https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-komora-architektu-vyjadreni-k-novemu-stavebnimu-zakonu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká komora architektů: Vyjádření k novému stavebnímu zákonu

6.6.2021
Za promeškanou příležitost považuje Česká komora architektů oblast územního plánování, která nebyla návrhem schváleným v poslanecké sněmovně nijak posílena. Ilustrační snímek.
Za promeškanou příležitost považuje Česká komora architektů oblast územního plánování, která nebyla návrhem schváleným v poslanecké sněmovně nijak posílena. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Ve středu 26. května 2021 byl hlasy ANO za podpory SPD ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně schválen nový stavební zákon, který nyní pokračuje k projednání do horní sněmovny Parlamentu. Česká komora architektů (ČKA) dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala (viz dokument 10 tezí k novému stavebnímu zákonu). Výsledek více než dvouleté práce řady odborníků pod vedením MMR však bohužel není příležitostí k potlesku.
 

ČKA kvituje části schváleného návrhu stavebního zákona směřující k zjednodušení nepřehledného a komplikovaného procesu, nejen pro stavebníky. Jediná, digitálně podaná žádost o vydání rozhodnutí je předpokladem pro posun Česka z posledních příček mezinárodních statistik délky povolovacích procesů mezi moderní fungující státy. Maximální integrace dotčených orgánů pod stavební úřad a přenesení odpovědnosti za vyvážení a ochranu veřejných zájmů na stát je rovněž nevyhnutelným krokem a je pozitivní, že MMR v tomto ohledu ustálo značný odpor ze strany ostatních ministerstev. ČKA dále vítá právo vlastních stavebních předpisů pro Prahu, Brno a Ostravu, avšak za promarněnou příležitost považuje neschválení pozměňovacího návrhu umožňujícího ve zvláštních případech odchýlení od obecně závazných požadavků také pro ostatní obce. Podporu ČKA má i přijatý pozměňovací návrh, který změnil definici obytné místnosti odstraňující požadavek na normové denní osvětlení, stanovené pro ideální světelné poměry. To umožní výstavbu a rekonstrukce v centrech měst, kde u užších profilů ulic nelze normového osvětlení dosáhnout, přičemž se nejedná o nekvalitní bydlení.

Za promeškanou příležitost, která ve výsledku ohrozí fungování celé právní úpravy, ČKA naopak považuje oblast územního plánování, která nebyla návrhem schváleným v poslanecké sněmovně nijak posílena. Kvalitní územní plány a podrobnější plánovací dokumentace jsou podmínkou zefektivnění povolování staveb, nemá-li jít na úkor urbanistické kvality a dalších veřejných zájmů, jako je ochrana životního prostředí či památkového fondu. Rovnováze mezi pravomocí samosprávy a statní správy mohl napomoci - bohužel nepřijatý - pozměňovací návrh svěřující pořizování územně plánovací dokumentace samosprávě. Zcela nepochopitelné je nezařazení a neschválení zkráceného postupu změn územních plánů, který je dle aktuálně platné úpravy jednou z mála možností časové úspory. Nesrozumitelný je také odpor MMR a neschválení pozměňovacího návrhu iniciovaného ČKA, který definuje pojem dozor projektanta (dosud „autorský dozor“) a jeho zařazení do vybraných činností, jež zákonná úprava požaduje u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, aniž by však upřesňovala, co je náplní této povinnosti.

ČKA odmítá proces, který schválení návrhu stavebního zákona poslaneckou sněmovnou předcházel, zejména pak komplexní změny schválené v poslanecké sněmovně a neprojednané s příslušnými orgány státní správy. Stavební zákon je norma zásadního významu pro udržitelný rozvoj České republiky. Její silové vydání, bez podpory napříč politickými stranami ve sněmovně v nedostatečně projednané podobě, se na jejím budoucím fungovaní nepochybně negativně podepíše.

ČKA ve třetím čtení podporovala pozměňovací návrhy připravené na základě tzv. Čtyř městských artikulů a úsilí skupiny připomínkových míst spojených pod označením „Velká města“ i samospráv obecně. V podpoře bude pokračovat i nadále před hlasováním v Senátu ČR. Tam nyní míří návrh zákona, který je sice v parciálních bodech progresivní, ale jako celek tento kompilát z pozměňovacích návrhů zřejmě nenapraví problémy současné právní úpravy.


reklama

 
Česká komora architektů

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PE

Petr Eko

6.6.2021 11:39
Jak tedy chápat postoj ČKA?? Zákon po pozměňovacích návrzích už není ideální, ale přesto ho podporují?? Proč tedy??

Ale k meritu věci - proč nemám k zákonu důvěru - zákon iniciovala Hospodářská komora a ta nechrání zájmy běžných stavebníků rodinných domků, ale jen velké developery.
A proto kope za ně. A co těmto developerům „brání v rozletu“? Hlavně památkáři a ochránci přírody, to je známá věc. A čí pravomoci mají být nejvíce osekány - právě památkářů a ochránců přírody. Čili účel je jasný - vytvořit vhodný „právní rámec“ a ještě i menší chaos (přesun pracovníků ze samospráv pod stát) a tím se vytvoří ideální podmínky pro schválení různých kontroverzních staveb v CHKO a památkových zónách. To mi nikdo nevymluví, že toto je ten pravý účel tohoto nového zákona..

Pak co mi vadí - viděl už někdo tu tolikrát citovanou tabulku světové banky?? Kolik tam je tedy uvedeno, jak dlouho řízení trvají - ať to můžeme porovnat se svými REÁLNÝMI zkušenostmi? Dále - kdo dal podklady Světové bance?? Tipl bych si Hospodářská komora …
Pak zvažme - kolik u nás ročně proběhne všech řízení od přípojek přes rodinné domy až po velké developerské projekty ?? Dám odhad 100 000.. A kolik z nich se může „táhnout roky“ ?? 100 případů ?? Pak to je 0,1 % !!! A kvůli tomu se mění zákon?? Pokud ano, pak musí být ve hře opět nějaký zásadní důvod, proč ti velcí hráči do toho nainvestovali tolik milionů ?? A je to opravdu snaha „pomoci obyčejnému stavebníkovi“ nebo si připravují podmínky pro sebe.

Dále se cituje ta jediná žádost.. Pokud není stavba v CHKO a MPR pak stačí jen žádost o koordinované vyjádření, čili jedna žádost o vyjádření a jedna žádost o společné řízení atd. Pokud to je v CHKO či MPR, pak je tak složité podat dvě žádosti navíc ?? Určitě, problém je, že některým vadí PODMÍNKY, které si tyto úřady stanovují. Čili opět úspora a argument který nestojí za nic..

Mám tedy za to, že vše směřuje ke zneužití tohoto zákona pro jisté projekty, které jsou v současné době nepovolitelné, a proto, když developeři neupěli za stávajících podmínek, jdou na to oklikou přes tento „svůj“ zákon..

Závěrem - netvrdím, že by stávající zákon nepotřeboval vylepšení, ale zde jsou ty boční či zákulisní zájmy tak viditelné, že pár drobných vylepšení nevyváží to, že hrozí zástavba a výstavba v posledních chráněných oblastech, ať v přírodních či v městských památkových oblastech. Co Vy na to ??
Odpovědět
PK

Pavel Karel

6.6.2021 13:34 Reaguje na Petr Eko
Díky za kvalifikovaný vhled... neoliberální kapitalismus jde (s pomocí státních institucí) za ziskem přes mrtvoly...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

7.6.2021 10:27 Reaguje na Petr Eko
Vystihl a shrnul jste to poměrně přesně...

Účelem této novely NENÍ ZRYCHLENÍ PROCESU POVOLOVÁNÍ CESTOU JEHO ZEFEKTIVNĚNÍ A RACIONALIZOVÁNÍ, ALE POUZE ZNEUŽITÍ TOHOTO NÁVRHU K OKLEŠTĚNÍ NÁSTROJŮ NA UDRŽOVÁNÍ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ VŠECH JEHO OBYVATEL.... JE TO JEDNODUŠE ŘEČENO SNAHA O TO, ABY SE MOHLO STAVĚT COKOLIV, KDEKOLIV A JAKOUKOLIV CESTOU. JE TO EVIDETNNÍ PODPORA BUSINESSU DEVELOPERSKÉHO SEKTORU NA ÚKOR OBYVATEL TÉTO ZEMĚ I VŠECH SLOŽEK ŽP....

Jsem si poměrně jistý, že senátem to neprojde, každopádně i kdyby to prošlo, tak to bude první rozumná vláda stejně opět předělávat, aby to bylo opravdu v zájmu a ku prospěchu obyvatel ČR....

ČR takovéto účelové snahy o ovládnutí nějakého businessu cestou protlačování zákonů "na objednávku nějaké úzké zájmové sféry" vždy poškodí. Už jen tím, že se u nás neustále mění zákony a to vede k odrazování investičních akcí ze zahraničí (nečitelnost a nestálost právního rámce). Stylem protlačím zákon, přijme se, přijde nová vláda a ta to zase vrátí zpět nebo zákon celkově změní (aby nebyl škodlivý). A pak také to, že periody, ve které zákon platil samozřejmě využijí ti co ty změny protlačovali a obohatí se na tom. Opět na úkor celé společnosti.

Je třeba, aby takto důležité zákony prošli vždy co nejširším politickým a hlavně odborným diskursem a aby byl tak připraven opravdu kvalitní zákon, který je v zájmu celé společnosti.

Toho se ale od této vlády procpávačů toxických a sebestředných zákonů na objednávku čekat již opravdu nedá.... ti jsou čitelní až hanba.... škoda jen, že to ještě pořád tolik lidí v ČR nevidí a že má tato vláda (její strany) pořád ještě poměrně velkou podporu.... všechno mají v rukou obyvatelé této země... úplně vše...
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.6.2021 13:40
Kecali do toho samí aktivisti. Podle toho to vypadá. Jako technik ( čkait) nesouhlasím s architekty, a jako hospodář v krajině ( včelař, rybář, zahrádkář, myslivec) nesouhlasím s činností ekologistů.
Odpovědět
rl

rýpal lesní

8.6.2021 17:25 Reaguje na Michal Ukropec
Tak to by jste měl vědět, že jste aktivista sám. ČKAIT bylo účastno, ale kbvalita práce na připomínkách byla jako v mateřeské školce. Návrh byl z prostředí Hospodářské komory ČR a developerských lobby a velkých stavebních firem. Podporováno ČKA i ČKAIT. A pokud pracujete ve stavbách a přípravě, víte sám, že to o délkách lhůt není. Je to o ceně a snaze za každou cenu vyhovět zadavateli práce. A ta je přijímána s nízkou cenou u většiny malých a středních, a dobře živena na veřejných zakázkách. Podělte si výrobnost a ceny hodinové, a uvidíte, jak to je.
Kvalita projektů je strašná, kdo pamatuje vyhl. 5, nebo 105, ví o co jde. Prakticky se rozpadlo umění projektovat, připravovat stavby a umí to jen velké firmy, ostatní se pokoušejí o cosi, co se dá nazvat řízením zakázky. Se všemi důsledky.
Posledním rozumným tvůrcem krajiny u vás byl Jakub Krčín. Ale stál za ním král a rozvoj rybníků. Zatím jsou u vás zbytky, místně již nastává soumrak ( jiné kraje ).
Dát do rukou starostům územní plánování povede k účelovým změnám územních plánů podle toho, jak kdo bude potřebovat, a bez toho aby byla koncepce. Starosta je volen a je závislý jak vyhoví. Bylo a bude. Těch moudrých je jako šafránu.
Tyhle problémy jako technik samozřejmě nevidíte. Ale jsou právě tím, co dělá důvod k problémům. Pak z toho těží právě ti, kteří by neměli dostat slovo a pravomoc, ale peněženky to jistí, oni vědí, jak to udělat. A důsledky dopadnou na ty co to zaplatí v daních.
<rl>
Odpovědět
rl

rýpal lesní

8.6.2021 17:09
Kdo je kým placen, za toho bojuje. <rl>
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist