https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-klika-studie-proveditelnosti-nemuze-slouzit-k-rozhodnuti-o-nadrazi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Klika: Studie proveditelnosti nemůže sloužit k rozhodnutí o nádraží

22.1.2018
Město Brno má od jara 2016 městského architekta, který vytvořil kolem sebe pracovní tým a jeho kancelář již začala úspěšně pracovat na zvelebení města a jeho budoucím rozvoji.
Město Brno má od jara 2016 městského architekta, který vytvořil kolem sebe pracovní tým a jeho kancelář již začala úspěšně pracovat na zvelebení města a jeho budoucím rozvoji.
Město Brno má od jara 2016 městského architekta, který vytvořil kolem sebe pracovní tým a jeho kancelář již začala úspěšně pracovat na zvelebení města a jeho budoucím rozvoji. Má důvěru veřejnosti i pracovníků správy města, protože jako u jiných architektů je známo a předpokládá se, že se dovedou věci posuzovat s nadhledem a řešit je v širších souvislostech.
 

Po odevzdání Studie proveditelnosti přestavby železničního uzlu Brno (SP) byl pověřen vypracovat odborné stanovisko pro doporučení města k volbě výhodné varianty řešení uzlu a polohy hlavního nádraží. To povede k následnému rozhodnutí, které ovlivní život ve městě i jeho rozvoj možná na stovky let. Je tedy zřejmé, že městský architekt měl především ověřit, zda zpracovaná dokumentace je k takovému doporučení vůbec způsobilá. To však neučinil, přestože měl k ruce i dvanáct specialistů z nejrůznějších oborů.

Je běžným zvykem, že k závažnému rozhodnutí je třeba nalézt a vyhodnotit vhodné varianty řešení, které by splňovaly veřejný zájem – zde hlavních uživatelů celé železniční i navazující městské infrastruktury, tj. cestující veřejnosti, města Brna i železniční správy. K tomu však SP zaměřena není, protože podle zadání bylo jejím účelem jenom vyhodnotit varianty obsažené v předchozí studii z roku 2014. A ta jen dopracovala občanskou iniciativou vynucené řešení B pro zachování výhodné polohy hl. nádraží v centru při Nádražní ulici na stejnou úroveň s nevýhodným návrhem A pro odsun nádraží do špatně přístupné polohy.

Je známo, že všichni projektanti (tím spíše architekti) musejí dílčí kroky svých návrhů průběžně vyhodnocovat ze spousty hledisek, že pouhým upřednostněním některých a potlačením jiných mohou při dodržení norem a zvyklostí dospět ke zcela odlišným řešením a také je pak přesvědčivě obhájit.

Tak se stalo, že iniciativní návrh B se po svérázném dopracování najednou stal ve srovnání s oficiálním návrhem A velice pracným a nákladným řešením. To ale každý odborník snadno pozná – anebo si toho naopak „nevšimne“. Nikdo po něm už věc zpravidla nezkoumá, nebo jí ani nerozumí.

Tak si pan městský architekt „nevšiml“, že např.:

• SP obsahuje i variantu B1f, kterou lze začít stavět beze změny územního plánu, tedy ve stejném termínu jako oficiální řešení A obsažené v ÚP, a místo toho tvrdí, že všechny varianty B znamenají odklad výstavby o víc než 10 let,
• nová nástupiště hl. nádraží ve var. B jsou zbytečně křivá (tj. provozně méně bezpečná), a umístěná tak, že nejdou budovat bez dlouhodobých a úplných provozních výluk, které mají značné dopady z řady hledisek, ačkoli je v daném prostoru dost místa pro nástupiště rovná a umístěná tak, aby šla postupně budovat jen s dílčími a krátkodobými výlukami,
• kolejiště hl. nádraží B i v dodatečně vynuceném řešení s nástupišti méně křivými zase zbytečně vyžaduje zbourání budovy OD Tesco, ačkoli při posunu nástupišť to není třeba,
• napojení budoucích vysokorychlostních tratí do nádraží v centru B není třeba řešit složitým a nákladným způsobem s podzemními nástupišti ale ve smyslu jednoduchého řešení A.

K tomu městský architekt dokonce uvedl nepravdivé číselné údaje o nákladech variant ve stavu bez VRT: var. A 43 a var. B 56 miliard korun, ačkoli sledovaná var. Ac vyžaduje 45,4 a var. B1f jen 43,6 miliard.

Také tvrdil, že ačkoli var. A vlivem odsunu prodlužuje cestovní doby, toto nádraží „zrychlí cestování“.

A říká, že k tomu, aby se město rozvíjelo, musíme postavit nové nádraží A u řeky, ačkoli každý ví, že ke vzácnému území u řeky patří nikoli nové rozlehlé nádraží ale rekreace a bydlení.

Městský architekt tak rozhodně není autoritou, která může nyní jezdit za občany a radit jim, kde mají chtít nádraží.


reklama

Jan Klika
technický poradce
tisknout poslat  twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist