelům bezprostředně nápomocní."

Humor nebude vaší silnou stránkou, slečno. Je dost informací o tom, jak ta jejich pomoc vypadá. Přijet se podívat na kadavery a nafotil si to nepovažuji za pomoc.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.12.2020 06:41
Proč se Anna Řezníčková o sobě bojí napsat, že je také koordinátorkou Vlčích hlídek pro oblast Jeseníky - viz https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/nove-dobrovolniky-vyskoli-posledni-letosni-seminar-vlcich-a-rysich-hlidek-v-jesenikach/ , celkem nechápu.

To, že se naváží do poslance Zdechovského,který se zastává svých voličů -občanů ČR - pochopit lze, pan poslanec je politik a prostě toho musí snést více v rámci veřejné kritiky a svobody slova.

Naprosto však nechápu její averzi vůči farmářům ,které by asi nejraději viděla v zástupu na Úřadu práce, aby se její miláčci mohli probíhat po návsích vesnic.
Zaslepena láskou k vlčí populaci dotyčná jaksi nechápe , že povinnosti nejsou pouze na straně farmářů, ale i na straně státu zastoupeného AOPK ČR v čele s neschopným ředitelem Pelcem.

Šermovat kecy o náhradách škod, zadrátování krajiny a importu pasteveckých psů umí každý idiot schovaný za les § z různých nařízení a vyhlášek = stávající praxe AOPK ČR.

Ptám se proč AOPK ČR nepomůže farmářům skutky a ne jenom planými řečmi ?
Z pohledu práva je stát/AOPK tím, kdo současný stav vyvolal a nese za něj také odpovědnost. Je povinen přijmout aktivní opatření, aby zabránil vzniku škod apod.

Budu konkrétní - je problém odchytnout některé jedince , očipovat je , monitorovat jejich polohu a v reálném čase upozornit farmáře, že v blízkém okolí je smečka vlků a hrozí napadení stáda ?

Je problém zajistit monitoring linií farmáři - vlci moderní technikou - např. drony s kamerami vč. nočního vidění ? A opět info předávat farmářům.

To vše by měl pořídit a provozovat stát/AOPK na své náklady neboť tato povinnost mu přímo plyne z občanského zákoníku.

Farmářům se divím, že tato opatření nevyžádali a nevyžadují!!! ,'
a nebudou-li přijata, donutit k nim stát podáním soudních žalob. Pevně jsem přesvědčen, že by u soudů farmáři uspěli.

A poslední poznámka k slečně(paní) Řezníčkové -- masové protesty proti vlčí politice se konaly v Německu i Francii --- a zejména na německé straně byly pastviny zajištěny vzorově , avšak vlci je stejně překonali .

Teď už vám tedy nezbývá nic jiného než doporučit chov koz a ovcí
v koncentračních táborech roztroušených po území celé ČR.

Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.12.2020 06:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
A nebo se začít chovat normálně, tak jako to dělají po staletí třeba v Beskydech.... tam má každý trochu uvažující chovatel ovce každou noc ustájené ve stodole/chlívku/atd a přesto, že v této oblasti jsou vlci sice v malém počtu, ale jsou tu již delší dobu, napadení je minimum.... a neviděl jsem navíc, že by o nich někdo mluvil jako o selhání někoho jiného než sebe....

Probuďte se z té vaší vlčí mlhy!

Odpovědět
dm

david matoušek

16.12.2020 07:38 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pohádky ovčí babičky.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 08:55 Reaguje na david matoušek
To nejsou pohádky ovčí babičky. Každý majitel by si měl svůj majetek zabezpečit proti odcizení a vlk je de facto zloděj. Už jsem to tady jednou uváděl - viděl jsem v televizi pořád o chovatelce ovcí ve Švýcarsku, která měla asi 900 ovcí Na noc je zaháněla do mobilní ohrady, přičemž uvnitř měla i pastevecké psy. Sama uváděla, že za minulý rok díky vlkům přišla asi o deset ovcí, což ale nejsou největší ztráty. Ty má díky nemocím a pádům ovcí ze skal.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.12.2020 09:47 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pěkný článek najdete na stránce "Vlk trávu nežere".
Je z Německa a je tam taky pasáži o zabezpečení:
" Po útocích si na rady Společnosti pro ochranu vlků pořídili pět pasteveckých psů. Vlci útočili na jiném místě, než byli psi. Celá pastvina byla řádně ohrazena. Přestože napětí v elektrické síti bylo 4500 voltů, výrazně nad stanoveným minimálním napětím 2700 voltů, není jisté, že jim bude škoda proplacena. Úřady stanoví, že vzdálenost mezi zemí a prvním živým vodičem nesmí být větší než 20 centimetrů. "Na některých místech jsme byli kvůli vegetaci mírně nad," říká Joachim Roloff. Tuto chybu jim vytknul odborník na vlčí útoky. Je paradoxní, že jejich pastviny mají plot o délce 14 km. Není v lidských silách kontrolovat a ošetřovat porost každý den u všech ohrad v těžkém terénu. Na takové délce plotů se vždy něco k vytknutí najde.

Nebyly však nalezeny žádné stopy, že by vlk tyto malé nedokonalosti doporučeného plotu využil. Naopak: Achim Roloff si je jistý: „Skočil přes ploty.“ V okolí bylo dokumentováno, že vlk stále častěji skáče přes plot, aby se dostal ke své kořisti. I když se dotkne plotu, nevšimne si rány elektrickým proudem, pokud není v kontaktu se zemí."
Řekl bych, že při preciznosti Němců asi nepůjde mluvit o špatně zabezpečeném majetku. Otázka spíš zní, půjde ty ovce vůbec před vlky smysluplně zabezpečit?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 10:01 Reaguje na Jarek Schindler
Ta chovatelka taky uvádí, že zabezpečení proti vlkům není stoprocentní a říkala, že za rok přišla díky vlkům o deset ovcí. Pořád ale postrádám odpověď na otázku, kolik dělají ztráty způsobené vlky z celkových ztrát chovatelů. O kolik zvířat přijdou díky nemocem a úrazům. Nebo mám věřit tomu, že jediné ztráty, které pan Šefc registruje, jsou ty způsobené vlky?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

16.12.2020 10:26 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
K čemu vám bude tato informace dobrá?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 11:14 Reaguje na Jan Olejníček
Možná by se zjistilo, že celkové škody jsou řádově mnohem větší a to procento vlčích škod je jenom bouře ve sklenici vody. Přesně jak to uváděla ta paní ze Švýcarska.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

16.12.2020 11:43 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ok, takže škody vlkem chcete bagatelizovat.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 14:27 Reaguje na Jan Olejníček
To jsem neřekl, ale je docela možné, že ztráty způsobené vlky jsou minimální proti jiným ztrátám, ale zveličují se pouze ztráty způsobené vlky. Je to něco podobného jako když zabije žralok člověka. Každý rok po útoku tímto dravcem na celé zeměkouli zemře 10 - 15 lidí. Když se zadaří, zhruba totéž množství lidí zemře za jediný víkend na českých cestách, ale není tomu zdaleka věnována taková mediální pozornot jako útokům žraloka.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

17.12.2020 13:02 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Přesně tak...
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

17.12.2020 17:49 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Faktem je to, že počty vlčích útoků na ovce narůstají. O tom je debata. A nic na tom nemůže změnit to, jestli občas někomu uhyne jehně. Tečka.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.12.2020 19:21 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pláže jsou zasíťované , problémový žralok je odloven
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.12.2020 10:27 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Tak na to vám může a bude muset odpovědět asi jen pan Šefc.
Na druhou stranu mě také nikdo neodpoví na otázku kolik % z imaginárně vypočítaných miliardových škod zvěří jsou vlastně škody z jiných důvodů. Například václavka, sucho, buřeń. Kolik škod si svou činností na lesích vyprodukuje sám člověk. Já neustále čtu, že největším škůdcem a největším problémem majitelů lesů je zvěř. Je to opravdu pravda?
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

16.12.2020 13:10 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nu na youtube je už pár let instruktážní video z francouzských hor a luk, kde Pyrenejský pastevecký pes hlídá mnohasetčetná stáda ovcí. Bez ohradníků a oplocení. Tento oficiální dokument je dokonce přetlůočen do češtiny. Tamní pastevec, sice připouští ztráty v promile kusů. Osobně by jsem ale spíše byl pro aktivní zkušenost ekopisálků s různým stupněm vzdělání. Souhlasím i s tím, že nejsou jenom vlci a medvědi ale i toulavý psi a nezodpovědní majitelé. Jistě chovatelské ztráty vlivem nemocí a zranění existují, i když většinou také v promile případů, díky tomu, že registrované chovy jsou průběžně kontrolovány veterinární službou ČR. Myslím si, že větší problém je právě u divoce žijících zvířat a výskytu u nich nemocí jež ohrožují chovy domácích zvířat.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 14:31 Reaguje na Krejcar Stanislav
Viděl jsem podobné video natočené v noci z dronu infrakamerou. Stádo nějakých 100 -120 ovcí, které obíhali dva pastevečtí psi. V pohodě dokázali držet v šachu smečku pěti vlků, kteří si ani nelízli. Přitom ty ovce byly bez ohrady. Podařilo se to ale jenom díky tomu, že ovce byly zalehlé na jednom místě. Pokud by se podařilo vlkům stádo splašit a to by se rozuteklo, situace by se změnila.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 15:37 Reaguje na Krejcar Stanislav
„Větší problém je právě u divoce žijících zvířat a výskytu nemocí u nich, jež ohrožují chovy domácích zvířat.“

K přenosu nemocí nedochází jen jedním směrem. Na stránkách mysliveckého sdružení Machov na Broumovsku (https://msbormachov.webnode.cz/informace-o-honitbe/chov-mufloni-zvere) se píše o nebezpečí nákazy z domácích ovcí na muflony: „ Obáváme se toho, jak se rozšiřuje zájmový chov ovcí, kdy si lidé na zahradách oplotí kus pozemku a dají si tam pár ovcí pro radost, aby se nepřenesly některé choroby z ovcí na muflony. A to nemluvě o nezodpovědných chovatelích, kteří nemají pro ovce dostatek pastvy na svém, tak otevřou ohradu a pustí je na volno."
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.12.2020 22:35 Reaguje na Majka Kletečková
Aha. Tak větší problém je u nemocí volně žijících zvířat a jejich nemocí. Jaké nemoci máte na mysli když právě vlk by měl být garantem zdravé populace zvěře. Na druhou stranu vy znáte nějaké nezodpovědné chovatele? Spíš jen blbě kecáte, že.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

18.12.2020 10:49 Reaguje na Jarek Schindler
Já jsem nenapsala, že větší problém je u nemocí volně žijících zvířat. To jste napsal pouze Vy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.12.2020 03:45 Reaguje na Majka Kletečková
Aha, tak vy si tu notujete s panem Krejcarem ve snaze bagatelizovat škody vlky a vymýšlet různé nemoci a úhyny z různých důvodů, ale napsal jsem to já? Neříkejte a alespoň si to, co píšete, po sobě přečtěte.
Zatím mi nebyl žádný vlkomil schopen odpovědět na otázku: " jak je možné , že mapa rozšíření vlka se kryje s mapou rozšíření AMP a AMP se po Evropě šíří migračními koridory vlků? No třeba to , místo různých vašich teorií, zvládnete vysvětlit vy, paní Kletečková.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:13 Reaguje na Majka Kletečková
Spíš by to chtělo přenést nějaké nemoci na vlky.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.12.2020 22:28 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Strašně se mi líbí některá přirovnání. Kolik má být vlků v celém Švýcarsku? Pokud vím uvádí se číslo 40 až 50. Tedy jen o trochu více než je uváděný počet na Broumovsku. Co myslíte? Bude ta paní chovatelka z vlků stejně nadšená až jich tam bude tři až čtyři sta?
Kolik těch úhynu zaviněných pádem ze skal má na svědomí vlk? Myslíte, že ty ovce padají jen tak nebo je to většinou díky poplašení stáda ovcí právě těmi vlky?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 15:56 Reaguje na Jarek Schindler
Co za ty ploty dávat hroty, na které by se vlci napíchli?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

17.12.2020 13:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Tím by jste dosáhl jen toho, že by se zjistilo, že je vlk chytřejší než vy...
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 15:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud by nebyly vidět ...
Nebo naopak, pole hrotů, které jsou vidět, jak se dělají na římsách proti holubům. Které by odradily od přeskočení plotu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.12.2020 13:54 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vy už jste to v bezkydech viděl, nebo jen tak žvaníte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 15:55 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Normální stav je, že tu žádní vlci nejsou. Už několik set let.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 22:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Oficiálně byl poslední vlk v Českých zemích zastřelen 2. prosince 1874. Takže těch několik set let je trochu přehnaných.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

17.12.2020 13:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Normálního na tom není vůbec nic....
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 15:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Čemu ti vlci chyběli?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

18.12.2020 10:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdyby u nás vlci nebyli vyhubeni, tak by si pravděpodobně naši lesníci nemuseli stěžovat na tak velké přemnožení spárkaté zvěře. A spárkatá zvěř by byla pravděpodobně v lepší koncici, protože slabé kusy by se stávali kořistí vlků častěji než ty zdravé.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.12.2020 03:54 Reaguje na Majka Kletečková
Na jaké velké přemnožení si lesníci stěžují? Vy u nás vidíte nějaké vyloženě slabé kusy? No a lepší kondice? To jsou jen takové ochranáři často používané nesmysly, které jim sice nikdo není schopen argumenty vyvrátit ale ochranáři to naopak nejsou schopni ničím doložit. Takže pouhé fráze. Ten chov muflonů v Machově byl co vím naprosto zdravý. No a zprávy a fotky ze Slovenska mluví například o trofejově nejsilnějších jelenech coby časté kořisti vlků. Že by se jednalo o ty staré či nemocné????
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 16:18 Reaguje na Miroslav Vinkler
U jména autorky je napsáno, že pracuje pro Hnutí DUHA Olomouc. To snad stačí, ne? Proč považujete, pane Vinklere, za důležité, aby o sobě autorka psala, že je koordinátorkou Vlčích hlídek pro oblast Jeseníky?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.12.2020 19:24 Reaguje na Majka Kletečková
Tady se na druhé straně chovatel přizná , že je chovatelem a tudíž zástupcem druhé strany. Takhle to vypadá , že se autorka za příslušnost k DUZE a Vlčí hlídce stydí. Ono to asi teprve přijde.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 20:05 Reaguje na Petr Pekařík
Z toho, že je u jména autorky napsáno, že pracuje pro HD Olomouc, plyne, že se za příslušnost k HD stydí? Ani z toho pro mne neplyne, že by se styděla za koordinaci Vlčích hlídek. Proto jsem zvědavá, co mi na to pan Vinkler odpoví.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 16:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Žádnou averzi vůči farmářům jsem v článku Anny Řezníčkové z HD nepostřehla. Povinnosti na straně státu neodmítla. Naopak napsala, že většímu využívání dotací brání zbytečná byrokracie, že by čerpání financí z dotačního programu mělo být jednodušší, což je věc MŽP. A také zmiňuje, že i MZe by mělo mít nějaký vlastní plán pomoci pastevcům.

Souhlasím s Vámi, že je potřebné odchytnout na Broumovsku některé z vlků, očipovat je, monitorovat jejich polohu, případně v reálném čase upozornit farmáře, že je blízko očipovaný vlk. Český svaz chovatelů ovcí a koz by měl jednat s MŽP / AOPK, aby byla přijata další opatření (např. drony s nočním viděním? s podporou státu). Na Slovensku jednání mezi zástupci chovatelů a státní ochranou probíhají. U nás o nich není slyšet.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.12.2020 06:42
Jako vždy se ukazuje co je vykřikující velkochovatel (v tomto případě Šefc) zač... ubožák neschopný sebereflexe.....

Děkuji paní Řezníčkové o relevantní informace z reality.

Za šíření poplašné zprávy by měl být pan Zdechovský konfrontován se zákonem....
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 08:57 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já bych pana Šefce zase tak nedehonestoval, ale řekl bych, že pravda bude asi někde uprostřed. Jinak to vidí koordinátorka vlčích hlídek, jinak to vidí velkochovatel, který díky vlkům musí investovat do oplocení a další ochrany svých stád.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

17.12.2020 13:07 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Mojí optikou je prostě nehoráznost požadovat vybíjení druhu, protože se to pánovi nehodí a ještě účelově mate veřejnost.... myslím si, že člověk takto nízkých morálních a etických zásad by měl být řádně dehonestován....
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 14:43 Reaguje na Lukáš Kašpárek
I malej kasparek dokaze koukam sehrat velky divadlo. Copak vy kde chovate? Nebo dalsi vege co se necha zivit hloupyma zemedelcema ( nejlip z jizni ameriky )
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

17.12.2020 17:41 Reaguje na Jaroslav Havel
Zbytečné řešit kašpárka. Typický představitel zeleného extrémisty.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.12.2020 19:27 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já bych naopak zažaloval druhou stranu za poškození chovu( soukromé vlastnictví dané Listinou zákl. práv a svobod) i ve stadiu pokusu i jako členy organizované skupiny. Záměrné vypuštění vlků ze zájmových chovů se spíše dopustili jedinci z Polska
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 20:09 Reaguje na Petr Pekařík
Kdo je tou druhou stranou, kterou byste zažaloval za poškození chovu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:15 Reaguje na Majka Kletečková
Stát, naslouchající bezcenným žvástům vlkomilů.
Odpovědět
DA

DAG

16.12.2020 07:42
Super, vlastníkům lesa se taky proplácí oplocenky. Ať si tedy lesy oplotí a není třeba střílet zvěř.
První dva odstavce je jen naprostá manipulace.
Tak aspoň, že přiznala, že farmáři mají těžkou situaci. Ostatní miovníci vlků o nich zatím mluví jako o dementech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 08:23
DUHA se jednoznačně stará o to, aby soužití chovů zvířat a vlků bylo naprosto nemožné. Není to tak dávno, co AOPK hlásala, že jeden drát pod proudem stačí. Dnes soudruzi blekotají o pěti. Až budou škody na chovech ohrazených pěti dráty, budou požadovat deset?

Vlky je třeba z kulturní krajiny vyhnat, a ty, kteří nebudou chtít odejít, jednoduše vystřílet. Kulka je daleko levnější než metr nějakého "superplotu", chránícího (podle blábolů duhatců a AOPK) chov. A jejím sekundárním efektem je, že se nezasažení vlci začnou bát.

Jenže to chce volit v příštím roce strany, které budou ochotny ochranu chovů prosadit, i za cenu rozhádání se s fašistickou, vlky chránící, EU, případně odchodu z ní.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 09:14 Reaguje na Jan Šimůnek
To chce v prvé řadě volit strany, které jsou proti migraci. Pokud nám sem na.serou migranty, soužití s vlky se nám bude zdát jako idylka.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.12.2020 10:58 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Bububu, migranti...
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 11:16 Reaguje na Petr Eliáš
Mi úplně stačí to "bububu", co dělají migranti v Německu a Rakousku. A fakt je je pro Vás bububu, když někomu uřežou hlavu?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.12.2020 11:45 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ne, jen se směju lidem, kteří píšou o migrantech pod článek o úplně něčem jiném. :) Pokud píšete o tom Čečenci, který uřezal hlavu učiteli, tak nevím nic o tom, že by k nám chtěl někdo nacpat migranty z Čečny. ;)
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.12.2020 14:05 Reaguje na Petr Eliáš
Kdybyste nebyl doopravdy zabedněný, tak byste četli i o tom, že hlavy křes´tanům řežou i azerští vojáci v Náhorním karbachu a vzpomněl byste si i na videa z počátků IS v Sýrii a žgrynd o nacpání migrantů z Čečny, by Vás ani nenapadl.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.12.2020 10:35 Reaguje na Jiří Daneš
Vy jste evidentně zabedněný. Řeč byla o řezání hlav v Německu a Rakousku. :)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 14:36 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáši. Já jsem jenom reagoval na příspěvek o volbách a zmínil jsem, že mohou existovat i mnohem větší problémy než pár vlků v lese. A jak zmínil pan Daneš, řezání hlav není jenom specialita Čečenců, syrští islamisté to ovládají taky a těch je západní Evropa plná. Je jenom otázka času, než se dostanou k nám.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 16:00 Reaguje na Petr Eliáš
Ono to není tak úplně o jiném vzhledem k tomu, že neomarxističtí zelení, podobně jako další neomarxisté, podporují neomezené přijímání ilegálních migrantů. Včetně pirátů. kteří s nimi v EP sedí ve stejné "straně".

Čili ano, ta agenda kolem uprchlíků, která se IMHO dá dohledat mnohem snadněji, je docela dobrý rozlišovací znak pakáže, co podporuje zavlčení krajiny.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.12.2020 10:31 Reaguje na Jan Šimůnek
VY jste opravdu šílený exot. :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 15:24 Reaguje na Petr Eliáš
Korelace mi celkem jdou.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.12.2020 10:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy nemít tu EU, tak se ani nevys... Co soudruhu docente s milionem titulů? :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 16:05 Reaguje na Petr Eliáš
Ochrana vlků je agenda EU. Proto odpor normálních lidí proti vlkomilům by měl být zaměřen proti EU. Respektive na úrovni státu tento problém rozumným způsobem řešit nelze, dokud budeme mít proti bruselským úředníkům asi stejnou pozici jako židovská samospráva Terezína proti jeho nacistickému vedení (jak to svého času trefně přirovnal V. Klaus mladší).
Chtělo by to minimálně ústavní zákon o tom, že naše zákony jsou na našem území nadřazeny "právu" EU.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.12.2020 10:34 Reaguje na Jan Šimůnek
V. Klaus mladší je stejný dutohlav jako jeho tatík. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 15:25 Reaguje na Petr Eliáš
Zcela jistě výrazně úspěšnější než nějaký zapšklý ekolog.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 08:37
Mě by zajímala jedna informace. Pokud pan Šefc má několikatisícové stádo ovcí, kolik dělají ztráty zvířat způsobené vlky a kolik ztráty způsobené nemocemi, případně zraněním.
Odpovědět

Jirka Černý

16.12.2020 09:06
Svět podle ekologů, zelených, duhových a všech podobných bude krásný. Žluté lány řepky budou střídat fotovoltaické farmy, nad tím se budou tyčit větrné elektrárny a vše bude odděleno dvoumetrovými ploty pod proudem. Fakt ráj na pohled. Při té představě se Pripjať zdá jako docela snesitelné místo k životu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

16.12.2020 09:12 Reaguje na Jirka Černý
S ohledem na to, jak tam bují matka příroda, tak celkem máte pravdu. Akorát zvířata z této oblasti se nedají konzumovat, protože světélkují.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.12.2020 14:07 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Vy jste je viděl světélkovat a nenbo jste tak blbý, že tomu nesmyslu věříte?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 16:09 Reaguje na Jiří Daneš
JZD Slušovice údajně nakoupilo z tamní oblasti jablka a prodávalo je jako žárovky, nepotřebující připojení k síti.
Jinak je to, pochopitelně, blbost, protože emise materiálu z jaderné havárie ve viditelné části spektra jsou zanedbatelné proti neviditelnému ionizujícímu záření. Faktem ovšem je, že v běžícím reaktoru je viditelné světlo na dost vysoké úrovni, takže umožňuje fotosyntézu sinic na toto prostředí adaptovaných.
Odpovědět

Jirka Černý

16.12.2020 20:06 Reaguje na Jiří Daneš
Myslím že se tomu říká nadsázka. Já jsem slyšel že jablka z okolí Černobylu se dají bez problémů konzumovat, jen je potřeba ohryzek zakopat dva metry hluboko a zalít betonem. Chápeme se?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 22:46 Reaguje na Jiří Daneš
Srst zvířat žijících v postižené oblasti je radioaktivní tak, že se např. nedoporučuje hladit místní zdivočelé psy. A také se tam nedoporučuje sbírat žádné houby k jídlu kvůli radioaktivitě jejich plodnic.
Ale díky tomu, že tam nejsou skoro žádní lidé, je to pro přírodu a její tvory ráj. Z toho usuzuji, že radioaktivita je menší zlo než přemnožení lidé.
Odpovědět
MM

Milan Milan

16.12.2020 09:19
Já jen koukám. Na regionálních pracovištích drží pohotovost....???? Zastánci vlků, kůrovce a jiných hloupostí se úplně zbláznili???? Místo klidné a bezpečné krajiny, hospodářsky, nebo ituristicky atd. jsem někdo dovolil nasadit nepředvidatelného predátora, navíc množícího se jako hraboši, (včera inf že se objevil v dalších dvou lokalitách) a pořád to těm lidem nedochází. A tady v tom blábolu, se někdo, zřejmě s hlavou v písku, snaží nějakými přiblblými tabulkami prokázat jak si pastevci nedokáží zajistit své chovy??? A takovéto instituty platíme ze svých daní??? Ani se nedivím že např. Bečvu nejsou schopni vyřešit, protože moc povědomí o skutečné ochraně a potřebách přírody pravděpodobně nemají, ale PR to by jim šlo, nebo takhle nějakému Joudovi z Horní Dolní zkontrolovat komín.......Koik času musí uběhnout a kolik škod se musí napáchat, kolik volebních období proběhnout, aby někdo pochopil realitu a začal se zabývat např. i trestně právní odpovědností úředníků.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.12.2020 14:10 Reaguje na Milan Milan
Trestně právní odpovědnost úředníků? To přece nemyslíte vážně, to by skoro žádní nezůstali.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.12.2020 19:29 Reaguje na Milan Milan
... drží pohotovost ... čtu "zapnuli si telefonní záznamník"
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.12.2020 09:24
Proč si nemohu ráno přečíst článek od takzvaných ochranářů z Hnutí Duha? Odpověď je celkem jednoduchá. Ihned mi přestává chutnat a mám zkažený celý den. Ono totiž tolik polopravd a lží které šíří HD , zajímavé že toto oni přisuzují svým názorovým oponentům, se v jednom článku těžko někde jinde najde.
Ale abych byl konkrétní tak pár nesmyslů z článku paní Řezníčkové.:
1. Ani v jednom případě nebyla zvířata chráněná pasteveckým psem nebo pastýřem či hlídačem. Jen o kousek dále paní Řezníčková píše: „Ani přítomnost hlídače není při rozlehlosti pastvin všespásná.“
2. Výška oplocením do 2 m.- 3 útoky. Z toho tedy vyplývá spíš to, , že výška pletiva či plotu nehraje v ochraně stád žádnou roli.
3. Kombinované elektrické oplocení s 5 vodiči -2 útoky, kombinovaná elektrická síť -2 útoky. Z toho zase vyplývá pouze jediné. Ani zabezpečení s pěti vodiči či přímo elektrická siť nezabezpečuje ochranu stáda. I naprostý laik se musí divit, jak je možné, že přes výšku 150+ a pět vodičů pod napětím vlci utočí i na takto zabezpečená stáda a to i při současném výskytu stád na nezabezpečených či málo zabezpečených pastvinách. Co bude až budou s vynaložením obrovských nákladů a při zadrátování celé krajiny všechna stáda zabezpečena podle HD.? Ustanou útoky? Jak je vidět tak neustanou. Jen HD a AOPK si opět vymyslí nějaké jiné zabezpečení.
4. Napadená zvířata byla většinou nedostatečně zabezpečena, což by leckdo mohl považovat spíše za vizitku majitele zvířat. Pokud tedy dojde k útoku na dostatečně zabezpečená stáda lze to považovat za selhání AOPK či HD? Řekl bych, že jakákoliv míra odpovědnosti je těmto lidem na hony vzdálená.
5. Vlci se na Broumovsko vrátili v roce 2015. Vlci dělají škody na Broumovsku..
PROČ TEDY PANÍ ŘEZNÍČKOVÁ POROVNÁVÁ STAV OVCÍ ZA CELÝ KRALOVEHRADECKÝ KRAJ. VLCI SE V CELEM KRAJI SNAD NEVYSKYTUJÍ!
Toto je zase jasná ukázka demagogie paní Řezníčkové a HD. To 1 % paní Řezníčkové v porovnání celého kraje je tedy zase naprostý nesmysl.
6. Srovnávat střední Evropu s USA? Další nesmysl a nesmyslné srovnání. Navíc , pokud vím tak i v USA už vlk přišel o federální ochranu.
7. Jak dlouho se ještě budeme ohánět zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ? Píše se rok 2020 a situace je naprosto odlišná od roku 1992. Nebo snad ne?
8. 1% paní Řezníčkové a miliardové škody zvěří. O tom procentu je řeč výše a miliardové škody jsou jen neustále opakovaným a jen jednou nesmyslně počítaným bludem.

A tak dál. Takže je to jednoduché. Podle ochranářů za všechno mohou lajdáci chovatelé co si nezabezpečí stáda. Mě by zajímalo, jestli si někdy nějakou odpovědnost za vlka připustí i paní Řezníčková. Jestli , až dojde na „ lámání chleba“, a ono na to lámání dřív či později dojde, budou hnáni k zodpovědnosti za své činy i představitelé HD a AOPK?
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

16.12.2020 13:10 Reaguje na Jarek Schindler
Plný souhlas. Ještě mě napadlo, když paní Řezníčková tak moc chce mít vlky v krajině, že by měla chodit zemědělcům ty dráty 20 cm nad zemí podsekávat, bez toho jsou totiž k ničemu. Není nad osobní zkušenost.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.12.2020 14:12 Reaguje na Marcela Jezberová
To nejde, paní totiž Řezníčková neví, co to podsekávání je.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.12.2020 19:29 Reaguje na Marcela Jezberová
To by bylo od paní či slečny Řezníčkové moc hezké, ale obávám se, že nějaké praktické pomoci či praktických zkušeností se od těchto jedinců nikdo nedočká :-). Ale od klávesnice PC a internetu jim to jde výborně :-).
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.12.2020 10:19
Každý kope za svůj kšeft a koníček. Paní Řezníčková za svého chlebdárce
DUHU a vlky. Chovatelé za svá zvířata a svoji obživu. DUHA a ta paní žijí
z dotací poskytovaných z daní, které vyprodukovali ti chovatelé ovcí a
tak si oklikou vypouštějí vlastní rybník. Doufám, že brzo někdo utne ty
penězovody všem pochybným neziskovkám a zruší i některé pochybné státní
instituce. A snad se taky někdo začne zabývat skutečnými problémy a ne
pouze pohádkami o přírodě prospěšných vlků. Ve zbytku Evropy je tomu
jinak a srovnávat se s jinými eurohujery je poněkud zcestné. Oni si ti
ochranáři vypíchnou z informací vždy pouze něco a zbytek taktně zamlčí.
Nechtíc to někdo vyžvaní a to se pak nad tím musíme zamyslet, jak je to
opravdu jinde. Paní sesmolila nějaké tabulky, které popisují údajné
zanedbání ochrany stád. Já ji pouze chci vzkázat, že před příchodem
těch kreatur stačila ohrada z kulatiny, která byla dostatečnou ochranou
před útěkem ovcí a nikdo se nemusel zabývat vniknutím šelem, které tu
nebyly minimálně 100 let a byly vyhubeny právě proto pomalu v celé
vyspělé Evropě. Tyto pokusy o návrat divočiny do kulturní krajiny je
setsakra drahý špás bez náležitého kladného efektu. I země s daleko
lepšími podmínkami pro život velkých šelem regulují problémové jedince
a smečky a nikdo z toho nedělá politikum. Pouze zde si na tom budou
honit triko různí politici a jiní zase budou hájit chovatele. Nikdo
ze zastánců pouze nedomýšlí důsledky, když lidé ukončí chovy a louky
zpustnou. Pak přijde nová aktivita ve formě ochrany těch luk a zase
bude mít někdo dobrý kšeft při školení "lučních hlídek" a vymýšlením
co s kilometry opuštěných plotů v krajině, které budou pastmi pro
zvířata i lidi. Ode zdi ke zdi je ta dnešní ekologie neumětelů a
nic jiného jsem od té paní ani nečekal. Já být za to placen, tak
se asi nebudu chovat jinak.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

16.12.2020 13:18
Pane boze, kolik tahle tabulkoidni onanie musela stat clovekodni.
Kasparek a spol by si mohli uvedomit, ze problem se netyka jen velkochovatelu ale vsech chovatelu jak ovci, koz, tak dobytka ( telata ), kone ( hribata ). Ze nekde v Beskydech zaviraji po "staleti" zvirata na noc neznamena, ze to tak budou delat vsichni i v nizinach. Svete div se, pokud neni poradna ohrada kterou vlk neprekona, tak si prijde az k vratum a bude zvirata stresovat svoji pritomnosti. Vazne jen vsech instinktu a rozumu zbavena bytost se muze vyzivat v tom, ze ji pod okny po setmeni dovadi vlci smecka. Jestli to neni tim, ze to neni pod vasima panelakovyma plastakama.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.12.2020 17:55 Reaguje na Jaroslav Havel
Pan Kašpárek by si měl zjistit, že ve Vendryni a Nýdku napadli
vlci ovce i ve dne a že se v létě ovce nejvíc pasou navečer a
nebo časně ráno. On toho neví více a já už na něho nereaguji,
protože diskutovat se dá pouze s člověkem myslícím , ale ne
s fanatikem diskutujícím i o tom, čemu ani za mák nerozumí.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.12.2020 13:51
Takový blábol proložený statistikou se zavádějícím komentářem může stvořit jen zfanatizované individuum, nebo, jak říkával můj nebožtík tchán ze Slovácka, úplná zlá blbaňa.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.12.2020 16:18
Dříve nebo později vlci "strhnou" nějaké dítě. Reakce bude o to drsnější, čím více upozornění na problém na straně jedné a jeho bagatelizací vlkomily články (či spíš slátaninami) podobnými jako je tenhle, bude možné prokázat. Protože pak to bude o evidentně zlé vůli ze strany vlkomilů a jejich organizací, a tudíž o maximální míře odpovědnosti, která na ně dopadne.
Odpovědět
ig

16.12.2020 20:03
Lži a polopravdy? Jistě, nenormované statistiky nejsou nic jiného. Nula sežraných ovcí u stád s nočním hlídačem je důsledek toho, že hlídka vlka zažene nebo toho, že žádná taková nejsou, protože kde chovatel ovcí vezme na plat nočního hlídače?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 16:50 Reaguje na
„Kde chovatel ovcí vezme na plat nočního hlídače?“

Velkochovatelé by si noční hlídače – pastevecké psy měli být schopni dovolit. A ti, kteří si je už obstarali, snížili významně riziko zabití svých zvířat vlky. Např. chovatel ovcí Petr Zacharda z Krušných hor. Výskyt vlků tam byl zaznamenán v roce 2016 a jeho ovce byly několikrát napadeny. Proto si zabezpečil stáda elektrickými ohradníky a pasteveckými psy. „Skrz pastviny chovatele prochází velmi navštěvované turistické stezky a právě kolem pastvin se se svým psem často pohybuji. Vypozorovala jsem, že pastevecký pes na mého psa začne reagovat až v bezprostřední blízkosti. Běžně procházející turista si pasteveckého psa ani nevšimne. Chovatel Zacharda k ochraně svých stád používá psí plemeno španělský mastin, které se liší od ostatních pasteveckých psů převážně tím, že se nechová agresivně k lidem. ... Nyní má 7 fen a jednoho psa.
Chovatel má zhruba 3 tisíce ovcí rozdělených do několika stád. U každého, potenciálně ohroženého, stáda chce mít Petr Zacharda tři psy. V budoucnu jich chce chovat kolem patnácti. Psi jsou zatím ve štěněcím věku, objektivně se jejich účinnost dá posoudit až kolem jejich druhého roku života, ale už nyní své služby stádu i chovateli prokazují. Ačkoliv jsou pastviny ve středu vlčího teritoria, ztráty na ovcích jsou oproti minulému roku výrazně nižší. Velmi zajímavou poznámkou, kterou během naší schůzky chovatel podotknul, bylo, že má vyšší škody na ovcích od psů domácích a na pozemcích od divokých prasat. Na statku dále žije asi 150 jalovic.“
Štěpánka Kadlecová http://www.ochranaovci.cz/zacharda/

Nevím, kolik pasteveckých psů má velkochovatel Jan Šefc z Lachova na Broumovsku, jehož dopis byl nedavno zveřejněn na ekolistu v souvislosti s vlčím útokem na jeho zvířata. Každopádně se o těchto hlídačích (denních i nočních zároveň) v dopise ani slovíčkem nezmínil.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

17.12.2020 18:01 Reaguje na Majka Kletečková
Trochu to vypadá, že se krušnohorští vlci chovají trochu jinak než broumovští.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 20:54 Reaguje na
Pane ig,
v tabulkách žádný údaj o tom, že nebyly žádné sežrané ovce u stád s nočním hlídačem nevidím. Čtu v nich, že v září u typu zabezpečení „Pastýř/noční hlídač“ nedošlo k žádnému vlčímu útoku (z toho plyne nula sežraných ovcí vlkem u stád s nočním hlídačem, to ano). V říjnu došlo u typu zabezpečení „Pastýř/noční hlídač“ k jednomu napadení zvířat vlky, ale neuvádí se počet sežraných ani zadávených ovcí. Pokud by byl tento případ totožný s útokem na ovce pana Šefce z Broumovska, tak tam určitě mrtvé ovce byly, což jen dokládá fakt, že ani noční hlídač objíždějící autem ohradu nepředstavuje před vlky stoprocentní ochranu. Počet sežraných nebo mrtvých zvířat podle mého mínění v prezentovaných tabulkách uveden není. Proto si myslím, že jste ty tabulky nepochopil správně. Ale možná se mýlím já a vy mi vysvětlíte proč.
Odpovědět
Sl

Slovan

16.12.2020 20:30
Vlk do naší přírody patří stejně, jako do něj patří chovatelé ovcí. Smiřte se s tím.
Dnes se věří vědcům studujících danou problematiku celý život. Vyzývá k tomu ostatně i vedoucí Katedry myslivosti a lesnické zoologie na ČZU Vlastimil Hart.
Tito lidé tomu rozumí a jejich poznatky a hlavně znalosti jsou na kilometry daleko od místních diskutérů. A jen do mě, šup. Stejně se nudíte a nemáte nic jiného na práci :)

AOPK (MŽP), doufám, začne jednat s Českým svazem chovatelů ovcí a koz a věřím, že se společně dokáží domluvit stejně jako na Slovensku nedávno. Stejně jako doufám, že zajistí monitoring vlků na Broumovsku pomocí obojků - když už je to jediná skutečně problémová oblast u nás. Chce to tvrdá data a jasný rozbor situace z oblasti od lidí, kteří by tu situaci sledovali každý den přímo z oblasti. Tam je totiž řešení. Ne v kecech na netu bez jakýchkoli znalostí...
Odpovědět
pp

pavel peregrin

17.12.2020 07:12 Reaguje na Slovan
Nechme vlka stranou, ale tvrzení, že poznatky a hlavně znalosti vědců jsou na kilometry daleko od diskutérů se mi jeví jako přehnané. Častokrát se nestačím divit, co za "moudro" zde dokáže napsat právě vědec. A týká se to samozřejmě zemědělství. Vědec pracuje v teoretické rovině a jeho teoretické znalosti jsou, či spíše měly by býti mnohem vyšší jak normálního smrtelníka. Teorie je základem, ale na tu teorii musí pak navazovat praxe a tu zdá se, občas teorie selhává či se zjišťuje, že teorie je opravdu jen teorie.
Odpovědět
dm

david matoušek

17.12.2020 07:53 Reaguje na pavel peregrin
Vědci bývají odtrženi často od reality, a obzvlášť to platí u zemědělství, lesnictví.
Odpovědět
Sl

Slovan

17.12.2020 08:53 Reaguje na pavel peregrin
Mě se to přehnané nezdá. Kolik lidí zde ty ovce či jiná zvířata reálně chová, kolika z nich je to jejich živobytí a jsou z Broumovska? Když už jsou ti praktici a ne teoretici? Ne všichni chovatelé tam ty problémy mají. Jiní je naopak mají? Otázka je: proč? Jak ne to možné? Nemusí to být ani chyba chovatelů, ale i může. Většina lidí zde jsou z mého pohledu ještě větší teoretici než vědci! Nevěřím totiž, že by vědci jen pracovali od stolu. To snad ani v tomto případě nelze. Ti co zde za každou cenu vystupují proti vlků, mají totiž problém i s jinými predátory v krajině. Jim nejde o vlka, jim jde jen o to, že žere maso a taková zvířata nechtějí.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 12:16 Reaguje na Slovan
To jsou same otazky a teorie, ze by jeden rek, ze vubec nevite o cem mluvite. Kdybysme se meli pustit do detailu, tak by vas rychle zacala bolet hlava.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 16:13 Reaguje na Slovan
Plně s Váni souhlasím.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.12.2020 19:33 Reaguje na Slovan
To bude asi tím , že některý chovatel chová ovce jedlé a jiný ovce nejedlé. Proč někde vydrží chov holubů a jinde ho jestřáb zlikviduje do měsíce ?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 21:07 Reaguje na Petr Pekařík
Jedlé nebo nejedlé ovce. To jste si spletl s plodnicemi hub.

Riziko vlčích útoků ve vlčích oblastech závisí hlavně (i když nejenom) na tom, jak kvalitní je ochrana zvířat. Čím lepší zabezpečení stáda, tím nižší pravděpodobnost napadení zvířat vlkem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2020 10:29 Reaguje na Slovan
Vlk patří do přírody, a ne do kulturní krajiny. Přírody zde máme nepatrné kousky, na které se vlk nevejde a není schopen se na nich uživit, proto atakuje to kulturní krajinu, kam jednoznačně neopatří.
Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

16.12.2020 22:05
Právě zkreslené informace, polopravdy a někde vyslovené lži uvádí paní Anna Řezníčková a má tam pouze to, co se ji hodí. Proč tam neuvedla příklad chovatele ze Zdońovska z letošního roku, který sloužil pro hnutí Duha a AOPK jako pilotní projekt, jak zabezpečit hospodářská zvířata proti útokům vlků? A i když má hospodářská zvířata zabezpečená podle doporučení Duhy a AOPK včetně psů, tak přesto k útokům u něho stále dochází. Ze lži paní Řezníčkovou usvědčuje i mapa, která je součástí 1 odkazu pod článkem, přehled škodních událostí v roce 2020.Tam se dá velice jednoduše zjistit, že na území státu nějaké významné škody působí pouhé dvě smečky a u ostatních jsou škody i přes normální zabezpečení přijatelné. První tato smečka je právě jádrová Broumovská smečka, která od začátku v nepřiměřené míře útočila na hospodářská zvířata. Zbylé dvě, které se nacházejí po stranách Broumovské nějaké význačné škody nepůsobí. Škody na Broumovsku jdou jednoznačně na vrub neschopnosti Duhy a AOPK situaci řešit včetně nákladů na peněženky občanů. Druhá tato smečka se objevila letos v Beskydech na Jablůńkovsku a o jejím atypickém chování byl i pořad v televizi. Nebýt těchto dvou smeček, tak by nějaké významné škody od vlků na území státu od vlků nebyli a to, že se celá problematika tak probírá je vinou bezmozků z Duhy a AOPK.Petrův Zdar
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.12.2020 09:44 Reaguje na Jan Knap
Pevně věřím, že se dožijeme doby kdy vlci budou mimo jádrová území NP,CHKO stříleni jako škodná a bude vyplácena odměna-zástřelné.
Odpovědět
Sl

Slovan

17.12.2020 11:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy jste snad dva. Tolik hlouposti se do jedné hlavy totiž nevejde.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.12.2020 18:06 Reaguje na Slovan
No vy máte na jednoho hlouposti za dva, možná i za 3.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 21:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pevně věřím, že se dožijeme doby, kdy budou mít chovatelé svá zvířata dobře zabezpečena.

Pastevecký pes do každého stáda!
Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

17.12.2020 21:15 Reaguje na Majka Kletečková
Psychiatr ke každému ochránci. Zapomněla jste si vzít prášky. Petrův Zdar
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

18.12.2020 06:13 Reaguje na Majka Kletečková
Vy jste opravdu dusevne chora. Hloupa a blba zaroven. Meli by vas zablokovat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

18.12.2020 11:14 Reaguje na Jaroslav Havel
Nemluvte a konejte. Stačí stisknout příslušné tlačítko. Třeba Vám vyhoví.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

18.12.2020 06:13 Reaguje na Majka Kletečková
Vy jste opravdu dusevne chora. Hloupa a blba zaroven. Meli by vas zablokovat.
Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

17.12.2020 21:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Stačilo by si vzít příklad z doby, kdy se ochránci skutečně snažili být ochránci a né likvidátoři přírody. Stačilo by vzít si příklad ze záchranného programu pro Rysa platného do 31.12 2000.Petrův Zdar
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 12:21
Me by ohromne zajimalo, jak ten pruzkum probihal. Jestli prisel terenni pracovnik za chovatelem a pozadal o svoleni merit a zkouset ohrady. Taky jesti se zeptal, jestli ta dana ohrada je v tuhle chvili vyuzivana a jestli nahodou chovatel ovce na noc nezavira. Protoze napriklad ja, ve vlci oblasti mam ted ohrady ve stadiu oprav uprav, ovce na noc zaviram a moje ohrady nyni absolutne nesplnuji ani miminum z roku raz dva tri, kdyz chytraci zacali poucovat jak ma ohrada vypadat. Nesplnuji, protoze mam jine opatreni. Takze jestli tady nekdo byl ocumovat a promerovat, tak ty cisla panove a damy jsou na co? Ano na h...o.
Odpovědět
Sl

Slovan

17.12.2020 13:57 Reaguje na Jaroslav Havel
Pokud máte jiné a účinné opatření, které vám funguje, tak jedině dobře. Nicméně to, že je dobré ovce na noc zavírat jako jedno z nejlepších řešení, to se radí snad od samého začátku. Bohužel to spousta chovatelů nedělá, to ale víte určitě sám.
Z jaké oblasti mimochodem jste? A kolik zvířat chováte?
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 14:41 Reaguje na Slovan
Tak jste potvrdil ze o chovu nevite zhola nic. Nocni zavirani je komplikace, ktera se muze projevit az se zpozdenim. Takze to neni nejlepsi reseni ale jedine zatim 100% ucinne. Jsem z centra deni, Broumovsko. Rozepisovat se o sobe nebudu, nevidim v tom smysl.
Odpovědět
Sl

Slovan

17.12.2020 15:13 Reaguje na Jaroslav Havel
Já chovatel ovcí nejsem, nikdy sem ani netvrdil, že jím sem. Nicméně o vlka jako takového se zajímám dlouho a sám žiju v místě, kde je vlk také. I chovatelé ovcí, samozřejmě. A problémy téměř nejsou. Dokonce i soused si je před rokem pořídil.
Možná, že zavírání na noc je “komplikace” pro vás, nicméně chováte zvířata o která se musíte starat. A pokud to funguje, kde je prosím problém? Můj děda taky vždy zavíral na noc své chované holuby, zatímco přes den byly puštění. Stejně tak slepice nebo krůty. Jinak by mu zachvíli nic nezbylo. Jde o jiná zvířata, ale o stejný princip.
Ono nic není stoprocentní, nicméně jdete evidentně správnou cestou pokud máte nulové ztráty. A i já jsem za to rád, obzvlášť pokud jste z Broumovska. Ani nechci, abyste se o sobě rozepisoval... jen kolik cca. ovcí chováte. Ze zvědavosti.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 16:35 Reaguje na Slovan
Po prvnim utoku bez ztrat. Zavirani ovci na noc je komplikace hlavne pro ty ovce. Letni pastva probiha prevazne rano a v noci. Nacez aby se predeslo utoku, musi byt po setmeni ovce uz pod zamkem. Podimni a zimni pastva je jeste kratsi s kratsim dnem. Prikrmovat v sezone senem, ktere slouzi hlavne pro jako zachovne krmivo je nic moc a davat jadro? To uz neni extenuivni zdravy chov. Chovam romney a krizence, romney si umi pomerne dost naplnit bachor, ale uz ted pozoruju, ze kondicne to neni jako vloni. Zaviram od jara 2020. O hnoji a podestylce se ani nebudu zminovat. Kdo to nezna, nepochopi. Stres z v okoli pobihajicich vlku taky klidu zviratum neprida.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

17.12.2020 18:06 Reaguje na Slovan
Ono je rozdíl zavřít na noc počet ovcí v řádu desítek, nebo 2-3 tisíce.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 18:29 Reaguje na Jan Olejníček
Samozrejme. Stovky a tisice to je na obr kosar. A jeste ho stehovat, protoze zatizeni parazitama bude extremni.
Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

17.12.2020 21:09 Reaguje na Jaroslav Havel
Tak pochopitelně nejlépe chovu ovcí rozumí lidé,kteří je v životě nechovali a informace mají ze seriálu Jen počkej zajíci a večerníčků o beránkovy a vlcích. Petrův Zdar
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 21:19 Reaguje na Jaroslav Havel
Kolik ovcí máte nyní přes zimu?
Jenom pro představu, zda jste velkochovatel, ..., máte jich do 10 kusů.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

18.12.2020 06:17 Reaguje na Majka Kletečková
Pro predstavu si muzete polibit zadel, jste psychopatka. Chorobna touha radit neco o cem ani n netusim a jen papouskuju rady jeste hloupejsich. Meli by vas tady zablokovat a nebo v Bohnicich prestat pacienty poustet na inetrnet, na pc jen offline hry pro predskolaky.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

18.12.2020 11:16 Reaguje na Jaroslav Havel
Není mi jasné, proč se stydíte přiznat, kolik máte k dnešnímu dni ovcí.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

18.12.2020 11:41 Reaguje na Majka Kletečková
Správně.
Pane Havle, přiznejme se, nic se vám nestane. Přiznání je polehčující okolnost.
Tvl toto je materiál, ta Majka.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

18.12.2020 12:32 Reaguje na Jan Olejníček
přiznejte...
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

18.12.2020 12:54 Reaguje na Majka Kletečková
Aby me nejaka pi... rekla s tema par ovcema drzte hubu a krok? To uz jsem od jedne slysel. Predstavte si ze od dvou kusu pod nekonecno. Na funkci to nema zadny vliv paninko. A na vase blaboly uz tuplem ne.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 16:27
Bezvadný článek, na takový jsem dlouho čekala. Hnutí Duha má ode mne plus. Miluji názorná čísla. Z tabulek o počtech škodních událostí a jejich třídění podle typu zabezpečení si lze učinit rychlou představu o kvalitě zabezpečení zvířat poškozených hospodářů. Z uvedených přehledů vyvozuji, že nápravou u drtivé většiny případů by neměla být likvidace vlků, ale měla by vzniknout větší iniciativa ke změnám ve způsobu pastevectví. Je třeba zapracovat na lepší konkrétní pomoci chovatelům, jak se s existencí vlků vypořádat. Zde by se mělo na podpoře pastevectví vedle MŽP mnohem více angažovat také MZe, které dělá v této věci mrtvého brouka. Proč nemá MZe nějaký vlastní plán pomoci pastevcům?

V odkazu [8] se píše „Stát u poskytuje na zabezpečení stád dotace ve výši 100 %. Oplocení u chovaných ovcí na území CHKO Broumovsko je ve většině případů kvalitnější, než tomu bylo ještě vloni. Přesto se najdou chovatelé, kteří mají stáda zabezpečena nedostatečně. Může se pak stát, že se vlci na ovce tzv. naučí a budou je preferovat oproti volně žijící kořisti.“

Teď je řada na MŽP / AOPK, aby se vyjádřili na ekolistu na téma dotací na prevenci. Jak moc je chovatelé ohrožovaných zvířat využívají, zda v dostatečné míře, zda jim ve využívání dotací nebrání zbytečná byrokracie. Existují nějaké návrhy na jednodušší čerpání financí z dotačního programu? MŽP by také mělo zajistit, aby i vyplácení škod bylo lehčí a rychlejší.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

17.12.2020 16:29 Reaguje na Majka Kletečková
Vy jste natvrdla, to jsem jeste nevidel.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.12.2020 18:04 Reaguje na Majka Kletečková
Vidím, že vlkofilové výrazně zvyšují svou ideologickou aktivitu, přičemž je pro ně typické, že o chovu ovcí nevědí vůbec nic. Propagandou o tom, jak za všechno můžou farmáři, jen vykopou ještě hlubší příkopy a v konečném důsledku to odnese nejíc ten vlk. Autorce bych doporučil, aby si nejdřív zkusila postavit pár km oplocení, vyhovují požadavkům HD a AOPK, ať to postaví nebo si to nechá postavit (včetně vyřízení veškeré administrtivy), zafinancuje (třeba úvěrem od banky a pak splácí úroky), mezitím si požádá o dotaci a bude na ni čekat, a pokud tohle všechno zvládne a vlci to zabezpečení nepřekonají, tak pak ať udílí ty cenné hraběcí rady. Do tý doby udělá lépe, když bude mlčet.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.12.2020 19:38 Reaguje na Majka Kletečková
Asi nejlepší prevencí za podobné prachy by bylo dovézt k lesu hromadu masa z jatek. Vlci se nažerou a ovce nechají být. V podstatě to tak funguje už teď , ale zlomyslní chovatelé jim do cesty dávají jakési dráty a straší je nějakými voříšky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.12.2020 09:19 Reaguje na Petr Pekařík
Ne, vlci útočí i čistě pro zábavu. Jedině, kdyby to maso bylo otrávené, nebo něčím infikované.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.12.2020 16:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak ještě přidat pešky , bůvolí kosti , míčky, pískací gumová zvířátka apod.. Prostě psovité šelmě poskytnout u té hromady masa i nějakou zábavu.
Odpovědět
Jan Knap

Jan Knap

17.12.2020 19:51 Reaguje na Majka Kletečková
Doporučuji návštěvu odborného lékaře-psychiatra, protože kraviny, které prezentujete nemůžou být dílem duševně zdravého člověka. Petrův Zdar
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.12.2020 21:23 Reaguje na Jan Knap
Vlkův zdar!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.12.2020 01:22 Reaguje na Majka Kletečková
Zatím co rybářský pozdrav je jasný, váš výplod paní Kletečková je opět nesmyslem . Pokud by se zdravili dva vlkofilové, tak se asi pozdraví výrazem " vlkům zdar". Naproti tomu "vlkův zdar" je nesmysl. On snad vlk někoho zdraví? V podání paní Kletečkové jde navíc o pouhé zbožné přání. V současné Evropě je bohu dít stále častěji slyšet to známé "vlkům zmar". Zdravý rozum snad zase jednou zvítězí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.12.2020 07:40
Ve vší nahotě se ukazuje neschopnost státu podat pomocnou ruku farmářům v souvislosti s návratem vlka do ČR.

Jsem pevně přesvědčen, že by to šlo , ale to by v ústředí AOPK museli sedět normální lidé a nikoli skupina zcela neschopných úředníků.

Tragédií pro vlka potom je , že stávající přístup paradoxně povede k jejich nelegální likvidaci a rozeštvání společnosti na dva vyhraněné tábory .

K myšlenkové sterilitě názorů paní Kletečkové a Slovana se nemá cenu již vyjadřovat neboť jejich víra jim brání racionálnímu pohledu na tuto problematiku.
Jsem pro vlka obecného i v ČR , ale za jasně daných podmínek a přísné regulace, což by vyžadovalo přijetí souboru pravidel přijatelných pro AOPK , veřejnost a farmáře. Takovou diskuzi však AOPK arogantně odmítá, protože v Praze vědí všechno nejlépe, škoda promarněné příležitosti.
Odpovědět
Je

Jenda

18.12.2020 08:38
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat co se stane, až se vlci rozmnoží a budou po celém území ČR. Tzn. že všechny drobnochovatele (jako jsem já s těmi pár ovečkami) nás čeká důkladnější zabezpečení, mají si všichni pořídit past. psy apod.? Když se u nás na venkovně rozhlédnu, tak možnost kde se vlk může přiživit je spousta. Nebo se to nestane a vlk zůstane jen v některých oblastech a nebude se dál rozšiřovat do hustěji obydlených oblastí? Např. liška se velmi dobře přizpůsobila i na okrajích velkých měst, ale chování lišky a vlka možná není totožné, nevím. Mohu poprosit o názor některého odborníka na vlka?
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

18.12.2020 08:59 Reaguje na Jenda
Paní Kletečková ráda zodpoví, až se vyspí.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

18.12.2020 09:39 Reaguje na Jan Olejníček
Jak to rikal Zeman? V 7 hodin normalni lidi jeste spi? :))
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

18.12.2020 11:22 Reaguje na Jan Olejníček
Paní Kletečková neodpoví, neb nezná odpověď.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.12.2020 19:54 Reaguje na Jenda
Pane tady za vlky nekopou odborníci, ale fanatici a provokatéři.
Oni vám neodpoví ani na jiné otázky, které jsem už jim pokládal
i já. Pouze vás napadnou a budou omílat ty informace z příruček
a z Wikipedie. Je to nový druh náboženství a to není o argumentech,
ale o víře bez přemýšlení. Odpovím vám ale já. Bude to jako s
kormorány. Dokud škodili pouze některým, tak se to bagatelizovalo.
Pak se škody lepily odškodněním a nakonec při obrovských škodách
a ohrožení rybnikářství došlo na odstřely. S vlky to bude stejné.
zatím trpí pohraničí, ale až budou ve vnitrozemí a vyplaší jim
stádo zubrů a praturů, kteří prorazí oplocení a budou pobíhat
po silnicích, tratích a vesnicích, tak se pohádají ochranáři
mezi sebou a vlk pozbude totální ochrany. Může dojít i na jiné
excesy, když napadnou jejich pejsky, či třeba koně v ceně stovek
tisíc z různých hřebčínů a závodních stájí. To už nepůjde odbýt
jako chovatele ovcí pár tisíci a změní se i pohled veřejnosti.
Já to nazývám ode zdi, ke zdi-smus. Od nuly po nekonečno nehledě
jak, za jakou cenu a s jakými dopady na krajinu včetně ukončení
mnoha chovů jako u mého kamaráda z Beskyd. Pak teprve nastane to
hašení požáru a ze strany ochranářů stejné mlčení jako nyní u
kormoránů. U nich je to nakonec výmluva, že to jsou ptáci na tahu
a u vlků řeknou, že naši jsou OK a že ti zlí jsou z Polska nebo
z Německa. Dají od toho ruce pryč a začnou usilovně chránit
třeba mamuty, pokud se je vědcům podaří reinkarnovat ze zbytků DNA.
Odpovědět
LZ

Leon Zumr

19.12.2020 11:09 Reaguje na Břetislav Machaček
Duha jede vždy od zdi a názorná příklad je kormorán nebo bobr to bylo tak řevu že jich je málo a kde jsme dnes? Za kormorána dokonce stát platí a myslivci ho loví z donucení. Názorná ukázka že nejenom v Čechách neumí dělat ploty https://www.facebook.com/nowolvesnl/posts/5095957397088504
Odpovědět
Je

Jenda

19.12.2020 18:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Děkuji za odpověď. Kdysi jsem komunikoval s p.Drapákem, který také psal o vlcích a přiznal že k útokům na psy může dojít, neb vlk bere psa jako konkurenta. V ČR jsme národ pejskařů. My chováme hladk. jezevčíky a používáme je k lovu. Je obvyklé že jdou za zvěří a většinou jsou do 30 min. zpátky. Nevím zda by byly v ohrožení pokud by někde narazily na vlka. Těžko odhadnout jejich chování, až jich tady bude více. Z logiky věci musí částečně ztratit plachost, když budou narážet na člověka častěji. Ale třeba se pletu.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.12.2020 20:57 Reaguje na Jenda
S tím počítejte, že jsou v ohrožení.
http://m.myslivecky-spolek-nove-hrady.webnode.cz/news/vlk-napadl-psy-na-nahance-lovec-jej-zastrelil/
Na Slovensku vím taky o sežraných jagdteriérech.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

22.12.2020 16:31 Reaguje na Jenda
Na netu už jsou bohužel i filmy z naháněk snad v BRD - setkání psa s vlkem a pak taky , co z jiného psa zbylo.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.12.2020 13:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Taky to tak vidím, že to tak s vlky dopadne.
Podle mne vlk klidně v naší kulturní krajině může být, ale jen za předpokladu, že tak víc než 95 % vlků budou mít na krku obojek s identifikací polohy a s generátorem vysokého napětí. A jakmile se vlk přiblíží k nějakému intravilánu nebo k náhlášené poloze ovčího či jiného stáda chovaných zvířat, začne vlk dostávat z obojku takové elektrické rány, že ho to přinutí se obrátit a zmizet někde v lese, daleko od vesnic a od stád.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist