https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jan-strasky-prohlaseni-charty-sumavy-k-rozsudku-nejvyssiho-spravniho-soudu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Stráský: Prohlášení Charty Šumavy k rozsudku Nejvyššího správního soudu

12.2.2015
Prohlášení Charty Šumavy k rozsudku Nejvyššího správního soudu ze 6.2.2015 ve věci sporu o platnost Plánu péče o NP Šumava, vyhlášeného MŽP
 

Nejprve je třeba pro nezbytnou srozumitelnost celé záležitosti i pro ty, kteří dlouhodobě pozorně sledují mediální informace, oč – i za cenu zjednodušení – v této právní při jde a jak souvisí s mnohaletým sporem o koncepci dalšího vývoje Národního parku Šumava. Plán péče o NP Šumava je ze zákona dokumentem o činnosti orgánů ochrany přírody na území NPŠ, který zpracovává Správa NP Šumava po projednání se všemi obcemi, na jejichž katastrálním území zcela nebo zčásti leží NP Šumava a Radou NP Šumava, zatím zpravidla na deset let. Poslední Plán péče o NP Šumava byl vyhlášen v prosinci 2000 s platností do roku 2010, přestože zůstal po celou dobu platnosti s rozpory, které se za celou dobu nepodařilo odstranit. Těžko rozhodnout, zda další osud Plánu péče po roce 2010 rozhodla kůrovcová kalamita, vyvolaná špatným rozhodnutím o odstranění důsledků kalamity zejména v důsledku Kyrillu v roce 2007, nebo následná trojí výměna na místě ředitele Správy NP Šumava. Jisté je, že administrativně byla prodloužena platnost Plánu péče za rok 2010 bez určení konečného termínu. Správa NP Šumava, Rada NP Šumava, všechny šumavské obce a další zainteresované subjekty před rokem 2010 i potom intenzivně pracovaly na novém Plánu péče. Výsledný text tehdejšího vedení Správy NP Šumava, ve shodě Rady NP Šumava a všech šumavských obcí, byl v polovině roku 2012 předán MŽP. Následovaly personální změny na MŽP, ve správě i v Radě NP Šumava. MŽP předložený návrh Plánu péče o NP Šumava podstatně přepracovalo a vyhlásilo ho. To vyvolalo šok, který vedl k rozhodnutí šumavských obcí k podání žaloby na vyhlášení Plánu péče NP Šumava v této nedohodnuté podobě. Soud dal za pravdu žalujícím obcím a svým rozhodnutím uložil 12.12.2014 MŽP vyhlášený Plán péče zrušit. Šumavské obce i Rada NPŠ očekávala okamžitou reakci MŽP a byla připravena jednat o úpravě Plánu péče. Místo toho se dozvěděly, že Plán péče bude realizován MŽP beze změny nadále, k žádné výzvě ke společnému jednání s Radou NP Šumava a obcemi o úpravě Plánu péče nedošlo a MŽP podalo kasační stížnosti proti rozhodnutí Městského soudu v Praze, aniž by učinilo kroky k respektování rozhodnutí soudu. O kasační stížnosti MŽP rozhodl Nejvyšší správní soud 6.2.2015 s tím, že ji zamítl. Vyhlášení Plánu péče o NP Šumava je tedy neplatné. Šumava nadále nemá Plán péče a my spěcháme potvrdit, i za obměněnou Radu NPŠ a šumavské obce, že jsme připraveni o Plánu péče jednat, ale že zároveň z neplatnosti Plánu péče žádná zjevná krátkodobá katastrofa nehrozí.

Hlavní problém leží ovšem jinde. Šumava je určitě přírodně cenným územím. Proto zde žijeme a jsme připraveni to chránit. Přispěly k tomu i historické okolnosti posledního půlstoletí. Politickými rozhodnutími byl člověk vytlačen z podstatné části české Šumavy. Zůstaly po něm zřetelné artefakty a po roce 1989 obnovené hřbitovy. Ale samozřejmě i současné přeživší obce. Nechceme v zájmu ochrany přírody, aby především produkovaly zemědělství a v budoucnu ani lesnictví. Již čtvrt století jim slibujeme turismus - ten ovšem v 21. století znamená značené cesty pro pěší turisty a upravené zimní stopy pro běžkaře (na tom jsme schopni se i v dnešních podmínkách dohodnout), nezbytné sjezdovky (aspoň jako na druhé straně hranic), bazény a nezbytnou infrastrukturu po „špatné“ počasí. Jinak bude přibývat tabulek „penzion je uzavřen“. A zrušena pracovní místa – a snížený počet obyvatel.

Zbývá poděkovat správnímu soudu. Arogantní průběh jednání o Plánu péče nás zatím nepřesvědčuje, že by názorové rozložení mezi politiky, odborníky i úředníky bylo nakloněno tomu, že dva tisíce lidí by rádo dál žilo na Šumavě pro dva miliony turistů, kteří zatím ročně navštěvují Šumavu.
Jan Stráský
Autor je mluvčím Charty Šumavy
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist