https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-globalni-zmena-klimatu-bude-nakonec-vse-jinak
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Globální změna klimatu – bude nakonec vše jinak?

16.5.2020
Planeta Země
Planeta Země
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V současné době jsme svědky neustálého střetu dvou táborů, odborných i laických, ve vztahu k vysvětlení příčin globální změny klimatu a jejich negativních dopadů na lidstvo.
 

Většinově přijímaným názorem, zastřešeným zejména pestrým politicko-odborným spektrem kolem IPCC, OSN a zejména Evropskou unií, je tvrzení, že viníkem je zejména antropogenní CO2.

Toto společenství za původce negativních klimatických změn označilo jeho neustále rostoucí emise díky spalování fosilních paliv, které způsobily strmý růst koncentrace tohoto plynu v atmosféře a následně oteplování planety.

Vyjádřeno řečí čísel, během posledních 2 000 let byly koncentrace CO2 až do roku 1750 stabilně v rozmezí 275–280 ppm v atmosféře (ppm znamená parts per million, tedy označuje počet částic v jednom milionu) , nyní jde již o úroveň - květen 2019 - 414,7 ppm.

Termín „globální oteplování“ je nejčastěji používán pro zvyšování průměrné teploty vzduchu a povrchových vod . V letech 1910–2010 došlo k nárůstu teploty vzduchu a povrchových vod o 1,0 °C, z toho asi dvě třetiny nárůstu nastaly od roku 1980.

Tato zjištění potom slouží táboru početnějšímu (IPCC + EU), aby doslova s klackem v ruce nutilo celou společnost k uznání jediné absolutní pravdy o CO2 a následnému přijetí tzv. dekarbonizace společnosti. Tedy zejména ke spektakulárnímu přechodu národních energetik na OZE, zejména fotovoltaiku, větrné elektrárny, elektromobilitu, bateriová úložiště apod. Tato doktrína je označena jako European Green Deal a nepřímo byla prezidentem USA Donaldem Trumpem ocejchována jako neužitečná. Pracovně si první tábor označme jako klimaalarmisty.

Druhý tábor, pracovně klimaskeptici, si dal neméně usilovnou práci, aby znevěrohodnil a zpochybnil namalovanou stavbu o domnělém viníkovi – emisích CO2 vzniklých spalováním fosilních paliv jakožto hlavním hybateli klimatické změny. Dobrých důvodů proto našli dost. Náhlé klimatické změny tady probíhaly dávno a hlavně často, použité metody a jejich data IPCC údajně nejsou objektivní, prvotním činitelem je bezesporu změna příjmu sluneční energie v důsledku kolísání dráhy Země nebo změny sluneční radiační aktivity. Argumentují neméně obratně a svá tvrzení také dokládají řadou odborných vědeckých publikací.

Nutno dodat, že razanci jejich argumentaci dodala i poněkud nešťastná korespondence v rámci IPCC, kde bylo prokázáno, že některé věci se skutečně klimaalarmisty účelově ohýbaly.

Dále si připomeňme, že nejdůležitějším skleníkovým plynem je vodní pára, cca 4 % atmosféry a podíl CO2 je 0,03 %. Vodní pára se předmětem šetření nestala, neboť první tábor se usnesl na dogmatu, že objem vodní páry se nemění, je konstantní a nemá významný vliv v rámci současného dramatického změny klimatu, které lze bez pochyb vysvětlit výše zmiňovaným antropogenním CO2.

Zcela objektivně lze prohlásit, že ani jedna strana se nechová v glazé rukavičkách, používají se zcela unfair metody a baron Coubertin by určitě nepřipustil účast ani jednoho tábora na prvních olympijských hrách právě pro jejich nefér metody vzájemného boje.

Ještě před dvěma roky to vypadalo tak, že klimaalarmisté na celé čáře zvítězí, neboť se jim podařilo ovládnout jak mocenské pozice v orgánech EU, tak i valnou část sdělovacích prostředků.

Zlatým hřebem do rakve klimaskeptiků pak mělo být placené divadlo s Gretou Thunberg, které emotivně burcovalo světovou mládež k extrémním protestům pro záchranu světa před klimatickou katastrofou. Kladivem na čarodějnice se měla stala „encyklika“ European Green Deal. Ta měla nastartovat nevratné změny v energetických národních soustavách a jejich infrastruktuře ve prospěch obnovitelných zdrojů energií jako spáse lidstva.

Nestalo se tak. Prvním impulsem proti plánovaným změnám se stalo skutečně nečekané vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA. (2017)

Trump , v oblasti klimatické změny skutečně duchem nepřítomný, se instinktivně rozhodl označit dění kolem klimatické změny za „čínský švindl“ a odborné vývody IPCC označil za nedůvěryhodné, zpolitizované a pro americkou ekonomiku škodlivé.

Splnil svůj slib a od Pařížské dohody odstoupil. Tato dohoda se tak stala polomrtvou, neboť jaký smysl má její vymáhání, když jeden z největších emitentů CO2 na světě a technologicky asi nejvyspělejší země světa , odmítá spolupracovat na sjednaných cílech – snižování emisí CO2.

Druhou trhlinou v šiku přátel za snižování emisí CO2 se stala pandemie koronaviru. V jeho důsledku doslova ochrnulo asi na měsíc čínské hospodářství (největší emitent CO2) a mělo tedy dojít k poklesu koncentrace CO2 v atmosféře. Ke změně skutečně došlo, ale nikoli v souladu s předpoklady IPCC. (Blíže příspěvek „Pavel Kalenda: Globální klimatický experiment“, 18. 4. 2020)

Další a nečekaný impuls přišel ze strany vědecké obce. Dva ruští vědci , V. G. Gorshkov, A. M. Makarieva z Petrohradského institutu jaderné fyziky zveřejnili řadu prací, které se zabývají toky energií na Zemi a jejich dopady na biosféru a hydrosféru.

První práce „Energetika biosféry“, „Struktura toků biosférické energie“, „Rozložení toku energie mezi organismy různých dimenzí “ vznikly již v r. 1980-81, "Atmosférické narušení uhlíkového cyklu: Dopad na biosféru“ (1986) následována „Koncepční aspekty ekologických studií: úloha výměny energie a hmoty“ (1990).

Stěžejními pracemi se staly publikace „Dopad pozemské a oceánské bioty na moderní uhlíkové a kyslíkové cykly“ a zejména „Skleníkový efekt a stabilita globální průměrné povrchové teploty“ (2001), doplněný již uceleným výkladem současné klimatické problematiky pod názvem „Biotická pumpa atmosférické vlhkosti jako hybatel hydrologického cyklu na souši“ společně s „Povaha pozorované klimatické stability na Zemi“ (obě 2006).

Nelze v několika řádcích podat byť stručný popis výkladu, který by byl dostatečně srozumitelný a přehledný pro veřejnost. Omezím se proto na výčet základních tvrzení autorů.

1) změna koncentrace CO2 v atmosféře není rozhodujícím činitelem změny klimatu

2) rozhodující slovo v problému změny klimatu hraje výměna energií v rámci bioty v globálním uhlíkovém cyklu

3) došlo k narušení globální ekologické stability díky antropogenní činnosti

4) nebudou-li prakticky ihned započata opatření k obnově globální ekologické stability, dojde k nezvratnému klimatickému kolapsu. Obnova je ještě možná pokud nedojde k překročení kritického bodu, k jehož dosažení nám zbývají roky, v lepším případě desetiletí.

Nyní je každému čtenáři jasné, proč se tyto myšlenky nemohly prezentovat na veřejnosti, neboť nekompromisně ukazují, že veškeré snažení kolem CO2 a OZE bylo v podstatě zbytečné a biliony dolarů, které protekly tímto směrem, byly (možná) utraceny bez adekvátního přínosu.

Taktéž doktrína European Green Deal v oblasti změny energetické infrastruktury by byla fatální strategickou chybou.

Ani klimaskeptici ale nemohou jásat. Práce tvrdí, že bez ohledu na přirozené střídání dob ledových a meziledových, vyvolaných změnou sluneční aktivity společně s pohybem Země v prostoru, vyvolala antropogenní aktivita, včetně exponencionálního nárůstu lidské populace, takové změny v globální energetické rovnováze, které je nutno okamžitě řešit, nemá-li dojít k nezvratnému klimatickému kolapsu neslučitelného s dalším vývojem života na Zemi.

Pozitivem práce ruských vědců je to, že prokazují, že lze za řádově nižších nákladů, oproti tzv. dekarbonizaci společnosti, realizovat opatření, která by současný alarmující stav mohla výrazně zlepšit, lze obnovit globální ekologickou stabilitu a tedy odstranit negativní dopady současné klimatické změny.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (451)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.5.2020 06:09
Já třeba na (přerušenou) biotickou pumpu (způsobující sucho) věřím. Dobrý souhrnný článek.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.5.2020 12:00 Reaguje na Karel Zvářal
Máte nějak tu svou víru podloženou? Co se v biosféře tak zásadně změnilo oproti stavu řekněne před 50 lety?

Myslím, že jediné, co se markantně v posledních 50 letech změnilo, je obsah CO2 v atmosféře, a existuje velmi přesný a nezpochybnitelný vztah určující, o kolik se navyšováním obsahu CO2 v atmosféře snižuje schopnost Země vyzařovat teplo do vesmíru. Proč není vaše víra založena na těchto faktech?
Odpovědět
JK

Jan Křížek

18.5.2020 15:16 Reaguje na Jiří Svoboda
CO2 není jediné, co se změnilo. Hlavní, co se změnilo je spotřeba elektřiny. Její distribuce řádově v PetaWatech ovlivňuje velmi významně elektrochemické pochody celé planety... Elektrika není vidět a nesmrdí, o to více je nebezpečná pro planetu...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.5.2020 16:25 Reaguje na Jan Křížek
To bylo před 50 lety nějak výrazně jiné?
Odpovědět
JK

Jan Křížek

18.5.2020 20:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Nárůst spotřeby je téměř exponenciální. Kolik přibylo vodních elektráren, atomových elektráren, větrných a solárních elektráren?
Přitom je nutno mít na paměti zákon zachování energie, a my jsme vzali planetě energii a svítíme s ní v noci neznámo kam...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.5.2020 20:48 Reaguje na Jan Křížek
Jasně, ale tato produkce tepla je jen asi 1/10 ve srovnání s navýšením skleníkového jevu od CO2.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.5.2020 01:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Teplo? Kdo mluví o teple? Slyšel jste někdy o chování elektřiny v plynu nebo v kapalině? Katalýza? Termoelektrický jev? Víte jak vlastně elektřina vzniká? Matlete hrušky s jablky... Myslíte si, že točením navinutého drátu v prostoru se tak nějak vyskytne elektřina? Kolem každého vodiče je pole, které není vidět, ale pracuje s atmosférou. Deformuje geomagnetické pole planety. Fakt nemáte ani nejmenšího tucha, jak slaboduchá skazka o CO2 je? Navíc, když právě kvůli elektrice se CO2 nerozpouští...
Odpovědět
JJ

Jan Jetel

19.5.2020 15:29 Reaguje na Jan Křížek
Předpokládám, že máte na mysli energie přenášené elektromagnetickým vlněním v prostoru, nikoli přeměnu na mechanickou energii napr. v elektromotoru. Je uvedený vztah mezi vyzařováním elektrické energie do prostoru a oteplováním planety předmět nějaké studie? Pokud máte, prosím o odkaz.
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.5.2020 17:06 Reaguje na Jan Jetel
Mám na mysli pouze efekty např. způsobené elektromagnetický polem kolem vodičů, nikoli tepelnou výměnu. Pokud zabrousíte do pedologie, pak každý iont má svoje znaménko a to nemusíme vnímat jen z chemického hlediska, ale i z elektrochemického hlediska. Rozvodné sítě mají vliv na vše, i na oblačnost...
Odpovědět
JK

Jan Křížek

19.5.2020 17:30 Reaguje na Jan Jetel
Všechny fyzikální jevy typu blesk, i ohřev magmatu, pulzování ionosféry, polární záře, Van Allenovy pásy, obnova kyslíku z oxidů a vody, tvorba ozónu, vznik hurikánů je může být vlastně součástí uzavřeného elektro a elektrochemického chemického obvodu naší planety.
Van Allenovy pásy v hrotech navazují na zemské póly a jsou přímou spojnicí tohoto uzavřeného elektrochemického obvodu.
Pro lepší pochopení popíši celý obvod. Zemi si musíte představit jako dva Peltierovy články otočené teplotvornou stranou k sobě, ale oba termočlánky sestavené netradičně do kruhu nejsou součásti jen samotné planety, ale i Van Allenových pásů zároveň, takže termoelektrický jev, kdy odpor tvoří zemská kůra a při opouštění náboje se planetární póly ochlazují stejně podobně jako v Peltierově článku. To je zjednodušená verze.
Ta složitější je vysvětlení elektrochemické části.
Základem je kyslík a vodík. Vodík z ionosféry je přitažen k planetě a kyslík z planety se sloučí s vodíkem z ionosféry a spolu s vodními parami vytvoří oblačnost. Jednoduchá reakce vytvoří náboj jako v diodě, potažmo kondenzátoru, kdy kyslík je akceptorem a vodík donorem. Vznikne výboj cca 100MW až 1GW, který známe jako blesk. Je známo, že Van Allenovy pásy jsou nositelem významného náboje a mezi Van Allenovými pásy a planetou je potřebné napětí. Prohnutí v místě napětí, je pozorováno jako oblast nízkého tlaku vzduchu.
Náboj z bleskového výboje a četnost blesků v hmotě planety vytváří odpor, jenž je schopen v nitru, planetu rozpouštět na magma. Když uzavřený obvod, tak náboj dále putuje k pólům planety a při opouštění povrchu planety dochází ke stejnému jevu jako na chladné straně Peltierova článku, tedy ochlazení. Aby to nebylo tak jednoduché, tak tato reakce je vlastně příčinou doplňování kyslíku na planetě, protože se náboj projeví jako ionty vodíku putující do ionosféry z rozložené vody, kdy se molekula vody roztrhne na ionty kyslíku a vodíku a ochladí se místo s potenciálem vlivem rozdělení molekuly. Uvolněný vodík před dosažením ionosféry interaguje s ozónovou vrstvou, kdy zase vodík je donorem a kyslík akceptorem. V podstatě svítící dioda, která se projeví jako Aurora borealis nebo Aurora australis.
Volný kyslík se naváže na slanější vodu a po dně oceánu se přesunuje po planetě, čímž planetu částečně ochlazuje, poté se kyslík postupně uvolní a rozprostře se po planetě. Pokud se někde nahromadí kyslíku více, může se jevit, že hurikány nasávají vodu při bouři, ale to jen kyslík kvůli bouřlivé reakci zvedá vodu. Mimo vodní plochy vyšší koncentrace kyslíku mohou v rovinatých oblastech rotací Země způsobovat při deštích tornáda.
Severní a jižní pól jsou místa se silným potenciálem, oproti tomu rovina řezu planety rovníkem je místo s minimálním potenciálem
Jde o součást mojí studie, takže odkaz nenajdete...
Odpovědět
JJ

Jan Jetel

20.5.2020 07:07 Reaguje na Jan Křížek
Dekuji. Uvedené značí, jak málo rozumíme komplexním procesům na planetě. I kdybychom tuto znalost měli, nedokáží si prozatím představit způsob řízené úpravy vstupních parametrů tak abychom dosáhli zamýšlené zmeny. Spotřeba energie bude dále růst. Na druhou stranu vztah mezi zvyšováním teploty a koncentraci CO2 je zřejmý, ty křivky se prakticky kopírují, tedy pokud nejsou údaje významně zkresleny (což osobně považuji za ně příliš pravděpodobné).
Odpovědět
JK

Jan Křížek

21.5.2020 15:10 Reaguje na Jan Jetel
Jdete cestou nevidím neexistuje. Ale ono je i když se nedívám. Začněme tím, že výše uvedené vysvětluje pouště u oceánu, Catatumbské blesky, vznik stratokumulů nad oceánem, ale i vznik Saturnových prstenců. Taky jsem se kdysi před třiceti lety na vysoké učil spoustu zákonitostí, které samy osobě byly skvělé, ale pokud takové odborné tvrzení vyvrátí byť jedna nesrovnalost, je odborné tvrzení nepravda... Stejně jako teorie geodynama naprosto opovrhuje Curieho bodem, ale vesele se to učí i na vysoké dále...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 12:45 Reaguje na Jan Křížek
Myslím, že byste si měl něco nastudovat o tom, jak vzniká oblast nízkého tlaku vzduchu (cyklona).

Odpovědět
JJ

Jan Jetel

20.5.2020 15:14 Reaguje na Petr Eliáš
Na rozhraní frontálních systému případně nad ohrivanymi oblastmi. Viz např https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/meteorologie/cyklona
Výzkumy zmíněných ruských vědců ohledně biotické pumpy nicméně naznačují, že větší význam může mít vypařování vody a její kondenzace v atmosféře.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.5.2020 09:54 Reaguje na Jan Jetel
To byl komentář k panu Křížkovi. :-)
Odpovědět
JK

Jan Křížek

21.5.2020 14:56 Reaguje na Petr Eliáš
Jak vzniká kyslík na planetě? Fyzikální vztahy cyklon jsou mi známy, ale výpočet vám je na dvě věci, pokud nedáte to hlavní, totiž oblačnost se tvoří výhradně shora, totiž slučováním vodíku z ionosféry a kyslíku uvolněného rozkladem. Máte něco naučeno, ale uniká vám podstata. To je jako by Vím někdo naservíroval podstatu gravitace a Vy mu budete vysvětlovat rovnici zrychlení... Ale pokud jste se od malička učil, že mraky se tvoří odpařováním, pak těžko budete řešit Catatumbské blesky nebo Stratokumuly nad oceánem anebo poušť u oceánu...
Odpovědět
JJ

Jan Jetel

26.5.2020 17:52 Reaguje na Jan Křížek
Netvrdím, že uvedené neexistuje. Pokud se stále bavíme o oteplování planety, jaky je vztah mezi vámi uvedenými procesy a oteplováním? Pokud má na teplotu vliv podíl vodní páry v atmosféře, pak buď podíl vodní páry se musí zvětšovat, nebo, podle vašeho tvrzení, docházíke zvyšování podílu CO2 nikoli v závislosti na spalování fosilních paliv, ale podstata musí být ve vámi uvedených procesech? K tvorbě oblačnosti z vodíku z ionosféry: je toto prokázáno, včetně poměru vůči tvorbě z vodní páry z vyparu z povrchu?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

22.5.2020 12:33 Reaguje na Jan Křížek
svatá pravda...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

19.5.2020 16:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Všichni přehlížíte (nebo obcházíte po špičkách) ten HLAVNÍ problém.
Fakt, že dost významná část vší té elektriky by se nemusela vyrobit, kdyby během těch 50 let na zeměkouli nepřibyly další skoro 4 miliardy těch, pro které se ta elektrika vyrábí! A nemyslím tím jen pro jejich osobní spotřebu (svícení, topení, domácí spotřebiče), ale především pro výrobu čím dál většího množství veškerého myslitelného zboží pro ty 4 další miliardy navíc.

Černoch uprostřed Afriky sice spotřebuje elektriky méně než Evropan (a mnohem méně než Američan), ale Afričanů už je víc než Evropanů a Američanů dohromady - a to ani nemluvím o Číně, o Indii... A zejména v Číně, kde se počet obyvatel za těch 50 let ztrojnásobil, už osobní spotřeba - přinejmenším u lidí ve velkoměstech - rychle dohání tu naši.
Takže elektrika za nic nemůže, nemohou za to ani uhelné elektrárny.
Může za to souložení...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 13:59 Reaguje na Karel Ploranský
Sice je Afričanů víc než Evropadů+Američanů, ale např. v Čechách máme průměrnou spotřebu energie 6259 kWh/obyvatel/rok. Při 10 mil. obyvatelích je to 62 590 000 000 kWh. Porovnám to se zemí uprostřed Afriky, třeba s Kongem. Spotřeba na obyvatele 203 kWh. Při 80 mil. obyvatelích je to 16 240 000 000 kWh. Takže i když je v Kongu 8x víc obyvatel, tak jejich spotřeba je 3,85x menší než spotřeba v ČR.

https://www.google.cz/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=eg_use_elec_kh_pc&idim=country:CZE&dl=cs&hl=cs&q=spot%C5%99eba+elekt%C5%99iny#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=eg_use_elec_kh_pc&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=world&idim=country:COG:CZE&ifdim=world&hl=cs&dl=cs&ind=false
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.5.2020 20:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak to by ma zaujímalo, vaše tvrdenie: "Existuje velmi přesný a nezpochybnitelný vztah určující, o kolik se navyšováním obsahu CO2 v atmosféře snižuje schopnost Země vyzařovat teplo do vesmíru." Tak o koľko sa tá schopnosť zeme znížila presne?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.5.2020 21:06 Reaguje na Vladimir Mertan
Zde naleznete přesný vzorec

https://en.wikipedia.org/wiki/Radiative_forcing
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

21.5.2020 10:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Richard Lindzen mimo iného tvrdí, že klíma sa nebude riadiť 1% či 2% energetického rozpočtu, a vplyv zvýšeného obsahu CO2 prekoná už malá zmena oblačnosti. Takže ak tvrdíte, že od 50 rokov sa nič nezmenilo, tak neviem nakoľko sú sledované už len malé zmeny oblačnosti, nie tie veľké. Ak by sme si všímali vyasfaltované plochy, či vysušenú krajinu, neviem ako by obstáli tie 2 watty z CO2, ktoré ani nevieme čo presne zohrievajú.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 06:50
Článek považuji za velmi zajímavý, ale trochu příliš tajnosnubný. Články 3 a 4 hovoří o zásadním vlivu člověka na planetu a o tom, aby byla " ihned započata opatření k obnově globální ekologické stability".
Co to znamená? Jaká opatření?
Emise CO2, které jsou (asi s plasty) nejmarkantnějším projevem civilizace, nemají žádný rozhodující vliv na změnu klimatu. Tak co? Přemnožování obyvatel v zemích, které mají civilizační stopu násobně menší, než my?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 10:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Ono taky možná půjde o to jak danou stopu definujete...

pokud půjdete v čistě využitém uhlíku tak už jenom to že si v zimě u nás jeden člověk musí zatopit aby přežil - hravě strčí do ruky afričana který to udělat nemusí...

Jenomže afričan s jeho naprosto neefektivním zemědělstvím které aby fungovalo musí konstantně ničit další a další půdu sice má menší uhlíkovou stopu ale zůstane za ním poušť.

to samé kácení pralesa v Brazílii... sice tamní chudší člověk tím že voda vítr zničí jeho hektar na kterém hospořil erozí a on si musí vzít další hektar který bude erozí během pár let opět zničen?

Článek v podstatě říká že stopa průmyslového C02 má řádově menší konsequenci než zabrání ekologického prostoru...

Nu a pokud budeme takto uvažovat... změní se kupříkladu i poměr benefitů u elektrárny... zaberete ani ne 1km2 normální elektrárnou o 1GW a nebo 5x5km solárními panely kde znemožníte fungování běžného ekosystému?

na nahrazení naší elektroenergetiky by jsme potřebovali 70000 větrníků 2,5MW větrníku jen v téhle zemi...
skoro 1 turbínu na 1km2 - plus k tomu ještě distribuční infrastrukturu...

vážně je takový zábor prostoru lepší než když to defacto nacpeme do 40km2 ikdyž to vypustí trochu víc uhlíku?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 11:21 Reaguje na Vaclav Sobr
U té stopy jde sice vcelku snadno změřit absolutní číslo libovolného parametru na hlavu v té které zemi.

ale přiřazení toho jak velký tenhle parametr má vliv ve srovnání s parametry jinými je jenom prakticky otázkou ideologie.

Pokud z nich uděláme model - tak protože z definice chceme aby model odpovídal realitě - je třeba váhové koeficienty nastavit tak aby to vyšlo...

jenomže pokud je parametrů hodně můžou realitě velmi dlouho odpovídat dva modely které dvěma parametrům přiřadí opačné hodnoty.

jeden z důvodů proč je potřeba modely testovat. Problém ještě vzroste pokud se v nějaké hodnotě systém chová byť jenom semi-lineárně (tudíž že derivace má někde skok)
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 11:21 Reaguje na Vaclav Sobr
U té stopy jde sice vcelku snadno změřit absolutní číslo libovolného parametru na hlavu v té které zemi.

ale přiřazení toho jak velký tenhle parametr má vliv ve srovnání s parametry jinými je jenom prakticky otázkou ideologie.

Pokud z nich uděláme model - tak protože z definice chceme aby model odpovídal realitě - je třeba váhové koeficienty nastavit tak aby to vyšlo...

jenomže pokud je parametrů hodně můžou realitě velmi dlouho odpovídat dva modely které dvěma parametrům přiřadí opačné hodnoty.

jeden z důvodů proč je potřeba modely testovat. Problém ještě vzroste pokud se v nějaké hodnotě systém chová byť jenom semi-lineárně (tudíž že derivace má někde skok)
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 11:21 Reaguje na Vaclav Sobr
U té stopy jde sice vcelku snadno změřit absolutní číslo libovolného parametru na hlavu v té které zemi.

ale přiřazení toho jak velký tenhle parametr má vliv ve srovnání s parametry jinými je jenom prakticky otázkou ideologie.

Pokud z nich uděláme model - tak protože z definice chceme aby model odpovídal realitě - je třeba váhové koeficienty nastavit tak aby to vyšlo...

jenomže pokud je parametrů hodně můžou realitě velmi dlouho odpovídat dva modely které dvěma parametrům přiřadí opačné hodnoty.

jeden z důvodů proč je potřeba modely testovat. Problém ještě vzroste pokud se v nějaké hodnotě systém chová byť jenom semi-lineárně (tudíž že derivace má někde skok)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 12:55 Reaguje na Vaclav Sobr
Klimatem se lidé zajímají snad od začátku 20. století, já jsem jako kluk četl teorie oteplování už někdy v 60. letech v časopise VTM, faktem ale je, že se prakticky dopodrobna vyplnily, jen to děsné sucho mělo přijít až po r. 2030.
Z toho logicky odvozuji, že tyhle teorie jsou správné a tenhle model nám může říci, co tu bude i do budoucna.
Problém je, že ta předpověď je silně pesimistická a hlavně se nehodí do krámu ropnému byznysu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 16:19 Reaguje na Pavel Hanzl
A taky to byl jeden z důvodů proč se u nás stavěli přehrady, likvidovali se luhy s tím že s vodou si budeme hospodařit sami a nenecháme to jenom na přírodě.

Cíle článků ve VTM právě bylo to nabudit lidi aby se snažili poroučet větru a dešti. Moc se to nepovedlo.

naopak dá se říct že praktických 40 let snah něco aktivně dělat nám melioracemi způsobilo víc škod než přehrady napravili.

jinak v 70 letech se spíš pro změnu předpokládalo že se bude ochlazovat. /tmavýmí splodinami které budou blokovat světlo/ to se aktivně začalo čistit.

jinak klima tady je už přes miliardu let. jedna i 500 lettá epizodka je v podstatě anekdotou.

Což ovšem nic nemění na tom co jsem psal - podle mne je zábor prostoru který dělá kupříkladu neefektivní nespecializované individualizované zemědělství většiny třetího světa výrazně horší.

A zábor prostoru místo toho nechat ho zcela ležet bez lidské intervence do něj je negativní.

V tomhle třeba centralizovaná elektrárna inherentní výhodu - zabírá výrazně méně prostoru.

Když to srovnáte třeba s německem kde se aby se splnil stachanovský OZE závazek likvidují středy lesů (protože jedině tak je to dost daleko na to aby to neměli lidi za humny a nebránili tomu) na holoseče pro větrníky...
s "ekologií" to reálně taky nemá nic společného.

Ale holt prostě "stachanovský závazek" říká že než funkční ekosystém lesa je důležitější větrník.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

19.5.2020 16:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Že přemnožení obyvatelé v zemích s málem kubickým nárůstem populace má násobně menší civilizační stopu?
Jako vtip dobré.
Ono to totiž není všechno jen v tom, že já si večer rozsvítím (LEDku) a zapnu televizi, zatímco on zapálí louč a televizi nemá.
Já na rozdíl od něho neničím ekosystém, což on dělá. V míře přímo děsivé. Např. nechodím do lesa kácet zdravé stromy jen proto, abych měl dřevěné uhlí. Atd., atd.
Odpovědět
FF

Franta Frantíků

16.5.2020 09:40
Otázka vlivu člověka na globální změny klimatu se bohužel přesunula do stejné roviny, jako náboženství. Jsou dvě skupiny: jedni co věří, druzí co ne. Ani jedna ze skupin ale nemá důkazy na to, aby převědčila tu druhou.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.5.2020 10:14 Reaguje na Franta Frantíků
Jak chcete někoho přesvědčovat, když vám neustále tvrdí, že se vypaří více než naprší. A to prosím není žák zvláštní školy, ale, držte se, vzděláním fyzik!
Odpovědět
JJ

Josef Jakubů

16.5.2020 13:03 Reaguje na Karel Zvářal
Karel Zvářal Částečně může mít ten fyzik pravdu. Jestliže se průměrná vzduchu zvyšuje, stoupá i objem vody, který je schopen udržet. Takže jestliže se průměrná teplota zvedla o nějaká procenta oproti dřívějšímu stavu, tak o příslušné procento se, jestli se nepletu, zvedne i celkové množství vody v atmosféře.
Průšvih je ten, že tam, kde je sucho teď, bude, při stoupání teploty, sucho ještě větší. Na Sahaře neprší proto, že horký vzduch, který ona vytváří,přicházející mraky rozehřeje a tím je pošle dále. V Moskvě to samé dělají letadly. Okolní zemědělci si pak stěžují, že nemůžou usušit seno. Rusko je chladná země a tak voda, která měla spadnout na Rudé náměstí, daleko neuteče.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.5.2020 13:38 Reaguje na Josef Jakubů
https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y
Odpovědět
JJ

Josef Jakubů

16.5.2020 16:08 Reaguje na Karel Zvářal
...když se potkají s chladným vzduchem, vodu uvolní... Řeč je o mracích. Když se mraky potkávají se stále teplejším vzduchem, který se rád vyskytuje v mé takřka rodné kotlině, rozestoupí se, zřídnou a plují v dál. Ony se někde vyprší, to ano, ale nejspíš tam, kde mají vody dost nebo nad chladnými oblastmi oceánu.Takže voda, která se u mě vypaří, při stoupající průměrné teplotě, pravděpodobněji, než tomu bylo dříve, spadne kdovíkde.Samozřejmě, ze v rámci planety je vody stejně, akorát se mění množství ve skupenstvích.Pokud odtaje větší množství ledovců, může být hodně věcí jinak a pochybuju, že to ted může někdo hodnověrně spočítat. Jsem rozhodně zastáncem předběžné opatrnosti.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.5.2020 20:57 Reaguje na Karel Zvářal
Já to snad nevysvětlil, že je to možné? Prostě na úkor spodní vody.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.5.2020 15:57 Reaguje na Jiří Svoboda
I vaše spodní voda (správně spotřeba vody v území) je součástí hydrologického cyklu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.5.2020 12:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak proč jste se tak emočně vypjatě divil, když jsem spodní vodu zahrnul do bilance a prohlásil, že se může vypařovat více, než naprší, pokud se některá opatření přeženou?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 10:40 Reaguje na Franta Frantíků
Podstatou náboženství je, že není korigovatelné rozumem. Podobně jako projevy duševní choroby (proto lze na věřící nahlížet podobně jako na duševně nemocné).
Odpovědět
JC

Jan Cedič

16.5.2020 16:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale oni jsou skutečně duševně nemocní !
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.5.2020 20:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy jste takovy odbornik na vse koukam, takový brouk pytlík.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:17 Reaguje na Petr Eliáš
Mám zkoušky z psychologie i psychiatrie (v rámci studia lékařství) a dokonce kurs na téma boje proti drogám a sektám (v 90. letech ho platil Soros).
Odpovědět
JJ

Josef Jakubů

17.5.2020 16:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak to zaručeně víte, jaký je rozdíl mezi lékaři v psychiatrické léčebně a jejími pacienty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 18:39 Reaguje na Josef Jakubů
Ano. Lékař má v kapse klíče.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 12:08 Reaguje na Franta Frantíků
Omyl. Má. Důkazů o vlivu člověka je něurékom, ale klima není matematika a nikdy není nic na 100%. Takže je vždy prostor pro pochyby, což je správné, ale taky k demagogie, což je už špatně. Odhadovaná pravděpodobnost, že za to může člověk a především fosilní uhlík je asi 96%. Jenomže do oblasti iracionální to právě posouvají ti, kteří mají na uhlíkové ekonomice silný zájem, v případně Ruska přímo existenční.
A jejich demagogie jsou postaveny často na principu "z vlastních průšvihů obviním nepřítele", takže máme pořád na stole nesmysly o "zájmů ekobyznysu","antioteplovací lobby", "klimastrašení v zájmu miliardových zisků solárních baronů" atd. atd.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 09:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvědomte si, že na uhlí nikdo "silný zájem" nemá. Pokud se objeví cokoli, co by ho nahradilo a bylo to levnější a spolehlivější, tak "zlí kapitalisté" nechají klidně horníky pomřít hlady a vrhnou se na to.
Odpovědět
JC

Jan Cedič

16.5.2020 16:12 Reaguje na Franta Frantíků
Víte pane, stačí jedno číslo, to je 7,5 miliardy. Kdo nevěří, že za všechno může jen a pouze tohle číslo, tak je naprostej osel.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.5.2020 09:43
Upozornil by som na nepresnosť v článku, obsah vodnej pary je silne závislý od teploty vzduchu a pohybuje sa od 0.08 do 4%, tie 4% sú maximum ktoré obsahuje atmosféra v tropických oblastiach.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

16.5.2020 09:49
"Veškeré snažení kolem CO2 a OZE bylo v podstatě zbytečné a biliony dolarů, které protekly tímto směrem, byly (možná) utraceny bez adekvátního přínosu" - Asi tak,ale čo s tým? Ak by sa tie isté prostriedky venovali rozumným zásahom v krajine, mohli byť aj adekvátne výsledky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 12:35 Reaguje na Vladimir Mertan
Ten adekvátní přínost je přece vidět úplně všude. Německo má z OZE asi 48% spotřeby, stovky větrných turbín dává energii celému severozápadu Evropy, soláry jsou nejrychleji rostoucí segment světové energetiky, jen loni se postavilo asi 5000 GWp po celém světě. To stojí přece obrovské peníze. USA i Evropa silně snižují emise.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 16:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Na "adekvátnosti" toho přínosu se ovšem třeba my dva nejsme schopni shodnout.

Pro mne kupříkladu jedna centralizovaná elektrárna zabírající méně prostoru a už jen tím méně ovlivňující prostředí nadělá mnohem méně škody.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 20:08 Reaguje na Vaclav Sobr
Prostoru máme něurékom. Jen na střechách, odstavných parkovištích, komunikacích atd. máme prostor pro fve na několik Temelínů.
jenže problém je ahtropogenní CO2. Bohužel, já za to nemožu. A fve to prostě řeší.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevyřeší to, protože za ně musíte udržovat horkou zálohu, která jeden na fosil (plyn nebo uhlí) a produkuje cca 60 % CO2 oproti tomu, když vyrábí elektřinu. A ten CO2 ze zálohy musíte počítat, jako by byl emitovaný těmi FVE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2020 07:50 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesmysly jak dycky, dejte link. Tento článek je silně kritický, ale je tam vývoj emisí CO2 celého Německa.
https://www.peak.cz/nemecka-schizofrenie-zelenou-energetiku-ano-potrebnou-infrastrukturu-ne/19999/
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 09:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Psalo se o tom tady na ekolistu. Jen nesmíte přeskakovat - vytěsňovat vše, co je v rozporu s vaším alternativním chápáním reality.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 18:21 Reaguje na Pavel Hanzl
A ty za bezvětří a v noci nic nedávají a v jiných obdobích jen nutí mát v systému horké zálohy, produkující mraky CO2 (což je v principu jedno, ale jen to ukazuje názorně, že emise tohoto plynu jsou ekologům šumafu.

A ekosoudruzi blekotají o úložištích energie, která v reálu nejsou, protože jednak by byla v potřebné kapacitě výrazně dražší než postavit kapacitu, která je v OZE, v jádře (což by naše problémy s CO2 i energií vyřešilo na dlouho, ne-li provždy), jednak by před jejím dostavěním došly na světových trzích některé klíčové suroviny (třeba i to lithium, ale taky prvky vzácných zemin a byly by problémy i s mědí).

Prostě to, k čemu nás tlačí ekosoudruzi s Green Dealem je cesta do slepé uličky. Je třeba se tomu jednoznačně a tvrdě vzepřít, jinak to skončí ještě větším průserem než ekonomický kolaps Výmarské republiky a to, co po něm následovalo.
I když je jasné, že na něčem podobném by třeba takový Soros vydělal miliardy (pokud ne řádově víc), takže má důvod zelené a pod. podporovat.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně tak, ale to nevysvětlíte zeleným Ajatolláhům.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 20:16 Reaguje na Daniel Višňovský
Nemá cenu nic vysvětlovat. Ruský bot Šimůnek to nemá na ramce a to je celý, dál už je to jen "game over".
Celý civilizovaný svět jede na OZE, Amíci mají nové solární elektrárny v řádu několik desítek (stovek??) Temelínů, solární energie je současně nejlevnější. V celém světě byly jen loni instalovány 5000 GWp v solárech. Nějakého Sorose nikdo nezajímá, svět je prostě jinde, než v Petrohradské farmě trollů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:24 Reaguje na Pavel Hanzl
V řadě států jsou to vysloveně Potěmkinské vesnice. V těch USA to má smysl v některých oblastech, kde mají zcela jiné podmínky než jsou u nás, včetně toho, že jim před den nepřetržitě běží klimatizace. Obojí prostě u nás není. U nás mají snad smysl OZE jako relativně malé procento energetického mixu a obešli bychom se bez nich v podstatě velmi dobře.
Jinak mají OZE smysl v ryze ostrovním režimu u objektů, které nemají žádné připojení na síť. A to jen proto, že mohou (nemáme-li moc velké požadavky na výkon) v provozu přijít levněji než agregát na naftu nebo benzín.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.5.2020 15:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Mohli.
Odpovědět
LL

Lucie Liljeroth

16.5.2020 10:01
Dekuji za zajimavy clanek. Jaka opatreni k dekarbonizaci spolecnosti navrhuji rusti vedci jako optimalni?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 16:33 Reaguje na Lucie Liljeroth
Myslím že by prošlo kupříkladu centrální vytápění měst menšími jadernými reaktory :-)

ty dokonce nemusí být ani tlakové... stačí jen když budou prostě přes výměník ohřívat sekundární okruh na 80-90°C a to se pak bude točit skrz město a nebo vesnici.

nádoba na takový reaktor - protože by nebyl důvod aby měl víc jak 1 bar, by byla výrazně levnější než vysokotlaké části na pohon turbín.

Třeba v ČR spálíme víc uhlíku na to aby jsme si v zimě zatopili než kolik spotřebujeme na elektřině.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

16.5.2020 21:06 Reaguje na Vaclav Sobr
se ale všechny nové technologie nesměly u nás realizovat neoliberální cestou
1) FVE místo střech stojí na zemědělské půdě
2) bioplynky chladí agregáty ve vodních nádržích a odpařují tak další zásoby (pitné) vody, protože vytápět odpadním teplem přilehlá sídla by vyžadovalo trvalou udržitelnost projektu a projektování ve spolupráci s místními samosprávami. A to ani nezmiňuji, že se na okolních polích sklízí v podstatě už jen pro bioplynky, protože zemědělské akciovky už mají vyděláno dotacemi - ostatně ta kukuřice nemá žádné klasy...
Vzhledem k tomu, že oligarchům a jejich politickým loutkám jde především o vejvar z čerpání dotací na OZE, je legislativa nastavena tak, aby smysluplnost a finální realizace projektů nikdo nekontroloval...
Česko je Kocourkov a argumenty některých diskutujících vč. autora článku proti snaze konečně začít koncepčně korigovat sebezničující podstatu soućasné lidské civilizace, to jen dokazují!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2020 07:53 Reaguje na Pavel Karel
Kocourkov byl proti našemu babišistánu poměrně velmi racionálně vedený stát.
Odpovědět
PK

Pavel Karel

17.5.2020 12:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl má bohužel rech :-)
Ale FVE tunel byl ještě před Babišem, který je pouze jedním z Klausových nástupců a prohlubuje nastoupenou cestu...světla na konci tunelu bohužel nevidět :-(
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.5.2020 15:59 Reaguje na Lucie Liljeroth
Bude uvedeno v dalším příspěvku - sledujte Ekolist. :-)
Odpovědět
JJ

Jan Jetel

19.5.2020 15:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Máte prosím odkaz na zmiňované práce ruských vědců (alespoň v angličtině)?
Dekuji
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:07 Reaguje na Jan Jetel
Proč to nečíst v originále? Překlad do angličtiny je zpravidla silně ztrátový, protože některé věci se v běžné angličtině vyjádřit nedají.
Odpovědět
JJ

Jan Jetel

20.5.2020 14:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Odpověď je velmi prostá - ruštinou nevladnu.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 10:42
Takže změny klimatu mají negativní dopad na lidstvo, a není to trošku zas jinak, že lidstvo má negativní dopad na vše kolem. Lidé rádi překrucují fakta. V době karantény, kdy se celoplošně omezily automobily a mnohé průmysly, nestalo se něco? Jen něco nepatrného, pro většinu lidí nepodstatného. Byl jen čistější vzduch. Bylo zas konečně vidět modrá obloha. Ty alarmující zprávy by měli odrážet fakta, že v době ekonomického vzrůstu, byla obloha hnědá, vzduch nedýchatelný, smog všudepřítomný, lidé hojně umírají na dýchací potíže a další aspekty spojené se zničeným otráveným prostředím. Ale to vědce přeci nezajímá. Ti jsou tu od toho, aby předvídali pohromy a katastrofy. A když nic víc, tak vymýšleli hojné diskuze o neověřitelných teoriích. Stavme si tábory, kde budeme diskutovat o neřešitelných problémech současnosti, protože řešit je nikdo nejen neumí, ale předně nedokáže. Ani nechce. Motorem světa je ekonomika, lidé jsou na ni zcela odkázáni, a nelze bez ní existovat. Ekonomika lidi ovládá. Ale ekonomika, tak jako veškeré působení člověka má fatalní a trvalý dopad na prostředí, ve kterém žijeme, notabene přežíváme, nebo lépe řečeno živoříme. Lidé jsou konzervativní společnost a ta nesnese žádné změny. Nepřipustí se vzdát svého pohodlí, na úkor zdravého prostředí. Tak si páni odborníci, vědci prázdně diskutujte, jen ať to je vědecky ozdobené, tak, jak to má být. Beztak je to absolutně k ničemu. Věda je jen prázdná bezduchá teorie o absurdnu. Tak spekulujte, ať je co číst, vždyť to, co se děje všude kolem nikoho přeci nezajímá. Vždy je zas na koho to svést. On se vždycky někdo najde. A řešit něco, to přece stojí nemalé peníze, a o tom ekonomika rozhodně není. Tak jste si vědci s laiky hezky popovídali, pak zas všichni nastoupili do svých automobilů a za jedovatých splodin vyrazili do různých koutů světa. To je krásný konec jedné pohádky.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.5.2020 11:13 Reaguje na Nina Lambová
"měli odrážet fakta, že v době ekonomického vzrůstu, byla obloha hnědá, vzduch nedýchatelný, smog všudepřítomný, lidé hojně umírají na dýchací potíže a další aspekty spojené se zničeným otráveným prostředím."
Odkud jste přišla?
V Evropě toto není tak 20 - 25 let.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 11:40 Reaguje na Radim Polášek
Tak se proboha zas vraťte do reality, stačilo se podívat po světě, ulice pusté a nebyl kdo, aby ničil prostředí. A obloha v všech městech průzračná, vzduch dýchatelný, bez zápachů jedů. Nyní se vše pomalu vrací opět do normálu, a zas aut přibývá, tím i hrůzný dopad na naše prostředí, ve kterém žijeme. Stačí mít totiž oči dokořán a ne neustále, hloupě a slepě věřit všemu, co se kde písne. Je zjevné, že papír a mysl snese velmi mnoho, předně ulehčující lži. Zrovinka o cca třicet let dříve, než jste napsal se hojně státy chlubili pokusy s jadernými zbraněmi, a po světě se nesmírně rozšířila rakovina a další nevyléčitelné genetické nemoce, které dříve byli spíše ojedinělé. Pořád budete chránit tento fatální postoj lidí. Tu pro většinu lidí nepostradatelnou ekonomiku. Svět je jen o penězích. A když se má něco vytvořit, musí se na to jít ekonomicky, ta věc musí vydělávat...proto tady nikdy nic podstatného nebude. Tak akorát nesmírný odpad té slavné ekonomiky, který planetu pohlcuje.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 12:33 Reaguje na Nina Lambová
A překvapivě přes to všechno dopcházelo k největšímu růstu délky dožití v lidské historii prakticky ve všech oblastech planety...

posledních 20 let se to už moc nezlepšuje.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 13:53 Reaguje na Vaclav Sobr
Už jste se sezmámil se stářím? V čem tkví asi nižší věk dříve, a umělé prodlužování dnes. Zamyslete se.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 16:36 Reaguje na Nina Lambová
V technologii kterou máme. V tom že nám umožní tolik neopotřebovávat tělo fyzickou prací, v tom že nám umožňuje opravit jeho nevyhnutelná selhání kdy jako kterýkoliv jiný systém postupně podléhá entropii.

nu a to stojí energii a zdroje jako všechno ostatní.
Technologie je to jediné co nám dává delší život... ať v tom že si třeba ušetřím klouby tím že do práce půjdu autem místo poběžím... či že díky efektivně specilizovanému zemědělství mám plnou ledničku a neperu se o mizerný výnos s ostatními - a tedy všichni podviživeni, a nebo že stroj opraví tělo tak aby zas fungovalo po tom co by mne i před 100 lety zabilo.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 17:48 Reaguje na Vaclav Sobr
Jsem po operaci kloubu, dostat se včas na operační sál, jeden velký problém. Implantáty nevydrží rozhodně věčně, jsou velmi náročné na výrobu, mnohdy nedostupné, a tělo je nemusí lehko přijmout a při civilizačním kolapsu jsou zas jen holou fikcí jejich případně potřebná operativní manipulace, kterou dokáží uskutečnit jen schopní doktoři s patřičným vybavením. Vše má však negativní hloubku věci. Ráda chodím pěšky, ale v tom nezřízeném chaosu, enormním pachů a hrozném rámusu se těžko prochází. Zemědělství zas nevyzdvihujte do takových výšek, každý stát je zcela závislý na dovozu. Pakliže dojde k ochromení, má to nedozírné následky. Jsme v jednadvacátem století a stále si myslíte, že to všude na světě funguje takto víceméně správně? A to mnohé dožívání na lécích, není to jen uměle prodlužováno? Stačí jeden lék vysadit, či tělo napadne nějaká vyroza, a organismus se záhy sesipe jako domeček z karet po úderu tornáda. Hm...vážně, je čím se chlubit (sarkasmus).
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 18:25 Reaguje na Nina Lambová
Tak jsem dalek toho tvrdit že naše technologie je dokonalá... třeba já už bych dávno rád viděl kupříkladu schopnost naklonovat tkáň a udělat s ní transplantaci bez toho aby jsme se museli namáhat imunosupresivy.

ale to je prostě "work in progress"

kupříkladu současný COVID problém jsme dávno mohli řešit kdyby naše biotechnologie byla stejně daleko jako naše počítače.

navrhli už tisíce molekul co by mohli sloužit jako syntetický antigen- protilátka viru - a my je pořád neumíme vyrobit.

v tuhle chvíli je snad jistá naděje že se někomu povede najít sekvenci pro takovou protilátku v něčích bílých krvinkách... tu jim pak snad ukradneme a mohli by jsme protilátky dělat v geneticky modifikovaných kvasinkách.
Odpovědět
ig

17.5.2020 11:24 Reaguje na Nina Lambová
Ano, ty vypuštěné tuny CO2 jsou daň za to, že jste mohla dostat kloubní náhradu a pořád tudíž můžete chodit po vlastních (jestli si správně domýšlím nevyřčené). Bez technické civilizace by toto nebylo a po její násilné likvidaci by to zase zmizelo. Podívejte se na starověké technické dovednosti, uměli vyrábět olovo, cín, železo, měď, slévat a tvářet bronz a mosaz, vyrábět a použít ozubená kola, operovat šedý zákal, byli jen kousek od vynálezu parního stroje, ale pak civilizace z nábožensko-politických důvodů padla a evropa byla přes tisíc let mimo, než se to povedlo obnovit, takže máme i ověřenou případovou studii co se stane, když se vzdáme technické civilizace.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 12:10 Reaguje na
Nemám kloubní náhradu, jen jsem byla na operaci a dost dlouho jsem hopsala po jedné, než jsem se dostala tzv. pod kudlu, nebo-li na řadu. To byl jen příklad, že vše, co člověk vytvořil, či vytváří je každopádně krátkodobé, a má vždy nějaké ale. O spolehlivosti současné technologii se nedá ani bavit. Toť vše. Cílenou myšlenku jste jaksi nepojal, jakmile svět něco ochromí, a vědci to dokáží pouze barvitě načrtnout, tak ta vámi věhlasná technologie je pro lidstvo uzavřenou kapitolou. Pro jednodušší pochopení, jednoduše nám selže.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:19 Reaguje na Nina Lambová
Zkuste se pro začátek naučit shodu podmětu s přísudkem. Takjto jste za rohaté zvíře.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:54 Reaguje na Daniel Višňovský
Jak přirozené je urážet a napadat, a nemít k diskuzi co více dodat. Psala jsem vážený intelekte, že v tomto prostředí se mi velmi špatně píše. A když změním podstatu podnětu, abych jej upřesnila (pro vámi podobné) se závislosti na přísudek, špatně se mi vrací k textu, chybičky jsem si všimnula, kupodivu nejsem zas tak hloupá. Ale vám chybí to podstatné, nějaký názor, o kterém se dá případně spekulovat. Vy jen hledáte chybičky a přepisy. Není to malinkato ubohé. Já si myslím, že rozhodně je.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:55 Reaguje na Daniel Višňovský
A každopádně jste mne urazil, vážený pane. A rozhodně tak, že je to neomluvitelné. Za jméno nikdo nemůže!!!
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:17 Reaguje na Radim Polášek
Tohle, co popisujete, jsou 70. a 80. léta v ČSSR. Jenom ten ekonomický růst nějak chyběl :)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:56 Reaguje na Daniel Višňovský
Ono se moc toho, když se nad tím vším kolem zamyslíte, zas nic velkolepého v technologii nestalo. Asi tak.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

17.5.2020 09:42 Reaguje na Nina Lambová
"zas nic velkolepého v technologii nestalo." no jenom se postavily filtry na elektrárny, čistírky odpadních vod u větších sídel, máme mnohem lepší auta (Trabant čoudil jako parní lokomotiva), máme lepší léky...J.L. end
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 12:34 Reaguje na Jaromír Lukavský
A včem tkví rozdíl? Auta dál čadí, možná o něco míň, asi to mnohým stačí, ale přeci. Zanechávají po sobě olejové skvrny... Nevidím rozdíl.
Odpovědět
ig

17.5.2020 17:20 Reaguje na Nina Lambová
Auta čadí míň, velice podstatně míň než před zavedením katalyzátorů. Elektrárny nesíří a napráší, takže ani ty elektromobily se spotřebou 20 kg hnědého uhlí na 100 km tolik nečadí. Co byste ještě navrhovala lepšího?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 18:04 Reaguje na
Za prvé, kde je ta změna...stále všechno čadí. Pokud auta budou neustále vypouštět splodiny, žádná změna se nekoná. O nějakém pokroku nelze ani mluvit. Aut je víc, než ty automobily, u kterých se splodiny před lety neřešily víceméně vůbec. Ale úroveň splodin v ovzduší se stále enormně zvyšuje. Až nebude dýchatelný vzduch, budete konečně spokojen? Stačí, když se ve městě napijete z potoka, či z říčky. Dopadnete víceméně stejně, jako když prezident Trump, když se ptal svých odborníků, zda-li by nepomohlo proti koronaviru píchat lidem desinfekci. Člověk by se měl obávat jedné věci, a tou je hloupost, ta nezná hranic.
Odpovědět
ig

17.5.2020 18:33 Reaguje na Nina Lambová
Už jsem se letos napil, když se se mnou otočil kajak a nic :-) Druhá věc jsou ty zplodiny. Jestli myslíte CO2, tak na to opravdu nemám řešení. Jednoduše nemám ponětí, jak rychle stávající zdroje energie "čistými". Co se týká toxických zplodin (známé NOx, prach apod.) tak to považuji za z podstatné části vyřešené. Prašnost ve městech i "smrad" se snížily oproti mému dětství o několik řádů. Osobně to všude vydávám za správný a účinný směr, kterým by se měla ochrana přírody ubírat.
Odpovědět
ig

17.5.2020 18:34 Reaguje na
...zdroje energie nahradit "čistými"...
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 19:28 Reaguje na
Tak to nebylo ve městě, že. U nás voda zapáchá jako fekálie, a je to město na 100 000 obyvatel. A každopádně jste se nenapil dobrovolně, tak to zas nemlžte. Automobily se splodinami se musí řešit katalizátory, elektromobil katalyzátor jaksi nepotřebuje.
Odpovědět
ig

17.5.2020 20:06 Reaguje na Nina Lambová
V Praze na Vltavě. Nevím, jestli pamatujete čistotu vody v 80. letech, ale teď je to podstatně lepší. Co se týká katalyzátorů, je to technické opatření které problém s oxidy dusíku prakticky bezezbytku vyřešilo, tak nevím, proč říkat, že automobily obecně vypouštějí do ovzduší jedy. Co se týká elektromobilů, tak ty by bez technických opatření taky kouřily, dokonce ještě hůř než benzínové a naftové automobily - elektromobil totiž ve skutečnosti jezdí převážně na uhlí, aspoň v podmínkách českého energetického mixu.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 20:48 Reaguje na
Tak jinak, myslíte, že by bylo notné řešit velké množství drahých opatření, kdyby se lidé začali chovat zodpovědně a hledali společnou cestu. Vytváří se tu maximálně různé názorové tábory, ti konzervativní, který mají strach ze změn a nedopustí, aby se technologie posunula vstřícnějším směrem a spolehají jen na předražená opatření, která to musí vzládnout a neřeší budoucnost, a pak ti, kteří hledají způsob, jak by negativní dopad z lidské činnosti na prostředí dokázali zmírnit, popřípadě anulovat. Mnohdy je bohužel vidět za vším notná účelovost, či ziskuchtivost, lidé to asi jinak neumí. A rozhodně této problematice by nikdo neměl přistupovat egoisticky namyšleně, zesměšňovat vše, co se dá, ale zodpovědně. To mnozí ještě neumí.
Odpovědět
ig

17.5.2020 21:44 Reaguje na Nina Lambová
Kdyby se lidé začali chovat zodpovědně, tak by se samozřejmě leccos vyřešilo :-) Jenže to spíš někdo vynalezne fotovoltaický panel který dodává elektřinu i v noci než že se lidi začnou chovat zodpovědně, ať už to znamená cokoliv :-) Takže nezbývá, než vylepšovat techniku, kteá i to současné chování lidí ustojí.

BTW, jaký vstřícnější směr myslíte (tj. takový, který je sice možný, ale konzervativci mu ve své zaslepenosti brání)?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 23:26 Reaguje na
To vás musím opravit, ne leccos, ale mnohé. Ale ani sám tomu nevěříte, a chcete po mne nějaké řešení, když řešení ani nechcete slyšet. Vždyť dle vás (a mnohým vám podobným) je vše víceméně vyřešeno, tak třeba u automobilů jsou katalyzátory, odpad se řeší čističkami, na komínech mají být filtrační zařízení, prostě na vše je víceméně něco. Hm... Drahá a asi účinná řešení. Ale všechno jde každopádně dělat i jinak. Ale všechno je účelové, a mnozí to nechtějí vydět. Je zcela zjevné, že ani nevíte, co znamená, chovat se zodpovědně. Samé legrácky, tak se pak nedivte. A co se týká konzervativního života, buď si to vygůglujte, nebo se zeptejte sám sebe. Ale zcela jistě zas budete vše mlžit, jak jinak. Vy prostě nechcete slyšet řešení, nebo diskutovat, vy chcete slyšet jen to, co chcete slyšet. A na to vážně nemám náladu.
Odpovědět
ig

18.5.2020 08:56 Reaguje na Nina Lambová
Já bych rád slyšel co myslíte tím chovat se odpovědně. Pořád kolem toho tančíte jako kolem horké kaše, ale neřeknete to. Prý "lze to dělat i jinak". Jak? Já Vám do hlavy nevidím a když už se zapojíte do diskuse, měla byste aspoň dokončit myšlenku. Já ji dokončil - řekl jsem, že podle mě se má pokračovat v technických opatřeních a zapomenout na nereálné, byť líbivé chiméry typu fve. Vy jste neřekla fakticky nic :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

18.5.2020 10:46 Reaguje na
Takže ne odpovědně, ale zodpovědně. Takže jako v základní škole, každý slušný člověk, vychovaný si uvědomí, když něco činí, dělá, notně to má nějaký dopad. Zákonitost reakce. Takže si rozhodně myslíte, jako vám mnozí podobní, že předražená opatření fungují, každopádně ne. Dopad negativní činnosti člověka na životní prostředí je fatální a nevratný. Amazonský prales se kácí, automobily vypouští splodiny (ač v menší míře, ale neustále) dál. Mnohé firmy toxický odpad řeší schůdnější cestou pokut. Země je zavalená zbytečnými výrobky. Všude přibývá nekontrolovaně odpad, a ti šikovnější si na tom založili i své podnikání, a podnikání nemá nic společného s prostředím, ale notnou ziskuchtivostí. Všichni se vysmívají, že to Země přeci zvládne. Zemi se také říká Matka Země, a tak se má chovat člověk ke své matce? Mluvíte o dokonalosti současných technologiích. Ale z běžného života známe, tudíž z praxe, že vše, co nás obklopuje je velice poruchové a zcela fiksováno (závislé) na dalších notných aspektech. A pakliže Zemi, což není bohužel nic neobvyklého, může jednou trefit vesmírné těleso, a kde je ta vaše slavná technologie, vše se okamžitě zhroutí, nikde nic nebude fungovat. Každopádně je to všechno slepě účelové, za čím stojí předně ziskuchtivost. Proč by věci měli fungovat dlouho a bezporuchově, to by se nová výroba na celém světě brzy zastavila. Každopádně by měli lidé držet víc po spolu a budovat rozkvět, ne si každý hrát na tom svém písečku a tvářit se, že se ho to netýká. Tady to rozhodně nezměníme. Jak na diskuzích, tak v realitě. A co se tady člověk dočítá za absurdity, je zkrátka smutné, ale víceméně přirozené, takže ne zas tak šokující. Všechno, tak i vývoj technologií je zcela účelová záležitost. A to, že nás obklopuje skvělá dokonalá technologie, je absolutní hloupost. Je jednadvacáté století a na většinu nemocí není lék. Je určitě pěkné, když jdete k lékaři a ten odmítá využít moderních tzv. technologií na ověření potíží (na nic víc neslouží), který má pacient (-ka) a pak se přijde na to, že pacient měl(-la) bohužel pravdu a je to tak nějak víceméně vážné. Co učiní lékař, sklopí oči a přihlouple se usměje, že se nedá najednou nic dělat. Pak předvídá hrůzné scénáře, kam to běžně dochází. A kde je ta vaše slavná technologie, když ji člověk najednou potřebuje. Jen zas musí najít člověk v sobě dostatek sil a zvládnout to sám, s kutou nelítostnou dlouhodobou bolestí, a veškeré existující léky jsou zde jako placebo, prostě nefungují, tělo na ně nereaguje, odmítá. Ale hlavně, že věda jsou jen teorie o čemsi, o tom, jaký má tvar vesmír (blbost!), nebo spekulovat o černých děrách (blbost!) Ale, vy to nepochopíte, jako mnozí diskutující, jenž se tváří, že všemu rozumí a dáváte si smělá ok-čka, ale nikdy nepřipustí, že věda je skutečně o ničem, nebo při nejmenším o ničem důležitém, tak jako současná technologie. Světu dávali směr badatelé, kteří se nezalekli posměchu všech. Myslíte si, že kdyby lidé doopravdy chtěli, aby ve městech byl čistější vzduch, že se okamžitě vzdají svých čtyřkolových miláčků a radějí zvolí alternativních dopravních prostředků, třebas elektromobilů, když nic víc. Ne, budete mlžit, lhát, neustále vymýšlet a vymlouvat. Ano, jediná možnost, jak dobít krátkodeché baterie je ze sítě, která je napojena na elektrárny fosílních paliv, ale ty by měli mít účinné fitry, auta ne, splodiny vypouští v menší míře dál. Takže logicky, na jednom místě se vypouští dým s elektrárny, která tzv. oživí domovy, elektromobily, města...a nebo, každý bude mít své auto, které za sebou notně zanechává splodiny. Elektromobily mají také své další klady, jako konstrukčně jednodušší, tím i spolehlivější. To notně záleží na kvalitě zpracování. To jen pro ty hloupé rýpaly. Ne to, co se zrovna v Tesle předvádí cena-kvalita rovná se účelovost, a za tím stojí ziskuchtivost a další aspekty. A ne neustále vše dobré mlžit, tak dobře, nehorázně lhát. Elektromobily potřebují čas, experty, ale předně zájem, to tu všechno víceméně chybí. Můžete si to přebrat jak chcete, ve výsledku to zůstane víceméně stejné. Jak jsem psala, před nějakými sty lety by lidé nedokázali přijmout, pochopit, představit si, co dnes všechno nás obklopuje, (když se nad tím zamyslím, tak víceméně nic) ale jen si představte to, že v té době by někdo přišel se současnou technologií či pouhou myšlenkou, absolutně všichni by se mu vysmáli a tvrdě by na něho zaútočili, že je to absolutně nereálně a nesmyslné. Mno, co dodat, takový je svět. Prostě tak nějak špatně:-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

18.5.2020 10:57 Reaguje na Nina Lambová
Ty elektromobily se pak taky dají zdokonalovat, tzv. vyšperkovat pro ty technický experty, aby jim to nepřipadalo jako vysavač, či jiný domácí směšný produkt. Tak jako písíčka:-) Některé jsou vážně pecky:-) V dobrém smyslu. To jen pro ty málo chápavé.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

18.5.2020 11:11 Reaguje na Nina Lambová
A bylo by asi na místě zavzpomínat na jednoho věhlasného vědce, jehož teorie se bezesporu staly pokrokovým duchem současné vědy, avšak trpěl nevyléčitelnou nemocí, tak k čemu je ta ohromná teorie, když si člověk nemůže ani pomoci. To je jen můj názor na tu vaší slavnou vědu.
Odpovědět
ig

18.5.2020 11:18 Reaguje na Nina Lambová
Dobrá, tak vědu škrtneme :-) Co máme místo ní?
Odpovědět
ig

18.5.2020 11:12 Reaguje na Nina Lambová
Dají se vyšperkovat, ale pořád s nimi neudělám trasu Praha - Vídeň - Praha na jedno natankování a když už by ta trasa byla delší, tak za cenu desetiminutového zdržení u pumpy (počítáno i s kávou). Proto elektromobil nemám :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.5.2020 13:49 Reaguje na Nina Lambová
Nedají. Existuje cosi jako fyzika.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

19.5.2020 12:54 Reaguje na Jan Šimůnek
A vydíte sám, vývoj se prostě nezastaví. Potýká se určitě s problémy. Ono taky každopádně o vědách, tak i fyzice nevíme stále zcela všechno. Věda se dál posouvá. Notabene teorie. Pak notně záleží na těch, kteří vědu oživí v praxy a vytváří pokrok. Věci se mění:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:09 Reaguje na Nina Lambová
Věda nám také ukazuje nepřekročitelné limity. A pouze ignoranti jako jsou současní ekologové tyto limity neberou v potaz.
Odpovědět
ig

18.5.2020 11:14 Reaguje na Nina Lambová
Děkuji za dlouhou odpověď, ale pořád musím hádat, co vlastně navrhujete. Navrhujete tedy, aby lidé dobrovolně přestali používat automobily? Nebo jsem zase špatně četl mezi řádky?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

18.5.2020 11:43 Reaguje na
To je současný problém elektromobilů, když nic víc není. Vývoj je stále v počátcích, což je už hrozná doba. A není to snad úkol odborníků?! Pakliže se nic nebude dít se směrem vývoje, tak tady to rozhodně nevyřešíte. Vy jste tu expert na techniku:-) Tak co se vnucujete a taháte ze mne moudra, aby jste je osočil. A nevím, co by mělo být na smrti tak směšného, když cynicky se vysmíváte smrti člověka, který posunul vědu o velký kus dál. Ten smailík se tam vážně nehodil! Měl by jste se stydět. A občas používat hlavu. Určitě empatie vám každopádně chybí.
Odpovědět
ig

18.5.2020 13:40 Reaguje na Nina Lambová
Fakta žádnou empatii nemají a mě v tomhle problému zajímají jen fakta. A realita je taková, že elektromobily zdaleka nemají na to aby vytlačily auta se spalovacím motorem. Jenže vy pořád říkáte, že máte na mysli nějaké řešení, ale neřeknete ho. Když se pokusím hádat o co asi jde, tak Vás osočuju. Takhle nějak vypadá bezvýchodná situace :-) :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

19.5.2020 12:16 Reaguje na
To asi nemají, avšak jejich dostupnost (cena) se v poslední době rozhodně stává schůdnější pro více uživatelů, kteří řeší také dopad na životní prostředí. Problém v dojezdu elektromobilů, čas dobíjení je určitě velký problém současnosti, ale vývojem se po krůčkách zlepšuje, to snad nelze popřít. Není to žádný zázrak a rozhodně to není na nějaké dlouhé cesty, ale města by si mohla ulevit. Zodpovědnost vůči životnímu prostředí nevyřeší jedinec, ale společnost jako celek. Jsou země, kde se řeší ekologie, jsou uzákoněná nějaká pravidla, tabulky, a ty se musí dodržovat pod nějakou sankcí. Tak zde máme jistá opatření ke zlepšení životního prostředí, to jsou ty filtrační zařízení na komínech, katalyzátory u automobilů, je to jen každopádně malý výčet těchto opatření, avšak, je tu jeden problém, všechno jaksi velmi rychle přibývá, jak továren, elektráren na fosilní paliva, ale předně automobilů, a i když jsou emise nižší, v mnohonásobném počtu dohání tu skutečnost, jako kdyby se používala auta pomálu a bez katalyzátorů, takže opatření jsou pak víceméně zanedbatelné, až mizivé. A dopad víceméně stejný. A taky se tu nabízí myšlenka, elektromobily všeobecně neznečiťují (zdůrazňuji všeobecně), tak se nemusí řešit předražená opatření na jednotlivé produkty. Tím zas nemyslím, že na konci sítě, kde se dobijí, nestojí zas elektrárna na fosílní paliva. Což je zase jiný problém. Vždy je nějaké ale. A jsou země, kde se ekologie vůbec neřeší. A ten emisní oblak rozhodně nedřepí pouze na jejich zemi, ale ohrožuje pak celý svět. Veškerý vývoj je v rukou odborníků a specialistů, kteří se snaží řešit problematiku, ale využití případných opatření, aby se snížily emise je zas v rukou dalších lidí. Pakliže se lidé nesjednotí, nebudou spolupracovat za nějakou změnu k lepšímu, tak snaha jedné strany je víceméně tak nějak nulová. Pokud jsem nastínila nějaké řešení, je třeba se sjednotit, cítit zodpovědnost (že to, co činím nemá negativní dopad na životní prostředí, nebo, je alespoň nějak řešeno), což je zas dle současného pohledu nereálná fikce. Jednou třeba ano, ale aby nebylo zas pozdě, či není. Poněvadž dopad je pak rozhodně trvalý. Každopádně se objevují nové technologie (např. nanotechnologie) které poskytují věcem mnohem širší možnosti a záleží na konstruktérech, jak jej využijí v praxy. Určitě to není konečná vývoje. I když vývoj jde velmi pozvolna, kráčí dál. Předně jde o všeobecný zájem, pokud bude nová technologie pro většinu nedostupná, nebo bude nehospodárná (zvýší se náklady na výrobu, tím se to zas odrazí v ceně, ba dokonce výroba bude pro mnohé firmy nereálná) ocitáme se zas v slepé uličce. Automobily, ač jsou to vznětové, či spalovací motory, jejich provoz notně ovlivňuje ropa, a zásoby Země nejsou nekonečné, nevyčerpatelné, pak může hrozit kolaps. Což vědci rádi předvídají, ale aby nabídli alespoň nějaká řešení, to už je nenapadne, tím se už prostě nezabývají. Což je každopádně velmi smutné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:23 Reaguje na Nina Lambová
Dojezd elektromobilu naráží na fyzikální limity, přičemž k těm se, a dosti obtížně, už přibližujeme. A jsou zde i konstrukční limity (ta baterka je tak těžká, že potřebuje relativně masívní konstrukci auta, což se promítá do hmotnosti auta i do požadovaného výkonu, a tedy i spotřeby motoru, čímž rostou požadavky na její kapacitu, tedy i hmotnost ... atd.).
Prostě vaše představa je asi stejně naivní jako představa typu "Když se do toho vrazí dost peněz, tak se i to perpetuum mobile konečně podaří vyrobit".

V zemi, kde "kde se řeší ekologie, jsou uzákoněná nějaká pravidla, tabulky, a ty se musí dodržovat pod nějakou sankcí" je prostě zrůdná fašistická diktatura a proti jejímu zřízení na našem území budu dělat vše, co bude v mých silách.

Právě technika je jediná cesta, jak řešit ekologii, ne nějaké fantasmagorie ekologických aktivistů. Jakmile se do toho pustí tito lidé, tak je výsledek pro životní prostředí zpravidla daleko horší než když něco dělají "technokraté" nebo "ropáci".
A o konkrétních věcech by měli rozhodovat občané v referendu, ne politici, kteří na to nemají žádnou legitimitu (parlamentní strany mají ekologickou část svého programu buď žádnou, nebo jen nepatrnou a velmi mlhavě formulovanou). Političtí aktivisté či nikým nevolení a nikomu neodpovědní úředníci teprve ne.

Zásoby ropy jsou na další staletí provozu automobilů, protože existují mnohá dosud netěžená ložiska, existuje fenomén "dotékání" ložisek již vytěžených apod.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

20.5.2020 10:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Je třeba hledat způsoby, ne důvody, že to nejde. Obory by se měly všechny propojit, ne jako doposud dělit. Další velká fikce. Všechno je prostě špatně. A stále se motáme kolem elektromobilů, neboť v současné době za prvé všem vámi podobným přitakávají, že jsou zjevné problémy v technologii a pokrok velmi pozvolna kráčí a dere si náročnou cestu ve vývoji. Z čehož jsou pokrytci technologií zjevně nadšeni. A za druhé jsem tvrdila, že jde o alternativu (jde o druhou volbu) oproti spalovacím (a vznětovým) motorům, nic víc, nic míň. Všchny vámi vyřčené problémy se neustále řeší, a myslím, že víceméně úspěšně (nelze o ničem tvrdit, že se dějí zázraky, aby jste to zas nepojal po svém) zas popíráte vývoj a rozvoj technologií. A stále lamentovat nad neúspěchy a pomalého vývoje umí kde kdo. Vývoj je vskutku děsně pomalý, ale to je problém zas někde jinde. To, že někteří lidé nehodlají přijmout opatření, a hned se rozhněvají a šíří kolem zlo, to je přirozené. Je každopádně zjevné, že většina lidí čeká pouze na nařízená opatření, protože v sobě nenajdou dosti odvahy to změnit, či chovat se tak sami od sebe. A taky jsem tvrdila, že bohužel všechno je účelové, za vším stojí ziskuchtivost, i za dobrými myšlenkami a činy. Ale taky jsem tvrdila, že všechno je tady špatně, tím i věda, která se zabývá domněnkami (vámi specifikovanou fantasmagorií) a na vše se jde, pokus omyl. Chybovat je přeci lidské, proto vše, co vytváří lidé, má své chyby. Bohužel, v dalších souvislostech pak to stojí i životy. Tak si každý dál hrajte na tom svém písečku, vše nové hned zavrhněte, hledejte jen důvody, že to nejde, aby nic tu pořád bylo. A je pěkné, že stále věříte, že se všechno vyčerpatelné se doplňuje. Perpetuum mobile:-) A není tohle fantasmagorie? A když vám dochází dech a argumenty, tak hned otvíráte další problematiku, a tou je hloubka věci, za kterou stojí zas jen lidé, ale hlavně zas přístup, ale to už jsem taky psala, že je notné za vším vidět účelovost. Hlavní věcí je změnit přístup, a to je velká fikce. Podívejte se například na sebe, vy budete dokola mlít to své, a ani na vteřinku se nezamyslíte. Na vše nové, co by mohlo směrovat k lepšímu (bohužel asi ne zcela dokonalému) bude věčně vidět chyby a současné velké chyby bude bagatelizovat a obhajovat absurdními důvody. Také to je přirozené, ale to jsem taky psala, proč.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 13:04 Reaguje na Nina Lambová
To perpetuum mobile byla jen ukázka, že prostě není vše jen otázka úsilí a peněz, které se do toho investují, ale že existují obecné limity, které se překonat prostě nedají. Nebo alespoň ne stávajícími technologiemi.

MMCH existují SF romány, kde vyrobili něco jako perpetuum mobile tím, že přetahovali hmotu či energii z jednoho vesmíru do druhého (klasika je román "Ani sami bohové" od I. Asimova), čímž obešli přírodní zákony, platící pro jeden vesmír.
Je možné, že něco takového půjde provést i s technologiemi, které tč. selhávají.
Ale ke vzniku takové technologie nedojde pod diktaturou negramotných či pologramotných ekoaktivistů, ale "ropáckým" vědeckým a technickým výzkumem.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

20.5.2020 23:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Odpovědět
NL

Nina Lambová

21.5.2020 01:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Science fictio, či fikce nám nabízí naprosto neomezenou škálu nápadů, pro současnou technologii a poznání může se pro mnohé (či většinu) lidí jevit jako zcela nereálné (ba přímo nemožné), ale, proč bezmyšlenkvitě vše hned zatracovat. Z lidí se vytrácí vlastnosti, na které byli od nepaměti pyšní, a tou je touha vytvářet, tvořit, vymýšlet, vynalézat. Tím se liší od ostatních druhů. Každopádně si myslím, že naše diskuze se stočila jaksi jinam, od původního zamyšlení. Chtěla jsem předně podotknout, že se dnes problémy řeší, což nemá se slovem vyřešit nic společného. Je to jen slovíčkaření, ale v realitě dvojnásobně platí. Řešit a vyřešit je velký rozdíl. Pakliže se něco vyřeší, problém skončil. A můžeme se tzv. vrhnout na další (notabene nový). Ale pokud se problém řeší, důsledky se přinejlepším sníží (čas se víceméně jen oddálí), ale rozhodně to není vyřešeno. Musíme si uvědomit, že všechna řešení zcela nevyřeší daný problém. K řešení emisí, či další činnonstí lidí, které mají negativní dopad na prostředí se uvolňují vskutku velké sumy, které mají snížit (nikoliv zamezit), aby současná technologie neničila prostředí. A tím se vyvíjí různá opatření, avšak zde se nabízí otázka, do jaké míry dokáží anulovat škodliviny, což je velice diskutabilní. A teď stojíme před otázkou, zdali je výhodné investovat do opatření, aby snižovaly dopad na životní prostředí, nebo do nových technologiích (nebo-li produktů), které se již nebudou potýkat s notnými problémy současných technologií (např. automobily se spalovacím motorem), které tyto předražená řešení už nepotřebují. Samozřejmě jde zatím pouze o alternativy. Každopádně, pakliže se životní prostředí nebude řešit zákony a nařízeními, lidé ho sami od sebe nebudou vůbec řešit a netrvalo by to dlouho a planeta by víceméně byla neobyvatelná. Teď je tu velký problém, jsou země, kde jsou nařízení a opatření, ale jsou však země, kde to víceméně, či vůbec neřeší. V těchto zemích je však dopad enormní, a odráží se zas na celku, i na zemích, kde opatření jsou. Jsme všichni na jedné planetě a je notné se alespoň v tom sjednotit a vskutku brát ohledy na přírodu. Ten odpad, jak zplodiny, tak i materiální odpad, který se již buď nerecykluje, nebo se někde zas neřeší, nekontrolovaně pohlcuje naše prostředí. Rozhodně nikdo si nepřeje, aby jednou žil na skládce odpadů a jedů. Je prostě naprosto notné to alespň řešit. A každopádně, když nové automobily mají díky opatřením nižší zplodiny, tak pořád tam nějaké jsou. Nehledě na tom, že každopádně opět někde se zplodiny jednoduše zas neřeší. A když je vynásobíme skutečně velkým počtem vozů, které denně vyjíždí, je víceméně opatření tak zanedbatelná (avšak notně důležitá). A dopad na životní prostředí stejně velký, jako kdyby jezdila auta pomálu, a bez drahých opatření. A životní prostředí se vskutku závratnou rychlostí značně zhoršuje, a rozhodně negativní dopad je nejen na životní prostředí, ale taktéž nevyhnutelně na samotné lidi, kde se řeší další notná drahá opatření (například mnozí lidé jsou pak odkázání celoživotně na lécích, či zas na drahých přístrojích). A pakliže se nabízí alternativa, která může dopad lépe vyřešit, mělo by se rozhodně v tom pokračovat. Protože skutečně veškerá drahá opatření nic zcela nevyřeší. A jak to přijme jednotlivec se různí. O tom je předně zodpovědnost každého člověka. To je jako při koronaviru, kdy mnozí lidé vyčkávali na uzákonění nošení roušek. A muselo se jím to předně vysvětlit, že rouška nechrání je, ale předně ty druhé lidi. Člověk by se neměl zejména chovat sobecky, pak se chová zákonitě i k sobě samému. Pokud myslíte ekoaktivisty, jako ekology, ti jen se snaží, aby vývoj technologií neničil životní prostředí, a případně apelují na dodržování opatření na stávající (současnou) technologii, která má negativní dopad na životní prostředí. Tudíž nevidím v tom víceméně žádný problém. Jen na přístupu lidí. Pokud to budeme brát jako omezování, budou lidi obcházet řešení a opatření, ale pak se nikdo nesmí divit, co se bude dál dít.
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.5.2020 08:17 Reaguje na Nina Lambová
Říká se o Nielsi Bohrovi, že dal nově přijatému asistentovi úkol a pokud ten ohlásil jeho splnění a hlásil se o další, tak ho vyhodil. Vycházel z toho, že vyřešený úkol přinese automaticky řadu dalších otázek a že by schopný člověk měl dokázat tyto otázky identifikovat.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

21.5.2020 11:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Napadáme současnou technologií, ač je po víceméně všech stránkách bez diskuze nedokonalá a každopádně velmi špatná. Mají bezpočet chyb, jsou značně nespolehlivé. Asi to vychází ze zákonitosti, že člověk chybuje, a tak jeho výrobky musí zákonitě taktéž chybovat. Taktéž je svazují mnohé aspekty, bez kterých nefungují (prostě nemohou, a jakmile jeden notný aspekt se přeruší, nebude to fungovat). Tyto aspekty zvyšují provoz všech těchto technologií, ale člověk je víceméně opět zcela nevidí, ale bere jako samozřejmost. Je třeba se však zamyslit, zda-li jsou všechny aspekty zcela nepřetržitě k mání, a jaký mají negativní dopady. V infrastruktuře se to neřeší, avšak, pakliže jedna věc selže, zákonitě selže všechno. Je to víceméně tak prozatím všechno velice špatně postaveno. Pokud budem zohledňovat složitosti, pak tento graf stoupá strmě vzhůru, například letadala, rozhodně nejsou absolutně bezpečná, o dalších neduhách nebudeme zde ani hovořit, např. zde by bylo zavhodno podotknout zas problematický pohon a opět dopad na životní prostředí. Zohledňovala jsem, pakliže je nějaké složitější zařízení složeno z mnoha věcí, které splňují velké spousty nedostatků a chyb, ve výsledku se to každopádně musí odrazit. Pak je zcela nemožné zkonstruovat něco dokonalého. Když se vezme v potaz cesta vývoje, na jedné straně se bude řešit například alternativní energie (ta zahrňuje jednu cestu), ta však po celý rok nedává nepřetržitě potřebnou energii, tak jsou domy plné tzv. drahých udělátek, kde sledujete neustále vlastní spotřebu enegie, což je každopádně na jednu stranu velmi zodpovědné, ale opět svazující. Jiná cesta (tzv. řešení), že každý dům (pasivní) bude mít tzv. svůj malý reaktor (je to zas opět koncept jiné vývojové cesty). Energie takové každé domácnosti je víceméně hned takřka neomezená. Nemusí se člověk hned bát, že s nepřízní počasí neuvidí svůj oblíbený seriál v televizi, to byl sarkasmus, jsou rozhodně důležitější věci, ale asi zábava také patří mezi důležité, pak mnozí řeší nesmysly a absurdity všeobecně. Jsou to podotýkám jen alternativy k dosavadní zavedené infrastruktuře a ovládání technologií. Pouze příklad. Rozhodně těch cest je zas spousty, víceméně nesčetně. Vývoj technologií se značně mění, předně (víceméně jen) vznikají nové materiály, avšak využití převelice pokulhává, zaostává. V současné době, a v automobilovém průmyslu to je vidět obvzlášť, že se velmi tzv. opatrně sáhne po nových materiálech (související s nanotechnologií, kde jsou věcem určovány lepší možnosti, dokonalejší vlastnosti), které by nahradily ty značně nedokonalé. Takže je v současné době běžné, avšak zarážející, že materiály podléhají značně korozi, ač to vozidlo víceméně sjelo z výrobní linky (to bylo víceméně taktéž nadnesené, avšak velmi trefné) A zde se nabízí otázka, do jaké míry dokáží řešit veškerá opatření, zas jsou mizivá (například nátěry). Takže opatření jsou zas mizivá, každopádně velmi důležitá, avšak pouze jen oddalují to, co se musí zákontě zase stát. Je zde zas důležitý faktor, přístup a zodpovědnost, jestli automobilka řeší kvantitu, nekvalitu nad ziskuchtivostí (tady se odráží předně nastavení limitů, což je velmi diskutabilní), jsou opatření nekvalitní a víceméně žádná, pakliže nejsou řádně provedena. Chybnost všech věcí také splňuje mnoho aspektů, tak jako účelovost, kvantita, zda-li bylo přistupováno pod tlakem (například málo času). A teď, pokud se podíváme na určitý vývoj, či přesněji směr, a aspekty dopadů. Že skutečně vše má své ale. Zdraví je každopádně na prvním místě (alespoň mělo by to tak být, avšak odpovědi se zas můžou různit) Všechny lidi sužuje například od nepaměti jistý problém, který se dotýká stomatologie. Určitě se udělal posun, avšak ve výsledku se toho v tomto oboru neudělalo. Vývoj však kráčí dál a objevila se možnost práce s kmenovými buňkami. Samozřejmě, v současné době se řeší mnoho neřešitelného, ale určitě pozitivní výsledky v bádání přináší. A teď, když se nad vším zadumáme. Gel na bázy kmenových buněk, které budou řízeně opravovat poškozenou zubní sklovinu. Problém tímto vyřešen. Najednou víceméně odpadá profese stomatologů a vše s tím související. Budou nadále asi zapotřebí, ale ne v tak nezbytném množství, kdy u lékaře se čekárna neustále plní (to je ta dokonalost současné technologiích, která mnohé víceméně tak nějak řeší, ale nic nevyřeší), takže do podrobností nebudu zabíhat, každý si je asi zvládne zodpovědět sám. Prostě najednou odpadá nezbytná drahá zařízení, drahé implantáty, drahá opatření, a v tomto ohledu zas je dopad na zavedenou strukturu rozhodně značný. A například, kdy je zaveden opatření proti koronaviru, stomatolog své pacienty jednoduše odmítá, a problém se okamžitě kupí. Zde tkví otázka, zdali lidem skutečně záleží předně na zdraví (které máme jen jedno), nebo zdraví posouvají na pomyslné úsečce za ziskuchtivost, obchodem, ekonomikou, a dalšími aspekty. To bylo jen takové zamyšlení a příklad. Týká se to rozhodně i dalších zavedených oborů. Rozhodně odborníci by neměli jen spekulovat (tak jako vědci pouze předvídat), ale řešit problémy, vyřešit je, a zároveň by měli zvládat analýzu dopadu, a nejen mylně předvídat, ale odborně sestavovat možný průběh, tzv. scénáře, sem domněnky rozhodně nepatří. Každopádně si myslím, a to se vracím k původní diskuzi, že veškerá data jsou zavádějící (opět účelově). Je notné, zdali nebyla opět úmyslně upravena, aby něco například bagatelizovala (jako většina povrchních diskuzí). To si musí asi každý v hlavě přebrat sám.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

21.5.2020 13:03 Reaguje na Jan Šimůnek
A proto je nejlépe nedělat nic, nebo nejlépe vším opovrhovat, vše nové zatracovat, protože vděku se člověk nikdy nedočká:-) A mimo to, není to zrovna bagatelizování současného problému (tzv. diskutujícího problému). Jen se ptám.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.5.2020 13:54 Reaguje na Nina Lambová
Na jiném fóru pán starší než já vzpomínal, jak za jeho dětství jezdil po městečku (či vsi) pán, který měl na kole elektromotor a za kolem táhl dvoukolák s akumulátory a jezdil s tím monstrem na nákupy. A konstatoval (IMHO správně), že ty nejmodernější elektromobily nejsou v podstatě nijak dál než tenhle samoděl.
Přitom peněz a práce se do vývoje elektromobilu nacpalo dost, takže problémy asi budou jinde.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

20.5.2020 00:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Já žasnu, a to jako srovnáváte se současnými elektromobily? Ten rozdíl je značný, ale vidí to jen ten, kdo tomu trošku rozumí, a chce vidět. Obzvlášť se změnily baterie.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

20.5.2020 00:40 Reaguje na Nina Lambová
A jak jsem podotka, jsou lidé, kteří budou všechny věci, které budou šetrnější k prostředí zaujatě tvrdošíjně osočovat, protože svého konzervativního stylu života se jednoduše nikdy nevzdají, strach jim to nedovolí a přes své ego to nedokáží přijmout, proto o takových věcech škodolibě vedou nekončící pomluvy a vše tomu vytýkají a hloupě se vysmívají. Proto nehledejme chybu v technologiích, ale v lidech. Technologiím určujeme cestu jenom my všichni, a pokud většina nechce změnu k lepšímu, bude to všechno tak nějak špatně. A říká se, nikdy nedovol, aby strach rozhodoval o tvé budoucnosti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 13:05 Reaguje na Nina Lambová
V principu opravdu nejsou. Kdyby se ty olověné akumulátory na tom dvojkoláku nahradily LiIon akumulátory, tak by to mělo možná i lepší parametry než Tesla.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

21.5.2020 01:48 Reaguje na Jan Šimůnek
O Tesle mi ani nemluvte, to je kapitola sama o sobě. A víte, že možná i máte pravdu:-) Sarkasmus za sarkasmus.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

21.5.2020 12:43 Reaguje na Nina Lambová
Myslím si, že není na místě neustále se točit kolem současné technologie, je skutečně velice omezující v rozhledu. Chce to čas. Takže na otázku baterií, a všeho dalšího najdeme odpovědi až za nějaký čas. Pakliže vývoj bude pokračovat dál v současném tempu, to byl opět sarkasmus. O nějakém tempu se asi hovořit nedá.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.5.2020 20:34 Reaguje na Nina Lambová
Priamo v meste Trenčín sa chodím kúpať každý deň do rieky Váh(aj v zime), občas sa aj napijem, síce nie úmyselne, ale pomerne často. Kvalita vody sa za posledné roky zvýšila najmä vďaka novým a účinným čističkám. Netvrdím že je stav ideálny, ale zlepšenie oproti minulosti to je.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

20.5.2020 00:48 Reaguje na Vladimir Mertan
My máme na koupání přehradu. V potoku protékající napříč městem bych to rozhodně nedoporučovala, tam čistící zařízení není a hrozí zranění (ostrých předmětů je tam dost).
Odpovědět
ig

16.5.2020 11:23 Reaguje na Nina Lambová
A jak si představujete, že vzdáním se osobního pohodlí zlepšíme životní prostředí? Nějaký příklad prosím.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 11:56 Reaguje na
Myslím si, že zde není dostatek, ani vhodné místo na řešení současné problematiky. Od toho jsou tu přeci jiní, tzv. odborníci, vědci, a další. A tak to přeci musí i bohužel vypadat. Pakliže někdo napíše, či položí otázku, aby druhý člověk měl podat příklady o své představě, je rozhodně ztráta času něco řešit, poněvadž vy nechcete slyšet, jak by se to mělo vše zodpovědně řešit, ale pouze slepě tvrdit, že je vše kolem víceméně správné, a jakýkoliv podnět k zlepšení sem rozhodně nepatří. Rozhodně by správně měla být položena otázka každý sám sobě, a pakliže má trošilinku rozumu, určitě na odpověď přijde. Jde předně o přístup. Myslíte že na sto procent je nezbytně notné, aby automobily víceméně bezdůvodně jezdila sem a tam, když jejich tzv. modernizace navenek většinu lidí zcela nepochopitelně ohromuje, ale ve výsledku mají nežádoucí dopad neustále stejný, který se v počtu jen násobí. O technické modernizaci dlouhodobě nelze ani mluvit.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 12:35 Reaguje na Nina Lambová
Jistě- ale když jsme u toho - prakticky nenajdete vědce energetika který by řekl že slunce a vítr jsou schopné pokrýt energetické potřeby byť jen současného lidstva.

Energetika jako vědní obor se moc se současným politickým tlakem na ní vůbec nemusí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 12:57 Reaguje na Vaclav Sobr
Omyl. Jednoduchým výpočtem zjistíte, že fve panely o ploše 200x200 km by uživily celé lidstvo.
Odpovědět
ig

16.5.2020 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
A ještě jednodušším výpočtem zjistíte, že by lidstvo bylo 3/4 doby bez proudu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.5.2020 13:58 Reaguje na
Vy jste ale ničitel báboviček!-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 14:03 Reaguje na
To jsou pouhé výpočty lidské absolutně nedokonalé technologie. Lidská technologie je absolutně křehká a nedokonalá, má své zanedbatelné plusy a nesmírně obrovské mínusy. To rozhodně není ta správná cesta. Rozhodně absolutně za vším stojí peníze. Ty jsou motorem našeho jsoucna, nebo-li bytí. Avšak jsou i notnou brzdou rozkvětu civilizace. I když pod těmito slovy mají lidé různé absurdní představy, což je divné. Vzhlížením k šťastné budoucnosti. Lidé ji dnes vidí jako lidskou pohromu, jinak to už ani neumí. Nebo se jím to více zamlouvá? Nebo to už ani jinak neumí.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

16.5.2020 16:28 Reaguje na Nina Lambová
Tak jestli se chcete vzdát technologie a mít efektivní životní dráhu s rozsahem max 30 let...
(a jste li skutečně žena mít slušnou pravděpodobnost že tak v 22 umřete při třetím porodu)

be my guest :)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 18:05 Reaguje na Vaclav Sobr
Nechápu, z čeho usuzujete, že bych se ráda vzdala technologií. A jak jste na takovou hloupost přišel, že bez technologiích se dožijeme maximálně třiceti let. Jen si myslím, že věda je pouhá prázdná teorie smělých absurdních domněnek. A současná technologie je jednim slovem naprostá pohroma. Mám ráda fikci, zamýšlet se nad věcmi science fiction, a jak by se dali snadno realizovat. Nic přeci není nemožné. Až na této planetě, kde vládnou lidé. Kde jsou v popředí tváře a jména. Tady je všechno absurdně špatně. A upřímně, technologie v posledním období dosti stagnuje, nějak výrazně se nevyvijí. Mnohdy upadá pod tíhou ekonomické vyumělkované krize. Převelice smutné, že to, co jste psal, jako narážku na dřívější dobu bez jakéhosi rozkvětu technologií, se to dnes opět četně vrací. Nesmírně žalostné. A k zamyšlení.
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:17 Reaguje na Nina Lambová
Technologie se vyvíjí, ale jen tam kde je to možné. Například vývoj spalovacího motoru byl fakticky ukončen v 70. letech, protože už tehdy byl dotažen téměř k dokonalosti. Baterie se vyvíjí pomalu, protože už pomalu začínají narážet na Faradayovu konstantu a na to, že už jsme se dopracovali k lithiu a lehčí kov již neexistuje. Jenže zrovna o tomhle se ideologové ekologie baví nejvíc, tak to podle nich vypadá, že se vývoj zastavil :-)
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 08:39 Reaguje na Nina Lambová
Je legrační číst, jak se lidé ohánějí rozumem a informacemi, a zároveň ukazují, jaké klapky na očích mají. "Jediný možný způsob akumulace energie je závislý na lithiu"... co jiné možné formy akumulace? Co lokálnější formy? Co fv panely, které (co by polopropustné) nejen že nebrání růstu plodin "pod sebou", ale naopak výnosy zvyšují - chrání před přílišným vysušováním. Svět je daleko různorodější. Taky mě baví argumentační extrémizmy typu "nelíbí se Vám to, jak momentálně fungujeme - tj. chcete zpátky na stromy" - fakt tragikomedie (bohužel to tragi je tu na místě). A všichni dohromady navíc nevystoupíme z "krabice" světa, kde nejdou věci jinak - bez financí, které si pár (nemocných - ale stejně nemocní jsme všichni) soukromníků vytiskne a "rozevírá tím nůžky". Tragikomedie. Ano, pravděpodobně problém není jen uhlík. Článek jasně říká, že problém JE antropogenní. Jestli je to velkými prdy hospodářského skotu, totálně neefektivní produkcí naprosto nepotřebného zboží, vožením každého hovna desetkrát tam a sem přes celou zemi, betonováním a asfaltováním stále větší plochy, ničením porostu tam nebo jinde, odvodňováním, rovnáním toků, metanem z permafrostu... přece vším tímto. Víc nebo míň. A s jakoukoliv z těchto věcí můžeme něco dělat - tedy pokud se nebudeme jen pořád zbytečně přít o to, jestli "je to (víc) tím nebo oním, jestli 7,5 miliardy je příliš, nebo ne... co kdybychom ten svět trochu zefektivnili?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.5.2020 16:00 Reaguje na Lubomír Prokeš
Máte pravdu - základním problémem je antropogenní vliv.
Odpovědět
ig

17.5.2020 17:46 Reaguje na Lubomír Prokeš
Jestli víte o jiných a funkčních možnostech akumulace, jste na nejlepší cestě a) zachránit lidstvo, b) zbohatnout tak, že Bezose s Gatesem už ani nebudou uvádět v žebříčku Forbesu. Začněte to prosím vyrábět a prodávat :-)
Odpovědět
ig

17.5.2020 20:08 Reaguje na Lubomír Prokeš
Zefektivnění se nikdo nebrání. Pokud si zařídíte firmu, která bude zefektivňovat různé průmyslové procesy, pomůžete lidem a ještě na tom vyděláte. Každý podnikatel bude rád, když se jeho práce zefektivní.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

17.5.2020 09:50 Reaguje na Nina Lambová
"věda je pouhá prázdná teorie smělých absurdních domněnek. A současná technologie je jednim slovem naprostá pohroma.No kdyby věda pedala lidstvu nikdy nic jiného nežli elektřinu (Galvani, Volta..)tak by se vyplatila. A díky té prázdné teoretické vědě možná ještě žijete (penicilin např. očkování, léky) a dík té technologické pohromě tady můžete klofat do klábosnice. Bez té vědy a techniky byste mohla akorát vykřikovat v jeskyni u ohně. A troufám si odhadnout, že byste se dožila tak 30ti let.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 12:36 Reaguje na Jaromír Lukavský
Zatím se zabýváte historií. Dnes je už jednadvacáte století. Jestli se nepletu. A na mnoha místech Země, jako kdyby se zastavil čas.
Odpovědět
ig

17.5.2020 17:26 Reaguje na Nina Lambová
Ale to už není problém vědy ani techniky.
Odpovědět
ig

17.5.2020 17:49 Reaguje na Nina Lambová
Věda je hlavně způsob přístupu k informacím. Způsob jak filtrovat fakta z bohaté a všudypřítomné směsi domněnek, spekulací, zbožných přání, omylů, mystifikací, mezi nimiž občas prosvítá zrnko pravdy - byť jen částečné a překonatelné novými poznatky :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 18:21 Reaguje na
S tím se dá asi někdo ohromit, tak maximálně vy a, kdo ještě?
Odpovědět
ig

17.5.2020 18:28 Reaguje na Nina Lambová
Možná by to mohlo zapůsobit na některé lidi pohrdající vědeckými metodami, tedy na Vás a možná ještě na někoho?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 19:57 Reaguje na
Na lidi, kteří nemají klapky na očích:-)
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:00 Reaguje na Nina Lambová
To nerozporuji. Naše technologie není dokonalá, proto také neumožňuje dodávku elektřiny 24/7 bez použití fosilních paliv. Ale vypadá to, že se pracuje na jejím zdokonalení, to je naše šance do budoucna.

Co se týká peněz, tak to je jen technická pomůcka k tomu, aby se spravně rozdělovaly síly a bylo jasné, co ještě zvládneme a na co už nejsou lidi :-) Vinit z něčeho peníze je stejná blbost jako vinit fyziku z toho, že zakopnu a se zrychlením 9.8 m/s^2 si nabiju hubu :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 18:20 Reaguje na
Mno, mne to prostě nedá. Musím vám striktně oponovat. Ono, jak se říká, když je něco zabedněné, mělo by se to otevřít. Technologie není dokonalá, je naprosto špatná. A vše se odvijí, jak k tomu budou přistupovat tzv. sponzoři. Proto výroba případných elektromobilů jako alternativa značně pokulhává a veřejnost se k tomu staví víceméně velmi negativně. Což je věčná škoda. Zdokonalováním motorů, které mají nižší a nižší splodiny taky není řešením, oni čísla jsou značně zavádějící. A jejich technologický rozvoj víceméně nikam nevede. Zase slepá ulička. Peníze jsou jen uměle vytvořené, jako spousty dalších věcí, které řídí tento svět v různých aspektech absurdit. To správně rozdělování mne dočísta rozesmálo. Jak jste proboha na takový nesmysl přišel, někde se o tom dočetl. Já si říkám jednu ryzí pravdu, jen jedna věc je větší než nekonečný vesmír, a tou je lidská hloupost, ta nebere hranic. Peníze vývoj jako takový pevně svazují, tak jako ekonomika silně ovládá špatné dění na světě. Ale bohužel, není to předně v penězích, i když to velice ovlivňují, ale je to v lidech, což je k pláči.
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:31 Reaguje na Nina Lambová
Spalovací motory se už moc zdokonalit nedají, viz moje úvaha výše (a též maximální teoretická termodynamická účinnost, která jakožto fyzikální zákon stojí nade všemi úvahami).

Veřejnost se nestaví negativně, já se na použitelný elektromobil těším už od svých dětských let, tj. velmi dlouho, ale on pořád použitelný není. Má krátký akční radius a je drahý.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:21 Reaguje na
Taky jsem psala, že spalovací motor je pouhou slepou uličkou. Mnozí se k elektromobilům staví negativně, dívají se na ně s posměškem. Ale vývoj zrovna lidi potřebuje, aby pokračoval. Ne jen všechno striktně a bezmyšlenkovitě opovrhovat a zůstat u své ověřené alternativy, který nabízí pohodlí, ale opak toho je enormní negativní dopad jak na své prostředí, tak každopádně na zdraví lidí a života. Elektromobil je stále na začátku vývoje a doslova mne očaroval, ta jednoduchost a spolehlivost provozu, ale předně ta čistota, nezávadnost vůči svému prostředí při své manipulaci z bodu a do bodu b. Rozhodně nelze opomenout negativní výroba a získávání surovin, které nijak nejsou přívětivé, ale chce to čas a schopné vědce, inženýry, předně zodpovědné. To je jako s kosmetikou, chemie, která je testována na zvířatech je naprosto nepřípustné a absurdně hrůzné, a vědci to více popírají, avšak opět to mnohdy nechtěně potvrdí jako bezávadnost jejich produktu. Což je zas fatálně špatně.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:30 Reaguje na Nina Lambová
Máte pravdu, spalovací motor je slepou uličkou :) A tak se lidstvo vrátí po vyčerpání dostupné ropy k obnovitelným zdrojům. Představte si, že docela použitelný obnovitelný zdroj jsou Vaši spratkové a praspratkové. Až nebude ten spalovací motor mít co spalovat, tak farmář tu pětisetnehrovou mašinu, které říká traktor, nahradí 500 kusy vašich spratků a praspratků, a bude je důkladně třískat bičem, aby pořádně táhnuli. A večer je zažene do chlívka, jim dá trošku tuřínu, a v něděli trošku obilovin. Ani ty proklínané peníze nebudou třeba :)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:07 Reaguje na Daniel Višňovský
Není na tom rozhodně nic směšného. Tak reagují jen lidé, kteří mají konzervativní smyšlení. Chápu tudíž, že nesnesete možnost přijít na trh s něčím jiným. A ropa se asi nikdy nedá vyčerpat. A dopad spalovacích (a podobných technologií) je vůči přírodě žádoucí...si myslíte. Hm... Obnovitelné zdroje jsou zatím vhodnou, či případně možnou alternativou. Když nic víc není! Je vidno, že příliš inteligence jste nepobral. Vulgarismy, kam se člověk jen podívá. A zas hned hurá do boje a držet se kormidla konzervativního smyšlení, které zapovězuje, bojí se, nedokáže přijmout změny. A co píšete je totální nesmysl, to jste vymyslel jako sám, ohromný (sarkasmus). Hloupost vážně nezná hranic, tím hůř, že je tím člověk více a více utvrzován.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:34 Reaguje na Nina Lambová
Žádnou rozumnou náhradu za spalovací motor zatím nemáme.
Pokud ovšem dostanou ekologové možnost devastovat naši civilizaci, je docela možné, že se budeme muset vrátit k tažným zvířatům nebo rikšám, poháněným lidskou silou.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 14:39 Reaguje na Jan Šimůnek
No právě!!!! Víceméně nic jiného nemáme! To je ten váš pokrok? A proč zrovna devastovat?! Vaše smyšlení je vskutku fádní.
Odpovědět
ig

17.5.2020 20:09 Reaguje na Nina Lambová
Je to tak, nemáme. Otázka je co s tím. Napadá Vás něco?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.5.2020 13:06 Reaguje na Nina Lambová
Presne čo Vám píše p. Višňovský som chcel aj ja. Ako si predstavujete fungujúce poľnohospodárstvo bez spaľovacieho motoru? Každý deň by sme mali začínať ďakovnou motlitbou za spaľovací motor vďaka ktorému tu máme čo jesť a nemusíme v pote tváre poháňať zvieratá v záprahoch pri orbe a môžeme sa zaoberať napríklad ekológiou a bojom za menší obsah CO2 v atmosfére.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 18:52 Reaguje na Vladimir Mertan
Tak to vás lituji. Pan Višňovský má na svět sverázný absurdní pohled. Prostě naprosto hloupý. Před nějakými sty lety neměli lidé ani tuchy, co všechno nás dnes víceméně obklopuje. A asi taky pevně věřili v páru, kdepak ta je, byla prostě nahrazena. Je notné se zamyslet, jak enormně moc škodí člověk prostředí, a je každopádně třeba s tím něco zodpovědně dělat. Posteskla jsem si s každodenního života, že to všechno, co nás dnes obklopuje je velice nespolehlivé, poruchové, problematické, stále člověk musí něco dodatečně řešit, aby to prostě nějak víceméně fungovalo. Současná technologie je nesmírně závislá na dalších nepostradatelných aspektech. A ten tragicky obří výčet problému tím rozhodně nekončí. A diskuze plné urážek nejsou rozhodně na místě.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.5.2020 21:32 Reaguje na Nina Lambová
Lenže jesť musíte dnes aj zajtra aj pozajtra. Nie v budúcnosti za 20 či 50 rokov. Ale vás vlastne riešenia nezaujímajú. Vám je to jedno, len máte pocit, že človek enormne škodí prírode spaľovacím motorom a elektromotorom už škodiť nebude. K tej pare len toľko, že nikto nemusel našich predkov nútiť prestať používať paru, spaľovací motor bol lepší. Ak sú elektromobily lepšie, tak vytlačia normálne autá aj bez dotácii.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 01:24 Reaguje na Daniel Višňovský
Máte komplexy, že nemáte děti? V totmto případě je diskuze s vámi absolutně zbytečná. Od toho jsou snad psychiatři, přeji hodně štěstí.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:46 Reaguje na Nina Lambová
Spalovací motor určitě není slepá ulička. Pokud nepřežije příští léta, nazývejme jej raději vývojovým stupněm, i když osobně myslím, že s námi bude ještě velmi, velmi dlouho. Elektromobil není na začátku vývoje - elektromobil je starší než automobil se spalovacím motorem a dokonce drží některé první z rychlostních rekordů. Jenže se ukázalo, že je ještě nepraktičtější než automobil se spalovacím motorem, proto se nevyvíjel. A ani současný vývoj nedává příliš mnoho nadějí na brzké překonání automobilu (klíčové slovo: hustota energie).
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:34 Reaguje na Nina Lambová
Přečtěte si o těch penězích něco :-) Nevznikly uměle z něčího nařízení, ale spontánně, protože lidi potřebovali nějak vyčíslovat svoje vzájemné závazky. To je podstata peněz a funguje to v důsledku tak, že nedostatek peněz je plně ekvivalentní nedostatku lidí na provedení určité práce (nebo vyjádření "na tohle se vykašlu, svůj čas raději věnuji něčemu jinému").
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:32 Reaguje na
Takže, máte peníze, ale svět je absolutně zdevastován bezohlednou ekonomikou, nic kolem vás není, co uděláte...dobrou chuť. Je třeba se notně naučit číst mezi řádky, pochopiti psaný text. Ano, takový přístup mají všichni egoisté, proto je všechno kolem tak túze špatně. Peníze mají jen roli odměn, motivovat, řídit, stanovit pravidla, vyčíslit hodnotu. Ale rozhodně nejsou spravedlivě rozdělovány a jsou mnohdy důsledkem absurdních konfliktů. Nezřízených dopadů. Nemáte náhodou před jménem ing. Víceméně váš postoj se mi jeví. Když někomu dojde dech a cítí, že čemu věřil, může být zcela jinak, bezhlavě s rozčílením vše smete ze stolu na zem, poněvadž jiný pohled na věc nedokáže přijmout. A nepsala jsem, že by vznikly z nějakého nařízení. Mají jeden prostý důvod, rozdělovat společnost, brzdit vývoj, řídit tento svět. Taky si o tom něco přečtěte
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:40 Reaguje na Nina Lambová
Čtení mezi řádky není třeba, máme svobodu slova, jednu z nejlepších na světě, můžete to klidně říct přímo.

Zdá se, že se nakonec o penězích shodnem, že je to organizační prostředek ekonomiky. O jejich nespravedlivém rozdělení bych ale už polemizoval. Mně připadají rozděleny víceméně spravedlivě, podle toho, jakou měrou se kdo zapojí do ekonomiky a v kterém jejím místě. O rozdělení společnosti ale nemám ponětí - doufám, že tím nemyslíte rozdělení na ty co makají a ty co jen závidí :-) Druhá věc kterou netuším je, co s tím má společného to, že jsem skutečně kdysi vystudoval technickou vysokou školu :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:54 Reaguje na
Myslila jsem si to:-) A to jsem vážně jenom hádala.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:37 Reaguje na Nina Lambová
Ony se na technických školách neučí bezcenné bláboly, jako na školách z nichž se rekrutuje naprostá většina ekologických aktivistů.
Prostě, když něco sestrojíte, tak to musí fungovat, když něco postavíte, tak to nesmí spadnout. A okecat se to nedá.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 00:52 Reaguje na Jan Šimůnek
To byl sarkasmus!
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

17.5.2020 09:56 Reaguje na Nina Lambová
"Mají jeden prostý důvod, rozdělovat společnost, brzdit vývoj, řídit tento svět" znáte nějakou společnost která peníze nebo nějaký jejich ekvivalent nemá - a prosperuje? Komunizmus jsme nějak odtroubili - a jí se tak těšil že v hospodě pojím, popiju a odejdu.... Dotaz rádiu Jerevan: budou v komunizmu peníze? Odpověď č.1: Budou jenom peníze! Odpověď č. 2: No někdo je mít bude a někdo ne.... J.L.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:00 Reaguje na
Popírá někdo význam peněz v historii? Myslím, že řeč je o tisku současných (nových a nových) peněz. A že je tiskne (nebo snad i tisknou) soukromá společnost (světovou měnu) a tedy z ničeho má ohromné zisky, že jimi zaplavuje svět tak, že dluhy nelze splatit - a po současné epizodě to bude ještě několikanásobně horší... no peníze jsou dobrý prostředek rozdělování energie. Pěkný sen. Nikdy neplatil doslova, ale spíš je to čím dál horší.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 08:49 Reaguje na
A jsme u té krabice - peníze jsou nejlepší způsob, jak rozdělit energii - třeba k tomu, aby zdravotnictví pod náporem zkolabovalo (Itálie, Španělsko), jak nenakrmit hladové, jak vytvářet konflikty, jak cpát lidem nevyzkoušená "léčiva", místo abychom jim pomáhali udržovat svou imunitu NAVÝŠI - jo mj. největší posun ve zdraví populace neudělala léčiva, ale hygiena. A podívejte se na věk některých historických osobností (já koukal na vědce) z průběhu dějin - věk, kterého se dožili někteří i před pár stoletími nebyl vůbec špatný... Tím neříkám, že jiní nezkapali daleko dříve, ale ne až tak moc kvůli chybějící technologii, ale spíš kvůli hygieně, chudobě, válkám...
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:30 Reaguje na Nina Lambová
Bohužel, naprostá většina vznešených idejí, včetně těch ekologických, zhyne po konfrontaci s kupeckými počty.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 01:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Zas někdo neumí číst diskuze, ach jo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 09:51 Reaguje na Nina Lambová
To by mě zajímalo, jak "číst", aby z nesmyslů, které plácáte, vzniklo něco smysluplného.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 12:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, napadat člověka je zjevně lidskou doménou, to je snad jediné, co zvládá bravůrně. Je naprosto zjevné, že jste nepojal cíl mé myšlenky. Všemi vámi věhlasná technologie, nad kterou se tak rozplýváte, je víceméně jen nic podstatného. Určitě vše, co lidé vytvořili je absolutně spolehlivé, že. Hm... Tak teď, kdo tu plácá nesmysly!!! Trošku se zamyslete, proč druhé urážíte, když mají pravdu. Současná technologie není rozhodně dobrá, je každopádně velmi špatná. A o spolehlivosti se nedá ani mluvit. Každá věc potřebuje notnou údržbu, obsluhu, opravu, a notné další součásti k fungování. A teď, kdyby svět ochromil pád tělesa z kosmu, kde je ta vaše slavná technologie a tzv. pokrok...Takže se vraťte zpět ke čtení populárních časopisů o technice a raději nemyslete na věci, co by bylo, kdyby...
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:30 Reaguje na Nina Lambová
Kdyby došlo k takové nějaké katastrofě, tak přežijí jednak ryze přírodní kmeny typu indiánů v Amazonii (pokud to nespadne na hlavu zrovna jim) a vyspělá civilizace, která to zvládne pomocí hi tech. Vše ostatní půjde do kopru.

A mimo jiné i z těchto důvodů představují pro nás riziko.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Doplňuji:
A mimo jiné i z těchto důvodů představují pro nás ekologičtí aktivisté riziko.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 14:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Já si myslím, že se jich nemusíte zas tak bát:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 18:51 Reaguje na Nina Lambová
To se o nacistech říkalo taky. A o komunistech v podstatě rovněž.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 14:09 Reaguje na Jan Šimůnek
A na to jste přišel jako vlastní hlavou, nebo cizí (knihou, vygůgolováním, či jinými informačními zdroji) A ta vaše zázračná hi-tech jako existuje? Hm...:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 18:50 Reaguje na Nina Lambová
Ono stačí, když při / po takovém průšvihu bude k dispozici jaderná elektrárna.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 20:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak takový průšvich se může stát i při běžném provozu. Vždyť máme absolutně dokanalou technologii a pracijí s nimi jen ti nejvíce kvalifikovaní odborníci:-)
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:03 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, bohužel. Protože si necháme vládnout hodným sluhou/zlým pánem, kterého jsme vytvořili - a nakonec zbožštili.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:24 Reaguje na
Mnohem jednodušší výpočet napoví, že to pole 200 x 200 kilometrů by ani nestačilo zásobit ty fabriky, které ty panely produkují.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:07 Reaguje na Daniel Višňovský
Naprostá většina energie, která je na zemi (vynechám-li energii jadernou, termojadernou, anihilační) pochází ze slunce. Buď je naakumulovaná (a její masivní čerpání je časově omezeno), nebo je stále přicházející - bez ohledu na velikost plochy a způsob zpracování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 20:18 Reaguje na
Jistě. když napíšu "by uživily celé lidstvo" tak tím myslím, že by bylo bez proudu. Voni sou hlava, pane vachmajstr...
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:23 Reaguje na Pavel Hanzl
FVe panely 200 x 200 km by uživily akorát fabrčiku, která ty panelya vyrábí. Ale muselo by trošku tak asi z jedné poloviny globální spotřeby pomoci uhlí - žádný další užitečný výstup z toho není.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 01:41 Reaguje na Daniel Višňovský
Nejprve si to po sobě přečtěte, raději několikrát, těžko se to luští, samý překlep. Fotovoltaika je pouze jako alternativní řešení, vygůglujte si to, pane chytrý, než budete rozsévat své moudra.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:00 Reaguje na Nina Lambová
Fotovoltaika má smysl za určitých specifických podmínek (které u nás nejsou splněny) a v míře, která je na naše podmínky už dávno překročena.
Pokud by byla k dispozici dostatečná akumulační kapacita, bylo by to něco jiného. FV elektrárny by se daly stavět oddělené od sítě s tím, že by pumpovaly vodu do nějakých nádrží stovky m vysoko, a využívala se energie z těch nádrží dle potřeby sítě (tj. ve špičce zas vysokou cenu). Což se nedělá.
Měly by význam sluneční elektrárny, které by akumulovaly teplo (a opět se tato energie využívala dle potřeby), ale opět se to nedělá.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 13:55 Reaguje na Vaclav Sobr
Věřte, že jsou další možnosti a tzv. alternativy.
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:25 Reaguje na Nina Lambová
Nevěřím, dokud je aspoň nevyjmenujete.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:32 Reaguje na
Paní Lambdová posunula tu diskusi na úroveň víry. Muslimové věří v Alláha, křestané v Ježíše Krista, a paní Lambová v příchod dosud nespecifikovaného Technomesiáše, který zadarmo vyřeší všechny technologické problémy :)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:40 Reaguje na Daniel Višňovský
Nebuďte směšný, komu dochází rozum, začíná s urážkami. Jsem kdyžtak Lambová! To jsem nenapsala, zas jen lžete! Jen jsem tvrdila, že věda se zabývá prázdnou absurdní teorií. Vaše chování je naprosto neurvalé, když hned napadáte někoho s jiným názorem, který vychází z faktů, poněvadž jsem vám zbořila vaše představy o závratných technologiích současnosti, prostě nic velkého se nekoná. Něco pramalinko lidstvo vytvořilo, ale předně a jednoznačně cestou náhod a omylů. Což je zas fatálně málo. Nemyslíte. Tak mne prosím neurážejte, ani já to nečiním. Je to hrubé, a neurvalé primitivní chování. Každopádně neodpustitelné.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

17.5.2020 10:00 Reaguje na Nina Lambová
"věda se zabývá prázdnou absurdní teorií." kupř. kdysi jakýsi Galvani špekuloval nad cukáním žabích nožiček. Naprostý nesmysl že? No a jakýsi Fleming čučel do plesnivé Petriho misky...J.L.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:34 Reaguje na Jaromír Lukavský
Dnes by s tím měl problémy, protože je to v rozporu s normami EU. Mimochodem, lysozym objevil tak, že mu káplo z nosu na Petriho misku s bakteriemi. Opět něco v rozporu s "good laboratory practice".
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 19:43 Reaguje na
Zkuste na jednu přijít.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:31 Reaguje na Nina Lambová
Když mě chcete upozornit na nesprávnost mé úvahy, měla byste teď prinést nějaký odlišný návrh Vy :-) Zejména když už jste naznačila, že takový máte :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:25 Reaguje na
...a zrovna vám to každopádně nepovím.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:31 Reaguje na Nina Lambová
My se tu snad hádáme? Já měl za to, že hledáme nějaký konsensus...
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 01:51 Reaguje na
Myslel jste asi konsenzus. Jak chcete diskutovat o jiných možnostech, když jen druhého zkoušíte. To má být ten váš humor, žalostný. Vysvětlovat to nehodlám. Tací jsou prostě někteří lidé a odpověď si nezaslouží. Ale to víte rozhodně lépe než já, proč ne.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 18:28 Reaguje na Nina Lambová
Nejsou, respektive nikoli funkční. Jistěže můžete uložit nějakým "zeleným zákonem" veškeré populaci postavit si doma perpetuum mobile, ale skončí to krachem, asi jako politika "Velkého skoku" v Číně. A Green Deal je jen takové perpetuum mobile, trochu kamuflované.

MMCH nedávno jsem viděl článek a video, jak blbí (opravdu se tomu slovu nelze vyhnout) Němci odstřelovali chladící věže nějaké zrušené jaderné elektrárny. Faktem je, že kdyby ty věže natřeli na černo a dali do nich vrtuli se svislou osou, měli by permanentní větrnou elektrárnu, která by fungovala bez ohledu na intenzitu větru a prakticky 24 hodin denně. Nicméně oni včera pochodovali za Hitlerem a dnes pochodují za zelenými (což je prakticky to samé).
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale byly by. Ale jsou zatím záměrně odsouvány. Jak jinak. A není to úkol vhodný vědců, ne jen zahrňovat svět absurdními domněnkami.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:49 Reaguje na Nina Lambová
Co by bylo? To perpetuum?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:57 Reaguje na
Mno...nenechte se vysmát, tak najivní rozhodně nejsem, ale víceméně je to reálné. Tak proč jedna velice známa světová automobilka před mnoha lety se pustila do elektromobilů, a najednou tento koncept byl anulován? Vozy byly okamžitě odkoupeny automobilkou zpět a zničeny. Mno, co dodat, určitě není vidět za tím žádný jiný záměr.
Odpovědět
ig

16.5.2020 21:21 Reaguje na Nina Lambová
Ty ev byly tak poruchové, že tohle přišlo jako nejméně špatné řešení, než pořád řešit reklamace nebo čelit žalobám. Tohle už pominulo, ale baterie jsou pořád tak problematická věc, že se do toho pořádně nikomu nechce. Sám jsem vážně přemýšlel, že si koupím Teslu, dokonce jsem ji měl půjčenou, ale jako první i druhé auto je to nedostatečné a jako třetí auto do města příliš drahé. Takže jsem taky vycouval a taky kvůli baterkám.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 22:30 Reaguje na
Ev měl technické potíže, poněvadž byl ve vývoji. A myslím si, že rozhodně mohli na něm trošku víc zapracovat. ale, to už je minulost. Teslu bych vám rozhodně nedoporučovala.
Odpovědět
ig

17.5.2020 17:39 Reaguje na Nina Lambová
Já bych bral jedině Teslu, konkrétně model S. Když už bych měl auto plné nevýhod, tak ať má aspoň jednu komparativní výhodu proti ostatním a to je zrychlení. Do města ideální. A mimo město bych si s tím stejně netroufl. Problém je ta cena. Nemám sice úplně hluboko do kapsy, ale auto jen na hraní si dovolit nemůžu.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 21:16 Reaguje na
Myslím si, že tlacháte nesmysly. Vy si určitě Teslu nekoupíte. Tesla není dobrá alternativa cena vs. kvalita.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 22:47 Reaguje na Nina Lambová
Vážená paní:
Dokud se to dotuje a současně vnucuje lidem nebo institucím, tak se vyplatí to vyrábět. Podnikateli je úplně jedno, jestli vyrábí pro ekology elektromobily nebo pro nacisty Zyklon B, důležitý je zisk.

To věděl už Karel Čapek dávno před druhou světovou válkou kdy vložil vynálezci Markovi v románu "Továrna na absolutno" slova, určená podnikateli Bondymu: "Ty to prodáš, i kdyby z toho padali čerti".
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 23:23 Reaguje na Jan Šimůnek
A co jsem asi psala, tady se nečte diskuze? asi ne.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 18:55 Reaguje na Nina Lambová
Vyráběli to prostě s očekáváním zisku z nucených nákupů apod. Pak se ukázalo, že je to natolik k ničemu, že se k tomu lidé donutit nedají, a tak to zase odpískali.

MMCH kdosi tu na Ekolistu před časem spočítal, že (rachlo)nabíjecí stanice, která by měla mít obslužnost srovnatelnou s průměrnou benzínkou (počet aut za hodinu), by musela mít příkon jako průměrné okresní město. Čili už jen tohle by byl obrovský problém (a další by jistě byl, odkud tu elektřinu vzít).
Odpovědět
MG

Milan G

16.5.2020 14:24 Reaguje na Nina Lambová
Máte nějaký důkaz, nebo jste u toho když ty automobily jezdí bezdůvodně sem a tam?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 15:06 Reaguje na Milan G
Ruku na srdce, mnohá činost by se rozhodně obešla bez přibližovadla. Od cestování jsou tu i jiné možnosti. A věřte, nebo radši ne, že v mnohé míře se automobily využívají zbytečně, jen jako pohodlí, či zkrácení času. A když takto uvažuje většina lidí, nesmíme se divit, že jsou města naprosto nehorázně přeplněna dopravními prostředky. Vy jste nikdy určitě své přibližovadlo nevyužíval zbytečně, nebo marnivě, že. Občas by stálo se zamyslit, jestli by se dalo vyřešit cesta někam bez použití vlastního automobilu. Ale to by se muselo zas se příliš zamyslet, používat rozum a říká se, myšlení bolí. Proto raději většina lidí nemyslí a zvolí svou pohodlnou alternativu cestování kamsi nikam svým automobilem.
Odpovědět
ig

16.5.2020 17:54 Reaguje na Nina Lambová
Inu, tady asi bude názorová nejednotnost. Pro mě není použití automobilu pro pohodlí a už vůbec ne pro zkrácení času na cestě zbytečné, vždyť právě proto jsem si ho pořizoval. A byl jsem za něj ochotný zaplatit ty nemalé peníze, protože čas je pro mě důležitý a pohodlí koneckonců také není k zahození. Pokud volím auto tam, kde bych mohl použít veřejnou dopravu, má to i další důvod, silnější než nechuť myslet - nechci sdílet při cestování prostor a cestovní plány s dalšími lidmi.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 18:31 Reaguje na
Názorová nejednotnost občas bývá. Ani jste nenapsal podstatu vašeho dopravního prostředku, jestli je to citlivější forma alternativního pohonu, nebo vaše vozidlo jezdí na fádní pohon, o jejimž negativní hloubce se dá převelice polemizovat. Myslela jsem notnost použití dopravního prostředku, tak jako se často zamyslet, jestli splodiny neotravují ostatní účastníky, tím myslím i chdce, kteří jsou nuceni dýchat splodiny vašeho automobilu. Hlavně lidi zajímá, že velikost automobil se neustále zvětšuje kvůli bezpečnosti, avšak výsledky jsou naprosto zdrcující, víceméně žádné, vše je jen o lhaní veřejnosti a slepé nevědomé důvěře a konzervativním přístupu.
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:44 Reaguje na Nina Lambová
Podstatou mého nedávno nového vozidla je tepelný motor s vnitřním spalováním pracující v tzv. Dieselově cyklu. Označení dle výrobce 5.0 tdi.

A skutečně, máte pravdu, vozidlo je o 98 mm delší než předchozí typ stejné modelové řady. Výsledek ovšem není zdrcující, zmíněné vozidlo je velmi pohodlné, dostatečně rychlé (absolutně i v první derivaci) a rozhodně jím nejsem zdrcen.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 18:58 Reaguje na
Takže nic převratného. Takzvané hození nového pláště na ten starý. A to zdrcující jsem myslila v jiných souvislostech, řeší se deformační zony, ale jsou materiály, které by dokázaly mnohem účiněji ochránit uživatele vozidla, případně i chodce. Takže, ač je vozidlo delší, mnoho bezpečí, jak pro svého majitele, tak pro okolí moc neposkytuje. Jen jde o vzhledovou iluzi.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:49 Reaguje na
Nechci vám kopat do báboviček, ale žádný vyráběný vz neměl označení 5.0 tdi. Jak Phaeton, tak Tuareg, které měly 10 válcový tdi motor, měly označení V10 tdi. A jsou to minimálně 10 let staré plečky :)
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:05 Reaguje na Daniel Višňovský
Původně to měl být lehce žertový, technicizující vyjadřovací styl, abych správně reagoval na květnatý styl dotazu :-) Jedná se samozřejmě o Audi Q8 s uvedeným motorem, ale o autech se můžeme bavit kdekoliv jinde, tady na to asi není ten správný prostor :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:14 Reaguje na
To rozhodně
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 23:57 Reaguje na
Myslel jste tedy Audi Q8 50 TDI quattro, asi. Nerozumím vašemu hůmoru. Takže, jak se podotkla, lidé se prostě nezmění! A nevzdají se svého pomyslného pohodlí. Mimo to, nic moc. Jen lituji chodce, který musí za vámi přeběhnout přes přechod. Proto v mnohých velkoměstech lidé nosí roušku i před pandemií. A celkem to pomáhá i zde.
Odpovědět
ig

17.5.2020 00:25 Reaguje na Nina Lambová
Nevadí, že nerozumíte mému humoru, tak trochu jsem to předpokládal, takže mi to nezpůsobilo šok.

Jinak rouška před NOx neochrání.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 01:01 Reaguje na
Ale věřte tomu, že to víceméně pomáhá, pořád lepší něco, než nic. Vy rozhodně neřešíte splodiny vašeho automobilu, tak maximálně na stk. To je hned poznat. Při vašem vzdělání a způsobu humoru.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:17 Reaguje na
No s plyny asi rouška moc neudělá, ale se sazemi zjevně ano. A mikročástice jsou často problém větší, než plyny.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 02:13 Reaguje na Daniel Višňovský
Raději si něco vygůglujte, když chcete se zapojit do diskuze. Tak si raději hrajte na tom svém písečku a nezlobte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:01 Reaguje na
Carnotově cyklu.
Odpovědět
ig

17.5.2020 14:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Dieselův cyklus je taky správně, Carnotův cyklus je hlavně teoretická konstrukce bez vztahu ke konkrétnímu technickému řešení.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 18:56 Reaguje na
OK
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 18:30 Reaguje na Nina Lambová
Koronavirus jasně ukázal, že auta jsou výhodnější než nějaká ekokomunistická hromadná doprava.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase nálepkování, vymýšlení nových (samozřejmě vše vysvětlujících) výrazů... A to tvrzení je důkazem? Nebo jen plácnutím názoru? Jestli jste technik, zjevně jste musel na školách mít různá měření. Vždy se uvádí podmínky, za kterých je měření uskutečněné. Taky se - při tvorbě hypotézy - stanovuje, hodnotící kritérium - v čem je tedy auto lepší, než hromadná doprava? Asi jste myslel v šíření nákazy. CHe, ano, ale hospody, pracoviště typu open source... tuto výhodu určitě potřou - tedy nula od nuly pojde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:05 Reaguje na Lubomír Prokeš
Ono stačí to, že v tom autě sedí spolu prakticky jen lidé, kteří se setkávají i při jiných příležitostech (takže jako prostředí k přenosu nákazy je prakticky bezvýznamné), zatímco v MHD se setkáváte v uzavřeném prostoru s lidmi, se kterými byste se jinak nesetkal, a může se tem přenést kde co. Kdyby nebyl koronavirus, stačil by problém TBC. A to ještě můžeme být rádi, že skoro nemáme lepru.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 12:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Jistě, já pochopil, jak to myslíte a reagoval, že je to ale zbytečné odsouzení MHD, jestliže se v ní půl hodiny mačkám - že to vyrovná hospody, kde člověk vysedává a plká/prská a - no koukám, že jsem psal open source, místo open space - no holt je vidět, na co myslím.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:51 Reaguje na Nina Lambová
Města jsou nehorázně přeplněna dopravními prostředky,protože každej vidlák, kterej do toho města jezdí dělat nějakoupodřadnou práci, zastává stanovisko, že on přeci není socka, aby jezdil sockou. Také si všiměte, že večer je těch aut ve měwstech podstatně méně.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:23 Reaguje na Daniel Višňovský
Ano, proto také jako rodilý Pražák odkládám cesty na dobu mimo dopravní špičku, pokud je to možné. Ale města (evropská města) vznikla jako koncentrace lidí právě z důvodu snadné a rychlé dopravy. Snadná doprava s krátkými průměrnými vzdálenostmi je přímo princip města, ať je to starověký Řím nebo dnešní Praha, bez ní by nemělo město smysl a mohli bychom se rozprchnout do rozplizlých předměstí.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 22:36 Reaguje na Daniel Višňovský
Máte nevýdanou schopnost všechno absolutně překroutit. A váš pohled mne taky o vás mnohé prozradil. Nemluvě o vaší smělé myšlence.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:28 Reaguje na Daniel Višňovský
Vidlák, podřadnou práci, socka ... s Vámi je radost mluvit :)
Ona situace kolem koronaviru může ukázat spoustu naprosto protichůdných věcí.
Odpovědět
ig

16.5.2020 18:24 Reaguje na Nina Lambová
Když už jste to začala, tak by se místo mělo najít. Neházejte to na hrb odborníkům a vědcům, pokud se má něco řešit, chci to řešit sám a ne se obracet na někoho třetího, zejména ne odborníky v oblasti životního prostředí, o jejichž kompetencích zhusta pochybuji :-)

Pokud je Vaše řešení správné, mělo by zůstat správným i když se mi nebude líbit :-) Tak funguje věda založená na důkazech.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 18:46 Reaguje na
Ono v tomto prostředí nejen se mi špatně píše, neboť je to pro mne nastaveno velice nevhodným způsobem. Ale, když můj názor dočtete, najdete kupodivu náznak odpovědi, že by se měl zamyslit každý sám nad sebou, což málokdo to učiní, natož udělá vstřícný krok. Prostě zas absolutní nesmysl, tak proto tu není místo na řešení. Pravda se nikdy nebude nikomu líbit. Věda, že tzv. funguje na důkazech? Ale kdeže. Pouze na dlouhodobém pozorováním, na tzv. dopadu. Ale, co dál, už absolutně neřeší, otočí list, a opět řeší něco tzv. nového. A není to víceméně pravidlo, že se věda nesčetněkrát pomýlila. A to měli tak krásně vědecky vypracované a podložené, a ejhle. Chybička. A zas je všechno zcela jinak. Věda, badatelé, odborníci sestavovali dobu a veřejnost je přijala jako motor rozkvětu, v dnešní době jen spekulují. Asi jim dochází invence.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

16.5.2020 19:48 Reaguje na Nina Lambová
Matematika JE věda, a funguje na důkazech. A to prosím není obyčejná věda, ale královna věd. Naopak, spousta pavěd, třeba ekologie funguje na ideologických předpokladech a víře.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:35 Reaguje na Daniel Višňovský
A co jsem asi psala, že je všechno tak nějak špatně. Ekologie má hledět dopad na přírodu a prostředí. Matematika je víceméně věda, ale pročpak vědci tolik chybují, ač to mají matematicky dokázáno jako zpětná vazba jejich domněnky.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 01:04 Reaguje na Daniel Višňovský
Špatně:-)
Odpovědět
ig

16.5.2020 19:52 Reaguje na Nina Lambová
Prostředím myslíte redakční systém nebo to, že s Vámi občas někdo nesouhlasí? Pokud to druhé, můžete psát někde ve facebookové skupině, kde jsou všichni zajedno, ale nepočítejte, že se v takovém prostředí doberete pravdy. Takhle to nefunguje, názory i řešení se tříbí konfrontací názorů.

Zamyslet se nad sebou ok, ale ten vstřícný krok má vypadat jak? Vždyť neznám ani cíl ke kterému by měl směřovat :-)

Ad věda - opravdoví vědci dělají v problému směru kauzality pCO2 vs. změna klimatu to jediné co mohou: říkají, že nemají důkazy ani pro jednu z variant. To ostatní jsou jen politici a pozéři, kteří si vědu berou darmo do úst. Pro mě to žádná degenerace vědy není, ta pořád funguje jak má :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:44 Reaguje na
Tak si to několikrát přečtěte, možná to pochopíte. Nechápu, proč do diskuze pletete nějaký facebook. To, že na moje názory se snese velký nesouhlas jsem již zvyklá. Jen jsem podotkla, co si o tom myslím. A nesnáším lidi, kteří myslí za druhé. Vždy je to chybné. A věda je vskutku jen teorie. A vývoj technologií je velmi diskutabilní, a každopádně velice záměrný. Zamyslete se nad tím.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:53 Reaguje na Nina Lambová
Ptám se, protože ani po několikerém zamyšlení nevím co myslíte tím prostředím. Kdybyste to řekla rovnou, nemusel bych vymýšlet hypotézy o facebooku. Ale stále jste to ještě nenapsala a číst mezi řádky nechci, vede to mylným domněnkám (viz ten facebook).
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 21:03 Reaguje na
Nuže dobrá, myslila jsem vskutku toto nevábné textové prostředí, které se neustále zmenšuje a pakliže změním podstatu podnětu se závislosti na přísudek a neopravím tak přísudek, jsem okamžitě napadena diskutující osobou. Toť vše. Stačilo se jen podívat na dřívější komentář s jistým Danielem Višňovským.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:10 Reaguje na Nina Lambová
Ono stačí, když vám tohle dělá problémy, si ten příspěvek napsat v nějakém textovém editoru a do diskuse přenést copy - paste. Shoda podnětu s přísudkem je dost problém, protože to spell-checker nezachytí, ale mohu vás ujistit, že s tím mají problémy i naši studenti při psaní diplomek a bc. prací.
A překopávání textu, kdy se změní osoba podnětu, to je docela problém pro kohokoli, kdo píše nějaký tvůrčí text. Znám to velice dobře.
Mě navíc trápí blízkost kláves y a, protože je občas překlepnu (a většinou to spell-checker nechytí).
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 12:45 Reaguje na Jan Šimůnek
A to je ta vaše zázračná a jedinečná technologie, klávesnice na rychlé psaní nereagují, nastavení může být pro někoho nevyhovující. Neustále člověk musí zápasit jak s technologií, tak s hlupáky. A vašim studentám přeji hodně trpělivosti (s vámi). Prostě, nic není dokonalé:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:39 Reaguje na Nina Lambová
Pokud vám počítač zaostává za klávesnicí, máte nějaký problém s operačním systémem nebo konkrétním programem.
Na klávesnici se dá v principu psát rychleji, než co člověk zvládne (proto také operátorům u PC hrozí vznik syndromu karpálního tunelu právě z rychlého psaní).

Takže asi máte něco špatného s počítačem. Mě se to stává, když mi jede v tahu několik týdnů (mám už starší ntb, který mi naznačuje, že by některý z následujících startů už nemusel zvládnout), a v této situaci pomůže restart.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 14:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Já vám ale rozumím, zavádějící řeč, žena prostě nesmí diskutovat o technologií, jak konzervativní. Je vidět, že jste odborník, svoje písíčko bych vám rozhodně nesvěřila. A zas jste pojal pointu zcela špatně.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 15:37 Reaguje na Jan Šimůnek
A to je ta vaše zázračná technologie. Teď se převedla do praxe, a ejhle, neustále cosi nefunguje, neustále se člověk potýká s problémy, ale nejprve jste ji vynášel až do oblak. Nějak měníte názor. Já rozhodně svůj názor neměním. Ještě nějaký důkaz o té vaší věhlasné dokonalé pezchybné technologii. Prosím:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 19:00 Reaguje na Nina Lambová
To, že něco konkrétního, a zejména v souvislosti s neadekvátní obsluhou a údržbou, nefunguje, nemá žádný vztah ke kvalitě techniky / technologie jako takové.

U toho PS preferuji Linux, právě proto, že se nemusím neustále tolik divit, co tam zase soudruzi pomrvili (jako v případě Windows).
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 19:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Z vás úplně odbornost na technologie čiší, nebo to je něco jiného:-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 20:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Jinak bravůrně mlžíte. Jak je někde problém, tak se to svede hned na něco jiného, nejlépe na uživatele. Takže veškerá současná technologie je dle vás absolutně bezchybná, a pakliže nastane problém, technika/technologie v tom rozhodně nefiguruje. No z vás padají přímo perle. No hned je vidět, že jste odborník na slovo vzatý :-)))
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.5.2020 09:04 Reaguje na Nina Lambová
Uvědomte si laskavě, že technologie je dnes natolik vyspělá, že je možné ji do jisté míry přizpůsobovat individuálním nebo skupinovým vlastnostem uživatelů.
A pak se snadno může stát, pokud jste nějaký atypický uživatel, že máte problémy. A větší, než v době, kdy takové přizpůsobení nebylo možné.
S redakčním systémem nic nenaděláte. Pokud vám vadí psaní do něj, radu jsem vám poskytl.
Pokud máte problémy se svým počítačem, musíte je buď řešit sama (a seznámit se dost podrobně s těmi "nedokonalými" technologiemi, prostě RTFM), nebo si zaplatit nějakou firmu, která to bude řešit za vás.

Doby, kdy si sedlák ze dřeva vyřezal a sestavil nářadí a pak šel s pytlíkem zprohýbaných hřebíků za kovářem, který mu z nich vykoval hranu na rýč a pluh, jsou už pryč. Doufejme, že nenávratně.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 02:21 Reaguje na
A to jste prý ing. Vlastně, jak jinak. Umění číst mezi řádky nemůže vést k chybám, špatně jste to pojal. A nevnucujte svůj egoistický postoj druhým a zamyslete se sám nad sebou. Takže neznáte cíl, hm.... podívejte se na sebe a pak to možná pochopíte, proč to tu bude všechno tak nějak špatně. Na zrcadlo zapomeňte, zkuste to jinak. To je jen poznámka, aby jste nebyl z toho zas tak zmatený.
Odpovědět
ig

17.5.2020 17:41 Reaguje na Nina Lambová
Zkoušel jsem se na sebe podívat, bez zrcadla smartphonem, stranově převráceně i normálně a furt nic :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 18:12 Reaguje na
Jste jako vědec, stále tápe, a stále tápe... a když na něco přijde, tak to stojí za to, protože je to zas absurdní.
Odpovědět
ig

17.5.2020 18:22 Reaguje na Nina Lambová
Jen rýpete a neposkytujete informace :-) Kdybyste napsala rovnou, proč je všechno špatně, ušetříme si diskusi :-) Samozřejmě, že tvrzení ve smyslu, že věda je jen prázdná nádoba nestačí, je potřeba říct co konkrétně v tomto případě nezvládla a jak by to mohla zvládnout ne-věda.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 21:29 Reaguje na
Já si nezačala:-) Všechno obracíte. A nepokusil jste mi ani odpovědět. Berete problematiku na lehkou váhu. Co dodat. Vy jste tu odborník:-)))Věda je teorie o absurdnu, řeší nepodstatné nad podstatným. A nelámejte si nad tím raději hlavu, při vašem vzdělání:-)A o nádobách jsem nic nepsala. A pakliže se budete trošku namáhat, tak jsem víceméně nějak na to už v diskuzi odpověděla...zkuste trošilinku výše zaostřit, záleží, jak velký máte monitor a rozlišení stránky:-)
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 09:46 Reaguje na
No vynechám rozbor toho, co je věda (a že věda úpopřela vlastně samu sebe - třeba v dvouštěrbinovém experimentu).
Mnohdy sama "věda" tvrdí protichůdné věci. A sami lidé (včetně vědců) v běžném životě operují s domněnkami, jako by to byla pravda. Krásným příkladem ze života je třeba představe "vydýchaný vzduch". Používá jej dost lidí - co to ale vlastně je? Je tu málo kyslíku - je to pravda? Vdechujeme vzduch, který má cca 21% kyslíku, vydechovaný vzduch jej má jen o tři čtyři procenta méně,. mísí se s okolním vzduchem... tedy poměr kyslíku se moc neliší. Hlavní rozdíl je obsah CO2, ten se několikanásobně zvyšuje. A my jsme nuceni se nadechnout ne kvůli nedostatku O2 v plicích a krvi, ale spouštěčem je vyšší obsah CO2. Takže vyšší level: Vysoký obsah CO2 způsobuje únavu... ale ani toto není pravda. To, že sycení krve kyslíkem se liší minimálně, ať jsou vnější podmínky hodně rozdílné - je dávno známo. To, že se z krve kyslík uvolňuje do tkání tím víc, čím VYŠŠÍ je koncentrace CO2 v krvi, je také cca 100 let známé a učí se v 1. ročníku na medicíně. Přesto si lidé myslí, že "vydýchaný vzduch" je to, co způsobuje únavu, dokonce se dělají experimenty, vytvářejí hypotézy, jak "vydýchaný vzduch" sníží intelektuální výkon... zatímco viníkem je MAadaptace ne tento vydýchaný vzduch.
Podobně "vědecký přístup" vede k podávání léků na "horečku", i když většina soudných lidí ví, že horečka je fyziologický proces, který podporuje obranu organizmu. A co víc, lékaři se to dokonce učí a přesto většina naprosto bez hnutí brvy předepisuje "léčbu" antipyretiky. Běžte se s "vědeckostí" vycpat - a to říkám jako technik.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

17.5.2020 12:58 Reaguje na Lubomír Prokeš
To jste si mohl odpustit, přednáška na diskuzním fórum. To tu ještě nebylo:-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:44 Reaguje na Lubomír Prokeš
Vydýchaný vzduch se liší hlavně vlhkostí a pachovými látkami, nicméně signalizuje vyšší riziko přenosu respiračních nákaz (čím silnější a rychlejší výměna vzduchu, tím je toto riziko v místnosti menší).
Horečka přes 41 stupňů se musí srážet, protože hrozí riziko přehřátí nad úroveň odolnosti organismu (někdy při 42 - 43 stupňů se denaturují nejcitlivější bílkoviny lidského těla). Jistě je to obranná reakce, ale na přemrštěnou obrannou reakci se dá zemřít velice snadno - viz třeba smrt na šok.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

18.5.2020 06:06 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě - nepsal jsem o horečkách nad 40, je vidět, že záměr je hlavně spor. A pokud jde o "vydýchanost" nepsal jsem o infekci. Nenabádal k nevětrání - jen ukazoval, že mnohdy všeobecně (a často i odborně) přijímaný úzus nemusí být pravdivý. Ale zdá se, že je debata zbytečná - jak jem psal, jde spíš o to se přít.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.5.2020 14:12 Reaguje na Lubomír Prokeš
To, že by ve vydýchaném vzduchu bylo méně kyslíku a více CO2, není žádný odborný úzus. A už někdy v 60. letech minulého století (možná i dříve) to součástí nějakého odborného úzu rozhodně nebylo, bez ohledu na to, zda to nějací "odborníci" stále tvrdili.
I studentům pedagogiky jsme vtloukali v rámci školní hygieny, že tomu tak není, ale že je to signál aby větrali, a to nikoli z důvodu udušení se žactva, ale přenosu infekcí. Konstatovali jsme (dávno před rokem 1989), že v některých oblastech ČSSR může mít "vydýchaný" vzduch ve třídě lepší parametry (z hlediska chemických škodlivin) než na začátku hodiny po větrání o přestávce (naměřily to některé hygienické stanice), protože děti poslouží jako biologický filtr a ten vzduch pročistí (uvádím jako kuriozitu, nicméně to reálně zjištěno bylo).

S tou horečkou je to rozhodně složitější a zejména u dětí se stane poměrně snadno, že vyletí k těm 40, 41 stupňů, kde už se to musí zastavit a nečekat, jak vysoko teplota ještě vyleze.
Jako doktor na táboře jsem se takových situací vždy bál (navíc je to komplikované u dětí tím, že některá antipyretika se jim nesmějí dát) a snažil se horečku vyřešit raději už někde mezi 39 a 40 stupni.
To samé u svých dětí, když byly nemocné.

Navíc horečka může vzniknout i jako side-effect léčby. Např. po podání penicilínu ji může vyvolat rozpad bakterií způsobený léčbou (penicilíny likvidují buněčné stěny bakterií, ty popraskají a uvolní se z nich pyrogeny) a v této situaci horečka žádný léčebný efekt nemá.
Stejně tak v případě podání jiných antibiotik nebo chemoterapeutik nemá význam pacienta ještě oslabovat horečkou, pokud tato léčba zabrala.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

16.5.2020 11:51 Reaguje na Nina Lambová
Také jste zaznamenali, že v době největšího útlumu české ekonomiky zde téměř ani nekáplo?
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 12:05 Reaguje na Karel Tejkal
Fatální dopad lidské činosti na prostředí není dlouhodobé, ale trvalé. Na jedné straně stojí nezřízený negativní dopad člověka na prostředí, na druhé straně stojí pochody, které nelze odvrátit. Mají jen svou pravidelnost a podstatu. Ekonomika se zde zastavila, a přesto mnohé firmy přes zvýšená opatření to zvládla a nepřetržitě fungují. A ekonomika v jednom státu je zcela závislá na ekonomice ve světě.
Odpovědět
ig

16.5.2020 17:48 Reaguje na Karel Tejkal
Ne (Praha, plná nádrž na dešťovku).
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 18:52 Reaguje na
Fakta nemají důvod potěšit, když se zásadně odvijí od negativní činností člověka na své prostředí.
Odpovědět
ig

16.5.2020 19:57 Reaguje na Nina Lambová
Fakta jsou nezávislá na tom, zda z nich má někdo radost nebo ne. Fakt je, že u nás pršelo hodně. Tím netvrdím nic o suchu, z jednoho případu se nedá na nic usuzovat. Pouze připojuji k tématu své místní pozorování :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:16 Reaguje na
A co jsem asi psala?! A nepsala jsem rozhodně o dopadu, ale o příčinách. Někdo by se měl naučit číst...
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:26 Reaguje na Nina Lambová
V tom případě bohužel musím přiznat, že nevím, co jste psala. Už tak jsem z toho tu informaci musel poněkud lovit :-)
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 20:49 Reaguje na
Proto jsem proboha psala, že to textové prostředí je nevyhovující a velice matoucí. Jsou diskutující prostředí, kde je to přehledné.
Odpovědět
ig

16.5.2020 20:57 Reaguje na Nina Lambová
Aha, tak to mě nenapadlo. Já jsem zvyklý se vyjadřovat textem a rozvětvený thread mi přijde jako docela dobrá diskusní platforma. Snad jen, že se tu nedají opravovat překlepy, ale s tím se snad dá žít.
Odpovědět
NL

Nina Lambová

16.5.2020 21:13 Reaguje na
To se vám tedy omlouvám, při vašem vzdělání. Znám rozhodně lepší. Ale asi není doba vše jen kritizovat, když víceméně nic pořádně nefunguje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 10:44
Je třeba si uvědomit, že "boj proti oteplování" si propachtovali lidé, kterým jde jen o kapsování se, nikoli o klima. Proto také nemají problémy s prosazováním opatření, která zvyšují produkci CO2 (což je nepřímým důkazem toho, že si jsou sami vědomi toho, že je to celé jen podvod). Ostatně, "climategate" dokazuje to samé.

Autory bych doplnil ještě v tom, že i vítězství Bolsanara v Brazílii patří do stejného ranku jako vítězství Trumpa, stejně tak u nás vítězství Zemana a podpora Babiše. A, pochopitelně, nepatrné preference zelených.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 11:00 Reaguje na Jan Šimůnek
No myslím si, že spíš zapřaháte koně za povoz. O důvodech nechci spekulovat. Není to spíš tak, že "boj proti oteplování" byl těmito lidmi zneužit? No a přesně podle principu projekce (znáte Junga?) se antiklima (a daleko delší dobu) zneužívá - no a jsme zase u toho - k zisku (za každou cenu). A kolem toho plápolá (zrcadlově) spousta lidí, kteří se sebou nechávají mávat v jednom nebo druhém extrému. A rozdíl mezi nimi? No lidstvu by prospělo alespoň krapet sebereflexe. A trochu té "vědy" (konkrétně mám teď na mysli vědy měkké - třeba právě toho Junga).
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:45 Reaguje na Lubomír Prokeš
Je otázka, zda se u této fikce vůbec dá hovořit o "zneužití".
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

18.5.2020 06:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Teď Vám moc nerozumím, myslím že jste si právě na zneužívání stěžoval (a pak to popřete?)
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.5.2020 14:17 Reaguje na Lubomír Prokeš
Asi si nerozumíme terminologicky:

Pokud někdo hlásá nesmysl a já to nějak využiji, dá se hovořit o "zneužití", protože jsem využil něco, co existovalo nezávisle na mě.
Pokud někdo hlásá nesmysl a současně ho přímo využívá (jeho dopad na veřejné mínění atd.) slovo "zneužít" bych nepoužil.

Dobře, jako autor pěti románů a nějakých dalších textů s určitými uměleckými ambicemi a snahou o kvalitu jazyka jsem asi trochu deformovaný.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 11:37 Reaguje na Jan Šimůnek
No, sice nevím, k čemu je diskuze o pojmu zneužívání v tomto kontextu, ale budiž, jaké slovo byste použil?
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 12:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Jako člověk, píšící romány a zakládající si na vyjadřování, se pokuste vyjadřovat jasněji - co je fikce?
Fikce je to, že CO2 se podílí na oteplování? Nebo je fikce to, že je to hlavní "viník"? Nebo je fikce hospodárnost některých opatření? Nebo co je fikce?
A taky nevím, zda člověk, který opakovaně ve velké části odpovědí (nemluvím o odpovědích mě - to se držíte) po věcné odpovědi použije pejorativní oslovení, chce věcně diskutovat, nebo něco jiného.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.5.2020 14:11 Reaguje na Lubomír Prokeš
Fikce je, že je CO2 hlavní nebo dokonce dominující viník. Některá "zelená" opatření jsou fikce v tom smyslu, že, dovedena do důsledků, produkci CO2 ekonomikou, potažmo energetikou, zvyšují.

Celý oteplismus je více-méně nástroj mocenského boje, uplatňovaný novou totalitou, která se od těch předchozích (fašismus, nacismus, komunismus) liší téměř jen barvou vlajky.
"Nadcházející katastrofa" je asi stejně věrohodná, jako "celosvětové spiknutí Židů", o kterém blábolil Hitler (a v reálu mu šlo jen o majetky německých Židů, případně Židů v satelitech a na okupovaných územích, od továren až po ty zlaté zuby, "těžené" na outputu z plynových komor).
Náš postoj k ekologickým aktivistům a organizacím (i k tomu, co hlásají) by měl tuto analogii zohledňovat.

Jistěže jsou lidé, kteří v tom vidí zisk za "každou", tedy i silně morálně pochybnou, cenu, nicméně ti by si měli neustále opakovat to, co údajně říkali Robespierre a spol. krátce před popravou: "Revoluce požírá své děti". Protože právě tak mohou dopadnout.

Toho, abych někoho dehonestačně oslovoval, se cíleně snažím vyvarovat a doufám, že se mi to daří (jiná věc je, že nemám problémy s pojmenováním blbosti odpovídajícím jménem).
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak vidíte, o kolika fikcích, pane autore píšete. A při tom jste psal o "této fikci" - tj. v jednotném čísle. Co kdybyste byl trochu konzistentní a když si nepamatujete, co jste psal, tak si to alespoň přečetl - teď jsem se pokusil Vám přiblížit ve Vašem osobně agresivním přístupu, ale vím, slabý odvar... No pravděpodobně s Vámi nebudu už mrhat svým drahocenným časem, už mě začínáte nudit. Je to pořád dokola.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:26 Reaguje na Lubomír Prokeš
Domnívám se, že komplex dílčích fikcí lze označit za "fikci". Zvlášť když fungují více-méně synergicky a jsou vzájemně provázány nejrůznějšími mechanismy.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:42 Reaguje na Jan Šimůnek
No o pojmenovávání blbosti tedy většinou nejde, většina lidí by například - na rozdíl od autora pěti románů - pochopila, co jsou očividné překlepy (jinde v textu). Takže jestli vše, co píšete máte tak smysluplné a promyšlené, tak nezbývá, než se smát.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.5.2020 10:54
V článku je pár faktických chyb, např.:

1) IPCC nikoho k ničemu s klackem v ruce nenutí;

2) S vodní párou IPCC počítá a i se jí zabývá, viz.:
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/TAR-07.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

3) Argumentujete článkem pana Kalendy, jehož metodika a výsledky jsou ale stále neověřeny.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

16.5.2020 11:15 Reaguje na Petr Eliáš
Už bod 1 je lež jak věž.
Viz přidělování výzkumných grantů, na kterých jsou dnes vědci většinou existenčně závislí, jen "vědcům" s tím správným alarmistickým názorem.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.5.2020 11:23 Reaguje na Radim Polášek
To je jen vaše domněnka.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 18:30 Reaguje na Petr Eliáš
To je naprostá realita.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

16.5.2020 20:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdyz to tvrdíte zrovna vy, tak určitě. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:14 Reaguje na Petr Eliáš
Prostě na cokoli, co je spojeno s "globálním oteplováním" se snadno sežene grant a je vysoká pravděpodobnost, že vám z toho vezmou publikaci, i kdyby to měl být nonsens typu "vliv globálního oteplení na poluci u mravenců".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 12:48 Reaguje na Radim Polášek
Omyl. Velké granty přidělovaly taky ropné společnosti (BP a především Rusko) ale problém byl, že chtěly výsledky, které pak ve veřejné soutěži propadly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 12:45 Reaguje na Petr Eliáš
Přidám pár taky faktických chyb:
"Náhlé klimatické změny tady probíhaly dávno a hlavně často".
Není to pravda:
"Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší dosáhly asi 412 ppm, což výrazně překonává vše, co planeta zažila během posledních několika milionů let. U nás ve výzkumném ústavu máme jedny z nejlepších počítačových simulací na světě, díky nimž dokážeme rekonstruovat klima třeba 50 nebo 100 milionů roků zpět do minulosti. A vidíme, že nynější oteplování je stokrát rychlejší než kdykoli během této doby".
Přední světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber z Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn.
Odpovědět
MG

Milan G

16.5.2020 14:17 Reaguje na Pavel Hanzl
...Tento přechod, tyto transformace nejsou proveditelné bez nových forem světovlády (global governance) a trhu a bez kognitivního povědomí a zapojení politiků... Takhle mluví Schellnhuber jako Němec. Novou formu světovlády už Němci předvedli. Kolik bylo mrtvých?
… Lidská práva na vypouštění emisí CO2 musí být omezena! Každý dostane příděl a ten se bude postupně snižovat, aby lidé museli snižovat svou spotřebu! Advokáti těchto opatření se rozplývají, že lidé tak budou nuceni krásně zhubnout. S nucením druhých lidí k hubnutí mají Němci bohaté historické zkušenosti...Schellnhuber chce vše regulovat
Na jednu stranu říká Schellnhuber skoncovat s fosilními palivy na druhou stranu Němci staví jednu paroplynovou elektrárnu za druhou. Pokud to nevíte, plyn JE fosilní palivo.
Takže byl bych opatrný s argumenty tohoto pána...
Inu dlouhá léta seděl v IPCC...
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 18:32 Reaguje na Milan G
Ano, to není nic jiného než nacismus či komunismus (ono je to v podstatě jedno) natřený na zeleno.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 11:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Je krásné, jak se používají nálepky, aniž je někdo definoval. Abych něco mohl srovnávat, měl bych mít nějakou definici těch pojmů - pak mohu srovnávat, v čem se něco shoduje s něčím jiným - jinak je to jen tlučhubství. Tedy co je (podle Vaší definice) nacizmus, co je (nikdy tu neexistující) komunizmus a v kolika vlastnostech se shodují s "zeleným přístupem"? Furt tu argumentujete vědou, vědeckostí, přesností - a hle, vůbec ji nepoužíváte - že by nějaký Stín?
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:56 Reaguje na Lubomír Prokeš
Prostě pokud někdo začne mluvit o "světovládě", tak je jasné, že je s demokracií silně na štíru. A pokud chceme, aby naši potomci žili v (alespoň) jakžtakž civilizované společnosti, tak nesmíme tyhle lidi pustit k moci (nebo je odstavit, dokud to jde).

Jinak fašismus je totalita na bázi státního korporalismu (má velmi blízko k tomu, co ekonomicky prosazuje EU. U nacismu je akcentován nacionalistický přístup (včetně učení o "podřadných etnicích", určených k vyhlazení). Komunismus dělá totéž na bázi "třídního přístupu" s tím, že výrobní prostředky vyvlastňuje i formálně (u předchozích systémů zůstávají formálně v rukou vlastníků, ale ti nemají vůči nim žádná, nebo jen silně okleštěná, rozhodovací práva.
Ekologičtí aktivisté se snaží zavést totalitní systém, který mixuje prvky fašismu a komunismu, pod záminkou, "že by jinak nebylo možné zvládnout šílené ekologické ohrožení".
Řečeno s mnoha zjednodušeními, včetně toho, že ani ty uvedené historické totality, ani ten ekologismus, nebyly a nejsou zcela homogenní, někdy tam "pravice neví, co dělá levice", některá rozhodnutí mohou být učiněna (vzhledem k tomu, že se jedná o totalitu) ryze náhodným rozhodnutím vůdce, nebo některého z vůdců. A to i taková, která "nedrží linii".
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Čtu to,až se ze mne kouří a o světovládě tu píše jen MG, Váš společník v názorech.
Popisy jednotlivých -izmů znám, mohl jste si ušetřit práci.
Že ekologičtí aktivisté chtějí totalitní systém jste vydedukoval, že? A můžete tu, mimo nadávky, dehonestace a nedokázaná tvrzení doplněná sem tam technickými a vědeckými fakty (uznávám, že v něčem s Vámi musím souhlasit), nějak jasně a jednoznačně dokázat?
A taky mi třeba napište Vaši definici demokracie, co k ní patří, co ne. Mnohdy si lidi pletou demokracii a svobodu. A se svobodou je hooodně problémů - jeden z nich je známé "moje svoboda končí tam, kde ohrožuje svobodu toho druhého". Takže tu prostě na sebe naráží "dvě svobody" svoboda jet dál ve stejných kolejích a svobodně mít větší sucha, víc atmosférických extrémů, nebo svobodu něco měnit a (možná) začít tento trend brzdit.
A samozřejmě, z toho mého možná vyplývá, že ani to třeba nebude stačit. Takže máte možná pravdu - užijte si, dokud ještě nejsme dostatečně v řiti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:39 Reaguje na Lubomír Prokeš
Pan Šimůnek nic nevydedukuje. Má to napsáno z Kremlu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:50 Reaguje na Lubomír Prokeš
To, že ekologičtí aktivisté požadují odstranění demokracie a nastolení jakési diktatury (zaštiťující se "ekologickou nutností") je známo od 90. let. Já si totiž opatřoval a studoval jejich materiály, takže to velice dobře vím. Ostatně i tu na Ekolistu najdete podobná, byť trochu mírnější, prohlášení.

Ekology a to, co píšou, prostě musíme studovat, nebo dopadneme jako Židé, kteří ignorovali ten vcelku zmatený text "Mein Kampf", a dopadli jak dopadli.
A, řekněme si to upřímně: Kdyby naši pováleční demokratičtí politici měli načtený alespoň Leninův text "Stát a revoluce", tak by tak katastrofálním způsobem nepodcenili aktivity komunistů, které vedly nakonec až k "vítěznému únoru".
A je dost děsivé, že v řadě situací ekologové postupují přesně podle tohoto sto let starého textu - návodu na likvidaci demokracie a zavedení totalitní diktatury.

Právě vámi zmíněnou kolizi dvou nebo více svobod řeší demokracie a jen ona je schopna dosáhnout řešení, přijatelné pro většinu společnosti. Jistěže existují natolik odlišné zájmy (Marx použil termín "antagonistické"), které se takto řešit nedají.

O kousek výš jsem vám napsal, že "světová katastrofa" je do značné míry fikce (či komplex fikcí) vytvořená ekology čistě za účelem prodrání se k moci ve společnosti. Asi jako Hitler vytvořil fiktivní "celosvětové spiknutí Židů", což mu pomohlo dostat se na post kancléře a pak i "vůdce" (tady začal používat stejný titul, který si už léta před ním, byť v ruské verzi, usurpoval Stalin).
Současný kladný teplotní výkyv je z větší části přírodní a patrně brzy skončí (takže ty švestky na zahradě kokosovými palmami nenahradím a granátovník i citroník budu muset i dál na zimu schovávat dovnitř).
Pak to bude směřovat k malé době ledové. V jejích podmínkách pojedou bez větších problémů jen jaderné zdroje, po určitých úpravách i zdroje na bázi fosilních paliv. Možná budeme donuceni otevřít i nové uhelné doly a obnovit těžbu v některých zavřených. FV elektrárny budou zcela k ničemu (námraza, mj.) a problémy budou mít i větrníky. Patrně většina těchto zdrojů skončí jako zbůhdarma vyhozené peníze pro nic.

A naši potomci se budou muset bránit Němcům, kteří (pokud nedostanou velice rychle rozum) budou v "ekostánu" umírat hladem a zimou, a to je požene na "spížní výpravy" k nám a do dalších států, které nezrušily fosilní a jaderné zdroje.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

20.5.2020 13:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Mohl jste ušetřit spoustu řádků a citovat nebožku Jolandu: ,,Vidím velký špatný.,, :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 17:22 Reaguje na Petr Eliáš
Jenže já jsem schopen to vidění racionálně zdůvodnit.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.5.2020 09:56 Reaguje na Jan Šimůnek
To Jolanda dokázala taky. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 20:44 Reaguje na Milan G
Normální diskutující napadne argumet, pitomec napadne autora.
Vůbec mě nezajímají vaše kecy o názorech někoho, mě by zajímal faktický protiargument k citaci zde uvedené. Pokud to nezvládáte, nevím, proč se snažíte paradovat diskusi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže dotyčný soudruh hlásá nacistickou ideologii, tak je to argument k věci a nikoli ad hominem. Protože k věci je hlavně to, že ho nikdo za ta slova neumravnil. Je vidět, že Německo směřuje k nějaké nové totalitě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2020 10:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Bod A) ruské demagogie hlásá: "Z vlastních průšvihů obviníš nepřítele".
Na tom je postaven program pro petrohradské trolly.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.5.2020 10:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Kromě vás (a několika mála dalších jedinců), který jste IPCC troll (podle mě možná dokonce placený (kdo by takovou špinavou práci dělal 12 hodin denně a zadarmo)) nikdo zde netrolí. A už vůbec ne rusofilně. Jen zde kolegové ukazují skutečnou podstatu Green Dealu jako novodobé světovládné nacistické ideologie, tentokráte pod hlavičkou EU a nikoli hitlerovského Německa. To se pěkně ukrylo do pozadí (já nic, já muzikant).
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 11:10 Reaguje na Pavel Kalenda
No víc skvělých rozvíjejících větných členů bez ladu a skladu jste už do té věty vložit nemohl. Tpo je nějaké (velice abstraktní) umělecké dílo, be? :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 13:57 Reaguje na Lubomír Prokeš
Pokud vám takový text dělá problémy, vraťte se ke slabikáři.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:18 Reaguje na Jan Šimůnek
No od Vás se jiná reakce ani očekávat nedala, že jde o překlepy by sice napadlo... no nesnížím se na Vaši úroveň.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:54 Reaguje na Lubomír Prokeš
Omlouvám se za přílišnou strohost.
Češtinu bychom však opravdu měli znát na takové úrovni, abychom si poradili i s trochu složitěji napsaným textem (a bez brblání). Navíc je zcela obvyklé, že v diskusi, kde je omezený prostor, se používají alespoň některé prostředky komprimace jazyka.
Pokud si svých znalostí češtiny, v pokud možno plném rozsahu, nebudeme hledět a vážit, mohli bychom dopadnout jako uživatelé obecné angličtiny, pro něž je jazyk Shakespeara nebo Tolkiena "cizí a zcela nesrozumitelný".
Odpovědět
MG

Milan G

17.5.2020 14:16 Reaguje na Lubomír Prokeš
Koukám, že máte obrovský problém s psaným textem, je to diskuse, takže lze ledacos přehlédnout.
A hlavně, pokud se vám to nelíbí tak to nemusíte číst, nikdo vás nenutí.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:16 Reaguje na Milan G
Myslíte překlepy, podle toho někoho posuzujete - tak ano, jestli jste z toho nepochopil, že jde o překlepy... no diskuze nepovažuji za moc přínosné a proto jim věnuji (když už vůbec) tak omezený čas. Měl jsem si to přečíst, moje chyba.
A ano, nemusím to číst, vy to nemusíte psát, nebude diskuze a vše je ok, ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2020 22:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Vždyť to píšu: Bod A) ruské demagogie. Máte to zmáknuté.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:42 Reaguje na Pavel Kalenda
Tohle je prostě už jen bullshit vyprodukovaný v Kremlu, tam jsou na to experti.
Odpovědět
MG

Milan G

17.5.2020 14:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud budu reagovat na vás, vždy budu začínat ..Jste hlupák. Pokud vy argumentujete Schellnhuberem je to OK. Pokud já ukážu temnou stranu tohoto pána jsem pitomec. Vše co jsem napsal je dohledatelné na internetu.
A vy jste nepochopil Schellnhubera? Že nám chce vnutit silou jeho názory? Silou, a co je hlavní, že nejenom v Německu, ale všude v Evropě. Že nám chce diktovat co máme jíst, že nám chce diktovat jak máme žít. Třeba vám to vyhovuje, ale mně vadí, když mi chce někdo kecat do života a rozkazovat co mám dělat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:44 Reaguje na Milan G
Jakou silou, nešťastníče? On má před Hradem tanky a ve Strakově ozbrojené speciální jednotky, jak měli u nás Rusi???
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 13:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Až tam budou, bude tak trochu pozdě. Jako bylo pozdě 21. 8. 1968 ráno.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.5.2020 12:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Čo iné môžu vyskúmať v Ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn ako to že zmena prebieha a dopady sú drtivé? O tom, že Hans Joachim Schellnhuber nehovorí pravdu nemôžu byť pochybnosti. Dosvedčujú to viacerí nezávislí paleológovia, či geológovia. To je tá hlavná faktická chyba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 09:50 Reaguje na Vladimir Mertan
On je klimatolog a těžko ho může kritizovat paleolontolog a geolog.
A ten ústav sleduje klima a varuje před tím, že se skutečně řítíme do katastrofy. Pokud bychom se neřítili vyzkoumal by, že se neřítíme a to za stejné peníze.
Vy automaticky předpokládáte, že jsou všichni zkorumpovaní jak v Rusku. Není to pravda, EU není Rusko, jen je to další důkaz, odkud ropáci berou názory.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Klimatologie má značné přesahy do dalších oborů. Pokud jsou tyto přesahy jednoznačně spojeny s hlásáním nesmyslů, pak to znevěrohodňuje i tu "čistou klimatologii" kdesi uprostřed nich.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.5.2020 17:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Máme tu tvrdenie: "U nás ve výzkumném ústavu máme jedny z nejlepších počítačových simulací na světě, díky nimž dokážeme rekonstruovat klima třeba 50 nebo 100 milionů roků zpět do minulosti. A vidíme, že nynější oteplování je stokrát rychlejší než kdykoli během této doby". Kto iný by mal lepšie poznať klímu v minulosti ako paleológovia a geológovia. Teraz tu dám znovu odkaz na renomovaného vedca, ktorý je nezávislý a nie je platený ani ropnými gigantmi a jeho život a kariéra nie sú závislé od existencie globálneho oteplenia: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2001/cislo-3/prirozene-zmeny-podnebi.html Citujem z článku: "Autoři uvedených představ zcela zapomínají na to, že geologická doba, v níž žijeme (kvartér 1) ) čili čtvrtohory), se celá vyznačuje dramatickými zvraty podnebí, které mnohokrát postihly celou Zemi. Právě v mírném pásu severní polokoule vedly vždy k hlubokým změnám celé živé přírody, ať již jde o kolísání ročního průměru teploty v řádu 10–15 °C, nebo vlhkosti, či rozložení pevniny a oceánu.
Vzpomeňme jen, že ještě před 18 tisíciletími se okraj severoevropského zalednění nacházel v prostoru dnešního Berlína a hladina Světového oceánu ležela nejméně o 120 m níže než dnes, zatímco před 120 tisíciletími byl u nás roční průměr teplot opravdu o 3–4 °C vyšší než dnes a Skandinávie s Finskem tvořily ostrov oddělený od pevniny. Během pouhých dvou tisíciletí na rozhraní poslední doby ledové neboli viselského glaciálu 2) a doby poledové neboli holocénu se v naší šířce teplota zdvihla o 10–12 °C. (Mnohonásobné opakování tohoto procesu je známo i ze starších klimatických cyklů.) Myslím, že v dnešní situaci je na místě vrátit se k těmto ryze přírodním změnám, neboť nám mohou poskytnout cenné poučení do blízké i vzdálenější budoucnosti." Takže, kto vie viac o klíme v minulosti? Hans Joachim Schellnhuber a jeho lživé počítačové modely, alebo Vojen Ložek? Potom tu máme samozrejme Petra Pokorného a ďaľších vedcov.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 17:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Obávám se, že odborník na počítačové simulace by k tomu taky řekl svoje. Ty s takovým odstupem budou na úrovni "Průměrná teplota byla 17 stupňů, plus mínus sto".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.5.2020 23:08 Reaguje na Petr Eliáš
Tak jsem si ty odkazy prošel a doporučuji každému, aby udělal totéž. Spousta frází bez jakéhokoliv relevantního významu. Pokud to má být váš důkaz jak se IPCC zabývá párou pak jste "střelil kozla!"
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.5.2020 06:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
No vidíte, ten samý pocit mám o vašem článku. Spousta frází bez jakéhokoliv relevantního významu. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:20 Reaguje na Petr Eliáš
Já mám z "materiálů" IPCC stejný pocit (alespoň z těch, které jsem četl (a dospěl tudíž k závěru, že je to jen jakási obdoba rudých brožurek, jakými jsem byl ad nauseam krmen za komunistů.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.5.2020 16:08 Reaguje na Petr Eliáš
Je rozdíl mezi vědeckou publikací a příspěvkem určeným pro osoby se zájmem o ekologii.
Práce na něž jste dal odkaz jsou v nejlepším případě seznamem použité literatury. Zkuste se zlepšit.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.5.2020 20:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
I Vy, jako autor příspěvku určeného pro osoby se zájmem o ekologii, byste neměl tvrdit něco, co není tak úplně pravda. A tvrzení, že se IPCC vodní párou nezabývá, není tak úplně pravda, že?

Kdyby se, jak píšete, ,,...usnesl na dogmatu, že objem vodní páry se nemění, je konstantní a nemá významný vliv v rámci současného dramatického změny klimatu,, tak by tento text v mém prvním ,,seznamu použité literatury,, na straně 421 byl trochu zbytečný, ne?

Water vapour feedback. An increase in the temperature of the atmosphere increases its water-holding capacity; however, since most of the atmosphere is undersaturated, this does not automatically mean that water vapour, itself, must increase. Within the boundary layer (roughly the lowest 1 to 2 km of the atmosphere), relative humidity tends to remain fixed, and water vapour does increase with increasing temperature. In the free troposphere above the boundary layer, where the water vapour greenhouse effect is most important, the behaviour of water vapour cannot be inferred from simple thermodynamic arguments. Free tropospheric water vapour is governed by a variety of dynamical and microphysical influences which are
represented with varying degrees of fidelity in general circulation models. Since water vapour is a powerful greenhouse gas, increasing water vapour in the free troposphere would lead to a further enhancement of the greenhouse effect and act as a positive feedback; within current models, this is the most important reason for large responses to increased anthropogenic greenhouse gases.

A zde je další text z mého prvního ,,seznamu použité literatury,, ze strany 425:

Water vapour feedback continues to be the most consistently important feedback accounting for the large warming predicted by general circulation models in response to a doubling of CO2. Water vapour feedback acting alone approximately doubles the warming from what it would be for fixed water vapour (Cess et al., 1990; Hall and Manabe, 1999; Schneider et al., 1999; Held and Soden, 2000). Furthermore, water vapour feedback acts to amplify other feedbacks in models, such as cloud feedback and ice albedo feedback. If cloud feedback is strongly positive, the water vapour feedback can lead to 3.5 times as much warming as would be the case if water vapour concentration were held fixed (Halland Manabe, 1999).

Zkuste se se svými články zlepšit ... :-)

(btw. jednotlivé práce v mých seznamech by měly být dostupné online)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.5.2020 21:45 Reaguje na Petr Eliáš
Tohle beru - tyto statě mi unikly - pokud mohu dejte příště odkaz nejen na práci, ale i kapitolu nebo stranu.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.5.2020 12:24 Reaguje na Petr Eliáš
Je to staršia správa IPCC, jedným s autorov je dnes jeden z lídrov klimaskeptikov Richard Lindzen. Ten mimo iného tvrdí, že klíma sa nebude riadiť 1% či 2% enrgetického rozpočtu, a vplyv zvýšeného obsahu CO2 prekoná už malá zmena oblačnosti.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.5.2020 20:52 Reaguje na Vladimir Mertan
Můj druhý ,,seznam použité literatury,, je z páté zprávy z roku 2018. Zde drobný text ze strany 667:

Currently, water vapour has the largest greenhouse effect in the Earth’s atmosphere. However, other greenhouse gases, primarily CO2, are necessary to sustain the presence of water vapour in the atmosphere. Indeed, if these other
gases were removed from the atmosphere, its temperature would drop sufficiently to induce a decrease of water
vapour, leading to a runaway drop of the greenhouse effect that would plunge the Earth into a frozen state. So
greenhouse gases other than water vapour provide the temperature structure that sustains current levels of atmospheric water vapour. Therefore, although CO2 is the main anthropogenic control knob on climate, water vapour
is a strong and fast feedback that amplifies any initial forcing by a typical factor between two and three. Water
vapour is not a significant initial forcing, but is nevertheless a fundamental agent of climate change.

To ale neznamená, že Lindzenům výzkum v oblasti vodní páry je chybný.
Odpovědět
JC

Jan Cedič

16.5.2020 16:10
Je to v podstatě naprosto jednoduché a zcela zjevné. Je potřeba vyřešit příčinu, Odstraňování důsledků nepřinese zhola nic ! A příčina je je jediná, přemnožení lidí. Lidí je "jak sraček". Snížit počet lidí, nejlépe tak o jednu nulu a je vyřešeno. Obzvláště jihovýchodní Asie by si zasloužila velmi výrazné zředění, tam je dost naprosto zbytečných lidí.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.5.2020 11:01 Reaguje na Jan Cedič
Bohužel, to, co zde předvádíte, je Mein Kampf v jiném balení. Namísto na židy cílíte na asiaty. Ale výsledek je stejný. Depopulace. Hnus.
Odpovědět
va

vaber

17.5.2020 14:44 Reaguje na Pavel Kalenda
čím víc lidí, tím je člověk víc svazován předpisy a zákony, aby si navzájem nepřekáželi a mohli spolu žít, Asie je přelidněná stejně jak Evropa a není pochyb že růst poulace musí přinést další a další předpisy a omezení pro chování lidí, čím více lidí tím větší nápor na životní prostředí a ostatní zdroje naprosto nutné pro přežití člověka, je oslavován zvířecí pud nekontrolovaného množení a má podporu téměř všech vlád na světě, otázku zdali to nepovede naopak, ke kolapsu společnost nesmí nikdo položit, jen se čeká a doufá, že se pyramida nezhroutí ,budoucnost musí bý jen světlá,viděná růžovými brýlemi, přemnožení lidí je hlavní příčina současného stavu planety a ne vedlejší komplikace
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 11:11 Reaguje na Jan Cedič
Vidíte, a já to vidím jen jako vedlejší komplikaci. Příčinu ne.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:11 Reaguje na Jan Cedič
A jak to navrhujete řešit?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.5.2020 19:38
K vložení tohoto článku do Ekolistu mě přimělo vědomí toho, že se naše společnost nebezpečně přibližuje scénám známých z dystopických společností skvěle zachycených např. v díle A. Huxleyho - Konec civilizace anebo 451° Fahreintera od R. Bradburyho či Farma zvířat od G. Orwella.

Dystopická společnost se vyvinula špatným směrem a má celou řadu nedostatků, mezi které patří zejména omezování lidské svobody a nadvláda jediného nezpochybnitelného společenského názoru, který ve jménu Nejvyššího dobra nemilosrdně likviduje vše lidské.

Nelze vyloučit, že teorie o zásadním vlivu CO2 na změnu klimatu je pravdivá. To však nesmí vést k tomu, že se ostatní možná vysvětlení mocensky potlačují a jejich zástupci jsou doslova vymazáni z veřejného prostoru.

Zde bych chtěl naléhavě upozornit, že se začínají objevovat silné tendence spojit snahu o snížení antropogenního CO2 s řadou dalších povinností a změn, které nelze označit jinak než útoky na základy suverenity národních států a potlačování práv jednotlivců, údajně ve prospěch celku - EU. (European Green Deal )

Pokud každý z nás nebude mít možnost sám si porovnat známé teorie ke globálnímu oteplování a vysvětlení jeho příčin ,je to s námi velmi špatné.
Pouze porovnání různých názorů ve stejné věci vede k postupnému odhalování jejich silných a slabých stránek v oblasti poznání a kritické analýze. Pouze tato cesta vede k odhalení objektivní reality.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 20:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Určitě víte, že pan G. Orwell napsal Farmu zvířat a především Rok 1984 po delší návštěvě sovětského Ruska po válce.
Určitě víte, že dnešní ruská demagogie se ještě vylepšila a jejich normální systém vlády, vy popisovaný jako "Dystopická společnost se vyvinula špatným směrem a má celou řadu nedostatků, mezi které patří zejména omezování lidské svobody a nadvláda jediného nezpochybnitelného společenského názoru, který ve jménu Nejvyššího dobra nemilosrdně likviduje vše lidské." je jejich normáním způsobem vlády, ovšem obviňujícím z toho demokracii.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 21:36 Reaguje na Pavel Hanzl
A vy byste měl vzít na vědomí, že to, co jsme se domnívali navždy vycinkat klíči v listopadu 1989, se nám vrací ze západu. A to proto, že v době, kdy se u nás bojovalo (zčásti naivně, zčásti z čiré vymočenosti), za zlidštění socialismu, v západních zemích bojoval lidský odpad (financovaný a řízený KGB) za zavedení trockistického či alespoň stalinského zřízení (i s těmi lesy ověšených šibenic a přecpanými gulagy). A tento odpad, když se ho podařilo pořádkovým silám porazit, zahájil (v době, kdy u nás běžela normalizace) "pochod institucemi" a dnes řídí většinu původní E12 a sedí i v institucích EU.
Takže to, čeho jsem se snažili zbavit v tom roce 1989, se k nám dere ze západu, velmi často cestou direktiv EU. A je tzo v podstatě komunistická dystopie, jakou jsme tu měli v 50. letech nebo za vrcholné normalizace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2020 08:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to zase totální blbost, už jsem vám vysvětloval, že socialismus sovětského typu nemá nic společného se sociálním státem Západoevropským.
Stačí se přece podívat do nejnovější historie: sovětský model se potácel od války a za 40 let řachl totálně, Západní Evropa od války buduje kapitalismus a je nejsilnější ekonomický útvar na světě a je stále na špičce světového výzkumu i technologií, dnes je lídrem boje za budoucnost planety.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.5.2020 10:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Západní Evropa s budováním kapitalismu skončila někdy v době přeměny superúspěšné EHS na neokomunistickou EU. Od té doby buduje socialismus příliš se nelišící od toho, co jsme tu měli.
Jistěže to jinak než krachem skončit nemůže. Jen jde o to, jaké bude mít ten krach negativní vedlejší dopady na nás. Taky to může skončit tím, že se, podobně jako po krachu Výmarské republiky, dostane k moci nějaký Neohitler.

V takovém případě (a zejména pokud by NATO zaujímalo stejný "usmiřovací" postoj jako vůči islámonacistovi Erdoganovi) by asi bylo vhodnější se se skřípěním zubů orientovat na Rusko, protože odtud by nám nehrozilo zgenocidování. Což se týká prakticky celé V4.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

17.5.2020 11:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Bohužel pravdu máte částečně oba. Ale ono to nebylo nikdy jiné. Naše (taky jsem cinkal) romantické představy z doby roku 89 holt dostávají na frak. Lidem "chléb a hry". "Rozděl a panuj"... Učte se dějepis, abyste nedělali stejné chyby - no učíme se ho všichni už dost dlouho, a pořád jsme stejně pitomí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2020 10:20 Reaguje na Lubomír Prokeš
Bohužel listopad 1989 byl z tohoto hlediska ve velmi nesprávném čase. Západní společnost, která prosperovala a rostla díky pracovitosti svých občanů ke které jsme se hodlali připojit, fungovala tak do roku 2000 - 2005. Potom nastoupil postupný rozklad , ať už nástupem západní generace vychované od narození v blahobytu a domnívající se, že cokoliv udělá, má ten blahobyt a přední pozici v globálním žebříčku zajištěný na "věčné časy". A nástupem Číny tvrdě směřující za každou cenu do přední globální ekonomické pozice.
Neboli už v roce 2004, kdy jsme vstupovali do EU, jsme se už hnali za přeludem, který neexistoval. Akorát to tehdy ještě nebylo vidět.
Odpovědět
LP

Lubomír Prokeš

19.5.2020 18:09 Reaguje na Radim Polášek
No ony totiž fungovaly asi tak dobře JEN PROTO, že měly za prdelí SSSR a socialistický blok - no možná bychom mohli vznést nějaké požadavky za to, že díky nám to měli takové _:D
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 09:59 Reaguje na Lubomír Prokeš
Souhlas. Tohle si ovšem naprostá většina politických aktivistů (a zdaleka ne jen ekologických) naprosto neuvědomuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 10:03 Reaguje na Radim Polášek
Bohužel, pořád tu uvádíte všelijaké "prognózy" jak EU špatně dopadne, ale tohle tvrdil už Lenin o USA, celou dobu bolševismu se tohle tvrdilo o celém Západu a jak to celé dopadlo?
Řachl celý komunismus a Západ je lídrem celé zeměkoule. Eu je nejbohatší region světa (tvoří asi 30% jeho HDP), je na špičce vývoje a jasně vede Zeměkouli v boji za zachování klimatu. Navíc má najvyšší životní úroveň pro obyčejného člověka, to je ovrovská "soft power" a proto se sem tlačí půl světa.
Čína jde silně ekonomicky nahoru, ale je to zase jen bolševická totalita a ta má vždy limity.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.5.2020 13:09 Reaguje na Pavel Hanzl
A za celou tu dobu tvrdili nějací političtí "extrémisté", že zkrachuje budování socialismu. A přesto řadu politiků v zemích tehdejší EU tento vývoj překvapil a zaskočil.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

16.5.2020 22:08
Největší podvod alarmistů je v tom, že tvrdí: člověk produkuje 11 GtC emisí CO2 ročně a v atmosféře přibývá 4,7 GtC ročně, tedy je za to zvýšení člověk plně zodpovědný. Ale zamlčují, že oceány emitují 90 GtC a biosféra 120 GtC, takže na tom zvýšení se člověk podílí jen 2,1 procenty ze svých emisí, zbytek příroda absorbuje.. To je matematika 9. třídy ZŠ.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.5.2020 06:06 Reaguje na Pavel Dudr
Nikdo to nezamlčuje. Říká se tomu carbon flux a je to volně dohledatelné. ;) např. zde, první článek který na mě v googlo vyskočí: https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-4-ecology/43-carbon-cycling/carbon-fluxes.html
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.5.2020 07:38 Reaguje na Pavel Dudr
Podfuk nespočívá v tom, že by IPCC zamlčovala, že člověk produkuje 11 GtC ročně a příroda těch 210 GtC, ale v tom, že pro tyto dva zdroje používají zcela rozdílnou fyziku. Tvrdí: Antropogenní CO2 se z poloviny rozpouští v oceánech a polovina zůstává v atmosféře, kde navyšuje jeho koncentraci. Naproti tomu přírodní CO2 se za celý rok otočí z oceánu do atmosféry a zpět tak, že z celých 210 GtC se do oceánů vrátí jen 205,3 GtC přesně podle toho, jak narůstá teplota vody. Takže podle IPCC neexistuje rovnost parciálních tlaků na hladině oceánů pro antropogenní CO2, ale jen pro přírodní. Pro antropogenní CO2 přírodní zákony (které jsou popsány v učebnici M. Salby 2012) neplatí.
M. Salby v krátkém videu ukazuje, jak je to s parciálními tlaky:
https://www.youtube.com/watch?v=nFPP3RlycB8
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2020 08:04 Reaguje na Pavel Kalenda
Není nutno šermovat parciálními tlaky ani integrálem TSI, protože se tím zakrývá podstata problému.
A ten je v tom, že celý koloběh CO2 v přírodě je milióny let balancován na nulový součet a podílí se na tom celá živá příroda.
A člověk do toho vyfučel v historickém okamžiku bilióny tun fosilního uhlíku a tím celý systém rozhodil.
Odpovědět