https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/neziskovky-ministerstvo-zemedelstvi-neplni-vladni-zavazek-na-potrebne-zmeny-mysliveckeho-zakona?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Neziskovky: Ministerstvo zemědělství neplní vládní závazek na potřebné změny mysliveckého zákona

7.3.2023
Stromek poškozený okusem.
Stromek poškozený okusem.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU v Brně
Postup Ministerstva zemědělství při přípravě novely zákona o myslivosti nenaplňuje závazky programového prohlášení. Ve společném dopise představitelům vládní koalice na to upozorňují zástupci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Hnutí DUHA, ProSilva Bohemica, Českého svazu ochránců přírody, České společnosti ornitologické a Spolku vlastníků honebních pozemků. Na dnešní tiskové konferenci vyjádřili znepokojení nad postojem ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, který se odpovědnosti za plnění programu vlády vyhýbá, když rozhodnutí o bodech, které se nelíbí Českomoravské myslivecké jednotě, zvažuje ponechat až na poslancích .
reklama

 
Programové prohlášení vlády přitom obsahuje jednoznačné závazky: „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze“ a „Budeme prosazovat opatření k omezení nelegálního zabíjení živočichů i k omezení nezákonného obchodu s nimi.“ Vlastníci lesů i zemědělských pozemků, hospodáři i ekologické organizace proto očekávají, že je naplní vládní návrh novely zákona o myslivosti a nikoliv až poslanecké návrhy vystavené lobbistickým útokům představitelů Českomoravské myslivecké jednoty, kteří veškeré návrhy na posílení práv vlastníků i vyřazení vzácných a chráněných druhů z působnosti mysliveckého zákona odmítají.

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR, Asociace soukromého zemědělství ČR, Hnutí DUHA, ProSilva Bohemica, Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Spolek vlastníků honebních pozemků společně žádají vládní koalici, aby do novely zákona o myslivosti zapracovali alespoň nejdůležitější návrhy, které zajistí snížení nadměrných stavů spárkaté zvěře, která znemožňuje obnovu pestrých lesů, ničí zemědělcům značnou část úrody i louky a které omezí ilegální lov vzácných a chráněných živočichů, jejichž zařazení na seznam zvěře v mysliveckém zákoně je anachronismem a rozdmýchává spory o kompetence v rozhodování o regulaci některých z nich. Mezi tyto návrhy patří zejména:

   ⮚ Plánovat lov podle míry škod a kontrola lovu (v rámci přípravy novely bylo ministerstvem akceptováno, zatím ale bez nástinu praktického řešení ve vyhláškách, které může v praxi výsledek zhatit).
   ⮚ Umožnit lov vlastníkům a zemědělcům na jejich vlastních pozemcích a ochránit tak svou úrodu či les (ministerstvem nebylo akceptováno).
   ⮚ Snížit minimální velikost honitby a umožnit tak středním vlastníkům vytvořit vlastní honitbu a převzít zodpovědnost za stavy zvěře a posílit vliv menších vlastníků v honebních společenstvech (ministerstvem nebylo akceptováno).
   ⮚ Zakázat pronájem honiteb u lesů v majetku státu (v novele zákona ministerstvem nebylo akceptováno).
   ⮚ Vyřadit vzácné a chráněné druhy ze seznamu zvěře a řešit dovoz trofejí chráněných druhů z ilegálního lovu (ministerstvem nebylo akceptováno).
   ⮚ Chov nepůvodních druhů, které se kříží s geograficky původními druhy a ničí jejich genofond (týká se invazního jelena siky) omezit na obory (ministerstvem nebylo akceptováno).
Tyto i další návrhy předložili zástupci jmenovaných organizací společně Ministerstvu zemědělství již v březnu loňského roku. Úředníci ministerstva ale do vládního návrhu zatím zařadili jen ty, se kterými souhlasí Českomoravská myslivecká jednota.

Stavy spárkaté zvěře nekontrolovaně rostou. Celkové roční škody způsobované spárkatou zvěří na lesích dosahují sedmi miliard korun. Skutečné celkové škody na zemědělských pozemcích a plodinách nejsou vyčíslené. Lesníci, zemědělci, ekologové i vlastníci lesů a zemědělských pozemků dlouhodobě upozorňují, že současný zákon o myslivosti nefunguje. Bez jeho změny a následného snížení stavů spárkaté zvěře není možné obnovit pestré a zdravé lesy. Miliardy investované státem a soukromými vlastníky do zalesňování a obrovské množství semenáčů z přirozené obnovy končí v žaludcích přemnožené zvěře. Rovněž Ministerstvo zemědělství uvádí ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství ČR, že „z pohledu ochrany lesa není pochyb, že obnova lesa bez snížení stavů spárkaté zvěře a efektivní chemické a mechanické ochrany lesa nebude možná.“ [5]

Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR, řekl: „Neustále se zhoršující situace s přemnoženou zvěří v lesích, ale i na zemědělské půdě vyžaduje už pouze jasný systémový posun v řešení škod přemnoženou zvěří a především vyžaduje i určitý posun v pojetí myslivosti v naší zemi. Ze všech se stran potvrzuje, že stávající zapouzdřený model nefunguje a je jen zdrojem problémů, které zatěžuje všechny. Aby ale k těmto změnám mohlo dojít, vyžaduje to větší odvahu našich dnešních politiků naplnit svůj slib v programovém prohlášení vlády. Některé pozitivní věcí se již v tomto směru udělaly, ale na skutečnou změnu od úředníků Ministerstva zemědělství zatím čekáme.“

Robin Ambrož, člen předsednictva Komory soukromých lesů, Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, řekl: „Upozorňujeme Ministerstvo zemědělství, že návrh novelizace zákona o myslivosti nenaplňuje vládní prohlášení o posílení pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb,“ Poukazujeme na alarmující stav přemnožené zvěře a jeho dopady na obnovu lesů i hospodaření v nich již několik let.”

Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA, řekl: „Už přes dvacet let usilujeme o změny zákona o myslivosti, které by pomohly obnově pestré druhové skladby našich lesů. Osobně pamatuji tři ministry, kteří když převzali ministerstvo, usilovali o to samé. Marně. Pracovníci ministerstva zodpovědní za myslivost fungují jako prodloužená ruka Českomoravské myslivecké jednoty a vždy se jim nebo pak některým poslancům podařilo potřebné změny mysliveckého zákona zhatit. Zdeněk Nekula není divákem tohoto divadla, ale ministrem, který rozhoduje a je zodpovědný za řešení kritického stavu lesů a naplnění vládního programu.

Selhání poslanců v předchozím volebním období, když nakonec neschválili novelu mysliveckého zákona, se našim lesům i nám všem krutě vymstilo. Přemnožená spárkatá zvěř na většině území republiky nadále spásá všechno přirozené zmlazení a neochráněné sazenice listnáčů a jedlí, takže lesy se na mnoha místech obnovují zase jenom smrkem, který zvěři tolik nechutná. Celkové roční škody se pohybují kolem sedmi miliard korun. Mladé stromky vysázené za miliardové dotace končí v žaludcích přemnožené spárkaté zvěře.“

Milan Hron, předseda Pro Silva Bohemica, řekl: „Odvozování lovu od míry poškození lesa je jednoznačně krok správným směrem. V procesu novelizace Zákona o myslivosti je nezbytné posuzovat budoucí účinnost tohoto zákonného předpisu v kontextu prováděcích předpisů. Je tedy namístě ukázat funkčnost celého záměru, od způsobu a provádění hodnocení vlivu zvěře na porosty přes plánování lovu až po prokázání skutečného odlovu.“

Petr Stýblo, ředitel kanceláře Českého svazu ochránců přírody, řekl: „Desítky let Český svaz ochránců přírody usiluje o to, aby byly ze seznamu zvěře a tedy z kompetence uživatelů honiteb vyloučeny druhy, které ze zákona nelze lovit, zejména pak druhy chráněné. To, že jsou zahrnuty mezi zvěř, v praxi tyto druhy přímo ohrožuje. A způsobuje to navíc problémy záchranným stanicím i lidem, kteří naleznou zraněné zvíře a chtějí mu pomoci. Najde-li člověk například poštolku se zlomeným křídlem, nemůže jí sebrat a dovézt do záchranné stanice k ošetření. I poštolka je totiž zvěř a tedy je takové chování porušením zastaralého a nefunkčního zákona o myslivosti.“

Bohumír Nekola, předseda Spolku vlastníků honebních pozemků, řekl: ,,Je neuvěřitelné, že myslivost na území bývalých zemí Koruny České apod., uplatňující legislativně od března 1849 do prosince 1947 tzv. středoevropský model myslivosti založený na důsledné vymahatelnosti vlastnických práv, minimálních výměr honiteb vlastních a společenstevních od 115 ha, neobsahuje dodnes naprosto zásadní ustanovení o právu myslivosti náležícího k pozemku.

Právo myslivosti náležící k pozemku si nedovolili zrušit jak nacisté prostřednictvím vládních nařízení za Protektorátu Čechy a Morava, tak poválečný parlament stran Národní Fronty (NF) v zákoně o myslivosti z prosince roku 1947 s předkladatelem zákona, komunistickým ministrem zemědělství.

Celou polistopadovou éru jsme svědky snahy udržet v chodu ahistorický, sovětsko-socialistický model myslivosti úspěšně vycházející z komunistického zákona z roku 1961, respektive objevují se tendence nastolit varianty vycházející z uherských loveckých zákonů s významně nedemokratickými prvky, mj. nadměrně poškozujících lesní porosty bez rozdílu formy vlastnictví spárkatou zvěří přemnoženou pro realizaci komerčních lovů."


reklama

Neziskovky

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MU

Michal Ukropec

7.3.2023 14:20
A opět lži. Pro Petra Stýbla. Před pár lety se topil moták v rybníce Kameničák v katastru Herálec Kamenice u Humpolce. Tak jsme jej vytáhli, a místní myslivec nám ještě poradil kde záchranná stanice v Pavlově je. Bratr ho tam odvezl. Bez jakých koliv problémů. Jelikož tam byl už podruhé, nechali si ho. Ověřte si to. Jinak nemá cenu rozebírat bod po bodu.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.3.2023 14:56
A jak to bylo pane Stýblo s kormoránem, psíkem, mývalem a norkem? Když už jste tak velký odborník na zařazování živočišných druhů do seznamu zvěře?
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.3.2023 15:16 Reaguje na Michal Ukropec
1**
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

7.3.2023 15:01
Pane Bláha. Mozek mi nebere, jak může zvěř a myslivci za kalamitní stav našich lesů způsobených broukem. Pokud vím, byl jste to vy a vaši soukmenovci, kteří tvrdili že brouk je architekt lesa. Tak máme lesy podle vašich představ.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

7.3.2023 15:16 Reaguje na Michal Ukropec
1*
Odpovědět
ČP

Čestmír Pavlík

8.3.2023 09:05
Vážený pane. Nevíte ani o čem mluvíte. Jsem myslivcem už 40 let. Vážím si všech co něco dělají pro přírodu. A le vaše štvavé články jsou za hranou.
Připomenu: v knize doc. Feureusela "Zelená čísla", za kterou dostal dokonce ve Francii cenu na knižním veletrhu, se můžete dočíst, že v cenách před cca 10 lety myslivci zdarma v rámci svého koníčku odpracovali ve prospěch přírody práce za č miliardy Kč. Výbava jednoho myslivce stála 120 000,- Kč, náklady na provozování myslivosti byly 25 000,- Kč pro jednoho myslivce.
Samozřejmě je to věc každého do čeho investuje. To jen pro zajímavost.
Každý myslivec by měl být ve svém oboru svým způsobem odborník. Musí absolvovat kurz, roční praxi a složit závěrečné zkoušky z 7 předmětů. Který ochranář má takové základní podmínky pro svou činnost?
Nadáváte na socialistickou myslivost. Nejsem staromilec, ale naše myslivost v té době byla na vrcholné světové úrovni. K nám se chodili učit. Když po našem vstupu do EU bylo navrhováno, že náš model mysliveckého vzdělávání a praxe přeneseme na půdu EU, tak se ostatní zhrozili. Jim stačí, že pokud mají lovecký lístek, tak si koupí povolenku třeba na benzince.
Když k nám jezdili po sametovce němci na poplatkový odstřel, tak nám říkali: "Važte si toho, co tu máte. Jakmile se ten systém rozpadne, tak skončíte." A je to tady. Za mou mysliveckou éru se honitby 2x slučovali do větších celků, protože se dá se zvěří účelněji hospodařit. Dařilo se. Pak se vše začalo privatizovat a honitby se zmenšovaly. Byli jsme rádi, že jsme uhájili oblasti chovu. Např. Jeseník záped a východ pro jelení zvěř a Osoblažsko pro daňčí zvěř.
Každý rok děláme chovatelskou přehlídku trofejí. Dřív, když někdo nesprávně ulovil chovnou zvěř, tak dostal tzv. červený bod a nedostal další rok povolenku k lovu. Pak nastala změna. "To je moje honitba,nebo za to platím velý nájem, tak si mohu slovit co chci. Nikdo mi nebude nakazovat, co tam má dělat." No a trend pokračuje dále.
Sám jsem zvědav, co nastane, pokud dojde ke zmenšení honiteb a množství zvěře nepoklesne. Bude se říkat že za to mohou majitelé? Nedávno vyšla v časopise Myslivost úvaha a porovnání s Rakouskem a Německem. Mají menší honitby a v podstatě dvojnásobné odstřely, ale každý rok. Takže celkový počet zvěře se nezmenšuje. Příroda si uvolněné místo nahradí. Je s podivem, že v Polsku mají minimální velikost honitby 5000 ha. V Maďarsku 3500 Ha. A funguje jim to. Jen se musí dát majitelé pozemků dohromady, což u nás v podstatě také je - Honebí společenstvo. Takže je mimo logiku další zmenšování honiteb. Jde jen o to, přenést se přes své EGO - Já a moje.
C.P.

Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.3.2023 19:41 Reaguje na Čestmír Pavlík
No Madáři a kdysi i my se drželi v zásadě K.U.K. myslivosti císaře pána. Rakušáci přešli na německou verzi.
Odpovědět
ZK

Zdeněk Kučera

8.3.2023 16:45
Chápu ASZ, chtěji svoje honitby a střílet si na svých pozemcích. Chápu vlastníky lesů, které k tomu vede stejná motivace. Nechápu ale všechny ty ochranáře. Každému přece musí být jasné, že rozmělněním honiteb se více zvěře nenastřílí. Většinou je to přesně naopak, vždy se najde nějaký vlastník, který neloví a krmí a zvěř stáhne.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.3.2023 19:45 Reaguje na Zdeněk Kučera
Ochranáře taky nechápu.
Zvěř vadí, protože žere zejména plantáže-lesy na dřevo. To přece není ochranářská parketa.
V přírodním či přírodě blízkém lese musí být naopak zvěře hodně, aby ho udržovala rozvolněný, členitý a různověký. Ovšem pak není produkční.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

8.3.2023 19:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
No ale má různé habitaty, od počínající sukcese až po klimax, tj. vysokou biodiverzitu, odolává lépe brouku, požáru i vichřici.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.3.2023 05:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
Zatím jak to sledují ekologisti stále podporují vše co škodí přírodě. Konec konců uvedené platformě se podařilo zbavit přírodu od hmyzu, ryb, obojživelníků, plazů a polního ptactva. Tak se snaží zlikvidovat i ten zbytek. U ornitologů stále čekám na vysvětlení jak jim škodí přemnožená zvěř. Jestli ve vzduchu, nebo korunách stromů. Zatím jsem totiž jelena neviděl ani na stromě a ani letět.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

9.3.2023 11:52 Reaguje na Michal Ukropec
Uvedení zjevně nekomunikují. Jen plodí štvavé články.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

10.3.2023 06:56
Řekl bych, že na ilustrační fotce "stromku poškozeném okusem", je jasně vidět proč k tomu okusu došlo. Buď je ta ochrana nátěrem stará ( minimálně loňská) nebo špatně provedená. Hlavně, že se pořád píše jak je ochrana drahá. Ano, toto je drahá, navíc špatná a tedy v podstatě úplně zbytečná ochrana.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

13.3.2023 18:27 Reaguje na Jarek Schindler
1*.
Odpovědět
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist