https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cerny-podhorecky-benettova-otevreny-dopis-ministryni-zivotniho-prostredi-zastavte-lov-brezich-lani
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Černý, Podhorecký, Benettová: Otevřený dopis ministryni životního prostředí: zastavte lov březích laní

8.2.2022
Vážená paní ministryně,
znepokojeni stavem lovu samičí jelení zvěře v NP Šumava se na Vás obracíme s prosbou o zjednání nápravy. Správa NP Šumava pod jejím současným vedením, politicky dosazeném předešlou vládou, rezignovala na veškerou etiku lovu spárkaté zvěře. Nikdy v moderní historii české myslivosti, jejíž tradice jsou mj. zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO, se u nás v ČR tak strašně nezacházelo s jelení zvěří. Jsme tímto stavem znepokojeni a žádáme Vás o zjednání nápravy.
 
Blíží se konec ledna (pozn. red.: otevřený dopis byl paní ministryni poslán v lednu) a s ním i konec hlavní lovecké sezóny, kdy je možné lovit veškerou jelení zvěř, jak dospělou, tak mladou. Podle novely myslivecké vyhlášky je od 1. 2. možné lovit zvěř mladou do věku dvou let. Jedná se o kolouchy narozené v květnu až červnu roku 2021, a mladé laně narozené v květnu až červnu roku 2020.

Největší problém spatřujeme v lovu mladých laní, které v září či počátkem října 2021 byly oplodněny a v současné době se v nich vyvíjí plod. Mladé březí laně jsou v NP Šumava loveny nejenom v únoru, ale i v březnu, dubnu a dokonce ještě v květnu.

Lovit mladé březí laně je naprosto neetické, odporuje to veškeré etice, dobrým mravům, a rozhodně se to neslučuje s principy ochrany přírody, natož pak v národním parku, který nyní patří do Vaší gesce. Kupříkladu mladá laň (20 měsíců stáří) ulovená v únoru v sobě nosí plod velký cca 30 cm. Mladá laň ulovená v květnu ve věku 23 měsíců má plod již plně vyvinutý a je téměř před porodem. Podle myslivecké novely je povoleno střílet dvouletou samičí zvěř, ale zakázané střílet zvěř samičí tříletou. Nedává to žádný smysl, protože rozdíl mezi reprodukčním procesem u laně ve věku starší než 24 měsíců a u laně mladší 24 měsíců není žádný.

Starší i mladší laň je oplodněna v září až říjnu, délka jejich březosti trvá v rozmezí 8 až 9 měsíců. Navíc rozeznat od sebe laň dvouletou a tříletou je mimořádně obtížné, zvláště tehdy, kdy se stalo běžným zvykem lovit zvěř v NP Šumava v noci za použití umělého osvícení, noktovizorů a termovizí.

V Národním parku Šumava v období od 1. března do 10. května roku 2020 a roku 2021 bylo uloveno 26 laní, které byly s vysokou pravděpodobností březí. Po jejich ulovení musel být z jejich těla vyjmut plod, který ještě několik minut žije, než se v placentě udusí. Jak takový plod v placentě vyvrhnuté laně vypadá, dokladují přiložené fotografie. Přesně toto se děje ve Vámi řízeném NP Šumava a praktikováno zaměstnanci, jejichž prioritou by měla být ochrana přírody.

Národní park Šumava k této neetické záležitosti sice prohlásil, že nedělá nic nezákonného, ale z pohledu laické a zejména odborné lesnické a myslivecké veřejnosti se jedná o velmi nemorální a neetický způsob redukce jelení zvěře, za kterou Národní park Šumava často schovává své chování vůči jelení zvěři. Navíc, jak si můžete nyní sama ověřit, za tyto nehumánní lovy se v NP Šumava rozdělují horentní odměny. Právě ti lovci, kteří střílí březí laně v období únor až květen, jsou odměňováni nejvíce.

V rámci naší aktivity jsme zjišťovali, jak přistupuje k jelení zvěři Národní park České Švýcarsko, Národní park Krkonoše a Národní park Podyjí. V ostatních národních parcích se nic takového neděje a mladé březí laně se neloví. Jsme toho názoru, že vedení, které tyto praktiky realizuje, nemá nadále spravovat žádné chráněné území, a že je Vaší morální i odbornou povinností na postu ministryně životního prostředí zasáhnout. A to okamžitě na Šumavě a sekundárně vyvinutím iniciativy, která povede ke změně nesmyslné myslivecké vyhlášky, která tyto neetické a nemorální „aktivity“ povoluje.

Před vydáním aktuální vyhlášky o změnách dob lovu zástupci spolku Stop sečení srnčat a zástupci Okresního mysliveckého spolku Příbram (tj. PhDr. Pavla Benettová, Ph.D. a Radek Podhorecký) žádali 3. 10. 2019 při osobním jednání ministra zemědělství o to, aby vyhláška neumožňovala celoroční lov žádného druhu spárkaté zvěře, zejména požadovali zamezit celoroční době lovu u zvěře srnčí. Nejenom že takto stanovená doba lovu jde přímo proti ochraně mláďat, ale zároveň ohrožuje již březí samice spárkaté zvěře, neboť není snadné rozlišit čiplenku či laňku od dvouleté plné srny a laně. A toto úskalí se objevilo jako opodstatněné právě při odstřelech spárkaté zvěře na území NP Šumava. Vyhláška je v gesci MZe. Jako nepřekročitelné minimum požadujeme ukončení lovu všech samic spárkaté zvěře (laní, daněl, srn, muflonek) do 31. 12.

Ing. Daniel Černý - bývalý zaměstnanec Správy NP a CHKO Šumava, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
Radek Podhorecký, člen OMR OMS Příbram
PhDr. Pavla Benettová, PhD., předsedkyně spolku STOP SEČENÍ SRNČAT, z. s.

K naší naléhavé žádosti se připojují další organizace, osobnosti a spolky, jejichž náplní je také ochrana zvířat obecně:
Prof. Ing. Jaroslav Kobliha, CSc - emeritní profesor ČZU, FLD
Doc. Ing. Vladimír Hynek, CSc - emeritní docent ČZU, FLD a bývalý vedoucí oddělení velkoplošných chráněných území na MŽP
Ing. Jiří Janota, Českomoravská myslivecká jednota
Pavel Scherer – odborný chovatel srnčí zvěře
Ing. Hana Černá, Dis. – referentka životního prostředí MěÚ Týn nad Vltavou
Mgr. Robert Plicka, advokát ocenění jako Právník roku za pomoc na poli ochrany zvířat a přírody, majitel advokátní kanceláře PLICKA & PARTNERS oceněné jako velmi doporučovaná Právnická firma roku mj. právě v oblasti práva životního prostředí
Ing. Romana Šonková – zástupkyně Compassion in World Farming v ČR
Hlas zvířat, z.s.
Obraz – Obránci zvířat, z. s.
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT /zkr. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT/
SOS Animals
Kašperskohorské městské lesy s.r.o.
STOP SEČENÍ SRNČAT, z.s.
… a dále většina zaměstnanců správy NP a CHKO Šumava

(Poznámka redakce: Součástí otevřeného dopisu jsou i dvě fotografie, které pro jejich charakter přikládáme ve formě odkazu. Zvažte, zda je chcete vidět a nestačí vám jen popis snímků.)

Foto č. 1 - plod koloucha z ulovené laňky, jejíž věk byl 19. měsíců. Laňka bylo ulovena 15. 1. 2022.
Plod měřil na délku 30 cm. Na tomto příkladu je možné odhadnout, jak velký je plod v únoru či březnu, v době, kdy se tyto mladé laně do věku dvou let mohou lovit.

Foto č. 2 - již plně vyvinutý kolouch vyňatý z lůna laně. Laň byla postřelena v NP Šumava 29. 4. 2021 a 4. 5. 2021 byla dostřelena v sousední honitbě. Na tomto příkladu je možné vidět, jak vyspělý je plod koloucha těsně před jeho porodem. I přes tyto zcela prokazatelné skutečnosti je možné lovit vysoko březí laně, do věku dvou let. Není zde něco špatně? Laň měla věk 23. měsíců a do porodu jí chybělo jen pár dní. Jen pro vaší představu NP Šumava ulovil v roce 2020 a 2021 takovýchto laní 26.


reklama

 
Černý, Podhorecký, Benettová

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (56)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

8.2.2022 12:15
Pod dopis se podepíši také. Ovšem rozhodující slovo mají ekologistická sdružení jako DUHA, Calla, ČSOP, ČSO. Tito a další plně podporují tezi emeritního podadce lesů České republiky Ing. Jana Metzla, že zvěř do přírody nepatří, a je nutno ji vyhubit. Kdo ji chce, ať si ji chová doma na zahradě, v oboře nebo ZOO. Pak již nebude třeba ani fakulta myslivosti jak chce výše uvedený inženýr.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.2.2022 16:29 Reaguje na Michal Ukropec
Rozhodující slovo měl Toman, který to rozšíření doby lovu podepsal. Ale třeba je to skrytý ekologista:-))).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.2.2022 13:42
Podle myslivecké vyhlášky je povoleno střílet dvouletou samičí spárkatou zvěř, ale zakázané střílet zvěř samičí tříletou. Jestliže se jedná z pohledu laické a zejména odborné lesnické a myslivecké veřejnosti o velmi nemorální a neetický způsob redukce jelení zvěře, tak je načase vyhlášku změnit. Jestliže je to názor i odborné lesnické veřejnosti, tak myslím, že MZe by se změnou vyhlášky nemuselo mít problém.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.2.2022 13:48 Reaguje na Majka Kletečková
Problém je v tom, že i ekologista může mít myslivecké zkoušky a zbrojní průkaz. ( třeba Jaromír Bláha z DUHY). Naštěstí tyto zvěrsta provádí pouze odborný personál národního parku. To je to, co odlišuje ekologisty od lidí. Jsou to zrůdy!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

8.2.2022 16:13 Reaguje na Michal Ukropec
Že tě to baví. Neustále ze sebe dělat vola....
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.2.2022 16:48 Reaguje na Petr Eliáš
Lepší být vůl, než klesnout tak nízko, abych toleroval ekologismus.
Odpovědět
Hu

Hunter

8.2.2022 14:54 Reaguje na Majka Kletečková
To že je něco ve vyhlášce, ještě neznamená Majko, že to musíte dělat. Tady jde o etický pohled na věc, pokud někdo záměrně vystřelí na vysokobřezí samici, tak je asi na místě, zamyslet se nad jeho uvažováním a otrlostí a zda vyplácená finanční odměna je pro dotyčného natolik motivující, aby se při vývrhu neboblil, až se ten dusící plod bude z posledních sil hýbat. A o motivaci NP šumava si lze jistě myslet mnohé. Jak to tak vypadá, tak vlci na to nestačí, pokud NP musí přistupovat k natolik neetickým způsobům lovu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

8.2.2022 16:27 Reaguje na Hunter
Etika je sice fajn, ale známe to ... ta samo skoro nikdy nestačí. Zásadní problém je, že k té změně vyhlášky vůbec došlo a proč k ní došlo ... v samotném dopise se píše, že byla snaha o změnu, ale Toman se na ně vybodl a vyhlášku podepsal.

Takže hlavním viníkem je Toman, sorry jako, ta vyhláška takto nikdy neměla dopadnout. A Hubáčková k tomu přišla jak slepej k houslím a celkem přirozeně takhle honem netuší, která bije.
Odpovědět
re

regis24

8.2.2022 16:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Jo, chudák paní ministryně, ona vůbec netuší jaký resort řídí a za co zodpovídá.... Trochu trapný pokus, ne?
Rychle se zapomíná co se dělo v době změny vyhlášky o době lovu. Většina z jedinců. kteří tady teď ukazují svoji neznalost a hloupost v té době Ekolist a podobné plátky již navštěvovala.
Změna vyhlášky byla na popud ekologických organizací v čele s Duhou, měl to být nástroj na boj prosti přemnožené zveři a prosti kůrovci. MZe ji přijalo jako kompromisní řešení s tím, že dává uživatelům honiteb možnost lovu mladé zvěře. Jen a pouze v NP Šumava se vyhláška uchopila jako nástroj genocidy zvěře. Nikdo jiný v ČR to tak nepochopil, ani další národní parky, ani uživatelé honiteb z řad spolků a soukromých osob.
Dobytek je tedy NP Šumava a jeho zřizovatel - MŽP.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 13:59 Reaguje na regis24
Konkrétně k vyhlášce se s podstatně větší znalostí věci vyjádřil o kousek níž pan Schindler.

Já za sebe dodám jen dvě věci. První je ta, že mne fascinuje, jak tu kde kdo kope do Hubáčkové, ale že to primárně neuřídil Toman tu píše jen anarchista Svatá prostota:-))). A druhá je k té vaší poslední větě ... pokud je dobytkem MŽP, tak jde v tom případě o to MŽP, které vedl dvě volební období Brabec. Takže podle vás musí být nutně tím dobytkem právě on, rozhodně ne ta turistka z Hodonína:-))).
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

8.2.2022 16:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Ano. Byly zákony a vyhlášky o likvidaci Židů a nepřátelů zřízení. Je mi zcela jasné, že to byli předci těchto ekologistu kdo je udával a posílal do plynu. Byla na to předse vyhláška. Slušný člověk ji ignoroval.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.2.2022 21:02 Reaguje na Michal Ukropec
Z tohoto Vašeho příspěvku se hned pozná, že jste velký znalec historie. Nejen velký zelený antiekologista.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 14:02 Reaguje na Michal Ukropec
Kdybych na tuhle vaši nesmyslnou a fakt hloupou analogii přistoupil, jakože ani smykem, tak opět platí, že nej xindl byli ti, kteří takové právní normy přijímali.
Nebo ne?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2022 19:06 Reaguje na Svatá Prostoto
Politika je o ideologii. V žádném případě o rozumu nebo logice. Proto je to politika a ne logika. Co je státní, to je šajze. Od úředníka po pošťáka.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.2.2022 21:50 Reaguje na Michal Ukropec
Vaše příspěvky jsou obvykle typický bullshit.
Odpovědět
Hu

Hunter

8.2.2022 17:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Já bych zas Tomana tak nevinil, ta vyhláška vznikla pod hysterickým tlakem ekologistů na snižování stavů spárkaté zvěře. A ona zas není tak špatná, když se používá zdravý rozum. Nám to třeba umožní odlovit podzimní munflončata, která jsou v populaci de facto nežádoucí. A na to posouzení etiky lovu březích laní do dvou let by jste asi fakt musel být mylivec, abyste té problematice trochu lépe rozuměl a vnímal jí i jnak než pohledem striktně se řídícím paragrafovaným zněním nějaké vyhlášky. Chce to trochu zdravého selského rozumu při aplikování paragrafů v praxi a citu k přírodě a živým organismům. možná to zní divně od někoho, kdo toho zabil spoustu :-). Staří jelenáři by na laň nezmáčkli už po 15.12., ačkoli i předchozí doby lovu umožňovaly lov samičí zvěře do 31.1. Ani nacisti nepopravovali těhotné ženy, to umí jen ekologisté v NPŠ.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.2.2022 21:17 Reaguje na Hunter
Už z principu souhlasím, že lov i v zákonných mezích by se měl řídit hlavně citem k přírodě.
Absolutně však nesouhlasím s tvrzením , že současné vyhlášky a jejich změny ohledně dob lovu nejsou zas tak špatné protože...... Od vyhlášky 553/2004 je to jeden paskvil za druhým.
V souvislosti s těmi muflončaty ano, ale on ten problém s lovem mimo " dobu lovu" není jen o muflončatech a není ani o zvěři která je starší dvou let. Takže to řeší jen zlomek toho co by to řešit mělo . No a protože to nic neřeší mělo by to být řešeno úplně jiným způsobem ( jinou vyhláškou).
Také bych nedával lov březích laní jen do souvislosti s NP Šumava. Ono se asi najde více nových či větších vlastníků co "využívají tuto vyhláškou danou možnost. Většinou je to i u nich ještě podpořeno zástřelným.
U NP je to ale do očí bijící a podle mě se to neslučuje ani s posláním parku a ani s tím co tamní ochranáři (samozřejmě s ekology odkudkoli) prosazují. Na jedné straně bezzásahovost, na druhé straně , když se nám to hodí, zasahujeme. No a nejhorší na tom je, že v tom parku by měli v první řadě zasahovat vlci. Dvě nebo tři smečky, čert ví kolik tam toho ve skutečnosti je už něco sežerou. Tak necháme tu Šumavu konečně té přírodě?
No a zaráží mě ještě jedna "maličkost".
Nad střelenou plnou laní se budeme pohoršovat. Ano jsem pohoršen. Ovšem nad střelenou plnou bachyní a to i starší 2 let se budeme zaštiťovat přemnožemostí černé či blížícím se AMP. Já jsem pohoršen i v tomto případě.
Odpovědět
SK

Stanislav Korpass

8.2.2022 21:36
Není to Národní park ,kdo vykonává tyto prasečiny posvěcené legislativním zmetkem,ale konkretní lidé,jestli se tedy tento dobytek, dá nazvat lidmi,kdy za pár korun v sobě dokáží potlačit veškerou úctu k životu a páchat toto zlo a omlouvat to dobrem.Oto smutnější,že si říkají profesionálové a žijí z peněz nás všech.Pak se divíme,že je lov a myslivost a vše s tím spojené dehonestováno,špiněno a zatlačováno na okraj společností.A ochranáři se radují,to že se podíleli na vzniku tohoto zákonného paskvilu si je vědoma jen úzká skupina lidí,veřejnost vidí už jen výsledek,který padá na hlavy všech slušných a poctivých myslivců.Pak se můžeme uběhat na mysliveckých akcích s dravci,se psy ,nebo troubit na rohy,ale pro laika budeme ti ,co střílí ty nenarozená ¨mláďata.Myslím,že jsme se tímto my sami střelili do vlastní nohy a čekám ,jaké stanovisko k tomu zaujme Čmmj,potažmo pan Janota ,co by náš zástupce.Já myslivec,kynolog a sokolník se hluboce stydím za ty,kterým úcta k ještě nenarozenému životu nic neříká.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2022 06:21 Reaguje na Stanislav Korpass
Ti konkrétní lidé jsou zaměstnanci NP Šumava , který spadá pod MŽP. No a park a tedy MŽP je za to ještě navíc platí.
Není to tedy praxe myslivců provádějící myslivost v rámci spolkové myslivosti ale ochranářů ve státní honitbě. Že se různí ochranáři snaží zničit spolkovou myslivost je nad slunce jasné. Jedním z jejich cílů je nastolit Saský model řízení myslivosti. Tedy ten samý model který přibližně funguje v NP.
Na to bychom měli upozorňovat laickou veřejnost. Od Janoty bych reakci nečekal. Ono, pokud se to netýká ČMMJ a toto se ČMMJ zas tak netýká, je asi zbytečné reagovat.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2022 19:08 Reaguje na Jarek Schindler
Janota se chystá jinam pokud ho nezavřou.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.2.2022 07:13 Reaguje na Michal Ukropec
Tak to by musel být Fiala opravdu na hlavu padlý.
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 10:12
Osobně si myslím, že samo vedení NP Šumava se mělo vymezit proti lovu vysokobřezích laní a interně tento lov zakázat.
Jelikož podle množství odlovených laní v minulém období je jasné, že nepřišel nejen zákaz, ale je zde i podpora tohoto lovu, tak by mělo být vedení národního parku odvoláno.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.2.2022 12:48 Reaguje na DAG
Odvoláno za to, že se řídí platnou mysliveckou vyhláškou?
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 13:02 Reaguje na Majka Kletečková
Ano. Myslím, že lidé na takové manažerské úrovni by měli vědět co je morálně správné. Nežijí ve vakuu a ví co je společensky obhajitelné a co již není. Na toto nepřípustnou vyhlášku měli sami upozornit a říct, že ji nebudou využívat u mladých laní ve vysokém stupni březosti.
Navíc po upozornění veřejnosti od pana Mánka na něj podal NP trestní oznámení.
Dle mého těmito kroky velice poškodili "dobrou" pověst NP.
Na druhou stranu asi bude stačit, aby se toho chytli media nebo to dala TV Nova do zpráv a paní minstr bude první, kdo bude řediteli NP kroutit krkem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 14:16 Reaguje na DAG
No, pan Mánek podle mne tvrdí, že pracovníci NPŠ jsou odpovědni za ty skutečně tristní případy, které jsou na fotkách v jeho článku. Což je ale otázkou. Takové tvrzení samozřejmě NP poškozuje. Pokud by byl pan Mánek schopen svá tvrzení/obvinění prokázat, má správa NPŠ průser. Právem. Pokud je ale schopen prokázat není, tak se jedná o křivé obvinění a je zcela ok, když bude mít průser on.

Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 14:48 Reaguje na Svatá Prostoto
S panem Mánkem, jsem to napsal, abych doplnil obraz vedení NP.
Ani v předchozích článcích jsem p. Mánka nijak neprotěžoval a chybu při lovu může udělat každý.
Jenže se stále kupí negativní zprávy, které jsou lehko ověřitelné.
I když lovem březích laní do 2 let věku nedělají nic nelegálního, tak si myslím, že vedení takové přírodní perly jako je NP, by měli mít vůči přírodě nějaké morální mantinely.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 15:54 Reaguje na DAG
Já si hlavně myslím, že by ty mantinely měli mít jak na MZe, které vydává vyhlášku, tak na MŽP, které reguluje lov v NP.
Navíc je otázkou, na kterou ale asi nikdo neznáme odpověď, zda v tomto směru neprobíhala nějaká komunikace mezi NPŠ a jeho zřizovatelem, tedy MŽP, a pokud ano, tak s jakým výsledkem.

Já beru, že ta stávající úprava je asi špatná. A že je potřeba ji změnit. Ale prostě ten postup ... systémový problém, který je primárně na straně MZe, budeme řešit tím, že napálíme Hubeného, bo ten pár lidem silně leží v žaludku, a zkusíme to prostřednictvím Hubáčkové, která ještě moc neví která bije ... to je forma řešení, která mi přijde účelová jak prase.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 14:11 Reaguje na DAG
Myslíte to dobře a na první dobrou by se s vámi dalo souhlasit, ale pokud existuje nějaká Směrnice o lovu v NP, která je vydaná MŽP jako zřizovatelem, tak ředitel NP může dost těžko sám o sobě vydat nějaký interně příkaz, který s touto Směrnicí bude v rozporu.

Navíc, z článků mi to není úplně jasné, je otázkou jak je postupováno v jiných NP a pokud rozdílně, tak proč nedošlo ze strany MŽP k nějakému sjednocení. Nevěřím, že by MŽP nemělo z parků dostatek informací o tom, jak tyto v případě lovu zvěře postupují.
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 14:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Není to směrnice. Je to vyhláška, kde je stanovena doba lovu.
Ta doba u lovu zvěře do dvou let je prostě přehnaná.
Ovšem u lovu máte tu možnost, že tu zvěř zastřelit nemusíte. Nikdo Vám to nepřikazuje.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 15:37 Reaguje na DAG
Vyhláška platí všude a byla vydána MZe. Směrnice je vydávána MŽP a týká se pouze národních parků.
Odpovědět
Sl

Slovan

9.2.2022 11:28
Trochu se mi zdá, že je to pouze boj určitých kruhů proti současnému vedení NPŠ, který vede jeden z nejhorších ředitelů NPŠ “ublížený dobrák” Mánek. A už neví, jak současné vedení sesadit.
Žádný jasný důkaz jsem stále neviděl. U druhé fotky je i přiznáno, že laň byla reálně ulovena mimo NPŠ - jak má člověk tedy věřit, že byla postřelena uvnitř NPŠ? To, že se správa NPŠ už proti Mánkovi a jeho lžím bránila žalobou mi říká, že tady jde o něco jiného.
Chyba se stát může, ale to se děje všude. Bohužel. Daná vyhláška se musí tak či tak změnit... tam souhlas.

Nejlepší je věta: “a dále většina zaměstnanců správy NP a CHKO Šumava” - tak určitě :) Proč jen tomu člověk nevěří... asi proto, že je to kravina, že.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.2.2022 12:50 Reaguje na Slovan
Také mi to tak připadá.
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 13:10 Reaguje na Slovan
A proč by to obyčejní lesníci z NP nemohli podepsat. To oni dělají špinavou práci, která se jim nelíbí. To nedělá ředitel.
I kdyby ty fotky byly od jinud. Tak stále je ve výkazech kolik laní ulovili ve vysoké březosti. To je 26.
Takže Vám to možná přijde jako kravina a mě jako obrana z bezvýchodné situace, kdy musí hajní střílet plné laně, pod hrozbou existenční likvidace, to jest ztráta platu nebo propuštění z práce.
Já věřím tomu, že to podepsali.
Odpovědět
Sl

Slovan

9.2.2022 14:03 Reaguje na DAG
Jedná se pouze o tvrzení autorů otevřeného dopisu, že je podporuje většina zaměstnanců správy NP a CHKO Šumava. Jsou tam jména a organizace a pak najednou takovéto tvrzení bez jediného jména. Ať tedy někdo veřejně vystoupí "ze stínu" a popíše co se tedy dělo a děje. Aspoň jeden reálný zaměstnanec! Ne, nevěřím jim to.
Vy jste si 100% jist, že ty laně byli březí? Jako já nevidím jediný důvod k tomu, aby správa tlačila na to, aby byla lovena zvěř, která je březí. Že se nějaký exces třeba i stal? Možná... ale že by to bylo cílené?

Pokud i fotky mající dokázat nemorální činnost lidí ze správy NPŠ pochází ve skutečnosti mimo území NPŠ, pak je těžké uvěřit tomu, že se jedná o víc než jen o snahu sesadit za jakoukoli cenu současné vedení NPŠ, které evidentně mnoha lidem leze na nervy tím, že tam nedovolí nějakou velkou výstavbu a že ten park vedou k větší bezzásahovosti.
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 14:32 Reaguje na Slovan
Já vím určitě, že ty laně byli plné. Na to stačí spodní čelist a vědět jak příroda funguje :)
Nehledejte za vším politický boj. Už jen to, že se k tomu otevřeně vyjadřují bývalí zaměstnanci, kteří jistě komunikují se současnými je pro mě přesvědčivá informace.
Navíc dalším nemorálním nápadem vedení NP byl odstřel zvěře v přezimovacích obůrkách.
Osobně moc nechápu tuto až nesmyslnou snahu k odstřelu za každou cenu. Množství vysoké zvěře je NP na relativně nízké úrovni a plán odstřelu NP snižuje.
Leda, že by to už měli tak vystřílené, že prostě musí střelit co příjde, aby vůbec ty snížené plány splnili.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2022 14:36 Reaguje na DAG
Nevědí to přece ani samotní autoři dopisu.
Víte, ten bývalí zaměstnanec tam v letech 2020/21 již několik let nepracoval. Mě by tedy spíše zajímal názor nějakého současného.
Já nebudu bránit správu, pokud někdo předloží jasný důkaz. Ten zde prostě z mého pohledu není. Někomu to sice evidetně stačí ale mě ne. Celé mi přijde jen jako akce jak se zbavit současného vedení parku v momentě, kdy se vystřídala politická reprezentace a je nový ministr. Naštěstí Hubáčková obstála.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 14:23 Reaguje na DAG
"Tak stále je ve výkazech kolik laní ulovili ve vysoké březosti. To je 26."

Fakt je v těch výkazech uvedeno, že všechny ty laně byly ve vysoké březosti?
Pokud to podepsali, tak ty podpisy musí někde být. Do té doby ...

Aby bylo jasno, já nekopu za NPŠ, stejně tak se nehodlám montovat do myslivosti, ale prostě pokud někdo někoho z něčeho obviní, tak musí být schopen jednoznačně prokázat jeho zavinění. A podpisům uvěřím až když je uvidím. To naše generace Novotného dětí:-) má už tak nějak v genech;-).
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 14:43 Reaguje na Svatá Prostoto
Je to jednoduché, každá laň jde do říje v 1,5 letech. To je v září. U spárkatě zvěře je v podstatě 100% jistota, že se říje podaří :) Jakmile tuto laň střelíte po konci ledna(oficiální lov i starších kusů je do 31.1. už i to je podle mě dost na hraně), tak je v dosti pokročilém stavu březosti. Čím vice postupujete dále k jaru, je tato zvěř stále ve vyšším stupni březosti. To co kdy ulovíte, tak vykazujete v měsíčním hlášení a nakonec předkládáte ke kontrole čelist. Je to jednoduše prokazatelné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

9.2.2022 15:47 Reaguje na DAG
I v článku nahoře se píše jen o pravděpodobnosti ... "V Národním parku Šumava v období od 1. března do 10. května roku 2020 a roku 2021 bylo uloveno 26 laní, které byly s vysokou pravděpodobností březí."

Je tedy asi vysoce pravděpodobné, že značná část z těch laní byla březí, ale že to bylo opravdu všech 26 ulovených kusů je neprokazatelné tvrzení.

To čistě pro pořádek. Ten v právu musí být:-).

A furt je podle mne problém v té vyhlášce. I v článku se píše ... "Podle myslivecké novely je povoleno střílet dvouletou samičí zvěř, ale zakázané střílet zvěř samičí tříletou. Nedává to žádný smysl, protože rozdíl mezi reprodukčním procesem u laně ve věku starší než 24 měsíců a u laně mladší 24 měsíců není žádný."

Takže dopis sice apeluje na Hubáčkovou, ať změní Směrnici, tedy pravidla lovu v NP, ale současně se v něm píše, že blbě je vyhláška ... proč tedy, klidně souběžně, neapelují u Nekuly na změnu vyhlášky???
Odpovědět
DA

DAG

9.2.2022 16:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Odpověď i na Váš příspěvek výše. Mě v žaludku nikdo neleží. Já ani nevím jak se jmenuje ředitel NP, ale z činů a komunikace usuzuji, že to není člověk na svém místě.
Jestli na něj někdo tlačí, tak je to jeho věc, že to neumí ustát.
Váš pořádek je sice fajn, ale vysoce pravděpodobné je tam napsáno, protože nemusí být 100 % zvěře plné. Viz. moje poznámky výše.
Jinak s Vámi souhlasím, vedení NP se do situace dostalo, protože si mysleli, že když nebudou porušovat zákon, tak nikdo nic namítat nebude. Systémové řešení je na někom jiném a Vedení NP se proviňuje jen nemorálním chováním.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

9.2.2022 20:02 Reaguje na Svatá Prostoto
Vyhláška spoušť pušky nemačká. Nedávno tu byla snaha ochranářů na zavedení bezzásahovosti na 10% území státu. Tedy 10% bez lesnictví, myslivosti, zemedělství a rybářství. V tomto případě NP kde je navíc bezzásahovost bezprecedentně prosazovaná se v případě zvěře ale zasahuje. Právě NP Šumava by měl sloužit pro poznání vztahů vlk kořist. No místo něj mu jeho budoucí potravu za zástřelné likviduje ochranář střežící na významné ploše parku bezzásahovost. To přece nejde dohromady.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.2.2022 17:04
Pánové Černý a Podhorecký, paní Benettová,
nerozumím tomu, proč jste svůj otevřený dopis neadresovali také ministrovi zemědělství.

Sporné rozšíření doby lovu spadá na vrub MZe, onu neetickou úpravu podepsal Toman. A jen na MZe mohou v oné myslivecké vyhlášce onu kontroverzní úpravu změnit.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2022 19:14 Reaguje na Majka Kletečková
A od kdy N.P. Šumava spadá pod ministerstvo zemědělství? Zcela zjevně jste ekologistka! Zvěrstva dělají ekologisti od ČSOP, přes Erika Geusse až po ministra MŽP.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.2.2022 17:57
Je mi smutno z toho, kam až došli někteří "ochránci přírody", když hájí
konání profesionálních ochránců v NPŠ jako vrcholově nejchráněnějším
území v republice a vše s posvěcením nejvyšších ochránců přírody z min.
životního prostředí. Takovou "prasárnu" hájí pouze ideový zaslepenec,
kterému o přírodu a zvířata asi ani nejde. Našel si svou "stranu" pro
válku s myslivci, rybáři, lesáky, zemědělci atd. a bojuje nehledíc na
způsob jak. Čekal bych, že se proti střílení březích lani ozvou první
pánové Slovan, Eliáš, Kašpárek a paní Kletečková, ale nikoliv, ty laně
musí "hájit" myslivci a realisté, které výše zmínění vždy kritizují.
Ochrana přírody přerostla v náboženství, kde se nemyslí, ale pouze
věří svým kněžím a papeži na ministerském postu. Výše jmenovaní vám
opravdu nevadí, že se střílejí březí laně z rozhodnutí vedení NPŠ a
že to ministryně omlouvá chybou vyhlášky a okamžitě nezakáže formou
nařízení? Opravdu vám to nevadí? Mi ano a nehledám žádná slova k
obhajobě daného konání. Asi jsem z jiné generace ochranářů, kteří
používali mozek a ne jako kývači na rozhodnutí pochybných vůdců.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

9.2.2022 23:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Mluvíte mě z duše. Bohužel, většina současných ochránců přírody nebere přírodu jako celek, přírodě škodí a je mezi nimi i dost takových, kteří by měli navštívit psychiatra. Za vše hovoří jasně prohlášení jejich guru Malíka-Všechny ty drony, termovize a dobrovolníci, zachrańující při žních srnčata, pomáhají likvidovat české lesy. Petrův Zdar
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2022 14:26 Reaguje na Jan Knap
Ten Malík mě zaujal - nikde jsem ovšem nenašel, ačkoli jsem se fakt snažil. Mohl byste mi, prosím, poslat zdroj ze kterého tyto informace čerpáte?
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

10.2.2022 20:37 Reaguje na Slovan
plus paní Kletečková-hledejte na Facebooku u Malíka. Jen tak na okraj, ty jeho slova připomněl nedávno při diskuzi v jedné ekologické skupině právě při probírání těchto otevřených dopisů člověk, kterého uznávám a kterého považuji za skutečného ochránce přírody, kterou aktivně provádí jako člen ČSOP i jako předseda ekologického spolku, kde se podílí na udržování desítek ha krajiny, organizuje vysazování alejí, tvorbu mezí a pod. a vnímá ochranu přírody jako celek a není zaslepen jedním druhem bez ohledu na následky. Prostě nechrání přírodu pouze hubou jako někdo. Petrův Zdar
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2022 21:12 Reaguje na Jan Knap
Vy obviňujete, vy dokládejte. Jestli nic nedokážete doložit, neobviňujte.

A když už v tom budete. Jak se ta ekologická skupina jmenuje?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.2.2022 15:31 Reaguje na Jan Knap
Také prosím o zdroj, ze kterého čerpáte informaci o prohlášení pana Malíka. Předem děkuji.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2022 14:23 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku, to vaše neustálé poučování je vskutku kouzelné. Autoři nepředložili jediný hmatatelný a neprůstřelný důkaz, že by se jednalo o politiku správy NPŠ. Prostě nic, ale vševědoucí Machaček si z toho vyvodí jediný závěr - správa NPŠ je vinna. Vůbec vám nepřijde divné, že tento "boj" vede Mánek, který byl vyhozen a nahrazen právě Hubeným, který ten park vede jak vede a je proto tím pověstným "trnem v oku" mnoha vlivným lidem, kteří by si v parku rádi něco postavili. Nemají ho rádi ani odmítači bezzásahovosti apod. Mě zase obviňujete, že tento způsob regulace obhajuji... ne, neobhajuji a nikdy jsem neobhajoval! Stejně tak nikdo nevede válku s myslivci, rybáři, lesáky nebo zemědělci! Tu válku vede jen vaše hlavička. Tak si všechna tahle obvinění laskavě nechte.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.2.2022 15:39 Reaguje na Slovan
K Vaší odpovědi se připojuji, vidím to stejně jak Vy.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2022 19:35 Reaguje na Slovan
Takže pan ředitel neví, že se v NPŠ střílejí teoreticky
březí laně? Pokud už byl na to aktivisty upozorněn, tak
to ani nezakázal a pouze požádal ministryni, aby se ho
a zaměstnanců veřejně zastala! Ji přesvědčilo co? Slib
a nebo přísaha, že žádná z laní nebyla březí? Co se mi
to snažíte namluvit, když se takového chování zastáváte
a poukazujete, že je to pouze neoprávněná kritika od
bývalého ředitele a bývalých zaměstnanců? Musím pouze
konstatovat, že jste tomu nasadil korunu, když tvrdíte,
že nekritizujete neustále zemědělce, myslivce a lesáky!
Co příspěvky o tom, že si chovatelé dostatečně nechrání
ovce před vlky podle nesmyslných nápadů s ploty a psy,
když jde třeba o pouhých deset kusů ovcí málochovatelů.
O ty jde především, protože nebudou na deset ovcí chovat
dva velké psy a raději zruší chov i se zarostením louky
náletem. Vnucujete národu vlky bez referenda o jejich
vhodnosti do naší pro ně zcela nevhodné hustě zastavěné
země. Včera srazil vlak zase jednu vlčici pár kilometrů
od mého bydliště a nikomu z aktivistů nedochází proč?
Protože by musela projít buď Karvinou, nebo po silnici
a šla tak po trati. Tu nejsou liduprázdné lesy jako ve
Skandinávii, kde je jich díky regulaci méně, než u nás.
Tu se potloukají vesnicemi, po tratích, loví místo zvěře
raději ovce a sbírají kolem tratí a cest mršiny. Není to
nakonec degradace divoké šelmy na zloděje a mrchožrouta?
Vy hájíte ředitele NPŠ prosazujícího bezzásahovost za cenu šíření kůrovce za hranice NP a devastaci zbytku lesů v NP?
Paní Kletečkovou nemíním okomentovat, protože to je marné.
Moji kritiku od vás chápu, protože vám asi leží v žaludku
každý, kdo má otázky, na které neznáte odpověď a taky má
argumenty, které vyvracejí aktivistické bludy z příruček.
Upozorňuji, že vám odteď u všech vašich kritických kydů
na myslivce, rybáře, lesáky, zemědělce atd . připomenu,
že se dopouštíte jejich kritiky. Jinak má hlavička se
snaží upozorňovat na nesmysly a kritizovat skutečné
nešvary ničící životní prostředí ekologisty a lumpy
a naopak pochválím ty, kteří na tu zhovadilost v NPŠ
s laněmi upozornili veřejnost.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2022 21:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Kritika neznamená vést válku vy chytráku. Já kritizovat budu když budu mít důvod. A je mi jedno koho. Ale žádnou válku s těmi lidmi nevedu. Přestaňte lhát! Znám nejednoho rybáře, zemědělce nebo lesáka a rozhodně s nimi nevedu válku. Naopak.
Vlk je vaše noční můra. Vlka byste nejradši z naší země vyhladil. Vlk může totiž za všechny problémy naší přírody - spolu s vydrou samozřejmě. O tom se s váma ale nehodlám pod tímto článkem dohadovat. Ve Skandinávii jich je ale rozhodně několikanásobně víc a ta regulace je tam na nízké úrovni (nepočítám extrémní Norsko). Ale k tomu už sem si napsal pod článek s tímto tématem.
Vy jste jen ten typický člověk, který se chce současného vedení NPŠ zbavit za každou cenu. Bez jasných důkazů... ale to není důležité. Důležité je, že se zbavíte lidí se kterými nesouhlasíte a kteří dělají věci jinak. Podporují např. onu bezzásahovost. To je fuj, ikdyž realita ukazuje opak. Ikdyž... vševěd je tu Machaček, tak kdoví :)
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.2.2022 22:32 Reaguje na Slovan
S osobou, která se považuje za vševěda, se nedá vést rozumná polemika. Zvlášť když takový člověk není schopen rozlišit dojmy a fakta.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2022 09:37 Reaguje na Majka Kletečková
Diskuse s vámi ohledně odpovědí na mé otázky
v minulosti byla zoufalá a nemíním vás jako vy mne "titulovat", abych nebyl smazán!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2022 09:35 Reaguje na Slovan
Budu pozorně sledovat vaše příspěvky a tím končím
tuto diskusi.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist