https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-vondrous-u-nas-plytvat-nebudeme
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Daniel Vondrouš: U nás plýtvat nebudeme

31.12.2021 | PRAHA
Plýtvání jídlem, ilustrační snímek.
Plýtvání jídlem, ilustrační snímek.
Od nové vlády mnozí z nás občanů očekávají vstřícnější přístup k ochraně přírody i odvahu řešit klimatickou krizi. V řešení problému s odpady ale stejně důležitou roli hrají obce. Podle zákona musí každá obec už za čtyři roky třídit nejméně 60 % svého komunálního odpadu. V celé zemi je to dnes jen něco nad 40 %, čeká nás tedy raketový nárůst. Pokud ovšem občané a živnostníci vyhodí každý rok vždy o něco více, bude smysluplné využití pro rostoucí množství vytříděných surovin stále složitější a dražší. Nezbývá než výrazně omezit plýtvání. Už celý rok k tomu mají obce používat nový důležitý nástroj – odpovědné zadávání zakázek.
 

Obce v tom nesmějí zůstat samotné

Zákon o zadávání veřejných zakázek v § 6, odst. 4 stanoví: „Zadavatel je při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.“ Tato povinnost vstoupila v účinnost 1. 1. 2021. Už rok tedy úřady veřejné správy mají zadávat odpovědně, podporovat tak zaměstnanost sociálně a zdravotně znevýhodněných, omezovat plýtvání a šetřit životní prostředí.

Pomoci jim mohou strategické dokumenty, jako je Cirkulární Česko 2040 či chystaná novelizace Plánu odpadového hospodářství ČR. Možnosti obcí v oblasti prevence komplexně shrnuje Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni vydaný Ministerstvem životního prostředí a vládou schválená Metodika veřejného nakupování. Cennou pomoc představují bezplatné konzultační semináře Institutu odpovědného veřejného zadávání. Užitečné náměty lze najít v Metodice pro systematické rozvíjení činnosti MŽP a dalších spolupracujících státních institucí a institucí veřejné správy v oblasti předcházení vzniku odpadů, v materiálech Sítě ekologických poraden, spolku Arnika či Ministerstva životního prostředí.

S nejnovější pomocí přichází nyní Zelený kruh v podobě příručky „U nás plýtvat nebudeme, aneb jak snižovat množství komunálního odpadu“. Vedle souhrnu činností, které by měly odpovědnému zadávání podléhat a přehledu alternativních výrobků, obsahuje také příklady dobré praxe obcí u nás (např. Jičín, Jihlava, Brno) i v zahraničí (Vídeň, Nantes, Barcelona).

Jak zadávat odpovědně

Plakát "Neplýtvejte jídlem" z období druhé světové války.
Plakát "Neplýtvejte jídlem" z období druhé světové války.
Licence | Volné dílo (public domain)

V souladu s novou povinností by úřady měly transparentně deklarovat cíle a pravidla veřejného zadávání a dát svým úředníkům konkrétní návod v podobě příslušné obecní či krajské metodiky. Její součástí má být katalog zadávacích řízení, kde budou tato kritéria uplatňována. Vytvoření správné praxe nějakou dobu trvá, třídící cíle se ale neúprosně blíží. Proto je namístě zejména obcím radit a pomáhat.

Metodika může být velmi konkrétní – např. uložit povinnost použít komplexní kritéria evropské metodiky pro nákup papíru. Především ale nemůže vynechat žádnou z oblastí veřejného zadávání, kde jsou dostupné úspornější alternativy. Jde například o omezování spotřeby stavebního odpadu při stavbách, využití demoličního odpadu, úsporné vytápění a osvětlení budov či využití nepotřebného vybavení kanceláří nabízením k levnému odprodeji nebo zdarma. Velkých úspor surovin, energie i peněz lze dosáhnout také zachytáváním a používáním dešťové vody či zajištěním využití prošlých potravin a jídel. Elektronizace agendy úřadu uspoří hory papíru. Občerstvení na akcích pořádaných městem může být bio a regionálního původu a obejít se bez zbytečných obalů na balenou vodu či miniaturní balení cukru či mléka do kávy. Řada alternativ se dnes používá v kancelářském vybavení či úklidových prostředcích. Označují je certifikáty EŠV (environmentálně šetrný výrobek), FSC (výrobek ze dřeva z udržitelného lesnictví), Fairtrade či Ekoznačka EU.

Proč má jít obec příkladem

Omezení plýtvání je přirozeně úkol pro všechny lidi. Úředníci veřejné správy i komunální politici se proto mohou ptát, proč se nové zákonné povinnosti vztahují jen na ně. Důvodů je víc. V České republice se investuje z veřejných peněz zhruba 600 miliard Kč ročně. Tím, jaké výrobky a služby obec nakupuje, může tedy významně ovlivnit nabídku šetrného a trvanlivého zboží na trhu. Chce-li obec do společného úkolu zapojit své obyvatele, měla by sama jít příkladem. A zásadní vliv na zapojení lidí má dostupnost příležitostí k jejich šetrnému chování. Obec by proto měla vytvářet vhodné podmínky pro fungování místních opraven, půjčoven, second handů či bleších trhů, charitativních sbírek či systémů opakovaně použitelných obalů.

Příkladem jdou například v hlavním městě. Od prosince 2020 platí konkrétní pravidla pro šetrný provoz úřadu i akcí, které Praha pořádá či zaštiťuje. Na všech takových akcích pro veřejnost najdete výhradně znovupoužitelné či vratné nádobí. Také soukromí nájemci obchodů, restaurací a dalších provozoven, které jsou v nájmu hlavního města nebo jeho příspěvkových organizací, už nemohou používat jednorázové plastové či více materiálové výrobky, existuje-li za ně šetrná náhrada. V prostorách Magistrátu včetně jeho bufetů pro zaměstnance a veřejnost jsou plastové lahve a jednorázové nádobí nahrazeny džbánky na vodu a klasickým keramickým nebo porcelánovým nádobím. Zakázána jsou plastová brčka, všechny nové nápojové automaty vydávají pouze recyklovatelné papírové kelímky a zároveň umožňují i prodej do vlastních hrnků. Rozšiřuje se i síť veřejných pítek po městě s cílem omezit spotřebu plastových lahví.

Praha ale určitě není jediná, která k zákonným povinnostem i k vlastním ambicím přistoupila odpovědně. Zkuste se ptát po možnostech ve svých obcích. A další jistě objevíte sami. Zjistíte si třeba, jaké má vaše osobní spotřeba dopady a jak to lze změnit, poradíte se v ekoporadně. Abyste předešli zbytečnému odpadu, můžete sdílet auta, půjčovat si knihy nebo nářadí, nechat si opravit domácí přístroje, prodávat a nakupovat použité oblečení či jiné výrobky, věnovat někomu zbytné věci, bránit plýtvání jídlem a hromadu dalších věcí.

Omezení plýtvání je prostě úkol, do kterého se může zapojit každý. Tím, že bude omezovat svou vlastní produkci zbytečných odpadů. Ale také tím, že bude po své obci chtít, aby šla příkladem a vytvářela pro prevenci odpadů vhodné podmínky. Zákony máme, teď ještě tu praxi.


reklama

 
foto - Vondrouš Daniel
Daniel Vondrouš
Autor je ředitelem Asociace ekologických organizací Zelený kruh.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (21)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

31.12.2021 10:27
Myslím, že existují dva zásadní přístupy, jak přimět lidi k ekologickému chování:
1. Lidi převychovávat pomocí rad, zákazů a příkazů nebo
2. Udělat neekologické chování drahé a nechat lidi uspokojovat své potřeby dle svého zvážení.

Řekl bych, že úsilí podle 1. je beznadějné, protože když vzorní lidé uvidí, jak na to ostatní kašlou, časem to vzdají. Způsob 2. zajistí pro vzorné finanční výhodu a to bude ostatní motivovat, aby se přidali.
Odpovědět
LS

Lukas Spitzer

31.12.2021 10:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Ad bod 2 - je třeba definovat bod vzdoru, kdy se už neakceptovatelné procento lidí naštve. Pak rychle klesá účinnost jak bodu 1, tak i 2.

A zapoměl jste napsat bod 3 - ke všem omezením nabízet použitelnou akternativu tak, aby lidem neklesala životní úroveň nevyrovnaně (vždy se komparací vidíme vzhledem ke svému okolí, pokud by chudli všichni stejně, ok; pokud všichni bohatnou, též ok; nevyrovnaný stav je semeništěm problémů). A též nesmíme zapomínat na to, že pokud masivně dotujeme nejchudší tak, aby nepadali do bídy, demotivujeme hned několik dalších ekonomických slupek obyvatel od snahy svou úroveň zvedat - když to nenese komparativní výhodu oproti životu na dávkách.

To, co se děje teď extrémní socioekonomický pokus, který může skončit popřením i základních ideí péče o přírodu a planetu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.1.2022 11:58 Reaguje na Lukas Spitzer
Vybrané poplatky za neekologické chování je třeba všem lidem plošně vracet, aby neměli dojem, že se na řešení problému jen vydělává a nevznikly žluté vesty.

Jistě ta použitelná alternativa je vítána! Ale mnohdy je alternativou jen redukce (neplýtvání) a tam nezbývá, než použít přiměřený finanční tlak - jev zůstane ale v menší míře.

Myslím, že pokud ohleduplný profituje a neohleduplný má ztráty, lépe to fungovat nemůže a toto by lidé mohli zkousnout. Jinak se dále nepohneme.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 18:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Jestli u nás (nejen u nás) něco chybí, jsou to právě ty žluté vesty. Protože dokud lidé na zelenou zlodějnu jen brblají doma, organizuje stát stále horší loupeže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.12.2021 12:03 Reaguje na Jiří Svoboda
ad1)Dost velké procento lidí se chová odpovědně, pokud mu to nedělá vyloženě problémy, nebo to není příliš drahé.
ad 2) ekonomika funguje vždy nejépe, tudy cesta skutečně vede.
Bod zlomu nastává jen tehdy, když je v systému zásadní chyba. Buď se sankce přežene, nebo je nelogická - nesmyslná, nebo se zneužívá k buzeraci obyvatel atd.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.1.2022 11:47 Reaguje na Pavel Hanzl
"Dost velké procento lidí se chová odpovědně," možná tak naoko, aby splnili jakési minimum a nebyli sousedy pomluveni. Jiná věc je také, zda to "odpovědné" chování má vůbec nějaký ekologický/klimatický dopad.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.1.2022 15:24 Reaguje na Jiří Svoboda
V naší rodině se třídil odpad vždycky, všechen bio šel na kompost, jak se obejvily kontejnery, třídíme i podle toho. Oblečení jde na charitu. Zcela normální jednání.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.1.2022 18:49 Reaguje na Pavel Hanzl
To vám neupírám. Ale jak velký podíl (kdyby to tak dělali všichni) by to mělo na záchraně planety? A víte, kde ten vytříděný odpad a oblečení končí a jakou má tento bohulibý proces uhlíkovou stopu a kolik to stojí navíc z rozpočtu obcí či státu?

Já proti tomu nejsu, jen vidím nebezpečí, kolik lidí se tím uspokojí a myslí si: udělal jsem pro planetu dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.1.2022 19:29 Reaguje na Jiří Svoboda
Vliv na planetu to má blízko nule. Ale pokud by to dělali všichni, tak by ten vliv tam nějaký byl.
Ale základ je energetika, výroba, doprava, prostě velké věci. A to je kaše každého státu, tam se to už počítat musí.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

1.1.2022 18:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Bod číslo 3. Zavést přídělový systém, který bude vymezen pouze pro nezbytnou potřebu, kde bude i zohledněna možnost vzniku minimálního množství odpadu.

Česky se tomu říká totalita a přídělový systém.

Schválně - který bod třeba za 40 let bude zaveden? Tím ale neříkám, že bod č. 4 se mi líbí, ale bod č. 1 je s ohledem na chování lidí celoplošně nerealizovatelný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

1.1.2022 18:58 Reaguje na Pavel Jeřábek
Bod 3. naštěstí nemá šanci se prosadit, i když by si to někteří moc přáli.

Můj odhad je, že za 40 let bude stále vehementněji prosazován bod 1. a lidmi bude stále více ignorován. A Zelený kruh bude dělat stále sofistikovanější školení.

Myslíte bod 2. místo 4.?
Odpovědět
sv

1.1.2022 20:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokusy "udělat neekologické chování drahé" vedou k tomu, že se běžné spotřební zboží a služby stane neúměrné drahé a dojde k fatálnímu rozevření nůžek mezi bohatými a chudými.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

31.12.2021 21:26
Vypadá to, že je potřeba další krize a revoluce, aby se většina nesmyslných zákonů/příkazů/nařízení/pravidel odstranila. A spolu s nimi aby zmizeli i ti, kteří je navrhují, kontrolují/provádějí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.1.2022 09:05 Reaguje na Richard Vacek
Dnešní svět je tak složitý už z pricipu, z technického rozvoje i sociální nestability, je to už globální vesnice a žádný jednoduchý systém neexistuje. Jen by se stačilo maximálně bránit tomu, aby se dělaly komplikace a buzerace zbytečné.
Odpovědět
MR

Michael Rada

1.1.2022 09:11
Předcházení vzniku odpadu je v České legislativě jen prázdný pojem zavedený odpadovou lobby, aby i nadále objem odpadu a tím i zisků odpadového průmyslu narůstal. Je to realita i přesto, že již v roce 2013 vznikl právě v tuzemsku nástroj systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání apllikovatelný v průmyslu a nejen v něm (INDUSTRIAL UPCYCLING), který se za necelá dva roky stal základem INDUSTRY 5.0, která opět vznikla v tuzemsku a je dnes jedním z deseti průmyslových trendů dekády. Bohužel, jak ukazuje i publikovaný článek, je vliv odpadového lobby tak silný, že o této skutečnosti nehovoří ani organizace, které ve svém programu změnu propagují.
Rád bych podotkl že 1.1.2022 není jen prvním dnem nového roku, ale i projektu "17" jenž má za úkol globální obnovu a hlavně rekonstrukci ekonomiky, společnosti i přírody vedenou právě nástrojy INDUSTRY 5.0 a to celé za stejnou dobu, kterou potřeboval COVID k tomu, aby rozbořil vše co existovalo. https://www.youtube.com/watch?v=bEaU1K4Wdv4
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.1.2022 18:24
Odpadů z mých vlastních aktivit je zanedbatelné množství.
Přesto jich má domácnost produkuje značné množství - a není cesta, jak se tomu vyhnout. 90 procent ze všech těch odpadů totiž tvoří OBALY. Takže kdo nechce produkovat odpad, ten prostě nesmí nakupovat...

Ledacos z toho, co se prodává, ovšem musí být zabalené. Ale obal by měl být vždy volen tak, aby svůj účel splnil při co nejmenší spotřebě materiálu! Kde stačí jedna vrstva, proč jsou tam dvě nebo tři? Často je přehnaně důkladný a složitý obal použit jen proto, aby vypadal "nóbl" a vzbuzoval dojem mimořádné kvality a cennosti obsahu. Tam by se měl zamyslet výrobce.

Ale často se věci balí jen proto, že to kdosi NAŘÍDIL. To platí především u potravin. Okurka balená ve fólii... Proboha - proč? Teď se začaly balit také cukety. Možná se dožijeme toho, že budou ve fólii i brambory.
Je legrační sledovat, jak se na jedné straně pokrytecky volá po snížení množství odpadů - a na druhé straně se z jiných kanceláří v téže budově pomocí zbytečné byrokratické buzerace vynucuje, aby bylo odpadů víc a ještě víc.
Odpovědět

Viktor Šedivý

2.1.2022 11:11
Hned na začátku vidím dost zásadní rozpor.
V titulku se tvrdí, že prý plýtvat nebudeme - ale najednou je tu řeč o nějakém "sociálně a environmentálně odpovědném zadávání".


Takže jak to je - plníme ekonomické kritérium neplýtvat nebo kritéria ideologická?
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.1.2022 14:23 Reaguje na Viktor Šedivý
Ekonomické kritérium neplýtvat bylo známé dávno a nekoukal z něj byznys. Tak když naučíte lidi plýtvat, můžete pak vymýšlet ideje a opatření proti plýtvání. Vydá se soubor hódně nařízení a vypíšu tu termíny z článku: Cirkulární, Plán, Průvodce, Metodika, Poradenství, Předcházení, Vznik, Ambice, Institut... a máte důvody pro existenci úřadů, sběru dat, dotací a byznys hned. No není to chytré? :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 15:12 Reaguje na Jarka O.
Bohužel, na úplně všechny potřeby, které lidi mají, stačí při dnešní produktivitě práce necelých 20% práceschopného obyvatelstva.
A co s těmi ostatními?
Proto se jaksi samo vyvinulo plýtvání a desítky čistě parazitních povolání.
Ale co s tím? Dnes je obrovská výzva, zachránit planetu před lidskou predací a vyrabování úplně všeho pomocí dobře zvládnuté mohutné energie.
Jenže to není úkol pro politiky nebo nějakou idologii. Tohle by teoreticky zvládlo jen náboženství, hluboká víra.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

3.1.2022 13:48
"např. uložit povinnost použít komplexní kritéria evropské metodiky pro nákup papíru." Zajímalo by mě, jakou uhlíkovou stopu za sebou zanechají úředníci, kteří tyto metodiky vytvářejí, další úředníci, kteří je přesunují do nižších složek a konečně úředníci, kteří píší podobné články.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.1.2022 15:13 Reaguje na Michal Konečný
Úplně stejnou, jako kdyby dělali jinou, zcela zbytečnou práci.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist