https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-visnovsky-jsou-realne-predstavy-spolecnosti-o-tom-jak-v-budoucnu-hospodarit-s-energiemi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Višňovský: Jsou reálné představy společnosti o tom, jak v budoucnu hospodařit s energiemi?

2.11.2022
Dne 26.10.2022 jsem napsal článek Je naše představa o energetické budoucnosti reálná? Aneb proč nám hrozí, že nám bude zima ještě letos, opět se pod tímto rozvinula živá diskuse, za což všem, kteří se této zúčastnili, děkuji, a dnes se opět pokusím reagovat a nastínit alternativní možné řešení, tedy řešit vytápění městských aglomerací pomocí helioenergetiky, protože vidím, že části čtenářů se jaderné řešení nezdá.
 
Takže zkusím popořádku: V minulé diskusi bylo vcelku správně uvedeno to, že pokud budeme chtít nahradit energetické toky, které nám poskytují fosilní zdroje jadernou energií, že zřejmě to bude zhruba tak, že v každém kraji bude stát jedna JE, s 2-4 bloky po 1 GW temelínského typu. Tato technologie, tedy tlakovodní, lehkou vodou chlazený a moderovaný reaktor, je provozem odzkoušená, spolehlivá technologie pro výrobu elektřiny, nicméně má velice omezené možnosti využití tepelné energie vzniklé v reaktorové nádobě, co se týče kombinované výroby tepla a elektřiny sekvenčním způsobem, jako v teplárnách.

Takže: primární obvod parogenerátoru vypadá tak, že do jeho primárního obvodu vstupuje tlaková voda z reaktoru o teplotě 320 stupňů, a na výstupu je tato teplota 290 stupňů. Tato tlaková voda přeměňuje vodu v sekundárním okruhu v páru o teplotě 280 stupňů, v případě dukovanského bloku na 259 stupňů, a takto vyvinutá pára vstupuje do parní turbíny. Na první pohled oproti tepelné elektrárně žádná změna. Ďábel je ovšem skryt v několika detailech:

U tepelné elektrárny jde pára z kotlů ještě do přehříváku, kde se mění velmi podstatně její pracovní potenciál, především se z této syté páry stává pára přehřátá, která u moderních tepelných elekráren dosahuje teploty 600 stupňů, a tato jde do vysokotlakého stupně turbíny, a po průchodu tímto jde znovu do přehříváku, kde se opět přihřeje na teplotu okolo 600 stupňů, a tato pára opět s parametry páry přehřáté vstupuje do středotlakého stupně, kde odevzdává další část energie.

A tady jsou právě dva rozdíly, které velmi omezují odebrání tepla přímo z turbíny. Za prvé, ten teplotní spád tepelné elektrárny je výrazně vyšší, tudíž, pokud máme tuto páru využít pro dálkové vytápění, měla by mít teplotu někde okolo 160 stupňů, abychom touto mohli ohřát vodu rozvedenou horkovody na řekněme 140 stupňů, a tuto dopravit do lokalit vzdálených desítky kilometrů horkovody. Takže takto odebraná pára by při průchodu turbínou jaderné elekrárny odevzdala pro výrobu elektřiny podstatně menší část své vnitřní energie, než u tepelné elektrárny.

Druhý detail je technický, tedy že sytá pára z parogenerátoru jaderné elektrárny na rozdíl od přehřáté páry u tepelné elektrárny, v energetické hantýrce označované někdy jako ostrá pára, má mnohem vyšší náchylnost ke kondenzaci, a pokud bychom skutečně někde z prostředka turbíny jaderné elektrárny odebírali páru pro teplárenské účely, tak toto odběrné místo by bylo zcela jistě místo, kde by k nějaké reziduální kondenzaci docházelo, a takto vytvořené kapičky, při rychlostech, které v lopatkových stupních jsou (jsou srovnatelné s rychlostí projektilů palných zbraní) vedlo k rychlému poškození lopatek turbíny.

A možnosti využití těch 2 GW odpadního tepla za turbínou? Opět se musíme podívat na parametry tohoto. Takže parní turbíny u tlakovodních reaktorů jsou z důvodu co nejvyšší tepelné účinnosti řešeny jako kondenzační, kde teplota páry na výstupu je 39 stupňů Celsia v případě jaderné elektrárny Temelín, a navíc tato pára má mnohem nižší tlak, než je tlak atmosférický. Takže pokud bychom se pokoušeli tuto páru přímo využít pro vytápění, tak to narazí na minimálně tři problémy:

Za prvé, při jakémkoli poškození parogenerátoru se stává i toto médium zdrojem radioaktivity, kterou by asi nebylo záhodno rozvádět někam do rezidenčních oblastí, a druhá věc je, že tato pára je na silném podtlaku, to znamená, že této se lapidárně řečeno nikam dále do rour nechce. Pokud chcete dopravit plynné médium z bodu A do bodu B, musí být v bodu A vyšší tlak, než v bodu B. A do třetice, tuto páru máme k dispozici na mezikruží, jehož vnější kružnice je tvořená vnějším obvodem lopatek posledního stupně, a vnitřní diskem posledního stupně turbíny. Tedy pokud bychom to svedli do nějaké roury, měla by zhruba 5 metrů v průměru.

A to se nebavím o dalších problémech, že voda sekundárního okruhu jaderné elektrárny je speciálně upravená, nad její čistotou je potřeba mít kontrolu, a tudíž tuto by bylo nutné vést rourách z nerezi, a nerezové by musely být i desítky tisíc otopných těles. Takže z toho asi vyplývá, že využít skupenského potenciálu odpadní páry je nerealizovatelné, tuto páru musíme prohnat přes kondenzátory, které odeberou tomuto médiu jeho skupenské teplo. A co je produktem tohoto procesu?

Ohromná kvanta vlažné vody, jejíž teplota jen o málo převyšuje 30 stupňů Celsia, tudíž pro účely dálkového vytápění zcela nevhodné médium. Tady bych se vrátil k výše řečenému, tedy že počet takovýchto jaderných elektráren bude zcela jistě mnohem nižší, než současný počet tepláren a výtopen, kterýchžto počet výrazně přesahuje stovku.

Z toho vyplývá minimálně jedna věc: Ty horkovody budou muset být mnohem delší, tudíž i parametry té vody, tedy teploty a tlaku budou muset být vyšší. Je rozdíl horkovod někde po městě dlouhý 5 km, a horkovody do desítky měst v průměru dlouhý i desítky km.

V neposlední řadě je potřeba pamatovat, že nejde pouze o dálkové vytápění, ale také teplou užitkovou vodu, jejíž teplota by neměla klesnout pod 55 stupňů, pokud nechceme čelit epidemii legionelly.

Jinak některé další příspěvky v diskuzi lze považovat za velmi neotřelé, zejména, pokud někdo uvažuje v souvislosti s dálkovým vytápěním odpadním teplem jaderné elektrárny o podlahovém vytápění. Ne, že bych o objektech s podlahovým vytápěním napojených na centrální zdroj tepla nevěděl, jde například o prvorepublikové činžovní domy vedle Národního technického muzea, ale je to spíše výjimka, a nedovedu si představit, jak by bylo podlahové vytápění realizováno v 1,15 milionu panelákových bytech, v již stojících špitálech či školách, a to vše v nerezi. Nic z toho ovšem není realizováno pomocí kondenzačních vytápěcích těles na podtlakovou páru o teplotě 39 stupňů, napojených na zdroj potenciální radioaktivity, a navíc komplet v nerezi, včetně rozvodů.

Takže sami vidíte, že není dobré si lhát do vlastní kapsy, a ignorovat technické skutečnosti, protože to povede přesně k tomu, čehož slabý odvar prožíváme v současné době.

Financování

Financování výstavby jaderné energetiky bude muset být vyřešeno na diametrálně jiném principu, než je hypotéka, protože většina hypoték je využívána tak, že za poskytnuté peníze je nakoupena nemovitost, která se stává ZPENĚŽITELNOU zástavou, kde při jakékoli finanční havárii dlužníka bývá zpeněžena, a tímto pokryt zbytek nebo celá jistina. To jaksi u jaderné energetiky nepřipadá v úvahu, rozestavěnou jadernou elektrárnu, u které selže financování, nikdo, kdo bude mít peníze, nebude chtít, kromě toho, u hypotéky dochází k počátku splácení prakticky okamžitě po nákupu nemovitosti, nebo po vyčerpání úvěru, které je časově velmi omezeno, a není z časového hlediska souměřitelné s dobou výstavby jaderné elektrárny.

To se nebavíme o tom, že u hypotéky je nutný nezanedbatelný vstupní objem vlastních prostředků. A státní záruky? Jaké záruky může poskytnout stát, který není schopen bez zadlužování zvládat ani své vlastní provozní financování, což je případ nynější ČR.

Zároveň podotýkám, že prostředky na nákup fosilních zdrojů by stejně pokračovaly, a jejich objem by se v průběhu výstavby musel nutně navýšit, protože výstavba jaderné elektrárny je velmi náročná na materiálové a energetické vstupy. Navíc to financování tvoří pouze část problému, já tu otázku pokládal následovně: Kdo, kde, z čeho a za co.

Dále: Opravdu pozorně jsem si pročetl článek z odkazu, který byl v diskusi uveden, a ač nejsem přítelem slovíčkaření, tak jsem si všiml, že v článku se několikrát opakuje slovo „reaktor“ a ani jednou „energetický blok“ - takže se rýsuje otázka, co bylo vlastně v tom Polsku za 100 mld objednáno. Podle mne je objednán jednak inženýring, a jednak dodávka reaktorové části na klíč, tedy reaktor, řídící prvky, jeho zabezpečení, a parogenerátor, možná ještě čerpadla primárního okruhu, plus řídící systém. Pokud někdo někdy někdo z vás s Poláky nějakou energetickou nebo technologickou investici realizoval, jistě víte, že Poláci jsou velmi akční, a mají tendenci si zajistit svépomocí co největší část této.

To je ovšem jenom část nákladů, ke kterým dále patří ještě zejména turbíny, kondenzátory, generátory, chladící věže, a další prvky stavební části, rozvodna, a v neposlední řadě výkup pozemku, a další nezbytná rozsáhlá administrativa. A nyní to nejdůležitější: Co se asi tak stane, až desítky států zjistí, že přístup k fosilním zdrojům se zhoršuje, a obnovitelné zdroje energií ekonomiky jejich států samy o sobě nezachrání? Správně, začnou poptávat výstavbu jaderných elektráren, přičemž těch dodavatelů je pouze omezený počet. To samozřejmě povede k drastickému navýšení ceny, podobně jako dnes můžeme pozorovat zejména u elektřiny nebo plynu.

A postoje české společnosti k jádru? Inu, to záleží na tom, jak budete v průzkumech tu otázku formulovat. Samozřejmě, na otázku jestli v ČR jádro ani či ne, většina odpoví ANO, ale úplně jinak bude ta odpověď vypadat v případě, že jim sdělíte, že ta jaderná elektrárna bude do deseti kilometrů od jejich obydlí, a sdělíte jim, že je nezbytné, aby se na výstavbě této finančně podíleli.

Fotovoltaika

Jak se tedy těmto problémům vyhnout? V případě ČR by skutečně mohlo jít o řešení pomocí fotovoltaických panelů, a v minulých diskusích správně zaznělo, že to je pouze otázka dimenzování. Takže se do toho společně pusťme.

V prvé řadě si musíme připustit, že stejně, jako městská výtopna, ve které se cokoli spaluje, bude drtivá většina tohoto zařízení většinu roku mimo provoz, a celoročně bude sloužit pouze k ohřevu teplé užitkové vody. Nerovnoměrnost produkce fotovoltaiky v režimu den/noc lze vyřešit poměrně elegantně - radiátory se nahradí něčím, jako akumulační kamna, což tedy povede ke zhoršení komfortu, protože zaberou více místa, a musí okolo nich být prostor, aby nedošlo k požáru.

Ale jinak ten režim, kdy budou nabité na nejvyšší teplotu v podvečer, a ráno, když lidé odcházejí do práce vlažné, vlastně ničemu nevadí, plus tedy bude nutné každé odběrné místo vybavit bojlerem na ohřev teplé užitkové vody. Paneláková koupelna vzhledem ke své velikosti k tomu přímo vybízí. Takže nyní už jde pouze o to si určit, čím to napájet.

Takže asi nejpřijatelnějším řešením se jeví být farma fotovoltaických panelů, podobná, jakých jsou již nyní po ČR desítky. Takže tedy předpokládejme, že tato bude z něčeho, jako 400 Wp panel o rozměru 185 x 105 centimetrů, které budou na sklonu zhruba 45 stupňů. Tedy půdorysně tento panel zabere na délku zhruba 130 centimetrů, příčně bude mezi panely mezera 5 centimetrů, a podélně ulička o šířce 60 centimetrů pro obsluhu, a také pro to, aby jedna řada panelů nestínila tu další, když bude slunce nízko nad obzorem. Tedy plocha potřebná pro instalaci jednoho 400 Wp panelu bude 190x110 centimetrů, tedy 2,1 metru čtverečního.

Protože požadavek pro tento je, aby elektřina tímto vyrobená sloužila k vytápění, pak je potřeba vzít do úvahy parametry, které je tento panel schopen vyrobit v průběhu zimního dne, a protože to dimenzujeme, musíme vzít v úvahu spíše méně příznivé podmínky. Takže v zimních měsících z toho 400 Wp panelu dostaneme průměrný výkon nepřevyšující 80 W, pokud nebude mlha, a to ještě v případě, že na tento nenapadne sníh, a to po dobu maximálně devíti hodin. Ono to zase tak nevadí, největší mrazy stejně bývají, když je jasno. Takže tenhle panel vyrobí během jednoho dne 0,72 kWh energie. Podotýkám, že těch 80 W – průměr za zimní den, je velmi optimistické, sám jsem fotovoltaiku v ostrovním režimu provozoval již před 13 lety, a zkušenosti mám takové, že 100 Wp panel dával v zimních měsících nejčastěji 7-12 W, a nyní uvažuji, že dá 100 Wp - 20 W výkon.

Takže zkusme si případovou studii, kdy budeme uvažovat o výtopně pro město o 25 tisících obyvatel, které má zhruba 7000 odběrných míst napojených na centrální zdroj vytápění a dodávky teplé užitkové vody. Znovu zdůrazňuji, že odběrná místa jsou různé velikosti, kdy jedno odběrné místo muže tvořit byt 2+kk, a jiné třeba nemocnice, supermarket nebo škola. Já pro zjednodušení budu uvažovat, že typické odběrné místo je byt 3+1 – 65 metrů čtverečních v zatepleném domě, který v zimních měsících spotřebuje 75 kWh/den při nic moc tepelném komfortu 19-20 stupňů – teplo + teplou užitkovou vodu pro dvě osoby.

Je tedy zřejmé, že byt 3+1 bude potřebovat asi 105 výše uvedených panelů, které zaberou plochu 221 čtverečních metrů. Násobeno 7000 odběrnými místy je to 154 hektarů. Podotýkám, že jde pouze o teplo + teplou užitkovou vodu, nikoli o elektřinu samotnou, či plyn používaný v domácnostech k vaření, a jde pouze o náhradu zdroje centrálního vytápění, nikoli celkové zásobování energiemi města, které má svůj průmysl, své objekty s etážovým či lokálním vytápěním, které je obvykle ještě násobně náročnější, a že se jedná spíše o spodní hodnoty, které zajistí spíše přežití, než komfort, na který jsme zvyklí.

OK, nyní si řekneme, že je to fajn, že máme teplo a teplou vodu na sídlištích zdarma. OMYL. Přicházíme o produkci plodin, která by byla realizována na těch 154 hektatech, kterou jsme nyní zastavěli fotovoltaickou elektrárnou, a to pouze proto, abychom vytopili panelová sídliště, část další výstavby a městské občanské vybavenosti, sídlištní školy, místní špitál, a že se jedná o nepříliš velké okresní město. Je nějaká další alternativa?

Ano. Rozestavět ty panely na zimu, po dobu vegetačního klidu, a na konci zimy ty panely, které slouží pro topení zase sklidit. Ano, jde o monotonní práci, kterou nikdo nebude chtít dělat. Ale pouze na první pohled. Bude ty pracovní síly vhodně poptat, a pokud možno tím vyřešit i třeba problém sociálního začleňování. Takže je to jasné: Ten projekt je potřeba vhodně formulovat, a zacílit na ty, kdož to chtějí udělat. Tedy především na ty, kteří šplíchají blivajsy na umělecká díla, a pak také na ty, kteří na konci týdne vyřvávají, že uhlí patří pod zem. Obě skupiny to dělají z frustrace, že oni sami nemohou přispívat k tomu, aby byla planeta uhlíkově neutrální. Takže při náboru bude kladen důraz, že jde o projekt na dosažení uhlíkové neutrality, spojený s řešením genderové otázky, a také s problematikou sociálního začleňování, kde účelem bude jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí naučit pracovním návykům.

Toto vše lze pokrýt novou skupinou profesí, ve které budou vynikat dvě: uhlíkový neutralizátor, a motivátor uhlíkového neutralizátora. Úlohou uhlíkového neutralizátora bude naložit na ruční kárku (uhlíkově neutrální) panely ve skladu, odvézt na pole, a rozestavět, dovézt tam kabely, a natáhnout k panelům. A protože toto bude potřeba provést v co nejkratším čase, tak se najde dost prostoru k realizaci pro jedince ze sociálně vyloučeného prostředí tím, že se jim umožní chodit pravidelně do práce, a vykonávat činnosti, ke kterým mají přirozený vztah, a která je bude bavit. Tedy nejvhodnější se jeví zařazení těchto do pozic motivátorů uhlíkových neutralizátorů, kde budou vykonávat činnost, ke které mají vlohy v genech. Tím se docílí to, že všichni budou dělat to, co je baví, jedni budou zachraňovat planetu před CO2, a druzí je budou přesvědčovat o jejich historické úloze pomocí vhodných postupů.

Historie nám říká, že vhodný motivačním nástrojem pro motivaci pracovní síly na poli je bič. A ta genderová část projektu? I té by bylo učiněno za dost, dotyční by chodili na úhledné unisex kadibudky vlastní produkce, nebo pěkně unisex do křoví. Má to nějaký zádrhel, aby byli všichni zúčastnění spokojení?


reklama

 
foto - Višňovský Daniel
Daniel Višňovský
Autor pracuje jako inženýr při výstavbě technologických celků.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (70)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

2.11.2022 07:52
V kapitole o JE není tak moc pravdou, že odebráním páry do odběru bude v NT vice kondenzovat. Odebírání páry do odběru se pára do následujícího NT dílu mírně suší.
Horkovod Praha Mělník je taky řádně dlouhý a tak v délkách horkovodů by neměl být problém.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

2.11.2022 07:53
Výkon fve na střechách na spotřebu nebude mít nějak zásadní vliv na celkovou spotřebu. Na to dobijete tak PC a telefon s nějakým spotřebičem. Zkratka kosmetické vylepšení na to, kolik elektroniky a technologii se instaluje. Navíc, když to udělá každý, tak v kombinaci s velkými fve a větrníky jako nestabilního zdroje si opravdu nepomůžeme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 09:13 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Velmi hluboký omyl. FVE v Německu udělá ročně asi 40 TWh, což je víc než polovina spotřeby celé ČR. V Kalifornii mají na to kachní křivku, kde je vidět, jak podstně mění denní spotřebu masivní nasazení střešních fve.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 09:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Velmi hluboký omyl ano, ale jako obvykle váš, řeč byla o výkonu "fve na střechách", které nevyrobí v Německu ročně 40 TWh ani omylem, podle německých dat se tam vyrobí asi 4 TWh ročně které nejdou do sítě, tj. převážně z těch střešních elektráren. Navíc samozřejmě srovnávat německou výrobu s českou spotřebou je prvotřídní demagogie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 10:32 Reaguje na Emil Novák
Fakt jen 4 TWh? A jak to poznají? Tyhle fve dávají do sítě naprosté minimum a na německých dědinách jsou vidět všude.
Srovnání není žádná demagogie, to je jen poměr dvou veličin v TWh. Je to odpověď na nesmysl, že fve je dobrá jen na nabíjení mobilů, což je poměrně rozšířený názor.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 10:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Chápu správně, že se snažíte zpochybňovat data Fraunhoferova institutu tím, že fve "na německých dědinách jsou vidět všude", takže pravdu nemá Fraunhoferův institut ale Hanzl? Kolik jste projel takových německých dědin a myslíte si, že o situaci na německých dědinách má lepší představu mudrc z Brna, co celé dny chrlí jeden příspěvek v diskusích za druhým, než Fraunhoferův institut?
Srovnání samozřejmě demagogie je, Německo je daleko větší stát s větší výrobou i spotřebou, takže nelze porovnávat výrobu v jednom státu se spotřebou v druhém. Vyvracení jedné demagogie vás neopravňuje k použití demagogie jiné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2022 13:35 Reaguje na Emil Novák
Hanzl ví fšechno nejlíp ... 60 mu bylo a v Rusku byl kvůli prachům dokonce víc než jen dvakrát:-).
Se divím, že mu sousedi ještě nepostavili pomník:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2022 08:38 Reaguje na Emil Novák
Vy zpochybňujete zcela běžně kapacity v energetice, takže nehledej smítko v oku bližního.....
Dobře. Tak střešní a účelové fve v Německu dávají desetinu výkonu, jako ty velké na kšeft.
Je to těžko uvěřitelné a není jasné, kdy to počítali a hlavně jak, ale beru to. Když to říkáte vy..........
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.11.2022 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Cože? Jaké kapacity v energetice že to zpochybňuji, Hanzle?
Odpovědět
Ze

Zellosh

2.11.2022 12:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět výrok hodný ignoranta.Umite číst blboune jeden?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2022 13:36 Reaguje na Zellosh
Číst von umí. S chápáním textu je to ale trošku slabší:-).
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 07:56
Cituji: "pokud bychom skutečně někde z prostředka turbíny jaderné elektrárny odebírali páru pro teplárenské účely, tak toto odběrné místo by bylo zcela jistě místo, kde by k nějaké reziduální kondenzaci docházelo, a takto vytvořené kapičky, při rychlostech, které v lopatkových stupních jsou (jsou srovnatelné s rychlostí projektilů palných zbraní) vedlo k rychlému poškození lopatek turbíny. " - přesně proto že k té kondenzaci v turbíně jaderné elektrárny dochází tak jako tak, s kogenerací nebo bez ní, jsou v jaderných elektrárnách separátory/přihřívače, jejichž existenci autor nezmínil nebo vůbec nezaznamenal. Takže toto je problém řešený a řešitelný. Nevím jaký má smysl snaha dokazovat že kogenerace v jaderné elektrárně možná není, když se v řadě jaderných elektráren včetně našeho Temelína běžně používá, pára z nízkotlakých dílů se využívá už řadu let pro vytápění Týna nad Vltavou a brzy doufejme i Českých Budějovic.
Nikdo samozřejmě neplánuje využívat k vytápění přímo demivodu ze sekundárního okruhu jaderné elektrárny, k tomu slouží tepelné výměníky, ve kterých se ohřívá voda samostatného okruhu horkovodu, tato stať mi tedy přijde úplně zbytečná. S myšlenkou, že používat odpadní teplo z kondenzátoru k dálkovému vytápění je nesmysl, ale pochopitelně souhlasím.
Na rýsující se otázku, "co bylo vlastně v tom Polsku za 100 mld objednáno" existuje jednoduchá odpověď, je to hodnota EPC kontraktu na výstavbu na klíč celé elektrárny, tj. včetně konvenčního ostrova. Samozřejmě že velká část subdodávek bude od polských firem, ale budou to subdodavatelé EPC kontraktora, takže cena těchto subdodávek je již zahrnutá v těch cca 100 mld. Pojmem reaktor se samozřejmě myslí celý blok jaderné elektrárny, běžně se to tak používá.
Pokud jde o postoj české veřejnosti k jádru, tak ta jej podporuje, a nejvíc jej podporuje právě veřejnost v nejbližším okolí jaderných elektráren, starostové v obou našich jaderných lokalitách aktivně bojují za to, aby se na jejich území co nejdříve začaly stavět další bloky. O zcela nové lokalitě pro výstavbu velkých jaderných bloků se přitom u nás vůbec neuvažuje.
Sekce o vytápění fotovoltaikou chápu jako nějaký pokus o vtip, uklízet panely na léto, to snad autor nemůže myslet vážně. Aspoň tedy doufám.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.11.2022 09:00 Reaguje na Emil Novák
Jenom doplním. Je tomu naprosto tak. Regiony kolem lokalit našich JE zcela jednoznačně podporují provoz stávajících bloků a výstavbu nových bloků. Zejména Třebíčsko.
Tady žádné NIMBY neexistuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 09:16 Reaguje na Jaroslav Studnička
Podporovat můžou. Hlavně příspěvky do Ekolistu. Ale skutečně přínosné pro skutečné postavení těchto objektů by byla mise na Paroukův Mars, ktrý je jediný schopný nám to postavit.
"Z nových bloků JE se už stává legenda na úrovni Blanických rytířů".
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 09:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak s tímhle přístupem je legenda na úrovni Blanických rytířů úplně jakýkoliv nový zdroj. S tím rozdílem, že ti Blaničtí rytíři už v minulosti dvakrát vyjeli - do Dukovan a Temelína. Jinam se zatím neodvážili...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 10:36 Reaguje na Emil Novák
Asi si pletete Blanické rytíře s někým jiným. Ti vyjedou až tehdy, kdy bude Českému národu nejhůře. A to s Dukovany ani Temelínem nenastalo.
Možná už vyjeli, ale "zcela dezorientovanou skupinku jezdců rozšmelcoval na dálnici první kamión" dle Benjamina Kurase.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 10:59 Reaguje na Pavel Hanzl
S nesmyslem o Blanických rytířích jste přišel vy sám, Hanzle. Jestli jste si nevšiml, tak tu máme šest jaderných bloků, které spolehlivě pokrývají 40 % naší spotřeby. Zjevně tedy k postavení dalšího bloku nejsou potřeba Blaničtí rytíři, ale stačí zopakovat osvědčené postupy. Což se o vašich alternativních "řešeních" tedy rozhodně tvrdit nedá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 20:57 Reaguje na Emil Novák
A proč se to ještě nestačilo zopakovat? Nebo kdy se to zopakuje, když je to taková brnkačka?
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 21:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Nestačilo se to zopakovat, protože o zopakování zatím nikdo nerozhodl. Zopakuje se to tedy až o tom zopakování někdo rozhodne. A nikde jsem nepsal nic o "brnkačce", Hanzle, tak tu laskavě přestaňte stavět slaměné panáky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:16 Reaguje na Emil Novák
A ten NĚKDO o tom rozhodzje už 12 let a pořád ne a ne. Už víme cha cha, koho do tendru nevezmeme. Za dalších 12 let vypíšeme konkurs, který budeme dalších 12 let vyhodnocovat.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 21:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Blábolíte nesmysly jako obvykle, o žádné výstavbě jaderné elektrárny nikdo nerozhodl, žádnou smlouvu o výstavbě nikdo neuzavřel, tak si přestaňte vymýšlet, Hanzle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 09:52 Reaguje na Emil Novák
Šak to píšu:
A ten NĚKDO o tom rozhoduje už 12 let a pořád ne a ne.
Takže NEROZHODL. Vy máte bok už jak Studnička, že by taky hekři?
Odpovědět
EN

Emil Novák

3.11.2022 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikdo o ničem 12 let nerozhoduje, Hanzle, přestaňte vymýšlet nesmysly. Skutečné rozhodnutí o výstavbě padne ve chvíli, kdy bude podepsán EPC kontrakt s dodavatelem. Do té doby jsou to jen nezávazné tanečky.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.11.2022 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte špatnou paměť, pane Hanzle.
Zpytujte své vlastní svědomí!
Velice lituji, že nemám nějak zaarchivované diskuse na Ekolistu více roků zpátky. Ukázal bych vám, že ještě před pár lety jste patřil k těm, kteří proti jádru brojili.

Těch, kteří v jádru viděli Satana, bylo bohužel hodně. Po revoluci postupně víc a víc, a až donedávna asi většina. Protože jeho odpůrci proti němu vedli tak intenzivní kampaň, že se těžko hledá jiné téma, ze kterého by se udělal tak velký strašák.
No a takoví politici, kteří by dokázali jít s kůží na trh, aby prosazovali něco, co by jim ve volbách skoro jistě odehnalo příliš významnou část voličů, se rodí jen vzácně.
To je ten zásadní a hlavní důvod, proč se o výstavbě dalších jaderných elektráren po desetiletí hodně kecalo, ale jen málo nebo nic se pro ni skutečně dělalo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2022 12:03 Reaguje na Karel Ploranský
A tak von musel ... bo Říše. To je pro něj svatý a musí to bejt už fakt joooo haluz, aby uznal, že se Vůdce může trošku a výjimečně mýlit.-).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.11.2022 12:33 Reaguje na Karel Ploranský
To není pár let, ale neustále.
Hanzl plánovanou výstavbu mastodonta kritizuje stále.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 14:11 Reaguje na Karel Ploranský
Já proti jádru nikdy nebyl, jen mi připadal mastodont už zastaralá a drahá technologie, vše se dá elegantněji řešit SMR. Jenomže ty taky váznou a při odhadu příští spotřeby mi došlo, že i ten mastodont bude potřeba.
Zvláště, když nás liliPutin tak podrazil s energiemi.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2022 15:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Je hezké, jak jste právě přiznal, že jste tu drahnou řadu měsíců a let jen plácal kraviny a skutečnost je zcela jiná:-).

Za to by vám měla dát sestřička pusu:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 15:42 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy nepoznáte, co je kravina (většinou je produkujete sám) a hlavně pořád prskáte jak křečík džungarský, protože vám špinavci svět otočili naopak a v tom se žije blbě.
Odpovědět
Ze

Zellosh

4.11.2022 09:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Tvl Hanzl vy zase perlite,ale dostáváte od ostatních dobrou sadu dnes😂
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2022 16:38 Reaguje na Zellosh
Vohnouti mě solí vždycky a je úplně fuk, co napíšu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.11.2022 12:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Vás tady solí úplně všichni:-).

Kde asi bude chyba ... :-).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.11.2022 12:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanz ve své tradiční argumetační bohatosti:-).

A na ty vaše kraviny lži netřeba nic produkovat, stačí pár relevantních odkazů;-).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.11.2022 10:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzle, s takovýmto příspěvkem se pak nedivte, že máme o vás mínění, které máme...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:17 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vaše mínění je dáno programátorem v Petrohradě a ničím jiným.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.11.2022 21:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl, jakožto chovanec v Černovicích, dostal hodinku na internet.
Tak tu přišel natrolit několik desítek příspěvků. Pak ho zase zavřou do klícky.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 21:29 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jak sám Hanzl uvádí, lékař mu doporučil "psát formulovat věty", tak píše a formuluje věty, přesně podle instrukcí. Naneštěstí mu už lékař nedoporučil u toho formulování vět přemýšlet a my všichni to tu musíme trpět...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.11.2022 21:35 Reaguje na Emil Novák
Nebo sám lékař usoudil, že snaha o přemýšlení je v Hanzlově případě nemožné a tak mu to ani nedoporučoval :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2022 13:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Kam se hrabou na ty vaše obří vodíkové elektrolyzéry:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2022 13:40 Reaguje na Emil Novák
Já myslím, že min ten konec článku je jednoznačně míněn jako recese.

K JE se nevyjadřuji, tomu prd rozumím:-).
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.11.2022 13:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Taky bych to bral jako recesi, ale po těch úvahách, proč se brněnské radiátory nemohou stát součástí sekundárního okruhu dukovanské jaderné eletkrárny, jsem trochu znejistěl. :-)
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2022 15:47 Reaguje na Emil Novák
Vidíte, kdybyste tomu nerozuměl jako já, tak vás to netrápí:-))).

Těm posledním 3 odstavcům pak rozumím a musím říci, že jsou fakt dobrý:-)!
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

2.11.2022 22:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Koukam ze elfove, co se obetave staraji, aby do medii pronikaly jen informace pro obcana prospesne a kvalitni ekolist nectou nebo ho povazuji za malo vlivny, aby jim za to stalo se zde angazovat :) Pri cemz pripevky i zde na ekolistu jsou obcas mazany, ale zrejme ten (umely?) inteligent reaguje jen na naslusna slova, obsah nevnima a tedy ho ani necenzuruje je li to popsano decentnimi slovy.

Kdysi davno jsem nekde cetl posmesnou poznamku, ze fyzici se mohou pred politiky hlasite bavit i o zniceni sveta aniz to ti politici tusi. Tady je to jednodussi, stacilo proste pouit vhodne volene odborne terminy - jejichz vyznam ovsemze politici -
tradicne temer negramotni ve fyzice, energetice atd. nechapou. Akorat ten "bic" se autorovi clanku nepovedl ale nenapada mne jako to slovo vyjadrit v dnesnim liberalnim ptydepe tak, aby presne zustal zachovan jeho vyznam a presto to slovo elfum a jim podobnym nevadilo :)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.11.2022 08:16
Myslím, že průchodnějším řešením bude to, kam řadu let směřujeme. Je to to, které se aktuálně realizuje na Ukrajině, kde mizí (tam bombardováním, u nás neinvesticemi) energetická infrastruktura. Ukrajinci mají tu výhodu, že se mohou odebrat na západ, kde jsou vítáni s otevřenou náručí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 10:38 Reaguje na Richard Vacek
Ukrajinci musí především vypráskat Rusy. Pokud se jim to podaří, může se očekávat na Ukrajině ekonomický zázrak, investoři se pohrnou.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.11.2022 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
První se jim podaří, otázkou je jak rychle ... a tím pádem jak draze. Pro všechny.

Očekávat se může ale jen prd, ono není náhodou, že UA na tom byla před válkou jak byla ... a to nebyla žádná sláva. Ostatně, i v zahraničních médií panují velmi oprávněné obavy, jak ... rozuměj u koho ... by ta případné masivní pomoc skončila.

Tak, jako se z nás v 89 nestala prosperující ČSR 20. let, ty třicítky už byly fest na pikaču, to si zase nebudeme nic namlouvat, tak je naivní si myslet, že vytěsněním Rusů zpátky dom se z ukrošů stanou noví Švýcaři.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Ukrajinci jsou nejvíce bitý národ za celé 20. století a dnes se to rozhodně nezlepšilo.
Ale válka z nich dělá Národ s velým N (politický, ne etnický) s úplně jiným morálním základem, než máme my. A to je pro budoucí rozvoj obrovská výhoda.
My nic takového nezažili, naše morálka je tak bídná, že jsme schopni si zvolit vyloženého zločince do vedení státu a polovina obyvatel souhlasí s vraždící zrůdou z Kremlu.
My se máme x násobně lépe, než si zasloužíme. Jenže se to už začíná srovnávat a obávám se doby, kdy budeme na Ukrajině prosit, šmelit a dělat podřadné práce.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2022 12:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Jéžiš, to jsou zase výblitky tohle ... vyložený zločinec, polovina z nás podporuje Putina ...

Kua drát, nepiště sem před vizitou a před ranní medikací, to se fuck nedá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 14:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Máte pocit, že jedinec, který natuneloval přes 100 miliard a je na něho podána celá řada trestních oznámení, není zločinec? Jen proto, že zkorumpoval justici tak, že soud probíhá až dnes, kdy vypadl z vlády?
Určitě?
"Podle STEM u nás 37% lidí neví, kdo rozpoutal válku na Ukrajině (Rusko nebo NATO), 17% ví jasně, že NATO a 46% že Rusko. Respekt 24.10.2022"
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.11.2022 15:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Boha jeho ... už včeta jsem vám psal, ať si ta čísla spočítáte, a dnes dodám, bo fakt ani sčítat dvojciferná číslá neumíte, ať si někomu řekněte.

Mohl byste nám napsat, kolik přesně je těch trestních oznámení na Bábu a kolika kauz se týkají? Bo pod pojmem "celá řada" si představuju fuck něco hodně jiného, než o čem vím.

A Bába si samozřejmě nic nenatuneloval, byť ta historie podnikání není úplnějak studánka. To jen vy opět netušíte, co slovo vytunelovat znamená:-))).

A s tím soudem ... to zase dokazujete, že jste blbej jak troky, bo si zjistěte časový harmonogram té kauzy a pak teprve něco plácejte.

A zkorumpoval justici ... co vy jste za prolhaného křiváka, to je neskutečné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 15:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Doporučuji dokumenty Selký rozum, Matrix AB a zprávy o spáleném Radově obilí, podvodech v Hustopečích atd. atd. atd. Celá jeho anabáze s Petrimexem atd. atd. je samozřejmě dohladatelná.
Proč ho nesejmuli už dávno? Asi měl prsty všude. To blokování trestních oznámení probíhalo daleko dříve, než šel do politiky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 15:32 Reaguje na Svatá Prostoto
Tutově zkorumpoval policii která vyšetřovala čapák. Celé to uděla dávno OLAF a byl tam jasný vedikt - podvod s jasnými důkazy.
Dalšícz 8 let to cajti šetřili a když to bylo nachystaný k soudu, Šaroch to zastavil.
Dnes říká škodolibě, že to bylo "pochybení". Kolik za to dostal se neví. Koruce nejhoršího typu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.11.2022 12:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Hanzl, pokud nechápete jaká je definice trestného činu, tak se daleko nedostaneme ... což s vámi prakticky nikdy. Takže motat dohromady závěru šetření OLAFu a závěry vyšetřování podezření na spáchání TČ ze strany OČTŘ ... to může jen blb jako vy.

A zkorumpovaná tedy byla policie, nebo SZ Šaroch?

Vy se v tom motáte jak nudel v bandě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 15:37 Reaguje na Svatá Prostoto
Určitě vám uniklo "klekání" na vybrané firmy, likvidace pomocí zajišťovacího příkazu a pod. Jen v první fázi měl stát platit pouze 900 miliónů odškodnění.
Samozřejmě nevíte o auditu, který byl utajem, ale uniklo z něho, že tulely dělaly 800 miliónů atd. atd. atd. čisťóčké jak Slovo Bóží!!!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.11.2022 12:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak znova ... můžete nám napsat, co si vy ... Pavlík Hanzlů z Brna ... představujte pod pojmem tunel?

Bo máte nějaký svůj spešl význam. A ne, ne každá levá je tunel, sorry jako.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.11.2022 21:01 Reaguje na Svatá Prostoto
" Nebudu vám zde vypočítávat desítky firem, které padaly jako zralé hrušky, ať už zmíněným vytěsňováním, skupováním pohledávek, kumulací menšinových vlastníků do jedněch rukou, či podezřelé odprodeje státních podílů za nebývale nízké ceny v rozporu s výběrovým řízením, hlavně za vlád ČSSD premiérů Zemana a Grosse. Namátkou Lovochemie, Proferta (po převzetí Lovochemie byla tato nastrčená firma dána do likvidace s půl miliardovým dluhem vůči IPB), Agrobohemie, Agropol (majitel Agropolu byl obviněn ze zpronevěry, osvobozen byl až poté, co podnik prodal konkurenčnímu Agrofertu, patřila mu mj. i Jihočeská drůbež Vodňany), Chemopetrol, Unipetrol (ten získal Babiš za vlády Zemana za jednu třetinu ceny oproti vítězi výběrového řízení britské Rotch Energy, a přes nesouhlas privatizační komise), Kostelecké uzeniny, Aliachem a mnohé další."

Zdroj: https://petrpetrburian.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=737938
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.11.2022 10:52
Pane Višňovský

Já bych to postavil naopak. Dejme si za cíl, že topná voda z JE bude mít 100 °C a nazpět půjde třeba voda teplá 50 °C. Tomu se musí přizpůsobit vytápění, např. pořádným zateplením. Je tedy jednoduchá otázka, kde v JE takto teplou vodu co nejefektivněji získávat.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.11.2022 11:46
Články pana Višňpvského, kde se zabývá otázkou jak dál s energetikou se mi velice líbí.
Za prvé je píše odborník a za druhé nezaujatě, mezi řádky, poukazuje na pomatenost současné evropské energetické politiky, která zatím přináší takové výsledky, jak se dalo očekávat - více škody než užitku.

Příčinou je to, že se politici pasovali do role odborníků a rozhodují ve věcech, kde je jejich odbornost stejně vetchá jako list toaletního papíru.

Současným excesům energetiky v EU se dalo vyhnout, pokud by politici dali odborníkům rámcové zadání dekarbonizace a uvedli také okolní podmínky řešení úlohy.
Na stůl by potom dostali několik realistických scénářů a vybrali by ten, který nejlépe naplňuje jejich představy o odklonu společnosti od fosilních paliv.
To bych ovšem po Evropské komisi a jejich národních protagonistech ve státech Unie chtěl asi příliš.
Budoucí vývoj v EU predikovat nehodlám, protože žiji v ČR. A na domácí scéně jsem skutečně pesimista , protože dosavadní kroky vlády ČR jsou doslova tragikomické.
Čestnou výjimkou budiž rozhodnutí vlády o výstavbě nového bloku v JE Dukovany.
Vezmu-li v úvahu aktivity polské vlády i maďarské vlády v energetice a porovnám-li je s konáním vlády české, potom nezbývá než konstatovat, že nám ujíždí vlak.

Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.11.2022 13:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mně se mnohem víc líbí energetické plány z Bruselu. Jsou mnohem optimističtější a pokud se naplní, tak se bude tančit všude.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 11:01 Reaguje na Richard Vacek
A v nejhorším budeme věřit na wunderwafe.
Odpovědět
sv

sv

5.11.2022 19:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ty jsou teď populární v kremlu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.11.2022 11:17 Reaguje na Richard Vacek
Vidím před sebou tu slavnou scénu z velkofilmu Titanic.
Tam taky:
Řetězec špatných rozhodnutí těch, kteří šéfovali a za vše odpovídali, způsobil katastrofu. Když se ukázalo, že už je pozdě to napravit, že dělat cokoliv smysluplného už nejde, tak se holt před koupáním ve studené lázni alespoň tančilo...

Ti co byli za průšvih odpovědní, protože ONI rozhodovali - a dnes se ví, že o mnohém bylo při přípravě plavby a dokonce už v průběhu stavby Titaniku rozhodnuto velmi špatně - netančili. A ve studené vodě se neoctli. Až na dva (kapitána lodi a šéfkonstruktéra). Ostatní autoři špatných rozhodnutí si i po tom průšvihu dál seděli v pohodlí svých teplých kanceláří.
Nepochybuji, že až se ukáže, že rozhodování těch, co šéfují EU (i ČR), bylo špatné, oni osobně to sotva pocítí...
Po chybách politiků čeká studená koupel vždycky jen prosté ovčany.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.11.2022 08:11 Reaguje na Karel Ploranský
Příčinou potopení Titaniku nebyly žádné "řady špatných rozhodnutí", ale ten ledovec.
Pokud se stane jakákoliv havárie, pováleční mudrlanti VŽDYCKY najdou sady pochybení, to totiž jinak nejde.
Pokud by konstruktéři věděli, že loď narazí do ledovce, tak by ji už od začátku konstruovali úplně jinak.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

3.11.2022 11:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Máte u mne za jedna za tato dvě souvětí:
"Současným excesům energetiky v EU se dalo vyhnout, pokud by politici dali odborníkům rámcové zadání dekarbonizace a uvedli také okolní podmínky řešení úlohy.
Na stůl by potom dostali několik realistických scénářů a vybrali by ten, který nejlépe naplňuje jejich představy o odklonu společnosti od fosilních paliv."
Dokonale jste vystihl podstatu problému.

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.11.2022 14:45 Reaguje na Karel Ploranský
Problém je jen to, že takto politická práce nikdy nefungovala a tomuto se stále vzdaluje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.11.2022 15:23 Reaguje na Karel Ploranský
Tohle samozřejmě proběhlo. Zdání nedali politici, ale klimatalogové. Ti řekli jasně, když uděláme tohe a tohle, výsledek bude plus mínus takový.
Nechat to na politicích, nestane se nic.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.11.2022 09:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Ti klimatologové řekli, že je třeba snižovat emise CO2. A politici to uchopili po svém... Nejde jim o snižování emisí (to je jen dobrá zástěrka), ale o to, jak co nejvíce se spřátelenými "zelenými" podnikalteli narejžovat. Máte z toho jiný pocit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2022 16:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Mám. Protože je to zase jen čistě vylhaná ruská demagogie. Rusi mají hrůzu z green dealu, mají hrůzu z elektromobility, mají hrůzu z OZE.
Bo jim to kazí kšefty s fosilními palivy, na kterých jsou stoprocentně závislí.

Nové technologie jsou VŽDYCKY mega drahé a čisté ještě více a někdo je prostě musí zaplatit. Takže to vaše "rejžování" znamená postavit stovky až tgisíce vrtulí, kilometry čtvereční fv panelů, obrovská elektrolyzéry, nabíječky na auta a samotný vývoj a výrobu elaut, vodíkových a jiných ekumulací.
To se snad staví z peněz Paroubkových Marťanů??
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

5.11.2022 10:20
Tu část článku s JE a s využitím odpadního tepla ve formě páry nebudu nijak posuzovat, protože na to nejsem odborník, nemám správné znalosti.
Ale tu část s FVE odsuzuji jen jako pokus o rádoby vtip. Obecně každý vlastník FVE mikrozdroje má pocit že všemu ohledně FVE rozumí a zná, ale opak je pravdou. U větších (od desítek kWp) a velkých průmyslových instalací (MWp) kdy pracujete na stringu klidně s napětím 0,7- 1,5kVDC tak prudce rostou nároky na provedení, servis a údržbu instalace a o sezónním rozebírání panelů nemůže být řeč, ani v nadsázce. Opravdu se nejedná o sezónní úklid komunikací. Drobná chyba na nevhodném místě snadno skončí ohnivým infernem se kterým si hasiči až do setmění moc neporadí. Sám jsem byl na ohledání 3 FVE rumišť a jako praktik ze servisu FVE jsem získal respekt k tomu co dokáže DC napětí. Začne to malým obloučkem a končí to hořícím paloučkem. Proto je současná atomizace energetiky (mikrozdroje) z hlediska nepoměrně větší materiálové a lidské náročnosti proti centralizované energetice, velmi problematická.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.11.2022 16:48 Reaguje na Filip Kondapaneni
Kolik už požárů způsobila vadná elektroinstalace? To je ten samý případ.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist