https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jaroslav-sebek-podekovani-vlade-za-vyuziti-selskemu-rozumu-aneb-co-dobreho-prineslo-vyjednavani-zmeny-strategickeho-planu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaroslav Šebek: Poděkování vládě za využití selskému rozumu aneb Co dobrého přineslo vyjednávání změny Strategického plánu?

15.2.2022
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
V uplynulých týdnech, ve kterých si české polnosti užívaly zasloužený vegetační klid pod sněhovou přikrývkou, mnozí jejich vlastníci i hospodáři prožívali velmi perné chvíle během zcela absurdního boje proti pár změnám ve Strategickém plánu SZP EU pro roky 2023-2027. Museli při nich sledovat například to, jak se pro udržení zájmů hrstky vybraných jedinců vysloveně žongluje s čísly a jak se před nechápajícím obyvatelstvem na zmanipulovaných demonstracích hazarduje s důvěrou v české zemědělství. Paradoxní přitom je, že uskutečněné úpravy fakticky neznamenají žádnou převratnou změnu, snad kromě té, že se proti původnímu plánu finančně pomůže většině zemědělců. Přesto však způsobily až bezprecedentní poprask mezi těmi, kdo si mysleli, že zemědělskou politiku tady budou koučovat už na věky věků.
 
Pár týdnů stačilo na to, aby se ukázalo, jak se v tomto přesvědčení zmýlili a také, jak ve skutečnosti slabé jsou jejich argumenty, které musí být podepírány nejen osobními výhrůžkami, ale také zastrašováním veřejnosti o rohlíku za 15 korun a o všeobecné potravinové apokalypse. Snadnější odkopání jádra účelových motivací a dryáčnických metod vybraných jedinců z Agrární komory (AK), Zemědělského svazu (ZS) či Iniciativy největších zemědělských podniků by si obyčejný sedlák, který ví, jak vypadala a pro koho byla skutečně nastavena zemědělská politika v předchozích letech, ani nemohl přát.

Všichni obyvatelé této země se v minulých dnech například dozvěděli, že když se prý přesune 5 % (!) ze současných podpor supervelkých podniků o velikostech mnoha tisíc či desítek tisíc hektarů (které již dnes čerpají o 15 - 20 % více provozních podpor) a rozdělí se lépe mezi „zbytek“ čítající zhruba 98 % všech zemědělských subjektů, nastane fatální krize. Kolem českých polí prý budou stát ubozí zemědělci, kteří ztratí práci, protože budou muset zlikvidovat živočišnou výrobu a vůbec asi skončí s produkcí. Půdu si, ó bože, prý rozeberou její vlastníci! O 40 % procent klesne zemědělská produkce, což způsobí, že ve městech se budou potulovat hladoví lidé, protože nebude co jíst a ten, kdo urve v poloprázdném regále poslední bochník chleba, za něj zaplatí 200 korun.

Tahle chmurná budoucnost se dala vyčíst z demagogických hesel používaných během nátlakových akcí na politiky nebo z článků lidí z AK a ZS, forzírovaná hnojomety postaviček (velmi „aktivních“ ještě v dobách hlubokého socialismu) typu Jana Veleby, jež se neštítí naprosto ničeho a který léta trolí své nesmysly mezi politiky a laickou společnost. O některých těchto výstupech, které jsou daleko za hranou slušného jednání, se můžete přesvědčit zde:

To se Fialovi vymstí. Dobrou chuť. Veleba vyhlíží katastrofu s jídlem
Jaroslav Vaňous: Proč zemědělci protestují?
Velký zemědělec kritizuje nové dotace: Chleba může stát 200 korun a rohlík 15
Zemědělství žije i v OSTAŠI

Lepšozemědělci, ekobaroni či salónní sedláci, kteří nic neprodukují, zvláště pak ti, co jsou z minoritní nevládní organizace ASZ, prý pouze poberou dotace, dají si kopyta nahoru a budou si užívat peníze, které přece musí opět a bez zbytečných diskusí dostat ti, co takzvaně „vyrábějí a živí národ“. Tyhle nekolegiální a zcela lživé nálepky našim poctivým hospodářům jsme si také přečetli z ubohých dopisů, kterými byli nyní řízeně doslova zavaleni poslanci a senátoři koaličních stran. Je zřejmé, že z naší strany se žádná podobná manipulace nekonala, jen jsme veřejnost a politiky trpělivě a s jistotou informovali o faktech.

Jménem 7,5 tisíce podnikatelských nebo zájmových subjektů v 51 regionálních i sektorových organizací v rámci Asociace soukromého zemědělství ČR si proto dovoluji znovu velmi poděkovat všem předsedům (a předsedkyni) vládních stran a zemědělským expertům z ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů především za jejich schopnost se domluvit na vcelku přijatelném řešení i ve velmi vypjatých chvílích. Patří jim všem velké uznání za to, že neustoupili naprosto extrémnímu tlaku a začali jasně plnit (byť zatím jen částečně) svůj předvolební závazek a vládní program.

Speciálně je třeba poděkovat předsedovi vlády Petru Fialovi a ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi, že odolali podpásovým metodám. Pomohli tak všem zemědělcům a přidali jim více peněz, než zamýšlel Tomanův plán. Necelé 3 miliardy korun ročně nyní půjdou ve struktuře českých zemědělských subjektů potřebnějším směrem. Nestane se tím nic špatného. Jen se trochu napraví současný jednostranně vychýlený systém preferující neobjektivně vybrané podniky. Také novou vládou nezkrácené kofinancování zemědělských podpor by mělo být v situaci totálně vyjedeného státního rozpočtu všem dobrou zprávou.

Co je však ještě přínosnější? Svými hysterickými výlevy si Agrární komora nechtěně posvítila na to, jak je tato postsocialistická a v posledku již vyloženě dotačně byznysová politika domácího zemědělství některými úzkými skupinami po celá léta úzkostlivě střežena. Tato důležitá kapitola českého hospodářství zůstala strukturálně zcela neřešená a zúžila se jen na čerpání evropských peněz k udržení jejího jinak neživotaschopného pojetí. Nyní přišel čas tyto zatuchlé vody trochu rozčeřit, aby se v nich opět mohl usídlit život a mohl dát nějakou naději běžným zemědělcům, ať už dělají cokoli a v jakékoli podnikatelské formě.

V ASZ ČR jednoznačně věříme, že tyto změny jsou jen začátkem. A pro nastavení nového co nejefektivnějšího směru by určitě bylo také dobré provést zpětnou analýzu čerpání a přínosů některých dotací. O to budeme žádat ministra zemědělství. Budeme také jednoznačně apelovat na revizi národních dotací, kam podle našeho názoru přichází velké množství peněz, ale jejich rozdělení je nastaveno velmi nevhodně a účelově a nejsou na podporu pestrého, a tudíž konkurenceschopného sektoru. Varující analýza Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti živočišné výroby jasně pojmenovala neprůkaznost přínosu těchto dotací a MZe se s tím bude muset vypořádat. Budeme také požadovat, aby se konečně zpracovala analýza dotací, které jsou vypláceny v okolních zemích z národních zdrojů, včetně jejich podmínek a sazeb. Definitivně bude jasno, jak to kde skutečně je a ukáže se, zda neustálé nářky, že jsme na tom nejhůře ze všech zemí EU, se potvrdí nebo vyvrátí. Věřím, že tento krok je v zájmu úplně všech zemědělců i MZe.

Jako největší selská stavovská organizace v ČR nabízíme odborné partnerství ministerstvu a nové vládě pro efektivní průběh evropského předsednictví, abychom již v oblasti zemědělství nebyli jako členský stát propagátory absurdní a evropsky zcela anomální politiky.

Zásadně požadujeme, aby se začal hledat nový model, který systémově a jasně uleví sedlákům od zatěžující byrokracie, aby se mohli cítit svobodněji. To je totiž jednou z jejich hlavních motivací, proč se rozhodli pro tak náročnou práci. Dále budeme požadovat, aby zelená politika byla nastavená převážně motivačně s adekvátní refundací vynaložených nákladů nebo sníženého zisku, a ne aby sekýrovala a tlumila originální přístupy, které právě tvoří onu potřebnou variabilitu v celém systému. Jednou z funkčních cest, jak do budoucna postupně snížit roli dotačních schémat, je pro ASZ ČR politika širších legislativních nástrojů k podpoře rodinných farem, na kterých je založené zemědělství v celé Unii a která může řadu věcí (i když pochopitelně ne všechny) vyřešit.

Je jisté, že situace není a ani nebude jednoduchá pro žádného zemědělského podnikatele, natož pro chovatele prasat či drůbeže, producenta mléka, pro zelináře, ovocnáře, či pro provozovatele bioplynových stanic a celé škály dalších oborů. Obrovský nárůst cen energií, nedostatek pracovních sil, nezájem mladé generace, obavy z příliš ambiciózního řešení Green Dealu a mnoho dalších faktorů, do kterých musíme zařadit samozřejmě i zahraniční konkurenci a mnohde neúnosně nízké výkupní ceny komodit. Nejen s tím se bude muset každý podnik vypořádat po svém. To, že došlo k těmto změnám, ale bude pro každého ve finále jen pozitivum již proto, že bude muset hledat své praktické řešení a nečekat, zda se na něco podaří vyjednat dotace nebo ne. Nároková část zemědělských dotací není určena na tvorbu zisku ani na zvyšování produkce – je od ní léta již zcela odpojená a nemůže nahradit individuální podnikatelskou odpovědnost. To je evropská pravda, která se tu dostatečně neříkala a je třeba ji ve vlastním zájmu vzít na vědomí. Cílem těchto veřejných podpor je především udržení ekonomické životaschopnosti co největšího množství zemědělců – bez ohledu na jejich výrobní zaměření, ale s ohledem na jejich dopady do životního prostředí a do venkova jako takého. Tak prosté to je, a přitom někomu evidentně tak složité na pochopení.

Pakliže si tuto realitu každý schopný majitel akciovky či předseda družstva více uvědomí, začne řešit svou situaci úplně jinak a nebude ztrácet čas ani energii vysíláním svých zaměstnanců na demonstrace, notabene ještě proti svým zájmům, neboť bylo jasně prokázáno, že při porovnání Tomanova a Nekulova návrhu Strategického plánu vychází do Bruselu odeslané úpravy pro naprostou většinu podniků lépe. Potíž je pouze v tom, že se úzké vedení z AK či ZS snaží nadále mást vlastní členy nesmyslným porovnáváním stávajícího období SZP s novým tak, aby zakryla, že vlastně poslední léta jen sloužila pár oligarchům, kteří si z dotací udělali byznys a zdroj pro skupování většinou středně velkých podniků.

Je tedy moc dobře, že tato politika neuspěla. Mám za to, že až horké hlavy trochu vychladnou, přijde se na to, že žádná katastrofa nehrozí. A že případné problémy, které se různě logicky a čas od času objevují, budou odpovědně přičítány skutečným příčinám. Upravený strategický plán, pokud jde o zvýšenou redistributivní platbu, zcela konvenuje zvláštním podmínkám v ČR a tyto změny nejsou jen bránou k částečnému narovnání vychýleného kyvadla, ale k hledání nového pohledu na zemědělství a k potřebnému nárůstu důvěry v mnohem širší spektrum zemědělců, než tomu bylo dosud. Doufám, že všichni konečně porozumí, že nikdo z ASZ ČR nepase po likvidaci jakéhokoli podniku. Naopak platí, že podporujeme prakticky všechny jejich typy, protože je také z nemalé části zastupujeme.

V koaliční radě nové vlády bohužel neprošlo potřebné zastropování přímých dotací, stejně tak i celá řada dalších věcí, které jsme požadovali. Přesto jsme v této fázi spokojeni – nemyslíme totiž jen na zájmy našich členů. A pro zájem celého zemědělství je nyní třeba, aby různé skupiny zemědělců s objektivně a zcela legitimně různými zájmy začaly být sobě skutečnými partnery. Rozjitření zástupci nevládní veřejnosti by měli uvažovat o složení zbraní, o odpojení se od hloupých křiklounů a v nových podmínkách by měli s námi zasednout za jeden stůl. Nepochybuji, že zejména pro ně to bude nejlepším vyústěním současné zcela zbytečně vyhrocené situace, aby s tímto přetrvávajícím postojem postupně neztratili na respektu a neocitli se na periferii dalšího vyjednávání.

Podotýkám, že takový stav není zájmem ASZ ČR. Jde ale o to, abychom se skutečně naučili vzájemně se slyšet a vážit si i ostatních, protože každý má většinou svůj kus pravdy. Silová a jednostranná politika největších podniků však musí být minulostí.

Za ASZ ČR vznik takové konstruktivní platformy jednoznačně preferuji a věřím, že se k ní přidají i další svazy a organizace, ať už zastupují kohokoli ze zemědělců. Je na to dokonce nejvyšší čas, pokud se mají co nejdříve dojednat reálné podmínky pro druhý pilíř budoucí SZP, ve kterém je podstatně více peněz, než bylo dosud a který skýtá možnosti řešit celou řadu palčivých problémů. Nesmí však jít zase o bagrování dotací na pár podniků, ale každá koruna se musí převrátit dvakrát a musí se dát odpovědně tam, kde je podle analýz a podle předpokládaných širších přínosů opravdu potřeba.


reklama

 
foto - Šebek Jaroslav
Jaroslav Šebek
Autor je předseda Asociace soukromého zemědělství ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (26)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

15.2.2022 10:14
Z celého článku mám ten dojem, že jediný, který tady hystericky křičí, je p. Šebek. Je jen dobře, že vláda na poslední chvíli couvla a to, že neprošlo zastropování přímých dotací a další je výsledkem tlaku lidí, kteří mají o celé věci přehled. Počkejme si, jak se bude situace dál vyvíjet, protože v současné chvíli by to bylo jen věštění z křišťálové koule. Nicméně, pokud vezmeme v potaz raketově rostoucí ceny energií,dá se důvodně předpokládat zdražení potravin, bohužel marže půjdou jako vždy do kapes obchodníků, nikoliv prvovýrobců.
Jinak celé to vřeštění p. Šebka je jen o přelití peněz do jiné hromádky, o ničem jiném to není a je zbytečné tuto jednoduchou věc balit do vzletných vět a frází.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.2.2022 11:14 Reaguje na pavel peregrin
Vy, jako bytostný jézedák, nikdy nemůžete pochopit, že průmyslové zemědělství je přímo pachatelem devastace naší krajiny a právě velkoagrární baroni za dotace přírodu ničí, místo toho, aby ji chránili. V devadesátkách se vyplácely dotace za údržbu krajiny a ne za produkci, dnes se platí jen za produkci, tj. přímo za její ničení. A k tomu ještě biopalivový tunel a kompletní ovládnutí veškeré zemědělské chemie Agrofertem.
Agrární lobby je u nás extrémně silná, ale postavit před soud hlavní protagonisty za prokázané podvody a tunely by mohl být dobrý začátek.
Odpovědět
VK

Vladimír Křivonoska

15.2.2022 13:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl,
pachatelem devastace naší krajiny je kolektivizace provedená komunisty v 50.letech. Zemědělec je jen jeden. Buď hospodaří správně, podle daných norem a vlastního svědomí a nebo špatně. Vaše dělení zemědělců mi připomíná komunistickou propagaci, kdy bylo potřeba zlikvidovat selský stav, ukrást jeho majetky a vyhnat jej z jeho půdy. To se komunistům podařilo, nikdo už to nenapraví a neodškodní, ale vypadá to, že zemědělcům, když se konečně trochu zkonsolidovali, jde stále někdo po krku.
A protože je kapitalismus /chtěli jsme jej/, tak nejdůležitější je mít produktivitu, výkon, výnos. A to se lé
pe dělá na velkých farmách. Ekologie sice pláče, ale ona byla vždy jen třešničkou na dortu/V.KLaus/ A jen úspěšná farma se může zaobírat ekologií = kapitalismus.
Ale všichni mohou být svědomitými hospodáři a z 99 % jsou. Proč by si likvidovali svůj základní výrobní prostředek - půdu...
Já bych nenálepkoval, neodsuzoval a hlavně bych si byl vědom, že máme systém, který vyžaduje velkou produkci. Podle vás, když produkuji, tak zároveň ničím.....To je potom možné říci o všech oborech lidské společnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.2.2022 18:20 Reaguje na Vladimír Křivonoska
Zemědělec ja taky Babiš (a desítky dalších agrobaronů), který v živozě neměl v ruce vidle a všechny peníze, určené právě zemědělcům na dědině, přijdou do Prahy a on si za to koupí nemovitosti na Riviéře.
Pokud to dostanou sedláci, utratí to doma a podpoří řemeslníky a malé firmy na dědině.
Odpovědět
JS

Jiří S

15.2.2022 20:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, zrovna Babišovi podniky jdou vcelku v trendu nejmodernějších technologií, které vedou ke snížení zátěže na životní prostředí. Babiš též vlastní celé zemědělské kolečko, tedy pokud prodělá na základní produkci, výsledný produkt prodeje bude stále plusový. Tímto přerozdělením peněz nemáte jak Babiše zničit, ba naopak. Zničíte všechny družstva, větší farmáře, kteří jsou i v ASZ a naopak Babiš se dostane ještě k větší výměře. Měl by jste občas začít používat mozek, protože v oblasti zemědělství ze sebe děláte jen hlupa.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2022 20:35 Reaguje na Jiří S
Samozřejmě, pokud někdo získá monopol, je těžké ho zlikvidovat. A vybudoval si ho k tomu, aby ho mohl zneužívat, je bytostný predátor. To "snížení" je silně humorný názor, protože taky vlasní veškerý obchod s agrochemikáliemi a proto je tlačí všude hlava nehlava. Energetické plodiny se taky chemizují daleko více, nějaká půda ani krajina ho ABSOLUTNĚ nezajímá. Je ryzí psychopat.
Odpovědět
JS

Jiří S

17.2.2022 06:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Energetické plodiny se nechemizují více. Kukuřice do bioplynky jede na jednom odplevelení a jinak nic, ani fungicid ani insekticid, tak jak jste na to přišel?

Vy to nazýváte predátor, já bych řekl tvrdý obchodník, prostě byl šikovnější, bohužel.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

16.2.2022 11:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Chcete majiteli výrobních prostředků diktovat, co a kde si má koupit? To si tek kapitalizmus představujete tak nějak po komunisticku, ale to máte v krvi. A jen tak mimochodem, ty dotace nedostane Babiš , ale ten konkrétní zemědělský podnik ve kterém pracují místní lidé-místní zemědělci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2022 20:42 Reaguje na Milan Dostál
Jistě. Třeba Agrofert, který to dá sedlákům, cha cha.
A ten podnik patřící Agrofertu (nebo Tomanovi) má ředitelství v Praze, stejně ale rozhoduje vlastník a to je svěřenecký fond, který zcela náhodou (ne)patří Babišovi.
Nemá to vůbec špatně vymyšlený, jediné řešení je ten fond převést na stát (stejně pořád tvrdí, že jeho není) a jeho postavit před soud. Trestních oznámení je na něho podáno celé portfólio.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.2.2022 16:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale ono to tak není.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

15.2.2022 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, než tady začnete vychvalovat dotace v devadesátkách, prosím nejdřív si zjistěte, jak to s těmi dotacemi doopravdy bylo, kdo na ně dosáhl, v jaké se vyplácely výši, jaké měly následky třeba na trvalých travních porostech atd. K tomu přidejte něco znalostí o současném systému dotací, přimíchejte znalost navrženého Strategického plánu, okořeňte to přehledem o trhu zemědělských komodit a dochuťte základními znalostmi z agronomie a zootechniky. Teprve pak to prosím servírujte. Kdokoliv může mít názor na cokoliv, ale pokud ho veřejně prezentuje, už jen ve vlastním zájmu by měl být aspoň trochu v obraze.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.2.2022 21:01 Reaguje na pavel peregrin
zemědělci zkrátka nechápou, že oni vyrábí surovinu, která sama o sobě není přidanou hodnotou. Až budou schopni zemědělci zobchodovat přidanou hodnotou, půjdou marže jim.
Odpovědět
JS

Jiří S

16.2.2022 06:47 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Ale to zemědělci chápou, jenže pokud chtějí něco takového dělat, tak mají jen dvě možnosti. Prodej ze dvora a farmářské trhy, což je pro každého nad řekněme 200 ha malý příjem, tudíž lepší nedělat anebo jít ve velkém, jenže tam se zase neprosadíte v konkurenci, protože to mají obchodáky a různé divnofirmy obšlápnuté. Tudíž nemáte ani jak tu přidanou hodnotu udělat. Na to byl čas po revoluci v dnešní době je to extrémně obtížné a hlavně finančně rizikové.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.2.2022 07:28 Reaguje na Jiří S
no to asi nechápou, protože zemědělec který je napojený na penězovody veřejných peněz jsou defakto polostátní zaměstnanci. Zemědělství je tak neproduktivní prostředí, že se samo o sobě neumí uživit a tak JSOU NA STEROIDECH oni žijí v minimalismu a rozhodně ne jako kapitalisti ale spíš závisláci na sociálních dávkách.
Odpovědět
JS

Jiří S

16.2.2022 08:30 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Zemědělec napojený na veřejný penězovod v ČR je uplně a zcela stejný jako v USA, Brasilii, Německu atd. je to všude stejné a je to jenom kvůli tomu, aby jste nežral rohlík za 15 Kč, jde jen a jen o to. Takže jediný kdo tady něco nechápe, jste vy.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

15.2.2022 21:06 Reaguje na pavel peregrin
jak vy to můžete vědět, když internet není schopen přenášet emoci realným stavu? tady jak můžete vědět, že jde o křik? ostatně se nedomnívám, že by pan Šebek nevěděl o čem píše, tedy k tomu ani nepotřebuje zvyšovat emoční hodnotu zprávy. Jednoduše poděkovat za provedené změny není spatné...to, že agrární baroni si berou za rukojmí kde co a kde koho, není nová metoda a ještě u toho dávají na odiv argumentační tupost.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

17.2.2022 09:10 Reaguje na pavel peregrin
Nejlepší na šebkové článku je to, že tam pro jistotu neuvádí žádné čísla. Už vidím jak se mládež nají těcch jeho blábolů o krajině.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

15.2.2022 17:21
No, kdyby se ASZ aspoň trochu krotila ve svých veřejných projevech nenávisti vůči Agrární komoře a nesnášenlivosti ke každému zemědělci, který je větší, než se vedení ASZ zamlouvá, možná by ta situace mezi zemědělci byla poněkud klidnější. Protistrana takové plamenné projevy do médií neventiluje.
Jinak mám dojem, že si pan Šebek návrh SP nejenom nepřečetl, ale ani nepřepočítal. Jinak by nemohl vyhlašovat cokoliv o snížení byrokracie nebo zlepšení vlivu na životní prostředí. K tomu totiž v návrhu SP naprosto nedošlo. Možná, že pan Šebek přehlédl i finanční stránku, protože jinak by nemohl požadovat vyšší refundaci nákladů, není totiž z čeho. A co se týká národních dotací, tak zrovna to jsou dotace na oblasti, které nepokrývá Společná zemědělská politika, např. produkce osiv, náhrada chemické ochrany rostlin ochranou biologickou, budování kapkových závlah v sadech, podpora použití certifikovaných osiv, podpora wellfare výkrmového skotu nebo masných krav, podpora kontroly užitkovosti atd. Není mi jasné, co může ASZ mít proti národním dotacím, když si o ně běžně žádají i soukromí zemědělci. Ovšem jen ti, kteří se zabývají konkrétním předmětem té které dotace. Tyhle peníze se holt nevyplácejí plošně jen jako odměna za to, že je žadatel vedený v evidenci zemědělského podnikatele. Možná je právě to důvodem pro vyhlášení ASZ džihádu. Mám dojem, že ASZ tu svou svatou válku proti "nesprávným" zemědělcům hodně přehání.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

15.2.2022 18:51
Zcela pominu zemědělství a uvedu teoretický příklad s dotováním třeba
malého obuvníka a velké obuvnické firmy. Jemu dotace umožní koupit
nový šicí stroj, který se mu ekonomicky vrátí za deset let. Velká firma
si za to koupí výrobní linku, která se jim vrátí za let pět. Po pěti
létech koupí novou a robotizovanou. On bude ještě pět let šít postaru
a nadávat, že oni jsou levnější. Má šít obdobu sériových výrobků a nebo
šít boty pro VIP? B je správně a pokud jde cestou A, tak ať raději
zkrachuje. Malý nikdy nebude konkurenceschopný se stejným sortimentem
jako velký a jeho dotování je vhazování peněz do žumpy. Bez dotací by
to bylo ještě dříve, protože nebude mít ani na ten nový šicí stroj.
Máme tu tak možnost přelévat neekonomicky dotace směrem k neefektivní
produkci a nebo, když to bez ní nejde, tak pouze tam, kde to má efekt.
V průmyslu to nikdo neřeší a když, tak pobídky směřují spíše k velkým.
V zemědělství jdeme cestou ekonomického utopismu, kde preferujeme malé
a ekonomicky neefektivní zemědělce. Ano, dejme jim cílené dotace na záměr
chovat, či pěstovat něco nedostatkové a nebo speciálního. Ale to, že
budou pěstovat kukuřici pro bioplynku , pšenici bez střídání plodin a
bez hnojení hnojem od vlastního dobytka, je nemá smysl dotovat. Takto se
pestrost pěstovaných plodin nezlepší a ani půda, spíše naopak. Mám za
humny Polsko s jeho výraznou podporou zemědělců a přitom to tam s půdou
a přírodou je podobné. Skutečnými hospodáři jsou buď ti velcí a nebo
úzcí specialisté s pár hektary. Pěstují ale třeba pouze jahody, borůvky,
sazenice ovocných a okrasných dřevin, zelinaří a chovají zvířata ve velkém.
Ovocnáři prosperují pouze ti velcí, kteří si dovolí vybudovat sklady
a zpracovny ovoce. Takže závěrem je třeba přiznat, že malí se musí buď
specializovat, nebo se spojit, či i zkrachovat. Jakékoliv prodlužování
agonie neefektivního hospodaření je nejenom neekonomické, ale i zcela zbytečné. Připustit si marnost podnikání je pro mnohé nemyslitelné a
bohužel musí mít vláda odvahu to dotyčným říci natvrdo. To, že to je
praktikováno v některých zemích neznamená, že je to správné. Pokud si
to státy mohou dovolit, tak budiž, ale zamysleme se třeba nad chovem
mléčných krav v Alpách s dovozem pícnin z nížin a jádra z celého světa?
Bez dotací skončí do roka všichni, protože tolik kusů ty jejich louky
neuživí. Hra na EKO a BIO má být pro ty, kteří chtějí drahé produkty
kupovat ze nedotované ceny. Tu "kvalitu" má dotovat zákazník a nikoliv
i ti, kteří kupují pouze "šunty" průmyslového zemědělství. To EKO a BIO
nikdy neuživí všechny a bez dotací narazí na ochotu to kupovat za násobně
vyšší ceny. Snažit se to uměle dotacemi navyšovat je jako s tím obuvníkem,
kdy dotovaný obuvník neobuje celé město, ale velká fabrika obuje celý stát.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

16.2.2022 06:07
Mě by se ten nový model, který už teď může ulehčit sedlákům i všem ostatním od přílišné byrokracie, také líbil.
Prostě buďme příkladem a zrušme dotace úplně. Však máme ve vládě ODS,k která má nejraději trh bez přívlastků.
A navíc, ono to funguje, podívejte se na Nový Zéland. Článek najdete na stránkách ASZ.
Odpovědět
JK

J. Kloutvorová

16.2.2022 08:48 Reaguje na Katka Pazderů
Víte, paní Pazderů, Vaše vize je bezesporu pěkná, ale utopistická. Pokud půjdeme příkladem a zrušíme si dotace, okolní členské státy EU (a nejen ony) se vesele zasmějí, zamnou si spokojeně ruce a do dvou let naše zemědělství zcela převálcují a zlikvidují, protože tam ty dotace poběží dál, příklad nepříklad. A co se týče pamfletu pana Šebka - jeho frustraci a nenávist lze sice z lidského hlediska, vzhledem k jeho rodinné historii, chápat, ale jeho příspěvek je natolik nedůstojný, dehonestující a hysterický, že je to až ubohé. Čekala bych vyšší úroveň.
Odpovědět
DV

Daniela V.

16.2.2022 10:46 Reaguje na J. Kloutvorová
Také to tak vnímám .....není předčasné jásat ? Je to plán na roky 2023 - 2027. Vše se teprve ukáže a můj názor je, že do všeho zasáhnou zdražené energie a nejen ony. Ceny všeho letí vzhůru - i potravin. Takže teprve uvidíme ......
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.2.2022 16:14 Reaguje na Katka Pazderů
Kdyby se podařilo prosadit v EU zrušení dotací do zemědělství ve všech zemích, tak by se tím problém vyřešil?
Odpovědět
JS

Jiří S

16.2.2022 19:40 Reaguje na Majka Kletečková
Ne protože JaS Amerika dotují též hojně, tudíž by se sem vozilo geneticky upravené jídlo z vypáleného pralesa.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.2.2022 16:16
Osobně fandím menším, nejenom rodinným firmám, a byla bych ráda, kdyby jich bylo více. Ve prospěch velkých podniků hovoří vyšší ekonomická efektivita produkce z důvodu úspor z rozsahu, negativem je u velkých farem odtrženost vlastníků půdy a těch, co na půdě hospodaří.

Při vyplácení dotací by se měl podle mého názoru klást důraz hlavně na udržitelnost, kvalitu půdního fondu, omezení vodní eroze a biodiverzitu. Není kvalitní půda neobnovitelným zdrojem?
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

17.2.2022 09:06
Uplně nejlepší je jak Šebek zrušil na svém webu Asociace soukromého zemědělství diskuze. Psali mu tam jeho členové, a to se mu nelíbilo. Nebyl to Veleba a další ze socialismu, ale farmáři.
Nelíbí se jim tento evropský model zemědělství kdy kdo nemá dotace nemůže hospodařit. Chtěli by fungovat tak, že budou moci normálně prodávat. Jenže to na našem trhu ovládaném zahraničními řetezci a prodejnami nejde.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist