https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/michaela-opltova-uloziste-radioaktivniho-odpadu-pohledem-starostky-i-poslankyne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Michaela Opltová: Úložiště radioaktivního odpadu pohledem starostky i poslankyně

9.7.2023
První úložiště jaderného odpadu na světě ve finském Onkalo. Ilustrační snímek.
První úložiště jaderného odpadu na světě ve finském Onkalo. Ilustrační snímek.
Foto | IAEA Imagebank / Flickr
Budování úložišť pro radioaktivní odpad je komplexní a kontroverzní téma, které vyvolává mnoho otázek a obav. Je nutné se s tímto faktem vyrovnat a hledat způsoby, jak řešit tento problém v dlouhodobém horizontu. Jako starostka a poslankyně jsem si plně vědoma, že vybudování úložišť radioaktivního odpadu je nevyhnutelné. Jde o agendu, která nezmizí, když ji budeme ignorovat a nevyřeší se tím, že se každý zakope na své pozici.
 
Problém radioaktivního odpadu je závažný a ze své podstaty vyžaduje komplexní a zodpovědný přístup. Je třeba najít konsenzus mezi zájmy jednotlivých obcí a státu, aby byla nalezena dlouhodobá shoda a rovnováha. V této situaci je zásadní vyslyšet hlasy všech zúčastněných stran a poskytnout jim příležitost vyjádřit své obavy a návrhy. Diskuze by měla být vedena racionálně a konstruktivně. Klíčová jsou fakta a odborné poznatky, klíčové je naslouchat jeden druhému a místo rozporů stavět na tom, na čem se lze shodnout.

Je důležité si uvědomit, že radioaktivní odpad již existuje. Jeho bezpečné a dlouhodobé uložení je klíčové pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví. Nesmíme zapomínat na důsledky nečinnosti. Musíme věnovat dostatečnou pozornost vědeckým poznatkům a technologickému pokroku, které nám mohou pomoci najít nejbezpečnější a nejúčinnější způsob likvidace a uložení radioaktivního odpadu.

Při rozhodování o umístění úložišť je třeba vzít v úvahu nejen technické aspekty, ale také sociální a ekonomické důsledky. Je zde nutnost vyvážit zájmy místních obyvatel, ochranu životního prostředí a potřebu dlouhodobé stability a bezpečnosti. Musíme být otevřeni transparentnímu rozhodovacímu procesu a poskytnout veřejnosti dostatek informací a možnost zapojit se.

Budování úložišť radioaktivního odpadu si vyžaduje dlouhodobou strategii, která překračuje politické cykly. Je nezbytné, aby byly vytvořeny jasně definované normy a předpisy, které zajišťují bezpečnost a ochranu při manipulaci s radioaktivním odpadem. Současně musí být zajištěna finanční stabilita pro provoz a údržbu úložišť i po dlouhou dobu po jejich výstavbě.

Je nesmírně důležité, abychom jako společnost hledali kompromisy a snažili se najít optimální řešení. Musíme vytvořit prostor pro odbornou diskuzi a spolupráci mezi státem, vědci, místními samosprávami a občany. Jen tak můžeme dosáhnout dlouhodobého konsenzu a zároveň zajistit bezpečnou a udržitelnou budoucnost pro nás i pro budoucí generace.

Jako starostka a poslankyně se problematiku úložišť radioaktivního odpadu snažím vidět z obou úhlů pohledu, lokálního i celostátního. Nemohu si zvolit jeden postoj a ten hájit proti jiným. Za svoje poslání považuji především vytvořit možnost k diskuzi, na jejímž konci bude výsledek, který bude všeobecně přijatelný.


reklama

 
foto - Opltová Michaela
Michaela Opltová
Autorka je poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a starostka obce Kozolupy. Je členka hnutí STAN.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (19)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

9.7.2023 07:55
Dostatek dezinformací (strašení) poskytují různé nevládní iniciativy. Jako léčbu šokem bych doporučil návštěvu dočasného úložiště, případně dokument ze zemí, kde tuto technologii zvládají bez předsudků.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.7.2023 16:04
Vážená paní poslankyně. Děkuji za Vaši iniciativu.

Předně je třeba zdůraznit, že vyhořelé palivo velmi rychle ztrácí svou aktivitu. To, co se má "bezpečně uložit" do hlubinného úložiště, je asi milionkrát méně nebezpečné, než to, co bylo chlazeno v bazénu u jaderné elektrárny po vyjmutí z reaktoru a tisíckrát méně nebezpečné, než to, co bylo po několika letech v bazénu zavezeno do meziskladu vyhořelého paliva.

Jistě, problém vyhořelého je třeba dořešit, ale proč se to má řešit tímto zbrklým způsobem? Pokud ponecháme vyhořelé palivo v jednoduchých a levných meziskladech u jaderných elektráren o 50 či 100 let déle, vůbec nic se nestane. Je vysoce pravděpodobné, že se během času najde dobré řešení, jak vyhořelé palivo přepracovat nebo ho velmi efektivně uložit. Může se totiž docela dobře stát, že do roku 2050 sice vybudujeme za stovky miliard Kč v zemi díru, ale nebude tam co dávat, protože vyhořelé palivo bude výhodnější přepracovat.

Začněme se tedy chovat zodpovědně a předejme dalším generacím tučné konto na jaderném účtu a málo aktivní vyhořelé palivo bezpečně uložené v levných nadzemních meziskladech. Ať si sami rozhodnou, jak s ním a tučným kontem naloží. Opravdu není kam spěchat! Nebezpečí z prodlení neexistuje a potřeba rychle vybudovat hlubinné úložište je čistě politické iracionální rozhodnutí.

Jiří Svoboda, vědecký pracovník Ústavu fyziku materiálů AVČR, e-mail: svobj@ipm.cz
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

10.7.2023 14:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, u mne máte za 1*.

Jenže - Váš názor je příliš rozumný, než aby měl šanci...
Takový projekt, to je opravdu mimořádně tučné vemeno. Pomocí takového lze podojit erár velmi vydatně. Takže střízlivý přístup naprosto není vítán.


Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.7.2023 14:04 Reaguje na Karel Ploranský
Hlavně když ta výstavba hlubinného úložiště půjde z jaderného účtu mimo státní rozpočet. Tam lze hrábnout opravdu hluboko.
Odpovědět
pk

pepa knotek

10.7.2023 10:56
V této souvislosti je dobré připomenout, že se dlouhodobě a úspěšně řeší i problematika uzavřeného jaderného palivového cyklu, vyhořelé palivo je recyklováno na MOX a znovu využíváno - např. reaktor BN800 Bělojarská již na toto palivo jede na 100%. Jaderná energetika neřekla ani zdaleka poslední slovo a recyklací paliva se dostane na novou úroveň.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.7.2023 11:06 Reaguje na pepa knotek
Díky za podporu.

Že není třeba dávat vyhořelé palivo (alespoň během následujících 30 let) hluboko pod zem, takový názor je zjevně třeba demokraticky umlčovat. Asi jsou tu jisté ekonomické zájmy vybudovat hlubinné úložiště, byť to nedává smysl, a ty to vše válcují.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

10.7.2023 14:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Já bych si dovolil Vaši formulaci zpřesnit a doplnit. Píšete:
"...takový názor je zjevně třeba demokraticky umlčovat."
Mělo by být
"...takový názor je zjevně třeba umlčovat zneužitím demokratických postupů pro prosazení řešení, které není nutné. Ale protože je extrémně drahé, dá se na něm extrémně vydělat - takže otázka skutečné potřebnosti se raději moc nezkoumá."
Odpovědět
LB

Lukas B.

10.7.2023 22:18 Reaguje na Karel Ploranský
veškeré průsery s jaderným odpadem (skladovaným dosti nadivoko ve štolách starých lomů nebo poházenýc okolo pískoviště) byly výhradně s odpadem medicínským ("něco" z roentgenů), průšvih s odpadem z jaderné energetiky se u nás zatím nekonal.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

11.7.2023 07:57
Jirka Svoboda má pravdu. Přistupovat k přípravě a realizaci trvalého geologického úložiště jaderného odpadu by v Česku stačilo až někdy v druhé polovině tohoto století a možná vůbec. Pokud se bude realizovat recyklace vyhořelého paliva, v principu stačí jen velmi malý počet takových úložišť na celou Evropu. Třeba právě dostatečně rozšířené finské úložiště.
Finské úložiště Onkalo jasně ukazuje, že takové zařízení lze realizovat, funguje a náklady jsou podle předpokladů. Žádné další by se v Evropě nemuselo budovat před rokem 2050.
Mýlí se však všichni, kteří vidí za urychlováním výstavby snahu získat peníze, které jsou na tuto stavbu. Opravdu nejde o žádné "tučné vemeno", které by se dalo dojit. Jde o jednu stavbu. Absolutní suma je sice velká (nijak horentní ve srovnání s jinými), ale příprava stavby, její realizace a provoz je roztažen na století. To opravdu není příliš vhodný cíl pro rychlé dojení peněz.
Že provozování jaderné energetiky je podmíněno rychlou přípravou a výstavbou trvalého geologického úložiště v každém evropském státu, který chce jaderné zdroje provozovat, prosadili zelení protijaderní aktivisté. Stejně tak je tomu i s tlakem na ještě větší urychlení výstavby tohoto zařízení u schválené taxonomie v EU. Prosazují to proto, aby prosadili znemožnění využívání jaderné energetiky. Plná vina za to, že se u nás už nyní rozhoduje o zahájení výstavby geologické úložiště, leží na zelených protijaderných aktivistech (třeba právě pana Sequense a jeho souputníků).
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

11.7.2023 08:06 Reaguje na Vladimír Wagner
Možná ještě pár odkazů na vysvětlení dané problematiky:
https://www.osel.cz/12233-co-rika-taxonomie-o-jaderne-energetice-recyklaci-a-ulozisti.html
https://www.osel.cz/11735-v-prvnim-ulozisti-vyhoreleho-jaderneho-paliva-zacaly-razit-prvni-tunel-pro-ulozeni-odpadu.html
https://www.osel.cz/11052-kolik-stoji-likvidace-vyslouzile-jaderne-elektrarny.html
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-12/odpad-nebo-surovina.html
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.7.2023 08:22 Reaguje na Vladimír Wagner
1*.Ano příčinou stavby je podmínka EU mít toto uložiště a prosadili
to Zelení, aby státy odradili od budování JE podmíněných úložištěm.
Základem problémů je dnes hlavně EU se svými ekonesmysly , které
smrdí lobingem ze strany výrobců a provozovatelů OZE.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.7.2023 14:17 Reaguje na Vladimír Wagner
Vláďo, jak ale dostat otázku možnosti odkladu budování hlubinného úložiště k jednacímu stolu? Autorka článku je poslankyní za vládní stranu, upozornil jsem ji na naši diskusi přes kontaktní formulář, zatím ale mlčí. Poslanec by asi měl naslouchat hlasu lidu a v jeho prospěch konat.

Čím si vysvětluješ, že prosazovat myšlenku odkladu budování hlubinného úložiště nenachází v horních patrech politiky jakoukoli odezvu? Když to není tím vemenem...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

11.7.2023 10:00
Je to velmi jednoduché. Pokud obec nechce úložiště, nechce být připojena na distribuční síť elektrické energie.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.7.2023 14:20 Reaguje na Daniel Višňovský
Proč by měla být obec trestána za to, že nechce ve své blízkosti obecně nepotřebnou stavbu?
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.7.2023 21:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Trestána? Spíš jednoduché "jak vy k my, tak my k vy".

Nechce-li někdo nést vcelku bagatelní náklad související s provozem základní infrastruktury státu, kde se v něm bere ta drzost tuto infrastrukturu využívat?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.7.2023 21:48 Reaguje na Viktor Šedivý
Základní infrastruktury? I když ta "infrastruktura" vůbec není potřeba a je to hlavně další tunel na peníze?

Souhlasil bych s vámi, kdyby šlo o JE.
Odpovědět

Viktor Šedivý

12.7.2023 20:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Jaderná elektrárna je zoufale moc zapotřebí.
Bruselská pravidla (jako jeden z klacků pod nohy) požadují stavbu úložiště.

Žádný český politik nemá koule poslat EK do pihele nejtemnější.

Podtrženo a sečteno - úložiště je nutné.


Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.7.2023 12:10 Reaguje na Viktor Šedivý
A jste si jist, že nám toto EK explicitně přikazuje a nejede přes to vlak? Já si jist nejsem, ale analyzovat to nebudu. Možná pan Wagner bude vědět, co vlastně EK žádá.

Já mám dojem, že úložiště je nutnou podmínkou jen pro to, aby JE dostalo od EU nějaký druh podpory třeba formou, že na její výstavbu může čerpat nějaké peníze určené pro OZE. Ale těch je stejnak málo.
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.7.2023 21:41
Hm.
Našli jste tam cokoli jiného, než prázdné blablabla?

Třeba stopu nějakého postoje, vlastního názoru ...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist