https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-klasek-pri-hledani-trvaleho-uloziste-jaderneho-odpadu-nespechejme-a-udelejme-to-poradne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Klásek: Hledání trvalého úložiště jaderného odpadu - nespěchejme a udělejme to pořádně

12.12.2019
Onkalo, trvalé úložiště jaderných odpadů ve Finsku, ilustrační snímek.
Onkalo, trvalé úložiště jaderných odpadů ve Finsku, ilustrační snímek.
Foto | IAEA / Flickr
Slibované posílení práv obcí při výběru úložiště cestou nového zákona se nekoná. Ministerstvo průmyslu a obchodu neakceptovalo prakticky žádné připomínky obcí, které si samo vyžádalo, a dál tak pracuje s naprosto nevyhovující podobou zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště radioaktivních odpadů. Reakci ministerstva obce sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti na svém členském shromáždění označily za arogantní. Pokud by pokračovalo ignorování oprávněných zájmů dotčených obcí při přípravě zákona, pak by obce musely zvážit, zda mají zapojením do poradního expertního panelu pro výběr lokalit vytvářet dojem otevřeného a férového postupu.
 

Jako vstřícnou odpověď na požadavky obcí ministr Havlíček označuje svůj nový slib, že SÚRAO nepožádá o povolení nových průzkumných území dříve, než zákon vstoupí v platnost, ledaže by získal souhlas obcí z lokality. Ve skutečnosti, bude-li zákon přijat v dnešní podobě, nepřináší pro obce v této fázi žádné zlepšení. Naopak jejich postavení zhorší a zvýhodní stát - vyhledávání úložiště má být deklarováno jako veřejný zájem, což omezí možnost obcí bránit se žalobami.

Platforma proti hlubinnému úložišti požaduje podstatné přepracování návrhu zákona tak, aby naplnil požadavky atomového zákona a Směrnice Euratom na respektování zájmů dotčených obcí a účinnou účast veřejnosti při rozhodování o úložišti. Skutečně efektivní může být zapojení obcí a veřejnosti jen tehdy, pokud tyto mohou ovlivnit, zda v dané lokalitě vůbec bude proces pokračovat. To lze zajistit jedině uložením povinnosti Správě úložišť vyžádat si před zahájením konkrétního řízení souhlas dotčených obcí. Předložený návrh věcného záměru také musí posílit zapojení veřejnosti, protože dnes dělá z občanů obcí prakticky pouhé statisty při povolovacích řízeních.

Obce mohly nominovat dva zástupce za každou z devíti lokalit jako pozorovatele na jednání poradního panelu expertů ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů pro „zúžení“ počtu lokalit. Zároveň navrhly jednoho ze sedmi expertů, kterým se stal geolog Matěj Machek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, který má právo v panelu i hlasovat. Úkolem panelu má být do poloviny roku 2020 doporučit preferované lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Experti posuzují pouze geologické aspekty, vynechány jsou ekologické ekonomické, politické, společenské a další kompletní souvislosti výběru.

Starostové tuto nabídku přijali i po špatných zkušenostech z minulých let, kdy jednání předchozího expertního týmu bylo pro ně zcela netransparentní, způsob rozhodování i podkladové studie byly utajovány a jak se posléze ukázalo, došlo také k manipulaci s preferencí lokalit. Rolí zástupce obcí je tedy zajistit veřejnou kontrolu procesu výběru a umožnit tak nahlédnout obcím na způsob výběru a věrohodnost využitých podkladových studií a dat.

Jsem velice zklamán z výsledku, jak Ministerstvo průmyslu a obchodu zcela ignoruje veškerá naše doplnění a připomínky k návrhu zákona. Připomínkování jsme dělali podrobně a pečlivě ve spolupráci mezi dotčenými obcemi a městy a za odborné spolupráce právníků. Neproběhlo žádné projednání ze strany MPO. A výsledek je, že ministr Havlíček nám zašle dopis, který je plný slova „neakceptováno“. Tak proč ta jeho hra na spolupráci?

Poradní panel expertů vymyslel ředitel Prachař. A až na jednoho člena panelu, tak všechny ostatní jmenoval on. Ani panel neřeší práva obcí a považuji ho za diskriminační vůči lidem, kteří bydlí v lokalitách. Nesouhlasím se zněním jeho statutu. Protože je hlavně nutné celý proces ohledně přípravy a provozu skladování vyhořelého radioaktivního materiálu posuzovat jako celek. A ne z něj vytrhávat jen některé body, jako expertní panel, který má posuzovat jen geologické podloží, protože veškeré aspekty dopadnou na lidi v místě a jejich další život a životy jejich potomků.

Nespěchejme a udělejme to pořádně!


reklama

 
Další informace |
Platforma proti hlubinnému úložišti sdružuje 47 členů (32 obcí a měst a 15 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.
foto - Klásek Petr
Petr Klásek
Autor je starosta Chanovic a mluvčí Platformy proti hlubinnému úložišti.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (16)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

J

Jiří Svoboda

12.12.2019 14:25
Tak nějak pane Klásku vaše jednání nechápu. Je přece třeba jako základ jednání vyjít z toho, že hlubinné úložiště s vysokou pravděpodobností vůbec nebude potřeba a vyhořelé palivo lze mnohem jednodušeji a levněji prozatím skladovat v povrchových meziskladech u JE.

Nechť si za 100 let sami lidé rozhodnou, zda vystárlé a málo aktivní vyhořelé jaderné palivo přepracují nebo je zakopou (možná vůbec ne v ČR). V té době budou úplně jiné poznatky a technologie než dnes! Jako kompenzaci budou mít tučné konto na jaderném účtu, které se neprošustruje na výstavbu s vysokou pravděpodobností zbytečného hlubinného úložiště.
Odpovědět
ig

12.12.2019 17:48
Moc nechápu, jak úložiště "dopadne na lidi v místě a jejich další život a životy jejich potomků", spíš mi to připadá jako bezdůvodná vystrašenost. Ale ze stejné vystrašenosti se to úložiště vůbec navrhuje jako podzemní. Kdyby bylo v plechové hale u dálnice jako všechny jiné sklady, tak by splnilo účel úplně stejně, navíc by se ty kontejnery nemusely zase složitě vyhrabávat, až lidem dojde, že je to vlastně cenná surovina :-)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.12.2019 18:33 Reaguje na
Správná poznámka. Kdysi dávno jsem dal jednomu vybobkovanému staršímu spolupracovníkovi přezdívku Tuplsichr a všem se to hrozně líbilo. Abych aspoň nastínil důvod, popíšu na příkladu. Nechtěl mi dát dlouho dovolenou, že se čeká kontrola na čistotu. Bylo po kontrole, tak nakonec s dlouhým přesvědčováním svolil, ale lamentoval, že za mě nemá ještě náhradu na zajištění provozu. Říkám mu, že nemusí mít obavy, zkušený kolektiv to zvládne. V dalších dnech mi spolupracovnice sdělila, že byla pověřená se ráno stavit na farmě, kde se potkala s jiným kolegou, který měl stejný úkol. Aby toho nebylo málo, objevil se uřícený (pod)vedoucí a vyzvídal po ní, Jak to vypadá, jak to vypadá?... Prostě Tuplsichr:-)) Tak nějak mi připadají ty tanečky kolem úložiště, kdy by zřejmě nepomohlo ani umístit ho do jádra Země, v Česku by byli určitě všichni proti (pro jistotu...-)
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.12.2019 01:16
Proč obce nezapojit do výběru úložiště? Ať si každá obec na svém území vybere vhodné místo, kde by se úložiště mohlo zřídit.
Odpovědět
LB

Lukas B.

13.12.2019 07:57
a nestačilo by místo tanečků s hlubinným úložištěm a zabetonováním nějaké obci prostě a bez keců zaplatit - peníze královské pro obec a zanedbatelné pro stát?
pozn.: takovou surovinu určitě nikam nevyvážet. nebude to poprvé ani naposled, co se po desítkách/stovkách let ukáže, že to, co se jeví jako obtížný odpad, je vlastně velmi cenná surovina.
mimochodem, kdybych měl okolo stavení trochu víc místa, dalo se tam po celý rok spolehlivě dostat autem a bylo to geologicky o fous stabilnější, hned bych se o umístění úložiště ucházel. kromě iracionálního strachu v tom vidím samé benefity.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.12.2019 08:01 Reaguje na Lukas B.
Tak, tak. To by na JM museli být všichni už mrtví, nebo přinejmenším fosforeskovat.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

13.12.2019 13:02 Reaguje na Lukas B.
Vaši poznámku nechápu. V existujících meziskladech u JE, které lze dále levně rozšiřovat, může být vyhořelé palivo bez problémů stovky let.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.12.2019 10:33
Soudruhům z obcí by měl někdo vysvětlit, že i za demokratické první republiky se přestěhovávaly celé vesnice, např. tam, kde se stavěly přehrady (např. u Brna Knínice, u Branova Bítov). Pak to tedy zdiskreditovali komunisté, kteří v severočeském kraji přestěhovávali lidi z hodnotných rodinných domků se zahradou do panelákových haluzen.
Čili je třeba těm lidem garantovat, že pokud budou chtít odejít jinam, půjdou do stejně hodnotného nebo i lepšího bydlení. V souvislosti s náklady na jadernou energetiku je takový transfer jen plivnutím do moře.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

13.12.2019 13:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Kvůli úložišti jaderného odpadu stěhovat vesnice? Vždyť to je nesmysl.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.12.2019 15:38 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Jestliže je nechtějí na svém katastru, respektive část občanů vedle toho nechce žít, tak by nabídka atraktivní lokality s domem, zahradou a sadem byla docela zajímavá.

Druhá věc je, že tam budou muset existovat nějaká opatření, která budou lidi, bydlící v blízkosti, omezovat (a je chyba, že se o tom nemluví). Jaderný odpad bude svatým grálem teroristů, zejména islámských, k výrobě "špinavé bomby". Takže tam bude muset být nějaká ostraha a nějaká režimová opatření pro residenty i jejich návštěvy (odhaduji, že +- jako za minulého režimu ve vesnicích, které byly až u drátů).

Proč islámských? Protože někoho jiného asi nepřesvědčíte, aby s tím materiálem dělal bez jakéhokoli zajištění (nebo jen s velmi primitivním a přežití nezajišťujícím), jaké bude mít reálně k dispozici zakonspirovaná teroristická skupina. Normálnímu člověku se totiž nebude chtít umírat dost hnusným způsobem na nemoc z ozáření.
Muslimovi lze snadno vysvětlit, že ho vlastně čeká "smrt na džihádu", tedy jediný způsob smrti, kdy má zaručen odchod rovnou do ráje. Takže se bude těšit, že hned potom, co vykálí zuby a jazyk a vyzvrací konečník odletí do ráje odpaňovat 72 hurisek denně. A najde se dost hluboce věřících muslimů, kteří tomu jednak budou věřit, jednak si v islámské společnosti, kde je kvůli mnohoženství silný nedostatek žen, v sexuální oblasti ani nevrznou. A nebude jim ani vadit to, že po pár desítkách minut až hodinách už nebude cesta zpět (konec konců, takto fungují i "sebevražední atentátníci"). To je značný rozdíl oproti křesťanům nebo judaistům, u nichž je tak hluboká víra, jsoucí navíc v rozporu s viditelnou realitou, vzácná.
Odpovědět
ig

14.12.2019 14:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Proto je potřeba to Pu z vyhořelého paliva odborně vytěžit a prodat na volném trhu nebo schovat na horší časy :-)
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

14.12.2019 16:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Islámská víra posílí teroristu natolik, že si nestřeženě odveze stotunový CASTOR na kolečku, naloží ho do linkového letadla a kuchne si ho doma na zahrádce.

Hlídat JE nebo JE+mezisklad vyjde skoro na stejno. Do těch míst rádi pronikají aktivisté, mohli by dostat volný vstup a pomoci s hlídáním.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2019 09:23 Reaguje na Jiří Svoboda
Spíš vybere z toho, co je vevnitř, tolik, co unese.
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

17.12.2019 10:42 Reaguje na Jan Šimůnek
A dovnitř se dostane otvírákem na konzervy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.12.2019 14:01 Reaguje na Jiří Svoboda
Když se dá otevřít nedobytná pokladna, IMHO mnohem lépe jištěná ...
Odpovědět
J

Jiří Svoboda

17.12.2019 20:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale ty mezisklady jsou realita a nic takového se ještě nestalo. Jste prostě nukleární alarmista hodný stát se členem Hnutí DUHA.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist