https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/cyril-mika-moje-uvaha-k-soucasnemu-stavu-myslivosti-a-co-mu-predchazelo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Cyril Mika: Moje úvaha k současnému stavu myslivosti a co mu předcházelo

18.3.2023
V úvodu mého pojednání podotýkám, že nejsem členem žádného sdružení vlastníků, ani zemědělské asociace a ani žádné myslivecké jednoty. Myslivost provozuji od roku 1967 a mysliveckého hospodáře dělám od roku 1971 doposud.
 
Jinak mi není smutno po starých, údajně „dobrých“ časech socialistické myslivosti.

Nemíním také vést nekonečné diskuze o tom, co by bylo, když by bylo. Úvaha je určená těm, kteří se chtějí zamyslet nad stávajícím stavem.

Jestliže chceme žít ve společnosti bez vážnějších rozporů, tak se musíme řídit jistými normami, respektovanými většinou. Za tímto účelem vydává stát zákony a vyhlášky.

Stávající zákon o myslivosti byl poměrně rychle ušit po změně společenského zřízení a asi nebyl tak mimo, když s drobnými změnami vydržel doposud. O co se jednalo je obecně známo, tj. že do socialistického zákona byly transplantovány kapitalistické prvky založené na nedotknutelném soukromém vlastnictví.

Díky právě změnám nejen v mysliveckém zákoně, ale hlavně změny dalších souvisejících zákonů (zrušení zákona o sdružování občanů, schválení nového občanského zákoníku apod.) vede k stávajícímu stavu. Ukazuje se, že dlouho vyhovující zákon o myslivosti již nevyhovuje a novela dle mého názoru povede jenom k prodlužování agonie. Proto musí být nahrazen zákonem novým, respektujícím stávající dobu a stav.

Vcelku se ani nedivím požadavkům zástupců Sdružení vlastníků obecní, soukromých a církevních lesů a Asociace soukromého zemědělství, protože to jsou požadavky oprávněných vlastníků na svoje práva, která naprosto přesně formulovali. Komentáře pana předsedy Českomoravské myslivecké jednoty nemohu akceptovat.

Položme si otázku, co je to český stát a česká veřejnost. Nejsou to i sedláci, lesáci a vlastníci pozemků, kteří často i díky stávajícím zákonům nemají o provoz myslivosti zájem? Copak řekli, že nebudou respektovat tradice myslivosti a pečovat o přírodní bohatství? Kdyby měli myslivost ve své gesci, tak by asi začali uvažovat i o tom, co jim to přinese a místo masakrování zvěře by možná začali na úkor bezbřehé chemizace prosazovat i biologickou ochranu rozvojem drobné zvěře koroptví, bažantů atd.

Položme si kacířskou otázku, čí je zvěř a čí se stane po řádném ulovení. Není tedy spravedlivější, když se stane majetkem sedláka či lesáka a majitele pozemku, který ji na svoje náklady vychoval, než někoho, kdo (a neberte mne za slovo) si zakoupil výstroj a výzbroj a intenzivně se věnuje lovu? (Byť je to ve volném čase a dle stávajících zákonů v zájmu udržování optimálních stavů.)

Vymezují se proti nim představitelé Českomoravské myslivecké jednoty, kteří vzešli ze státní organizace Vojenských lesů a statku. To tvrdí, že v této organizaci tyto zásady nectili nebo se nedodržují?

Uvedu příklad přežití stávajícího zákona. Jako člen honebního výboru jsem narazil na totální absurditu.

Stručně: Vlastník nemovitosti, parcely 2 ha orné půdy, se stal automaticky členem honebního společenstva, které provozuje myslivost ve vlastní režii. Sám v této honitbě myslivost nevykonává. Svůj pozemek pronajal zemědělskému podniku, který za něj hradí maximálně daň z nemovitosti. Podniku vznikla škoda na tomto a okolních pozemcích způsobená zvěří. Podnik na honebním společenstvu vymáhá škodu, kterou rukou společnou uhradí všichni členové honebního společenstva, kteří většinou ani nejsou myslivci, včetně zmíněného nájemce.

Další problém zákona. O dění v honebním společenstvu rozhoduje valná hromada, tj. sdružení vlastníku. Zamyslel se někdo ze zákonodárců, jak řešit tuto neustále v krátké době se měnící masu osob, na které jsou založena veškerá rozhodnutí? Jak třeba přimět totálně rozhádané spoluvlastníky parcely, kteří odmítají učit osobu, která je bude zastupovat?

Myslím si, že nikdo nemá nic proti tomu, aby se vlastníci pozemků sdružili. Pořád ale musí mít rozhodující slovo vlastník, který nejlépe ví, co je nezbytné a dokud tak nebude, tak nebude ani pořádek. Nemějme obavu, že na svém bude činit zvěrstva.

Můj názor je, že na státních pozemcích musí hospodařit stát. Je absurdní, že Lesy ČR pronajímají honitby a potom se chovají jako chytrá horákyně. Proč by nemohl revírník, nebo vedoucí polesí či ředitel, vykonávat funkci mysliveckého hospodáře, jako tomu je u stejné státní organizace VLS? Není potřeba ani nic vymýšlet ve vyzkoušené organizaci zapojení do lovu myslivecké veřejnosti.

Je ironické, že právě minulý ředitel LČR přišel z funkce ředitele Vojenských lesů. Kde to funguje. Mohu s potěšením k nemalé radosti nejen mé přivítat prozření stávajícího vedení LČR a možná i příslušného ministerstva.

Jedna z největších slabin stávajícího a v tomto směru absolutně nefunkčního zákona je plánováni, tj. zpracování veškerých povinných plánů snad s výjimkou statistického hlášení. Tyto plány stejně svoji funkci, jak praxe ukazuje, neplní, a zbytečně zatěžují zpracovatele, kteří tuto činnost vykonávají zdarma a určitě by ušetřený čas využili smysluplněji. Za dobu své praxe vím, co je nezbytné, ale nedá se to vyjádřit jednou větou.

Tyto nesmysly jsme povinni zpracovávat, já tedy po celou dobu funkce a mohu jen konstatovat, že naprosto zbytečně a stejně je děláme po svém. Podobných absurdit by se našlo mnohem více, ale bylo by to nad rámec tohoto pojednání.

Ještě jeden postřeh, který je pro „staré zbrojnoše“ nepřekonatelný. Je to minimální výměra honitby.

Kladu si otázku, z čeho tito obhájci vycházejí? Vyzkoušel někdo dlouhodobé myslivecké hospodaření na ploše menší než 500 ha? Asi ne, proto ten zásadní nesouhlas. Panové odpůrci, naši předkové tak bez problémů hospodařili a myslivost to přečkala bez újmy.

Já jsem začal jako myslivecký hospodář za socialismu v revíru s rozlohou asi 2500 ha a počtem členů kolem 90. I když bylo nesrovnatelné množství zvláště drobné zvěře, nikomu nepřeji řízení takovéto společnosti. Jak byla možnost, tak jsme se rychle rozdělili a vzniklo sdružení prakticky na katastru dvou obcí. Bylo to lepší, ale pořád to nebylo ono. Nakonec jsme skončili na dvou úsecích v rámci jednoho spolku, kdy každý hospodaří na asi 250 ha. I když se občas něco vyskytne, tak to více jak 25 let funguje, nijak se neodlišujeme od okolí a už vůbec to nijak nebrání v mysliveckém hospodaření. Na víc je to i účinnější v udržování stavů. Nevěřícím jsem ochoten předvést v praxi.

Proč by zákon nemohl obsahovat klauzuli, že minimální výměra honitby se doporučuje 500 ha, ale v případě potřeby a zvážení může být i 220 – 250 ha? Není mimo zažitou praxi v některých státech, že vlastníci pozemků loví i na daleko menších pozemcích?

Závěrem - tyto podněty vychází z mojí dlouhodobé myslivecké praxe, nikomu je nevnucuji a z nikým nechci neúčinně polemizovat. Nebráním se osobní diskuzi. Jestliže dle mého názoru nepřijmeme zásadní změny, tak nás velmi brzy čeká osud okolních státu Německa, Rakouska, Polska a pomalu i Slovenska. Můj názor je, že kdo se nereformuje, zanikne.

Myslivosti zdar
reklama

 
foto - Mika Cyril
Cyril Mika
Autor je myslivecký hospodář.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (31)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

18.3.2023 07:43
Jsem myslivec který nikde nestřílí. Ale pokud má být náš osud jako v Rakousku a Německu, beru všemi deseti. Příroda pestřejší, na zvěř bohatší. Mám vnuka 2.5 roku, a chci ho učit, co učili prarodiče mě.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

18.3.2023 09:14 Reaguje na Michal Ukropec
Nepřechválit.
Němci, Rakušané si jezdí zastřílet do ČR a doma si to šetří.
Jako mnohé jiné, že !
Odpovědět
PK

Petr Karanský

18.3.2023 07:53
Dobrý den, pěkně napsané.Řekl bych že myslivost se v blízké době bude i přes různé překážky ubírat tímto směrem.
Odpovědět
PK

Petr Karanský

18.3.2023 07:55 Reaguje na Petr Karanský
Dodávám že jsem myslivec.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.3.2023 12:02
Menší honitby už byly dávno vyzkoušeny za První republiky. Byly to takzvané selské honitby, které zakládali větší sedláci na svých pozemcích. A ty se většinou zvrhly v totální vystřílení veškeré zvěře, protože každý sedlák koukal cokoliv chlupatého nebo pernatého střelit dříve, než to přeběhne nebo přeletí k sousedovi a střelí to onen soused. Nakonec sedláci jen číhali na svých posedech na zvěř, která na jejich pozemky náhodou zabloudila z nějakých velkých sousedních honiteb velkostatků a církevních a státních lesů, protože k jiné zvěřině se nedostali.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.3.2023 12:04 Reaguje na Radim Polášek
A jestli autor provozuje myslivost od roku 1967, měl by dnes dobře vědět, jak daleko denně za pastvou obvykle chodí srnčí i další zvěř. chodí
Odpovědět
JV

Josef Valenta

20.3.2023 00:19 Reaguje na Radim Polášek
Příšerná mýlka ,dědeček ani mamka by vám za pravdu nedali,zato ted se v hrobě zděšeně otáčí.Josef Valenta
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.3.2023 12:47
Jednu výhodu, co se týká zvěře, ty menší honitby mít budou. Provozovatelé takových honiteb a majitelé pozemků si budou víc hlídat volný vstup cizích neznámých lidí na tyto pozemky. Viz onen nedávný případ, kdy panička nechala svého psa v noci volně pobíhat po poli vedle cyklistické stezky, bez označení třeba LED světly a myslivec z posedu jí toho psa zastřelil. A jak to pejskaři nyní rozdmýchali ve "velkou" aféru.
Tito majitelé budou mnohem aktivněji působit třeba proti cyklostezce nebo turistické trase procházející přes jejich pozemky. Právě z těch důvodů, že taková trochu frekventovanější trasa vedená když ne středem, tak přes významnouz část malé honitby, může takovou honitbu prakticky úplně zbavit některé zvěře. Například spárkaté. A pokud tam budou třeba pejskaři a občas nechají své psy volně pobíhat, tak i drobné zvěře. Zatímco u velkých honiteb, nad takových 1000 hektarů, které jsou nyní u nás běžné, jedna taková trasa pro lidi vedené přes honitbu obvykle není příliš velký problém.
Odpovědět
PP

Pavel Pospíšil

18.3.2023 20:11 Reaguje na Radim Polášek
Problém není velikost honitby ani stezka vedená honitbou. Problém není dokonce ani ten volně pobíhající pes.
Problém je, když člověk manipulující se zbraní se smrtícím účinkem vystřelí a neví na co.

Navíc Váš myšlenkový konstrukt je sám o sobě pochybný. Dneska se honitba nezřídka kryje s katastrem, alespoň přibližně. Vede-li uvnitř katastru stezka (turistická či cyklo, to je lhostejné), je zřejmé, že musí vést uvnitř honitby. Rozdělíte-li velkou honitbu na více malých, bude poměrně jednoduché natahat ty stezky po hranicích honiteb (tak jako dneska jsou cesty často vedeny po hranicích pozemků) a vy v tomto směru nedosáhnete vůbec ničeho.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.3.2023 08:04 Reaguje na Pavel Pospíšil
Velikost honitby problém je, protože v příliš malé honitbě bude spousta zvěře denně překračovat hranice honitby. Mezi provozovateli honitby by potom musela fungovat velmi dobrá spolupráce, aby za takového stavu nedošlo k vzájemnému vybíjení zvěře. To už potom i z hlediska nákladů je mnohem výhodnější dvě malé honitby sloučit do větší honitby, protože když se domluvili coby zástupci různých honiteb, domluví se taky uvnitř jednoho subjektu plus tam jsou navíc úspory z velikosti. Neboli tlak na vznik malých honiteb je čistě jen proto, že její uživatel není schopen se domluvit a koexistovat se sousedem. Jenže když bude zvěř přecházet hranice, tak stejně tady bude denně možnost sváru. Který když systém čili stát nějak zatrhne a přikáže jim v rámci zákona a vyhlášky nějakou koexistenci, vyústí to právě v to vzájemné vystřílení zvěře. Jediná možnost, jak u malých honiteb zamezit možnost vystřílení zvěře je zamezit průchodu zvěře přes hranice malé honitby oplocením honitby. A to zase nedovolují naše zákony, podle kterých musí být pro zvěř zachován volný průchod krajinou.
Co se týká stezky, pokud povede po hranicích honiteb, zkuste si to nakreslit na mapě, jak by potom taková stezka vypadala, na stejnou vzdálenost plno zatáček a oklik a lidi by museli ujít nebo ujet tak o 50 % větší vzdálenost. Nehledě o to, že třeba v případě cyklistické stezky by se vyasfaltovalo o třeba 50 % přírody víc a stejně o tolik by to bylo dražší. Bylo by to úplně totéž jako staré místní silnice plné dnes nesmyslných zatáček. Které vznikly proto, že jak před 100 150 lety nebo kdy se podobně vzepřeli tehdejší sedláci a cesty tak jejich pole a louky musely obcházet.
Odpovědět
PP

Pavel Pospíšil

19.3.2023 16:59 Reaguje na Radim Polášek
Budu odpovídat za zemědělský venkov (převážně pole, nějaké lesíky), kde to znám. Nechci to vztahovat na hory nebo rozlehlé lesy, tam je to úplně jinak. Honitby tady -jak už jsem zmiňoval dřív- zhruba kopírují hranice katastrů.

Zvěř přece překračuje hranice honiteb i dnes, ne? Střed honitby je obvykle obydlená osada/vesnice a většina zvěře odtamtud bude co nejdál, což nutně musí znamenat v blízkosti hranice s vedlejší honitbou. Na prostoru jedné honitby se nedrží už dneska, takže domluva se sousedy musí fungovat už teď. Tak nevím, jestli se ve vás jenom neozývá myšlenka "je to v mé honitbě, je to moje, nedám" nebo v čem je problém? Od toho jsou lidé lidmi, aby se dohodli. Nechte jim větší svobodu a oni to zvládnou. Navíc mám teda neodbytný pocit, že když má dneska drobný majitel půdy svůj pozemek ve velké honitbě, tak mu přes něj ta zvěř stejně chodí a on to nijak neovlivní. Tak co by se pro něj změnilo k horšímu?
Stezky a cyklostezky je třeba rozlišovat do různých kategorií a podle toho nad nimi přemýšlet: buď se bavíme o (převážně cyklo)stezkách tranzitních, a ty v drtivé většině buď kopírují stávající silnici pro auta (a tam nenapáchají z hlediska myslivosti žádnou škodu) nebo využívají stávající zpevněné polní cesty (a zase žádná změna, ty zpevněné polní cesty tam jsou z nějakého důvodu a cyklista na nich škodu na krajině nenapáchá) anebo o stezkách zážitkových, a v jejich případě je fakt úplně jedno, jestli jsou delší než by měly být. Naopak, u nich jsou rovné úseky spíš na škodu.
Samozřejmě že vím, jak by vypadaly cesty po hranicích pozemků => cesty po hranicích menších honiteb. Stačí kouknout do starých map, řekněme do r. 1950. Poté je družstevníci zaorali. V našem katastru tak zmizely možná 4 cesty z každých pěti. ta průchodnost krajinou byla násobně jednodušší než teď.

Mimochodem, asfalt na cyklostezkách je s výjimkou tranzitních stezek (viz výš) zhovadilost, za kterou bych trhal hlavy...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.3.2023 06:33 Reaguje na Pavel Pospíšil
Ano. zvěř překračuje hranice i dnes. Čím menší honitby tím víc hranic a zvěře která tyto hranice přektačuje. Čím víc hranic tím víc hraniční plochy a sporů se sousedy. 2x1 km, to je těch 200 ha. Co chcete na této ploše plánovat za lov? I dnes v rámci jedné honitby jsou místa kde se zvěř vyskytuje a místa kde je na ni asi zbytečné čekat. Dřív , pravě aby se předešlo sporům bylo zakázané lovit " na čekané" zvěř do 200m od hranice honitby a v těchto vzdálenostech přikrmovat zvěř, umísťovat myslivecká zařízení Atd.. Je zakázáno lovit zvěř 200 m od krmelců a slanisk. Jen tímto se plocha k samotnému lovu výrazně sníží. Stačí aby takovou honitbou vedla jedna frekventovaná cyklostezka a neulovíte nic. Co tak pojem komora zvěře? Což měla být pětina výměry honitby.
Odpovědět
JB

Jiří Bodlák

24.3.2023 15:28 Reaguje na Pavel Pospíšil
Zažil jsem, když v oboře Holedná volně pobíhal čokl a majitelka se divila, že se pejsek nemůže proběhnout a honit daňky, takže kdyby někdo toho čokla zastřelil bylo by to oprávněné, ale toho řevu kolem.
Odpovědět
vz

vlastimil z.c

18.3.2023 15:38
Kolego nenapsal jste to špatně. Je to také vidět na tom, že vás zde neodsuzují nenávistnými komentáři. Ve spoustě vyřčeného s vámi naprosto souhlasím - plánování, sčítání zvěře ... prakticky nefunkční mechanismy. To je třeba změnit. Otázka je jak posílit vlastníky. Když budou chtít, už nyní mají jasně dané možnosti zasahovat do odlovu apod. ale jich nevyužívají. LČR je případ sám pro sebe. Nejdříve honitby pronajímají tomu kdo dá víc nehledíc na další aspekty které automaticky nastanou - když si řádně zaplatím, taky z toho chci něco mít - a potom pláčou nad nadlimitními stavy spárkaté. Nikdo je přeci nenutil hrabat prachy. Honitby mohli ve vlastní režii provozovat dávno a množství zvěře regulovat sami. I když zkušeným lesákům bylo vše jasné a ovlivnit něco sami mohli těžko. Toť politika státní firmy.
Dovolil bych si s vámi však nesouhlasit s výměrou honiteb. Tedy jejich možným zmenšením. Dle mého názoru a třicetileté praxe je v některých případech i 500ha málo. V citlivě obhospodařovaných polních honitbách ( což je výjimka, ale jednu takovou znám, tak to zmiňuji) snad ano - těch 500ha, ale na les jistě alespoň 1000 a spíš i více. Je nabíledni, že zmenšením výměry nikdo stavy spárkaté nesníží. Kdo se tím ohání bohapustě žvaní nesmysly. A navíc je mi jasné, že pokud se povolí výměra 250ha, dřív nebo později by přišel požadavek na 150, potom na 5O a dopadlo by to tak, jak psal výše kolega, že by se čekalo na hranici, až zvěř udělá krok čáru.
Zde je nutné hlavně zprovoznit momentálně bezzubou státní správu myslivosti.
Ta by měla jednat s vlastníky pozemků a držiteli honiteb, kontrolovat a nařizovat nápravu, v případě nutnosti sankcionovat držitele.
Ono je to v podstatě docela jednoduché.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.3.2023 07:44 Reaguje na vlastimil z.c
Za co chcete sankcionovat držitele honiteb? Nepletete si náhodou, jak je zvykem, trochu pojmy? S těmi výměrami honiteb souhlasím, Jen si myslím a historie je toho důkazem, že snížení výměry sice nepovede ke snížení celkových stavů ale povede k likvidaci samčí zvěře vyšších věkových tříd. Z poměru pohlaví 1 : 1 , dnes spíš 1 : 2 až 3 to skočí na 1 : 5 až 10.
Odpovědět
DA

DAG

21.3.2023 09:01 Reaguje na Jarek Schindler
Máte pravdu. U nás se za držitele honitby považuje honební společenstvo. Ten kdo myslivost v honitbě provozuje a pronajímá si honitbu je Uživatel honitby. Ale jinak držitel a uživatel může být jeden :)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.3.2023 05:23 Reaguje na DAG
Ano, může. No a právě proto se ptám v čem chtějí majitelé honebních pozemků ( držitelé honiteb vlastních nebo společenstevních v rámci HS) posílit ty svoje nyní tak často vzývané pravomoci. Tedy kromě snížení minimální výměry které by se stejně řádově týkalo pouze pár lidí ale mohlo by na dlouhou dobu ovlivnit nebo dokonce zablokovat provoz okolních honiteb. Zatím jsem se rozumné odpovědi nedočkal. Pouze fráze.
Odpovědět
PB

Pavel Bohuslav

18.3.2023 19:32
Současný stav je neudržitelný.Léta běží,zvěře stále přibývá,škody zvěří devastující.Ti co obhajují současný stav,mají na tom obrovské zásluhy.
Honební společenstva taková,že myslivci si seženou množství hlasů od vlastníků.kteří vůbec netuší o co jde.Proč také,když na jejich pozemcích hospodaří jakési Z.D nebo jiná společnost.Stěmi hlasy si pak nakládají po svém.Čím více zvěře tím lépe.Postihy těchto osob za obrovské škody žádné.Jenom se shloupě smějí.Nepochopitelné!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.3.2023 07:30 Reaguje na Pavel Bohuslav
Devastující škody zvěří jsou takovým výkřikem do tmy za který se nakonec schová vše. Škody vykazované Lčr, které v ČR hospodaří na přibližně 50% vyměry lesů se pohybují ročně mezi 20 až 40 mil Kč. Škody na zemedělství jsou celkem dost špatně spočitatelné, zvlášť ve chvíli kdy se stačí podívat na data statistického úřadu. Meziroční kolísání výnosů i o tunu z hektaru asi není dílem zvěře. ( Zrniny 2010 - 4,7 t/ha,2020 6,11t/ha.)
HS taková, že majitelé myslivci se starají a seženou. Někdo snad sehnat musí, nebo snad ne? Potom je potřeba se zeptat jaké postihy vlastníků chcete a za co? To Z.D. si pronajímá pole od vlastníka . Myslivecký spolek si pronajímá právo myslivosti od vlastníků sdružených v HS. Obojí je pronájem a tak, proč by měl být jeden z pronájmů zvýhodňován? Navíc pokud HS coby držitel honitny v honitbě vykonává i myslivost , je snad vše v pořádku. Mě se to jeví jako velice pochopitelné.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

20.3.2023 00:44 Reaguje na Pavel Bohuslav
Souhlasím s vámi. Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.3.2023 08:35
Tak nevím , že by požadavky zástupců Sdružení vlastníků obecní, soukromých a církevních lesů a Asociace soukromého zemědělství, byly požadavky oprávněnými. O přesné formulaci již raději ani nepíši. Jedinou přesnou formulací je jen změna mninimální výměry. Jaká práva vlastníků současný zákon porušuje? Zákon snad neumožňuje sedlákům, lesákům a vlastně všem vlastníkům pozemků zapojit se do provozu myslivosti? A to ať formou tvorby honiteb nebo reálným výkonem práva myslivosti? Samozřejmě nikdy žádný zákon to na 100% neumožní všem podle jejich představ. Vždy to bude o nějakém kompromisu.
Co má společného s vymezením se proti požadavkům SVOL, DUHY, ČSO, ČSOP a dalších to, že nějaký představitel současného vedení ČMMJ by u VLS? VLS provozují myslivost podle zákona ve vlastní režii.
Ano, o dění v HS rozhoduje valná hromada. Jak chcete formulovat zákon aby se jednotlivý členové domluvili? To snad není problém zákona ale problém samotných vlastníků. Pokud to někde jde, proč to nejde jinde. Toto žádný zákon nevyřeší. Vždy bude někdo nespokojen protože to nebude podle jeho představ.
To zpracování plánu a statistiky snad není takový problém aby se o něm vůbec hovořilo. Ty dvě hodiny ročně snad každý kdo to dělá obětuje. Problém bude, pokud by prošlo to plánování podle poškození lesa či nějaké "lepší" dokládání úlovků. To bude náročné nejen na čas ale bude to i zářezem do státního rozpočtu.
K minimální výměře snad jen tolik , že naši předkové na ni sice hospodařili ale hlavně ta zemědělská krajina vypadala úplně jinak. Jinak se asi hospodaří na stopadesáti políčkách a záhumencích s mezemi, než na pěti lánech. Divím se, že tohle není schopen někdo pochopit.
O jakém osudu okolních státu Německa a Rakouska vůbec mluvíte? Jejich hospodaření, tedy asi hlavně kvůli min. výměře je snad dáváno za vzor.
Jinak ty dva případy které dáváte vy jako vzor absolutně nefunkčního zákona, který mnohde spolehlivě funguje již pomali třicet let jsou naprosté nesmysly, které žádný zákon navyřeší. Zajímalo by mě jak dlouho bude trvat v případě změny nová tvorba honiteb a na jak dlouho se tedy zablokuje snižování stavů té" nehorázně přemnožené zvěře"?
Odpovědět
JV

Josef Valenta

20.3.2023 00:32
Ač nemyslivec ale obyčejný malí sedlák musím s autorem souhlasit,v mém okolí lépe fungují ty spolky menší, než větší méně lidí se snáze domluví,místní vesničtí mají své kořeny ,vyrůstají tu děti vesničtí se lépe znají je to jiné než třeba ve městě v jednom paneláku ,chtějí krajinu odevzdat svým dětem.Josef Valenta
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

20.3.2023 06:53 Reaguje na Josef Valenta
Když už chce někdo odevzdat krajinu dětem tak proč se chová stylem "po nás potopa". Kam to dopracovala "zemědělská lobby za posledních 50 let je vidět každodenně. Ten úbytek biodiverzity nemá na svědomí myslivost ale právě způsob velkoplošného hospodaření. Co dělá větší škody? Myslivost se zvěří nebo zemědělec a jeho lány postižené erozí? Chemizace,zhutnění půdy, úbytek humusu, ztráta schopnosti vsakovat vodu. Tady jsou ty miliardové škody na které se zapomíná a které mají asi maskovat škody zvěří. Samozřejmě se to netýká všech. Stejně tak se netýká všech, že by se na menší ploše mělo méně lidí lépe domluvit. Někdo se domluví, někdo ne.
Odpovědět
DA

DAG

20.3.2023 09:51 Reaguje na Jarek Schindler
Vy nechápete nastavení sedláků. Pro ně je ideál přírody krásný porost pšenice. Ještě možná někdy zabrousí na kvalitu půdy, ale slovo biodiverzita by jste jim musel přeložit.
Odpovědět
DA

DAG

20.3.2023 10:49 Reaguje na DAG
Nejvtipnější mě přijde, když nějaký menší zemědělec začne něco blekotat o drobné zvěři.
Odpovědět
JS

Jaroslav Soukup

20.3.2023 10:08 Reaguje na Jarek Schindler
Naprosto s vámi souhlasím. Naprosto neosobní vztah dnešních agrobaronů k půdě je to nejhorší co mohlo naší krajinu potkat.
Takzvaným ochráncům přírody vadí kouřící kominy domácností, které tady byli tisíc let ale to že se zcela legálné lijí tuny jedů do polí se bere tak, že jinak to nejde. Ale pak jsou následky takové, že většina spodních vod je kontaminována pesticidy, vymírá hmyz, následně ptactvo atd. Jak každý rozumně uvažující člověk ví, v přírodě souvisí vše se vším. Takže co bude následovat ?
My se tady můžeme dohadovat čí je to vina, myslivců ale těžko ! A nový zákon o myslivosti, ať už bude jakýkoliv, nic nevyřeší!
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.3.2023 09:47 Reaguje na Jaroslav Soukup
Problém je v tom, že ty kouřící komíny mohly být dávno minulostí. Možná si vzpomenete na začátek devadesátých let a tehdy propagované přímotopy. Byla by to paráda, kdyby se to dotáhlo do konce. Stačilo dostavět Temelín a lidem garantovat jednotnou cenu za elektriku zvyšovanou pouze o inflaci. Místo toho ti, co ekologicky přešli na přímotopy následně zaplakali, protože cena se několikanásobně zvedla. Kdo byl tehdy hlavně proti jaderné energetice? Alespoň minimálně na dědinách jsme mohli mít čistý vzduch bez těch kouřících komínů. Současné dohady kolem zákona o myslivosti jsou jednoznačně dílem "ochranářů" a některých zemědělců co snahu o vlastní obohacení zaštiťují a kamuflují snahou o blaho přírody. Například bych se vůbec nedivil, kbyby byl v novém zákoně výraz "občan ČR" v tichosti nahrazen výrazem " Občan EU". Přímo se to nabízí. No a ochrana přírody a myslivost. I mnozí zarputilí " ekologové" ví, že bez lovu to v našich podmínkách nejde a nepůjde. Jen jim vadí ten výraz chov, který jim vyrazně znesnadňuje jejich snahu o ovládnutí " všeho lidského dění" v přírodě. Takže je snaha všemi možnými prostředky likvidovat spolkovou myslivost jako protiváhu k jejich vlastní činnosti.
Odpovědět
JS

Jaroslav Soukup

20.3.2023 08:58
Stručně. Od kdy hradí škody zvěří honební společenstvo?
Odpovědět
DA

DAG

20.3.2023 10:48
Musím konstatovat, že jsem také hospodář a souhlasím, že zásadní chyba je v plánování zvěře.
Zásadně nesouhlasím, že je něco špatně na slučování větších celků a že zemědělci jsou nějak obíráni o jejich práva. To že platí honební společenstvo škody rukou nerozdílnou je čistě jejich chyba. Buď mají řádně myslivecky hospodařit, mít vlastní zdroje na pokrytí škod a nebo honitbu pronajmout sdružení!!
Jestliže se pan pisatel nedokázal dohodnout ve vlastním sdružení s honitbou 2500ha, které má provozní řád a stanovy, tak jak se asi dohodne třeba pět nových sdružení, které mezi sebou nemají, žádný vztah?
Co se týče ČMMJ a jeho předsedy, tak si také nemyslím, že je vše ideální, ale spousta argumentů je prostě relevantní.
Je jasné, že organizace jdoucí proti spolkové myslivosti stále dokola manipulativně podsouvají veřejnosti cílené lži ( pozor možná jim sami věří). Co je prosím komunistického na spolkové činnosti? Ta snad měla největší rozkvět za první republiky, což byla jedna z nejdemokratičtějších období naší země. Navíc v dnešní době jsou už jedině spolky, které na vesnici utvářejí nějakou činnost. Tyto spolky se stále snaží vykreslovat myslivce jako nekompetentní a nesnášející přírodu s jediným cílem mít maso. Naštěstí už se pomalu vykořeňuje osočování myslivců lovících pod vlivem. A to díky tomu, že se do správ dostávají statistiky od policie.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.3.2023 10:17 Reaguje na DAG
On ani ten problém v plánování zvěře není úplně černobílý. Ale to je na dlouhou debatu, kdy by se nejprve muselo vysvětlit co jsou normované stavy. Z čeho a jak se určují a proč není zvěř normovaná všude kde by podle zákona a vyhlášek normovaná být měla. Už ty normované stavy a rozdíl mezi nimi a jarními kmenovými stavy považují někteří za nepřípustné přezvěřování. Kdo ale žádá o stanovení normovaných stavů a proč není zvěř normovaná ve všech honitbách ve kterých by podle propozic normovaná být měla. V tomto je ten zakopaný pes. Snížením minimální výměry honiteb by došlo v první řadě legislatívně k dalšímu , dvoj až trojnásobnému snížení normovaných stavů. Škrtem pera by se u nás zvýšilo přezvěření o 200, 300%.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.3.2023 08:47 Reaguje na Jarek Schindler
A o to Bláhovým Pitkům jde!
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist