https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/komise-pro-zivotni-prostredi-akademie-ved-stanovisko-k-problematice-utlumu-uhli-v-ceske-republice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Komise pro životní prostředí Akademie věd: Stanovisko k problematice útlumu uhlí v České republice

13.2.2021
Těžba
Těžba
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Česká republika má tzv. uhlíkový rozpočet, jenž je součástí globálního uhlíkového rozpočtu, který vyjadřuje, kolik emisí skleníkových plynů ještě může lidstvo vypustit, aby byl splněn cíl Pařížské klimatické dohody, tedy udržení růstu globální teploty na úrovni maximálně 2 °C stupňů oproti předprůmyslové době a pokud možno co nejblíže oteplení o 1,5 stupně.
 
Spalování uhlí je největším zdrojem emisí skleníkových plynů v České republice a řadí ji tak mezi státy s nejvyššími emisemi v Evropě (celkově i na jednoho obyvatele). Dalších velmi špatných výsledků Česká republika dosahuje v indikátorech emisní intenzita (emise na jednotku HDP) a historické emise na obyvatele (kumulované emise od r. 1750). Rychlý útlum a ukončení spalování uhlí pro výrobu energie je proto také hlavním opatřením, aby se Česko vešlo do svého uhlíkového rozpočtu. Výpočty k uhlíkovému rozpočtu ukazují, že vyspělé země by měly opustit spalování uhlí do roku 2031, země rozvojové do roku 2037. Uhelná komise ovšem doporučila pro ČR rok 2038, přestože se v jejích podkladech uvádí, že z hlediska fungování energetiky je možné přestat s využíváním uhlí již v roce 2033. Vláda se zatím na termínu neshodla. Vývoj ekonomiky – i četné studie zabývající se hodnocením dopadů (tzv. externalit) – naznačují, že spalování uhlí přestane být konkurenceschopné ve výrobě energie v Česku někdy kolem roku 2030. Studie společnosti Bloomberg New Energy Finance dokládá, že zvýšení evropského cíle pro snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 (oproti roku 1990) ze 40 na 55 % zvedne cenu emisní povolenky do roku 2024 na 45 eur za tunu CO2 a do roku 2030 již na 80 eur, a ekonomicky optimální proto bude odstavit uhelné zdroje v České republice do roku 2030, většinu již do roku 2025. Na základě zhodnocení technické proveditelnosti, ekonomického výhledu a environmentálních potřeb doporučuje Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR:
   ● stanovit termín ukončení spalování uhlí pro výrobu energie na rok 2033;
   ● vypracovat harmonogram útlumu uhlí od současnosti do koncového roku tak, aby odstavování uhelných zdrojů probíhalo co nejrychleji – podle možností redukce vývozu a následného nahrazování novými zdroji a úsporami energie – a dále v harmonogramu zohlednit místa, kde se spalování uhlí projevuje imisně nejhůře;
   ● odstavovat uhelné zdroje podle kritéria emisní intenzity (tedy nejdříve ty s největší produkcí emisí na jednotku dodané energie);
   ● co nejrychleji podstatně zvýšit zdanění čistých výnosů z těžeb uhlí, protože jsou pro vlastníky těžebních práv nezaslouženým výnosem;
   ● přijmout opatření pro podporu tvorby nových pracovních míst a rozvoje nových ekonomických aktivit v tzv. uhelných regionech i oblastech dotčených útlumem spalování uhlí mimo tyto regiony;
   ● přijmout pozměňovací návrhy Podvýboru pro regiony v transformaci Senátu ČR k novele horního zákona, kterými se nově zařazují mezi příjemce z úhrad za nerost krajské samosprávy;
   ● v dostatečném předstihu řešit situaci obyvatel ekonomicky závislých na těžbě a spalování uhlí.

reklama

 
Další informace |
Komise pro životní prostředí je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž účelem je zpracovávat profesionální stanoviska k problematice životního prostředí v ČR, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 22 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.
Komise pro životní prostředí Akademie věd

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (6)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PB

Petr Blažek

13.2.2021 15:11
Nezlobte se, ale od takovéto instituce bych si představoval nějaké plány konkrétního řešení situace. Kolik energie budeme v budoucnu potřebovat? Započítat nejen rozvoj elektroaut, ale i útlum malých domácích topenišť. Nástin čím nahradíme uhelné elektrárny a následně dosluhující jaderné bloky. To co tady předvedli tak to je jen politické prohlášení nějakých ekoaktivistů.
Odpovědět

Viktor Šedivý

13.2.2021 19:52
Chytrý jak rádio.
Samozřejmě jen letmo zmiňují základní problém - chybějící politickou vůli opravdu se pustit do výstavby jaderných zdrojů. Bez toho je ale odchod od uhlí děsivý průšvih a to v jakémkoli roce.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

13.2.2021 20:23
Je zajímavé, že takoví soudruzi ideologové říkají, co bychom měli udělat, ale taknějak nezmiňují, jak vyřešit propad ve výrobě energií. Pokud bychom se spolehli na jejich tézi "poručíme větru, dešti", ocitli bychom se ve stejné situaci v jaké je v současné době Švédsko. Švédi v prosinci 2020 s velkým jásotem odstavili velkou jadernou elektrárnu, aby v únoru 2021 potichu spustili tepelnou elektrárnu, která kompenzuje výpadek energie. Slunce a vítr totiž odmítly produkovat takové množství energie, které jim nalajnovali soudruzi ideologové a Švédové velkopansky odmítli i návrh jedné političky, která prosazovala, že by se přes zimu nesvítilo a nevysávaly by se domácnosti.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

14.2.2021 00:03
Členům komise by se mělo dodávat jen to množství elektřiny, které se vyrobí v OZE , t.j. jen tak do 15% dosavadní spotřeby a pak dálkově vypnout dodávku, aby nám všem v praksi předvedli, jak to bude po tom, jimi požadovaném roce totálního odstavení uhelných elektráren (2033), ať nám to předvedou in natura..
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

14.2.2021 01:01
Takových "vědeckých" doporučení vypotím za hodinu kýbl.
To snad slavná Akademie věd neumí nic jiného, než úslužně opisovat ze Zeleného plánu?
Kdepak mají schované ty zdroje, kterými uhelné elektrárny bleskurychle nahradíme?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 20:29 Reaguje na Karel Ploranský
Možná polovina Evropských států už ukončilo (nebo brzy ukončí) pálenů uhlí a vůbec nevypadají, že by seděli večer u svíček.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist