https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-vodni-turistiky-a-sportu-hydrotechnicky-posudek-chtel-legalizovat-suchy-jez-benes
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Asociace vodní turistiky a sportu: Hydrotechnický posudek chtěl legalizovat suchý jez Beneš

7.12.2021
Jez Beneš na Lužnici 19. 6. 2021
Jez Beneš na Lužnici 19. 6. 2021
Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu
Kdo zná dolní část Lužnice, jistě ví, že přes jez Benešův mlýn neteče skoro žádná voda. Na přelivné ploše je jen čůrek vody tekoucí přes jeden vak a pod ním je v délce zhruba 100 m extrémně nízký stav. Rybím přechodem moc vody teče a pokud ano, dole pod ním čeká hradba kamenů. Již několik let se pokoušíme upozorňovat odpovědné orgány, že na jezu dochází k porušování manipulačního řádu. Ten říká, že přes má téci 2,88 m3/s prostřednictvím 2 cm vody po celé délce jezu a zbytek má být převáděn přes dva rybochody. Realita je ale odlišná.
 
MÚ Tábor vždy vyhodnotil naše podněty na nedodržování minimálního zůstatkového průtoku (MZP) jako neopodstatněné. Jenže kontrola byla předem nahlášena a kupodivu ten den tekla voda po celé délce jezu. Ani ČIŽP to nemá jednoduché, majitel se s inspekcí soudí.

Řízení bylo ukončeno v den podání naší žádosti o informaci

V minulém roce jsme se dozvěděli, že se majitel jezu bude snažit změnit povolení k nakládání s vodami a legalizovat v podstatě dlouho trvající stav, kdy voda teče jen jednou polovinou jezu. Dali jsme žádost o informování o zahajovaných řízení na MÚ Tábor a čekali, že nás odbor vyzve, jak mu ukládá zákon. Jenže nic se nedělo. Proto jsme podali žádost o informaci přes zákon 106, jestli se nějaké řízení neplánuje. Odpověď z úřadu byla pro nás překvapením. Řízení proběhlo a bylo ukončeno zrovna v den, kdy jsme podali žádost o informaci. Taková náhoda. Úřad nám tím zkomplikoval naši účast v řízení, ke kterému jsme se tím pádem nemohli vyjádřit. Na naše odvolání, jako opomenutého účastníka, kraj zareagoval a uznal nás za účastníka řízení. Vše vrátil s tím, aby nás MÚ Tábor vyzval k prostudování spisu a podání námitek.
Utekly skoro 3 měsíce a nic, MÚ Tábor nereagoval. Podali jsme proto podnět na nečinnost MÚ Tábor. Do týdne přišla zpráva z MÚ Tábor, že můžeme nahlédnout do spisu. To jsme i učinili.

Podjezí 19. 6. 2021
Podjezí 19. 6. 2021
Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu

Hydrotechnický posudek je nevyhovující

Z různých řízení jsme již poměrně obezřetní, protože téměř vždy objevíme v předkládaných dokumentech nějaké „nesrovnalosti“. Součástí tohoto spisu byl Hydrotechnický posudek od autorizované osoby (AO), ve kterém bylo vypočteno množství vody protékající přes jez a který stanovil, že pokud poteče voda v tloušťce 2 cm přes jedno pole + dalších 8 bodů (RP...), bude tak téci 2,834 m3/s, čímž se vyhoví podmínce na MZP. Sami z fotografií, kdy teče voda jen přes jedno pole, můžete posoudit, že hodnota téměř 3 kubíků přes jez a rybími přechody je naprosto irelevantní. Podrobným zkoumáním posudku došel Analyticko-právní tým (APT) AVTS k závěru, že do tohoto průtoku jsou započteny i hodnoty z náhonu, např. přepad před česlemi, jemná česle - odpad, boční hrazení atd., které v součtu tvoří 1 kubík. Tedy hodnoty, které se absolutně nemohou podílet na převodu vody přes jez a nemohou se tak počítat do MZP. Zároveň jsou některá místa umístěna v rámci budovy elektrárny a tudíž jsou těžko kontrolovatelná. Jenže AO je do celkového průtoku započetla. Zároveň přidala ještě jeden bod, kterým mělo v rámci levobřežního rybího přechodu téci stejné množství, jako u pravobřežního, tedy 0,65 m3/s. To ale ani technicky není možné.

Zde má téci dle posudku 0,65 m3/s.
Zde má téci dle posudku 0,65 m3/s.
Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu

Odlišnost posudku od reality je tedy více jak 1,5 m3/s vody, které by přes jez mělo téci, ale neteče. Na mapce jsou znázorněna místa převodu z hydrotechnického posudku.

Na nekvalitně zpracovaný posudek včetně dalších pochybení úřadu jsme v rámci odvolání upozornili kraj. Ten jasně konstatoval:
… není možné, aby do součtu byly zařazeny také hodnoty zjištěné na měřených místech 4-7. Jak by měly tyto průtoky umožňovat ekologické funkce vodního toku v podjezí, když se voda těchto průtoků do vodního toku vrací až po několika metrech od jezu a morfologie dna vodního toku pod jezem neumožňuje vracení se vody do podjezí. Výpočet, ke kterému dospěl žadatel, není dle odvolacího orgánu správný, protože zahrnuje i průtoky míst, která již nemají vliv na ekologické funkce vodního toku v podjezí.

Zároveň upozorňuje, že na jezu je dle posudku dodržován MZP daleko nižší, než má být. Odvolací orgán nám dal též za pravdu, že chybí vyjádření odborů ochrany přírody či k zásahu do významného krajinného prvku, že chybí způsoby měření MZP a předkládání těchto údajů ke kontrole atd. Celé rozhodnutí MÚ Tábor zrušil a vrátil zpět s tím, aby se AO vyjádřila ke vzneseným námitkám na její posudek a MÚ Tábor doplnil další nutná stanoviska.

Dle platného rozhodnutí má přes jez v celé délce téci 2 cm vody.
Dle platného rozhodnutí má přes jez v celé délce téci 2 cm vody.
Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu

AVTS tak opět odhalila zásadní nesrovnalosti během řízení včetně nekvalitně zpracovaného posudku, který negativním způsobem ovlivnil celé řízení. Dle našeho názoru chybí v podjezí minimálně 1,5 m3/s, které majitel MVE využívá ve prospěch svých zisků na úkor ekologické funkce řeky a vodní turistiky. Budeme zvažovat další postup ve směru odpovědnosti AO za její posudek a podání podnětu na podjatost úřadu.

Je to až neskutečné, jaké zavádějící a polovičaté podklady se dostávají ke schvalování na vodoprávní úřady, které je ale akceptují. Zároveň úřady nestanovují požadavky na nutná stanoviska a případné výjimky z ochrany přírody, což jim nařizuje zákon. Jaké jsou další naše zkušenosti z jiných řízení, si můžete přečíst např. na Jaké stavby MVE se připravují?. Pokud chcete podpořit naše snahy, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz. Dar si můžete následně odečíst od základu daně.


reklama

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (20)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

7.12.2021 09:48
Stát v ČR je hlavně od toho aby bránil podvodníky, poškozovatele a celkově ty, kteří se nechovají zodpovědně. Tuto mentalitu pak mají i státní podniky jako jsou správy povodí, ŘSD, LČR, úřady..... každý kdo se o nějaké téma zajímal více do hloubky ví, že je to organizovaný zločin, který se stal normou a obyvatelstvo dělá, že to nevidí... prostě dědictví totality no.....

Chtěl bych se dožít doby, kdy bude tento stát dobrým a zodpovědným správcem....

Asociace vodní turistiky a sportu tyto aktivity sice nedělá pro vyšší dobro a jde jim hlavně o to, že by chtěli mít řeku pro sebe, ale na druhou stranu správně poukazují na tristní stav věcí veřejných v ČR....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.12.2021 09:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud lid obecný volí do vedení státu estébáky, komunisty a podobnou svoloč, nesmí se divit, že se zase vrací bolševické móresy.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.12.2021 10:32
Za prvé se sluší AVTS poděkovat.

Za druhé je velmi smutné, že jsou v tom prakticky sami a nejrůznější Duhy a Děti země a podobné spolky to mají totálně na háku.

Za třetí ... čert vem majitele jezu a autorizovanou osobu, tam je to vcelku prosté a jasné, prachy nesmrdí. Ale MÚ je zjevně opravdu dobrý oddíl ... a zjevně ty prachy nesmrdí ani jeho zaměstnancům.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.12.2021 12:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Takže, když někdo nehasí všechny požáry v zemi najednou, tak to ani není hasič? A to se tu ještě bavíme o "dobrovolných hasičích"....

Toto manipulativní chování je sice pro pomatené zakomplexovance z ČR typické, ale to nic nemění na tom, že je to sprosté a hulvátské... ostatně jako sám velký guru všeho hovadství Zeman, který takovým prosťáčkům jako jsi ty naimplantoval do hlavy, že neziskovky jsou zlo...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.12.2021 14:30 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Kdybyste nebyl co jste tak byste věděl, že tohle není rozhodně první podobný případ, kdy se AVTS snaží a je v tom sama. A taky byste věděl, že se AVTS snažila o spolupráci s uvedenými spolky a naprosto bez zájmu.

Takže se zklidněte, dejte si něco studeného na hlavu a když o něčem prd víte, tak se zkuste přemoci a být zticha.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.12.2021 14:33 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A čistě technická ... AVTS ve světě hloupého Kašpárka neziskovkou je, nebo není:-)))?
Odpovědět
LB

Lukas B.

7.12.2021 19:14 Reaguje na Svatá Prostoto
ono takové ty provařené blokovačské neziskovky jsou ve skutečnosti prachsakra ziskové. dělají v podstatě tři druhy aktivit, a to:
1. tu a tam něco "bohulibého" pro marketing, na čem naloví užitečné idioty rekrutují se (nejen) z biomatek a hipsterů, kteří posílají měsíčně po stokoruně,
2. marketing namířený na velké hráče, a to především blokování dopravních staveb (z podstaty investice z veřejných peněz, kde je každý krok každého úředníka pod lupou a kde nelze než cestou zákona bez úplatků a klopotně). tam ukazují zuby.
a konečně 3., bohatý soukromý investor, třeba síť supermarketů nebo velký developer chce stavět kupříkladu supermarket, parkoviště, tisícovku bytů nebo logistické centrum. tam přijde na stavební úřad nějaká absurdní formální námitka, pak je setkání neziskovky s investorem, neziskovka ukáže reference, jak dvanáct let úspěšně blokovala dálnici, dojde k dohodě a neziskovka vezme námitku zpět. raketýryng se tomu říká.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

7.12.2021 15:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Nejsem si jista, zda zrovna v tomhle případu vyčítat Duze, Dětem země a podobným spolkům jejich neangažovanost. Nemohou spasit celý svět a snažit se napravovat všechno. Různé ochranářské organizace včetně ČSOP, jehož jsem členkou, se musí zaměřovat víceméně jen na určitý segment ochrany, na to, co zvládne daný počet lidí. Vždyť i členové AVTS, kteří ono místo sledují z pohledu provozování své zájmové činnosti relativně často, se o onom grázlovském záměru nedozvěděli úplně včas. Spíš očekávám vedle AVTS velké zapojení místní organizace ČRS, protože místních rybářů se to přece také hodně týká.

Pokud se AVTS v tomto případu snažila o spolupráci se spolky, které se ochranou přírody zabývají, a ty je nechaly na holičkách, tak bych uvítala, kdyby to bylo také v článku uvedeno. Zvlášť pokud by spolupráci odmítlo ČSOP.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.12.2021 09:57 Reaguje na Majka Kletečková
AVTS se o to snaží pravidelně a opakovaně, pokud už to tedy pro velký úspěch nevzdala.

Na ekolistu se podobné články objevují až poslední dobou, na webu raft.cz je těch článků poměrně dost a v diskuzích lze nalézt i vyjádření zástupců asociace právě (ne)aktivitě a (ne)spolupráci s jinými subjekty, včetně těch mnou uvedených.

A psát do každého článku jak v tom AVTS v opět zůstala sama ... ehm.
Odpovědět
DV

DV

12.12.2021 18:31 Reaguje na Majka Kletečková
Hm,samozřejmě že tohle Duha a Děti země dělat nemohou. Ony mohou akorát vyřvávat, a dělat potíže a nastavovat přitom své chlípné lačné zlodějské pracky, že.
Odpovědět
Ra

Radek

7.12.2021 11:58
Díky moc Asociaci vodní turistiky a sportu. A grázlům jako Duha a Děti země vzkazuju, že by mohly přestat obtěžovat občany ČR při obstrukcích při modernizaci dopravní infrastruktury a dělat něco užitečného.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.12.2021 12:42 Reaguje na Radek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.12.2021 14:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Váš slovník je opravdu něco ... argument žádný a tupé urážky místo něj.
Prostě jste chudáček slabý duchem.
Což tady ale každý ví:-))).
Odpovědět
Ra

Radek

7.12.2021 23:08 Reaguje na Svatá Prostoto
Tady každý ví, že ty nejsi ani ochoten se pod své názory podepsat.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.12.2021 07:16 Reaguje na Svatá Prostoto
Je vidět, že jsem se do tebe trefil přesně... děkuji za potvrzení :)
Odpovědět
DV

DV

12.12.2021 18:32 Reaguje na Lukáš Kašpárek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
Ra

Radek

20.12.2021 15:10 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Rádo se stalo. Rád bych věděl, co chytrého jsi napsal, když ti to administrátor smazal.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

7.12.2021 18:27
Ekologický přínos některých MVE je spíše negativní a energetický zcela
zanedbatelný. Škody na přírodě bývají velké i tam, kde údajně dodržují
stanovené průtoky. Už jsem tu psal o průtoku ve dne a v noci u jedné
MVE, kdy jsem se v noci místo u šumící řeky probudil do ticha a viděl
suché koryto říčky. Po upozornění to prý nějakou dobu hlídali, ale
jak dlouho nevím. Úsek řeky mimo rybího plůdku téměř mrtvý a to
nikomu z místních nebylo divné? Provozovatel asi sponzoroval všechny
zainteresované a tak mu to tolerovali. Kšeft je kšeft a co si budeme
nalhávat. Ono se to nějak zpytlíkuje na kompromis, aby nedošlo na
soud kvůli zmaření investice. U stávajících MVE to bude těžké, ale
u nových je lépe oželet nějaké ty příjmy do obecní kasy a nevydat
stavební povolení. Bohužel největším nešvarem jsou dodatečná povolení
za nějakou tu pokutičku, která se přestupcům vyplatí. Zbourat stavbu,
která je v rozporu se stavebním rozhodnutím, jsem zatím nezaznamenal.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

9.12.2021 12:47
Všichni chceme čistou energii a přitom neumíme nastavit ani rozumná pravidla. Trochu mi uniká, proč by mělo přes jez téct 2 cm vody. Rybí průchody mají svou vodu dostat, to je bez debat, ale proč mají být dva? Přoč musí být úplně pod jezem tolik vody, když rybí přechod končí daleko od něj? Jistě by se dalo něco vymyslet i pro vodáky, aby pro ně bylo místo splavné. Umím si představit řešení, kdy by všichni zůčasnění byli spokojeni. Asi by to chtělo od ekologů, aby trochu zapojili mozek a umožnili dělat taková řešení, která dávají smysl...
Odpovědět
KP

Karel Pokorný

10.12.2021 12:28 Reaguje na Martin Vlk
Ty 2 cm jsou pro to, aby se ryby byly schopny dostat vůbec k rybochodu. Běž se tam někdy podívat, majitel MVE si nedělá starosti ani s těmi 2 cm přes jez a dole pod jezem je dlouhé šutroviště. Pak jsou tyto přechody nefukční, voda se z nich pod jezem rozleje do šířky. Proč jsou dva - jeden pro silnější plavce, druhý pro slabší jedince, kteří by nepřekonali proud. Jenže na jezu jsou velmi často nefunkční oba - v jednom se najednou ocitne trochu vyšší hrazení, ve štěrbinovém se objeví jutové pytle. Mrkni na http://www.suchejezy.cz/jez-Reka-Luznice-ricni-km-376-Povodi-Vltavy.aspx?ID=138 nebo na fb stránky majitele, který fotí svatby před suchým jezem a vůbec ho to netrápí.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist