https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jaroslav-vanous-proc-zemedelci-protestuji
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaroslav Vaňous: Proč zemědělci protestují?

1.2.2022
Zdroj | Zemědělský svaz ČR
Nálada mezi zemědělci je letos od Nového roku velmi neklidná a nervózní, jednotlivé skupiny zemědělců jsou rozděleny a situace vygradovala protestními demonstracemi, které organizovala Agrární komora a Zemědělský svaz ČR. Tyto organizace zastupují zemědělce, kteří hospodaří na cca 65 % výměry půdy a představují více než 80 % zemědělské produkce v ČR. Demonstrace podporuje i Potravinářská komora, Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy, chovatelské a pěstitelské svazy, celkem 30 nespokojených nevládních organizací a spolků.
 
Příčinou toho jsou změny, v již dohodnutém, zhruba rok a půl projednávaném strategickém plánu, které nová vládní koalice v souladu se současným vedením Asociace soukromého zemědělství (ASZ) provedla bez náležitého projednání během necelého měsíce a 28. ledna 2022 také odeslala do Bruselu.

Největší „ohlas“ měly návrhy koalice na zavedení zastropování přímých plateb pro střední a větší podniky bez odpočtu mzdových nákladů a změna tzv. redistributivní platby z původních 10 % na 30 %.

Systém zemědělských podpor je složitý, ale pro vysvětlení: Strategický plán každé členské země EU stanoví, jakým způsobem chce daná země splnit požadavky společné zemědělské politiky a jakými penězi chce jednotlivá opatření podporovat. Zastropování přímých plateb znamená, že by žádný podnik nemohl dostat více než 100 000 eur přímých plateb, tedy cca 2,5 milionu Kč bez ohledu na velikost, s možnou korekcí na počet zaměstnanců. Redistributivní platba pak, jaká část se vezme z balíku peněz pro všechny zemědělce a dá se zemědělcům na výměru prvních 150 ha.

Zemědělská veřejnost se o těchto změnách dozvídala pouze z neformálních jednání, a když už došlo na jednání zástupců Agrární komory a Zemědělského svazu s ministrem zemědělství, dozvěděli se od něj, že on na výsledek nemá vliv, protože o tom budou rozhodovat předsedové vládní koalice. Ti však na výzvy zemědělců k jednání nereagovali a pan premiér vzkázal, že se nemá o čem bavit a odmítl jednat se zemědělci, když se chystají demonstrovat. Zemědělci naopak demonstrací v den jednání koalice vyzývali představitele koaličních stran, aby nerozhodovali o nich a bez nich, ale aby s nimi jednali. Koalice nakonec rozhodla o tom, že zastropování bude zavedeno „pouze“ u investičních dotací a redistributivní platba bude nastavena „kompromisně“ na 23 %. Protože ani v tento okamžik nebyla vláda ochotna se sejít se zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu, následovaly protestní jízdy zemědělské techniky v rámci celé ČR, kterých se účastnilo přibližně 1000 strojů a po kterých pan ministr jednání již přislíbil.

Zmíněná opatření měla být původně namířena hlavně proti firmám bývalého premiéra. Přestože koalice slibovala podporu i středním podnikům, ve skutečnosti postihne negativně všechny zemědělce nad výměru cca 400 ha a přinese velmi nevyváženou (2-10x vyšší podle velikosti farmy a zaměření) podporu pro malé zemědělce do 150 ha. Dotační kalkulačka, která byla zveřejněna 26. ledna, bohužel jen potvrdila první odhady produkčních zemědělců a vyvrátila tvrzení, že se opatření nedotknou středních zemědělců do výměry 2 000 ha.

Přislíbené jednání s panem ministrem nic nového nepřineslo. Snad jen doporučení, že máme pohlížet na tyto záměry jako na příležitost, začít se věnovat ekologickému zemědělství a potvrdilo, že se jedná o politické rozhodnutí se snahou je teprve dodatečně podpořit ekonomickými argumenty.

Mezi tyto argumenty rozhodně nepatří tvrzení o vychýleném dotačním kyvadlu, že právnické osoby jsou podporovány o cca 2 tisíce Kč/ha více než soukromí farmáři, protože tato čísla sčítají hrušky s jablky, neberou ohled na strukturu výroby a je zde mj. započtena i podpora bioplynových stanic z OZE a čerpání zelené nafty právě na živočišnou výrobu, kterou malí farmáři z velké části opustili.

Pokud bychom porovnávali skutečně jen zemědělské dotace, opak je pravdou, podle šetření FADN z roku 2019 jsou malí farmáři již dnes podpoření o cca 1 100 Kč/ha více.

Co to všechno znamená?

Všichni chápeme, ačkoliv můžeme mít na klimatickou politiku různé názory, že Green Deal je realitou a vzhledem k současnému přebytku potravin v Evropě budeme muset vyrábět potraviny šetrněji k přírodě. Pro zemědělce, které zemědělství opravdu živí, to neznamená nic jiného než snížení produkce potravin a tím logicky i jejich příjmů. Možná není náhodou, že oficiální dopadová studie dosud nebyla předložena.

Diskuse se sice zatím stále vede pouze nad výší dotací, ale právě kombinace významného dopadu zelených strategií na hospodaření všech zemědělců s tak výrazným zvýhodněním menších zemědělců bez jakéhokoliv závazku produkce povede k existenčním problémům zemědělců s živočišnou výrobou a speciálními plodinami.

Tyto obory jsou finančně, organizačně a časově náročnější, v případě chovu zvířat musí fungovat v celoročním režimu 7 dní v týdnu 24 hodin denně. I proto je dělají hlavně střední a větší podniky, které je však dotují z jednodušší a ziskovější rostlinné výroby a tu stále opakovanou výhodu z velikosti rozpustí právě zde.

Střední a větší podniky produkují 91 % mléka v ČR a přibližně 95 % drůbežího nebo vepřového masa. Tato produkce pokryje spotřebu v ČR z 52 % u vepřového masa, 65 % u drůbežího masa, 86 % vajec, nebo 73 % brambor, zbytek dovážíme. Podniky jednoduše na tyto zmíněné produkce nebudou mít peníze, nebo je nebudou schopni nakrmit.

Redistributivní platba ve výši 23% je extrémem v rámci celé Evropy, blíží se nám pouze malá Litva s 20 %, která ale řeší vylidnění venkova. Většina zemí ji nechává na 10 %, Německo navrhuje 12 %, Polsko 11,6 %, nebudeme tedy schopni konkurence ani vůči našim sousedům.

Ačkoliv přesná pravidla budou schválena až v druhé polovině roku, z dnes dostupných informací se dá odvodit, že pro většinu středních podniků přinese povinných 7-8 % plochy orné půdy mimo produkci odpovídající výpadek tržeb. Díky plánovanému zpřísnění erozních vrstev z 25 na 50 % budou nuceni snížit krmivovou základnu, zejména plochy kukuřice, v důsledku toho omezit chov skotu nebo výkon bioplynové stanice. Snížení výměry jedné plodiny vyplývající ať už z redesignu erozních ploch nebo podmínek Eko schémat z 30 na 10 ha přinese kromě znatelného zvýšení nákladů na provoz techniky třeba i zvýšené utužení půdy.

Dopad chybějících tržeb nebo zvýšených nákladů se tedy může pohybovat na úrovni 15 - 20% ročního obratu. Pokud k tomu přidáme pokles podpor nikoliv na úrovni 6 %, jak se nás snaží přesvědčit ministerstvo, ale na úrovni 43 %, jak v našem případě potvrdila ministerská dotační kalkulačka pokud neuvažujeme s eko platbou, nebo 24 % s jejím započítáním (dnes ještě neznáme, zda podmínky eko schémat vůbec budeme schopni splnit, ale i pokud ano, půjde o další snížení příjmů a vyšší náklady), nelze se snad divit našim obavám z existenčních problémů.

Argumentem nemůže být ani odpovědnost ke krajině nebo okolí. Je mnoho středních podniků, které se chovají velmi odpovědně, stejně jako jsou rodinní farmáři, kteří ji nectí.

Kromě dalšího vlivu vyšších cen energií, hnojiv, mezd, který se více projevuje opět v náročnějších výrobách, nebo i posilování koruny, se dá se očekávat růst spekulací, vznik pseudozemědělců s cílem „těžby“ dotací, růst ceny půdy, pachtovného, škrty národních dotací. Propad produkce postihne i navazující potravinářský průmysl, kterému bude chybět surovina nebo dodavatelské firmy. Nelze se tedy divit, že někteří zemědělci připravují projekty na rozdělení svých podniků, prověřují možnost žaloby na diskriminaci vlastníků a členů podniků, nebo na zmaření investic, které byly pořízeny v souladu se strategií ministerstva a podporovány z fondů EU.

Vládní koalice nám svým rozhodnutím dala na vědomí, že Strategie českého zemědělství do roku 2030, kterou vypracoval pan ministr Jurečka a vláda ji v roce 2016 schválila, je jen cárem papíru. Prioritou současné vlády není zajištění potravin z domácí produkce, ani alespoň základní soběstačnost, nechce živočišnou výrobu, speciální plodiny a už vůbec ne bioplynové stanice. Není tajemstvím, že někteří členové vedení ASZ jsou již na nové podmínky připraveni, když svých několik stovek ha mají rozepsáno na více IČ. Potraviny dovezeme, nadnárodní finanční skupiny a zahraniční obchodní řetězce nám zatleskají a peněženky spotřebitelů to pocítí následně.

Vítězi se stávají hlavně velcí vlastníci půdy s minimální produkcí, investoři a také ekologové, protože podporovaným ideálem je extenzivní farma do 150 ha, nejlépe ekologická, ještě tak s chovem koní nebo nově i jelenů.

Vážíme si podpory všech realisticky uvažujících politiků a představitelů samosprávy a musíme klást otázku: opravdu je toto strategický zájem občanů ČR?


reklama

 
foto - Vaňous Jaroslav
Jaroslav Vaňous
Autor je předseda zemědělského družstva se sídlem ve Sloupnici.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (66)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MC

Michal Chadim

1.2.2022 14:38
Větší podporu velkých zemědělských podniků zde máme kontinuálně od devadesátých let a dá se říct, že tento způsob volně navázal na fungování ZD za komunistů.
Jaký je výsledek? Potravinové soběstačnosti jsme nedosáhli (viz. výše: "Tato produkce pokryje spotřebu v ČR z 52 % u vepřového masa, 65 % u drůbežího masa, 86 % vajec, nebo 73 % brambor, zbytek dovážíme."), eroze a vysoušení krajiny výrazné, úbytek volně žijících druhů zemědělské krajiny (hmyz, ptáci, drobná zvěř) katastrofální. Takže radikální změna je třeba.
Velké podniky hospodaří podobně jako dříve ZD na půdě, ke které mají čistě ekonomický vztah jako k výrobnímu prostředku a podle toho to taky dopadá. Na druhou stranu pokud mají předložené návrhy myšlenku, že větší podpora malých zemědělců povede k zodpovědnému hospodaření "sedláku na svém", tak nepovede. Protože bohužel 40 let komunismu způsobilo, že sedláctví bylo vykořeněno, a dnes takový lidé ve větším počtu neexistují.
Lepší by asi bylo velké podniky přímo nepotlačovat, ale donitit je hospodařit "jako na svém".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.2.2022 15:40 Reaguje na Michal Chadim
Tahle myšlenka se mi líbí , dotace bych svázal pouze a jenom se stavem půdy, tedy konkrétně s její vodozádržností. Protože jenom zdravá půda je s to absorbovat max. množství vody. Tabulkové hodnoty jsou známé.
A jinak pěstuj si a chovej dle libosti, minimum lejster k tomu.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.2.2022 17:20 Reaguje na Michal Chadim
A mnohé to snad nedělají ?
Odpovědět
MC

Michal Chadim

1.2.2022 20:31 Reaguje na smějící se bestie
Asi ne dostatečně, nebo dostatečný počet, když to vypadá, tak jak to vypadá.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.2.2022 17:37 Reaguje na Michal Chadim
Pokud jsme nedosáhli potravinové soběstačnosti, není to rozhodně způsobem hospodaření, ale nastavenými pravidly. Naše zemědělství by hravě bylo přebytkové, ale ta pravidla by musela být nastavena stejně v celé Evropě, což nejsou. V západní Evropě je trend scelovat v co největší celky, ale našim občanům se v tomto směru vědomě lže. Zemědělství je stejné na západ od nás, takže žádné radikální změny nejsou třeba a když, tak opět všem stejně. Zátěž pesticidy je u nás 3-5x menší, což jsou veřejně dohledatelné údaje. Zemědělství z časů Jana Cimbury definitivně odzvonilo.
Odpovědět
MV

Moudrý Vrátný

1.2.2022 18:18 Reaguje na pavel peregrin
Ano podpory nejsou v evropě stejné. Zejmnéna je licoměrné od zástupců vekých společností žehrat na to, že poláci dánové, protě ti či oni si dotují prasata, mléko, prostě to či ono. Nikdo z nich dodnes neřekl, že mi máme národní podporu taky takovou, kterou nemá nikdo v Evropě, byli to právě zástupci největších družstev, kteží prolobovali podporu bioplaliv, tzn podprodu pěstování řepky, a dále bioplynek první generece...jen pro upřesnění úměrně těmto dotacím se ničí krajina..
p.s. ano v evropě se půdní bloky zcelují a farmy slučují ale např hektarové bloky na 10 ha, a farmy 10,15 ha např na celek do 100 ha, což se s naším zemědělstvím nedá srovnávat
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.2.2022 19:05 Reaguje na Moudrý Vrátný
Máte mylné informace.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

1.2.2022 19:59 Reaguje na Moudrý Vrátný
Píšete úplné nesmysly. Národní podpora biopaliv neexistuje, a bioplynky mají podporu pouze v ceně elektřiny. Jinak ani jedno z toho nevzniklo u nás, ale v Bruselu. A co se týče množství hektarů na toto využití, tak řepku pěstují úplně stejně třeba v Belgii, nebo Francii a BPS je maximální využití v Německu. Takže v tom máme ještě co dohánět.
Zkuste se zamyslet, když nebude v zemědělském podniku vycházet rozpočet a někdo nabídne, že vykoupí veškerou slámu jako biopalivo - co se asi stane. A věřte tomu, že to tak dopadne.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.2.2022 19:08 Reaguje na pavel peregrin
A to se při tom požadovaném narovnání dotačních podmínek změní? Když se to nezměnilo dosud? Myslím ta soběstačnost
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.2.2022 19:18 Reaguje na Jakub Graňák
Pane Graňáku, soběstačnost se nezmění, ale docela vážně hrozí, že zemědělství se jako celek dostane do ještě většího srabu, než dosud. Zrovna dnes jsem četl propočet Jandejska ohledně Rabbitu a ač Jandejska zrovna nemusím, tak to, co napsal, je pravda. Ono se lehce může stát, že celé podniky budou prodány do cizích rukou, ač ministerstvo vehementně tvrdí opak. Stačí se podívat, kam ti naši nýmandi dotáhli chov prasat- dnešní aktuální cena v živém byla 21!!! korun!! A kolik stojí maso v obchodech? A to je jen malá výseč tureckého hospodaření.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.2.2022 19:27 Reaguje na pavel peregrin
Pane Peregrine, já se domnívám, že k tomu dojde tak jak tak, jinak to ani dopadnout nemůže v situaci, kdy se do toho montují investiční skupiny
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.2.2022 19:28 Reaguje na pavel peregrin
Jinak ta cena vepřového už je hnus, to bylo i po revoluci víc
Odpovědět
DV

Daniela V.

1.2.2022 20:38 Reaguje na pavel peregrin
Dobrý den. Pane Peregrine, prosím, můžete mně - laikovi, nějak stručně a jednodušše vysvětlit o co jde ? Myslím si, že dotujeme my, jako stát, a pak jsou dotace od EU. Četla jsem komentář i p. Jandejska, i p. Teplého z Madety .....asi to bude průšvih a doplatíme na to my, spotřebitelé ....banány stojí více než jablka, atd. Prý však výši dotací pro naši republiku už špatně vyjednal minulý ministr, p. Jurečka. Ve vládě je opět, ale na jiném ministerstvu .....Prý už pěstitelé na Moravě kácí sady, nebudou pokračovat. To jsme to fakt dopracovali. Nakonec tady bude vše jen z dovozu a za ceny, které už neovlivníme vůbec. Nějak to vypadá, že bude hůř a hůř ....tedy se zemědělstvím.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

2.2.2022 06:31 Reaguje na Daniela V.
Dobrý den. Máme dotace z EU a máme dotace národní. Doposud dostávali všichni z EU zhruba 5500 kč/ha, dotace národní jsou například na podporu welfare zvířat, na plemenitbu, na šlechtění, na podporu potravinových bank.
Ale pak v tom balíku z EU jsou i dotace na speciální produkci, jako je mléko, brambory, jablka. A tyto dotace máme nesrovnatelně menší.
A to co říkají Jandejsek a Teplý, bude zřejmě pravda. Oni se budou chtít přizpůsobit, ale když je tou nastavenou trajektorií, ať děláte, co děláte, jenom bankrot, tak firmu raději prodáte. Sakumprásk. Do Německa, do Číny. To jsou nejpravděpodobnější budoucí vlastníci našich velkých zemědělských firem.
Odpovědět
DV

Daniela V.

2.2.2022 09:30 Reaguje na Katka Pazderů
Zdravím a děkuji. Je to smutek .....lidé volili Změnu. Bohužel zřejmě k horšímu ....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 12:26 Reaguje na Daniela V.
Já tedy nevím, ale měla byste si pamatovat hospodaření modrých strak a Topky- každému soudnému člověku přece bylo jasné, že rozkrádání bude pokračovat v ještě větším měřítku.
Odpovědět
sv

7.2.2022 15:54 Reaguje na pavel peregrin
Ano, megazloděj bureš jistě je straka, která si tady od 90. let nakradla nejvíc.
Ovšem její barvu jsi netrefil.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.2.2022 23:53 Reaguje na Katka Pazderů
Proč máme dotace z EU na speciální produkci nesrovnatelně menší? Vůči jakým zemím? Vůči vyspělejším zemím nebo vůči zemím typu Bulharsko? V přepočtu na počet obyvatel?
Nebo proto, že přestáváme být čistými příjemci v rámci přerozdělování peněz z EU?
Odpovědět
MC

Michal Chadim

3.2.2022 11:26 Reaguje na Katka Pazderů
Proč by někdo z Německa nebo Číny kupoval podniky, jejichž činnost vede jenom k bankrotu?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 07:34 Reaguje na Daniela V.
Dobrý den, v podstatě vám odpověděla p. Pazderů. Ten vývoj samozřejmě nemůže nikdo přesně predikovat, ale blíží se tomu, co Jandejsek i Teplý napsali. A znovu opakuji- ikdyby tito lidé byli škatulkováni jako zastánci velkých podniků, tak pořád jsou to lidé s velikými provozními, celoživotními zkušenostmi, kterým se nějací čičmundové na ministerstvu vůbec nemohou rovnat.
Zemědělství od převratu v 89 je pouze politické téma a jsem přesvedčen, že bylo vyměněno za automobilový průmysl. Možná bychom si i v těchto nerovných podmínkách mohli vybojovat víc, ale to by především musel někdo chtít a to se neděje, přes všechny líbivé kecy, které obyvatelstvo pouze ohlupují, ba jde o přímé lži.
Odpovědět
JS

Jiří S

2.2.2022 09:30 Reaguje na pavel peregrin
Chtěl bych doplnit pana Peregrina. Například živočišné produkty zaznamenali pokles výkupní ceny v ČR právě po dohodě se zeměmi Mercosuru a to právě za vývoz aut do těchto zemí. Byla to dohoda celé EU. Věc se má v tom, že i země Mercosuru, mají na živočišné produkty vyšší dotace než my v ČR. Tzn. že celá západní EU a Mercosur dotují živočišnou produkci, tedy produkci s přidanou hodnotou tak, aby mohli jejich zemědělci za dumpingové ceny vyvážet tyto produkty do zemí, kde tomu tak není, což je povětšinou bývalý východní blok. Takže ano, byli jsme prodáni za auta. Jinak máme v zákoně, že dovoz potravin za dumpingové ceny je nelegální, to ovšem nikdo neřeší, jak podivné že.
Odpovědět
DV

Daniela V.

2.2.2022 09:33 Reaguje na pavel peregrin
Zdravím a děkuji. Vidím to podobně, v nové vládě žádného hráče pro ČR nevidím ....v Praze nebylo dobře za býv. primátorky. Ale nový primátor je ještě horší ....
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 12:29 Reaguje na Daniela V.
Bohužel. Primátora Prahy neznám, ale zato dobře pamatuji vládu ODS a TOP- jedině blázen je mohl volit, omlouvám se.
Odpovědět
DV

Daniela V.

2.2.2022 12:36 Reaguje na pavel peregrin
No a vidíte - na nové zvolení při volbách jim stačilo heslo " My jsme ta změna " a Babiš, který může za vše ....
Teď nejnovější vývoj - ministr Nekula chce o dotacích jednat, zemědělci odvolali protest. Vidíte nějakou naději na nějaký obrat ?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 15:45 Reaguje na Daniela V.
Vím o tom, uvidí se. Víte, mě na tom všem nejvíc vadí, že ten plán minulá vláda projednávala skoro dva roky, buď jaký buď, ale tihle to spíchli za týden a ještě by měli tu drzost s tím běžet do Bruselu jako s hotovou věcí.
Bude to vždy o kompromisu a minulý plán kompromisní byl, nikdy nemůže uspokojit všechny, ale hlavně nesmí přivést zemědělství do katastrofy.
No a co se voleb týká, lze k tomu říci jediné- paměť davu má trvání zhruba 14 dnů......
Odpovědět
sv

7.2.2022 15:58 Reaguje na pavel peregrin
Tomu se říká selektivní paměť. Jen blázen by mohl volit agenta bureše.
Odpovědět
MV

Moudrý Vrátný

1.2.2022 18:22
Zkuste si napsat panu Vaňousovi, že byste chtěli hospodařit na 15 hektarech mít tři krávy na mléko,20 koz vyrábět mléčné výroby, několik prasat, drůbež...prodávat konečnému spotřebiteli. co si mylsíte že udělá předseda 3000 ha, 5000ha družstva atd, jestli bý vám propachtoval 15 ha? Napovím vám, rozhodně hospodařit nebudete. A když se domluvíte s majitelem půdy, že se mu váš záměr líbí, že dá družstvu výpověď, tak se stane co? Přijde zástupce družstva a začne vás přeplácet...Holt zničit konkurenci hned v zčátku...vlastí zkušenost
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.2.2022 19:12 Reaguje na Moudrý Vrátný
A proč by vám měl něco propachtovávat? Nemyslím to zle, ale v zemědělství není nikdo na stejné lodi, jak se s oblibou tvrdí, ale vládne zde stejná konkurence, jako v jiných odvětvích.
Odpovědět
JS

Jiří S

2.2.2022 09:32 Reaguje na Moudrý Vrátný
Moment a není to náhodou ten kapitalismus. Nabídka a poptávka? Když je zájem o půdu, tak se zvyšuje pacht a majitel to obvykle přece propachtuje kdo dá víc. Má tedy nabídnout ten malý víc a může si hospodařit jak chce. Vaši myšlenku opravdu nechápu, proč by zrovna družstvo se nemělo chovat tržně? To by byl přece špatný hospodář, což jde snad i proti zákonu.
Odpovědět
MV

Moudrý Vrátný

1.2.2022 18:31
Oproti dnešnímu stavu klesne základní podpora na hektar o +/- 1800, z cca +/-5400,- na cca 3600.... Jestli existence družtev závisí na 1800 na ha, tak je asi něco špatně... Jen abyste měli představu do ha pšenice dáte sakumprásk, když hodně nasypete, nastříkáte...cca 20 000,-, když není extra špatný rok sklidíte ccca 9-10 q po bratru ceny výkupu r. 21 4900,- q tj 44 100 - dnes je cena ještě výše...řepka když je dobrá cena je ještě vyšší, družstva mají sklady, můžou spekulovat, mají úspory z rozahu atd...
A pokud vám budou tvrdit, že se jim na ne všech 3000 ha urodí, že všechny ha nemůžou mít v takovém stavu, aby to takhle dalo... tak proč těch hektarů mají tolik...? ať si to každy zhodnotí sám, ale vyhledejte si relevantní data
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.2.2022 19:04 Reaguje na Moudrý Vrátný
Máte tam chybu:-), q je metrák, tady jde o tuny, jinak souhlasím
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.2.2022 19:10 Reaguje na Moudrý Vrátný
Zapomínáte započítat konstantní náklady, počítáte pouze variabilní.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.2.2022 19:24 Reaguje na pavel peregrin
Jo to je fakt:-)
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

1.2.2022 19:20 Reaguje na Moudrý Vrátný
Prosím vás, když o problému nic nevíte, tak raději bud´te zticha a nedělejte ze sebe blbce. Kolik máte odpracováno v zemědělství?? To není jako sedět u počítače a jezdit myší. Velice by jsem chtěl vidět, jak vás těch 15 ha uživí a jak dlouho. Jak dlouho vydržíte pracovat 7 dní v týdnu kolem zvířat bez dovolený, onemocnění a odpočinku. Velice se mě líbí různí odborníci z měst, kteří rozumí zemědělství, ochraně přírody a td. A že vypadá naše krajina jak vypadá je především proto, že jsme si nechali zničit chov hospodářských zvířat oproti jiným státům a to znamená méně organické hmoty do půdy-hnoje a jiný způsob zemědělského hospodaření. V roce 1990 u nás bylo 3,5 milionu skotu, 2020- 1,4 milionu. V roce 1990 u nás bylo 1,236 milionu dojnic, 2020-357 000 to je 28,9% v porovnání s rokem 1990 a tak by se dalo pokračovat. Petrův Zdar
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.2.2022 19:25 Reaguje na Jan Knap
Pochlubte se kolik let máte odpracováno v zemědělství vy?
Petrův nazdar
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

1.2.2022 21:56 Reaguje na Jakub Graňák
Podle toho, jak to berete. Na záhumenku jsem dělal od dětství. Jako kluk jsem se chodil učit podškubávat husy, drát peří a td. Už za minulého režimu jsem měl menší hospodářství. Příbuznému jsem po 90 roce chodil pomáhat, když s právě 3 kravami začínal hospodařit( nevím, kdo by byl ochoten o půl třetí vstávat ,aby stihnul podojit, aby si mléko vyzvedl mlíkař, až pojede kolem, jako on)Dělal jsem v životě dojiče, měl i na starosti přes zimu kravín s 96 vysokobřezími jalovicemi, rok před tím to dělali dva chlapy a musel jsem to zvládnout sám-nebyli lidi a tak by se dalo pokračovat, tak nějaké zkušenosti mám. Navíc si málo lidí uvědomuje, že hodně těch předsedů ZD, zemědělských podniků a pod. pochází ze sedláckých rodů A pokud´ jde o ty tři krávy, které mají uživit toho malého zemědělce, tak počítejte se mnou. Kráva dojí 9 měsíců, pak musí zaprahnout. Když budete mít výbornou dojivost a rozpočítáte to na rok, tak budete mít denně na krávu 10 litrů mléka. Nebudu se bavit o výkupu, tam budete žrát trávu místo krav, ale budete to prodávat zájemcům z okolí. Pokud´ budete blízko velkého města, tak to ještě půjde, na vzdálené vesnici to bude o dost horší. 3 krávy po 10 litrech je třicet litrů denně, pokud´ ovšem nějaká nedostane zánět do jednoho, dvou, tří struků. Litr prodáte za 20 korun. Tak 30 krát 20 je 600 Kč denně. Odpočítejte náklady, péči o ně a td. Dělal by jste to?? A tak by se dalo pokračovat. Petrův Zdar
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

2.2.2022 06:35 Reaguje na Jan Knap
Holštýnský skot dojí v průměru 40 litrů za den za 305 dnů laktace. Díky plemenitbě. A to jsou právě ty národní dotace, které máme nesrovnatelně menší než třeba Němci.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.2.2022 11:29 Reaguje na Katka Pazderů
Holštýnský skot dojí obarvenou vodu, kam se hrabe kvalitou produktu na Jerseyky
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

2.2.2022 21:13 Reaguje na Katka Pazderů
Jo, ale to už musíte fakt hodně přidávat jadrná krmiva. Ani z jetele to nenadojí. A dojit 3x/den =kdo to bude dělat ?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

2.2.2022 11:28 Reaguje na Jan Knap
Tak to máme mnohem více společného, než by se na první pohled zdálo.
Jinak cestu pro malé producenty vidím spíš skrz zelinářství a ovocnářství, v živce spíš drůbež, králíky...
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

2.2.2022 21:14 Reaguje na Jakub Graňák
Králíka tak max. pro vlastní potřebu , Čína vás převálcuje. Králík celý chlazený 160/kg :-) , zkuste ho vyrobit za dvojnásobek.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

3.2.2022 08:07 Reaguje na Petr Pekařík
Ale jděte, na scuku prodáte králíka (2kg) za pětikilo jen to hvizdne
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.2.2022 23:18 Reaguje na Jan Knap
„V roce 1990 u nás bylo 1,236 milionu dojnic, 2020-357 000 to je 28,9% v porovnání s rokem 1990“

V produkci mléka je ČR dlouhodobě soběstačné. Díky šlechtění se průměrná dojivost na krávu za posledních 40 let více než zdvojnásobila, to je jeden z hlavních důvodů, proč se u nás mléčných krav chová méně.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

2.2.2022 21:16 Reaguje na Majka Kletečková
No , díky šlechtění. Spíše využitím dojným plemen a ne s kombinovanou užitkovostí. U masných se dojivost nesleduje
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.2.2022 00:05 Reaguje na Petr Pekařík
Za dojnice považuji krávy, které se chovají kvůli mléku.
Odpovědět
JS

Jiří S

2.2.2022 09:42 Reaguje na Moudrý Vrátný
Takže jinak pane Vrátný. Když to nastříkáte a pohnojíte se střední intenzitou v souladu s integrovanou produkcí, tak je to tak 12 000 Kč/ha. Jenže 9 - 10 tun máte někde na Hané. Například na Vysočině nad 600 m.n.m budete mít průměr tak 7 tun, protože máte plochy podmáčené, méně produkční, hodně u lesů a podobně. Takže pojdme počítat. 7x4000 Kč (průměrná cena za poslední roky, krmné pšenice). 28 000 Kč/ha - 12 000 (varibalní složka). To by bylo krásných 16 000 ha. Jenže nesmíte zapomínat, že existuje stálá složka, což jsou platy a podobně. Ti co mají živočišnou, jako my, tak se zhruba počítá 7500 Kč/ha. Takže 16000 - 7500 = 8500 Kč/ha. Dotaci na plochu nepočítám, protože tím se zaplatí pachtovné. Takže mi řekněte. My třeba pěstujeme 300 ha pšenice. 8500*300 = 2 550 000 Kč. Když to hodně přeženu, tak máme 1800 ha, tzn. tento zisk vynásobím 6, což je dejme tomu 15 000 000 Kč zisk. Ted si řeknete, tak to vyděláváte slušně. Ale ted vám do toho přijdou odpočty na stroje. Secí kombinace, 2x kombajn, 2x pluh, nějaké ty vozy, další traktory a fíha, jste takřka na nule. Takže ano, proto se nyní zemědělci toliko hádají, zvláště ti z Vysočiny, co mají živočišnou. Protože když si spočtete, kolikrát je živka v plusu a tam se připočítají další stroje, jako řezačka a podobně. Tak ještě dost často z této rostlinné, kterou jsem popsal dotujete nákup strojů do živky.

Jinak družstva sice mají sklady, ale spekulovat moc nemůžou. Protože většinou tak 2/3 produkce prodáte okamžitě, protože máte pohledávky, právě na chemii, hnojiva, osiva atd.

Máte hodně zkreslenou představu o ekomomickém chodu zemědělských podniků. Samozřejmě netvrdím, že někteří, na tom nejsou dobře, to je právě ta Haná, Hradecko apod. Ale to je ta menší část republiky.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.2.2022 10:27 Reaguje na Jiří S
Jen krátce, plochy podmáčené - zrovna na Vysočině meliorace kvůli zemědělství mají často smysl.
Odpovědět
JS

Jiří S

2.2.2022 10:40 Reaguje na Jarka O.
Souhlasím paní Jarko. Meliorace u nás mají smysl. Jde o to, že revitalizace by stála moc a opravit je u nás v podniku například už umí jen jeden předdůchodový zaměstnanec a ten dělá jiné stěžejní práce. Je to bohužel zapeklitá situace.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

1.2.2022 20:11
Autor zde slušně popsal stávající situaci. Já coby zemědělec jsem neustálý kritik dotací, ale je jasné, že se změny nemají dělat ze dne na den. Dotace u nás v dlouhém skoro dvacetiletém horizontu, naprosto pokřivily všechny dodavatelsko odběratelské vztahy. Například před vstupem do unie zde byly nájmy za hektar v řádech několika stokorun a dnes se běžně platí několik tisíc, v nejlepších lokalitách se to blíží k deseti tisícům. Cena traktoru okolo 500 koní cca 8 000 000 milionů Kč, cena tahače kamionů okolo 500 koní cca 2,5-3 000 000Kč. A to se nezmění přes noc.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 07:46 Reaguje na Petr Blažek
Souhlasím, ale bohužel co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

1.2.2022 23:19
Přeji si, aby na venkově bylo víc klasických hospodářů, co tam bydlí a starají se o krajinu. Stát by měl hlavně podpořit zemědělce, ať už konvenční nebo ekologické, kteří hospodaří s krajinou udržitelně a produkují zdravé potraviny. Co obdělávané pozemky rozdělují mezemi, remízky, alejemi a vytváří prostor pro hmyz, opylovače nebo ptáky, i pro přirozené predátory škůdců. Zadržují vodu v krajině a brání erozi půdy.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 07:51 Reaguje na Majka Kletečková
Paní Kletečková, vy jste neúnavný bezbřehý naiva, s prominutím. Rozhlédněte se trochu dál, myslím od našich hranic, a uvidíte realitu. A pokud naši zemědělci dle vašeho názoru nehospodaří udržitelně, kdopak asi za to může? Ona to sice pravda není, ale i tak- kdo pak by za to asi mohl? Ti zemědělci? To asi sotva. Přemýšlejte. Ostatně, blíží se doba, kdy naše pole budou obdělávat cizí společnosti a pak teprve něco uvidíte, ale to už bude pozdě.
Odpovědět
JS

Jiří S

2.2.2022 09:46 Reaguje na Majka Kletečková
Mohu se zeptat, kdo jsou tedy lidé v družstvech a akciových společnostech, kdo se stará o ty podniky? To jsou lidé, co tam nežijí?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.2.2022 01:03 Reaguje na Jiří S
Vedení velkých akciových společností? Jako je třeba Agrofert? Tihle manažeři podle mně v drtivé většině sledují jen zisk a o nějakou udržitelnost z hlediska krajiny jim podle mne většinou nejde. Obyčejní pracovníci jsou často „poslušní dělníci“ dělající jen to, co po nich manažeři chtějí, třeba na příkaz svého šéfa postříkají pole jedem, aby zničili úrodu konkurenčnímu zemědělskému podniku, a necítí za to zodpovědnost.

Mně se líbí, co napsal Michal Chadim: Lepší by asi bylo velké podniky přímo nepotlačovat, ale donutit je hospodařit "jako na svém".
Odpovědět
JS

Jiří S

3.2.2022 06:58 Reaguje na Majka Kletečková
Takže paní Kletečková, to je přesně ten přístup, všichni co volají, hle agrobaron. Ale takhle to nefunguje, agrobaron nevlastní a nerozhoduje o všem. Mají stejné farmy, se stejným rozdělením, jako bývalá družstva. Na farmách rozhodují stejně zkušení agronomové, jako kdekoliv jinde a nedělají vůbec nic horšího než kdekoliv jinde. Takže vaše představa je mylná.

Jinak s tím postřikem, to jste asi myslela pana Radu, vděčné téma, které se zmedializovalo, až na to, že pan Rada je ještě větší svině než Babiš a v tomto případě byl zrovna Babiš v právu.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

2.2.2022 06:23
Tak jestli chceme, aby zde v ČR půdu, resp. práva k obhospodařování půdy vlastnil zahraniční kapitál, západní jako východní, tak si hrajme dál.
Redistributivní platba v Německu, nám srovnatelnému způsobu zemědělského hospodaření, je pouze 12%. A nemají zastropování. A mají i 5000 ha velké podniky.
Národní dotace mají Němci na úrovni 85% plateb EU do zemědělství, my jen 25%. A to jsou dotace na podporu včelaření, na rozvoj genových zdrojů, nákazový fond, poradenství pro zemědělce, welfare zvířat, podpora potravinových bank.
Já prostě vidím, že bude hůře. České zboží si už nekoupím, nebude. Madeta bude brát mléko kde? Jedině bude pšenice a řepka. A řepka možná také ne, protože Němci sice plochu řepky meziročně zvýšili, ale u nás se přestává pěstovat.
Zalesníme, zatravníme. A půjdeme se pást.
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.2.2022 08:51 Reaguje na Katka Pazderů
Úplně tentokrát souhlasím. A neměli byste v SZ podporovat družstva víc než to nedemokratické korespondenční hlasování? Západní Evropa je vysmátá, potraviny jsou v poměru k platům mnohem levnější než ve Vých. Evropě a likvidace českých zemědělců pokračuje přes „ekologické“ zákony. Družstvo je sprosté slovo, přitom v záp. Evropě, Africe…, existují. Nemyslím si, že bez družstev a s malými poli se dá proti záp. firmám vyhrát. I kdyby se pěstovaly potraviny s větším výnosem, proti dotované konkurenci nemají šanci. Zde si někdo hraje na kapitalismus, a západ na dotacích se směje. A přesně to, co píšete, je jasný důvod, proč se nebudu posmívat Babišovi. Zlikviduje se Babiš, zbyde jiný český podnikatel v zemědělství, který může ovlivnit trh s potravinami?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 09:23 Reaguje na Jarka O.
Paní Jarko, je to úplně jasné- lidé procitnou tehdy,až se jich nákup potravin bude bolestně dotýkat. Nic jiného tady ani nikde jinde nepomůže. A nemusí to být zrovna potraviny, ona žádná vláda si nedovolí takto citlivou komoditu razantně zdražit, ale půjde to přes nepřímé daně jinde. Pokud budou potraviny relativně levné jako doposud a nejvíce na nich budou tratit prvovýrobci, tak se nic nezmění. Dával jsem ten příklad s vepřovým- 21 Kč v živém, podle toho by bůček na krámě měl stát tak okolo 50,- Kč včetně marže obchodníka. A skutečnost?
120-140 Kč!! Tak kde je zakopaný pes? U zemědělců určitě ne a tak je to se vším. Ale všeho do času a dále nemá cenu se bavit s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku a to je přesně rozhovor se zelenými pomatenci a "ekology".
Odpovědět
JO

Jarka O.

2.2.2022 10:26 Reaguje na pavel peregrin
P. peregrine, děkuji, ten prodej do cizích rukou ... není to ještě tak viditelné, ale laicky se dávno bojím, že se zhorší všechno – ceny, nabídka, kvalita, množství, ochrana krajiny a ekologie bude jen přelud. Tak jsem ráda, že zemědělci protestují, ale nevěřím, že politologa zajímají víc než podnikatele v zemědělství. Ekology – já nevím, co si mám myslet, užiteční i…?
Odpovědět
JJ

Jan JH

2.2.2022 07:45
Dobrý den.
Pane Pelegrin, zemědělci již v minulosti zcela v klidu prodávali své podniky(bývalá JZD)do nadnárodních rukou... zemědělec je dnes běžný podnikatel a tedy rozhoduje cena... (neschvaluji to,ale je to tak)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 09:16 Reaguje na Jan JH
No jistě, já v podstatě nepíšu nic jiného.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.2.2022 10:02
Mi se strašně líbí ty výmluvy našich vlád napříč stranami, že není možné
snížit alespoň DPH na potraviny, jako podporu odbytu místních výrobců.
No a Polsko od 1.2. seklo po DPH tak razantně, že tam nepojede nakupovat
pouze pohraničí, ale i při cca o 10 Kč levnějším benzínu i vnitrozemí.
Při takovém výletu do Krkonoš už zajedou i na koupit a odbyt u nás bude skomírat. Příjem státu z DPH klesne jako když to loni přepískli s SPD u tabákových výrobků. Ždímací politika naráží nejenom na černý obchod,
ale i na obchod přeshraniční. Nákupy jsou levnější i v Německu a ještě
ubereme na dotacích tuzemským producentům. Nemohu se ubránit dojmu z buď amatérismu a nebo záměru dokončit výprodej posledních zbytků majetku v českých rukou. Znám to z praxe v okolí, kdy polský pachtýř dostává
polské dotace na zemědělskou produkci na zdejších polích s tím, že je
nehorázně huntuje. Stát to umožňuje a kdopak asi skoupí ty nedotované
velké podniky? Bude to sedláček s 50 hektary, aby jich měl do těch 150 ? Kulové mudrlanti. Na to už se třesou zahraniční investoři a naši vlastníci při současných cenách pozemků se jich rádi zbaví a nebo přejdou zcela na
agroenergetiku pro bioplynky, které jim přinesou jistý zisk v nejisté době.
Ekologismu zdar a zhuntované přírodě v režii zelených zvláště !!!
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

2.2.2022 21:25 Reaguje na Břetislav Machaček
U nás hospodaří zahraniční vlastník - zaměstnává Sováky a nyní jen Ukrajince. Za tu mzdu místní nesežene. Půdu ždíme fest , polní cesty změnil na tankodromy, hnůj neuvidíte , jen kusy ledku na poli. Trojpolní hospodaření - obilí , řepka a kukuřice, trvalé pícniny skoro nula. Už prý to bude zase chtít prodat.
Odpovědět
JS

Jiří S

2.2.2022 10:44
Je to jen můj názor. Já bych například současný systém ponechal, tak jak byl, byl totiž relativně rovný a pro všechny. Pokud by se podpora malých zemědělců myslela opravdu vážně, pak by mohl stát sáhnout po opatření, které je v Polsku. Například rolníci do 150 ha by nemuseli platit sociální a zdravotní. Ekonomický přínos by to pro ně mělo nejspíš stejný jako tento paskvil a ostatní by to nepoškozovalo.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.2.2022 12:38 Reaguje na Jiří S
Nerad to sem píšu, ale ti malí-ne všichni, abych nekřivdil- nejsou na tom ekonomicky vůbec špatně kvůli jedné věci a vy jistě víte, které. Velké podniky tu věc mohou udělat dost obtížně, ale ti malí zcela běžně. Takže asi bych jim to sociální a zdravotní ponechal.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.2.2022 13:31 Reaguje na pavel peregrin
V průmyslu už to v zásadě platí. V půdě zatím ne, ale po jisté nepříliš dlouhé době přijde dotaz: tak co hoši- co je tady vaše?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist