https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jonathan-levy-kdyz-veda-prokazala-ze-plynove-sporaky-skodi-zdravi-sahli-jejich-vyrobci-po-pr-prirucce-tabakoveho-prumyslu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jonathan Levy: Když věda prokázala, že plynové sporáky škodí zdraví, sáhli jejich výrobci po PR příručce tabákového průmyslu

11.11.2023
Vaření na plynu
Vaření na plynu
V roce 1976 se oblíbená šéfkuchařka, autorka kuchařských knih a televizní osobnost Julia Childová vrátila do studia televize WGBH-TV v Bostonu, kde po svém úspěšném seriálu "Francouzský šéfkuchař" uvedla nový pořad o vaření "Julia Child & Company". Diváci pravděpodobně nevěděli, že Childové nové a vylepšené kuchyňské studio, vybavené plynovými sporáky, zaplatila Americká plynárenská asociace.
 
Ačkoli se to může zdát jako jakýkoli firemní sponzoring, nyní víme, že šlo o součást promyšlené kampaně vedoucích pracovníků plynárenského průmyslu s cílem zvýšit používání plynových sporáků v celých Spojených státech. A sporáky nebyly jediným cílem. Plynárenský průmysl chtěl rozšířit svůj trh s bydlením a domácnosti, které používaly plyn na vaření, jej pravděpodobně používaly také na vytápění a ohřev vody.

Podle nového výzkumu neziskové organizace Climate Investigations Center, která analyzuje snahy podniků podkopávat klimatickou vědu a zpomalovat probíhající přechod od fosilních paliv, šlo úsilí tohoto odvětví mnohem dál než jen k pečlivému umisťování výrobků. Jak ukazuje studie centra a vyšetřování National Public Radio, když se počátkem 70. let 20. století objevily důkazy o zdravotních účincích vystavení oxidu dusičitému v interiérech při používání plynových kamen, Americká plynárenská asociace zahájila kampaň, jejímž cílem bylo vyvolat pochybnosti o existujících vědeckých poznatcích.

Jako výzkumný pracovník, který se již mnoho let zabývá znečištěním ovzduší - včetně podílu plynových kamen na znečištění ovzduší uvnitř budov a na zdravotních účincích - nejsem naivní, pokud jde o strategie, které některá průmyslová odvětví používají, aby se vyhnula regulacím nebo je oddálila. Překvapilo mě však, že mnohostranná strategie týkající se plynových kamen přímo odráží taktiku, kterou tabákový průmysl od 50. let 20. století používal k podkopávání a překrucování vědeckých důkazů o zdravotních rizicích spojených s kouřením.

Plynárenský průmysl hájí sporáky na zemní plyn, která jsou pod palbou kritiky kvůli svým účinkům na zdraví a přispívání ke změně klimatu.

Kontroverze ve výrobě

Plynárenský průmysl se spoléhal na Hill & Knowlton, stejnou společnost pro styk s veřejností, která vypracovala příručku tabákového průmyslu pro reakci na výzkumy spojující kouření s rakovinou plic. Taktika společnosti Hill & Knowlton zahrnovala sponzorování výzkumu, který by vyvrátil zjištění o plynových sporácích publikovaná ve vědecké literatuře, zdůrazňování nejistoty těchto zjištění s cílem vytvořit umělou kontroverzi a zapojení do agresivního úsilí v oblasti vztahů s veřejností.

Plynárenský průmysl například získal a znovu analyzoval údaje ze studie EPA na Long Islandu, která prokázala více respiračních problémů v domácnostech s plynovými sporáky. Jejich reanalýza dospěla k závěru, že nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v respiračních potížích.

Odvětví také financovalo vlastní zdravotní studie na počátku 70. let, které potvrdily velké rozdíly v expozici oxidu dusičitému, ale neprokázaly významné rozdíly v respiračních následcích. Tato zjištění byla zdokumentována v publikacích, kde nebylo zveřejněno financování ze strany průmyslu. Tyto závěry byly rozšířeny na mnoha setkáních a konferencích a nakonec ovlivnily hlavní vládní zprávy shrnující stav literatury.

Tato kampaň byla pozoruhodná, protože základy toho, jak plynové sporáky ovlivňují znečištění ovzduší uvnitř budov a zdraví dýchacích cest, byly v té době jednoduché a dobře známé. Spalováním paliva, včetně zemního plynu, vznikají oxidy dusíku: Vzduch v zemské atmosféře tvoří přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku a tyto plyny reagují při vysokých teplotách.

Je známo, že oxid dusičitý má nepříznivý vliv na zdraví dýchacích cest. Jeho vdechování způsobuje podráždění dýchacích cest a může zhoršovat onemocnění, jako je astma. To je hlavní důvod, proč americká Agentura pro ochranu životního prostředí v roce 1971 stanovila normu kvality venkovního ovzduší pro oxid dusičitý.

Pro vnitřní ovzduší žádné takové normy neexistují, ale jak nyní uznává i agentura EPA, expozice oxidu dusičitému v interiérech je škodlivá.

V USA trpí astmatem více než 27 milionů lidí, včetně přibližně 4,5 milionu dětí mladších 18 let. Děti černé pleti, které nejsou hispánské, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět astmatem, než děti bílé pleti, které nejsou hispánské.
V USA trpí astmatem více než 27 milionů lidí, včetně přibližně 4,5 milionu dětí mladších 18 let. Děti černé pleti, které nejsou hispánské, mají dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět astmatem, než děti bílé pleti, které nejsou hispánské.
Zdroj | EPA

Jak škodlivá je expozice v interiéru?

Klíčovou otázkou je, zda je expozice oxidu dusičitému v souvislosti s plynovými sporáky dostatečně velká, aby vedla ke zdravotním problémům. Ačkoli se hodnoty v jednotlivých domácnostech liší, vědecký výzkum ukazuje, že jednoduchá odpověď zní ano - zejména v menších domácnostech a při nedostatečném větrání.

To je známo již dlouho. Například studie z roku 1998, jejímž jsem spoluautorem, ukázala, že přítomnost plynových kamen je nejsilnějším prediktorem osobní expozice oxidu dusičitému. A práce ze sedmdesátých let minulého století ukázaly, že hladiny oxidu dusičitého v interiérech v přítomnosti plynových kamen mohou být mnohem vyšší než hladiny ve venkovním prostředí. V závislosti na úrovni větrání mohou koncentrace dosahovat hodnot, o nichž je známo, že přispívají ke zdravotním rizikům.

Navzdory těmto důkazům byla kampaň plynárenského průmyslu do značné míry úspěšná. Studie financované průmyslem úspěšně kalily vodu, jak jsem se přesvědčil v průběhu své výzkumné kariéry, a zastavily další federální vyšetřování nebo předpisy zabývající se bezpečností plynových kamen.

Tato problematika dostala nový náboj na konci roku 2022, kdy vědci zveřejnili novou studii, podle níž 12,7 % případů dětského astmatu v USA - tedy přibližně jeden případ z osmi - lze přičíst plynovým sporákům. Průmysl nadále zpochybňuje podíl plynových kamen na zdravotních účincích a financuje mediální kampaně podporující plynové sporáky.

Obavy o klima a zdraví

Používání plynu v domácnostech je dnes kontroverzní také proto, že zpomaluje probíhající přechod na obnovitelné zdroje energie, a to v době, kdy jsou dopady klimatických změn alarmujícím způsobem zřejmé. Některá města již přistoupila nebo zvažují kroky k zákazu plynových sporáků v nové výstavbě a přechodu na elektrifikaci budov.

Zatímco se obce potýkají s těmito otázkami, regulační orgány, politici a spotřebitelé potřebují přesné informace o rizicích plynových kamen a dalších výrobků v domácnostech. Je zde prostor pro živou diskusi, která zohlední celou řadu důkazů, ale věřím, že každý má právo vědět, odkud tyto důkazy pocházejí.

Komerční zájmy mnoha průmyslových odvětví, včetně alkoholu, tabáku a fosilních paliv, nejsou vždy slučitelné s veřejným zájmem nebo lidským zdravím. Podle mého názoru může odhalování taktik, které zájmové skupiny používají k manipulaci s veřejností, učinit spotřebitele a regulační orgány obezřetnějšími a pomoci odradit další průmyslová odvětví od používání jejich příruček.


reklama

 
Další informace |

Komentář je se svolením autora převzatý z webu The Conversation. Překlad DeepL, úprava redakce Ekolistu.

foto - Levy Jonathan
Jonathan Levy
Autor je profesor a vedoucí katedry environmentálního zdraví Bostonské univerzity.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (15)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LP

Libor Petr

11.11.2023 15:44
Ještě, že v Evropě plynové sporáky neškodí. Souhlasím, že je lepší si dát přepálený karbanétek s hranolkama usmaženýma na palmovém oleji z elektrického sporáku, že plynového.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

11.11.2023 17:06 Reaguje na Libor Petr
Nebojte - tohle se u nás řešilo někdy v osmdesátých letech minulého století.
Nicméně - dřív lidi vařili na otevřeném ohni v polozemnici, kouř unikal střechou a taky to nějak přežili. Jinak dnes bychom neřešili vaření na plynu.
Odpovědět
ig

11.11.2023 18:22
Já přešel na indukci už před spoustou let. Důvod by se také dal vydávat za ekologický - menší spotřeba čisticích prostředků :D
Odpovědět
MM

Milan Milan

11.11.2023 20:19
Plyn moc neškodí, ale lobistům hodně a hodně vadí. A plynem to neskončí. Kšeft s tzv. OZE se musí roztočit ve velkém.
Odpovědět
HH

Honza Honza

12.11.2023 07:18
vážený autore článku! Jasně, že plyn škodí, ale neškodí více nezničitelné jaderné palivo na 100tis let, protože energie se musí nějak vyrábět? Neškodí více doly na suroviny, slévárny, výroba plastů, slitin, doprava při výrobě ekologických fotovoltaických článků, baterií, elektroaut, TČ, které mají životnost 15 let (baterie 8 let) a které se musí recyklovat. Ekologie by především měla bojovat proti spotřebičům se šidítky na dobu použitelnosti do konce záruční lhůty, co s nimi: celé je vyhodit, recyklovat? Plasty budou v každé živé buňce! Jaderné palivo je navěky! Kovy se musí nákladně těžit, v hutích tavit. Všechny ekolog. produkty (které jinak čistí vzduch) mají tyto vlastnosti: jsou předražené- a co je drahé, vyžaduje náročnou výrobu- je tedy neekologické, mají krátkou životost a tím zatěžují přírodu odpady a díky nesmyslnému tlaku ekologů budou povinné!
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

12.11.2023 08:02
evidentně to je univerzální příručka...ještě jste neumřeli, tak co chcete? asi jí znají i ve zdravotnictví.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

12.11.2023 11:48
V posledních, asi dvou letech, vyvstaly při používání zemního plynu dva základní problémy:
Prvním je používání méně kvalitních směsí zemního plynu z různých nalezišť, místo toho levného a kvalitního „fujruského“. Stejně jako každý uhelný důl, každá jeho sloj, má odlišné chemické složení, je to i při těžbě a po následné úpravě zemního plynu. Nežádoucí příměsi, zejména pak sirovodík v dodávaném plynu, se pak časem projeví na životnosti nejen měděných a mosazných komponent plynového rozvodu, ale i na hořácích a ve složení vznikajících produktů hoření (spalin).
Druhým problémem je současná drahota. Ta často lidem brání ve větrání, při provozu plynových spotřebičů, protože mají doma sice smrádeček, ale hlavně teplíčko a nějaké „noxy“ ve své kuchyni, nikoho nezajímají.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

13.11.2023 09:27
Přechod na zelený biometan asi moc nepomůže. Je dobré chápat různé zdroje topení v historickém kontextu. Přechod od kamínek na dřevo a uhlí k plynu a následně k elektřině je podmíněn levnou elektřinou, což OZE elektřina zajisté není, jak můžeme sledovat v Německu. Jaderná energie na druhou stranu dává levnou elektřinu - viz Francie.
Odpovědět
DA

DAG

13.11.2023 12:29
Já myslel, že k tomu je digestoř.
Odpovědět

Radek Čuda

13.11.2023 14:15
Na plynu se mi prostě nejlíp vaří. Asi proto, že jsem levej:-), ale to se holt nedá nic dělat. Měl jsem pár let sklokeramiku a skončila plně funkční ve sklepě. A s ohledem na to, že nemám doma vývařovnu a vyvětrat si umím nemíním na stávajícím stavu nic měnit.

Je opravdu neskutečné, jak moc lidí se snaží regulovat kdejakou píčovinu a buzerovat lidi.
Odpovědět
LB

Lukas B.

14.11.2023 14:20 Reaguje na Radek Čuda
ne nadarmo všechny hotelové kuchyně vaří na plynu. je tam okamžitá reakce na ovládání, obrovský výkon a okamžitá intuitivní kontrola výkonu. tolik pozitiva.

negativum je buď neustálý provoz výkonné digestoře, nebo smíření se s tím, že kuchyně je špinavé místo se všudypřítomnou "mastnou špínou" (ostatně proto se kuchyně v panelácích dělala jako samostaná místnost a žilo se v obýváku i v době, kdy už dávno nevařila hospodyně nebo služka, ale rodina sama sobě, a argument "aby byla služka zalezlá v kluchyni" byl dávno pasé.

já mám hukot digestoře a mastnou špínu nerad, a taky doma rádi vaříme a nechceme, aby ten, který vaří, byl sociálně vyloučenej, a tak jsem přešel na indukci, ale ten komfort plynu mám rád. tedy ostatně nejradši má, když je venku po pás sněhu, a vaří se na lokomotivě (starém kuchyňském sporáku), ale to se mi v pražském bytě nepodařilo zrealizovat.
Odpovědět
LB

Lukas B.

14.11.2023 14:39 Reaguje na Lukas B.
ale vaření na plynu je ještě docela jak špínou tak dopadem na zdraví kuchaře*) selanka proti vaření na kapalných palivech, typicky na humpoláckých stacionárních "multifuelech" třetího světa

*) nejen vdechování zplodin, ale též dramatické popáleniny při "kuchyňských nehodách" (kdysi jsem vyslechl jistou přednášku, kde padla informace, že v tradičních komunitách jihovýchodní asie je rozvod zcela nepřijatelná věc, a tak se nesoulad v manželství řeší nápadně vysokým výskytem kuchyňských nehod, které na rozdíl od rozvodů společensky nestigmatizují)
Odpovědět

Radek Čuda

14.11.2023 14:45 Reaguje na Lukas B.
Brácha indukci má, a nejen on, a je to asi fajn, ale jak píšu ... já jsem v kuchyni dost trotl a ten plyn je pro mne nejjednodušší. Navíc, starýho psa ... :-).

Plus já nejsem zastáncem spojené kuchyně a obývacího prostoru.

Ale to je čistě má osobní preference a spousta lidí to má jinak a já to beru, stejně jako z vlastní zkušenosti vím, že spousta lidí v pohodě uvaří i na té sklokeramice, natož indukci.

Spíš jde o to, do čeho všeho se hodlá státní moc srát ...
Odpovědět
LB

Lukas B.

14.11.2023 14:55 Reaguje na Radek Čuda
s tím, ať si to každý dělá jak chce a po svém (pokud tím jinému neubližuje) naprosto souhlasím.

a já mám vaření na plynu rád (ale ne doba v prostoru, kde žije celá rodina). a když se podíváte v jakékoli hospodě/vývařovně do kuchyně, nenajdete tam než plyn. postavte mišelinského kuchaře k indukční plotně, a pokud se nerozpláče a neuteče, tak výsledek jeho snažení nebude odpovídat jeho pověsti.
Odpovědět
MM

Milan Milan

16.11.2023 19:36
Politici, pro vše ochotní přisluhovači, zzv. odborníci či ekoaktivisté si zřejmě dělaji z lidí blázny.
"Prestižní studie z USA: LNG je pro Zemi emisně mnohem horší než spalování uhlí."

zdroj:https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-prestizni-studie-usa-lng-je-pro-zemi-emisne-mnohem-horsi-nez-spalovani-uhli-30776#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist