https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/antonio-guterres-prohlaseni-k-zaverecne-synteze-6.hodnotici-zpravy-ipcc.nesmime-ztratit-ani-den
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

António Guterres: Prohlášení k závěrečné syntéze 6. hodnotící zprávy IPCC. Nesmíme ztratit ani den

21.3.2023
Na ilustračním snímku António Guterres.
Na ilustračním snímku António Guterres.
Foto | COP26 / Flickr
Vážení přátelé,
lidstvo se pohybuje na tenkém ledě. Ten led velmi rychle taje. Jak uvádí zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), člověk je zodpovědný za prakticky veškeré globální oteplování za posledních 200 let. Tempo růstu teploty v posledním půlstoletí je nejvyšší za poslední dva tisíce let. Koncentrace oxidu uhličitého je nejvyšší za nejméně dva miliony let. Klimatická časovaná bomba tiká.
 
Zpráva IPCC je ale návodem, jak tuto klimatickou časovanou bombu zneškodnit. Je to příručka pro přežití lidstva. Ukazuje, že udržení hranice 1,5 stupně oteplení je dosažitelné. Bude to ale vyžadovat obrovský skok v klimatických opatřeních.

Tato zpráva je zřetelnou výzvou k masivnímu urychlení klimatických opatření v každé zemi, v každém odvětví a v každém časovém horizontu. Stručně řečeno, náš svět potřebuje opatření v oblasti klimatu na všech frontách: všechno, všude a najednou.

Skupině G20 jsem navrhl vznik Paktu solidarity v oblasti klimatu, v němž všichni velcí znečišťovatelé vyvinou mimořádné úsilí o snížení emisí a bohatší země zmobilizují finanční a technické zdroje na podporu vynořujících se ekonomik se společným cílem udržet limit 1,5 stupně naživu.

Dnes předkládám plán, jak prostřednictvím akcelerační agendy pro všechny zúčastněné strany výrazně posílit snahy o naplnění takového Paktu solidarity pro klima. Začít musíme tím, že všichni zúčastnění okamžitě stisknou tlačítko pro urychlení vlastních závazků čistých nulových emisí pro dosažení globální čisté nuly do roku 2050 v souladu se zásadou společné, ale diferencované odpovědnosti a příslušných schopností s ohledem na různé podmínky v jednotlivých státech.

Konkrétně se lídři rozvinutých států musí zavázat k dosažení čisté emisní nuly (uhlíkové neutrality, pozn.) co nejblíže k roku 2040, což je hranice, kterou by se všichni měli snažit dodržet. Lze toho dosáhnout. Někteří si stanovili cíl již na rok 2035.

Vedoucí představitelé států s rozvíjejícími se ekonomikami se musí zavázat, že dosáhnou čistých nulových emisí co nejblíže k roku 2050. Znovu to musí být hranice, kterou se všichni musí snažit dodržet. Řada z nich se k tomu již zavázala.

Nyní je důležité, aby se všichni členové skupiny G20 spojili ve společném úsilí a spojili své zdroje, vědecké kapacity i již osvědčené a cenově dostupné technologie prostřednictvím veřejného a soukromého sektoru tak, aby se do roku 2050 stala uhlíková neutralita skutečností.

Na řešení se musí podílet všechny státy. Požadavek, aby nejdřív začali ti druzí, znamená, že lidstvo bude až na posledním místě.

Akcelerační agenda vyzývá k řadě dalších opatření. Konkrétně:

 • Žádné nové uhlí a postupné ukončení těžby uhlí do roku 2030 v zemích OECD a do roku 2040 ve všech ostatních státech.
 • Ukončení veškerého mezinárodního veřejného a soukromého financování uhlí.
 • Zajištění produkce elektřiny s čistou emisní nulou do roku 2035 ve všech rozvinutých státech a do roku 2040 v ostatních zemích světa.
 • Ukončení veškerého udělování licencí nebo financování nových zdrojů ropy a plynu v souladu se závěry Mezinárodní energetické agentury.
 • Zastavení jakéhokoli rozšiřování stávajících zásob ropy a zemního plynu.
 • Převod dotací na fosilní paliva do spravedlivé energetické tranzice.
 • Zavedení postupného snižování stávající těžby ropy a zemního plynu na celém světě v souladu s globálním cílem produkce s čistou emisní nulou do roku 2050.

Vyzývám všechny vlády, aby připravily plány přechodu na energetiku, které budou v souladu s těmito opatřeními a budou připraveny pro investory. Vyzývám také nejvyšší představitele všech ropných a plynárenských společností, aby se podíleli na řešení. Měli by předložit důvěryhodné, komplexní a podrobné plány přechodu v souladu s doporučeními mé expertní skupiny na vysoké úrovni pro závazky čisté emisní nuly.

V těchto plánech musí být jasně popsáno skutečné snížení emisí pro roky 2025 a 2030 a úsilí o změnu obchodních modelů s cílem postupně se zbavit fosilních paliv a rozšířit obnovitelné zdroje energie. Toto zrychlování již v některých odvětvích začalo, ale investoři nyní potřebují zcela jasné signály.

Všechny vlády potřebují ujištění, že jim vedoucí představitelé firem pomohou s realizací a vlády musí současně vytvořit příznivé politické a regulatorní prostředí. Lodní doprava, letectví, ocelářství, výroba cementu a hliníku, zemědělství - všechna odvětví musí být sladěna s čistou emisní nulou (uhlíkovou neutralitou, pozn.) do roku 2050 a musí mít jasné plány včetně průběžných cílů, jak toho dosáhnout.

Zároveň musíme využít příležitosti investovat do důvěryhodných inovací, které mohou přispět k dosažení společných globálních cílů. Musíme také urychlit úsilí o zajištění klimatické spravedlnosti pro ty, kteří jsou v první linii mnoha krizí a žádnou z nich nezpůsobili.

Toho můžeme dosáhnout:

 • Ochranou nejzranitelnějších komunit a rozšířením financování a kapacit pro adaptace, ztráty a škody.
 • Podporou reforem, které zajistí, aby mnohostranné rozvojové banky poskytovaly více grantů a zvýhodněných půjček a plně mobilizovaly soukromé finance.
 • Plněním finančních závazků přijatých v Kodani, Paříži a Glasgow.
 • Doplněním Zeleného klimatického fondu v letošním roce a vypracováním plánu na zdvojnásobení finančních prostředků na adaptace do roku 2025.
 • Ochranou všech lidí pomocí systémů včasného varování před přírodními katastrofami během příštích čtyř let.
 • Realizací nového fondu pro krytí ztrát a škod v letošním roce.

Čím déle budeme otálet, tím to bude těžší. Za necelých devět měsíců se lídři států sejdou na konferenci COP28 k prvnímu globálnímu zhodnocení Pařížské dohody. Zároveň zahájí proces přípravy dalšího cyklu národních klimatických závazků, který má být realizován v roce 2025. Nové klimatické plány musí odrážet zrychlení, které potřebujeme teď, v tomto i příštím desetiletí.

Spoléhám na to, že do konce konference COP28 se všichni vedoucí představitelé skupiny G20 zaváží k novým ambiciózním národně stanoveným příspěvkům za celou svou ekonomiku zahrnující všechny skleníkové plyny a představí své absolutní cíle snížení emisí pro roky 2035 a 2040. Tranzice se musí týkat celé ekonomiky. Částečné závazky nestačí.

Těším se, že na zářijovém summitu o klimatických ambicích v New Yorku přivítám "první účastníky" akcelerační agendy. Ještě jednou děkuji Mezivládnímu panelu pro změnu klimatu za to, že ukázal vědecky podloženou cestu z klimatického zmatku založenou na faktech. Nikdy jsme k řešení klimatické výzvy nebyli lépe vybaveni. Teď se ale musíme pustit do skutečné a rychlé klimatické akce.

Nesmíme ztratit ani den.

Děkuji.
reklama

 
foto - Guterres António
António Guterres
Autor je portugalský politik, diplomat a současný 9. generální tajemník Organizace spojených národů.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (148)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

21.3.2023 05:40
Dejte se na pokání, přestaňte hřešit, konec světa se blíží.
Zajímalo by mě, jestli tomu sám věří.
Odpovědět

Viktor Šedivý

21.3.2023 18:48 Reaguje na Richard Vacek
Už si to natrénoval, aby se náhodou někde nepříjemně neprořekl.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.3.2023 12:27 Reaguje na Richard Vacek
To je u těchto komunistů a ... jedno. Věřit má plebs. On se ve spotřebě omezovat nehodlá.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 07:07
Myslím, že flagelantství je daleko, daleko rozšířenější, než si myslíte.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.3.2023 07:19
Hm, tak to vysvetľuje asi všetko:
"Člen Portugalskej socialistickej strany Guterres bol v rokoch 1995 až 2002 portugalským premiérom .Guterres pôsobil ako generálny tajomník Socialistickej strany v rokoch 1992 až 2002. V roku 1995 bol zvolený za predsedu vlády av roku 2002 oznámil svoju rezignáciu po tom, čo jeho strana bola porazená v portugalských miestnych voľbách v roku 2001."
Stále som mal taký pocit, že takéto texty som už niekedy čítal. No áno generálny tajomník socialistickej strany tak tom som už zažil a naozaj si neprajem prežívať to isté znova. Teraz vidím, že je škoda že si obdobím socializmu neprešli aj západné štáty aby ich obyvatelia videli aké škody sú schopní komunisti napáchať.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 08:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Z OSN se pod jejím vedení stala naprosto impotentní organizace, která není schopna udělat už VŮBEC NIC!!
Zrušit to celé, vedení postavit před soud za podporu terorismu a založit organizaci zcela novou, odpovídající situaci 21. století s výraznými pravomocemi a silnou armádou a hlavně - bez jakýchkoliv práv veto.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.3.2023 07:26
To tu bude zase nablinkáno od místních jelit. :-)
Odpovědět
Ze

Zellosh

25.3.2023 07:32 Reaguje na Petr Eliáš
No vy už jste začal.Tak hurá!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 08:20
Není to náhodou ten trula, co jezdil do Moskvy "chápat" Putinovu agresi proti Ukrajině? Což je mimo jiné nejhorší ekologická katastrofa světa, obrovské zamoření půdy i Černého moře ropnými deriváty, chemikáliemi z explozí a ještě hrozí expolze největší JE v Evropě?
A co ten mašlonka udělal pro zablokovýní této příšernosti????? ANI HOUNO!!
Nechápu, kde bere tu drzost, ještě vylézt na veřejnost a něco kdákat.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

21.3.2023 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
A to si představte, jakou ekologickou paseku způsobí milión dělostřeleckých granátů. Přesně tolik se jich tam EU chystá poslat a ten náš pirátský bojovník (Lipavský?) si to pochvaluje. Namísto toho, aby se připojili k mírové iniciativě dalších zemí, tak hodlají pokračovat bez ohledu na škody až ke konečnému vítězství:
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3573170-evropska-unie-doda-kyjevu-milion-delostreleckych-granatu
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 11:21 Reaguje na Richard Vacek
A co má preboga dělat? Když kremelská zrůda stále útočí a slibuje, že jak dobyde Ukrajinu, napadne i Evropu?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

21.3.2023 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby jen Evropu. Rusko pak napadne celý svět a přilehlý vesmír. Je to proto, že Rusko je nejsilnější, jak momentálně ukazuje na mnohem silnější Ukrajině.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 12:04 Reaguje na Richard Vacek
Nám stačí, když napadne nás, nemyslíte? Pokud Ukrajina padne, v Maďarsku ho budou vítat a na Slovensku taky, těch 1800 tanků, které má pro Ukrajinu v záloze, tam nepohřbí. A proti Evropě může zmobilizovat několikamiliónovou armádu. Blbě vyzbrojenou a blbě zorganizvanou, ale obrovskou.
Potom pojede Evropou jak nůž máslem, článek 5 smlouvy NATO vůbec neoživíme, bo naši chcimírové ho budou vítat se šeříky.
Odpovědět
va

vaber

24.3.2023 09:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl zase šíříš poplašné zprávy a za takovou tě nikdo nezavře, to je ta ideologicky schválená ,poplašná zpráva,
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 11:41 Reaguje na vaber
To není žádná poplašná zpráva, to oficiálně tvrdí ruské vedení:
https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-po-ukrajine-vyhlasime-valku-evrope-tvrdi-solovjov-40425552

https://www.facebook.com/1765841958/videos/293588402841446

https://www.youtube.com/watch?v=wmOIyU97WiI

Odpovědět
va

vaber

25.3.2023 08:41 Reaguje na Pavel Hanzl
tobě to řekl Putim osobně ,nebo jsi viděl projev ve kterém to Putin říká,
článek v novinách je pro tebe důkaz,
víš kdo vytváří informace a o co se snaží ,
ty myslíš ,že o pravdu
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.8.2023 07:36 Reaguje na vaber
Solovjov je mediální mluvčí Kremlu a veřejně říká to, co Putin nemůže, ale co dělá a chce dělat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 11:25 Reaguje na Richard Vacek
Mrkněte se na chcimíry i Putinovy požadavky:
https://www.novinky.cz/clanek/valka-na-ukrajine-po-ukrajine-vyhlasime-valku-evrope-tvrdi-solovjov-40425552

https://medium.seznam.cz/diskuze/karel-dolejsi-mir-je-kodove-slovo-pro-fandeni-kremlu-v-dusledku-znamena-valku-2294

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Spíš tenhle:
https://medium.seznam.cz/clanek/karel-dolejsi-mir-je-kodove-slovo-pro-fandeni-kremlu-v-dusledku-znamena-valku-2294
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

21.3.2023 20:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Vezměte to z té lepší stránky. V momentě, kdy první mužik vstoupí někde u Mostů u Jablunkova na půdu ČR, v tu chvíli je válka, a je legitimní zdejší proruské dezoláty vodit ekologicky pod zelené stromy, a kopat jim do stoliček.
Odpovědět
Ze

Zellosh

25.3.2023 07:33 Reaguje na Richard Vacek
Jaká mírová iniciativa?Promiňte,ale jste debil!!!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.3.2023 08:21

Přestaňte strašit a šířit lži:

Blíží se další doba ledová, říká archeolog, geolog a antropolog Petr Šída.
Zatím poslední doba ledová byla abnormálně dlouhá: o 20 tisíc let delší než ty předchozí.

Zákonitě přijde další studená oscilace, ne za tisíc let, ale do nějakých 150 až 200 let. Nebude to ještě doba ledová, ale bude to jako 17. či 18. století, spíše horší. Otázka kolem globálního oteplování by tak možná neměla být postavena, jak jej zastavit, ale – bude tohle oteplování stačit?

odkaz : https://www.novinky.cz/clanek/kultura-salon-blizi-se-dalsi-doba-ledova-rika-archeolog-geolog-a-antropolog-petr-sida-40406545
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 08:28 Reaguje na Miroslav Vinkler
Muheheheheh fakt? Kalendův integrál TSI měl už loni srážet globální teplotu, letos by se mělo už mírně ochlazovat. Dokonce i pí. prof. Žarkovová nám vysvětlila, že to oteplování bylo způsobeno konkunkcí Jupitera s Bidenem a končí s disjunkcí Putinem se Satanem, což probíhá právě dnes.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 08:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Podobné předpovědi slyším každý rok, už někdy od začátku 80.let. A ono pořád nic... Asi dobrá metoda...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.3.2023 08:51 Reaguje na Ladislav Metelka
Zde bych uvedl, že předpověď počasí vychází ze stejného matematicko-fyzikálního základu jako předpověď budoucího klimatu. (Navier-Stokesovy rovnice, kde doposud nikdo nedokázal, že obecné řešení vůbec v 3D existuje).
Používají se i stejné vypočetní prostředky-superpočítače- ,a je dokázáno, že nikdy nebudeme schopni říct, že právě ta naše předpověď je správná.(Lorenz- teorie chaosu)

Pro neznalé čtenáře - předpověď počasí dnešní meteorologové připravují tak , že připraví celý soubor různých předpovědí vycházejících z mírně odlišných počátečních podmínek a potom o nich hlasují . :-)
Doufám, že nám tuto praxi pan Metelka jako osoba znalá potvrdí.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 09:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
V prvních dvou odstavcích máte pravdu. Rovnice, popisující stav a vývoj atmosféry, vedou k soustavě parciálních diferenciálních rovnic, která nemá a ani nemůže mít analytické řešení. Proto se řeší metodami numerické matematiky. Pokud jde o Lorenze, atmosféra není čistý chaos, je to tzv, deterministický chaos. Zjednodušeně - známky chaotického chování, ale v mezích, daných fyzikálními omezeními. V posledním odstavci se ale mýlíte. Žádné hlasování. Dělají se ansamblové simulace, ale s cílem zjistit citlivost výpočtu na počáteční podmínky. Tady jsme zase u Lorenze - někdy různé počáteční podmínky vedou k prakticky stejným výsledkům, jiné k poněkud rozdílným (pořád ale fyzikálně možným). Nebo chcete-li, je to odhad spolehlivosti předpovědi.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.3.2023 09:12 Reaguje na Ladislav Metelka
Jsem rád, že prví dvě tvrzení jste potvrdil.
K poslednímu - zde je asi na vině odlišná praxe na Ostrovech (GB) a ČR. Vycházel jsem ze sdělení prof. Iana Stewarta - britského matematika, který se těmito věcmi zabývá na pomezí čisté a aplikované matematiky.
Tedy dobře , v ČR se nehlasuje, byť stejně jako na Ostrovech , se vychází ze skupiny možných scénářů závislých na mírné změně počátečních podmínek.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 09:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikde se nehlasuje, to je úplná blbost. Dokonce se nevychází jen z ansamblových simulací jednoho modelu, ale dělají se i multimodelové ansambly.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.3.2023 10:01 Reaguje na Ladislav Metelka
Ian Stewart : Professor Stewart's Cabinet of Mathematical Curiosities
str. 130 , nahoře

"...meteeorologové připraví celý soubor...různých předpovědí...a potom o nich hlasují."
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 10:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nemám, neznám, ale je to buď blbost nebo špatný překlad. Nehlasuje se. Nikde.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.3.2023 10:28 Reaguje na Ladislav Metelka
Tak příklad z historie.
Vylodění spojenců v Normandii do poslední chvíle nejisté , nevědělo se jaké bude ten den počasí.

Na základě hlasování 3 skupin meteorologů ( GB , GB , USA ) byl den D , úterý 6.6. 1944 schválen Eisenhoowerem.

https://www.theweathernetwork.com/en/news/weather/forecasts/how-meteorologists-helped-on-d-day-normandy-landings-eisenhower-juno-beach-meteorology
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 10:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Vote" ovšem neznamená jen hlasovat, že?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 11:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vyše diskuse o neskutečně komickému detalilu je sice zajímavá, ale naprosto k ničemu.
50 miliard tun ročních emisí CO2, které jsou prokázané, nemusíte fakt řešit parciálními derivacemi. Podle ledovcových vývrtů známe teplotu i obsah CO2 ve vzduchu na milión let dozadu a jejich kolerace, taky. Proxydata vše doplňují a současný stav je změřen stoprocentně a všechno tam sedí.
Hlasování je hezká věc, ale s klimatologií asi moc nesouvisí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.3.2023 10:29 Reaguje na Ladislav Metelka
Ono to tam tak nějak je. Sice na straně 123, ale jak Stewart píše, cituji ,,..abych tak řekl.,, jedná se jen o jeho nepodložené tvrzení. :-)

https://archive.org/details/ian-stewart-professor-stewarts-cabinet-of-mathematical-curiosities/page/123/mode/2up
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 10:50 Reaguje na Petr Eliáš
"Take a majority vote" ovšem neznamená hlasovat. Znamená vzít z ansamblu tu nejpravděpodobnější variantu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.3.2023 19:05 Reaguje na Ladislav Metelka
No jo, pravda. Vote neznamená jen hlasovat. :-)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.3.2023 16:59 Reaguje na Ladislav Metelka
Ja počúvam predpovede taktiež od 80 rokov min. storočia, že za 50 rokov (ešte 10 rokov) budú hladiny oceánov vyššie o 5-8 m a že kvôli otepleniu úrodné oblasti USA a RUska prakticky prestanú existovať. A ono pořád nic. V Austráli bola opäť rekordná úroda obilnín, naše výnosy od tej úrody v 80 rokoch podstatne stúpli. Ak príde doba ľadová - a ona príde, určite to nebude za niekoľko desaťročí. Ale cyklus je jasný, 10 - 15 000 rokov interglaciál a 100 000 rokov doba ľadová. Okrem toho poznatok geológov, archeológov a paleológov o tom že doby ľadové boli suché a interglaciály vlhké vy alarmisti tvrdohlavo ignorujete. Pritom je to ako často vravievate :"Prostá fyzika" :-)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 17:52 Reaguje na Vladimir Mertan
No, nevím, co je na mých názorech alarmistického. Jinak to, že v chladném období je vzduch suchý a v teplém vlhký (pokud jde o absolutní vlhkost, ne relativní) je opravdu jednoduchá fyzika.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.3.2023 19:23 Reaguje na Ladislav Metelka
Som rád, že sa zhodneme. Teraz ešte vysvetliť jednoduchou fyzikou ako globálne oteplenie prinesie zničujúce suchá, povodne a niekde aj mrazy. Ak aj predpokladáme, že CO2 časť tepelného žiarenia Zeme pohlcúje a zase časť vracia naspäť k zemskému povrchu, tak nech už by bolo toto množstvo akoľvek veľké, tak by to žiarenie bolo by veľmi rovnomerne rozložené. Fakticky by sa oteplilo všade rovnako a okamžite úmerne koncetrácii CO2.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 20:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Změny teploty jsou jen jedním z možných projevů. Ve skutečnosti jde o energii. Ta může být ve formě zjevného tepla (teplota), latentní teplo (výpar, kondenzace), kinetická energie (rychlost větru) a potenciální energie (vertikální stabilita vzduchu). Neustále se mezi sebou transformují, ale tím taky umožňují výskyt stále extrémnějších jevů.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

22.3.2023 06:49 Reaguje na Ladislav Metelka
Javy ktoré popisujete sú už vyvolané slnečným žiaerením ako jediným zdrojom energie. Skleníkový jav už energiu do systému nepridáva.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

22.3.2023 07:50 Reaguje na Vladimir Mertan
Skleníkový efekt snižuje vyzařování IR záření do kosmu a tím ochlazování Země. Je jasné, že první je v tom řetězci zjevné teplo (povrch se slunečním zářením ohřívá a tím roste i teplota vzduchu), ale následně se energie transformuje do všech podob, o kterých jsem psal. Výsledkem tedy není jen zvýšení teploty...
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.3.2023 23:21 Reaguje na Ladislav Metelka
Podle popisu zde to vypadá, že skleníkový jev je jen jeden z mnoha jevů, který odjakživa trochu ovlivňoval počasí, tak nerozumím šíření paniky.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.3.2023 10:03 Reaguje na Jarka O.
Nikoho nepřekvapuje, že tomu nerozumíš Jarine. ;)
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.3.2023 22:57 Reaguje na Petr Eliáš
Až prodáte ten benzíňák a začnete jíst brouky, tak vám uvěřím, dobrý soudruhu, že tomu věříte. Ano jasně, že promile CO2 je to jediné, co má vliv na počasí a klima. Např. dnešní subtropické počasí, může za něj CO2 ;)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2023 21:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Proč musíte pořád dokola demonstrovat svou nechápavost/hloupost.

Narůstající skleníkový jev předstatvuje jakýsi efektivní tepelný tok navíc, který ohřívá zemský povrch. Voda má vyšší tepelnou kapacitu než zemina a tak se tímto tepelným tokem prohřívá pomaleji. Je to podobný efekt, jako byste měl na sporáku jednou hrnec plný vody a jednou jen s polovinou vody.

Prostě si nesmíte plést tepelný tok (plamen sporáku) s rychlostí ohřívání hrnce, kde může být různé množství vody.

Možná byste se také nemusel považovat za neomylného. To, že něco nechápete, nemusí být důkazem nesprávnosti.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

23.3.2023 15:15 Reaguje na Vladimir Mertan
1**
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.3.2023 08:56 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přesně tak, přestaň tu šířit ty tvé kraviny a nesmysly. ;)
Odpovědět

21.3.2023 10:45
Žiji na jižní moravě. Za 20 let se léta tak oteplili, že některé dny se nedá vyjít ven a v noci spát. Těchto dnů za posledních 5 let každý rok přibývá.
Jestli je to globálním oteplováním nebo dobou ledovou je mě jedno. Ale počítám, že do 20 let bude z orné půdy na jižní moravě poušť.
Je březen a otec má na polích sucho jako v srpnu. Přísady musí začít zalévat už v dubnu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 11:43 Reaguje na
Tahle vedra dobou ledovou nebývají. Ovšem podle parciálních rovnic to vjít může, čort znajet.
Odpovědět

21.3.2023 12:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte, už mě unavují ty kecy, že se vlastně nic neděje a vše je normální. Jen to většinou píšou hejtři nebo lidi co žijí v horských nebo podhorských oblastech.
Když z Vysočiny se za 20 let stala jižní morava. V létě jste v lese na Vysočině neprošel suchou nohou les, před 20 lety, teď tam nenajdete ani studánku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 13:56 Reaguje na
Jistě, jenže to je teprv začátek. Já simyslel, že se toho už nedožiju, ale už generace našich děcek může žít na savaně a vnoučata na poušti. Takže tu nebude žít nikdo.
Odpovědět

21.3.2023 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
začátek asi ano, ale ta rychlost, jakou to postupuje mě velmi překvapuje
Každé druhé dítě nebo teeneger je v depresi, protože když si přečte výhled klimatu, tak se mu nic budovat a žít ani nechce
Odpovědět
RV

Richard Vacek

21.3.2023 17:33 Reaguje na
Ty děti asi někdo vystrašil. Možná ten Gutteres a jeho parta. A přitom není proč. Když se podívají na vývoj teplot a srážek od roku 1961, tak uvidí, že se žádná katastrofa neděje.
https://www.infodatasys.cz/climate/KlimaCR1961_2020.htm
Teplá období (jak víme z historie člověka) byla vždy obdobím hojnosti a rozkvětu. A že někomu vadí letní vedra? Za to může už horší termoregulace, to znám, to za mlada nebylo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.3.2023 07:27 Reaguje na Richard Vacek
"Od roku 1995 průměrný roční nárůst teploty činil 0,0602 °C/rok."
To máte za 100 let +6°C, což znamená letní teploty neslučitelné s životem a místo krajiny Sahara.
Pokud by se oteplování nezrychlovalo, což se zrychluje. Tohle skutečně na období hojnosti nevypadá, nebo ANO?
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

22.3.2023 23:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Na tenhle zpusob uvazovani jsem cetl vtipnou repliku uz nekdy pred 20 lety na me oblibene ruske webove strance o pocasi. Titulek - bylo to roku 2003 hlasal: Roku 2077 Sredizemnou morje vpolne vysochnet! Jak na to prisli? Obsahem zpravy bylo, ze teplota Sredizemnogo morja se zvysuje o jeden stupen za rok. V lete mela aktualne - toho roku 2003 - 26 stupnu. No a kolik je 100 - 26 = 74 a 2003 + 74 = 2077 si uz ekologicky gramotny, vzdelany ctenar doplni sam...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.3.2023 11:46 Reaguje na Miloš Zahradník
To je blbý i jako vtip. Žádné moře (ani středozemní) se neotepluje o stupeň za rok.
V tom článku je +0,0602°C/rok vzduch a moře daleko pomaleji.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.3.2023 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
ruSSácká logika je neuchopitelná a nepochopitelná...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.3.2023 12:10 Reaguje na Ladislav Metelka
Ále je, mají dost velmi výstižných vtipů. Celá série Rádia Jerevan je přece naprosto kouzelná.
Odpovědět
MB

Majkl Borovička

23.3.2023 12:11 Reaguje na Ladislav Metelka
Ano, člověk napíše, že je to vtip, vtip na dokreslení pomýlených procesů v myšlení fanatiků a ve vtipu se hledá logika a vyvrací se tím jeho pointa. Jestli to tak děláte u všech vtipů s váma asi moc sranda nebude, co? :D I když... :D
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.3.2023 12:29 Reaguje na Majkl Borovička
1*. Není to sranda, naopak. Taky podle psaní vidím, že se u toho pána projevuje nevyléčitelný Parkinson.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

23.3.2023 22:43 Reaguje na Jarka O.
Ja mam rad stare ruske vtipy z dob pred 40 lety, popisuji naprosto presne i dnesni realitu. Treba tenhle o zivote v kommunisme. (Pozn. Tehda se uz ani v Moskve nedalo casto koupit mjaso a sasiska v obchode). "Napis na uzenarstvi v kommunisme: Segodnja potrebnosti v sasiske ne jest! "
To prece je resp. bude prece naprosto aktualni. Krome potrebnosti v sasiske tam bude i potrebnost v avtomobilje apod. Bude k tomu akorat vysvetlujici EU dodatek: Iz za nasej borby protiv isportenija klimatu! ;)
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.3.2023 11:21 Reaguje na Miloš Zahradník
Vysvětlující dodatek, v Rusku nebude. Ten bude tady. Ale na Váš vtip o teplotě zakejhaly potrefené husy. Prostě, lhát o horku smí jen oni:) PS: Parkinson nebyl o Vás a pište prosím víc takových vtipů :)
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.3.2023 15:03 Reaguje na Jarka O.
Rad uvedu dalsi vtipy. Tenhle je muj asi nejoblibenejsi - o spionech (beztak vznikl uz v 60. letech kdy byl sestrelen ten americky spion nad Uralem)

Americky spion co absolvoval spionskou pripravu na vysoke spionske skole seskocil s padakem nad Uralem. Byl dokonale pripraven: plynna rustina, dokonala znalost dejin SSSR a jeho komunisticke strany atd.
Dopadl - nikym nepozorovan - na lesni palouk. Tam se v lese prevekl do teplaku - typickeho sovetske obleceni a lapti a zamiril ven z lesa. Bylo tam bramborove pole a na nem pracovaly kolchoznice. Hned ta prvni co ho uvidela zamirila k nemu a prstem na neho ukazala:

Ty spion!
Jak to poznala?

(Byl to cernoch ;)


A k tomu dodatek. Tenhle vtip mam od meho davneho ucitele a kolegy, ruskeho matematika. Kdyz ho roku 1989 poprve pustili na Zapad, do Ameriky tak tenhle vtip vypravel na sve prednasce na Harvardu. Domluvil - a v sale bylo hrobove ticho. Nikdo se neodvazil pousmat, uz tehda tam totiz zacala radit politicka korektnost. (A kdovi, jak on tou svou neumelou anglictinou prelozil slovo "cernoch" ;)
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

24.3.2023 15:07 Reaguje na Miloš Zahradník
A jeste jeden vtip z tehdejsiho moskevskeho matematicko fyzikalniho prostredi. Je to o antisvete

V antisvete - slozenem z anticastic - je vsecho "anti". Takze tam existuje (krome dalsich oboru antivedy) i antifyzika - a tu pestuji hlavne antisemite

:)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 15:45 Reaguje na Miloš Zahradník
"Všude dobře, kde my nejsme. Proto chceme být všude". ruské přísloví
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.3.2023 23:21 Reaguje na Miloš Zahradník
:-)
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

23.3.2023 12:36 Reaguje na Majkl Borovička
Nějak nechápu, co jste tím chtěl říci...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

21.3.2023 21:16 Reaguje na
Na to je jednoduchá meducína. Ruční práce v zemědělství, a pořádný býkovec z obnovitelného materiálu. Ale i uříznutej kus hadice splní účel.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.3.2023 10:53
Je smutné, že šéf "nejmocnější" globální organizace v tom tak zoufale a bezradně tápe.

U 20leté Grety bych takový přístup pochopil.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

21.3.2023 10:53
Nejprve omluva, clanek jsem necetl, zkusenost mi rika ze cist takoveto texty je ztrata casu. Tri poznamky na tema meteorologickych versus klimatickych modelu

1) Neni sporu o tom, ze vypocetni sila superpocitacu a mnozstvi online dat vkladanych do soudobych numerickych modelu pocasi zcela zasadnim zpusobem promenilo predikce pocasi na blizke dny prinejmensim co se tlakovych, vetrnym a teplotnich predikci tyce (s predikci srazek je to porad trochu slabsi, srazky jsou slozita vec). Jenze - zatimco Navier Stokesovy a dalsi rovnice jsou rozumnym zpusobem, jak pocitat kratkodobe predikce vyvoje atmosfery tak pro dlouhe casove useky tohle neplati. Tam zadne aspon trochu realisticke rovnice jeste nemame. Kontrolni otazka - opravdu umi soudobe meteorologicke modely ohodnotit napr. vliv aktualni globalni koncentrace CO_2 na vyvoj pocasi? Ve stylu, ze by se dala propocitat odpoved na otazku treba "Kdyby ta koncentrace byla jako pred 100 lety, tak by predikce pocasi na pristi utery - zalozena na dnesnim stavu pocasi - musela byt o tolik a tolik odlisna? No a pokud zamenime "pristi tyden" za "pristi rok/stoleti" dostavame se na pole (zcela zbytecnych) sporu na tema, jak moc realisticke, nehrackove numericke klimaticke modely jsou dnes - na rozdil od uspesnych numerickych povetrnostnich modelu - k dispozici

2) Jedna zdanlive banalni poznamka o roli statistiky. Statistiku maji az prilis casto v oblibe ti, kteri ji moc nerozumi :) Je dobre uvedomit si tohle: Baba korenarka nebo i Pfizer pracuji v zasade dle stejne metody. Vice - ci mene - vedeckymi ci jen intuitivnimi postupy vytvori nejaky medikament/lek (nebo naopak treba biologickou zbran) ktery pak TESTUJI
(Pfizer rekneme vedecky a baba korenarka intuitivne) na velkem poctu pacientu (zvirat a lidi). ohle v klimatologii zcela CHYBI. Mame jen JEDNU Zemekouli. Ze si ji muzeme numericky namodelovat v milionech exemplaru? To je asi tak "ambiciozni" myslenka jako kdybychom vytvorili sofistikovany numericky pocitacovy model cloveka a na NEM testovali ucinnost noveho leku
proti nejake dalsi chripce. Mozna - v roce 2100 u Pfizeru a v roce 2200 v klimatologii- tohle bude casem mozne, ale zatim nikoliv :)
3) Atraktory. Ty se vyskytuji - i ty "podivne" - v mnoha beznych dynamickych systemech a v jejich modelech, kde popisuji - na matematickych modelech - zdanlive neuchopitelne zmeny chovani systemu. Dynamicky system ma stale stejne "vnejsi parametry" (treba globalni teplotu) a presto ma podivne promenlive, "chaoticke" chovani. Typicka poloha, statistika vyskytu tlakovych utvaru (treba islandske nize a azorske vyse) se muze v nejakem roce/desetileti/ staleti/tisicileti i radikalneji promenit aniz to musi byt doprovazeno nejakou zretelne chovajici se zmenou nejakeho globalniho parametru napr. teploty
Takhle je nejspis treba komentovat i ten jev, ze "Cesko se otepluje
dvakrat rychleji, nez jinde" vzdyt i laik vidi, ze statistika smeru vetru
je u nas ve stredni Evrope (ale treba i na te Ukrajine v zime) ted znacne jina, nez bejvavala. Jako by se anglicke pocasi presouvalo k nam. Jak je to ale naopak treba uz v takovem Irsku nebo na Islandu, treba v letosni zime? Zvlast ten Island mi pripadal v poslednich tydnech zcela netypicky studeny, na rozdil od "normalnich" let
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

21.3.2023 11:05 Reaguje na Miloš Zahradník
ad 1) Ano, radiační (a tedy i energetický) efekt CO2 v modelech samozřejmě je. U předpovědi počasí jde ale o něco trochu jiného než u klimatických simulací. U počasí jde o předpověď té jediné reálné realizace vývoje atmosféry, u klimatu o statistické vlastnosti množiny všech možných realizací.
ad 2) Modely se validují na minulém klimatu/počasí. Nic jiného nemáme. Model se testuje, jak dobře dokáže předpovědět minulé počasí/klima, které z měření samozřejmě známe.
ad 3) Jak se ČR otepluje, na to stačí měření. Pokud jde o příčiny, je celkem jasné, že nad kontinentem se otepluje víc než nad oceánem. Proto se severní polokolule jako celek otepluje rychleji než jižní. A my jsme na severní a k tomu na kontinentu. Jinak samozřejmě oteplení může být spojeno s nárůstem četnosti proudění z jižních směrů a poklesem ze severních, ale i to je důsledkem změn v klimatickém systému. Zdaleka nejde jen o teploty jako takové.
Odpovědět
va

vaber

24.3.2023 10:38 Reaguje na Miloš Zahradník
metody na určování počasí a chování klimatu jsou, pro laika určitě ohromující,nejsilnější počítače a diferenciální rovnice laika ohromí, ,ale tyto metody musí ukázat jasné ,správné, nebo alespoň přijatelné výsledky a předpovědi ,
já se dívám na předpověď počasí na týden na https://pocasi.idnes.cz/ a předpověď na sedmý den téměř nikdy nesedí ,každý se může podívat a kontrolovat sedmý den,
jak bude zítra obvykle sedí, ale to když se podívám na satelitní snímky oblačnosti odhadnu i já,
předpovídat klima je něco jiného a prý je to snazší a přesnější??? někdo tady na Ekolistu psal,
tomu mám věřit, proč když neumím určit počasí za 7dní
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.3.2023 11:38
Tak či onak , měli bychom se připravovat na změnu klimatických podmínek , ať už doleva nebo doprava.
V této souvislosti se skloňují dvě slova , mitigace a adaptace. Zhruba řečeno ,omezování emisí a příprava na ně.
Zatím se preferuje zcela nesmyslně technokratický a iracionální pohled na věc = masívní nárůst OZE , elektromobilita, bateriová úložiště a (ne)podpora jaderných zdrojů.
Z mého pohledu postup špatným směrem , který skutečné problémy ještě umocní.
Preferoval bych jednoznačně adaptační opatření , což znamená revitalizaci půdy, lesů , vodních zdrojů , obecně krajiny. Dále snižování výkonu zdrojů zjevného tepla= zpevněné plochy a hlavně zalesňování krajiny. Ruku v ruce s tím snižování tvorby odpadů.
Tato adaptační opatření jsou však ekonomicky ztrátová, nelze na nich generovat krátkodobý zisk a z pohledu politiků nezajímavá - nelze si na nich namastit kapsy.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 11:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase naopak, jak dycky. Právě na adaptační opatření jdou obrovské a často nesmyslné peníze. Vybagrovat tůňku stojí 5 miliónů, vysázet vrby k umělému potoku stojí 3 mega. Samozřejmě by tam ty vrby vyrostly taky, kdyby se neudělalo vůbec nic, jako kolem každého ptoka.
Ovšem dotace do OZE nutné jsou, tyhle technologie jsou prostě drahé a já pořád nevím, kdo se na tom balíkuje.
Odpovědět

21.3.2023 12:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Balíkují se na tom úředníci a firmy, co jsou napojeni na obchod s fosilními palivy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 13:58 Reaguje na
A proč se nebalíkují na jakýchkoliv jiných zakázkách státních nebo soukromých? Na silnicích, armádě atd. atd. kam stát dává 1000x víc peněz, než do OZE?
Odpovědět

21.3.2023 14:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Tam už se to lépe hlídá, protože se tam nabalovali vždy. Teď si našli lepší dojnou krávu, protože to jde jednodušeji. Ale to je jen můj názor.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.3.2023 21:37 Reaguje na
Co je tam jednoduššího? Všichni ví z otevřených zdrojů, kolik stojí fv panel, kolik baterie, kolik střídač, kolik vrtule atd. atd. atd. úplně steně, jako všichni ví, kolik stojí bagr, finišer, kubík betonu, metr svodidel nebo mostek přes potok!!
Tak kde máte ty šílené ekobalíky?
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

23.3.2023 21:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Tes šílený ekobalik he skryt v pojmů "systémové řešení "
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

21.3.2023 22:06
Klimatická změna je dávno předpovězená, zdokumentovaná a dnes už i očividná. Přesto jen pro někoho. Jak si například diskutér Richard Vacek vysvětluje, že zimy už u nás prakticky nejsou, strašná sucha a požáry po Evropě, tornáda a další jevy? Vše co věda v otázce klimatické změny předpověděla se do písmene plní přímo před našimi zraky. Pan Mertan řeší komunisty. Vynášení Morany je svátek z jiného světa, ale pan Vinkler vyhlíží dobu ledovou.

Copak nechodíte ven? Nevšimli jste si něčeho? Je tak těžké přiznat omyl?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.3.2023 07:35 Reaguje na Šimon Špidla
Milý pane, kolísání klimatu je zcela přirozeným jevem. Podíváte-li se do středověkých kronik naleznete zprávy o pěstování vinné révy v okolí Kroměříže i Chrudimi. Zajisté tam naleznete i protipříklady - např přechod švédských vojsk po zamrzlém Baltu do Německa nebo pěstování obilí Vikingy v Grónsku.

Klimatická změna prostě byla, je a bude. Na to nezmění nic ani Green Deal nebo generální tajemník s hororovými skazkami.

Podstata skutečného problému tkví někde úplně jinde - strmý nárůst populace , doslova katastrofální produkce odpadů ( kam patří i sodovkáč) , nedostatek energií a hrůzný pád biodiverzity.
To však nikomu lidově řečeno žíly netrhá, protože se na tom nedá vytřískat zisk.
A tedy je to téma nezajímavé pro politiky, ekonomy, mainstream a je odklizeno do skříně pro kostlivce.
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

22.3.2023 10:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Produkce CO2 je produkce odpadu. Antropogení původ současného výkyvu je dokázaný. Rychlost bezprecedentní.
Ztráta biodiverzity, plasty atd. se řeší také. A také s nedostatečnou intenzitou, stejně jako tomu je u CO2. Nevím, proč jste se rozhodl, že právě toto nebezpečí neexistuje, když je to tak dobře popsáno a zdokladováno.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.3.2023 06:53 Reaguje na Šimon Špidla
Jdete na to ze špatného konce, vybere se jediné sklíčko z vitráže - CO2 - prohlásí se za jediné zlo a bude zničeno. A pak na světě zavládne mír a blahobyt.

Není nic pošetilejšího , a já se na to musím dívat .
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

23.3.2023 09:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale to je jen vaše představa. Skutečnost je jiná. Například nedávná dohoda o ochraně oceánů je jedním z příkladů. Nebo Ekolist. Čtete jej pravidelně, přispíváte pod mnoho článků na různá témata, které se věnují místnímu i svovému boji proti ničení živtního prostředí a pak napíšete, že boj s emisemi CO2 je prohlášen za jediné zlo. Opravdu tomu nerozumím Spíš vidím posedlost tímto témarem na vaší straně, ale naruby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.3.2023 12:08 Reaguje na Šimon Špidla
Není to složité. Pan Vinkler žije ve světě naopak a pokud si svoje názory naprosto obrátíte, pochopíte ho.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.3.2023 15:27 Reaguje na Šimon Špidla
Skutečnost je taková, že mezinárodními deklaracemi a smlouvami by se dal vytapetovat Václavák.
Třeba taková Charta OSN , která měla skončit s ozbrojenými koflikty po II. svěět. válce .
K hounu !
Nebo mezinárodní úsilí o ochranu zvířat v Africe a její výsledky . K hounu .
Nebo také Evropská úmluva o krajině - k hounu.

K sodovkáči a Green Dealu bych vám mohl udělat školení - nejenže k hounu , ale ve svém důsledku ještě horší než kdyby se nedělalo nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 08:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zákoníkem byste v každém státě vytapetoval náměstí.
Zákony o pravidelch obchodu - k hounu. Pořád někdo podvádí.
Zákon o obchodních společnostech - k hounu. Pořád někdo podvádí.
Zákon živnostenský - k hounu, Pořád někdo podvádí.
Atd.atd.atd.atd.
Váš svět naopak vytváří někdy velmi zajímavé konsekvence.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

23.3.2023 21:54 Reaguje na Šimon Špidla
Vy tvrdíte, že CO2 není problém. Kdybyste toto považoval za problém, snížil byste svou produkci CO2 na nulu. Což očividně neděláte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.3.2023 20:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
To není možné. Po několika letech na Ekolistu pořád nechápete, jaký rozdíl je mezi klimatem a počasím, lokální nebo globální změnou, přirozenou změnou (třeba Milankovičovými cykly) a rázovou změnou nějakou katastrofou.
Potom zcela logicky doplete do sebe víno v Kroměříži a zamrzlý Balt, aniž byste věděl příčinu těchto jevů a prohlásíte za normál.
Do toho ještě plasty a biodiverzitu a kdák, komu co žíly trhá a vytřískaný zisk a vyjde projev jak od "pacoša ze šaškecu".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.3.2023 06:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Co takhle se vzdělat a přečíst si :

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-ritime-se-do-betonove-zdi-varuje-expert-pred-odchodem-od-uhli-227898

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.3.2023 12:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Všechny tyhle analýzy jsou naprosto v pořádku, řeší technické i ekonomické aspekty, ale zásadně neřeší ten nejdůležitější: politický.
Pokud budeme mít nadále nějaké rozumné vlády (v dnešní době je to jen pětikolka), můžeme všechno řešit způsobem,který navrhují odborníci.
Ovšem velká pravděpodobnost je, že tu budou zase bačovat dezoláti, potom skutečně narazíme do zdi.
Stačí se podívat, co v energetice za svoji 8 let vlády udělal (spíš neudělal)soudruh hrabiš. A Vrábel s Rajchlem a Okamůrou by byli snad lepší?
Odpovědět
MB

Majkl Borovička

23.3.2023 08:30
"Nemáme státníky. Nemáme žádného. Nemáme nikoho, kdo by praštil do stolu a zařval – vy jste se pomátli, fanatici, úplně jste se zbláznili. Mojí úlohou je vést zemi do prosperity a jistot. Ne do těch vašich zmatených snů, plných bludů"

https://www.krajskelisty.cz/praha/28569-zezelenal-fiala-nam-zezelenal-ne-ideologicky-ale-hruzou-komentar-stepana-chaba.htm
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.3.2023 12:06 Reaguje na Majkl Borovička
Naštěstí nemáme. Posledního skutečně dobrého až nejlepšího, měli v minulém století Němci a jmenoval se Adolf Hitler. Ten mlátil do stolu a řval velmi působivě a výsledky se taky dostavily.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.3.2023 12:29 Reaguje na Majkl Borovička
1*
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.3.2023 11:15 Reaguje na Majkl Borovička
Mě u p. Chába zaujala zmínka o barmských ženách. Do Barmy se asi 4 roky nedá létat, z mezinár. organizací a NGO tam zbyly WHO, OSN a Lékaři bez hranic. Bylo by asi zajímavé nahlédnout na účetnictví té páně fialy NGO. Ale pokud nechceme, aby zelenal ještě víc, tak to třeba necháme :)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

23.3.2023 15:18
Zelené lži a zelené strašení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

23.3.2023 15:33
„Zejména z Progresivního a Dekarbonizačního scénáře MAF CZ 2022 vyplývá, že Česká republika bude od roku 2030 rizikově importní a bude závislá na dovozu elektřiny z možných přebytkových zemí, jako jsou Německo a Francie“

„Po roce 2030 pak MAF CZ 2022 indikuje další zhoršení situace, které by mohlo vést k vážným problémům s přiměřeností soustavy,“ píše se ve zprávě. Není to nějaké fiktivní datum. Je to přímá reakce na požadavky Evropské unie, kde si Fialova vláda za českého předsednictví vysloužila velkou pochvalu od Franse Timmermanse, nejvyššího fanatika Green Dealu.

A také zeleného lidového komisaře Hanzla z Brna, dodávám samostatně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 11:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ti hloupí Evropani zcela debilně platí balíky ekotunelářům a otepovací lobby, která za to staví novou a čistou energetiku s neomezanými zdroji. My chytří, kteří jim na to neskáčou, budeme po roce 30 bez elektřiny. Váš svět naopak je fakt dobrej, to ropáctví se nám začíná výborně vyplácet.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

23.3.2023 21:19
Kdysi jsem se ve škole učil:
1. Kysličník uhličitý je přírodní plyn, kterému vše živé na Zemi vděčí za svůj život, protože za přispění fotosyntézy, je tvořeno rostlinstvo, které je na počátku potravního řetězce.
2. Před příchodem člověka, bylo na Zemi teplo, vlhko a působením fotosyntézy rostlin, byla v ovzduší vysoká koncentrace kyslíku, což mělo za následek, vznik obrovských lesních požárů, při kterých se část kyslíku spotřebovala a uhlík, ve formě kysličníku uhličitého se z těl rostlin dostal zpět do ovzduší. Tím byl zajištěn koloběh uhlíku v přírodě.
3. Vyšší množství kysličníku uhličitého v ovzduší a teplo, zajistí vyšší hektarové výnosy hospodářských plodin pro výživu člověka i zvířat.
4. Z odumřelé organické hmoty, se při jejím rozkladu, za působení kyslíku uvolňuje kysličník uhličitý zpět do ovzduší.
5. Pokud při rozkladu organické hmoty není přítomen kyslík, vznikne metan, nebo zemní plyn.
6. Vše živé co žije na Zemi, teď žije díky evoluci, kdy se jednotlivé druhy živé přírody dokázaly přizpůsobit měnícím se životním podmínkám na planetě Zemi.
No, a v současné době máme mít hrůzu z nějakých setinek stupně ročních přírůstků průměrných teplot a speciálně kysličník uhličitý, je prý nepřítelem celého lidstva. Asi bychom se raději měli zvednout od svých klábosnic a začít s otužováním, abychom byli více přizpůsobiví a druh Homo sapiens předčasně na Zemi nevyhynul...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.3.2023 21:58 Reaguje na Tonda Selektoda
"Zatímco na Zemi se vyvinuly nespočetné formy života, je Venuše doslova pekelnou planetou. Pod jejími oranžově-žlutými mraky z kyseliny sírové dosáhl skleníkový efekt apokalyptických rozměrů".
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

24.3.2023 09:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud se podíváte do školního atlasu, nebo si prohlédnete model sluneční soustavy, možná i pochopíte proč tomu tak na Venuši je.
Odpovědět
va

vaber

24.3.2023 10:19 Reaguje na Tonda Selektoda
není to jen o podívání do atlasu,
kdyby měl Mars i Venuše atmosféru vysokou a složení stejné jak má Země, buduo tam teploty zcela jiné, než jsou tam dnes
a rád bych vědel, jak by odborníci na atmosféru a toky energií v atmosféře počítali teplotu ,
vždyť pro ně je to prý hračka a na Zemi ví přesně co se stane když se zvýší teplota planety o 2 °C a ví přesně proč teplota o dva stupně zvýšila
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 12:19 Reaguje na vaber
To si pište, že by spočítali. Ale proč by to dělali, když je to úplná blbost?
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.3.2023 11:19 Reaguje na Tonda Selektoda
Nepochopí, nechce. Z hanzlova trolení si nic nedělejte. Když mu dojdou argumenty, tak aby něco řekl, vytasí Venuši, a jako vždy je mimo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 12:08 Reaguje na Jarka O.
Víte, jaké panuje na Venuši klima? A dokážete odhadnout, co by se stalo, kdyby se Země oteplila na třeba DESETINU teploty Venuše? A víte vůbec, jaké teploty tu byly před milióny let a jaké tu byly ekosystémy? Já vím......
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.3.2023 12:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy víte? Tak proč se ptáte?
1. Klima je tam vhodné jen pro Venušany, ale duležitá pro srovnání je horní vrstva jejich atmosféry, ne ta spodní aerosolová vrstva, která na Zemi není.
2. Neoteplí se na tu teplotu, leda by se zbláznilo Slunce.
3. Před milióny let byly např. třetihory, asi 1.5 mil. před dneškem nastalo ochlazení, kolísání teplot a střídání dob ledových a meziledových.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 15:34 Reaguje na Jarka O.
Z Venuše jsou ženské a tak se tam může dít cokoliv. Astronomové znají celou její atmosféru.
Píšu, že by se mohlo oteplit na DESETINU teploty Venuše, což je v púrůměru +40, +50°C. Dnes je ta taplota asi +9°C.
V období Eocene (50 - 60 mil. před Kr.) byla teplota asi o +14°C vyšší, od té doby pořád klesá. V té době by člověk venku nepřežil bez skafandru, bo bylo taky úplně jiné složení vzduchu.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

24.3.2023 19:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Pitomý Hunžlingu, pokud se bavíte o teplotě, jaklol termodynamické veličině, pak se udává v Kelvinech, nikoli stupních celsia.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 12:05 Reaguje na Tonda Selektoda
Dobře. Venuše je o něco blíž Slunci, Mars zase dále. Ale klima je dáno především složením atmosféry a ta je na Venuši převážně z CO2, na Marsu skoro žádná.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.3.2023 15:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Na Marse je atmosféra z 95% CO2. Síce je to atmosféra riedka, ale aj tak obsahuje 20x viac CO2 ako Zemská. Jasne že to píšem úplne zbytočne, pretože nabudúce napíšete znovu to isté.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 15:40 Reaguje na Vladimir Mertan
Iste. Na Marsu je tlak menší, než desetina zemského, tak píšu, že je tam atmosféra "skoro žádná". Vy s tím máte nějaký problém?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.3.2023 16:31 Reaguje na Pavel Hanzl
No problem kámo :-) Takže skoro žiadna atmosféra na Marse obsahuje 20 x viac CO2 ako je na Zemi. Z toho vyplýva, že v Zemskej atmosfére je 20x menej ako skoro žiadny CO2 a to čo pridáva do atmosféry človek už nie je naozaj vôbec nič. Inak v tej skoro žiadnej atmosfére dokáže lietať vrtulníček a vietor zahazduje prachom solárne panely, tak že sondy prestávajú fungovať.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 19:38 Reaguje na Vladimir Mertan
To je otázka zcela marginálního slova. Skoro nic samozřejmě může být taky náš poměr CO2 v atmosféře, ovšem roční emise 50 miliard tun už moc nikdo za "skoro nic" nenazve.
Takže se odmítám otáčet na slovíčku a píchat hnidy, vždy považuji za důležitý význam sdělení.
A za to jsem právě hidopichy stále dupán.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

24.3.2023 19:46 Reaguje na Pavel Hanzl
A sdělení je teda aké? Prečo ten istý CO2 v 20 násobnom množstve Mars nezohreje a Zem sa má upiecť? Koľko miliárd ton CO2 je na Marse?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 19:52 Reaguje na Vladimir Mertan
To fakt neviem, to sa musíte optat marsovských klimatológov, napriek Studničke.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.3.2023 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Vemte si antidepresiva a jděte spát ruský švábe.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

24.3.2023 22:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Mars je chladný kvůli tomu, že jeho atmosféra je příliš řídká a od Slunce dostává méně energie než Země. Venuše je horká kvůli působení silného skleníkové efektu.

Hustota atmosféry:
Mars - 0,02 kg/m3
Země - 1,217 kg/m3
Venuše - 65 kg/m3

TSI:
Mars - 586 W/m2
Země - 1361 W/m2
Venuše - 2601 W/m2
(Merkur - 9083 W/m2)

I přesto, že atmosféra Marsu je složena z cca 95% z CO2, tak toho CO2 prostě není dostatek, aby způsobil nějaký výrazný skleníkový efekt (cca 6 C). A CO2 v atmosféře Země způsobuje výraznější skleníkový efekt než CO2 v atmosféře Marsu. ;-)

Víc třeba Bradley Taylor: https://www.quora.com/Why-is-Mars-so-cold-63-C-when-its-atmosphere-is-95-3-CO2-which-is-considered-a-greenhouse-gas
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.3.2023 07:48 Reaguje na Petr Eliáš
Je zjavné, že chlad ale hlavne kolísanie teploty od +30 do -153°C spôsobuje riedka atmosféra. Hoci obsahuje 20x viac CO2 ako na Zemi nestačí to na udržanie teploty. Chýbajú neskleníkové plyny, ktoré by teplotu udržali. Aj Mars mal kedysi hustú atmosféru a tiekla po ňom voda. Pri výpočtoch a sile CO2 skleníkového efektu na Zemi sa hustota atmosféry N2 a O2 neberie do úvahy. Pritom sa na zadržaní a výmenne tepla podieľajú hlavne neskleníkové plyny konvenciou a radiačná zložka nie je až taká silná.
Odpovědět
va

vaber

25.3.2023 08:28 Reaguje na Vladimir Mertan
Mars svoji atmosféru ztratil, proč to je otázka, Venuše si udržela hustou atmosféru, proč ,to je otázka, odborníci říkají že Mars atmosféru ztratil protože nemá magnetické pole ,blbost, Venuše nemá magnetické pole , je tam silnější sluneční vítr a atmosféra ji zůstala,
otázka je i jak hustou atmosféru měla Země kdysi a jak to ovlivnilo klima planety,
já bych řekl ,že nárazy vekých těles do Země dokáží odtrhnout velké množství plynu z atmosféry a síla dnešní Zemské atmosféry je někde na kritickém minimu
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

25.3.2023 17:54 Reaguje na vaber
Mars nemá - alebo stratil magnetické pole a má ešte slabú gravitáciu oproti Zemi aj Venuši. Otázku hustoty Zemskej atmosféry kedysi nikto neskúma, pritom je známe že kyslíka bolo kedysi aj oveľa viac, o čom svedčia napríklad aj fosílie obrovských vážok. Hmyz má obmedzené dýchanie a dnes by to tie vážky rozhodne neudýchali.
Odpovědět
va

vaber

26.3.2023 08:44 Reaguje na Vladimir Mertan
nejde o kyslík ,ale o hustotu plynu,protože kdysi létali tvorové, kteří by v dnešní řídké atmosféře nemohli létat, v řídké je malý vztlak,
přítomnost magnetického pole není rozhodujíci faktor, viz. Země a Venuše, to jen odborníci předhodili veřejnosti
Odpovědět
va

vaber

24.3.2023 10:09 Reaguje na Tonda Selektoda
toto nikdo nepopírá,
problém je, že teploty jdou stále nahoru a nikdo neví kdy se zastaví i když odborníci říkají ,že to ví přesně, když snížíme CO2
někdo určil ,že je příčinou skleníkový plyn a všichni to opakují,
plány jsou jen na snížení emisí a ne na snížení absolutního množství CO2 v atmosféře,
odkazy na minulost planety nedokazují nic o budoucnosti,
je tady nový faktor a to je činnost člověka a znalosti o chování atmosféry jsou chabé na to abychom dovedli spolehlivě předpovědět další vývoj,
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 12:17 Reaguje na vaber
To není možný, "někdo určil a všichni to opakují".
Ten někdo objevil, že CO2 je skleníkový plyn už v 19. století. Potom se zjišťoval jeho historický obsah z proxydat, nejpřesnější rozbory jsou z ledovcových vývrtů do hloubky asi milión let. A tam se zjistilo, jak dobře teplota s obsahem CO2 koresponduje. Pak se dělaly rozbory radioaktivního uhlíku ve vzdchu, pak se hledaly statisíce různých jiných možností až se došlo k jednoznačném závěru, že to jsou lidské emise. Tam jsme dnaes.
A truba napíše "někdo určil....".
Odpovědět
va

vaber

24.3.2023 16:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl je skvělý příklad jevu co bych nazval „Hanzlův paradox“
Patrdox spočívá v tom ,že čím víc informací postižený jedinec má ,tím větší kraviny mele
vysvětlení je prosté, paradoxem postižený jedinec je středem posměchu pro své názory,
má však vysoké mínění o své inteligenci a všude shání informace ,aby své okolí ohromil,
jeho slepičí mozek však takové informace neumí posoudit, zpracovat a srovnat a výsledkem je chaos a lezou z něj ještě větší hlouposti
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 19:47 Reaguje na vaber
Fakt dobrý. Zkuste nějak rozporovat informace, které jsem v příspěvku uvedl. Co se dá nazvat pojmem "mele větší kraviny"? prosím konkrétně.
Co je tam chaos a nesrovnané? Co má koho "ohromovat"? A ty další hlouposti?
I ta poznámka, která vás tak vytočila, (A truba napíše "někdo určil....".) je zcela reálná a z vašeho příspěvku.
Odpovědět
va

vaber

25.3.2023 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
mě nic nevytočilo Hanzl ,já jsem v pohodě, jen nemám rád hlupáky,
hlavně když se snaží být moudří
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.3.2023 18:34 Reaguje na vaber
Přestaňte kdákat jak Studnička a odpovězte.
Odpovědět
va

vaber

26.3.2023 08:36 Reaguje na Pavel Hanzl
kdáká tady Hanzl, tobě nemá cenu odpovídat ,nic si stejně nepamatuješ
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.3.2023 09:52 Reaguje na vaber
Hanzl holt již trpí stařeckou demencí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 12:20 Reaguje na vaber
"...znalosti o chování atmosféry jsou chabé.."
Je potřeba upřesnit: u vás jsou chabé velmi silně.
Odpovědět
JO

Jarka O.

24.3.2023 12:31 Reaguje na Pavel Hanzl
"..nejpřesnější rozbory jsou z ledovcových vývrtů do hloubky asi milión let. " :)) tak to jó. A zbytek bude stejně naprosto asi přesný, že jo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 15:23 Reaguje na Jarka O.
Je to přesné, každý rok ledovec narůstá, asi jak strom. A ta leta se dají počítat, navíc je to slisovaný sníh a tak tam v bublinkách je zakonzervovaný vzduch z té doby. A při současných superpřesných přístrojích se dá udělat analýza. Najděte si to, je to velmi zajímavé a křivky teploty i CO2 se dost podobají, množství prachu jde zase proti tomu. Klimatologové skutečně nejsou Studnička s Vinklerem, nebojte.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.3.2023 16:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem taky nikdy netvrdil, že klimatolog jsem. Na toto téma proto také píšu naprosté minimum příspěvků.

Blbečka ze sebe udělat opravdu umíte bezkonkurenčně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 19:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nápodobně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.3.2023 20:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste jak ruský šváb Hanzle...

Raději příště odpovídejte na přímo položené dotazy místo trollování zcela průkazných lží.Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2023 21:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy jste musel být v minulém životě křečík džungarský. Nikdo tu neprská tak kouzelně, jako vy.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.3.2023 23:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy se raději starejte o zbytek svého nicotného a zcela bezvýznamného života...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.3.2023 16:54
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

25.3.2023 22:12
Schematicky, zjednodušeně: Každý živý tvor, ke svému životu potřebuje přírodní zdroje. Spotřebovává je, vrací do okolí produkty svého metabolismu a tím mění své životní prostředí. Dejme tomu, že lidstvo opravdu přispívá ke zvyšování množství oxidu uhličitého v atmosféře. Ale čím? Spotřebou fosilních paliv? Vždyť tato lidmi těžená paliva, jsou jen fosílie dávné živé přírody, která ve svých tělech zakonzervovala uhlík z toho oxidu uhličitého v tehdejší atmosféře. Spotřebou fosilních paliv, tedy lidstvo jenom vrací do atmosféry část plynu, která v ní již byla v dávné minulosti přítomna. A i v té dávné době, existoval na Zemi život. Ještě bez člověka...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

26.3.2023 09:14 Reaguje na Tonda Selektoda
Hlavne sa vracia stále iba malá časť, pretože absolútna väčšina fosílneho CO2 je uložená vo vápencoch a dolomitoch.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

26.3.2023 10:08 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, a též na dně moří a oceánů, odkud se přes tektonické procesy (subdukci) a sopečnou činnost, uvolňuje zpět do atmosféry.
To jen potvrzuje koloběh uhlíku v přírodě a nesmyslnost současného klima-náboženství v obviňování naší civilizace, že je příčinou globálního oteplování Země a celého eko- a klima- byznysu, na něm postaveného.
Stejně tak můžeme vycházet z lidové moudrosti a tvrdit, že globální oteplování je způsobeno vařením vody na každou svini. A že jich v současné společnosti máme!
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

26.3.2023 21:59 Reaguje na Tonda Selektoda
Veškerý CO2 z vulkanismu na Zemi je asi 1% toho, co produkuje člověk.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.3.2023 23:17 Reaguje na Tonda Selektoda
Toto klimatickým fanatikům povídáme dlouho a oni dělají, že nechápou.
Mj. jak se ví, zda CO2 je původce nebo následek vyšších teplot. Je známé, že v ledových dobách čtvrtohor převládalo fyzikální zvětrávání hornin, v teplých dobách převládá chemické zvětrávání hornin, čili vyšší uvolňování CO2 do ovzduší, a to může být další z důvodů dnešního množství CO2.
Kdyby klimatisti podle té víry sami žili, tak jsou každému jedno, jenže oni z pozice síly požadují, aby se omezovali lidi, kteří o jejich víru nestojí. Jeden ze zdejších CO2 fanatiků se tu nedávno chlubil, že si koupil oktávii na benzín. Takže on na škodlivost CO2 nevěří, jinak by si ji nemohl koupit. Což mu nebrání ostatní lidi urážet.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.3.2023 10:00 Reaguje na Tonda Selektoda
Koukám, že jste jen jedním z řady místních žvanilů a popíračů. Tak vítejte. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.3.2023 18:43 Reaguje na Tonda Selektoda
Ten uhlík se ukládal pod zem stovky miliónu let a ekosystém se tomu stačil přizpůsobit. Pokud to někdo vyfučí do vzduchu za geologický okamžik, ekosystém to zabije. Ve druhohorách by člověk bez skafandru nepřežil.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

27.3.2023 07:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Lidé žijí v rovníkové Africe i na Sibiři a přežili i dobu ledovou, protože se přizpůsobili životním podmínkám, včetně těch klimatických. Klimatické změny neprobíhají skokově ale tak zvolna, že se lidé na ně postupně adaptují a registrují je pouze měřící přístroje. Lidstvo se u ohně ohřívalo a zemědělskou půdu získávalo vypalováním lesů již ve starověku.
Uhlík se pod zem ukládá i současné době, ten přírodní koloběh uhlíku člověk nezastavil a nikdo není schopen naráz „vyfučet“ všechen ten oxid uhličitý do ovzduší.
Jestli by člověk přežil ve druhohorách i bez skafandru, je jen účelová spekulace.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.3.2023 10:06 Reaguje na Tonda Selektoda
Zaměstnanec petrolejářů promluvil? Nebo se Vacek přejmenoval? :D
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist