https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jaroslavn-sebek-kseft-s-mysliveckym-zakonem-na-ukor-zemedelcu-vlastniku-lesu-statnich-penez-a-udrzitelne-krajiny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaroslav Šebek: Kšeft s mysliveckým zákonem na úkor zemědělců, vlastníků lesů, státních peněz a udržitelné krajiny

19.5.2021 | PRAHA
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko
V současné době vrcholí lobbing vedení Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) za udržení komunistického modelu lidové myslivosti a to, jak se zdá, klidně za jakoukoli cenu. Svědčí o tom dění v posledních týdnech v Poslanecké sněmovně a třeba i například článek předsedy ČMMJ Jiřího Janoty v časopise Myslivost č. 5, ve kterém se drze pustil do dehonestace a zpochybňování skupiny zájmových a profesních organizací, které hájí zájmy vlastníků půdy, vlastníků honebních pozemků, vlastníků lesů, produkčních zemědělců či ochránců přírody apod. Uboze napadá a zpochybňuje konkrétně i Asociaci soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR), když rozumuje nad počty jejích členů či dokonce transparentností jejího fungování.
 

Je zajímavé, že když ten samý předseda ČMMJ například žádal před rokem naši organizaci o podporu společného stanoviska k Plánu péče o vlka, žádné pochybnosti o nás neměl a přišla mu tak podpora ASZ ČR asi vhod. Z toho ovšem také plyne, že současné myslivecké vedení tímto napadáním jen ztratilo půdu pod nohama a nabralo na zoufalosti. Myslím ale, že zorientovaný čtenář si udělá vlastní představu a není zde potřeba obhajovat sílu kterékoli členské základny či transparentnost kterékoli z osmi dlouhodobě působících a jasně profilovaných nevládních organizací - například vše potřebné o ASZ ČR a koho zastupuje, lze nalézt na webových stránkách ASZ ČR či v našich časopisech a jiných médiích, kde navíc každodenní široké aktivity jasně dokazují významný záběr v zastoupení českých sedláků a rodinných farem.

Louka rozrytá divočáky.
Louka rozrytá divočáky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Michalisko

Je jen smutné, že dokonce i 30 let po revoluci vyvíjí vedení ČMMJ za nepokryté podpory Ministerstva zemědělství extrémní snahu, aby se relikt „lidové“ myslivosti v současném rozložení Poslanecké sněmovny podařilo legislativně udržet dál bez potřebných novelizací, na které většina vlastníků půdy, zemědělců a koneckonců i široké veřejnosti jednoznačně čeká. Rozumný člověk nicméně tuší (a zcela jistě to ukáže již nepříliš vzdálená budoucnost), že ale půjde jen o dočasné prodlužování agónie tohoto již v samých kořenech mrtvého modelu myslivosti, neboť se to navenek projevuje v mnoha ohledech stále viditelněji.

Co je ale ještě smutnější, je reálná ukázka „obhajoby“ zájmů zemědělců, kterou předvádí v současné době vedení některých zemědělských organizací – (podle námi zjištěných informací jde například o Agrární komoru ČR a Zemědělský svaz ČR), které s Českomoravskou mysliveckou jednotou lobují u premiéra Babiše proti přijetí jakýchkoli strukturálních změn v mysliveckém zákonu. Uvedené jednání tak fakticky ukazuje, že podepsaní zástupci buď nechtějí vidět dlouhodobý problém miliardových škod způsobovaných přemnoženou zvěří na zemědělských a lesních porostech anebo nemají zájem je snižovat, každopádně je ale třeba se ptát, jaký asi kšeft za tím vším je.

Faktem totiž je, že tyto škody dlouhodobě nesou na bedrech, vedle vlastníků lesů, zejména zemědělci - a to všichni – tedy jak malí, tak velcí, tedy i členové uvedených zemědělských organizací. Logicky by se dalo předpokládat, že by jejich zástupci měli mít zájem na alespoň částečné minimalizaci takto vzniklých ekonomických ztrát, zvláště když se v médiích holedbají, jak zájmy českého zemědělství a svých členů intenzivně hájí. Podpora stávajícímu řešení mysliveckého zákona je ale docela usvědčuje z opaku a zdá se, že se s ekonomickými zájmy podnikatelů v zemědělství obchoduje na politické a lobbistické úrovni a je dost možné, že o tom členské základny ani moc netuší.

Novelu zákona obsahující například potřebnou změnu v plánování lovu, možnost snížení výměr u vlastnických honiteb či právo lovu pro zemědělce, kterou předložili Radek Holomčík a Petr Bendl, přitom nepodporuje pouze ASZ ČR zastupující zhruba 7 500 zemědělských zájmových a podnikatelských subjektů, ale také dalších osm významných a dlouholetých nevládních organizací, mimo jiné zastupujících například sekci soukromých vlastníků lesů ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, Český svaz ochránců přírody, Pro Silva Bohemica, Česká společnost ornitologická, Hnutí Duha, Spolek vlastníků honebních pozemků, Svaz vlastníků půdy či Spolek pro obnovu venkova, jejichž společné stanovisko k novele zákona o myslivosti bylo v minulosti zveřejněno. Pokud tedy mají politici ve sněmovně naslouchající hlasům odpůrců námi navržených ideových změn v mysliveckém zákoně pocit, že tím získají před blížícími se volbami více hlasů, jde o kalkulaci mylnou, navíc škodící přírodě i zemědělcům jako celku.

Rodinka divokých prasat.
Rodinka divokých prasat.

Jménem ASZ ČR jasně deklaruji, že cílem námi podporovaných změn, které jsme připravovali s odborníky z různých oblastí, není žádná snaha o likvidaci nebo jakoukoli dehonestaci poctivě, odborně, s citem vykonávané myslivosti jednotlivými myslivci. Naopak je podporujeme a to již zejména proto, že řada našich členů je aktivními myslivci a vzhledem k tomu, že jsou zpravidla myšlenkově i majetkově spojení s danou lokalitou, není žádný důvod o jejich pozitivních záměrech k výkonu myslivosti pochybovat. Uvědomujeme si, že jde o důležitou a nezbytnou součást vyváženého přístupu k hospodaření v krajině, ale jde nám o funkční přizpůsobení celé činnosti tak, aby pokrývala zájmy vlastníků, zemědělců a obecně realitu, která se odmítáním jakýchkoli změn jen dále naprosto nesmyslně stupňuje. V podstatě jde tedy o návrhy změn, které pomohou udržet myslivecké hospodaření, pokud se postaví na reálnější základ, než jakým je zamrzlý model lidové myslivosti. Zkušenosti z předkomunistického období i z okolního vyspělého světa potvrzují, že tato řešení normálně existují a dobře fungují. Takže proč by to tak nemohlo být opět i u nás?

Myslím, že by vedení ČMMJ mělo jednat mnohem otevřeněji se sedláky i s vlastníky půdy, lesů, s ochránci přírody o tom, jaké problémy současná myslivost má a mělo by hledat skutečnou cestu ven a nepokoušelo se všemožně napadat ty, kteří mají prostě jiné zkušenosti a názory a nechtějí již jen doplácet na negativní důsledky bez reálných možností s tím něco udělat.

Je také třeba na adresu předsedy ČMMJ Jiřího Janoty vzkázat, že jakékoli zpochybňování naší selské organizace nemá žádný věcný přínos a může se vždy jen setkat s naší jasnou reakcí. Přitom stále platí, že jsme otevření ke skutečné společné debatě o podstatě mysliveckých, zemědělských či lesnických problémů, která by mohla pomoci zlepšit situaci v těchto jednotlivých odvětvích krajiny, protože nakonec přece jde o jeden ekologický i ekonomický systém a vše spolu velmi souvisí.

Další pokračování vehementního a systematického přemlouvání poslanců a senátorů ze strany ČMMJ a prosazování tak pouze úzkých zájmů totiž skutečnou realitu stejně natrvalo nezakryje a jen zhoršuje jeho řešení do budoucna. Problém tu je - tak ho řešme hned, odpovědně a pokud možno společně!


reklama

 
foto - Šebek Jaroslav
Jaroslav Šebek
Autor je předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (35)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

DA

DAG

19.5.2021 08:09
Tento článek je čistá frustrace. Napadání ČMMJ a myslivců je ze strany těchto organizací v pořádku, ale obrana není přípustná. DUHA lobovat může, ale u ČMMJ je to hřích. Myslivci jsou sice v pohodě, ale systém který mají jim zrušíme a v zájmu jejich dobra jim dáme lepší, ten náš!!
Když jsem četl, že se různé organizace snaží zničit myslivost jak je v ČR zavedena, tak jsem tomu nevěřil, ale v tomto článku napsaném v afektu je jasně vidět, že to je bohužel pravda.
A to, že těchto osm organizací nemá dostatečně velkou základnu a jsou jen marginální je prostě pravda.
Já jsem nikdy nezastíral, že někde a s některými druhy zvěře jsou problémy a musí se to řešit, ale nabývám dojmu, že některé lidi v těchto organizacích vede jen nenávist k myslivosti jak ji známe.
A pokud jsem na začátku bral jádro problému na který upozorňuji jako relevantní, tak začínám být přesvědčen, že jejich smyslem je asi nějaká lobby za svoje zájmy.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

19.5.2021 09:19 Reaguje na DAG
"... nějaká lobby za svoje zájmy."

To asi rozhodně ... že by to čistě náhodou byla třeba i lobby vlastníků pozemků a jejich snaha mít větší možnost ovlivňovat co se na jejich pozemcích děje?

Ovšem vidět na tom něco divného, překvapivého nebo dokonce odsouzeníhodného je poměrně zvláštní pohled.

Jinak co se té nenávisti k myslivosti týče, tak minimálně ten text vedle obrázku mi jako nějaký projev nenávisti fakt nepřijde. Pokud tedy budu abstrahovat od uvažování ve stylu "Kdo není s námi ...".

Odpovědět
DA

DAG

19.5.2021 11:17 Reaguje na Svatá Prostoto
Na tom chránit si svůj majetek není nic špatného, ale když zemědělci nesmí mít jednu plodinu na více jak 30ti ha a lesníci nesmí pokácet větší plochu než hektar, tak to že musíte být v honebním společenství mi nepřijde jako nějaké omezení práv.
Moc nechápu proč tvrdíte, že to odsuzuji.
Mě jen vadí, že pár lidí chce přetransformovat organizaci myslivosti, když si to myslivci nepřejí a ještě jim vykládat, že je to pro jejich dobro.
Stejně ten lov budou dělat ti samí lidé nebo si myslíte, že mávnutím kouzelného proutku se najednou zjeví několik tisíc skvělých lovců, kteří to vyřeší??
Já byl vždy přístupný debatě, takže Vaši poslední věta je naprosto pasé.
Odpovědět
jj

jrrs jrrs

19.5.2021 09:45 Reaguje na DAG
mnohdy je to vysmech, kdy myslivecke sdruzeni tvori par lidi(nekde i dva zazobanci) a "hospodari" na ukor ostatnich. nemam nic proti myslivcum,ale kdyz Vam udela zver skodu,tak nahrady se nedockate. Ted posledne mame a dvem jejich sousedkam liska 20 slepic, nahrada-zadna
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.5.2021 09:54 Reaguje na jrrs jrrs
S tou liškou to vypadá na zajímavý příběh. Nemohl byste se o tom trochu rozepsat? Protože zatím to vypadá, že o škodách zvěří a jejich uplatňování moc nevíte.
Odpovědět
DA

DAG

19.5.2021 11:23 Reaguje na jrrs jrrs
Na nehonebních pozemcích se škody neproplácí, protože na nich nejde ze zákona lovit. Kdyby jí je vzal chráněný jestřáb, tak by to problém nebyl?
Odpovědět
kk

karel krasensky

19.5.2021 09:01
Výborný článek.Tímto autorovi Jaroslavu Šebkovi udělují pochvalu před zapnutým kávovarem
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.5.2021 11:55
Mozek mi to nebere. Řada honebních společenství hospodaří na svých honitbách sama režijně - nikomu je nepronajímá. Tam, kde se honitby pronajímají, je zase klauzule, že do MS nemůže být přijat myslivec bez honebních pozemků. Bydlím v Táboře. Zde město vlastní tisíce hektarů a vše myslivecky spravuje ve své režii pod dlouholetým vedením Jana Kalafuta, bývalým ředitelem. Nechť mi někdo vysvětlí, kde je problém!
Odpovědět
DA

DAG

19.5.2021 12:18 Reaguje na Michal Ukropec
To já právě taky moc nechápu. Jeden hektar jeden hlas + svoje schopnosti přesvědčit další lidi, aby hlasovali pro Váš návrh.
Co je na tom nedemokratického. Nebo snad chtějí lovit na 10 m2 jen protože jsou jejich?
Dám jeden příklad. Dvě vedlejší honitby je provozováno pod HS. Velcí majitelé prosadili, že se honitba nebude pronajímat nechá se ve vlastní režii. Nastavili podmínky a někteří starší znechuceně skončili. Škody mají veliké a když si nějaký zemědělec stěžuje, tak mu řeknou. Udělej si lovecký lístek a ohlídej si to.
To je to řešení?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.5.2021 14:17 Reaguje na DAG
Klasika. jeden je na kolektiv málo, a dva už jsou moc.
Odpovědět
me

meluzína

19.5.2021 11:59
Jsem pejskař a majitel malé loukya vždycky když čtu článek na téma myslivci, tak si vzpomenu na borce, který mě stíhal v teréňáku po mé vlastní louce, aby mě dosti arogantně a hlasitě seřval že mám psa navolno.
Když jsem mu skočila do řevu a upozornila ho že jsem na svém pozemku a že mi vyjel 2km dlouhé koleje v trávě, tak sprostota se ještě zhoršila - jestli si myslím že pro mě zákony neplatí a že si mého psa navolno natočil a udá mě. Podotýkám že můj pes je ovčák a nepouštím ho od sebe, nemá lovecký pud a zvěř ho vůbec nezajímá, zajímají ho ovce.
Z mých známých pejskařů nejsem jediná kdo narazil na arogantního borce, který je přesvědčen, že myslivecká průkazka mu dává právo jezdit si kde chce a jebat koho chce. Myslím, že tohle by si měli myslivci ujasnit - z 99% anei ne za "děkuji" využívají pro své účely cizí pozemky, a měli by se chovat slušně, ten na kom si vylévají blbou náladu může být zrovna majitel pozemku nebo jeho známý a ti po takovém výstupu určitě nebudou mít chuť s nimi cokoliv dohadovat ani jim jakkoliv vycházet vstříc.
Odpovědět
DA

DAG

19.5.2021 12:22 Reaguje na meluzína
Blbci jsou všude. Nám zase třeba běhají po honitbě dva psy už měsíc a jsou pěkně živení. Myslím, že jejich majitel je taky blbec.
Kašlete na nějakého zakomplexovance.
Odpovědět
me

meluzína

19.5.2021 13:06 Reaguje na DAG
jo jo pejskaři který nemají přivolání a stejně pustí psa navolno z vodítka, to je taky průšvih, takový vadí i samotným pejskařům.
Odpovědět
VW

Vlastimil Waic

19.5.2021 13:35
Je smutné, že diskuze o podobě nového zákona o myslivosti se ze strany protimysliveckých organizací zdá být čím dál emotivnější. Slovem „komunistický“ v pejorativním významu či obdobně pojmy „lidová myslivost“ „mrtvý model myslivosti“ se tu žongluje jako s kuželkou, i když to jednak vůbec neodpovídá realitě (komunistický model myslivosti i lidovou myslivost zrušil zákon 512/1992 Sb., přičemž současný model opakovaně ustál testování Ústavním soudem) a jednak jde jen o obsahově prázdné hraní na přežívající protikomunistické málady ve společnosti. Byť se zpožděním 30 let. Objasnění toho, kdo proti myslivcům a mysliveckému zákonu lobbuje, je zcela legitimní. Vaše organizace skutečně jsou malé a většina jich skutečně neplní svou zákonnou povinnost zakládat listiny do sbírky listiny obchodního rejstříku. To není, nezlobte se, pane Šebku, žádná dehonestace. To jsou fakta. Stát přitom již na různých místech deklaroval, že organizace, které svou povinnost zveřejňovat informace v OR neplní, pro něj nebudou partnerem. V kontextu velikosti vašich organizací bych rád věděl, na jakém základě tvrdíte, že většina vlastníků půdy a široké veřejnosti čeká na „potřebné“ novelizace zákona o myslivosti. Rád bych vás upozornil na fakt, že ČMMJ pravděpodobně sdružuje více vlastníků půdy než všechny vaše organizace dohromady – a ti rozhodně na podle vás potřebné změny nečekají. Mezi širokou veřejností jste si zaplatili průzkum? Můžete prosím poskytnout odkaz na jeho metodiku a výsledky? Dovolte mi připomenout, že ČMMJ sebrala za sedm týdnů pod protipandemickými opatřeními skoro 90 000 podpisů své petice na podporu vládní novely zákona. Nemůžu mluvit za vedení ČMMJ, ale jsem si jist, že každé vedení ČMMJ by s vámi a dalšími vlastníky rádo jednalo, kdybyste ovšem o jednání stáli. Místo toho přes spřátelené poslance prosazujete nepřátelské pozměňovací návrhy, které podporujete agresivní kampaní opřenou o emocionální prohlášení o komunistické myslivosti. Pokud chcete začít diskuzi, jistě k tomu existují přátelštější cesty. Útočíte-li, asi se nemůžete divit, že napadená strana nezačne vyjednávat podmínky kapitulace, ale místo toho se brání.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

19.5.2021 13:49
Zajímá mne, jaká je s modelem myslivosti spokojenost v sousedních zemích (kromě Slovenska, kde to je pravděpodobně vzhledem ke společné čtyřicetileté komunistické historii podobné jako u nás). V Německu, Rakousku a Polsku je také s jejich modelem myslivosti nespokojeno tak mnoho zemědělců, lesníků, vlastníků půdy a lesů, ornitologů a ochránců přírody?
Odpovědět
DA

DAG

19.5.2021 14:10 Reaguje na Majka Kletečková
Teď jste uhodila hřebíček na hlavičku. Ono principy jsou i v zahraničí podobné. Jsou tam sice o něco menší výměry honiteb, ale to pro myslivecké plánování spíše negativní. Ono i naše zákony v podstatě vychází z RU a První republiky, kdy vlastníci byli zařazeni do honebních společenstev. Jako přidanou hodnotu vidím že za pomoci ČMMJ lze dělat na větší výši kynologii, hudbu, mládež. Je to samozřejmě za finanční podpory státu a ČMMJ dává organizaci.
A teď v čem je tedy vlastně problém. Jsou to faktory na které myslivci v podstatě vůbec nezareagovali a to je že nezareagovali na zvyšující se stavy srnčí zvěře(cca od roku 2015) a kůrovcové kalamity, kdy se dnes sází spousta listnáčů(když se sázely smrkové monokultury, tak to bylo většině lesníků jedno).
V podstatě by se stačilo domluvit: Myslivci snižte na pár let stavy spárkaté zvěře.
Jenže HD vystupuje proti myslivosti dlouhodobě a navíc přemluvilo pár organizací, aby je podpořili a tím do toho zahrnuli další vlivy.
Navíc bez veřejné diskuse prosadili v roce 2019 nesmyslnou novelu.
Ta novela je ovšem nesmyslná nejen pro myslivce, ale i státní zprávu a všem nadělala velké vrásky. Teď ovšem paradoxně vypadá, že právě ta začne platit.
A teď k tomu co se děje. Překročila se nějaká hranice, všichni už jsou tak daleko, že nikdo už neustoupí ani o píď.
Teď už to musí doběhnout, nechat uplynout nějaký čas a potom možná, ale jen možná, až schladnou hlavy a nebude to tak mediálně zajímavé, tak by se mohlo sednout k jednacímu stolu.
Toť je můj prostý názor amatérského pozorovatele.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

19.5.2021 14:15 Reaguje na Majka Kletečková
Spárkaté zvěře minimálně 2x tolik, drobné ( zajíc, bažant) 10x tolik, polí na ekologická biopaliva cca 1/4 tina. průměrná velikost farmy 14 ha místo 140 u nás. Ekologové se tam věnují biodiverzitě, u nás biopalivům. Myslivců i zbraní je tam více jak u nás. ( myslím na hektar). Myslivci i ekologové spolupracují. Jak v Německu, tak Rakousku nebo Švýcarsku nemají tak bohaté revoluční tradice jako u nás. Tam zamrzli někde v meziválečném období.
Odpovědět
re

regis24

20.5.2021 07:30
Galerie pošuků vypuštěných z Pošuklandu pokračuje...
Lobby ČMMJ podpořená cca 90 tisíci podpisy na petici (v papírové formě, nikoliv e-petice) za zachování myslivosti je špatně, ale lobby pár jedinců za vlastní zájmy je ok?
Že vás huba nebolí...
Odpovědět
re

regis24

20.5.2021 08:06 Reaguje na regis24
Galerie pošuků vypuštěných z Pošuklandu pokračuje...
Lobby ČMMJ podpořená cca 90 tisíci podpisy na petici (v papírové formě, nikoliv e-petice) za zachování myslivosti je špatně, ale lobby pár jedinců za vlastní zájmy je ok?
Že vás huba nebolí...
Odpovědět
MH

Martin Horňák

20.5.2021 08:44
Ještě se mi nestalo, že bych se někde dovolal náhrady škody od zvěře, prasata + siky. Obhospodařuju západní čechy + částečně severní čechy. Stáda Siků okolo Plzně jsou fenomén, do mrazáku si to myslivec uloví, ale náhrada škody nikde. Takový tisícihlavý stádo je jak vojsko, po nich potopa. To samé moje polnosti a louky. Nikdy nikdo nic nezaplatil!!! Takže myslivci, jděte do prdele s vaší obhajobou. Až budu mít proplacené náhrady škody, budu mluvit jinak. BTW - Sikové na severu loupou aj padesátiletý ovocný stromy v sadech. Takže ještě jednou pro méně chápavé - ten kdo obhajuje aktuální stav je blbec. Redukce je nutná. Anebo plaťte!
Odpovědět
MH

Martin Horňák

20.5.2021 08:48 Reaguje na Martin Horňák
nepíše to moje jméno, takže, Martin Horňák - sází stromy do krajiny, zakládá meze a remízky, obnovuje starý sady a pěstuje zeleninu
Odpovědět
dm

david matoušek

20.5.2021 09:08 Reaguje na Martin Horňák
Kdo konkrétně na vašich pozemcích myslivost vykonává a jak, kde, na kom, jste škody vymáhal?
Odpovědět
MH

Martin Horňák

20.5.2021 14:26 Reaguje na david matoušek
záleží z jakýho popudu to chcete vědět, nikdy jsem to neřešil právníkem, vždy jsem zašel za patřičným spolkem a popsal jim situaci, vždy byla arogance moci, abs je to nezajímalo a víc se o tom bavit nechtěli

jelikož těch případů mám víc, tak vypisovat tu vše by zabralo moře času

pokud je důvod vyměnit si vzájemně víc informací, možno napsat na můj mail: info@peceokrajinu.cz
Odpovědět
RT

Richard Toman

20.5.2021 16:15 Reaguje na Martin Horňák
Tak na pronajmu honitby se musite podilet i vy, ne? S honebnim spolecenstvem, jehoz jste nejspis clenem, jste to resil jak?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

21.5.2021 16:36 Reaguje na Martin Horňák
Ono problém se sikou je Plzeňsko , jinde jaksi nic. A problém s černou ? Zase někde a jinde ne. Zemědělci mají pak snahu to brát jako globální problém. Jak k tomu přijdeme my , že v polní honitbě černou vidíme při sklizni z řepky , obilí a pak kukuřic , jinak je stažené na hromadách(lesní družstvo ) v lese? Naštěstí jsou ZD vstřícní a sem tam dají vědět , kdy budou sekat pícnicny( hledání srnčat) a sem tam prosekají kukuřici.Jinde zase sousedi hlídají zasetou kukuřici. Je to o domluvě. Nebo snad HS nemá vliv na dění v honitbě ?
Odpovědět

František Čuba

20.5.2021 11:07
Vážený pane Šebku,

co mi odpovíte na následující fakta:

 v našem honebním společenstvu jsou členy všichni sedláci, kteří mají v honitbě pozemky (orná půda, louky), které zemědělsky obhospodařují a kteří projevili o členství zájem (není sedláka který by v HS nebyl)
 sedláci, kteří nechtějí vykonávat myslivost v naší honitbě, aktivně pomáhají myslivcům svojí technikou i dodávkou kvalitního krmiva
 v našem honební společenstvu jsou všichni majitelé lesních pozemků rozprostírajících se v naší honitbě
 honební společenstvo jednohlasně bez jakéhokoliv odporu, byť jediného vlastníka vlastnícího m2, pronajalo honitbu mysliveckému sdružení
 každý člen honebního společenstva, který o to projevil zájem, byl přijat do mysliveckého sdružení a může aktivně vykonávat myslivost (lovecký lístek, zbrojní průkaz samozřejmě podmínkou)
 v případě vzniku škod zvěří na zemědělsky obdělávaných pozemcích, trvalých loukách i lesních porostech jsou ihned řešeny ve spolupráci MS – HS – vlastník (pachtýř) pozemku
o škody byly vyplaceny i sedlákovi, který je členem HS i MS a aktivně se podílí na lovu spárkaté zvěře (tento sedlák se svým synem ulovil za mysl. rok 2020 8 ks spárkaté zvěře, zbylí členové MS 140 ks spárkaté zvěře)
o škody na obecních lučních porostech jsme (členové MS s pomocí zemědělské techniky sedláků) uvedli do původního stavu
o škody na lesních porostech jsme zaplatili majiteli lesa
o snažíme se pomáhat odstraňovat škody a předcházet jim i na nehonebních pozemcích
 vlastníkům honebních pozemků kromě valnou hromadou odsouhlasené finanční částky za používání honebních pozemků také dáváme zvěřinu

Je toto komunistický model myslivosti?!? Názor každého vlastníka honebního pozemku v naší honitbě je vyslyšen a je o něm jednáno ku prospěchu všech!

Já sám vlastním v honitbě několik hektarů zemědělsky obdělávaných pozemků, luk a lesů, které jsme spolu s polorozpadlým hospodářstvím restituovali po roce 1989. Jsem antikomunista! Vaše přirovnání současného mysliveckého hospodaření k reliktům komunismu je naprosto zcestné a návrhy na změnu mysliveckého zákona vaší organizace a k vám přidružených vypovídá o kvalitě odborníků kteří je připravují!
Vezměme namátkou hnutí DUHA. Co dělali jejich příznivci před deseti lety, když se na Šumavě začal rozmáhat kůrovec? Bránili lesákům kácení napadených stromů se slovy, že si příroda poradí sama. Jak to dopadlo? Kůrovec ohrožuje lesy v celé zemi! Nyní chce hnutí DUHA opět pomáhat po svém. Zachraňme naše lesy, které likviduje spárkatá zvěř nejlépe tím, že ji vystřílíme! Takže když to shrnu, tak nabízí jen řešení ode zdi ke zdi. Naštěstí pro přírodu, u nás existuje spousta mysliveckých spolků a osvícených lesáků, které pro živočišnou a rostlinnou říši dělají záslužnou práci.

I průměrně chápavému člověku musí tedy být nad míru jasné, že problém není v zákoně o myslivosti, ale v lidech a jejich chování! U nás se k sobě my myslivci, zemědělci i lesáci chováme slušně, protože jsme k tomu byli našimi předky (mimochodem také myslivci) vychováni a podle toho to tak vypadá.
Přeji všem korektní mezilidské vztahy v jejich okolí. Věřte, že jen to je záruka kvalitního života na zemi, a to nejen mezi myslivci a vlastníky honebních pozemků.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.5.2021 15:43 Reaguje na František Čuba
Asi na ekolistu něco nezafungovalo, protože u Vašeho komentáře není uvedeno Vaše křestní jméno a příjmení. Pokud byste chtěl, aby na Vás příspěvek někdo solidní zareagoval (např. autor článku), tak je třeba, abyste zde připojil své jméno. Je nemalý počet čtenářů a autorů ekolistu, kteří nemají ve zvyku reagovat na ANONYMY.

Pokud vystoupíte z anonymity, tak by mne např. zajímalo, kde se Vaše honební společenstvo nachází, o jaké konkrétní společenstvo se jedná. Mohlo by být po ověření vydáváno jako kladný vzor.
Odpovědět

František Čuba

20.5.2021 16:10 Reaguje na Majka Kletečková
Při vložení svého příspěvku jsem byl řádně přihlášený na registrovaný e-mail stejně jako nyní. Ze jsem nebyl uveden, není moje chyba.
Ing. František Čuba
Předseda MS Řeporyje
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.5.2021 08:30 Reaguje na František Čuba
O peníze jde až v první řadě. Někteří majitelé pozemků chtějí prostě více peněz za to, že tam je zvěř. Za chvíli budou chtít i peníze od rybářů za to, že ryby žijí ve vodě z jejich pozemků. Taktéž by bylo záhodno, aby i včelaři platili za to, že na jejich pozemky lítají včely. Inu ekologismus.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.5.2021 12:26 Reaguje na František Čuba
Přesně tak, moudří a slušní lidé se domluví vždycky. Pokud se ale
objeví někde hlupák a navíc sprosťák, tak je schopen rozpoutat
peklo a rozhádat celou vesnici. Držím vám palce, ať vám to
vydrží a braňte se zuby nehty hlavně náplavům ekologů z měst,
kteří mají zkreslené představy o zemědělství, lesnictví a i o
fungování přírody jako celku. Oni rádi vypichují pouze své
priority a za ty "bojují" do roztrhání těla. Dnes už je třeba
chránit ekologii před ekology samotnými, protože co ekolog, to
vyhraněný názor na nějakou z priorit, ale ekologie musí být
o souladu všech oblastí i s tou tolerancí a kompromisy. Toto
ale je aktivistům cizí a jejich "boj" toleranci a kompromis
neuznává. Spokojeni jsou až na "hrobě" rivalů a navíc jim
schází sebereflexe přiznat vlastní přešlapy a chyby. Raději
to překroutí a zodpovědnost přehodí na jiné. Rozhodovat mají
pouze ti, co mají za danou věc zodpovědnost a ti druzí mohou
sice radit, ale nemají mít právo těm zodpovědným házet klacky
pod nohy a nedej bože něco nařizovat. Bohužel spějeme k tomu,
že samozvaní aktivisté rozhodují o bytí a nebytí Světa.
Odpovědět

Jaroslav Šebek

29.5.2021 13:08 Reaguje na František Čuba
Vážený pane Čubo,

omlouvám se, že reaguji na váš věcný příspěvek až nyní, ale dříve jsem to nezvládl.
Vámi popsané fungování vztahů mezi jednotlivými vlastníky pozemků, HS a MS, vyznačující se vzájemným pochopením, slušností a respektem v podstatě reprezentuje ideální stav, jehož výsledkem je předcházení škodám a jejich případná náprava.
Pokud bychom výsledný stav zobecnili, pak bude vyjádřením stavu rovnováhy mezi zvěří, prostředím (ekosystémem) a hospodářskými zájmy.
Ovšem podle velkého množství reakcí a zcela konkrétních a na sobě nezávislých zkušeností od našich členů (a nejen od členů) za už poměrně dlouhou řadu let vám zodpovědně říkám, že takový stav v reálném životě (bohužel) není zcela běžný, ani samozřejmý a je zcela zřejmé, že prostě je někde něco systémově špatně. A je povinností i právem ASZ na tyto věci reagovat a členy - soukromé zemědělce řádně zastupovat i v této oblasti, která, jak jistě uznáte, se zemědělstvím velmi úzce souvisí.
Vedle etických (nepsaných) pravidel vymezuje v lidské společnosti základní rámce vztahů a podobu žádoucího (cílového) stavu právě legislativa. A že se etika i legislativa vyvíjejí v čase, je přirozené.
Souhlasím, že nejvhodnější formou fungování vztahů je dobrovolné a příkladné konání. I proto ASZ představila např. program Pestrá krajina. Přesto respektuji, že základní parametry hospodaření mají být nastaveny zákonem.

Nepochybuji o tom, že Váš i podobné příklady mají být prezentovány a motivovat k následování. Rád se proto s vámi setkám (u nás nebo u vás), popř. i s našimi kolegy a můžeme společně hledat možnosti, pokud budete mít zájem.
Pokud vím, v ASZ jsou rozumní a odpovědní sedláci i myslivci a jejich zájmem je zlepšení a narovnání stavu (nejen) v této oblasti, která je opravdu dlouholetým problémem. V každém případě Vás mohu ubezpečit, že cílem, ani přáním ASZ či kteréhokoli z našich partnerských spolků není dehonestace dobrých myslivců, ani destrukce myslivosti a ani nějaké vystřílení zvěře.

Vážený pane Čubo, děkuji za váš příspěvek a zdravím
J.Šebek
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.5.2021 08:51
Zase bláboly o přemnožené zvěři, zase nesmysly o zmenšování honiteb, aby si zemědělští bouchalové mohli na svých pár hektarech půdy bez omezení mysliveckou organizací vystřílet cokoliv, co jim tam přitáhne po zemi anebo přiletí.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

21.5.2021 16:43 Reaguje na Radim Polášek
Boucchnout si , to jo. Ale starat se o honitbu , o zařízení , o krmení apod. , to ne. jen si střelit dle potřeby do mrazáku nebo si pozvat kamarády a moci se blejsknout. Ono to není jen ten daňčí guláš na konci , jak si dotyční myslí. Chtělo by je to nechat vyzkoušet , ale mám obavu , že ty rozprasené honitby by už zase nikdo nechtěl dávat dohromady. Navrhuji , ať si p. Šebek udělá zkoušky, zbroják a koupí flintu a půjde si vystát někde prase. Njn , ale on jako napotvoru střelí bachnu od selat na vnadišti ,hmm.
Odpovědět
RW

Richard Wallo

22.5.2021 23:32
Naprostý souhlas, když jsme potřebovali zlikvidovat prasata divoká v ohraničeném pásmu afrického moru prasat, museli jsme nakonec požádat o pomoc policejní střelce. Ochota řady myslivců spolupracovat byla, i přes vysoké náhrady, až 8000,- za kus, velice vlažná až nepřátelská.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

24.5.2021 20:30 Reaguje na Richard Wallo
No , podle info od kámoše z SVS , co tam byl , byli ti policejní ostrostřelci dost překvapeni , jak je těžké i na tak omezeném úseku ulovit prase. A jejich vybavení se s průměrným myslivcem jaksi nemůže měřit
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist