https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lubos-drahnovsky-drevene-rozhledny-a-lavky.spadnou-nebo-v-nasi-krajine-vydrzi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Luboš Drahňovský: Dřevěné rozhledny a lávky. Spadnou, nebo v naší krajině vydrží?

18.11.2023
Příklad degradace konstrukčního dřeva hnědou hnilobou způsobená dřevokaznou houbou.
Příklad degradace konstrukčního dřeva hnědou hnilobou způsobená dřevokaznou houbou.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský
Dřevěné rozhledny jsou poslední dobou v hledáčku novinářů. V srpnu proběhla zpráva o zranění dětí při pádu skrz podlahu rozhledny na Děčínsku. V listopadu ve vysílání ČT byla reportáž o uzavření rozhledny na Šumavě kvůli jejímu stavu pouze dva týdny před znovuotevřením. Jak to je s dřevěnými konstrukcemi v našich povětrnostních podmínkách? Jsou tedy tak křehké, že nevydrží nápor turistů? Nebo se nemají stavět ze dřeva? Nebo jen s omezenou dobou životnosti na několik let?
 

První na ráně – správci

Starostové a správci majetku jsou v nevýhodě, když musí převzít zodpovědnost za stav dřevěných objektů pro veřejnost. Mezi ukázkové příklady patří rozhledny nebo jiné dřevěné konstrukce, jako jsou mosty, lávky, herní prvky nebo městský mobiliář. Komplikace s posouzením stavu dřevěné konstrukce spočívá v tom, že jejich riziko se často skrývá uvnitř. Jaké tedy mají správci možnosti?

Lze zkontrolovat?

Dřevěným konstrukcím trvale vystaveným vlivům povětrnosti nestačí pouze vizuální kontrola. Zranění dětí při jejich pádu z vyhlídkové věže to potvrdilo. Důvodem nešťastné události byl pravděpodobně souběh více příčin. U exteriérových staveb to bývá přetížení, způsob průběžné péče, degradace konstrukce způsobené skrytou hnilobou atd.

Kontrola dřevěných konstrukcí hradu
Kontrola dřevěných konstrukcí hradu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Dřevěné konstrukce na papíře

Jako každé stavbě, i té dřevěné, předchází projektová dokumentace. V projektu by mělo být definován i druh dřeva vhodného do exteriéru a do konkrétního umístění. Dalším důležitým bodem je navržení konstrukční ochrany zejména exponovaných částí stavby. Potom se dá podle projektu objektivně zhodnotit, v jaké kondici se rozhledna, věž, most nebo lávka následně nacházejí.

Prevence a nehody

Preventivní péče o vlastní zdraví je zaklínadlem všech lékařů. Stejně tak správně nastavená preventivní péče a kontrola dřevěných konstrukcí v exteriéru je zaklínadlem techniků a znalců. Správný systém pomáhá správcům a umožní předcházet nehodám.

Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Zdraví na povrchu, zdraví uvnitř?

Dřevěná konstrukce může vizuálně působit zdravě, ale pod povrchem to tak být nemusí. A ani odborníci si netroufnou na první pohled zhodnotit, jestli plíseň nebo mech na povrchu ohrožuje stabilitu konstrukce.

Odolnost dřeva v nepřízni počasí

Životnost exteriérových dřevěných konstrukcí je obtížné všeobecně stanovit, protože ji ovlivňuje hodně proměnných. Mezi základní předpoklady pro prodloužení životnosti exteriérových dřevěných konstrukcí patří druh dřeviny s větší přirozenou odolností proti působení dřevokazných hub, konstrukční ochrana a způsob ošetření.

Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Kontrola dřevěné konstrukce herního prvku
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Každá stavba se ale musí posuzovat individuálně podle použité dřeviny, způsobu ošetření dřeva, usazení na místo, lokality, orientace do světových stran, tudíž jak moc jsou dřevěné prvky namáhány povětrnostními podmínkami atd.

Skrytá hniloba a degradace

Předcházet skryté hnilobě ve dřevě se dá bohužel pouze do určité míry. Základem je především dobrá konstrukční ochrana a provedení jednotlivých spojů. V případě konkrétní stavby pak pravidelná vizuální kontrola a měření vlhkosti v různých vrstvách materiálu. V případě číselných hodnot nad 20 % a také s přihlédnutím na pozorovaný stav je třeba odebírat vzorky pro mykologickou analýzu.

V případě defektů ve dřevě může voda do konstrukce zatékat. Uvnitř dřeva vysychá pomaleji, a tam pak může vznikat hniloba. Zcela jí předejít nelze, ale dá se včas odhalit a pak vyměnit nebo opravit poškozený prvek.

Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Mykologická analýza v laboratoři

Druh dřevokazných hub, hmyzu nebo jiného biotického škůdce a míra pevnostní degradace vzorku dřeva se potvrzuje v laboratoři. Identifikace dřevokazných hub a plísní se provádí při 200-400násobném zvětšení pod mikroskopem. Vyhodnocují se jednotlivé znaky hub podle barvy a celkového vzhledu plodnice, povrchu napadeného dřeva, výtrusů atd.

Četnost kontrol

Pokud hovoříme o skutečné preventivní kontrole, pak je ideální začít s konzultací nad projektovou přípravou výstavby. Z pohledu Dřevařského ústavu jsme schopni „dopředu vidět“ potenciální rizika.

U stojící stavby je dobrá jedna vstupní kontrola pro zhodnocení stavu konstrukce. Následně dle zjištěných skutečností 1× ročně, nebo s 2 – 3letými intervaly. Když má stavba problémy již na pohled, býváme voláni k provedení znaleckého posudku. Na základě zjištěných skutečností a analýz z laboratoře následně navrhneme sanační i ochranná opatření pro provozovatele objektu.

Dřevo jako stavební materiál

Na našem území je dřevo používáno jako jeden z nejstarších stavebních materiálů. Téměř v každé obci najdeme dřevěnou zvonici, kostel se zajímavým krovem nebo věží, starou stodolu či historický dřevěný domek. Mnohé z nich jsou staré i stovky let.

Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Kontrola rozhledny s dřevěnými prvky
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Když se řekne A, musí i B

Nicméně nemůžeme přitom odhlédnout od potřeb přírodního stavebního materiálu a chovat se k němu stejně jako například k betonu. Dřevo je schopno odolat nepřízni počasí, pokud má možnost se „zregenerovat“. Pokud mu tyto podmínky nevytvoříme, degraduje.

Během posledních dvou let jsem měl možnost navštívit přes 30 lávek a mostů a 12 rozhleden. Dvě z těchto staveb jsou v současnosti již nepřístupné veřejnosti. Za poslední rok jsme zpracovávali technické zprávy o stavu pěti exteriérových staveb.

Budoucnost dřevěných rozhleden

Z mého pohledu by se k výstavbě dřevěných konstrukcí v exteriéru mělo již od počátku přistupovat s jasným záměrem. Buď jako ke stavbě na několik let, nebo jako k dlouhodobě užívané konstrukci.

Kontrola dřevěných částí  lávky pro pěší přes rokli
Kontrola dřevěných částí lávky pro pěší přes rokli
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Luboš Drahňovský / Výzkumný a vývojový ústav dřevařský

Dlouhověkost vyžaduje promyšlenost, znalost pravidel, šikovnost řemesel, a především provozní preventivní péči. Pak je dřevo stabilní konstrukční materiál a stavby v našem kraji vydrží i pro další generace.

Myšlenka na závěr

Odbornou kontrolou můžeme starostům, pracovníkům památkové péče nebo farníkům ušetřit vrásky a často také pomoci zachránit historické i moderní objekty. Včasnou kontrolou totiž lze odhalit počáteční stádia poškození, která bývají opravitelná snadno a hlavně levně. Odkládáním posouzení stavu a následným vyčkáváním na dotaci již mnohé obce o své turisticky přitažlivé objekty přišly.


reklama

 
foto - Drahňovský Luboš
Luboš Drahňovský
Autor je auditor a technik Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha, s.p.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

18.11.2023 07:32
Přitom stačí nechat to stavební dříví nainpregnovat tlakově, což dělá jedna firma nedaleko Uhlířských Janovic - pila na frézovaní na kulaté stavební dřevo/kůly ke stromům, ploty, atd.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.11.2023 07:59
Devastující je současný trend, kdy je za každou hloupost někdo zodpovědný. Přitom v první řadě musí být každý zodpovědný sám za sebe a chovat se tak, aby neutrpěl úraz. Tedy na zchátralou lávku nepolezu a pokud polezu a sletím, tak si za to můžu sám a ne že s každou odřeninou jdu k soudu a hledám někoho, kdo by mě odškodnil.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.11.2023 08:13 Reaguje na Richard Vacek
to je pravda, ale pokud někdo provozuje veřejně dostupné místo, jako je vyhlídková věž, stejně tak jakékoliv jiné, je zodpovědný za to, že se nedojde běžným užíváním k úhoně.
A jsme tak nějak u jádra věci, stejně jako když se sází stromy, kde není uměním něco vysadit, ale postarat se, aby nezhynul. Tedy následná péče.
Nejstarší vyhlídková konstrukce ze železa se postavila v roce 1887 a stejně se musí čas od času kontrolovat. Dřevo je živý, reaguje na povětrnostní vlivy a o to by kontrola měla být častější.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

18.11.2023 11:30 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.11.2023 15:46
Dřevo je krásný materiál, ale u venkovních staveb málo trvanlivý materiál.
Mnohdy nepomůže ani impregnace a nátěry, pokud hnije uvnitř a docela nás
překvapí, když to spadne, ač je to na pohled na povrchu zcela zdravé. Je
to jako u stromu, který laici zarputile brání a po pokácení jsou v šoku,
že to byla doslova pouze roura z tenké vrstvy dřeva a kůry. Odborné
posouzení je tak leda dobré tam, kde na to je dost financí, ale v lese
to musí posoudit lesník a nikoliv laik. Totéž je u dřevěných staveb,
kde jeden prvek může být zdravý a vedlejší uvnitř totálně shnilý. Je
to i podle druhu dřeva, jeho ošetření a umístění. Trám pod střechou
vydrží více, než ten na který prší a nevysuší ho ani slunce a vítr.
Při vysoké ceně mnoha dřevěných venkovních staveb typu rozhleden to
jsou doslova promrhané peníze a moudřejší by byl kámen, či kov, které
jsou sice dražší, ale mnohem více trvanlivější a nemohou ani shořet
rukou vandalů, či úderem blesku.
Odpovědět
mara polasek

mara polasek

25.11.2023 06:47 Reaguje na Břetislav Machaček
zamysleni... kdyz vznika trend neudrzby lesa jako takoveho, vznika rozkladem dreva i obrovsky narust spor ruznych drevokaznych hub. nemuze to mit vliv na trvanlivost drevenych konstrukci?
Odpovědět
JM

Josef Marouš

19.11.2023 11:59
Hlavním problémem dřevěných staveb je odfláknutí práce, špatný projekt a neznalost chování dřeva.
Přes veškerá velkohubá prohlášení není pro venkovní použití vhodné strojní třískové obrábění (mikrotrhiny zvětšují povrch pro nasávání vody), zrovna tak impregnační nátěry nemají v reálu žádný dlouhodobý příznivý vliv.
Nejhorší pak jsou kovové prvky. Každý kdo se kolem dřevěných staveb alespoň trochu pohybuje si všimne, že hniloba skoro vždy začíná právě v místech, kde dřevem prochází kovový prvek. Není to dáno jen zatékáním ale hlavně rosným bodem. Ačkoli se většinou dřevo uvádí jako tepelný izolant, reálně má určitou tepelnou kapacitu, která ve styku s tepelným vodičem v podobě kovů vytváří ve dřevě rosný bod. Zvýšená vlhkost pak podporuje růst mycélií a rozpad dřeva (lze pozorovat i drobných dřevěných výrobků ve vlhčím prostředí, kdy je okolí vrutu nebo hřebíku vyhnilé a takový prvek jde vytáhnout rukou).
Odpovědět

Tomáš šiška

19.11.2023 19:03
Moje laické zkušenosti se dřevem. Může být tlakově impregnované, hloubkově impregnované, může být mořené hlobukově, povrchově. Prostě v našich podmínkách, naše dřevo, lepené, impregnované, mořené, jakkoliv upravované ve vnějších podmínkách jde min. do 10-ti let do kopru. Za mně všechny rozhlednz jsou jen vyhozené peníze. Kámen, ocel...nejlépe nerez
Odpovědět
LB

Lukas B.

20.11.2023 09:00
obecně dřevěná konstrukce by měla být navržena úměrně klimatickým podmínkám, kde se nachází. u nás, kde jsou srážkové úhrny a teploty takové, jaké jsou (snad s výjimkou vrcholu sněžky*) dřevo, do kterého prší, a které střídavě mokne a vysychá a nikdy se neprohřeje tak, aby "bioškůdci" pomřeli prostě hnije. a to i dřeviny odolné, dub, akát a podobně, a vozit sem na dřevostavby exotické dřeviny je trošku divné**).
dřevostavba u nás musí být udělaná tak, aby do ní nepršelo a aby pořádně luftovala. dřevěná rámová/příhradová konstrukce, spoje co možná nejvíce tesařské a se střechou a opláštěním (třeba šindele) přetrvá při vhodné údržbě opláštění staletí. každá holá konstrukce z téměř jakéhokoli tuzemského dřeva a jakkoli impregnovaná je v principu dočasná.

mimochodem, třeba mosty (z jakéhokoli materiálu a na téměř kdekoli) mají režim pravidelných prohlídek, co pět let hlavní mostní prohlídka (důkladnější), a každý rok běžná. nevím, jestli rozhledny mají podobný režim, nevím, jestli by měly mít...

*) dřevo je super na poušti v opravdu mrazivém prostředí (arktické a vysokohorské oblasti), a čím je klima kontinentálnější, tím lépe, a u moře v agresivním slaném prostředí.
**) připouštím, že někdy to smysl má. zahradní nábytek, okna, obklad fasády... a někdy ta doprava může být efektivní.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.11.2023 16:26
Přílišná snaha po "Ekologickém, přírodním" materiálu. Kámen, či kov je odzkoušený léty praxe.
Odpovědět
LB

Lukas B.

20.11.2023 18:48 Reaguje na Slavomil Vinkler
a i ty kamenné rozhledny mají nahoře dřevěnou podlahu, dřevěná okna, dřevěný krov, latě a pobití a fungují mnoho století. podívejte se v klatovech třeba. každý materiál se hodí na něco jiného.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.11.2023 15:54 Reaguje na Lukas B.
Pokud na dřevo neprší, tak má naději vydržet déle a chránit
dřevo uměli už naši předci tak, že vydrželo staletí. Střešní
trámy na mém domě jsou "impregnovány" volskou krví a vězte, že jsou po 110 letech jako nové. Víte proč? Ta krev je nejen mastná, ale ani nechutná dřevokaznému hmyzu. Mastnota chrání
dřevo před vlhkostí a taky před houbami a hmyzem. Nejlepším, ale neekologickým nátěrem býval karbolový olej, dehet a nebo
pouze vyjetý olej, ve kterých se dřevo vařilo. Po vesnici u nás putovala dům od domu sousedova plechová vana na kolech, ve které se vařily plotové a jiné latě. Pod vanou rozdělali oheň a do vany se dal buď karbol, nebo dehet. Uvedly se do
varu a suché latě se v nich vařily. Pak pár hodin vysychaly na slunci a dříve uhnily hřebíky, než ty latě. Někdo dnes
řekne neekologické, ale trvanlivé a takový plot přežil i
svého zhotovitele. Dnes je třeba drahé ekologické nátěry
stále obnovovat a dřevo nevydrží ani zlomek toho, co ty
latě kdysi. Jinak u dřevěnic jako levných domů každý věděl,
že mají životnost jedné generace a pro další se stavěl
nový dům. To pouze my dnes měníme poškozené trámy za jiné
a bušíme se v prsa, že jsme za miliony zachránili roubenku, která už má životnost 3x za sebou. Tak hloupí naši předci
nebyli a po smrti majitelů ji použili na topení a postavili
novou pro jejich vnuky. Jinak s těmi druhy dřev máte pravdu,
ale je to i o pořizovací hodnotě a tak se šetří na kvalitě.
Na pochozí lávku přes řeku nově použili sice dubové fošny,
ale ekologicky ošetřené a některé už asi řezané z houbou
napadeného dřeva. Navíc se začaly kroutit kvůli slabému
ukotvení pouze minimem šroubů a v zimě solit!!! a sypat
pískem kvůli bezpečnosti. Obojí tak zničilo povrchovou
ochranu a houby a hniloba měly do vnitřku cestu volnou.
Nyní je nahradily ocelové pozinkované rošty bez nutnosti
je solit a sypat pískem, ale ohradil se prý architekt,
který tam naprojektoval dubové fošny.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.11.2023 09:05
Venkovní dřevěné konstrukce mohou mít životnost až desítky let. Pokud se dřevo kácí ve správnou dobu, v době vegetačního klidu, což je poměrně krátké období a konstrukce je dobře naprojektovaná, tak, aby míst, kde se hromadí srážková vlhkost a voda bylo minimum.
Dříve bylo takového konstrukčního dřeva většina, protože dřevařství bylo spíš sezónní zaměstnání venkovských sedláků v zimě, když nepracovali na poli. taky dřívější dlouhodobý pobyt ve vodě při splavování dřeva po řekách ve vorech a skladovámí kmenů v nádržích s vodou velmi přispěl k odolnosti dřeva před hmyzem a částečně i hnilobou - houbami.
Dneska se kácí po celý rok a spíš ještě víc v létě než zimě a dřevo je tak velmi náchylné k napadení dřevokazným hmyzem a houbami. Strojní řezání sice umožní lépe využít rozřezávané kmeny, je z nich vyšší výtěžek, ale řezání přes vlákna taky zhoršuje stálost dřeva a zvyšuje jeho praskání.
Pokud bylo dřevo káceno v nevhodné době, nevhodná konstrukce z takového dřeva klidně může mít životnost jen 2 roky. Kvalitní konstrukcí a dobrou impregnací se může zvýšit na 5 - 10 let. Víc bych dnešním dřevěným venkovním konstrukcím nedával. Snad jenom po nejméně každoroční důkladné prohlídce všech problémových konstrukčních uzlů nebo i nějaké opakované impregnaci
Odpovědět
PK

Pavel Karel

23.11.2023 09:06
Autor mylně předpokládá, že smyslem dřevostavby byla stavba jako taková. Zapomíná, že u drtivé většiny šlo o zneužití evropských dotací, které nám říšské centrum nedovolilo využít na něco smysluplného. Stavba rozhledny (mnohdy na rovinách) byl pro mnohé místní samosprávy a veřejné instituce především skvělá přihrávka pro spřátelené korupční kamarády ve stylu "malá domů"... ačkoliv kolikrát "malá" byla spíše "velká". Ve Španělsku postavili z dotací rychlovlaky, v Polsku dálnice, v Česku rozhledny - porovnejte přidanou hodnotu.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist