https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/benon-travnicek-zakaz-skladkovani-se-blizi-a-nove-spalovny-odpadu-nikde
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Beno Trávníček: Zákaz skládkování se blíží a nové spalovny odpadu nikde

14.3.2020
V Česku jsou aktuálně čtyři spalovny odpadů. Na snímku ta brněnská.
V Česku jsou aktuálně čtyři spalovny odpadů. Na snímku ta brněnská.
V Česku chybí cca 3/4 milionu tun roční kapacity spaloven směsného komunálního odpadu (SKO), tj. odpadu zbylého po separaci plastů, papíru, skla, kovů, bioodpadů atd. Pro celou republiku máme zatím spalovny pouze čtyři - v Praze, Brně, Liberci a Chotíkově u Plzně a rok zákonného ukončení skládkování neupraveného SKO se nezadržitelně blíží, a to i pokud by ho aktuální vládní legislativní návrh posunul z roku 2024 na 2030.
 

Pojem spalovna se ale už téměř neužívá, protože u nového zařízení musí jít vždy - z ekonomických i environmentálních důvodů - o maximální vytěžení energií. Té přímé tepelné i zprostředkované elektrické. Jde tedy o "ZEVO" - zařízení pro energetické využívání odpadů.

Legislativa ochrany ovzduší společně s kontrolními orgány zajistí, že takové moderní zařízení téměř nezatíží své okolí emisemi toxinů. Dokonce emisní stav bude výrazně lepší než u zdrojů na fosilní paliva, kde taková kvalita čištění spalin uplatňována není. Lze tak i říci, že třeba přestavění části uhelné elektrárny na ZEVO bude znamenat snížení emisí zdroje jako celku – tedy zlepšení ovzduší. Obdobně tomu může být u různých tepláren, které zatím fungují na fosilní paliva. I z hlediska CO2 a tedy klimatu je na tom ZEVO mírně lépe než fosilní zdroj, protože SKO obsahuje vždy nějaký podíl primárně rostlinných odpadů. Oproti (jinak nepochybně velmi potřebným) obnovitelným zdrojům energie mají ZEVO výhodu v tom, že výroba energie v nich běží podle vůle obsluhy zařízení nikoli podle chování přírodních živlů. I přes všechny tyto nesporné bonusy trpí ale veřejnost u všech návrhů na vybudování ZEVA kritickým Nimby syndromem (ne na mém dvorečku), který u jiných zdrojů energie takto výrazný není.

Nejhorším omylem při prosazování ZEVO je zúžení diskuse na problematiku nakládání s odpady. Jde bezpochyby o stejně významnou platformu energetickou - využití energií z odpadů by se mělo stát jasnou a přehlednou součástí státní energetické politiky a tak jako musíme vědět, do kdy je třeba dobudovat jaký výkon nezbytných jaderných reaktorů, měli bychom vědět kolik a do kdy je třeba postavit zdrojů na výrobu energie z odpadů.

ZEVO navíc bude i opatřením ke zlepšení energetické bezpečnosti v daném regionu. Na rozdíl třeba od uhlí vám palivo rádi přivezou a ještě vám za něj přiměřeně zaplatí. A navíc – slyšeli jste někdy o největším českém energetickém paradoxu? Na jednom konci vykopáváme ze země hnědé uhlí o určité výhřevnosti a na jiném do ní sypeme SKO o výhřevnosti obdobné (skládkujeme)!

Nová ZEVO by měla být v Česku rozmístěna logicky, zejména kvůli ekonomické a také environmentálně schůdné logistice obsluhované oblasti. Tady je nezastupitelná role státu, který musí najít takové nástroje, které způsobí, že nejpozději do doby limitu skládkování bude na vhodných místech vybudována smysluplná a geograficky správně rozložená soustava ZEVO. Nejpraktičtější metodou asi je dotovat jejich vybudování v určité lokalitě (například konkrétním kraji) – investor se již pak nepochybně najde – měl by jím být nějaký veřejný subjekt, u kterého bude záruka, že nebude chtít v zařízení tvořit čistý zisk. ZEVO by, jak se říká, mělo běžet s ekonomickou pozitivní nulou.

Může se lehce stát, pokud kapacity nebudou včas dobudovány, že po limitním roce ukončení skládkování neupraveného SKO ho bude nutné vyvážet za hranice - do cizích spaloven – samozřejmě za úplně jiné ceny, které zaplatí hlavně občan jako producent odpadu. Zcestná je myšlenka, že extrémní navýšení separace může zcela nahradit výstavbu ZEVO. Samozřejmě separaci odpadů zlepšit ještě mírně jde, ale má to své limity logistické, odbytové, ekonomické i sociologické a hlavně vždycky tu bude nějaký podstatný zbytek (tj. SKO), který bude třeba zpracovat jinak než prostým vhozením do skládky (k tomu je třeba pro širokou veřejnost ještě dodat, že následné třídění odpadu již smíchaného v popelnicích není reálné).

Samozřejmě pokud se v blízké době ukáže nějaká další vhodná, v plném provozu dokonale vyzkoušená a ekonomicky únosná technologie úpravy SKO - bude k úvaze, ale osobně tomu ani v horizontu roku 2030 nevěřím. Například o pyrolýze se už desítky let spíše jen mluví.

Léta čekají nejen odborníci na odpadové hospodářství na nějakou uchopitelnou a koncepční politiku státu v oblasti budování ZEVO. Marně.

Na příkladu spaloven v Praze, Brně, Liberci i Chotíkově je vidět, že ZEVO může být vybudováno prakticky kdekoli, aniž by nějak zaznamenatelně škodilo svému okolí. Pokud by mu totiž škodilo – nepochybně by se toho chytla média a valila by to do nás pod tlakem.


reklama

 
foto - Trávníček Beno
Beno Trávníček
Celoživotní milovník přírody, v péči o životní prostředí amatér a snad i profesionál, řadový člen Zelených.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (56)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.3.2020 06:30
Konečně rozumný návrh k řešení části odpadového hospodářství. Takový odpad lze nejlépe ekonomicky využít kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Zde si jenom dovolím upozornit, že výstavba spaloven nebude (podle včerejší zprávy) podporována finančně z fondů EU.
Úplně nejlepší odpad však je ten, který vůbec nevznikne, a proto spíše volám po bezobalovém prodeji , výrazném omezení plastových obalů,zavedení vratných obalů např. sklo , apod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 08:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jistě, ale pouze vysokým zdaněním jednorázových plastů by se dal snížit objem odpadů.
Pořád nechápu, proč bychom měli mít doma vše dotované z EU. To snad nemáme hlavy a ruce? Naopak by nám měla EU veškeré dotace zarazit, dokud si neuděláme pořádek a budou se tak masivně rozkrádat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.3.2020 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud nám EU přestane alespoň část peněz, co do ní vrazíme, vracet cestou dotací, tak nemá vůbec cenu v ní být. Dotace z EU jsou v podstatě jediným argumentem pro setrvání v EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 18:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste zcela mimo. Nebýt v EU (se které máme 85% obchodu), by znamenalo pro nás totální a nekompromisní bankrot, ovšem bez možnosti se z něj vymanit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 08:34
Zajímavý názor je, že v současné době je nejčistší a nejvýhodnější likvidace odpadu právě skládkování. Jednak se už vytěžený uhlík nedostává do ovzduší, což je dnes priorita číslo jedna, jednak ty skládky jsou lehce dostupné zdroje uhlíkových surovin pro příští generace, které s nimi budou umět zacházet lépe, než my. Spalováním zase vytváříme CO2, což je špatně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.3.2020 09:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Tento názor je zcela chybný. Skládkování je jedna z nejhorších možností.Systém musí být postaven na premise,co si vyprodukuji,to také dokáži opětně využít nebo recyklovat a jako krajní mez zlikvidovat s minimálním dopadem na ŽP.Skládkování komunálního odpadu se dávno mělo zatrhnout.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 10:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
To nechápu. Samozřejmě je recyklace možnost nejlepší, pokud spotřebuje rozumnou energii a tím nemá velkou uhlíkovou stopu, nebo jiné externality.
Ale proč pálit a fučet do atmosféry uhlík, který byl vytěžen k jiným, než energetickým účelům? Proč nenechat zdroj levné energie potomkům?
Pálení odpadu má vždycky vysoký dopad na ŽP, to dnes ještě jinak neumíme.
Pokud by se odpad používal třeba jako zdroj uhlíku do vysokých pecí nebo cementáren místo černého uhlí, tak jsem jednoznačně pro. Ale to je hudba budoucnosti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.3.2020 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Když nespálíte odpad, co budete spalovat jiného ?
V každém případě fosilní paliva (uhlí,ZP),
v nejlepším případě biomasu.
Technologie spalování a zejména filtrace spalin jsou na tak vysokém stupni, že zátěž do ovzduší je akceptovatelná.
Podíváte-li se na kapacitu skládek (celosvětově) ,zjistíte jednu zajímavou věc. Plní se podstatně rychleji než se plánovalo.
Řeči,že ponecháváme formou skládek cenné zdroje do budoucna potomkům jsou doslova lživé a pokrytecké. Je to ubohé přiznání,že jsme náš problém v čase posunuli, ať se s tím mladí vypořádají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 17:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nejsem odborník na odpady a tak nevím, kolik našich spaloven odpadků vůbec vytváří nějakou energii, v Brně je vše silně dotováno plynem. Každopádně i přes jakékoliv čištění je to obrovský zdroj CO2. A navíc ty milióny km kukavozy na naftu.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 01:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Všechna zařízení na energetické využití odpadu v ČR vyrábí elektřinu a teplo, které se přes soustavu zásobování teplem dodává do domácností. Nevím, kde berete informaci, že je v Brně energetické využití odpadu silně dotováno plynem, je to nesmysl. Energetické využití odpadu zabraňuje tvorbě metanu na skládkách, který je daleko závažnějším skleníkovým plynem, takže vliv ZEVO na klima je jednoznačně pozitivní. Kukavozy samozřejmě jezdí i na skládku, ne jen do ZEVO. Samozřejmě na naftu jezdit nutně nemusí.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

14.3.2020 14:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, teplo z energetického využití odpadu se používá k vytápění domácností ve městech, kde samozřejmě nahrazuje jiná fosilní paliva. Tedy je to úplně stejné jako u těch cementáren. Pálení odpadu v moderních zařízeních má menší dopad na životní prostředí než spalovaní fosilních paliv, protože tato zařízení musí plnit přísnější normy a jsou monitorována 24/7, to je prokazatelný fakt. Tak prosím nešiřte bludy a něco si o tom nastudujte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 17:53 Reaguje na Martin Hájek
Skutečně se používá, není to jen nějaká vize budoucnosti? A jak jsou spalovny dotovány plynem? A odpadky v cementárnách? fakt? Já vím jen o pneumatikách, ale kadet na to nejsem.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 01:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, v Praze, Brně, Plzni i Liberci dodávají zařízení na energetické využití odpadu teplo do soustav zásobování teplem. Že o tom nic nevíte, za to já nemohu. Mají dny otevřených dveří, tak se tam zajděte někdy podívat. Plyn se používá pouze pro zapálení, pak už odpad hoří sám a plynem se dotovat nemusí (nedotuje). Cementárny spalují řadu různých odpadů, ne jen pneumatiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 17:11 Reaguje na Martin Hájek
Na stránkách Brněnské spalovny je uvedeno, že skutečně teplo jde do sítě, ale když je odpadů málo, jede to převážně na plyn.
Jenom si nedovedu představit, že každý náklaďák s odpadem bude jezdit z Ostravy do Brna do spalovny. To je celé úplně mišuge a když vidím naši současnost, dostatečné kapacity v ZEVO postavit stejně nezvládneme.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

14.3.2020 13:58 Reaguje na Pavel Hanzl
To je úplný nesmysl. Skládky produkují metan, který otepluje Zemi 28x více než oxid uhličitý. Skládky mají dnes na klima větší dopad, než všechny cementárny v ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 17:55 Reaguje na Martin Hájek
Biologický odpad se má kompostovat nebo bioplynovat, plasty žádný metan nevytváří. Ale obecné skládky bývají v Rakousích používané jako zdroj biometanu.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 01:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Bavíme se tu o směsném komunálním odpadu. Skládkový plyn se samozřejmě na skládkách jímá i u nás, ale zachytíte tak 15 %, zbytek unikne do ovzduší. Takže jako zdroj biometanu je to úplná pitomost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 17:16 Reaguje na Martin Hájek
Bioplyn je produkovaný zejména v odpadovém hospodářství na skládkách odpadů (zde je označovaný jako skládkový plyn). wiki
Tak proč plácáte, že "jako zdroj biometanu je to úplná pitomost"?
Odpovědět
MH

Martin Hájek

14.3.2020 14:05
Velmi pěkně napsáno. Jen bych doplnil, že skládky jsou v ČR u dnes významným zdrojem skleníkových plynů. Vzniká v nich totiž metan, který je 28x účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý.
Odpovědět
va

vaber

14.3.2020 16:14 Reaguje na Martin Hájek
mylím že metan se ve vysoké atmosféře rychle rozkládá ,CO2 je docela stabilní
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

16.3.2020 00:47 Reaguje na vaber
Molelula methanu je velmi velmi stabilní. Reaguje až za vyšších teplot. Jedna molekula může v atmosféře setrvat několik let (za nízkých teplot reakce probíhají řádově pomaleji). CO2 je také v jiném smyslu stabilní, nicméně je dosti reaktivní. Je fixován rostlinami , spolupodílí se na tvorbě korozních produktů, přes HCO3- může vyměňovat atomy kyslíku.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 01:49 Reaguje na vaber
Ano, s tím ten koeficient také počítá. Je to přepočtené na horizont 100 let. Pro zajímavost při horizontu 20 let je ten koeficient pro metan tuším 70.
Odpovědět
va

vaber

14.3.2020 16:09
nevím jak je vlastně zajištěno, kdo bude investor výstavby spalovny ,soukromník, město, stát?
Trochu jsem skeptický, když slyším o čistotě pro okolí ,musí být zaručeno dokonalé spalování jak to dosáhnout?,hodně kyslíku,vysoká teplota znamená NOxy ,docela by bylo zajímavé znát složení plynů ve výfuku a porovnat to s uhelnými elektrárnami ,zázraky se nedají dělat ,ale někdy se to tak podává ,ale když už člověk takové nesmyslné množství odpadu produkuje asi je nejlepší ho spálit dokud je kyslík nebo přeměnit na jiné palivo
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.3.2020 16:41 Reaguje na vaber
Investor bude každý, komu se to vyplatí. A vyplatí se to pokud cena za skládkování nebude směšných 500Kč/t pro obce jako dnes. Žábou na prameni je STAN (starostové a nezávislí), kteří prosadili, aby se navýšení cen skládkovného de facto neuplatňovalo a prodloužila se /poněkolikáté/ lhůta navrhovaného úplného zákazu skládkování.
Odpovědět
D

Daniel Vondrouš

14.3.2020 23:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Hm. Jenomže to by musel být zákon schválen, nebo aspoň projednán. Ani jedno se ovšem nestalo. Vládní návrh (ANO + ČSSD) je v Poslanecké sněmovně a teprve se sbírají pozměňovací návrhy. Vzhledem k momentálnímu přerušení jednání tam bude ještě několik měsíců, než o něm budou poslanci hlasovat.
Odpovědět
va

vaber

15.3.2020 09:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
komu se to vyplatí , je dost neurčité ,pokud by to bylo nastaveno tak ,že, kup so odpad a když vyrobíš teplo a elektřinu ,to prodáš a pokryješ náklady na stavbu a budeš mít ještě zisk, nebo budou dotace a co když se nedodrží čistota,hodně nejasného pro investora a investice to bude veliká
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 13:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, tady máte důvod, proč se u nás žádné ZEVO nepostaví (nebo jen omylem). S nějakými Starosty to nemá nic společného.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-znovu-odmitnou-spalovnu-v-rybitvi
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.3.2020 18:03
Je zcela příšerná představa, že se odpadky budou vozit do čtyř spaloven z celé ČR, tj. na stokilometrové vzdálenosti!! To by jen na naftě vytvořilo milóny tun CO2!!!
A tento režim není schopen postavit vůbec nic, takže to zase spadne celé pod stůl a odpadky se budou vršit a vršit. A možná dobře tomu tak.
Odpovědět
va

vaber

15.3.2020 09:46 Reaguje na Pavel Hanzl
o něco výš zase hájíte ukládání jako nejlepší ,ujasněte si co vlastně chcete, vím, hlavně nadávat na současné vedení, lidovci by byli váš kůň? pánbíčkáři? Vždyť bez boží vůle se ani lísteček na stromě nepohne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 17:20 Reaguje na vaber
Uvedl jsem zajímavý názor a čekal jsem kritiku, která se dostavila v míře vrchovaté. To je v pořádku, jenže všichnii hovoří jak je výhodné ZEVO (což asi skutečně je), jenže zapomínají, že skoro žádná nemáme a hned tak mít nebudeme.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

15.3.2020 10:05
Snad se shodneme na tom, že ideální je společnost s 0vou produkcí odpadů,kterými zatěžuje ŽP.
Dnes disponujeme technologiemi a antikonzumními přístupy, které umí odpad zlikvidovat (nevytvořit) , ale do toho se nám nechce ,protože bychom je museli poctivě zaplatit z kapes daňových poplatníků , a proto je levnější odpad "zakopat". Žijeme na úkor našich potomků a ještě to vydáváme za dobré řešení.
Odpovědět
Beno Trávníček

Beno Trávníček

15.3.2020 17:08
Děkuji moc všem za komentáře! Kdybych článek psal dnes (15.3.2020), ještě bych asi doplnil, že systémová výstavba ZEVO v ČR ze strany státu by mohla být dobrým nástrojem proti nezaměstnanosti DEN POTÉ. Tím by se i řešilo kdo bude investorem. Proč by to konec konců nemohl být právě stát? Proč by stát nemohl vlastnit dnes chybějící ZEVA? Obecně - proč by nemohl vlastnit elektrárny, spravovat centrální toky energií a surovin, nejdůležitější strategické existenčně důležité fabriky ...? To samozřejmě není o zestátňování "automechaniků a kadeřnic"... Tipuji, že doba po coronaviru přinese mnohá netradiční řešení problémů - i ta dnes absolutně nepředstavitelná.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

15.3.2020 18:09 Reaguje na Beno Trávníček
Tohle vám může žrát jen blbec...

Jste zastánce staré, již překonané a hlavně škodlivé cesty...
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 02:05 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Energetické využití odpadu praktikují země jako Švédsko Švýcarsko nebo Rakousko, které jsou v ochraně životního prostředí 20 let před Českou republikou. I tam jsou podle Vás blbci?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.3.2020 07:12 Reaguje na Martin Hájek
Pochybuju, že se snaží spalovat odpad, který by se dal ještě nějak využít, nebo, že by neřešili jeho minimalizaci a byli tak blbý, jako někteří ovčané ČR... kde jste si tuto informaci zjistil? Můžete nám to tu uvést?

Jen hlupák by totiž pálením neidentifikovatelného odpadu řešil odpadové hospodářství. Odpad, který se již nedá nijak využít je potřeba primárně eliminovat (minimalizovat). Nebude to 100%, takže něco by se i tak pálilo, ale mělo by to být minimum, protože pálení čehokoliv co nemusí být páleno je zlo.

Toto minimum ale nevyhovuje podnikateli se ZEVO.... ten chce maximum opadu k pálení... takže nejen, že takové řešení a takové podnikání neminimalizuje vytváření odpadu, ale dokonce vyžaduje, aby ho bylo co nejvíc a ještě jím pak zamořuje vzduch, vodu i půdu, ještě víc, než kdyby kontrolovaně ležel na skládce....

TAK JAKO SE PODAŘILO ZABRÁNIT VÝSTAVBĚ ZEVO VE VSETÍNĚ, TAK SE TO PODAŘÍ VŠUDE, KDE LIDÉ BUDOU MÍT RELEVANTNÍ INFORMACE O TOM CO BY TAKOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DANÉ MÍSTO PŘINESLO....

NEBO VY BY JSTE CHTĚL MÍT VE SVÉM MĚSTĚ TAKOVOU SPALOVNU??? ABY TAM SVÁŽELI ODPAD Z CELÉHO OKRESU, NEBO KRAJE A TEN PAK PÁLILI VÁM NAD HLAVOU??? ZAMYSLETE SE TROŠKU....

Jinak o nakládání s popílkem i politickém přístupu ke spalovnám a celkové trestuhodné (ne)řešení odpadové politiky celkově je jeden pořad nedej se, o který se s vámi rád podělím.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/218562248410036-konec-spaloven-v-cechach/

Ještě přikládám co je to cirkulární ekonomika:

https://incien.org/cirkularni-ekonomika/


Jinak pak Trávníček tu propaguje ZEVO s dosti kontroverzním způsobem, tak nevím jestli je tak hloupý, nebo jestli mu někdo za takové šíření účelových desinformací zaplatil.......

Lidstvo již dnes disponuje jak metodikou, tak nástroji na zvládnutí odpadového hospodářství (respektive nakládání s materiály), ale podnikatelé se smrtí typu ZEVO a samozřejmě i naši milý zkorumpovaní politikové tento cirkulární model nechtějí, protože by přišli o peníze ve svém "ušlechtilém" oboru......

Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

16.4.2020 07:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Opět jste mimo mísu. Zajeďte si do prostřed Vídně, do spalovny, abyste se přesvědčil, nemáte ani zbla pravdy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.3.2020 17:30 Reaguje na Beno Trávníček
Dlouhodobě (už od války) je u nás prokázané, že stát není schopen dělat ekonomicky ani organizačně snad nic pořádně. A dnes se vracíme do dob, kdy to byla přímo katastrofa.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

18.3.2020 07:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tak..
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

15.3.2020 18:06
Spalovny odpadů jsou to nejhorší řešení jak se vypořádat s odpady. Bohužel je to ale velký business, a tak se někteří snaží ve společnosti navodit pocit, že spalovny potřebujeme.... jak se o to snaží třeba tento PR článek...

Je třeba hlavně pracovat na principech využití odpadu, který se vytřídí. Spalování čehokoliv je prehistorický způsob, který zaprvé nijak neřeší příčinu problémů s odpady a naopak jde logicky proti snižování množství odpadů (čím víc dopadů, tím vic prachů z jeho pálení).

Navíc pálení odpadu je ta nejvíce ŽP poškozující cesta... to si jako vážně někdo myslí, že po spalování odpad zmizí? Jednak se spálí jen část odpadu a zbyde spoustu jedovatého popilku, který je řádově toxičtější než původní odpad a jednak se určitá část dostane do ovzduší a to bychom to pak všichni akorat zase jen dýchali, pili a jedli...

Věřte mi, že nic z toho nechceme.... chceme lepší recyklaci a nakládání s vytříděnými odpady....

Nebo si snad chceme nechat poškozovat zdraví a ŽP jen proto, aby si zase někdo vydělal dalším špinavým businessem?
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

16.3.2020 01:14 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Potíž je v tom, že jsou odpady, které již nejsou použitelné. Plasty nelze opakovaně mechanicky recyklovat. Silně znečištěný nebo umaštěný papír také ne. Např. papír, lze na něj hledět jako formu "bioplastu", můžeme recyklovat cca. 6-7, kdy konečným produktem je toaletní papír, který skončí v kanalizaci. S plasty je to poněkud složitější. Nebezpečné odpady se běžně spalují a zbytkový odpad a popílek je mnohem toxičtější než v případě spalovaného komunálu. Spalování má mnoho výhod jako výrazné snížení objemu, homogenizace a mnohdy právě snížení nebezbečnosti (odpady ze zdravotnictví, organické odpady).

Možná to může působit jako PR článek. Nicméně Váš pohled je poněkud zjednodušený. Jako příklad uvedu ostravské laguny. Stát je chce zlikvidovat, stále se naráží na nerodovksou otázku. Kam s ním? Je správná a logická tendece tyto kaly spálit a tím snížit jejich nebezpečnost, nicméně vždy narazí na odpor. V obdobném případě skončí Vaše verze cirkulární ekonomiky.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.3.2020 07:23 Reaguje na Miloš Večeřa
Není to moje verze... já tu jen bojuji s desinformací....

Jinak ale nejde o to dívat se na svět stylem co s tím co dnes existuje.... jde o to, to změnit.......

A ke zjednodušení jakéhokoliv tématu dochází vždy... jinak by se nedalo popsat kratším způsobem než na 100 A4 papírů...

Pokud vás téma zajímá, tak si ho nastudujte a nečekejte ode mě, že vás tu budu školit nebo vás nutit, aby jste to pochopil.... je to na vás...

Nikdo neříká, že se nemá pálit nic.... ale má se pálit jen to, co opravdu nejde vyřešit jinak.... zřejmě třeba ten nemocniční odpad... že by nebezpečný odpad neměl ani vznikat, nebo, že by ho mělo být naprosté minimum, to už snad není potřeba psát...

My se tu ale bavíme o tom, že někdo chce maximalizovat spalování kvůli businessu a to nemá s cirkulární ekonomikou nic společného.... ani se zdravým rozumem... to je jen starý špinavý a vše poškozující business, postavený na hloupém přitakávání manipulovatelné části veřejnosti, která si ani není schopna nastudovat takto zásadní témata.....
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

16.3.2020 12:08 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vzhledem ke svému vzdělání si myslím, že o tom vím dost. Tady nejsou potíže jen s SKO, bohužel značná část obsahu žlutých kontejnerů je nepoužitelná a končí na skládkách či ve spalovnách, taková je realita.

Co se týče ještě recyklace, myslím, že by se mělo začít od výrobců obalových materiálů. Právě tisíce druhů obalů různých plastů s tisíci odstíny barev vytváří nepoužitelnou směs s vysokou entropií a to nemluvím o absurních kombinacích papíru a plastu. Navíc je tu také bezpečnostní hledisko, anonymní složení takové směsi složení může bránit opětovnému použití. Pak jsou tu reatoplasty z principu nerecycklovatelné...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

18.3.2020 07:17 Reaguje na Miloš Večeřa
To děláte jen Vy, že nevidíte realitu..

Nevím co máte za vzdělání, ani nechci jakkoliv spekulovat o čemkoliv co píšete, ale mě jde o toto.

Spalování čehokoliv je zlo. Je to opravdu prehistorický přístup k řešení jakéhokoliv problému. A může být technologicky jakkoliv vyspělé, pořád je to spalování.

V realitě pak dochází k tomu, že se takových aktivit chytají podnikavci typu objektů ZEVO a z ekologického tématu, které má mýt řešeno ekologicky (potřebujeme vyřešit ŽP poškozující vytváření a nakládání se surovinami) se nakonec zvrhne v boj za penězi pár podnikavců a původní smysl celého snažení je ten tam.... bylo tomu tak se solárním boomem, bylo to tak s biopalivy (Agrofert) a bude to tak s každým jiným tématem, které si ekologické organizace a běžní lidé nepohlídají. Třeba ve Vsetíně si to pohlídali a dobře to dopadlo....

My potřebujeme přestat využívat aktuální spalovny ke spalování toho, co jde využít a maximalizovat účinnost cirkulární ekonomiky (nejen) v této oblasti nakládání se surovinami, které dnes končí ve spalovnách. A potom bude dostatek kapacity v těch aktuálních spalovnách, kde se dá pálit (s opravdu velkým dohledem) to, co se jinak řešit nedá.

Pokud potom chcete trochu nahlédnout pod pokličku politických snah dnešní vlády, tak opravdu doporučuji zhlédnout toto:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/218562248410036-konec-spaloven-v-cechach/


POTŘEBUJEME ŘEŠIT PŘÍČINU PROBLÉMŮ S ODPADY A SUROVINAMI CELKOVĚ a ne nechat někoho vydělávat na neštěstí a ničení ŽP a zdraví obyvatel, jakožto zneužívání následků....

Navíc myslet si, že něco spálím a ono to zmizí, je prostě jen ukázka nepochopení fyziky a chemie...


Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

16.3.2020 13:31 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já si také myslím, že případné spalovny SKO by mohly být ve vlastnictví měst a obcí, obdobně se to diskutuje v případě vodárenských společností, jako součást kritické infrastruktury. Měl by to veřejný zájem ne business.

Nepoužitelné komunální odpady existují, není mojím stylem urážet ostatní diskutující, nicméně zjevně strkáte hlavu do písku či máte nasazené růžové brýle.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 01:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Milý Kašpárku, zařízení na energetické využití odpadu jsou zcela přirozenou součástí oběhového hospodářství, protože vždy budou vznikat odpady, které nebude možné recyklovat nebo to nebude mít smysl. Životní prostředí jednoznačně nejvíce poškozuje skládkování odpadu. Naprostou většinu zbytků po spalování tvoří škvára, kterou lze použít jako náhradu primárních materiálů například na stavbách silnic. Jedovatého popílku jsou zhruba 2 % a je likvidován odpovídajícím způsobem. Je to samozřejmě nesrovnatelně bezpečnější, než když jsou ty samé jedovaté látky rozptýlené v tělese daleko méně zabezpečené skládky komunálního odpadu, kde běžně dochází k průsakům do spodních vod. Recyklace je určitě lepší než energetické využití odpadu, to nikdo nezpochybňuje, ale ani ty nejvyspělejší země nedokáží veškerý odpad recyklovat a ani to nedává smysl, a to ani z hlediska ochrany životního prostředí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.3.2020 07:25 Reaguje na Martin Hájek
Vidíte a v tom s vámi souhlasím... jenže jsme v ČR.... a tady se vše děje z jiných popudů a jiným způsobem než popisujete.... A O TO TU JDE!
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

15.3.2020 19:24
Pokud by spalování energeticky využitelného odpadu mělo nahradit spalování uhlí u již existujících teplaren a elektráren, tak jsem všemi deseti pro, protože dopravní infrastruktura tam vždy je k dispozici, území je už zhuntovane, a infrastruktura a sítě okolo jsou kolem také k dispozici. Navíc při spalování EVO nedochází k uvolňování radioaktivních prvků jako při spalování uhlí které neumíme vůbec dosud odfiltrovat.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 02:01 Reaguje na Filip Kondapaneni
Liberec a Brno, kde se pro výrobu tepla využívá převážně zemní plyn už ZEVO mají, všechna ostatní větší města mají zpravidla výrobu tepla na bázi uhlí, takže energetické využití odpadu by nahradilo právě uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 13:17 Reaguje na Martin Hájek
To vidím jako velmi dobré řešení. Ale je někdo schopen to prosadit a skutečně postavit?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.3.2020 07:25 Reaguje na Filip Kondapaneni
:D
Odpovědět
Beno Trávníček

Beno Trávníček

15.3.2020 20:43
Kdykoli začneme o ZEVO přemýšlet jen jako o formě nákládání s odpady - jsme ve slepé uličce. Je to komplexní a minimálně stejně významně energetický problém. Ostatně, jestli se nepletu, nejnovější českou spalovnu v Chotíkově neprovozuje ryze odpadářská společnost, ale tamní splečnost teplárenská.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 01:52 Reaguje na Beno Trávníček
Zařízení v Liberci také.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

16.3.2020 01:24
Je otázka, zda by okolní státy dovolily dovoz komunálního odpadu do svých spaloven. Osobně si myslím, že spíše dojde prodloužení provozu stávajícíh skládek. Poté se možná rozhýbou ledy.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

16.3.2020 02:03 Reaguje na Miloš Večeřa
Ale dovolily, ale nechají si za to řádně zaplatit. Je naprostý nesmysl vyvážet odpad, nechat s ním topit jiné země a ještě jim za to platit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.3.2020 13:15 Reaguje na Martin Hájek
nemyslím si. U nás mají lidé oprávněně velmu hlubokou nedůvěru ve státní orgány a jakoukoliv spalovnu odpadů budou bojkotovat.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pardubice-znovu-odmitnou-spalovnu-v-rybitvi
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

18.3.2020 06:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak.... protože nejsou hloupý....
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist