https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/josef-kuthan-dva-ekologicke-problemy-nedaleko-prahy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Josef Kuthan: Dva ekologické problémy nedaleko Prahy

31.7.2018
Změna výšky vodní hladiny štěchovické přehrady během deseti hodin.
Změna výšky vodní hladiny štěchovické přehrady během deseti hodin.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Josef Kuthan
Necelých 40km jižně od Prahy se nachází romantický vltavský kaňon bývalých Svatojánských proudů naplňovaný vodou štěchovické přehrady. Jeho nádheru mohou návštěvníci ocenit z levobřežní turistické stezky Štěchovice-Třebenice, z pražského parníku na závěrečném úseku jeho plavby ke slapské přehradě nebo dokonce z nějakého vlastního plavidla. Většinou si ale nevšimnou dvou závažných ekologických problémů ohrožujících přírodu tohoto unikátního úseku Vltavy.
 

Prvním problémem je až dvoumetrové změny výšky vodní hladiny často už během několika málo hodin. Pravidelné zaplavování a odhalování značných pobřežních partií trvale ohrožuje místní živočichy spjaté s vodou, například přístup vodních ptáků k příbřežní potravě. Proto zde už nelze spatřit v okolí Prahy běžně se vyskytující labutě a poblíž břehu pod hladinou ani rybí potěr. Ryby se zde již přestaly rozmnožovat a vyskytuje se zde jen několik druhů jen díky pravidelnému vysazování Územním svazem Českého rybářského svazu Praha.

Tato neblahá situace na tomto úseku řeky je způsobena současným provozem tří vodních elektráren Štěchovice 1, Štěchovice 2 a Slapy vyvolávajícím umělý příliv a odliv, na který ale nejsou říční sladkovodní organismy geneticky adaptovány. Nepochybně bohatý podnik ČEZ jako majitel těchto elektráren neprojevuje sebemenší zájem podílet se alespoň na omezení těchto fatálních ekologických škod.

Změna výšky vodní hladiny štěchovické přehrady během deseti hodin.
Změna výšky vodní hladiny štěchovické přehrady během deseti hodin.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Josef Kuthan

Druhým problémem je rychle se zvyšující intenzita rekreační lodní dopravy vyvolaná narůstajícím byznysem prodejců a půjčoven vodních motorových plavidel spolu s vládním záměrem začlenit také štěchovickou přehradu do ambiciozního projektu Vltavská vodní cesta.

Do úzkého profilu štěchovického kaňonu se tak dostávají prakticky bez omezení rychlá plavidla zamořující okolí hlukem a výfukovými plyny. Některé motorové čluny vytvářejí při větší rychlosti vysoké vlny, které v úzkém profilu řeky vyvolávají erozi břehů, které pro provoz těchto pravidel nebyly náležitě upraveny. Do řeky začínají padat stromy, jejichž kořenový systém je touto erozí podemílán a vymývání jílovitého podkladu uvolňuje kameny sesouvající se do říčního profilu.

Státní podnik Povodí Vltavy ponechává tyto nevratné změny bez jakéhokoliv zásahu. Jiný státní útvar Ředitelství vodních cest zřejmě očekává takový ekonomický výnos z dalšího rozvoje rekreační plavby a vodního motorismu na Vltavě, že tyto nevratné zásahy do zdejší přírody asi pokládá za nevýznamné.

Je nejvyšší čas aby se aktivita všech tří zmíněných organizací dostávala větší měrou pod veřejnou kontrolu a aby byl štěchovický kaňon zachován alespoň v dosavadním stavu i pro příští generace.


reklama

 
Josef Kuthan
Autor textu je vysokoškolský profesor chemie a důchodce.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist