https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-pesout-chko-soutok-znamena-prinos-pro-prirodu-i-prosperitu-regionu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Pešout: CHKO Soutok znamená přínos pro přírodu i prosperitu regionu

20.2.2024
Moravská Amazonie, ilustrační snímek.
Moravská Amazonie, ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR
Vyhlášení každého chráněného území představuje změnu a každá změna s sebou vždy nese otázky a nejistoty z neznámého. Nejinak je tomu v případě připravované CHKO Soutok. Přesto, že AOPK ČR před oficiálním oznámením záměru vyhlásit CHKO návrh rok předjednávala a na několika stovkách setkání s představiteli obcí, místní veřejností, s místními hospodáři, spolky a dalšími partnery podrobně vysvětlovala všechny otázky s vyhlášením CHKO spojené, vytvořila speciální web, kde všechny dokumenty včas zveřejňovala, stejně jako odpovědi na nejčastější otázky, stále u některých místních partnerů nejistoty přetrvávají. Proto níže uvádíme pár poznámek k tomu, jak vyhlašování chráněné krajinné oblasti Soutok aktuálně probíhá.
 
Nejprve několik čísel. Na ministerstvo životního prostředí dorazilo v zákonné lhůtě více než 1750 dopisů s námitkami od 247 subjektů. Z celkového počtu 6 872 vlastníků jde tedy o necelá 4 %. Po jejich roztřídění se ukázalo, že unikátních osm z nich. U zbylých 1743 šlo o totožný text s obecným vyslovením nesouhlasu s vyhlášením CHKO na základě těchto tří argumentů: 1. zákon výslovně nestanovuje povinnost chránit oblast soutoku Moravy a Dyje formou CHKO, 2. stát nevyužil možnost chránit území prostřednictvím smlouvy s vlastníky a za 3. do CHKO je začleněna i orná půda. Všem, kteří námitky podali, MŽP odeslalo (převážně již v loňském roce) oznámení o zahájení správního řízení. Nyní námitky vypořádává a následně bude rozhodnutí doručovat fyzickým a právnickým osobám, které námitky podaly.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR

V posledních týdnech začalo kolovat alarmistické sdělení, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti může znamenat, že lidé nebudou mít stálý přístup k pitné vodě. To je nesmysl, jde o typický hoax. Zásobování obcí a obyvatelstva pitnou či užitkovou vodou je podle zákona o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 247/2001 Sb.) veřejným zájmem. Stejně tak jej posuzují orgány ochrany přírody. To je zřejmé z praxe v ostatních chráněných krajinných oblastech po celé České republice. Většina z nich představuje pramenné a jímací oblasti pitné vody a to jak ty horské, tak nížinné (např. CHKO Litovelské Pomoraví). Jedním z důvodu vyhlášení chráněné krajinné oblasti Slavkovský les je dokonce ochrana zdrojů minerálních vod pro západočeské lázně. Více zde https://soutok.nature.cz/chko-soutok-nebude-mit-vliv-na-dostupnost-vody.

Opakovaně se také objevuje téma spolupráce státní ochrany přírody se státním podnikem Lesy ČR. Je třeba zdůraznit, že státní ochrana přírody a státní podniky pochopitelně dlouhodobě spolupracují ve všech chráněných krajinných oblastech a že dříve, než se záměr na územní ochranu Soutoku objevil v programovém prohlášení vlády, uzavřela AOPK ČR s LČR dohodu o způsobu hospodaření pro toto decénium (desetileté období, pro které je zpracováván lesní hospodářský plán). Ostatně dohody bylo dosaženo mezi AOPK ČR a LČR i při sestavování předchozího lesního hospodářského plánu. Důvody jsou jasné - soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub, neobyčejná pestrost zdejší přírody souvisí i se způsobem hospodaření a zdejší lesní porosty jsou z více než 96 % ve vlastnictví státu. Vyhlášení CHKO neznamená, že se tu přestane hospodařit, právě naopak. Bude zde však třeba hospodařit šetrnějšími formami s vyloučením velkých holosečí a rozlehlých obnovních celků a realizovat více lesnických opatření ve prospěch cenných druhů a biotopů. Více o lesním hospodaření zde https://soutok.nature.cz/ochrana-soutoku.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR

V poslední době byly prezentovány v médiích dvě petice – jedna proti vzniku CHKO a druhá pro CHKO. Je dobré připomenout, že petici podporující ochranu území formou vyhlášení CHKO Soutok podepsalo zhruba 14 tisíc lidí, z toho několik tisíc přímo z regionu. Důležitější ale je, že obě petice vyjadřují zájem petentů o stav zdejší přírody a krajiny. V dnešní době spojované se ztrátou tradičních hodnot je to určitě dobrá zpráva.

Během mnoha jednání v loňském roce byl nejen postupně upravován a upřesňován návrh CHKO, tedy vedení hranice, zonace a návrh bližších ochranných podmínek a zásad péče tak, aby co nejvíce vyhovoval záměrům obcí, hospodářů a spolků, ale začala se rozvíjet celá řada společných projektů na základě návrhu místních partnerů. Namátkou například program likvidace silně alergenní a rychle se v Podluží šířící ambrozie peřenolisté, systém prevence komářích kalamit, nebo obnova vodního režimu. Je zjevné, díky dohodě partnerů v regionu se daří nacházet ucelený přístup pro úspěšné řešení i takto náročných projektů.

Chráněné krajinné oblasti mají význam pro uchování hodnot a šetrný rozvoj regionu, ale mají také význam národní. A soutok Moravy a Dyje je jedinečný dokonce nejen v národním, ale i mezinárodním měřítku. Zdejší mokřady jsou na seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy, většina území je zapsána na seznam biosférických rezervací UNESCO a je součástí evropské soustavy Natura 2000. To, že se vyhlášení chráněného území v této oblasti objevilo i v Programovém prohlášení vlády ČR, je vyústěním 75 let snah o ochranu tohoto unikátního území. Už v roce 1948 se totiž objevil první návrh na ochranu zdejších lužních lesů jako „krajinářsky chráněné oblasti“. Věřme, že tentokrát se mnoha mezinárodními tituly ověnčené území konečně dočká adekvátního zařazení mezi perly české přírody – velkoplošná chráněná území.


reklama

 
foto - Pešout Pavel
Pavel Pešout
Autor je ředitel sekce ochrany přírody a krajiny AOPK.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (36)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Josef Střítecký

20.2.2024 14:34
"Chráněné krajinné oblasti mají význam pro uchování hodnot a šetrný rozvoj regionu, ale mají také význam národní". --- To je jistě pravda, ale za národní význam lze považovat i to, že důchod z lesa (dlouhodobý výnos z hospodaření) obohacuje státní rozpočet. Nejaktivnější ochránci přírody dnes nemají přirozeného oponenta, kterým by se mohl stát český občan, budoucí důchodce. Kdyby pocítil, že les, který vytváří bohatství, mu přispívá do důchodového fondu, nahlížel by na přírodu v celém komplexu zájmů. Proto navrhuji, aby výnos ze státního lesa stávající důchodový systém pravidelně obohacoval.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.2.2024 17:34 Reaguje na Josef Střítecký
Ono by stačilo výnosy z lesů platit profesionální ochranáře a hned
by pocítili, že bez výnosů nebude ani mzda. To znal odjakživa KAŽDÝ
podnikatel, že bez výnosů nemá smysl podnikat. Argument, že jde
pouze o zlomek z hospodářských lesů padá tím, že pokud bude bez
výnosů nějaký les, tak o to více musím plundrovat ten zbytek. Je
to jako u polí, které nechám ladem a ze zbytku se budu snažit
vyždímat ten výpadek produkce z úhoru. Jsou to jednoduché počty,
ale příjemci mezd z daní a zisků státu si neuvědomují, že někde
se ten zisk musí generovat a nemůže tu být pouze vše bez zisku
a dotováno z dluhů. Takže o kolik % se sníží výnosy státu při
převedení lesa z hospodářského na NP, či rezervaci, tak o tolik
% snížit mzdy profesionálních ochranářů, kteří si to přáli.
Jsem zvědav, co by na to pověděli!
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2024 12:46 Reaguje na Josef Střítecký
a o co jde?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 15:59
Kdyby litera zákona o NP nepodporovala dojem o nutné bezzásahovosti, byl by velmi vhodný statut Národního parku. Ovšem s příslušnou péčí o nádherný Park (nikoli divočinu) vzniklou péčí lesníků v minulých staletích.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.2.2024 16:02 Reaguje na Slavomil Vinkler
Park vzniklý..
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2024 12:49 Reaguje na Slavomil Vinkler
ano, podle dvou předřečníků by se dalo říci, že nechápou rozdíl mezi CHKO a NP, ale asi nejsou jediní.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 13:57 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Rozdíl chápu. neschvaluji ale, že by pro NP měla platit apriorní bezzásahovost. Zákon je v tomto špatný. Nutno změnit zákon.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 17:42 Reaguje na Slavomil Vinkler
Něco jako Průhonický park to vyhlášením CHKO bude, protože entomologové a ornitologové požadují výrazné rozvolnění porostů. V tom byl ostatně zásadní rozpor s lesníky, jejichž pěstitelským cílem je maximální zakmenění a zapoj porostů.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.2.2024 08:28 Reaguje na Jiří Wenzl
No dobře, ale to byla vždy obora, lesopark. Tam se vleze obojí. I těžba i rozvolnění. No jen to lesníci nesmí hnát na doraz ekonomie dřeva. Knížepán měl obojí. Např. zbytky solitérů tam jsou dodnes. Plán péče AOPK nad obrázkem je odkaz.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

20.2.2024 23:04
Jsem ráda, že MŽP vyslyšelo léta trvající výzvy laické i odborné veřejnosti k tomu, aby tzv. Moravská Amazonie měla regulérní ochranu podle zákona. Doufám, že díky vyhlášení CHKO Soutok se zde bude hospodařit udržitelně a ekonomické zájmy některých subjektů přestanou být nadřazovány přírodovědné jedinečnosti území.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 18:51 Reaguje na Majka Kletečková
Ona je to taková " Moravská Amazonie " na Jednotce intenzívní peče, neboť při životě ji udržuje pravidelné řízené povodňování. "Moravská Amazonie", divoká a nespoutaná, hodna toho přirovnání, existoval do r. 1989 pod Pálavou. Nyní je pohřbena pod hladinou VDNM, z níž se upouští voda pro zmíněné řízené povodňování.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.2.2024 08:22 Reaguje na Jiří Wenzl
No je třeba přiznat, že ani pod Palavou neexistovala bezzásahová krajina. Byla to kulturní krajina. To co píšete snad platilo pro jezero "Panze".
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

23.2.2024 12:27 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pansee neboli počeštěno Ponza byl možná největší nížinný mokřad v tehdejší ČSSR. Lužní les pod Pálavou byl bezzasáhový od 1.1.1971 se vznikem platnosti nového LHP, který respektoval jeho pozdější likvidaci. U vědomí jeho likvidace jsem ho v letech 1976-86 zmapoval, letos v lednu jsem na něj u příležitosti 35.výročí jeho likvidace vzpoměl.v seriálu na FB skupině " Pálava a jižní Morava". Moje příspěvky tam najdete pod mým zdejším jménem.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2024 05:35
Soutok a Křivoklátsko. Je nutné ve jménu ekologismu zničit co vytvořili naší předkové svou odbornou péčí. Hlavňe že ekologisti mají teplá místečka za nicnedělání.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2024 12:51 Reaguje na Michal Ukropec
to zní jako závist.

Odpovědět
va

vaber

21.2.2024 08:28
v normálních zemí mají národní parky a vytvářejí je proto aby ochránili přírodu,
ochránili přírodu, před člověkem a jeho aktivitami,před ničím jiný není přírodu třeba chránit, ta si poradí, když ji člověk neničí,
u nás chtějí lidé lézt všude ,vše předělávat ,upravovat , na všem vydělávat a tvrdí, že pomáhají přírodě, ovšem obvykle je opak pravdou a výsledkem je současný stav
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 09:56 Reaguje na vaber
No a tento Váš přístup je právě tou nejhorší medvědí službou přírodě. Proto je mnoho lidí odpůrci NP. Přírodu netřeba chránit před člověkem, ale pro člověka. A tedy je třeba zachovat péči, kterou tato příroda vznikla , neb u nás není nic bez vlivu lidí už asi 20 tisíc let. Podívejte se například na Říp. Obrázky až do 50 let 19. století-holý. Nyní je zarostlý. tato devastující změna není pozitivní ani botanicky, ani entomologicky, ani zoologicky. Akorát lidé nemají dojem zničení, když je zarostlý. I o Soutok je třeba se starat. Je to park vysazený v 18. a 19. století asi tak jako v Lednici u zámku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2024 10:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ono to je o prioritách každého z diskutujících. Někdo jako
vy a já uznává, že Soutok je lidmi uměle vytvořená krajina
z bývalých bažin na soutoku Moravy a Dyje. Po regulaci obou
řek přišla ke slovu i meliorace pomocí kanálů s vytvořením
několika typů krajiny. Jednou jsou louky se solitéry pro
chov a lov zvěře(lovecký park), nějaká pole k obdělávání a nakonec hospodářský les s duby na výrobu pražců pro tehdejší
železnice. Soutok tak byl jak zavodňován, tak i odvodňován
podle potřeby toho hospodářského lesa , polí a luk. Já mám
obavu, aby se to nezvrhlo v trvalé zavodnění a hru na lužní les. Tím zanikne část dubových lesů(utopí se) a nahradí je
vrby jako potrava pro bobry. Ti dokončí vytvoření lužního
hrázemi na kanálech se zavodněním toho zbytku dubiny a luk,
ze kterých se stanou kyselé mokřady. Při cyklickém suchu
to bude zase místo zmaru vlhkomilné vegetace a i fauny.
Bude to regulérní lužní les a nikoliv současné dubiny a ty
prosluněné louky se solitéry staletých dubů. Opět to bude
"pokus" jaké známe odjinud vytvářených systémem bezzásahu
s vyčkáváním, že příroda si poradí sama. Ano, ona si taky
poradí, ale už to nebude Soutok v současné podobě, ale
lužní les s mokřadními loukami o který už turisté nebudou mít zájem. Splní se sen ochranářů o vyhnání lidí z přírody,
kterou lidé přetvořili do současného stavu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.2.2024 12:06 Reaguje na Břetislav Machaček
V zásadě souhlasím. Jen to nebude sen ochranářů, ale sen bezzásahových ekobláznů.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2024 12:33 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nemohu souhlasit. Každý se něčemu věnuje. Ten je botanik, další ornitolog nebo třeba herpetolog či ichtiolog. Ochranář nerozumí ničemu a krafe do všeho.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

21.2.2024 12:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
každé území je autentické a CHKO nevylučuje NP.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.2.2024 10:48 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jasně. Ale Soutok a Křivoklátsko jsou výsledkem dlouhodobé lidské péče. Pokud ji omezíme, nebo změníme, zlikvidujeme to, co chceme chránit. Viděl jsem to mockrát. Třeba Vodňany. AOPK ve jménu ochrany kotvice plovoucí naordinovala takový režim, který kotvici likviduje. Rodiče mají chalupu v Herálec Kamenice u Humpolce. Pod vsí je chráněný rybník Kameničák. Dokud to byl obyčejný rybník, vyskytovaly se tam chráněné druhy. Po naordinování " ochrany", a zrušení chovu ryb, zmizely. Viz: https://mapy.cz/letecka?source=base&id=2084801&gallery=1&x=15.4366654&y=49.5264141&z=18&ovl=5
Odpovědět
MK

Michal Krátký

23.2.2024 10:52 Reaguje na Michal Ukropec
s tou kotvicí je to spíš naopak, ne? Občas je jí tam až tak moc, že působí problémy
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.2.2024 18:39 Reaguje na Michal Krátký
Ty časy už minuly kdy se vyhrnovala na břeh traktorama. Fakt je ale ten, že při poslední návštěvě byl frmol kolem plůdku, a nebyl čas hodit řeč s místními. Navíc mě tolik neznají. Nejsem z branže.
Odpovědět
JW

Jiří Wenzl

21.2.2024 18:59 Reaguje na Slavomil Vinkler
No tak pokud je pro Vás znovuzalesnění člověkem kdysi odlesněného Řípu devastující změnou, tak to o Vašem pojetí ochrany přírody vypovídá vše.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.2.2024 08:16 Reaguje na Jiří Wenzl
Je devastující změnou. Lesů máme docela hodně hodně a stepí s vzácnými živočichy a rostlinami je málo.
2,9 milionů hektarů lesů
asi 2200 hektarů a většina z ploch je nějakou formou pozměněna
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

22.2.2024 08:18 Reaguje na Jiří Wenzl
Jo a Říp byl bezlesý mnoho tisíc let. Asi od konce doby ledové.
Viz: Za svítání vystoupil praotec Čech na vrchol hory, přehlédl krajinu a řekl.
Odpovědět
va

vaber

22.2.2024 09:12 Reaguje na Slavomil Vinkler
byl jste někdy na Řípu,
já na stará kolena jsem tam vylezl, je zarostlý křovím a stromy,které tam vyrostly bez pomoci člověka, nikdo ho nemusel zalesňovat,
Praotec Čech je bájná postava ,takže váš ,,důkaz,, o holém Řípu by u soudu neobstál, kde vidíte tu devastaci zarostlým Řípem a devastaci čeho,
další podivnost je váš názor o stepích, kterých je prý málo, u nás na ně nemáme klima, proto u nás nejsou, ale můžete si malou stepičku vypěstovat na zahradě ,nebo zajet do Kazachstánu, pokud u nás byl nějaký prostor bez stromů, už byl dávno přeměněn na pole
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.2.2024 22:23 Reaguje na vaber
Pane vaber. Vám asi uniklo, že zde člověk něco vytvořil, uznáváme to jako významnou lokalitu s bohatou biodiverzitou, a vy s ekologisty a Majkou Kletečkovou to chcete zničit. Proč? Co vám Soutok udělal?
Odpovědět
va

vaber

22.2.2024 08:54 Reaguje na Michal Ukropec
člověk toho v historii vytvořil hodně a konce bývají taky různé,většinu smete čas ,čas rozdrtí vše i tu největší krásku a stane se z ní stará bába,
proč si myslíte ,že chráněné oblasti jsou něco, co likviduje přírodu, není to obráceně,já mám zkošenost opačnou ,kam vleze člověk to zničí, nebo pozmění ,že to není schopné samostatného života ,bez dalších intervencí člověka ,diskutabilních intervencí
biodiverzitu zničil člověk a neumí to napravit ,protože biodiverzita není jen to co vidíme ,ale i tvorové které člověk vůbec nevnímá, menší než milimetry
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.2.2024 10:51 Reaguje na vaber
Souhlasím s vámi. Na zarostlém " smeťáku" je mnohem větší biodiverzita než kdekoliv jinde na " revitalizovaném" území.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

23.2.2024 09:06 Reaguje na vaber
No ano, ale největší zásah do biodiverzity se stal vyhubením megafauny člověkem. Ale člověk to léta (nevědomky) napravoval pastvou (všude, i v lese) a sklízením trávy, sena. Proč v tom nepokračovat aspoň někde?
Odpovědět
va

vaber

23.2.2024 09:21 Reaguje na Slavomil Vinkler
už zase opakujete tu svoji i jiných, pohádku o vyhubení megafauny člověkem ,vyhynuly všechny velké druhy včetně dravců ,které člověk nelovil a všude na planetě třeba i v Austrálii ,
v Česku je 98% uzemí na kterém člověk řádí jak posedlý a vše překopává a předělává a říká že dobře hospodaří ,proč nemůže nechat ty dvě procenta přírodě ,ať si dělá na tomto kousíčku co chce , ale to hamouni nedovolí chtějí vše a vymýšlejí nesmyslné důvody, proč to škodí
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

23.2.2024 18:55 Reaguje na vaber
V tvrzení máte dvě chyby.
Ad a ) i v Austrálii řádil člověk, v Jižní Americe taky a dravce vyhubil taky člověk aby ho nelovili.
Nechat ať si dělá co chce může. On to již mnohde nechává, ale výsledkem je moderní klimax, tj. akát, pajasan, bez černý, svízel povázka, sveřep a křídlatka.
Odpovědět
va

vaber

24.2.2024 08:31 Reaguje na Slavomil Vinkler
tvrdohlavě opakujete nesmysly ,ale to je vaše věc
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

24.2.2024 13:08
Vždy mě dojme tvrzení jak bude vyhlášení CHKO či NP znamenát přínos pro přírodu i prosperitu regionu. Prosperita regionu nepřijde sama o sobě pouze se značkou CHKO. No a pokud přijde v podobě většího zájmu turistů tak jde vážně pochybovat o tom, že by to byl současně i přínos pro přírodu. Jedno se s tím druhým, jak je jasně vidět v jiných případech, jaksi vylučuje.
No a pokud je dohoda mězi dvěma státními organizacemi tak to snad již nemusí zastřešovat CHKO. Pokud chce někdo malé paseky tak je potřeba říci co tam chce pěstovat za dřeviny. On ten dub potřebuje světlo a pod porostem se nezmladí a na malé, zarosté pasece neporoste.
Program "likvidace silně alergenní a rychle se v Podluží šířící ambrozie peřenolisté" stejně jako likvidace všech invazívních nepůvodních druhů má snad AOPK v popisu práce i bez CHKO.
Nevím jak si kdo představuje systém prevence komářích kalamit ale bez chemie to asi nepůjde. A chemie v CHKO v takovém rozsahu? Možná se budeme divit co vše jde v rámci ochrany krajiny i v CHKO dělat.
No a obnova vodního režimu snad i díky umělému zavodňování běží. Jen když chtěli vodohospodáří právě kvůli tomuto zavodňování zvýšit hladinu jezer tak byla AOPK proti. Čím tedy chtějí zavodňovat? Atd.
Tedy bude se dít to co se děje nebo může dít i nyní. Jen to zase bude stát hodně peněz. Jo , ochrana přírody podle nynějších " ekologů" je zas a pouze černou dírou na peníze.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist