https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-janota-radeji-hledejme-shodu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Janota: Raději hledejme shodu

13.1.2022
Má-li dojít ke změnám v zákoně o myslivosti, musí jít o změny potřebné, odborně diskutované, přínosné pro zvěř i krajinu a chránící myslivost jako kulturní dědictví.
 
V minulém týdnu zveřejnila nová vláda své programové prohlášení, jehož součástí je i plán pro změny v oboru myslivosti. Vláda slibuje posílit „pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.

Vláda tímto slibem řeší neexistující problém, který je jen produktem dlouhodobé dezinformační kampaně několika nátlakových ochranářských organizací a malých organizací vlastníků půdy, lesníků anebo zemědělců. Vlastníci mají již podle současného zákona maximální možné pravomoci v organizaci honiteb, pouze jich nevyužívají. Nelze tedy tvrdit, že práva vlastníků nejsou dostatečně chráněna a požadovat jejich posílení. Vláda naopak vůbec nezmiňuje zvěř, která je součástí národního přírodního bohatství.

Vlastníci půdy se dnes mohou svobodně rozhodnout, jestli honitbu za účelem výkonu práva myslivosti pronajmou, nebo v ní budou hospodařit po svém. Pokud se rozhodnou ji pronajmout, mají možnost smluvně si určit podmínky a vymáhat jejich dodržování. To, že někteří vlastníci, coby silnější strana, nevyužívají již existujících práv a sami si určují podmínky, které jim následně nevyhovují, nemůže být ve vyspělé demokracii důvodem změny zákona.

Jednou z možných oblastí posílení pravomocí vlastníků půdy a hospodářů, které nátlakové neziskové organizace dlouhodobě požadují, je zmenšení minimální výměry honitby. V něm hrstka středně velkých vlastníků cítí příležitost vytvořit si vlastní panské honitby. Takový krok by však jednoznačně šel proti zájmům (welfare) volně žijící zvěře i proti zájmům státu na její ochraně, coby součásti národního přírodního bohatství.

Minimální výměra honitby je již dnes na samém minimu toho, co odpovídá životním nárokům zvěře. Pro některé druhy je dokonce již dnes příliš malá. Se zvěří nelze hospodařit na malých rozlohách, nebo dokonce pozemcích individuálních vlastníků. Zvěř i chování vlastníků k ní by se tak vymkly jakékoli kontrole. Statistiky z okolních států ukazují, že čím menší jsou honitby, tím více je zvěře. To je v rozporu se snahou stavy zvěře snížit tam, kde je to potřeba v zájmu obnovy lesních porostů.

Pozemky jednotlivých vlastníků se za účelem hospodaření se zvěří historicky spojují do honiteb, o kterých vlastníci rozhodují dle demokratických zásad. Je pochopitelné, že vlastníci, kteří skončí v menšině, se mohou cítit nespokojení, nelze ale hovořit o nepřiměřeném omezování vlastnických práv. Ústavní soud již v minulosti rozhodl, že zájem na ochraně zvěře, coby přírodního bohatství, je přiměřeným zásahem do vlastnických práv. Vlastníci jsou povinni toto omezení strpět.

Českomoravská myslivecká jednota, coby největší myslivecká organizace sdružující 55 000 členů a zastupující 87 000 petentů loňské petice za zachování spolkové myslivosti, plně podporuje potřebu mysliveckou legislativu vhodným způsobem modernizovat. K případným změnám je ale potřeba přistupovat po objektivním vyhodnocení jejich potřebnosti, po odborné diskuzi, na základě faktů, a ne dojmů nátlakových organizací. Především ale s ohledem na ochranu zvěře a spolkové myslivosti, coby nehmotného kulturního dědictví. Že je Českomoravská myslivecká jednota konstruktivním partnerem, prokázala svou podporou vládního návrhu novely zákona o myslivosti v minulém volebním období. Její projednávání, a nakonec neschválení bohužel plně ukázaly, proč je k tak složité a odborné legislativě, jako je ta myslivecká, potřeba co nejširší diskuze, dobrá vůle a shoda.


reklama

 
foto - Janota Jiří
Jiří Janota
Autor je předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (50)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

13.1.2022 11:23
Na to musí být minimálně 2/dva, kteří jsou ochotni ke kompromisu.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

13.1.2022 21:49
Janota plácá nesmysly jako vzdY-za shodu považuje to, že bude po CMJ, tato organizace se chová jako jedna mocnost na východ od nás...
Odpovědět
Sl

Slovan

13.1.2022 23:49
Myslivecká lobby zase začíná úřadovat?
Odpovědět
DA

DAG

14.1.2022 07:55 Reaguje na Slovan
Aha a výlevy zde na Ekolistu Duhy a ostatních nejsou lobby? Zde je aspoň výzva k domluvě. Ekoorganizace si jen přejí a nařizují.
Odpovědět
Sl

Slovan

14.1.2022 10:59 Reaguje na DAG
No rozhodně to není tak silná lobby, jako ta myslivecká, která si dokázala a dodnes často dokáže zařídit vše co potřebuje. To je prostě realita.
Z mého pohledu jsou v dnešní situaci silně potlačována práva soukromích vlastníků pozemků. A to hlavně těch menších a středních. Kdo potřebuje honitby minimální velikosti 500 ha, když to až do roku 1962 bylo 115 ha (o jakých statistikách to pan Janota mimochodem mluví?)? Proč by měli být všechny soukromé pozemky ze zákona přičleněné k nějaké nejbližší honitbě (ty pozemky, které jsou definované jako honební)? Když nechci, tak nechci a je to snad moje právo ne? Vždyť myslivci si mohou na mém pozemku stavět posedy, jezdit autem apod. a já s tím vlastně nemůžu nic udělat. Nepotřebují k tomu totiž žádný souhlas.

A jak by měla vlastně ta shoda z pohledu ČMMJ vypadat?
Odpovědět
DA

DAG

14.1.2022 11:16 Reaguje na Slovan
Tak to tu napíši po milionté. Minimální honitba 500 ha je důležitá pro organizaci myslivosti, protože je to minimální rozloha, kde se dá "hospodařit" se srnčí zvěří. Malé honitby byly historicky možné pro drobnou zvěř. Ano honební pozemky musí být ze zákona začleněny do honitby. Nevím jaké je výhoda je nemít jako honební. To jako na truc myslivcům?
Myslivci si rozhodně nemohou bez Vašeho souhlasu stavět myslivecké zařízení na Vašem pozemku a jezdit auty tam můžou jako kdokoliv jiný. Žádné specifické právo myslivci nemají.
Soukromí vlastníci mají dostatek práv ke svým pozemkům, jen je musí využívat. Je ovšem logické, že čím menší vlastníci, tím menší škody a tím menší ochota to řešit. Klasika je, že je majitel naštvaný, za otlučených pár stromků, řešit to nechce a mávne nad tím rukou, ale v hospodě je pak strašně dotčený.
Doporučuji jít s myslivci občas na hon a pak se s nimi na poslední leči pobavit. Tam vyřešíte své problémy daleko lépe než na internetové diskusi.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.1.2022 22:56 Reaguje na DAG
Slovan nechce žádný problém řešit. Ten má jen potřebu si na myslivost a myslivce plyvnout. Kdyby o tom alespoň věděl víc než "jedna paní povídala."
Odpovědět
Hu

Hunter

14.1.2022 13:26 Reaguje na Slovan
Proboha Slovane, proc se zas vyjadřujete k necemu, o čem nemate sebemenší poneti?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.1.2022 22:51 Reaguje na Slovan
Aha, Slovan a jeho hypotézy o nadnárodním mysliveckém spiknutí co může a zmůže vše. Takže pokud mají být podle vás silně potlačovaná práva soukromích vlastníků tak uveďte v čem jsou potlačována a jak se liší v tvorbě honiteb zákon z první republiky od zákona současného. Zjistíte že jediným podstatným rozdílem je ta minimální výměra. Ano až do roku 1962 byla minimální výměra 115 ha. Bohužel právě rokem 1962 začalo slučování pozemků a likvidace mezí a podobných krajiných prvků. Až bude krajina a zemedělská výroba vypadat jak za první republiky tak potom můžete uvažovat i o výměře která u honiteb s drobnou zvěří tenkrát byla. Kdo potřebuje honitby o minimálně 500 ha. No hlavně zvěř a její chov, který těžko může probíhat na dnešních třech lánech.
Zase, kde jste přišel na to, že ze zákona musí být všechny pozemky přičleňeny, To platilo v tom zákoně z první republiky. Nyní si přece můžete vybrat a požádat o prohlášení těch vašich pozemků za pozemky nehonební. Jde jen o to proč by to někdo rozumně myslící dělal. Jste si opravdu jist, že myslivec může na vašem pozemku něco stavět bez vašeho svolení? Na druhou stranu má od honebního společenství či majitele vlastní honitby pronajato právo myslivosti a toto tedy na honebních pozemcích chce samozřejmě vykonávat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.1.2022 13:59 Reaguje na DAG
Když on ten článek je takový ...

V prvé řadě když čtu spojení myslivost a kulturní dědictví, tak si pomyslím něco nelichotivého. Je to prostě normální hospodářská činnost, potřebná a nutná,v rámci péče o les, resp. o krajinu. Nic víc. To taky může být kulturním dědictvím těžby dřeva.

Další věc, kterou jsem tu diskutoval už mnohokrát, je to postavení středních a zejména drobných vlastníků lesa. To fakt není takové bájo jak z článku vyplývá.

Taky mne baví ten výraz panská honitba, o tom, jaká to bude pro zvěř hrůza ani nemluvě.

"Pozemky jednotlivých vlastníků se ... spojují do honiteb, o kterých vlastníci rozhodují dle demokratických zásad." ... to kdyby byla pravda, tak co vlastník, to hlas. Bez ohledu na výměru. Což ani omylem. Demokracie je když má ve vsi každý "kus" jeden hlas, bez ohledu na to, zda má holou řiť a bydlí v obecní pastoušce, nebo mu patří půlka katastru.

A pan Janota hezky píše ... "Vlastníci jsou povinni toto omezení strpět." Ale ono je to trochu jinak. ÚS konstatoval, že současná právní úprava je v souladu s ústavou, byť v některých směrech omezuje vlastnická práva vlastníků. O tom, že by se vlastníci se stávající mírou omezení museli smířit a neměli usilovat o příslušnou změnu legislativy ÚS nic neříká.

Sice tu dostanu klasicky céres, a celkem vím i od koho:-), ale navzdory nadpisu tím článkem pan Janota fest kope za svůj tým. Na což má samozřejmě právo a já to i chápu, ale je dobré si říci, jak se věci mají.
Odpovědět
DA

DAG

14.1.2022 14:42 Reaguje na Svatá Prostoto
Začnu od konce. Samozřejmě je dobré říct si jak se věci mají. I myslivost má své problémy, ale některá témata jsou prostě zpolitizovaná. Což je zrovna rozměr honiteb a práva a povinnosti vlastníků vůči právu a povinnostem myslivců.
To že musí něco strpět je naprosto v pořádku. Stát nám nařizuje maximální holou seč, kolik minimálně musíme vysázet stromků kolik máme platit daně atd.

V podstatě honební společenstvo funguje jako akciová společnost. Jedna akcie jeden hlas- jeden hektar jeden hlas. A i v akciové společnosti může jeden akcionář přesvědčovat pro svoji ideu ostatní. Dle mého to je naprosto v pořádku.
Kdyby bylo jeden vlastník jeden hlas, tak by zase protestovali větší vlastníci. Bohužel musím konstatovat, že větší vlastníci se většinou považují za něco víc než ti malí. V tomto směru se daleko lépe jedná se zemědělskými podniky. Přistupují k tomu tak nějak bez přílišných emocí.
Pan Janota článkem něco asi sleduje, ale osobně nevím co. Podle mě je ten článek zbytečný nebo chybně zaměřený. Uvidíme jestli budou následovat další a bude to nějaká širší kampaň za myslivost.
Což by podle mě bylo fajn, ale osobně si myslím, že této marketinkové práce není ČMMJ schopna.
Myslím také, že je na čase prostě otevřeně říct, že ekoorganizace a Svol se spojili, aby ovládli mediální a politickou plochu, a tím pro sebe vydobyli větší moc a oslabili ostatní subjekty hospodařící v krajině. Popravdě si ani nejsem jistý, jestli je k tomu vedou zájmy o ochranu přírody.
A teď podle mě to nejpodstatnější. Kulturní dědictví. Zde se právě velmi mýlíte. Myslivost je souborem všech činností. Má svoji vlastní mluvu a tradice a rituály staré stovky let. Z každého z nich čiší dokonalá znalost přírody předávaná z pokolení na pokolení, úcta ke zvěři, která není jen trofej nebo kus masa, ale součást přírody, které si myslivec váží.
Pakliže řeknete, že může být kulturní dědictví cokoliv, tak proč to je jízda králů, ruční výroba skla nebo sokolnictví? Je to právě pro svoji výjimečnost oproti ostatním činnostem.
Mě by naopak myslivost bez tohoto hlubšího ducha nebavila. To by byl pouhý lov.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.1.2022 18:02 Reaguje na DAG
Tak já jsem se několikrát vyjádřil, že mne myslivost nechává úplně chladným, takže pokud by šlo fakt o dědictví, tak za sebe si dovolím toto dědictví s díky odmítnout:-). A třeba tu jízdu králů taky. Mně to prostě přijde jen jako takový kec. Já třeba rád jezdím na vodu, chodím na čundry, byl jsem ve Skautu. A všechno fajn a super a všechno má svoji tradici a jako kratochvíle sprostého lidu:-) možná delší i než ta myslivost, která byla dlouho poměrně elitní záležitostí. A fakt by mne nenapadlo blbnout s tím, že je třeba skauting nebo tramping součástí našeho kulturního dědictví. Je mi líto, ale mne ten výraz fakt přijde jako klišé jak prase. Čistě můj názor.

To porovnání společenstva s AS je právě zajímavé, a to ze dvou důvodů. První je co jsem už naznačil. AS není demokratická. A společenství rovněž ne. Tak to prostě je. A druhá je to, že AS je zakládána zcela svobodně a dobrovolně a akcionáři, resp. VH mají jak při založení, tak v průběhu let možnost ve stanovách svobodně upravit (stát od státu v rozdílné míře) jakým způsobem akcionáři mohou ovlivňovat činnost společnosti. Nadpoloviční většina, 2/3 většina, plná většina, na základě čeho mají akcionáři hlasovací práva a podobně. Těch možností je opravdu hodně, byť řada z nich je poměrně výjimečná. U společenství nic nezakládáte, prostě chca nechca někom patříte ... jakousi volnost mají jen majitelé pozemků na hranici honiteb ... a rozhodování je čistě jen podle těch hektarů.
Prostě jako malý zakládající akcionář víte do čeho jdete a když se vám to nelíbí, tak prostě akcie neupíšete, později je prostě nekoupíte. Jako malý vlastník pozemku máte smůlu a můžete se akorát tak modlit. Vaše postavení je zcela nesrovnatelné. Plus samozřejmě to, že váš vztah k tomu pozemku je většinou trochu jiný, než k akciím co máte na účtu. Takže řečení situace prodejem je v mnoha případech prostě nemyslitelné, nikdo jen tak neprodá pozemek, který má po předcích.
Odpovědět
DA

DAG

15.1.2022 09:02 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak jistě chápete, že pro spoustu lidí mají tyto tradice smysl.
Svět nebude nikdy spravedlivý a myslím, že by se mělo hledat řešení co nejméně konfliktní.
To co popisujete se samozřejmě děje, ale dle mého je to extrém. Naprostá většina vlastníků s tím problém nemá nebo je to nezajímá. Jsou samozřejmě vlastníci pozemků, kteří mají k myslivosti nebo myslivcům odpor z principu. Někteří mohou mít problém s myslivci kvůli špatné zkušenosti.
Ovšem pozemek není kolo, abych si ho odvezl a systém jako celek musí fungovat.
Odpovědět
Hu

Hunter

17.1.2022 09:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak já naopak považuji rozhodování v HS podle výměry v ha za demokratické. Asi by nebylo správné aby minoritní vlastník pár metrů rozhodoval o věcech jako je pronájem honitby, její využití, plán lovu apod. stejnou měrou jako majoritní vlastník. A nalijme si čistého vína, všechny tyhle snahy o změnu jsou vedeny omezenou skupinkou jedinců, usilujících jen a pouze o snížení stávající minimální výměry honiteb. Ale OK, až se schválí (teoreticky) nižší výměra, tedy těch 115 ha, tak příjdou další a budou požadovat ještě nižší výměru, třeba 50 ha? Vzpamatujte se. A pár návrhů změn už jsem zažil, za mě je stávající zákon velmi dobrý až na drobnosti, to že ho někdo nezná a není schoen ho používat, je věc jiná.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.1.2022 23:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak pokud berete myslivost jako normální hospodářskou činnost tak mi řekněte která další "normální hospodářská činnost" je ztvárněna v takovém rozsahu v malířství , sochařství. Která činnost má svoji hudbu , architektůru, písemnictví. I to sokolnictví je součástí myslivosti. Atd.
V současnosti se u nás pronajímaji pozemky k zemedělské činnosti a současně se pronajímá, tedy pokud si vlastníci nepřejí vykonávat myslivost sami i právo myslivosti. Jaké maji vlastníci práva ovlivnit zemědělství na svých pronajatých pozemcích? Zatímco na jednom hektaru můžete zemědělsky hospodařit, na tom samém hektaru nemůžete hospodařit myslivecky. To probíhá pouze v uznané honitbě. Jde to snad jinak? Já bych řekl, že jde hlavně o zvěř a ta na žádný pozemk vázaná není. Ano, Janota by měl snad "kopat" za českou myslivost. Je vrcholným představitelem největší myslivecké organizace u nás. A jak se věci mají? Všichni odpůrci myslivosti a současného zákona argumentuji myslivostí První republiky. Můžete mi říci v čem byl ten zákon, tedy hlavně v tvorbě honiteb jiný než ten dnešní?
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.1.2022 14:29 Reaguje na Jarek Schindler
P. Schindlere, taky tomu nerozumím, tak přidám jen, co vykládal známý z Francie. Minulou sezonu tam myslivci zastřelili přes 80 lidí. Tuto sezónu se stalo, že myslivec zastrelil chlapa s helmou na hlavě, který řezal ve své zahradě dřevo. Prý si myslel, že je to liška. Tak mi řeknete, jestli nebyl úplně na mol. Stejně jako ti, co zastřelili přes 80 lidí. Přesto nemají problémy, o zákazu alkoholu se jen mluví a mluví, jejich lobby je obrovská, a nedají se. Čím to bude, nepřetržitou tradici? Českou mysliveckou lobby jako nějak silnou ve srovnání s nimi nevidím, vlastně vypadá na slabou a rozhádanou.
Začlenění myslivosti do kulturního dědictví jste si vymohli vy myslivci sami nebo vám to někdo navrhl? Ono by mohlo být cokoliv kulturní dědictví, cirkusářství např., to má taky tradici.
Odpovědět
DA

DAG

15.1.2022 14:44 Reaguje na Jarka O.
Jestli se něco stane kulturní památkou, tak musí jistě něco splnit a někdo to posuzuje.
Takže to není jen tak, že se to tak nějak....
Obecně v západní Evropě jsou zákony více benevolentni jak u nás. Jak na ochranu živočichů, vzácných živočichů, pytláctvi i nedovolené držení zbraní.
Tresty jsou mírné pokuty směšné.
Odpovědět
DA

DAG

15.1.2022 14:48 Reaguje na DAG
https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/32925-gang-pytlaku-z-rakouska-dostal-tresty-strileli-z-jedoucich-aut-v-lesich-u-hranic-s-ceskem.html
Odpovědět
JO

Jarka O.

15.1.2022 15:05 Reaguje na DAG
Můžu trochu srovnávat a opravdu se mi zákony v ČR zdají superbyrokratické a přísné ve srovnání dokonce i s německem
Čím to je? Za těmi směšnými pokutami jsou právě ty silné lobby, nebo co jinak?
Odpovědět
DA

DAG

15.1.2022 17:58 Reaguje na Jarka O.
To netuším. Můžu jen odhadovat. Třeba to prostě nepovažuji za tak závažný problém jako u nás. Za organizované skupinové pytláctvi by si nás dlouho poseděli. Nebo možná prostě vesnice má na politiku větší vliv než u nás. To jest žádný. Nebo naopak je u nás silná ekolobby. Protože ekolobby na západě se spíš zabývá oteplováním. Vsak pan Bláha z Duhy má napsáno ve svém medailonku na stránkách, že většinu času traví v poslanecké sněmovně.
Ono je to možná také jiným vývojem. Však někde v zahraničí je povolena porážka dobytka přímo na pastvině a dokonce střelnou zbraní. To u nás málem skončilo domácí porážení prasat.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.1.2022 18:37 Reaguje na Jarka O.
Tak předně, ČR je členem Unesco. Pak tu máme Sdělení MZV č. 39/2009 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. No a součástí této umluvy je mechanismus navrhování a schvalováná toho nehnotného kulturního dědictví. Ono asi to vaše "cokoliv" výběrem hned tak neprojde. Nebo si myslíte, že to ocenění rozdávají v nádražní trafice?
Co se týká Francie tak se obraťte na Francouze a jejich zákony a pořádky.
Že se něco přihodí je fakt, No tragedie se přihodí při jakékoliv činnosti. Nemyslím si, že by z toho vycházeli myslivci zas tak moc špatně. Policisté, vojáci jak asi vychází srovnání s těmito profesionály ? Článek o kontrolách alkoholu na společných lovech tu byl nedávno. Výsledek pro myslivce také perfektní. Na co jste se to ptala?
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.1.2022 15:28 Reaguje na Jarek Schindler
Děkuji vám a DAGovi za odpověď ohledně kulturního dědictví. Kuriozitu o franc. myslivci jsem slyšela od známého během vánoc, zřejmě u nich nejsou kontroly alkoholu před hony tak přísné.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.1.2022 18:09 Reaguje na Jarka O.
Nemáte zač. Od toho je diskuze. No a pokud se něco chcete dovědět o myslivosti nejen ve Francii tak určitě najdete spoustu srovnání jak to kde funguje a na jakých proncipech to funguje.
Já se například pobavil nad niní již letitou brožůrkou Hnití Duda. Ti mají i myslivost v té Francii za lidovou.
www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/Historie_a_postaveni_myslivosti.pdf
Odpovědět
DA

DAG

16.1.2022 20:09 Reaguje na Jarek Schindler
Kus jsem si přečetl. Je to sice dvacet let staré a dnes používá Duha učesanější jazyk. Nicméně jim nevěřím a je jasné, že jim jde o likvidaci myslivosti jako takové.
To co je v tom pamfletu je opravdu hodně uražlivě a úmyslně negativně napsané.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

17.1.2022 02:28 Reaguje na DAG
Jazyk možná mají učesanější ale myšlení stejné. Tedy stejně pokřivené.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

14.1.2022 10:31
Kde se bere ta nenávist k tak tradičnímu odvětví jako je myslivost? Pro jedny jsme vrazi zvířátek, pro druhé Ti co nechtějí střílet přemnoženou zvěř.... Kde je pravda? Téměř každá reforma poškodí nejvíce zvěř.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.1.2022 17:07 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Řekl bych, že to bude ressentiment z dob kolektivizace
Odpovědět
DA

DAG

14.1.2022 17:44 Reaguje na Jakub Graňák
Tak to je jistě jeden z důvodů. Nicméně, když srovnám třeba tehdejší kynologii, tak byla na výrazně vyšší úrovni. Také možná papalašství komunistických kádru. Také asi snižováním množství lidí na vesnici a problém měsťáků s usmrcováním zvěře. Mediální kampaně ekoorganizací v devadesátých letech. A vlastně i do dneška. Když vidím výběr článků zde na Ekolistu, tak jsou jen negativní.
Trochu jsem nepochopil, že sem dají každou kravinu a třeba informaci, že vlci na Šumavě roztrhání psa jsem zde neviděl. Pokud je to teda pravda.
Myslivost má skutečně v dnešní době svých problémů dost a za negativní vidění myslivců od společnosti může z velké části sama.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.1.2022 18:50 Reaguje na DAG
To taky.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.1.2022 18:06 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Ale no tak. Prostě u všeho se najdou lidé, kteří to mají v oblibě, lidé, kterým je to tak nějak srdečně jedno, a samozřejmě i lidé, kteří tomu nemohou přijít na jméno.

Je to zcela přirozené a prostě to k lidstvu tak nějak patří.
Dělat závěry na základě nějaké diskuze pár lidí je nesmysl.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

14.1.2022 15:29
Hele, tady fakt funguje zelená lobby. Ale je těch zelených s pérem sojčím za kloboučkem. O panu Janotovi se to ví, ale co Vy ostatní tady, DAG, Hunter, Vozáb. Uvidíme, kdo se ještě objeví.
Kdysi jsem byla na myslivecké schůzi, když mě začleňovali do honitby. A slíbili mi bažanta ročně, případně i jiné úlovky, pokud budou.
A už je to dobrých 10 let a stále čekám, že přátelé zeleného údolí najdou ve svých záznamech moji adresu, třeba emailovou, nebo telefon, a zavolají, jestli přijedu, že mají toho bažanta.
A stále nic. Tak čekám dál.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

14.1.2022 15:51 Reaguje na Katka Pazderů
A co agro-lobby ta není .... hot každý někam patří.
https://home.czu.cz/pazderu/uvod
Odpovědět
DA

DAG

14.1.2022 17:03 Reaguje na Katka Pazderů
Tak je naprosto logické, že na Ekolist chodí hodně myslivců, protože spousta z nich se zajímá o přírodu komplexně. A moc nechápu, proč by neměli diskutovat a zkoušet vysvětlit něco co není přesné nebo prezentovat svůj názor.
Nikoho zde neurážím ani nikoho nenapadám, používám jen fakta a mé poznatky. Něco Vás na to irituje?
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.1.2022 17:05 Reaguje na DAG
Pošlete bažanta a všechno bude zalité slunkem. S plným bříškem je svět hned krásnější:-)
Odpovědět
DA

DAG

14.1.2022 17:30 Reaguje na Jakub Graňák
Tak i to by eventuálně šlo. Jen bych ho musel koupit😆
Nicméně mě to od paní Pazderové trochu překvapuje. Vždy její názory byly naprosto relevantní, i když s ním třeba nemusím souhlasit. Tento je takový trochu popichovací vůči diskuterum🤔
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.1.2022 18:44 Reaguje na DAG
Dejte adresu, jednoho vám pošlu... tchán už ho má dobře čtrnáct dnů vyvěšeného v pergole
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.1.2022 18:08 Reaguje na Katka Pazderů
Třeba jste jen toho bažanta špatně pochopila:-).
I když u dámy je zrovna ten bažant tak nějak naprd:-))).
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

14.1.2022 18:43 Reaguje na Svatá Prostoto
Může ho použít jako módní doplněk, kupříkladu jako vkusnou a elegantní pokrývku hlavy:-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.1.2022 21:02 Reaguje na Katka Pazderů
Na paní Pazderů je krásně vidět úroveň širokého veřejného povědomí o myslivosti. Vždyť vy dámo ani nevíte kde jste to vlastně vůbec byla. Pokud vás "začleňovali do honitby" tak jste určitě nebyla na myslivecké schůzi jak se tady snažíte zasvěceně tvrdit ale spíš na Valné hromadě HS. Pokud tedy čekáte , že myslivci budou hledat vaší adresu tak se asi nedočkáte. Vaši adresu má asi pouze HS které jediné rozhoduje o následném využití honitby.
Odpovědět
AV

Adin Vyhlídka

14.1.2022 18:01
- Drazí lovci, "kulturní tradice" coby vraždění volně žijících živočišných druhů pro naplnění svých mražáků, potažmo svého břicha, to je známka pokřiveného charakteru a souvisí to se zastaralým pohledem a přístupem k životnímu prostředí ve třetím tisíciletí po Kristu...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.1.2022 18:14 Reaguje na Adin Vyhlídka
Pokud zvěř nemá přirozené predátory, tak se té úlohy holt musí chopit člověk, většinou člověk s kulovnicí, to máte marný.
Je to asi stejné vraždění jako kácení stromů.
A podstatně menší hardcore než porážka dobytka ... pokud ten s flintou není idiot nebo lempl.
A jak se tu s DAGem hádám o nesmyslnost pojmu kulturní dědictví, tak
takové srnčí na smetaně ... to bych se nechal ukecat:-))).
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

14.1.2022 21:26 Reaguje na Adin Vyhlídka
Pomatený Vyhlídko Adine. Než začnete pronášet svá moudra o "vraždění živočichů a plných mražácích" tak si nejprve sedněte se svými soukmenovci , tedy ochránci přírody, ekology, ekologickými aktivisty a podobnou pakáží i z opačného názorového pólu ochrany přírody a domluvte se. Není přece možné aby z té vaší ochranářské žumpy vytékaly tak velmi protichůdné názory. Jedni mluví o neomluvitelném "vraždění zvířat" , tedy Vy. Druzí jako například HD o tom, že se "vraždí" málo. Nejdříve si to srovnejte ve svých nemocných hlavičkách a teprve potom s jedním názorem běžte na veřejnost. Jinak, kam vede ten Váš moderní přístup k životnímu prostředí je vidět všude kolem.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.1.2022 21:48 Reaguje na Jarek Schindler
V diskusi pod posledním článkem o divokých konících v Milovicích Vám Meluzína dnes položila zajímavou otázku (koroptve versus bažanti). Mne samotnou by zajímalo, co si o tom myslíte. Mohl byste jí, prosím, odpovědět?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

15.1.2022 00:04 Reaguje na Majka Kletečková
Ano, mohl.
Odpovědět
BK

Barbora Kuňáková

16.1.2022 11:40 Reaguje na Jarek Schindler
Vysvětlení máte jednoduché, ochrana přírody nerovná se ochrana zvířat. Často jdou dokonce i dost proti sobě.
Například kdo je spíše ochránce zvířat, toho v tomto vašem dotazu nějaké okousané stromy nechávají chladným, kdo je spíš ochránce přírody, toho nechávají chladným zastřelené březí srny.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

16.1.2022 17:50 Reaguje na Barbora Kuňáková
Ale nepovídejte. A já bláhový si vždy myslel, že zvířata ptáci, rostliny, prostě všechny organismy přírodu nejen tvoří ale jsou i její nedílnou součástí. A to tu máme mimo živé přírody i tu neživou (anorganickou) přírodu.
Na druhou stranu jste asi dobře vystihla současné schizofrenní myšlení různých ochranářů a eko...... Jo mnozí pro bobra, kůrovce či jiný hmyz nevidí strom či les. Druzí pro přírodní procesy potom nevidí jednotlivé živočichy. Atd. Prostě různé skupinky preferují jen to svoje bez ohledu na "další přírodu".
Ještě že tu jsou myslivci kteří přírodu vnímají jako celek.
Odpovědět
JF

J F

14.1.2022 22:14
Aha, já proč na ČT24 zvěř vytrvale ničí stromky (https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3424094-premnozena-zver-nici-nove-stromky-v-ceskem-svycarsku), (jako by to byla nějaká novota), a on se má měnit zákon.

Především pochybuji, že pan Janota na této platformě najde věcně diskutující o myslivosti, natož o zákoně.

Zákon neznám (naposledy 1998), zkušenosti s myslivostí jsou o tom, že je to o lidech.

Třeba poslední dva roky práce v krajině - dvou různých honitbách

rok 2020 - byl tam majoritní vlastník zemědělec - kombinace rostliné a živočišné - pásl krávy, něco konvenční orná ale docela dobré - už jenom že kombinuje rostlinou a živočišnou. Honitba zela práznotou, prase si tam podruhé nezarochalo, občas přeběhl sika - nikde nic. Ptáci to samé, jediný větší dravec ve výšce prudce měnil směr letu jakmile mě spatřil, osamnělý krkavec taktéž. Výjimka byl krahujec, který štval ptáčka zpěváčka do křoví - kromě své kořisti neviděl. Myší mraky, zem děravá jak řešeto, jediný oportunista kočky z vesnice, čím dál od sídla tím méně... a myší více...

Rok 2021 - také majoritní vlastník zemědělec, ale pravý opak. Zvěř hlavně srnčí a také prase. Moták (více párů), luňák (hodně), káně, krkavec (pár kusů), poštolka (možná i další, nevím, co bylo vidět při práci - kousek vedle byl ca 2008-2010 chřástal). Na hranicích kultur odsedávky. Ptáci byly v pohodě, kroužily opodál, někdy i přilétly podívat co se děje. Přišel se podívat starší myslivec, který si to velmi chválil, chválil zemědělce jak je dobrý že dává berličky... Myši občas něco, zásadní rozdíl proti místu z roku 2020... Na dotaz jestli (zemědělec) tráví myši, že takové věci nedělá... Věřím mu to.
(mimochodem zemědělské dotace - tento zemědělec -pásl (něco bio), něco konvenční orná a něco biomateriál do bioplynky. Řekl - já se za to stydím, ale co mám dělat -přijdou z Německa a nájem dostane ten kdo zaplatí, jsou za to (biomateriál do bioplynky) prachy. (že se tu do Německa vozí "kukuřice, tritikále... do bioplynek" ve velkém mohu potvrdit, a nejde jim o české dotace, pochybuji, že se to tu zlepší s tím, že vláda skončí s podporou - němci budou mít vysokou podporu na biomasu do bioplynek dál v Německu, zvýší se nerovnost). To samé když zkouší pozemek koupit. Není rovnost v dotačním přístupu zemědelců např. pro ČR a DE, ale to se ví)

Že minoritní vlastníky v honitbě může něco hněvat a cítí se bezmocní chápu, ale "akciová demokracie" 1ha= 1 hlas je u spolurozhodování běžná, třeba zkušenost ze spoluvlastnictví bytových jednotek (SVJ)(není to myslivost ale podobný princip). Je to těžký opruz být minorita, ale myslím si, že se s tím nedá nic moc dělat. Prošel jsem 10-ti letým soudním sporem, soudy všech stupňů odmítly hodnotit listinné důkazy že se krade a vždy poukazovaly na princip (1akcie 1hlas) "že si to musíme vyřešit sami". Skutečnost, že vadný stav (kradení) vyhovuje více než 50% hlasů (akcií) a tudíž se to běžným postupem-hlasováním nedá změnit, soudy ignorovaly. Skutečnost, že sračky jsou v odpadním potrubí natlakované do 1. patra a shora teče střecha byly pro soud rovněž typu "že si to musíme vyřešit". Právník radil, abych se v dané (právní) situaci choval jako ostatní zloději. Sice měl po právní stránce pravdu, ale pro mě to nebylo řešení, takže jsem trapně 10 let zkoušel "spravedlnost" u soudů. Spravedlnost je drahá sranda. Nakonec vše dobře dopadlo, po 10 letech jsem vzal spis a hodil do popelnice, majorita se musí poučit vlastní zkušeností, a minorita to musí snést, jakkoli je to nepříjemné. Nevím jestli mohou existovat podobné případy v honitbě u minoritních vlastníků pozemků, prostě "akciová" minorita. V příspěvku pan Janota píše, že by k tomu nemělo docházet, resp. nemuselo docházet, pokud majitel pozemku ví co chce.

V místech, kde myslivcům nic nehrozí se běžně staví posedy bez projednání, jezdí auty, zakládají zvěřní políčka a pod. Je to zkušenost z méně intezivně využívané krajiny - pásy podél toků ve státní správě a pod. (ovšem dělají si tam amatérské střelnice či boudičky i lidé kteří nemají s myslivostí nic společného, zejména u obcí, v horším případě i odkládání odpadu) Na soukromých pozemcích takové zkušenosti nemám.

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.1.2022 14:36
Jen by mě zajímalo s kým mají myslivci jednat? Se státem, s Duhou, ČSOP,
Greenpeace, Dětmi země a dalšími desítkami často regionálních spolků s
pár členy úzce zaměřených každý na něco jiné? Jedni nechtějí zvěř vůbec
regulovat, druzí chtějí vybít spárkatou, třetí chrání pouze predátory
i za cenu vymření potravy, čtvrtí by nejraději vypustili do přírody i
zubry a koně a tak lze vypíchnout priority všech spolků. Co tak se
vrátit k modelu jednoho zastřešujícího spolku se sjednocenými názory
a i u myslivců, kde jedni jsou myslivci a druzí mají v hlavě pouze lov.
Ti množí třeba siku a ten pak vzbuzuje nevoli lesníků a je argumentem
o přemnožení spárkaté. Roztříštěnost spolkové činnosti má zastřešit
ministerstvo a rozhodovat s ohledem na UDRŽITELNOST v přírodě. Není
možné tu preferovat to, tu ono a ve výsledku kolísat od extrému k
extrému. Kdysi se říkalo, že do toho kecá každý, kdo má díru do zadku
a platí to stále více a více. Čelit útokům ze všech stran už některé
mé starší kamarády myslivce nebaví a končí bez následovníků z řad
potomků. Při pohledu na tablo v hájence si kladu otázku, kdo bude
za pět let mrznout na čekané na černou, lišky a i tu spárkatou. Ti
dva mladší a dosud pracující to asi nezvládnou a ti ostatní se už
scházejí maximálně u piva a vzpomínají na doby dávno minulé a já
s nimi, co by kdysi jejich podotýkám umírněný kritik. Vždy jsme ale
našli kompromis a dnes stojím za nimi, protože ti noví kritici
nediskutují a o kompromis asi ani nestojí.
Odpovědět
TS

Tom Stejsky

19.1.2022 19:41
vždy, když pan Janota něco napíše, tak se směju. Pamatuji, když byl jako ředitel VLS, tak hajní v honitbách měli určeno kolik musí střelit kusů zvěře jinak jim strhával peníze. Zvěř tehdy byla nepřítel lesa. A těch kusů na odstřel nebylo málo. Teď co je v ČMMJ obrátil a hlásá opak. Jinak k obsahu článku, tak je to jak někteří píšou . Je to o lidech. Ale je stále víc těch, kteří jdou do lesa jen pro maso a ostatní je nezajímá.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

19.1.2022 20:27 Reaguje na Tom Stejsky
Já se zase směji takovým "odborným" komentářům. Myslivost u VLS je navíc přesně v tom formátu (Saský model), který tu propagovali "ochranáři". Takže i u VLS je nějaký plán lovu který vychází z určitých věcí a ten se musí plnit. No a zaměstnanec (hajný), tedy profesionál má plnění tohoto plánu na svém úseku jako součást svých pracovních povinností. Je to snad součást jeho práce. Tak v čem má být problém? Že se po někom chce aby odváděl svou práci? Navíc to mají kompenzováno "zástřelným".
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist