https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/nikoln-krejcova-prave-ted-mame-moznost-vyjadrit-se-k-budoucnosti-nasich-rek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nikol Krejčová: Právě teď máme možnost vyjádřit se k budoucnosti našich řek

21.9.2021 | PRAHA
Ústí řeky Moravy do Dunaje pod zříceninou devínského hradu.
Ústí řeky Moravy do Dunaje pod zříceninou devínského hradu.
Foto | Jaroslav Kubec / Wikimedia Commons
Posledních pár dnů a týdnů zbývá do ukončení připomínkování návrhů mezinárodních plánů povodí. Ty by měly zajistit, že se bude zlepšovat stav všech řek, potoků, jezer a dalších vodních útvarů. Česká vláda zájem o komentáře veřejnosti příliš neprojevuje. Může je ale poslat kdokoli, tedy občané, spolky i samosprávy, emailem i poštou.
 

Plány povodí se týkají celých délek řek a vznikají jako nástroj evropské směrnice o vodách. Ta již 21 let zavazuje celou Evropskou unii zlepšit stav všech vodních útvarů. Veškeré povrchové i podzemní vody tak měly být již v roce 2015 v dobrém stavu. Jelikož se ale tohoto cíle nepodařilo dosáhnout, bylo jeho splnění posunuto na rok 2021, respektive 2027, pokud jsou uděleny podložené výjimky.

Mezinárodní plány povodí vytvářejí komise věnující se jednotlivým řekám. Jsou poměrně obsáhlé a komise se zaslanými připomínkami musí zabývat, nemusí je ale zohledňovat při přípravě finálních plánů. Přesto stojí za to si návrhy plánů přečíst a vyjádřit se k nim. Když totiž neexistují žádné komentáře, vypadá to, že není co zlepšovat, že plány obsahují vše, co by si občanská společnost včetně environmentálních organizací, spolků, samospráv a odborníků v plánech přála. Hůře se také později vysvětluje, že bychom měli být v plánování a opatřeních ambicióznější.

Zapojením veřejnosti požaduje i samotná Rámcová směrnice o vodách, v jejímž úvodu najdeme odstavec: „Úspěšnost této směrnice závisí na úzké spolupráci a provázané činnosti na úrovni Společenství, členských států a na místní úrovni, jakož i na informovanosti, konzultacích a zapojení veřejnosti včetně uživatelů.“

Česká vláda se veřejnost zapojit do plánování nesnaží, naplňuje v tomto pouze nařízení směrnice a informuje o plánování na stránkách ministerstva zemědělství. Přesto nyní máme jedinečnou příležitost plány ovlivnit, nebo aspoň poukázat na jejich nedostatky, abychom skutečně dosáhli zlepšení stavu vodstva v povodích v co nejkratším čase. Další možnost budeme mít až před následujícím sedmiletým obdobím v roce 2027.

Kde návrhy plánů mezinárodních plánů relevantní pro Česko najdeme

Plán povodí Odry se v ČR týká povodí horní Odry, Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Plán je možné připomínkovat do této středy 22. září, více na: http://www.mkoo.pl/index.php?mid=27&aid=863&lang=CZ.

Plánu povodí Dunaje se v ČR týká povodí Moravy, přítoky Váhu, Dyje a ostatní přítoky Dunaje. Můžeme ho komentovat do 30. září, k nalezení na: http://www.icpdr.org/main/public-consultation-draft-river-basin-and-flood-risk-management-plans-2021.

Plán povodí Labe se v ČR týká povodí horního a středního Labe, Vltavy, Berounky, Ohře. Lze připomínkovat do 22. října, více na: https://www.ikse-mkol.org/cz/aktuality/navrh-aktualizace-2021-mpopl.

Samostatně se připravují a schvalují národní plány povodí, které již byly pro nové plánovací období v Česku přijaty. Více k nalezení na stránkách Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/.

Co by měly plány povodí obsahovat

Plány povodí by měly určitě zohlednit tzv. Fitness Check Rámcové směrnice o vodách, který hodnotil její fungování v roce 2019. Mezi závěry podle Fitness Checku patří tyto problémy: pomalá implementace, malé finance, složitost, nedostatečná digitalizace a nedostatečná integrace cílů směrnice do jiných politik. Co se týče kvality vody, jedná se pak o problém chemického znečištění.

Dále je zásadní zpráva o stavu vod „Assessment of status and pressures 2018“ Evropské agentury pro životní prostředí. Agentura v ní totiž popisuje, že pouze přibližně 40 % evropských povrchových vod (řek, jezer a pobřežních vod) je v dobrém ekologickém stavu a pouze 38 % je v dobrém chemickém stavu.

Konkrétně by plány povodí měly navrhovat dostatečná opatření pro ochranu biodiverzity i adaptaci na změny klimatu. Například se jedná o zajištění dostatku vody v řekách i po odběrech pro průmysl, zemědělství a domácnosti. Také by měla být zajištěna migrace ryb a ostatních organismů. Důležité je efektivně postupovat i proti chemickému znečištění.

Plány by měly také vymezit zdroje financování všech potřebných opatření. Peníze na ochranu vod je možné získat například z dostatečně vysokých poplatků pro znečišťovatele, kteří bohatnou na činnosti poškozující vodní zdroje. Takové poplatky mají existovat i podle Rámcové směrnice o vodách. Místo toho zatím vlády vybírají často poplatky nízké nebo žádné, což popisuje například zpráva „Mind The Gap“ organizace The European Environmental Bureau. Zpráva vysvětluje, jak provozovatelé uhlí v České republice, Německu a Polsku vydělávají na snížených nebo neexistujících poplatcích za vodu. Existují také případy vládních projektů, které poškozují vodní zdroje, například se jedná výstavbou nevhodných vodních staveb, jako jsou jezy a přehrady.

Koalice Living Rivers Europe vypracovala analýzu „The Final Sprint for Europe´s Rivers“ o plánech povodí. Za naprosto zásadní pro dosažení cílů směrnice o vodách považuje začlenění udržitelného hospodaření s vodou do všech politik EU. Vysvětluje přitom, že plány povodí by v této snaze měly být považovány za klíčový nástroj.

Analýza dále přináší informaci, že pouze 2 z 13 návrhů plánů povodí jsou dostatečně ambiciózní. Jedná se o finské plány, které počítají s dosažením cíle, tedy zlepšení stavu vodních útvarů do roku 2027. V některých případech totiž návrhy plánů předpokládají, že cílů nebude dosaženo dříve než v roce 2050. I finské plány však mají podle analýzy nedostatky, a to především ve financování.

Kromě Rámcové směrnice o vodách a dosažení jejích cílů by měly plány povodí pomoct také dosažení cílů celoevropské strategie ochrany životního prostředí Green Deal a měly by ji tak zohledňovat.

Užitečné odkazy, ze kterých autorka částečně vychází:

https://www.ern.org/en/most-european-rivers-will-not-achieve-good-ecological-status-by-2027-living-rivers-europe-coalition/ https://meta.eeb.org/2021/07/28/water-managers-are-set-to-fail-our-rivers-lakes-and-groundwater/ https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
reklama

 
foto - Krejčová Nikol
Nikol Krejčová
Autorka pracuje v Greenpeace jako koordinátorka uhelné kampaně, věnuje se i tématu ochrany biodiverzity.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

21.9.2021 07:58
Tato vláda rozhodně neudělá nic pro zlepšení stavu toků... ti makají jen na maskování otravy na Bečvě, kterou podle všeho zavinila firma našeho premiéra, a pak ještě plánují další devastaci Moravy a Odry kanálem DOL.... taková strategie jako tato je tak "špatně načasovaná" na vládu těch co mají přesně opačné zájmy, než v této zemi něco zlepšovat.... natožpak ŽP...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

21.9.2021 10:52 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tihle zelení bezmozci také ne ... pro ně je jez jak kráva s MVE svatým grálem a většina vody v náhonu té elektrárny je vůbec netrápí.

Viz. i tady nedávno publikovaná kauza jezu Dubina.

Zrovna v případě ochrany říčních toků si mohou s Duhou a Dětmi země podat ruce a jít tam, kam slunce nesvítí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.9.2021 08:18
Při dnešních možnostech - znalosti, technologie, materiály, by neměl být problém využívat řeky i k ekonomickému prospěchu ( jak to dělali předkové podle tehdejších možností ), ale i větší potok. Při rozumném kompromisu k přírodě.
A co se týká čistoty vody všeobecně, tak zřejmě i omezit mnohé produkty pro domácnosti, cpané do lidí reklamou + některé druhy antikoncepce, protože zatím to čističky vod neumí odstranit.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

21.9.2021 10:47
Kdy naposledy byly řeky tak čisté jako dnes?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2021 11:04 Reaguje na Richard Vacek
Před rokem na Bečvě. A možná čistší.....
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.9.2021 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
No, nepovídej ?
Povídej !
Odpovědět
RT

Richard Toman

21.9.2021 12:49 Reaguje na Richard Vacek
Vacku, neni cistota jako cistota. Za komousu byla necistota videt, dnes videt neni, ale z ruznych stranek rozhodne voda cista neni.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

21.9.2021 17:18 Reaguje na Richard Toman
Samozřejmě. Čistá voda totiž existuje jedině poté, co zkondenzuje vodní pára. Proto by mě zajímalo, v čem se kvalita vody oproti minulosti zhoršuje. A jestli je teda více nebo méně zdravotně závadná.
Dle toho, jak se v ní daří rybám, se totiž zdá, že je voda nezávadnější než dříve.
Odpovědět
RT

Richard Toman

22.9.2021 01:53 Reaguje na Richard Vacek
Tak prave rybam se zrovna v dnesni dobe v tekoucich vodach moc nedari, praci prostredky, antikoncepce, antibiotika, splachy z poli...Bez umeleho vyteru by v rade rek bylo uz leda kulove.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.9.2021 11:06
Je nutné zakázat jak ekologismus, tak jimi prosazovanou produkci energetických plodin na ekologická biopaliva. Vede to pouze k nadužívání hnojiv a pesticidů, včetně jejich splachů do toků. Jenže zisk ANOfertu a jím podporovaným ekologistům je na prvním místě. Jedině s ekologismem zvítězíme nad přírodou!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.9.2021 11:37 Reaguje na Michal Ukropec
Energetické plodiny pěstují téměř všichni zemědělci/sedláci.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.9.2021 14:45 Reaguje na smějící se bestie
Protože jsou na to dotace. Myslím si, že kdyby nebyly, vrátí se k živočišné výrobě. Konec konců, alespoň by byla mrva na hnojení polí. To ale ANOfert a ekologisti nedopustí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.9.2021 19:44 Reaguje na Michal Ukropec
Zatím stále poroučej zelený v Bruseli.
Ne Agrofert.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.9.2021 20:04 Reaguje na smějící se bestie
Hluboký omyl, jak dycky. Brusel nikomu neporoučí, ani Belgii. U nás to má v ruce komplet estébák.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.9.2021 20:07 Reaguje na smějící se bestie
V bruselu tuhle chujárnu zařízli už před patnácti rokama.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

21.9.2021 20:55
Za všechno může klimatická změna! Zelení jsou v tom nevinně.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

22.9.2021 00:49 Reaguje na Katka Pazderů
Klimatická změna může za horší čistotu vody v řekách tím, že jsou větší sucha, tudíž nižší průtoky, takže se nečistoty dostatečně nenaředí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.9.2021 08:30 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Klimatická změna může za to, co máme ve vládě, protože čecháčkovi se přehřívá kobliha a produkuje u voleb příšernosti.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist