https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-vodni-turistiky-a-sportu-jake-stavby-mve-se-pripravuji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Asociace vodní turistiky a sportu: Jaké stavby malých vodních elektráren se připravují?

15.11.2021
Reichův jez ve Valašském Meziříčí.
Reichův jez ve Valašském Meziříčí.
Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu
V současné době je v plánu pět nových malých vodních elektráren (MVE) na řekách, které se intenzivně využívají k vodní turistice. Asociace vodní turistiky a sportu je ve všech řízení účastníkem a snaží se v této věci prosazovat vodácké zájmy. Jenže to nemá tak jednoduché, jak by si někdo myslel.
 
V některých případech dochází k zajímavým situacím, kdy je například k vyjádření zainteresovaných organizací předána méně konfliktní projektová dokumentace, než je pak předložena ke schválení na úřad. Jenže stanoviska jsou k původní verzi a ne k té schvalované. Stavitel tak má v ruce papír s kladným stanoviskem, jenže k jiné dokumentaci, a je problém docílit změny, obzvláště když si toho vůbec nikdo nevšimne. Někdy je těch verzí i několik.

Dále se v projektové dokumentaci často objevují méně konfliktní názvy, které ale neodpovídají realitě a správnému názvosloví. Například se jedná o záměnu pojmu vzdouvací objekt (jez se vzdutím) za stabilizační práh, který v podstatě vodu nenadržuje. Pokud pak čtete dokumentaci, zdá se vám, že příčná překážka nebude mít žádný vliv na řeku a bude představovat jen jakýsi balvanitý skluz s minimem vzdutí. Realita je však odlišná. To, že ve výkresech není ohraničeno celé staveniště, kam je nutné zahrnout i tzv. prohrábky, je celkem běžné. Ty prohrábky obvykle znamenají drastické bagrování koryta pod jezem tak, aby se zvýšil spád a v dokumentaci nejsou často ani dostatečně popsány. Jako by vůbec neexistovaly.

Ohře MVE Dubina

O této stavbě a vývoji ohledně povolení ke stavbě podrobně informujeme. V současné době má investor čas do konce listopadu, aby si zajistil potřebná stanoviska zrušená v rámci odvolacího řízení a vypořádal se s připomínkami opět vzešlými z odvolacího řízení. Stavět zatím ale nemůže, kladné rozhodnutí ke stavbě bylo zrušeno.

Ohře MVE Vojkovice

Jen několik kilometrů od MVE Dubina má vzniknout zcela nová MVE v lokalitě Velichov - Vojkovice, která bude vodu z řeky odvádět v délce přes 300 m. Na řece má vzniknout dle původních plánů „stabilizační práh“, který ale bude mít vzdutí přes 300 m až k ústí Bystřice. Bude se tak jednat o klasický vzdouvací objekt. Stavba se výrazně nelíbí místním obyvatelům, kdy v rámci technologie mají být použity hlučné Archimédovy šrouby, industrializuje se jim krajina za domem a vzdutí může zásadně změnit záplavové území. Asociace vodní turistiky a sportu se k celé stavbě vyjadřovala pro investora, kdy jsme mimo jiné kriticky poukazovali na velkou fragmentaci řeky v tomto úseku, která se stavbou ještě zhorší. V současné době je vedeno územní řízení, které je ale poměrně nestandardní.

Otava MVE Malé Hydčice

V lokalitě Malé a Velké Hydčice má být obnoven jez a zasypaný náhon k bývalému mlýnu, aby se zde postavila nová MVE. Voda by tak měla být odvedena v délce přes 1 km. Tím, že se obnoví náhon, dojde ke komplikacím ohledně spojovací cesty mezi Malými a Velkými Hydčicemi, kde by obyvatelé měli problémy se dostat z obce. Bojí se, aby obec neprodala veřejnou cestu nutnou pro stavbu náhonu pražským investorům a tím nebyli zcela neodříznuti od světa. V současné době se vede řízení dle §56 z výjimky pro zvláště chráněné živočichy, které je přerušeno kvůli zajištění potřebných dokladů. Na základě biologického průzkumu v místech, kde by měla být voda odvedena z řeky náhonem, byl nalezen výskyt velkého množství chráněných živočichů včetně raka. Investor se brání tím, že má v plánu odvést pouze velmi malé množství vody ve výši 0,9 m3/s, což už budí podezření. Toto množství nikdy nebude stačit na ziskovost a je pravděpodobné, že se teď povolí jen malé množství, aby za pár let došlo k navýšení. To už se ale bude povolovat daleko snadněji.

Otava MVE Nové Městečko

V plánu je postavit na horní Otavě novou MVE u Městečka s novým jezem na toku, který bude vodu z řeky odvádět dlouhým a zatrubněným náhonem. Záměr ale zasahuje do evropsky významných lokalit, proto byla nařízena EIA. Dle vypočtených průtokových poměrů jednoznačně vyplývá, že stavba za poslední 4 roky by byla téměř polovinu svého času nefunkční a ve zbytku by vyráběla jen v omezeném režimu. Jez by tak působil po většinu roku jen jako zbytečná příčná překážka. Je zarážející, že to investorovi nevadí a s omezeným výkonem počítá. Vzhledem k různých dotačním titulům je to ale pochopitelné, aneb https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/asociace-vodni-turistiky-a-sportu-co-stoji-danove-poplatniky-mve. Jenže místní se obávají, že se jim stavbou znehodnotí pozemky, jelikož nebudou moci zakopanou plastovou trubu o průměru 2,6 m přejíždět. Poukazují i na znehodnocené nemovitosti výše na toku, kde stejný investor již jednu MVE má, a vibrace a hluk se projevují v okolních domech. Jsou z toho velmi nešťastní a Asociace vodní turistiky a sportu několikrát kontaktovali s prosbami o zastání a pomoc.

Jez v Úpici.
Jez v Úpici.
Zdroj | Asociace vodní turistiky a sportu

Úpa MVE Úpice

Na poškozeném jezu v centru Úpice má vzniknout nový vakový jez s příjezovou MVE. Investor se Asociaci vodní turistiky a sportu snaží vyjít vstříc stavbou skluzu a místem na přenášení. Problém ale je, že se jez má navýšit od současného stavu o cca 60 cm a tím prodloužit vzdutí. Dále tlumení vody z přepadu se bude realizovat pomocí vývaru a s tím souvisí to, že by mohl být za zvýšených průtoků nebezpečný.

Další řízení, do kterých Asociace vodní turistiky a sportu aktivně vstupuje, je např. oprava Reichova jezu na Rožnovské Bečvě ve Valašském Meziříčí. AVTS bude požadovat, aby se jez neopravoval a byl renaturován. Z dalších činností se aktivně zabýváme možnostmi na vytvoření jednotné rybo-vodácké propusti, nějakého závazného dokumentu, který by standardizoval parametry pro vodácké propustě a možného využití nebezpečného jezu Svaté Pole. K tomu je stále v řešení MVE Benešův mlýn, MVE Žampach ...

Z výše uvedených informací vyplývá, že často čelíme zkreslování skutečného záměru stavby. Musíme podrobně studovat dokumentaci a hledat nesrovnalosti, což vyžaduje značné úsilí, čas a znalosti. Zároveň stojíme před finančně silnými investory se všemi důsledky z toho plynoucími. Pokud chcete podpořit naše snahy, staňte se členy Asociace vodní turistiky a sportu nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz.

Případně můžete přispět darem přímo na náš účet, který si pak odečtete z daní. V úhrnu lze pro rok 2021 odečíst až 30 % základu daně! Minimum pro FO (OSVČ, zaměstnanec) je 1000 Kč, pro PO 2000 Kč. Asociace vodní turistiky a sportu splňuje podmínky pro darování a vystaví potvrzení o daru. Část daní tak nebudete muset odvádět státu, ale využijí se k podpoře aktivit spojených s prosazováním vodáckých zájmů na řekách. Jen to musíte stihnout do konce tohoto roku.


reklama

 
Asociace vodní turistiky a sportu

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

15.11.2021 10:54
MVE jsou takový " malý" nesmysl s velkými následky
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 13:42 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Asi tak ... energetický přínos minimální, dojebanost říčních ekosystémů maximální.

A krom vodáků je tohle zjevně každému jedno, Duha & spol. to mají úplně na háku, ti se starají jen o své PR.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.11.2021 14:19 Reaguje na Svatá Prostoto
Jo a proto je naši předkové stavěli, kde to jen trochu šlo !
Ale to měl přednost společenský zájem, před jednotlivci, menšinami.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 15:46 Reaguje na smějící se bestie
Jednak by bylo fajn si zjistit, jak ty tehdejší jezy vypadaly ... postavit vorařům do cesty ty dnešní hrůzy, tak by asi bylo veselo.

A taky by možná se chtělo zamyslet, jaké jiné možnosti v té době pro pohon strojních zařízení měli.

A společenským zájmem za takového feudalismu myslíte co:-)))?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

15.11.2021 16:25 Reaguje na Svatá Prostoto
1.Republika byla feudalismus ?
Společenským zájmem bylo využít přírodu ke svému prospěchu, šetřit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 21:43 Reaguje na smějící se bestie
Za 1. republiky byla už vodní energie okrajovým pohonem a i když se samozřejmě k výrobě el. energie využívala, tak se jednak ty jezy stavěly jak u lidí, jednak jen tam, kde to mělo fakt smysl.

Tam jste s nějakými dotacemi fakt počítat nemohl. Ostatně, bez nich by po nějakých stavbách a rekonstrukcích jezů, stejně jako po MVE neštěkl ani pes.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 21:48 Reaguje na smějící se bestie
Jo, a pokud má využití přírody formu jejího huntování, tak to je možná váš zájem, ale mne do toho jaksi netahejte.
Bo tímhle blbým argumentem se dá obhájit kde jaká prasárna ... od smrkové monokulturní plantáže až po povrchový důl.
Odpovědět
KP

Karel Pokorný

23.11.2021 15:14 Reaguje na smějící se bestie
Pokud by se stavěly jezy jako dříve, problém by nebyl. Dříve se postavil jez obvykle pro pohon mlýna, což znamenalo odebírání jen relativně malého množství vody z řeky. Vzaly se cca 2 kubíky, většina zůstala v řece a každý byl spokojený. Teď se postaví elektrárna na konci náhonu, druhá příjezová na začátku a každá se pro jistotu osadí dvěma až třemi turbínami, protože každý litr hodí v součtu dotací slušný peníz. Tím se vysaje celá řeka a nic v ní nezbude. To, že výroba z MVE je nesmyslná, společnosti nic nepřinese a stojí daňové poplatníky neskutečné peníze, je fakt. Takže pokud by bylo vše jako dříve, bylo by to fajn. Teď se jede jen závod o peníze, které se promelou.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

15.11.2021 20:10
Tady jsem si vyfotil rybi prechod na Kamenici v Tanvalde https://photos.app.goo.gl/2chMYcBzqw8fQnaDA kdyby ta nase mila EU dotovala potreby/pohodli/bezpeci vodaku aspon z jedne desetiny (ci spis setiny) tak stedre, jako potreby migrujicich ryb... Jenze vodaci nejsou, na rozdil od tech ryb, preferovanou mensinou ;) Jenze zrovna treba tady na te horske rece s velikym spadem je podobnych vysokych jezu s elektrarnami asi pet na 2 km toku, cili jsou potreba jeste nejmene 4 takoveto velkoryse stavby, aby to melo nejaky nenulovy smysl... Od tech jezu vedou ve strani dlouhe nahony, ci casteji tunely k malym elektrarnam o pul km nize, v temer vyschlem recisti pod jezem cihaji na kamenech volavky... OK, tak ty volavky teda dokazuji, ze nejake ryby v te rece kupodivu ziji i kdyz je to spis k nevire
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

15.11.2021 21:46 Reaguje na Miloš Zahradník
To je to, co různí chytráci nepochopí ... že nějaké pohodlí vodáků je to poslední. Zásadní průser je, že ta řeka zmizí v náhonu a prožene se turbínou ... co se stane s tím řečištěm a okolním ekosystémem je jasné každému, kdo není úplně na hlavu.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist