https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-riha-co-nepatri-podle-mzp-do-jeho-kompetenci-cilu-a-priorit
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Martin Říha: Co nepatří podle MŽP do jeho kompetencí, cílů a priorit?

31.12.2015
Již mnoho let mám laskavostí svého spolužáka z fakulty a přítele – člena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen ČKAIT) – možnost si koncem roku přečíst všechna čísla časopisu Stavebnictví a další publikace, vydané v tom roce ČKAIT. Jen jsem ale otevřel první letošní číslo 1-2/2015 tohoto časopisu, mohla mě jako architekta, ale také jako bývalého náměstka tří ministrů životního prostředí z let 1990 – 1992, ranit mrtvice.
 
Přečetl jsem si neuvěřitelnou informaci Ing. Svatopluka Zídka, člena předsednictva ČKAIT, o tom, že MŽP odmítlo poskytnout ČKAIT jako pořadateli dvou mezinárodních konferencí odbornou záštitu s odůvodněním, že jejich témata a programy „…neodpovídají zaměření na ochranu životního prostředí a nepatří mezi priority a cíle rezortu“. A co tedy byla ona témata obou mezinárodních konferencí? První konference o konverzi opuštěných industriálních budov pro nové účely využití s názvem „Industriální stopy – čtvrt století poté“, se uskutečnila v Ostravě v minulém roce a byla zaměřena mimo jiné i na opětovné využití „brownfields“. To je, jak známo, jedna z podstatných možností, jak nejen uchovat architektonické kulturní dědictví po průmyslových stavbách, ale také jedna z podstatných a žádoucích možností, jak omezit nové zábory dosud sídly nezastavěných území, vč. zemědělské a lesní půdy a dalšího přírodního bohatství „volné krajiny“. Druhá konference byla věnována hospodaření s vodou a ochraně proti povodním, což se ve světle globálních změn klimatu nesporně dotýká velmi aktuálně nejen kompetencí Ministerstva zemědělství a výživy, ale i ochrany vod jako jedné z kompetencí MŽP, a také náplní činnosti některých jím řízených organizací, jako je VÚV TGM nebo ČHMÚ. Nepochopitelně pak na čtenáře zapůsobí v textu odůvodnění náměstka ministra Vladislava Smrže, že k odmítnutí záštit došlo po posouzení obou žádostí v odborných sekcích ministerstva. Vzbuzuje to pochybnost právě o té odbornosti. Absurdita tohoto postoje MŽP vynikne, uvědomí-li si čtenář, že samotné poskytnutí záštity ministerstvo nic nestojí, takže je lze těžko přičíst nedostatku prostředků na nějaký finanční příspěvek. MŽP se tak, na rozdíl od MPO, MK, MMR a MZVž zbavilo možnosti prokázat se jako ústřední správní úřad, který zná své kompetence, jehož statutární zástupci a úřednictvo chápou souvislosti, a které se mohlo na obou konferencích prezentovat jako osvícený úřad, komunikující s odbornou veřejností a znalý širších vazeb své pracovní náplně. Takhle to vypadá, že ne ona témata, ale spíše mnozí z jeho představitelů a úředníků na MŽP nepatří. Nenapadlo mne, že se jednou budu stydět za to, na jakou úroveň se do dnešních dnů dostalo ministerstvo, které jsem v letech 1990 – 1992 pomáhal budovat, a které tehdy bylo na špici snažení polistopadové veřejné správy o přechod na trajektorii dlouhodobě udržitelného rozvoje České republiky. Dnes má z ostudy kabát a vzbuzuje pochybnosti, zda je jeho kompetencí, prioritou a cílem opravdu ochrana životního prostředí.
reklama

 
foto - Říha Martin
Martin Říha
Autor je architekt a urbanista, odborník v oblasti posuzovaní vlivů záměru a koncepcí na životního prostředí (SEA/EIA).

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist