https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/arnika-obcane-budou-pri-povolovani-staveb-chranit-jen-stromy-a-chranene-druhy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Arnika: Občané budou při povolování staveb chránit jen stromy a chráněné druhy

24.3.2023
Poslanci dnes, v pátek 24. března, schválili ve třetím čtení novelu stavebního zákona a souvisejících zákonů. Hlasovali i o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Dva z nich se zásadně týkaly práv všech občanů, resp. jejich práva vyjádřit se v procesu povolování staveb v případě, že mají dopady na přírodu a krajinu.
 
Poslanci dali přednost pozměňovacímu návrhu, který veřejnosti umožní vznášet námitky v případě, že je plánováno kácení stromů či výjimka z chráněných druhů. Druhý pozměňovací návrh, který by umožnil veřejnosti podávat námitky ve prospěch ochrany přírody a krajiny při povolování staveb v plném rozsahu, označili poslanci, kvůli formální chybě, za nehlasovatelný. Balíček zákonů nyní čeká projednání v Senátu.

“Bohužel se při načtení stala formální chyba a pozměňovací návrh, který by vrátil práva veřejnosti, tak nemohl být vůbec hlasován. Poslanci ale mohli vrátit zákon do druhého čtení a příslušný pozměňovací návrh načíst znovu správně. Schvalování zákona by se tak zdrželo o pár týdnů. Poslanci ale nevyslyšeli apel 150 spolků a tisíců aktivních občanů, kteří jim kvůli tomu psali. Svým přístupem ukázali, že nepovažují občanskou společnost v ochraně životního prostředí za partnera, ” komentuje průběh schvalování Anna Vinklárková z organizace Arnika.

Návrh, připravený skupinou poslanců ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, který umožní veřejnosti vyjádřit se v případě kácení stromů či výjimek z chráněných druhů, podpořili poslanci všech poslaneckých klubů jednohlasně, proti nebyl nikdo. Podle názoru ekologických organizací je to ale nedostatečná úprava, která veřejnosti bere možnost vyjádřit se v případech, kdy dochází k zástavbě louky, ničení potoka, rybníku, mokřadu či jiným zásahům do krajiny.

“Veřejnost má mít právo vyjádřit se k záměrům, které ovlivňují životní prostředí zejména proto, že podle Listiny základních práv má každý z nás právo na příznivé životní prostředí. Ale důvodů pro zapojení veřejnosti je více. Patří sem detailní místní znalost, kterou často stavebník ani úřad nemohou mít, větší transparentnost rozhodování úřadu a s tím spojená prevence korupce,” uvedla Petra Kolínská ze Zeleného kruhu.

Organizace Zelený kruh a Arnika vyzvaly poslance k obnově práva veřejnosti chránit životní prostředí při povolování staveb již v polovině prosince. K výzvě, kterou poslanci obdrželi, se během tří měsíců připojilo 150 spolků a tisíce jednotlivců. Výzva mj. upozornila na to, že vyloučení spolků z řízení povolování staveb nezrychlilo, což byl hlavní argument pro jejich vyloučení z povolovacích procesů na přelomu let 2017/18.


reklama

 
Arnika

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JB

Jiří Bodlák

24.3.2023 15:54
No, především by se všechny tyto organizace měly zamyslet nad sebou, protože nový zákon je přijat a schválen v této podobě hlavně jejich vinou a nesmyslnými blokacemi všech staveb, takže by především měli poděkovat Patrikovi a dalším. Je velmi dobré, že se ke stavbě budou vyjadřovat ti, kterých se to týká a námitky půjdou podat pouze na začátku což je dobré.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.3.2023 19:00 Reaguje na Jiří Bodlák
1*
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.3.2023 21:15 Reaguje na Jiří Bodlák
5
Odpovědět
ig

24.3.2023 22:55 Reaguje na Jiří Bodlák
+1
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.3.2023 17:30
Ještě tak v roce 1992 jsme měli vizi, že příroda a krajina je něco pro nás důležitého. Dnešním dnem končí zájem vlády o životní prostředí. Rezignace tohoto státu na věci občanské pokračuje.
Jaké máme poslance, takovou máme vládu. Sami jsme si ji zvolili.
Odpovědět

Viktor Šedivý

24.3.2023 19:56 Reaguje na Katka Pazderů
Iluze o státu žádné nemám, ale tohle vypadá rozumně - právo na házení vidlí do čehokoli bylo už skutečně přebujelé.
Odpovědět
ig

24.3.2023 23:44 Reaguje na Katka Pazderů
Já mám tu představu stále. Ale boj za zdravou přírodu skončil už dávno, přerodil se na boj o peníze, o pocit vlastní důležitosti, nástroj třídního boje. Nějak se to muselo utnout a resetovat. Čeká nás opatrné a zdlouhavé napravování toho, co ekoteroristi zničili.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.3.2023 18:11
Bravo ! Komercionalizace české krajiny společnou rukou kapitálu , sdružujícího všechny politické partaje , úspěšně dokončena.

Vždyť jsem to tady několik roků psal, že spějeme v ochraně ŽP na Balkán.
Dnes bude ve všech developerských firmách bouchat šampáňo , tenhle dárek se zkorumpované Sněmovně skutečně povedl.Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

24.3.2023 19:12
Stejně jako v €U, i v právním řádu ČR jsou zákony a jejich podzákonné normy, které stanovují všem fyzickým i právnickým osobám práva i povinnosti, a to i v oblasti ochrany životního prostředí. V případě investičního záměru, musí být splněny zákonem stanovená kritéria, například limity přípustného znečišťování životního prostředí i ochrana zdraví. Ty platí nejen pro povolování staveb, ale i pro jejich následné užívání. Provozovatelé technologií, které by mohly mít vliv na životní prostředí, pak mívají povinnost, vyhodnocovat míru znečištění měřením, svou provozní činnost dokumentovat, výsledky stanoveným způsobem předkládat oprávněným orgánům, případně i platit poplatek za znečišťování. Máme zřízenou též inspekci (ČIŽP), která má dostatečné pravomoci ke kontrole dodržování povinností osob k ochraně životního prostředí, včetně použití sankcí, při zjištění pochybení.
Není možné, aby kdokoliv, bez jakékoliv odpovědnosti, do nekonečna při stavebním řízení od investorů vyžadoval věci, a stanovoval jim podmínky, které nejsou zákonem stanovené, nebo aby skandalizoval úředníky, za vydání rozhodnutí ve věci.
Nejsem proti tomu, aby místní občané při projednávání stavebního záměru správní úřad upozornili na nějaké opomíjené skutečnosti, o kterých pak úřad rozhodne ve své kompetenci dle Správního řádu. Nelze však pořád za ekologií skrývat své osobní zájmy, ambice, vydírat investory, nebo se nechávat od někoho sponzorovat za maření stavebního záměru.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.3.2023 19:46 Reaguje na Tonda Selektoda
Jenže právě tahle novela zatrhla místním občanům, kteří vědí, kde investor nekoná správně, se k tomuto pochybnému konání vyjadřovat.
A ČIŽP? Uvidíme, má nové vedení.
A pak jsou tady tací, na které je krátká ČIŽP, obecní i krajské zastupitelstvo a téměř i sama Policie ČR. Stát může chránit přírodu i své občany. Ale tak nějak záhadně na něj vyjde vždycky ten kratší konec provazu.
Odpovědět
ig

24.3.2023 23:40 Reaguje na Katka Pazderů
Jak je psáno výše, spolky a aktivisti byli příliš zpupní, moc kterou jim zákony dávaly využívali tak, že jen naštvávali lidi, takže to zákonitě nemohlo dopadnout jinak.
Odpovědět
Anyr

Anyr

25.3.2023 00:05 Reaguje na
Prosím tě, milý igu... ty děláš, jako kdyby tu do teď vládli "ekoteroristi" (dost důchodcovskotrapnej výraz btw). A že jsem si toho nevšiml, víš? Naopak, třeba v celém našem kraji se celé roky vesele staví, včetně ochranného pásma KRNAPu, ve kterém žiju.
Že chtěli a chtějí aktivisté (tj. ne tlučhubové a pisálkové z diskuzí, ale AKTIVNÍ OBČANÉ) chránit českou přírodu před přílišnou zástavbou, a že je to v ČR kurňa mrtě moc fragmntované už teď? No a co, prokristapána? A že to nešlo někdy jinak, než využít veškerých, právem daných, možností, jim chceš taky vyčítat? Pravda, kdyby měli prostředky a etiku jako "stavařští lobbisti," dosáhli by mnohem většího počtu vítězství. Ono je tu právo ještě stále dost často pod penězi.
Příroda - "zdravá příroda", živá i neživá - je nejvyšší zájem celého lidstva, a je úplně fuk, co si o tom kdo myslí. Je to DOKAZATELNÝ FAKT. Vše ostatní je pod tím.

Tak ti přeju, aby ti před domem (nebo alespoň v těsném sousedství) postavili nějakou chuťovku, a ty mohl jen držet chlebárnu a dál pět ódu na skvělý zákon a dál ostouzet ekoteroristy.
Odpovědět
ig

25.3.2023 08:18 Reaguje na Anyr
Milý Anyre, ekoteroristi (asi až moc výstižný termín, je-li v některých kruzích v takové neoblibě) blokující veřejně prospěšné stavby jsou naopak vidět všude a ne-li přímo oni, pak důsledky jejich činnosti. Třeba doprava - D3, D35, D49 a další, s tím se potýkám každou chvíli. Při tom vliv na životní prostředí je naprosto zásadní. Poté, co se po překonání ekoteroristických překážek (a to už je docela dávno) povedlo zprovoznit D5, doslova pekelné žp v Žebráku a dvaceti dalších obcích se skokem zlepšilo o tři řády. A to vše zbytečně trvalo jen kvůli pár exhibicionistům z "ekologických" spolků.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

24.3.2023 23:55 Reaguje na Katka Pazderů
V případě, že je záměr řádně odborně zpracován a součástí jeho dokumentace, předložené ke schválení ve stavebním řízení, jsou i potřebné odborné posudky od osob s příslušnou autorizací (znalců), laická veřejnost sotva takový projekt, nebo posudek odborně vyvrátí.
Bohužel, pak se někteří lidé i zájmové spolky, při prosazování svých zájmů skrývají za ekologii a péči o zdraví, protože jinak nemají šanci obstruovat a projednávaný záměr mařit. Těch případů obstrukcí tzv. ekologů, při stavbách dopravní infrastruktury, energetiky, spaloven, průmyslových objektů, apod., bylo snad za poslední tři dekády již dost? A nezapomínejme, že i těmito obstrukcemi se musí účastníci řízení a úřad zabývat a řádně je písemně vypořádat, což průběh řízení neúměrně protahuje a přidělává zbytečnou práci navíc.
Zákonné povinnosti, (nejen) na úseku ochrany životního prostředí, z investora ani z provozovatele postaveného zařízení nikdo nesejme. Občanovi nikdo nezakazuje, aby se v případě zjištění pochybení, obrátil se svým písemným podnětem na příslušný úřad, inspekci, nebo třena na orgán hygieny.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

24.3.2023 21:00
Kdysi pan Ing. Josef Velek napsal, že za socialismu komunisté dovolili lidem tak trochu mluvit do stromů, aby nemluvili do stavebních projektů, politiky atd. Není to přesně napsané, přes 30 let se to nedá pamatovat.

Občané si tedy musí najít jinou cestu na ochranu svých oprávněných zájmů. Už ale budou muset jít svým jménem, nebudou se schovávat za spolky. Takže developeři mají otevřenou bránu, komunální politici nebudou dělat problémy, a občan se raději skrčí.
A ti odvážnější musí sledovat nadále úřední vývěsky, Usnesení rady obce, zastupitelstvo, územní plán a zřejmě využít Občanský zákoník.

Komu poděkovat za tu averzi vůči účasti spolků ve správních řízení asi víme a jsem ochoten se vsadit, že brzy přijdou další zákony, které oškubou práva občanů. Jak se asi dívá občan na ucpanou magistrálu několik jedinci, kteří na ní vyrazili pod ochranou zákona na svoji manifestační vycházku?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist