https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-vareka-proc-je-treba-naridit-nove-vysetrovani-otravy-becvy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Vařeka: Proč je třeba nařídit nové vyšetřování otravy Bečvy?

17.9.2021
Zdroj | Český rybářský svaz
Na úvod si stručně a krátce zopakujme známá fakta. Podrobnosti lze nalézt v investigativních článcích Deníku Referendum věnovaných této politováníhodné události. Zvídavý čtenář zde najde i podrobnou mapku jejího dějiště včetně infografiky. Tak tedy:
 
1.

Dne 20.9. 2020 došlo k masivní otravě ryb v této řece. První úhyny byly zaregistrovány dopoledne asi 3,5 km po proudu od vyústění asi 15 km dlouhého kanálu odvádějícího odpadní vody z řady firem na něj napojených. Tuto výpusť budeme značit R. Místo prvních registrovaných otrav označme M.

2.

Pár hodin před tím došlo k provozní havárii na kaustifikační jednotce v chemičce DEZA. Do dešťové kanalizace vyteklo asi 10000 litrů směsi sody a hydroxidu významně kontaminované toxickým fenolem. Avšak než tato událost vešla ve známost uplynuly asi 2 měsíce díky tomu, že do té doby vedení chemičky popíralo že se v jejím provozu odehrála v inkriminované době jakákoliv nestandardní událost.

3.

Následovalo zmatečné vyšetřování, při kterém bohužel nedošlo k včasnému odběru vzorků kontaminované vody pod klíčovými výpustmi do Bečvy.

4.

Kromě zmíněné R jde o oficiální výpust Dezy nalézající se asi kilometr nad místem prvních pozorovaných otrav. Následuje výpust malé firmy SONAVOX, která však neprodukuje žádné technologické vody - jde pravděpodobně jen o vyústění dešťové kanalizace. Poslední výpusť se nalézá u Lhotky nad Bečvou, asi 300 m nad M. Její vlastník je neznámý, avšak vzhledem k tomu že byl z ní zaregistrován únik aromatických uhlovodíků, lze předpokládat, že vede od nedalekého seřazovacího nádraží DEZY. Kromě těchto výpustí se zde nalézají další neregistrované; například poblíž kalových lagun DEZY.

5.

Jediným velkým průmyslovým podnikem u nějž přichází v úvahu zavinění otravy tak velkého rozsahu tudíž nejpravděpodobněji zůstává DEZA; ryby totiž začaly umírat až pod ní - v místě M.

6.

Představitelé DEZY však tvrdili, že všechny výstupy z ní jsou zabezpečeny kontrolními čidly, které údajně zamezují jakémukoliv nekontrolovanému úniku škodlivých látek.

7.

Na základě tohoto tvrzení vyšetřovatelé od začátku pracovali s premisou, že jedy se do Bečvy musely dostat z R.

8.

Avšak mezi R a M se nalézají dva jezy a několik peřejí. Kdyby jedy přitekly z R musela by se otrava projevit už mnohem výše. Na toto poukazovali hlavně rybáři, kteří se v kritické době nacházeli poblíž a nic neobvyklého nezpozorovali. Všem se jevilo krajně nepravděpodobné, že by v důsledku promíšení nedošlo k rovnoměrnému rozprostření kontaminátů po celé šířce řeky již v malé vzdálenosti od od R.

9.

Vyšetřovatelé tudíž pověřili experta Jiřího Klicperu, aby zjistil vzdálenost mísící zóny výpusti R. Ten do jejího vyústění vypustil barvivo fluorescein a na základě vizuálního experimentu zjistil, že k rovnoměrnému promíšení jedů mohlo dojít teprve až v M; tj. 3,5 km od R. Své výsledky však neuveřejnil, poněvadž se stály součástí vyšetřovacího spisu.

10.

V průběhu dalšího vyšetřování bylo firmě Energoaqua napojené na R sděleno obvinění ze zavinění otravy Bečvy.

11.

Vzhledem k přetrvávající nedůvěře v dosavadní vyšetřování provedl profesor hydrochemie Jakub Hruška pokus s chloridem sodným. Do kanálu R vypustil solanku s asi 20 kg rozpuštěné soli. Ta ve vodě disociuje na ionty Na+ a Cl-, následkem čehož dojde ke vzrůstu její vodivosti. Bylo naměřeno stejné zvýšení vodivosti po celé šířce řeky již asi 800 m od R, čímž došlo ke zpochybnění výsledků experta Jiřího Klicpery. Výsledky pana Hrušky jsou snadno dohledatelné na Webu a porozumí jim každý student fyzikální chemie.

12.

Experiment Jakuba Hrušky byl podpořen i odbornou veřejností - vědci z AV ČR. Navíc i podmínky za kterých byl uskutečněn odpovídaly průtoku 2,8 m3/sec v době loňské otravy. Na rozdíl od pokusu experta J. Klicpery; během něj byl průtok asi dvojnásobný.

Právě uvedená fakta přinejmenším zpochybňují dosavadní průběh vyšetřování a vrhají stín na oficiální verzi dle které otravu Bečvy zavinila čistírna odpadních vod Energoaqua.

Je proto velmi žádoucí nařídit nové vyšetřování původce otravy Bečvy. Jeho součástí by mohl být široce založený experiment (například modifikace pokusu profesora Hrušky), během kterého by byly určeny mísící zóny všech klíčových výpustí do Bečvy. Tak by se dalo zjistit z které z nich se před rokem dostaly jedy do Bečvy.

Průtok 2,8 m3/sec potřebný k uskutečnění tohoto pokusu by se dal zajistit po dohodě se správou povodí Bečvy.


reklama

 
foto - Vařeka Petr
Petr Vařeka
Autor se zajímá o přírodu, je člen facebookové skupiny Otrávená Bečva nám není lhostejná.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

17.9.2021 07:44
Ad 3). Nenastalo žádné "zmatečné vyšetřování", bylo odebráno asi 130 vzorků odborníky z asi sedmi organizací okamžitě po zjištění otravy (v neděli po poledni), případně v pondělí.
Zdroj: tohle se psalo v médiích, byly natočeny i reportáře, které odvysílala ČT.

Nové vyšetřování přece už proběhlo, prováděla to "nezávislá parlamentí komise", kterou vedla komunistka a členové byli ve většině členy, nebo sympatizanty ANO.

Jakékoliv nové vyšetřování ja zcela zbytečné, dokud se nezmění politická situace. Teprv potom může nastoupit skutečně nezávislý orgán (třeba zahraniční) a myslím si, že jasno bude velmi rychle.

Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

17.9.2021 10:29
Souhlasím s panem Hanzlem. Dokud tu budeme mít vládu toho jehož firma tuto havárii podle všeho zavinila, tak se nezmění vůbec nic.... nepomůže ani logika, ani jasné argumenty, ani nic jiného.... a nějaká spravedlnost? Pche... ta neexistuje...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.9.2021 10:47
Kauza Bečva je ztracena.
Vrtáci z ČIŽP podělali co mohli a de facto zničili potenciálně využitelné důkazy.
Znalecký posudek je natolik pochybný, že u soudu neobstojí.
Materiální stopa už vychladla tak, že nic nového najít nelze.
Jediným průlomem by bylo doznání, svědectví osoby ze strany viníka, ale tady státní moc neudělala vůbec nic , např. slib vysoké odměny a beztrestnosti a jak vidět ani něco podobného vůbec nechce dělat.

Suma sumárum - kauza Bečva skončila a viník už odhalen nebude.
Je to strašné poznání, ale je to realita stavu ochrany ŽP v ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 20:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mlčí vzorkaři a laboratoře, které vzorky analyzovaly.
Tam je viník znám, ovšem z politického důvodu není možno dát vše k soudu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.9.2021 11:52
"Je proto velmi žádoucí nařídit nové vyšetřování původce otravy Bečvy. Jeho součástí by mohl být široce založený experiment (například modifikace pokusu profesora Hrušky), během kterého by byly určeny mísící zóny všech klíčových výpustí do Bečvy. Tak by se dalo zjistit z které z nich se před rokem dostaly jedy do Bečvy."

Toto si myslím taky.

Je známo jasné rozhraní, odkud byly ryby otráveny a nad nímž nebyla otrávena ani rybička?

Také nechápu, proč by některé ryby nemohly být otráveny i v místech, kde otravná látka ještě nebyla promíchána. Navíc ty ryby ještě chvíli žijí a plavou, a mohly se rozptýlit po celém průřezu koryta v místě nepromíchané otravné látky. Mně se prostě předpoklad, že otravu může způsobit jen rozptýlená otravná látka, nezdá přijatelný.

Pak je tu ješte drastická metoda znovu nasimulovat otravu a pořádně provést pozorování.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

17.9.2021 12:43
Já bych si dovolil ještě jednu poznámku.
Podle soudního znalce jedu trvalo 3,5 kilometrů, než se rozptýlil po celé šíři řeky. Logicky mě napadá, že v úseku, kde byl v malé části šíře toku, byla koncentrace jedu mnohem vyšší. Proč při vysoké koncentraci jed živočichům neublížil a začal působit, až se jeho koncentrace naředila?
Pokud soudní znalec tvrdí pravý opak a uvádí naprosto nesmyslné argumenty, vyplývají z toho dvě možnosti:
1) Soudní znalec není duševně zdráv a měl by být zbaven svéprávnosti
2) Soudní znalec je uplacen.
Obě možnosti by měly mít za důsledek doživotní vyškrtnutí soudního znalce ze seznamu soudních znalců, v prvním případě umístění léčebně duševně nemocných, v druhém případě by mělo následovat trestní stíhání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 20:02 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
V úplně prvním případě by bylo postavit "znalce" před nezávislý soud a přimět ho, aby přiznal, jak to celé bylo.
Odpovědět
JO

Jarka O.

17.9.2021 13:24
Přezkum spisu a nové přešetření není možná od věci, uvidí se. Snad se dozvíme ze spisu, který bude zveřejněn, jestli jsou okolnosti otravy správně vyšetřeny. Kyanidových sloučenin je v průmyslu řada a pokud se viník nepřizná, je mrtvý nebo nemluví, daly by se udělat posudky z chemie a rychlosti rozkladu jednoduchých, komplexních anorganických kyanidů a organických nitrilů. Možností, co otravu způsobilo a jak rychle, je opravdu několik a bylo by nutné možnosti mezi sebou porovnat a uznat, která z nich je nejpravděpodobnější. K porovnání je dobré vědět, s kterými z těch sloučenin nebo odpadu která firma nakládala a s kterými ne. V nejhorším případě mohla být vypouštěná množství dokonce skoro v normě, ale asi ne. Tesla je možnost, jestliže se např. jednalo o nízké koncentrace komplexů nebo org. nitrily s pomalu se ve vodě nebo tělech uvolnujícími kyanidy. Ale Deza není mimo hru, přece jen je od pozorovaných míst úhynu vzdálená 1,5 km(pravda?). Při té přírodní konstelaci se mohly komplexy nebo jednoduché kyanidy nebo nitrilová rozpouštědla stát toxickými rychleji než třeba v zimě. Roli při rychlosti rozkladu jakýchkoliv kyanidů na jednoduché a následně kyanovodík hraje, že byl nízký průtok, tedy zakoncentrování, vyšší teplota vody, okyselení vody, doba. Otrava kyanidy nemusí probíhat rychle, může se projevit třeba za půlhodinu. Důležité by bylo znát velikost revírů ryb. Byly viděny ryby v okolí Tesly a v jakém stavu. Křeče, zmatené chování ryb, úhyn až po nějaké době trápení nasvědčují nízkým koncentracím jedu v jejich těle, ale pořád neukazují viníka. Je nemožné dělat závěry bez znalostí vzorků. Pořád věřím, že posudek tyto možnosti bere v potaz a jsou mezi sebou porovnány a že chytnou toho pravýho! Klidně pomaleji.
Odpovědět
os

orb slavík

17.9.2021 20:30
Čtu pečlivě články o otrávené Bečvě, porovnávám rozdílné názory, ale pořád mi z toho lezou burešovci. Nedokážou vysvětlit proč začaly ryby hynout pod kanálem dezy, nedokážou vysvětlit proč inspekce sama nevzala vzorky vody, proč odmítla vzorky od rybářů. Poslanci ano a ministr brabec bojkotují vyšetřování. Články burešovců napadají pana Hrušku a lidi , kteří jim dávají nepříjemné jasné otázky, matou, ale jasné odpovědi se od nich nedočkáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.9.2021 20:03 Reaguje na orb slavík
Pán objevil Ameriku....
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist