https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-riha-omezovat-kompetence-pocty-ci-kvalifikaci-pracovniku-cizp-je-cesta-do-pekel
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Martin Říha: Omezovat kompetence, počty či kvalifikaci pracovníků ČIŽP je cesta do pekel

6.10.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | ČIŽP / Wikimedia Commons
Po Listopadu 1989 byla společenská objednávka zlepšení péče o životní prostředí jednou z priorit pro potřebné změny. Ministři Vavroušek na federální a Moldan na české vládní úrovni dobře věděli, že je třeba rychle vytvořit a schválit nejen zákony a předpisy pro ochranu životního prostředí a jeho složek, ale docílit i jejich vymahatelnost.
 
Tento text vznikl jako příspěvek Martina Říhy do debaty Quo vadis, ČIŽP, kterou v úterý 3. 10. uspořádala Společnost pro trvale udržitelný život.

Záznam z debaty si můžete přečíst v článku ČIŽP se zbaví 33 míst a některých agend. Aby bylo na lepší platy pro zbývající inspektory

A protože jde o specifickou odbornou oblast, nelze ji svěřit jen fungující obecné správě nebo policii, ale odborně zdatné nové instituci, vybavené kompetencemi pro všechny složky životního prostředí, odborně zdatnými, morálně i odborně zdatnými pracovníky, odolnými před korupčními a politickými tlaky, a také výraznými a účinnými sankcemi.

Na MŽP se to proto stalo nejen jedním z bodů tzv. „Duhového programu“ pro oblast legislativy, ale i konkrétním úkolem pro aparát legislativní sekce ministerstva již v roce 1990.

Je všeobecně známo, že vytvářet zákony a vyhlášky jako vyjádření veřejného zájmu nestačí, pokud není zároveň zajištěna veřejná správa na příslušné věcné náplni, a také účinná kontrola dodržování takto přijatých předpisů, nemají-li zůstat jen na deklaratorní úrovni.

Česká inspekce životního prostředí se tak začala utvářet ze základu, který kompetenčně pokrýval zpočátku jen ochranu lesa, přičemž zákon byl od začátku míněn tak, že s náběhem účinnosti zákonů pro další složky životního prostředí budou i její kompetence postupně rozšiřovány o tyto nové povinnosti, a tak se také dělo. O tom může daleko lépe a zasvěceněji mluvit JUDr. Sváťa Mlčoch, který byl tenkrát náměstkem ministra a vedoucím legislativní sekce, do jeho organizační struktury patřil i odbor legislativní a právní, vedený JUDr. Evou Kružíkovou.

Já zůstanu na obecné věcné úrovni, jak chápu úlohu ČIŽP, a proč jsem přímo alergický na pokusy její účinkování oslabit.

To se nemusí dít jen odebráním některých kompetencí, třeba pod záminkou dublování s jinými dozorovými orgány, ačkoliv ty nejsou nadány potřebnou odborností, a také konstrukce výnosu ze sankcí by patrně nesměřovala do péče o životní prostředí, jak je tomu nyní.

Oslabit ČIŽP lze úspěšně i tlakem na snížení počtu a rozmístění inspektorátů, tlakem na snižování počtu zaměstnanců, úmyslným slevováním z úrovně vzdělání a kvalifikačních předpokladů, včetně těch morálních, např. pod politickým nátlakem a lobbystickými tlaky „hříšníků“.

Toho všeho bohužel nebyla ČIŽP za dobu své existence ušetřena, a co je horší, dělo se to i z úrovně MŽP za některých ministrů. Všichni si jistě pamatujeme, jak byli odvoláváni nebo odvolávány vedoucí některých inspektorátů, kteří (které) se nechtěli (-y) těmto tlakům podvolit.

Vrcholným číslem k docílení bezzubosti a „nepřekážení v ekonomickém rozvoji“ bylo v tomto směru jmenování Erika Geusse ředitelem ČIŽP a jeho neblahé působení dovnitř inspekce, až po nucené nebo šikanou a otrávením vyvolané odchody kvalitních pracovníků.

Důsledkem pak byla nejen ztráta kompetentnosti a účinnosti práce, ale i podlomená důvěra veřejnosti ve státní správu.

Toxické je v tomto směru i falšování výsledků laboratorních testů, podivné ztráty vzorků odebrané vody nebo jiných substancí, ignorování svědectví osob o přestupcích, opakované snižování pokut hříšníkům ministerstvem.

Obrovské škody ve vnímání ČIŽP způsobilo její účinkování v kauze otravy řeky Bečvy. Taková inspekce, neplnící původně zamýšlenou roli v ochraně životního prostředí, se logicky stává předmětem pochybností o její potřebnosti v dosavadním rozsahu.

Náprava však není v oklešťování, ale naopak ve vrácení k původně zamýšlené odbornosti, objektivitě, důslednosti a morální bezúhonnosti pracovníků až po vrcholové vedení.

Tak samozřejmě, jak si přejeme nezávislé a důsledné působení Policie ČR na poli obecné kriminality, uplatňování principu „padni komu padni“, tak si totéž my občané tohoto státu přejeme i u ČIŽP.

Nejsem naivní, abych si myslel, že nám vládnou andělé bez poskvrny, a to ani na MŽP. Trvám ale na tom, že tu musí sehrávat svou roli průběžná veřejné kontrola občanskou společností, jako ji splnili rybáři a někteří publicisté na Bečvě, jako ji plní nevládní ekologické organizace, propaguje pořad Nedej se České televize a někteří další nezávislí publicisté.

My všichni bychom měli ČIŽP chránit před zvůlí kohokoliv.


reklama

 
foto - Říha Martin
Martin Říha
Autor je architekt a urbanista, odborník v oblasti posuzovaní vlivů záměru a koncepcí na životního prostředí (SEA/EIA).

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

6.10.2023 13:51
No jo, no. Bezzubá. Což bylo dokázati.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

6.10.2023 15:08
V poslední době ČIŽP prokázala že nemá právo na existenci. Zaniklou populaci jasoně dymnivkového v oboře Bulhary ani nezačali vyšetřovat, evidentně proto, že majitelem jsou Lesy ČR. Otravu na Bečvě zmatlali takovým způsobem, že i laici nad tím vrtí hlavou a loňský požár v Českém Švýcarsku se ani nenamáhali řešit. Zato se zhojili na středoškolském studentovi, u kterého ve sbírce motýlů našli dva exempláře otakárků a napálili mu skoro existenční pokutu. Tak nač potřebujeme takový úřad?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

6.10.2023 15:56 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
No součást plánu na likvidaci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.10.2023 18:27 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nepotřebujeme , celá ČIŽP je na baterky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.10.2023 08:10 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Psal to už ořece pan Parkinson, takový ouřad má v sobe destrukční gen, je potřeba ho zrušit, zaměstnace rozprášit po celé zemi, budovu zbourat a to místo vypálit.
A její kompetence (pokud jsou nějak potřeba), přenést na někoho jiného. A hlavně vedení postavit před soud za evidentně zločinné jednání.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

6.10.2023 16:01
Obecně by bylo prospěšné, kdyby státní správa počet zaměstnanců plošně snížila na polovinu. Je škoda, když se kvalifikovaní lidé ve státní správě zabývají nesmysly, zatímco v komerční sféře je zaměstnanců nedostatek.
Pokračovat dál směr Řecko totiž není rozumné, když víme, jaké to má konce.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

6.10.2023 17:50 Reaguje na Richard Vacek
Snad poprvé v životě s vámi můžu v něčem byz výhrad souhlasit
Odpovědět

Radek Čuda

10.10.2023 12:39 Reaguje na Richard Vacek
V tom případě se ale nejdřív musí zásadně zúžit jejich agenda. Protože pokud na všechno potřebujete x štemplů, tak snížení počtu úředníků povede k čemu? Ano, ve všem bude ještě větší bordel a potrvá to ještě déle.
Nakonec, taškařice s vyřizováním příspěvků na bydlení nebo žádostí o důchod jsou krásným příkladem.
Tohle jsou prostě spojené nádoby a začít se nutně musí s tím osekáváním byrokracie a státní buzerace.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.10.2023 09:05
Pěkný článek, ale nemohu souhlasit se závěry. Nevládní ekologické organizace považuji za lobbingové agentury, a pořád nedej se? Ten již zapadl do kategorie programů Emanuela Moravcce. Ten si alespoň vyčistil hlavu kulí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.10.2023 11:33
Ve státní správě jsem zažil několikrát převedení kompetencí z jednoho na
druhého podle toho, kdo byl u vesla. Komu to prospělo? No přece chaosu a
těm, které měly ty orgány kontrolovat a postihovat. K tomu se navíc taky
přidaly kontroverzní zákony s přílepky a prováděcí vyhlášky, které radily
dodržovat zákony v "duchu" zákonů a nikoliv jednoznačně bez diskutování.
Několikerý výklad zákona dělá z každého zákona paskvil pro rejdy advokátů
a bezmocnost státních orgánu a soudů. Zákon musí jasně určit kompetence
a vymezit základní pojmy bez kličkování buď a nebo! Má-li být ČIŽP orgán
odpovědný za kontrolu ŽP, tak ji nesmí duplovat nikdo jiný a naopak se
nemá míchat do kompetencí jiných. Osobně bych vzorkařinu při haváriích
přenechal profesionálním hasičům a nečekal na příjezd pracovníka ČIŽP
několik hodin. Hasiči mají nejenom místní znalost toků, továren a vpustí,
ale jsou schopni být na místě do pár minut s potřebným vybavením, které
se vejde do jedné přepravky. Odeberou vzorky podle instrukcí a taky je
předají v náležitém stavu akreditované laboratoři. Nebudou tak NIJAK
zpochybnitelné a nebudou ZAŠANTROČENY. Hasičům plně důvěřuji, protože
jako místním jim půjde i o vyšetření místní havárie více, než "tetě"
z krajského města, která přijede, až už poteče z výtoku čistá voda.
ČIŽP pak pouze převezme výsledky rozborů, svědecké výpovědi a může
konat. Duplicita může být, ale měla by mít pouze doplňující význam.
Základem musí být zákonný postup a nikoliv agentura JPP(jedná paní
povídala) se vzorky odebranými bez potřebných znalostí jak je odebírat.
Kdysi jsme u LTO(lehké topné oleje) odebírali jejich vzorky a byl na
to postup ten, že se odebíraly vzorky jednotlivých vrstev v nádrži. Ony
se některé kapaliny nemísí a nebo špatně a vzorek z hora může být jiný,
než ten zdola. Navíc musí být zákonem jasně dané, že nelze zpochybnit
vzorek odebraný státním orgánem vzorkem odebraným kýmkoliv, včetně
zaujatých jedinců a neumětelů. Pokud někdo nechce věřit státním orgánům,
tak ať nevěří, ale zákon musí respektovat!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist