https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-blazek-soucasna-zelena-ideologie-nema-hlavu-ani-patu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Blažek: Současná zelená ideologie nemá hlavu, ani patu

10.2.2021
V dnešní době se prosazuje politika, že se pomocí dotací prodotujeme do lepšího světa.
V dnešní době se prosazuje politika, že se pomocí dotací prodotujeme do lepšího světa.
Zdroj | Archiv Petra Blažka
Jako sedlák si myslím, že současná zelená ideologie nemá hlavu, ani patu, a i když je to politika dlážděná dobrými úmysly, napáchá více škody než užitku.
 

Současná politická reprezentace, ať už v Bruselu nebo u nás, podléhá tlaku laické veřejnosti a snaží se páchat zelené dobro. Ačkoliv většina těchto politiků nemá vůbec tušení, o čem rozhodují, neboť nejsou v daném oboru vzdělaní a nemají v něm žádnou praxi, rozhodují o naší budoucnosti pod tlakem veřejného mínění, většinou bez patřičné diskuze a oponentury lidí z praxe. Jestliže už k nějaké veřejné diskusi dojde, tak si tam pozvou „odborníky“ z akademické sféry, kteří sami nikdy nic nevyprodukovali, ani nevedli žádnou firmu, a nebo lidi, kteří na nových změnách ekonomicky profitují.

V dnešní době se prosazuje politika, že se pomocí dotací prodotujeme do lepšího světa. Neexistuje normální ekonomický projekt, který by nepočítal s nějakou dotací. Tím se úplně likviduje tradiční tržní systém. Jaksi se zapomnělo, že nejdříve někdo musí vyrobit produkt, prodat ho se ziskem, ten se zdaní a pak teprve jsou k mání veřejné prostředky na přerozdělování. Obráceně to nikdy nemůže fungovat. Vlivem dotací se nabourává tržní prostředí a vítězí ne ten, kdo má nejlepší výrobek, ale ten, kdo je nejšikovnější s dotacemi. Ačkoliv se tvrdí, že se tím podporují malé a střední firmy, opak je pravdou. Zatím co pro malé firmy je to velká administrativní zátěž, velké firmy si na to vyčlení zvláštní úředníky, dokonce celé týmy, kteří se zabývají hlavně sklizní dotací.

Evropská politická reprezentace pod tlakem levicově zaměřených zelených ideologů, povětšinou městské bohaté elity, prosazuje opatření, jež de facto likvidují celé hospodářské obory. Začalo to s těžkým průmyslem přes střední a lehký průmysl až po zemědělství. Pro ně je práce sprosté slovo a každý, kdo něco vyrábí, nepřítel, který škodí životnímu prostředí. Podle jejich mínění budou mít v budoucnu všichni lidé vysoké školy a budou sedět u počítačů a přehazovat jedničky a nuly. Kam taková politika vede, vidíme dnes okolo sebe, když zjišťujeme, že si nedokážeme vyrobit ani roušky.

Evropský parlament chrlí jedno nařízení za druhým, mnohdy si navzájem odporují. A tak například při stavbě rodinného domu vás nutí, aby jste si pořídil krbová kamna na dřevo, a pak se dovíte, že v rámci boje proti smogu vám v nich zakážou topit.

Dále se podporuje přechod automobilů na elektřinu. V rámci České republiky to znamená, že si bohatí Pražáci budou jezdit „ekologicky“ a emise půjdou z komínů v severních Čechách. Vůbec nikdo nevysvětlil, jak bychom u nás nahradili tyto tvrdé zdroje něčím jiným, notabene když spotřeba elektřiny kvůli elektroautům vzroste. Vůbec nikoho nezajímá, že tyto velké a těžké vozy mají ve finále větší emise, než malé vozy typu Fabie se spalovacím motorem. A ještě se za to odmění dálniční známkou zdarma a parkování kdekoliv také zdarma.

Samozřejmě, ve velkých městech se můžou snažit zlepšit si životní prostředí. Mají na to velké pole působnosti od taxíků počínaje přes městskou dopravu až po městské služby. Tam všude by měla elektrika význam, ale v osobním autě na dálnici je to vyložený nesmysl. Elektroautomobil, který je minimálně o 20 procent těžší než spalovací, nemůže mít menší spotřebu energie a tím pádem menší emise v provozu, kde se prakticky nebrzdí a tudíž nedochází k vůbec žádné rekuperaci. Navíc představte si to navýšení rozvodných sítí a množství stojanů na dobití baterií, když by jedno auto doplňovalo energii místo 5 minut 20-40 minut s dojezdem místo 800 km pouze maximálně 400 km. Nebo když do horského hotýlku přijede večer 20-50 vybitých aut. Co by tam museli mít za trafostanici, aby to zvládli.

Podobné je to v případě, když požadují, aby kombajny a traktory splňovaly stejné emisní normy na oxidy dusíku jako například městské autobusy. Nejen, že to zbytečně prodražuje a zesložiťuje tyto stroje, ale tato zařízení z velké většiny zvyšují spotřebu a tím pádem emise CO2.

Slavný evropský plán počítá s tím, že se místo uhlí bude spalovat plyn a více biomasy, ať už v elektrárnách nebo v teplárnách. U plynu je to pouze přesun ekologické zátěže z našich povrchových dolů na americké štěpení břidlic. Což probíhá v podzemí, kam se pumpuje obrovské množství chemikálií a nikdo neví, co s tím bude třeba za 50 let. Jediný rozdíl od našich dolů je ten, že to není vidět. A u biomasy se už dnes se zemědělcům vyčítá, když pěstují plodiny na biopaliva, že se do půdy vrací málo organické hmoty a v novém plánu se bude ještě více organiky svážet někam do kotlů, místo aby se zaorávala.

Dalším evropským projektem je tlak na vyšší zastoupení ekozemědělství. To je obor, kde berou zhruba dvojnásobné dotace než normální zemědělci, s podmínkou nepoužívat umělé hnojiva a postřiky. V praxi České republiky to znamená, že zhruba ze 480 000 ha ekozemědělství se na 450 000 ha pěstuje ekoseno s podmínkou chovu určitého množství zvířat. Přepočteno na hektar a tunu výrobku výkonost takového zemědělství nebude v průměru ani čtvrtinová oproti klasickému zemědělství. Tady si za obrovské prostředky budujeme rezort, který nikdy nebude životaschopný v rámci světové konkurence. A jejich dražší výrobky si převážně mohou kupovat zase ti bohatší z měst, ačkoliv daně, z kterých jsou placeni, platí i ti chudí.

Vrcholem toho je, když se z přebytků tohoto ekosena dělají peletky, které se spalují v kotlích. Tady se za obrovské podpory státu vracíme v zemědělství asi tak o 5 000 let zpět k pastevectví.

Tito měšští ekologové si myslí, že půda je perpetuum mobile a stačí, když se nebude používat chemie a bude ráj na zemi. Opak je pravdou, na většině těchto farem se do půdy vrací méně, než se zní bere a tak dochází k jejímu sice pomalému, ale přesto postupnému vyčerpávání živin. Dnes prakticky neexistuje (a ani v budoucnu nebude) klasický statek, kde by měli méně půdy a relativně velké zastoupení zvířat a kde by pomocí chlévské mrvy dokázali doplňovat živiny v půdě. Bohužel je to spíše naopak, když se hnůj vozí za úplatek do bioplynek a to se děje i v sousedním Německu.

Z vlastní zkušenosti víme, když jsme přebírali půdu, po těch, co nehnojily, že trvá 3-5 let, než se doplní živiny a půda získá zpět svůj potenciál.

Co se týká pesticidů, tam je situace ještě horší. Žádný zemědělec nemá radost z toho, že je používá. U herbicidů si můžeme teoreticky představit, když rozdáme měšťákům motyčky, jako se to dělo za komunistů, a oni zlikvidují plevele. Ale používání fungicidů a insekticidů proti škůdcům, chorobám a plísním nikdo nijak nenahradí. Tady je cesta pomocí GMO plodin, které byly vyšlechtěny, aby těmto problémům odolávaly, ale to ti samí ekologové zhruba před 10 lety zatrhli. A tak se zakazuje jedna účinná a vyzkoušená látka za druhou a nikdo neřekne, co bude dál. Například, když vám napadne při vzcházení máku nebo cukrovky porost škůdce a osivo nebylo namořeno, tak neexistuje způsob, jak to zachránit. Když neošetříte jarní ječmen do klasu proti plísním, tak se rozlučte se sladovnickým ječmenem. Protože hned na váze ve výkupu vám vezmou vzorky a když nesplňujete normu, tak do krmného. A ani se nemůžete divit, dnes se veškeré zpracování sladu děje ve velkoprovozech a tam musí být jedna várka jako druhá. Když by se tam vyskytla špatná várka, tak by na sladovnických stolech plísně rozkvetly a všechno by se vylouhovalo do piva. U ostatních plodin je to podobné, proto existují normy, které musíte splnit, když chcete prodávat potravinářské produkty.

Takže výsledný efekt všech těchto opatření bude, že se zemědělci zase přizpůsobí. Nebudou se tu pěstovat plodiny, které potřebují zvýšenou ochranu. Část polí se převede do tzv. ekorežimu, kde budeme za vyšší emise a dotace pěstovat menší výnosy. Potraviny budeme dovážet z jiných světadílů, kde se na to vykácí a vypálí pár milionů hektarů pralesa a pesticidy nikdo nezakazuje.

Dnešní demagogičtí ekologové úplně odmítají brát v potaz základní fyzikální zákony a historické souvislosti změn v krajině. Tak jako u auta nerozhoduje, kolik energie spotřebuje, druh pohonu, ale hmotnost, tvar a rychlost automobilu, tak v krajině se například mokřady nerušily pouze kvůli větším polím, ale často kvůli omezení komárů.

A tak se dnes s velkou slávou obnovují mokřady, aby se do nich zítra stříkaly tuny insekticidů. Naši předci nebyli idioti a nikdo jim na úpravu krajiny nedával dotace. Navíc každý zásah byl fyzicky náročný. Takže když k nějakým zásahům došlo, tak to muselo mít opravdu vážný důvod.

Závěrem bych chtěl upozornit nad uspěchaností k uhlíkové neutralitě. Staré české přísloví praví: spěch je špatný rádce. A právě v tomto spěchu se stanovují cesty, které si napříč obory odporují. Není vůbec žádná konstanta, že evropská kultura bude pořád nejbohatší a že supermarkety budou plné levných potravin. Stále se musíme snažit, aby naše hospodářství, alespoň v rámci kontinentu, bylo soběstačné a celosvětově konkurence schopné. Nemůžeme vytvářet sektory, které žijí jen z dotací. Vždyť jen v rámci České republiky nevíme, z čeho budeme platit důchody za 10 let, kdy podíl důchodců přesáhne 30 procent. Tak jako v energetice není vůbec jasné čím nahradit v zemích jako je Česko uhelné elektrárny, tak v zemědělství není stanoven nějaký cíl, kolik potravin potřebujeme vyprodukovat a k takovému cíli směřovat. Vzít v potaz, kolik zemědělské půdy potřebujeme a tu si chránit před různými betonovými lobby. A teprve potom, když zjistíme, že máme nějakou půdu navíc, tak se rozhodnout, co s ní. Nabízí se alternativy jako zalesnění, vytvoření národních parků apod. Tam se pak můžou prohánět vlci a bobři bez omezení.


reklama

 
foto - Blažek Petr
Petr Blažek
Autor je sedlák.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (193)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2021 07:30
Autor článku je sice jen obyčejný sedlák, ale v hlavě má více rozumu než Evropská komise s Europarlamentem.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.2.2021 09:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak jest.
Odpovědět
JN

Josef Novák

10.2.2021 20:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Blažek pouze na vše nadává, vše je podle něj špatně a hlavně za vše může EU. Pravdou je ale to, že provozovatelé bioplynových stanic mají již několik let dotace na hektar o 4000 Kč vyšší než ekologičtí zemědělci a o tom co dělají s kukuřicí v krajině si nemusíme povídat, to vidíme. Je to v Zelené zprávě o zemědělství.
Odpovědět
RN

Radek Novák

11.2.2021 11:27 Reaguje na Josef Novák
O kukuřici si myslete co chcete, ovšem tvrzení o tom, že provozovatelé BPS dostávají nějaké zvláštní dotace na hektar prosím dolžete. Je to samozřejmě nesmysl, žádné dotace na kukuřici nebo řepku neexistují. Na rozdíl od dotací na ekologické zemědělství.
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

11.2.2021 15:55 Reaguje na Josef Novák
A nadává absolutně přesně.
Odpovědět
JM

Joska Malý

12.2.2021 19:07 Reaguje na Josef Novák
Já jsem tedy z města, ale líp bych nadávat nedokázal.
Snad bych se více vysmál těm maloměstským vícepražákům hipstabiovegetariánům popíjejícim fair trade kávu a mandlové mléko, čtoucím zásadně Respekt, jezdící po městě na kolech bez převodů a chodícím se otužovat do Vltavy, kteří jsou schopni tvrdit, přesně ty blbosti v článku kritizované. A radši se neptat, čím se živí...
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

11.2.2021 16:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Souhlasim. Perfektní článek. A z praxe. A ne vod stolu kde řeším jen 0-1-0-1.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

10.2.2021 07:35
Pan Blažek jen veřejně dokazuje, že vůbec neví co se v dnešním světě děje a proč.... nic víc tím neřekl...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2021 07:49 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pan Blažek možná neví,co se děje ve světě, velice dobře nám však popisuje co se děje v ČR a EU.
„ Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat. “ Dílo: Jára Cimrman ležící,spící
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

10.2.2021 11:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pan Blažek ví pouze to, že udělá všechno pro to, aby nemusel dělat nic "navíc"... předvádí tu jen veřejnou sebeobhajobu svého podle všeho nezodpovědného životního postoje.

Vy si pane Vinkler pletete pravdu (realitu) s názorem... a bohužel se připojíte ke komukoliv kdo je ochoten plivat na vámi nenáviděnou EU a její instituce...

A to píšu jako svůj NÁZOR.... realita je ale jasná.... i když se někteří snaží z reality udělat jen "jiný názor"....
Odpovědět
KZ

Karotka Z

10.2.2021 14:43 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale ale Kasparku, vy jste prave ta potrefena husa, ktera nikdy nevzala motiku to ruky a nic nevypestovava. Ale ma tendence do vseho kecat
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 21:44 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pan Blažek je člověkem z praxe a že se to nehodí zrovna Vám do krámu ,tak to ještě neznamená , že nemá pravdu. Kdy jste vy byl někdy v chlívě nebo na poli jinak , než v saku s kravatou ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 20:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Významová přesnost vám taky uniká. Pan Blažek nám popisuje mediální obraz EU, který je nám velmi úspěšně vnucován.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 21:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Mediální ? Asi zapadlé médium. Masmédia chrlí zprávy , jak je všechno dotované a fajn. Pan Blažek ještě disponuje zdravým selským rozumem a praxí , která jaksi ekotlupám chybí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 23:25 Reaguje na Petr Pekařík
Zkuste mi poslat nějaký článek o tom, jak je EU fajn. Já vám na každý pošlu asi 10 takových, kde se dělají z EU idioti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 23:32 Reaguje na Petr Pekařík
Nevím, kdo jsou ekotlupy, ale naši sedláci jsou někdy fakt kouzelní.
Nadávají jak špačci na EU, že všechno dotuje,
nadávají, jak jsou všichni dotovaní, jenom oni ne. Nadávají, jaká je kolem dotací byrokracie. A volí soudruha estébáka, který jim dotace krade a naschvál zbyrokratizuje žádosti, aby na ně sedláci nedosž´áhli.
Přitom EU se sedláků zastává, dělá audity na rozkradené dotace, popsílá to našicm cajtům, jenže sedláci ho volí.......
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, to co Vy vypotíte, je skoro vždycky klenot - ale tohle je přímo diamant.
Můžete prosím uvést (a doložit), která média nám vnucují takový obraz EU, jak jej právě VELMI VÝSTIŽNĚ popsal pan Blažek?
To, jak EU vidíme, to je plod její činnosti, logický výsledek idiotských nápadů jejích úředníků, kteří NIKÝM NEVOLENI převzali faktickou moc. Už skoro nad vším. Nad drtivou většinou fermanů, které se z Bruselu hrnou, normálně myslící člověk může jen nechápavě kroutit hlavou. A pochopit, jak může nekdo takové kraviny chrlit BEZTRESTNĚ a ještě mít právo je z moci úřední NAŘIZOVAT, je tím nesnadnější, čím vyšší má člověk vzdělání a čím lepším odborníkem je v oboru, kterého se ty bruselské fermany dotýkají.

Co já vidím v médiích, to je přesný OPAK toho, co píšete Vy. Média ty výplody bruselských byrokratů a velmi ochotně je šíří. A snaží se je obhajovat a popularizovat. A to je bohužel to, co se médiím daří.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:05 Reaguje na Karel Ploranský
A odkud máte ty "fermany"? Sorry jako, ale z médií a jejich vylíčení jako pitomost taky. Navíc jsou to většinou naprosté blbosti,které si vymýšlí naši maediální mágové, aby nasírali lidi proti EU. Navíc ty funkce v EU jsou volené a všechny státy tam mají své zástupce, které si taky volí.
Některá rozhodnutí jsou těžko pochopitelná, protože normální země EU jsou vývojově dál a třeba absolutně nechápou, že když pošlou peníze na rozvoj malého podnikání, tak si za to miliardář postaví luxusní sídlo.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

10.2.2021 09:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale jistě že ví !

Jak se likvidují deštné pralesy k tomu, aby byl palmový olej, například, atd. !
Odpovědět
JB

Josef BIS

10.2.2021 11:14 Reaguje na Lukáš Kašpárek
PANE KAŠPÁRKU,opravdu si myslíte že pan Blažek seje vítr? Tak to rozporujte a napište svůj pohled. Odpovědět holou větou je na úrovni Viki co je dvanáct let.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

10.2.2021 11:40 Reaguje na Josef BIS
Proč poučovat nepoučitelné sebelháře.... já v tom nevidím žádnou smysluplnost... někdy mi to teda nedá a něco okomentuji, ale je to z 99% k ničemu... kdo nechce pochopit, nepochopí.... v tom to tkví...

Přitom dnes není problém si veškeré relevantní informace dohledat/ověřit, ale to by se právě někomu ze zdejších mudrlantů muselo chtít hledat pravdu....
Odpovědět
JB

Josef BIS

10.2.2021 12:36 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Velice chabé vysvětlení a já končím. A jak řekl pan Werich, dohadovat se s blbcem více jak půl minuty končí tím, že se dohadují dva blbci. A to opravdu nechci.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

12.2.2021 16:34 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, uvědomujete si, že největším sebelhářem na tomto fóru jste Vy?
Odpovědět

Tomáš šiška

10.2.2021 21:24 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pan Blažek se prostě jen nasral a vypsal. Souhlasím s panem Vinklerem (výše či níže). Na vás pane Kašpárku mám dotaz, možná více než jeden. Konkrétně: 1. kolik hektarů, arů, metrů zemědělské (polí, pastvin...apod.) půdy obhospodařujete (vlastnictví, pacht...apod.)? 2. kolik ks hospodářských zvířat chováte? Děkuji, toť vše.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 21:48 Reaguje na Tomáš šiška
Pan Kašpárek má velkou farmu - v dětské hře na PC: FARMA ZVÍŘAT:-) . Tam jde všechno.
Tak ještě ty MONOPOLY a je to všechno
Odpovědět

Tomáš šiška

10.2.2021 22:44 Reaguje na Petr Pekařík
Děkuji za reakci, byť otázka byla na pana Kašpárka. Dle mého je vlastnikem tak akorát hry Člověče nezlob se a těch ovčínů (nebo chlívků...dle krajového názvosloví) v ni obsažených. Navíc určitě ho vždy někdo těsně před ovčínem vyhodí a on...cupitydupity
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

11.2.2021 15:59 Reaguje na Tomáš šiška
Kašpárek je teoretik. Dejte mu vidle a nebude vědět na co jsou.
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 08:58
Se zájmem jsem si přečetl článek pana Blažka. Už jen z důvodu, že v diskusi pod jiným článkem jsem si vyměňovali názory.
Ze svého pohledu bych článek rozdělil na dvě části.
1.Ty co se netýkají zemědělství.
Zde se p. Blažek pustil na tenký led a myslím, že tuto pasáž měl vynechat nebo ji pojmout spíše filozoficky. Odůvodnit, že elektro auto má větší spotřebu než fábia, protože je těžší a nebrat v úvahu ostatní fysikální aspekty není úplně správně a zrovna tento příklad si měl odpustit.
2. Ty co se týkají zemědělství:
Zde se s autorem ztotožňuji ve většině bodů. Navíc zastávám stejný názor, že venkov a obory pracující s krajinou jsou omezovány městskými lidmi pod tlakem ekoorganizací.
Jeho příklad s ekosenem je naprosto trefa do černého. To vím z vlastního okolí. Také souhlasím, že hnůj by měl přijít na pole a ne do bioplynky. Dle mého názoru by v ČR mělo být více dobytka(v parlamentu méně)
Na druhou stranu p. Blažek nedokáže opustit svoji sociální bublinu a nevidí, proč tento tlak vznikl.
Dle mého tento tlak vzniká, protože se krajina čím dál vice zprůmyslňuje.
Její původní živočišní a rostlinní obyvatelé jsou omezováni, ba přímo ničeni. Není to vidět ze dne na den, ale po desetiletích je to do očí bijící.
Dle mého mají zemědělci, myslivci, lesníci, rybáří atd. morální povinnost tomu bránit.
Myslím si a mohu se mýlit, že pan Blažek vidí prostě porost obilí a na konci kvalitní produkci. Toť vše.
Podle mě je jistě potřeba určité zastoupení eko zemědělství, ale s širokým spektrem produktů. Další možností jak zlepšit krajinu je, že půda nebude produkční, ale budou na ni například biopásy. Za to by měl zemědělec dostat adekvátní náhradu. Samozřejmě s nějakým systémem a bez příkazů na bázi dobrovolnosti a výhodnosti pro obě strany.
Stát a obyvatelé mají nějaké potřeby (rozmanitou biodiverzitu, morální povinnost k druhům rostlin a živočichů) a zemědělci by neměli být tratní za to že tuto bohulibou činnost budou dělat.
Chci panu Blažkovi poděkovat za článek a to přišel se svojí kůží(názorem) na trh ;)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

10.2.2021 09:13 Reaguje na DAG
Myslím, že s tím autem to byla názorná ukázka zdeformovaného pohledu na věc, a to zejména pro ty, co se zemědělstvím příliš nezabývají a jejich doménou je uhlíková stopa a "ekologie".

S tou druhou částí pohledu souhlas, s většinou textu se rovněž ztotožňuji. Na zemědělskou krajinu by však měli zemědělci pohlížet v širším kontextu, nejen tedy jako velkého obilného lánu. Určité (malé) procento je nutno ponechat přírodě, protože nejen chlebem živ jest člověk.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

10.2.2021 11:25 Reaguje na DAG
Jaké ostatní fysikální aspekty u elektroaut máte na mysli? Víte, že každý stupeň při změně jednoho druhu energie na jiný přináší ztráty, které se vyjadřují tak zvanou účinností a to je vždy výrazně nižší než 100% (viz termodynamické zákony).
Jinak, cose týká přírody, všechno souvisí se vším a to tak, že doopravdy. Zkuste si přečíst na Ekolistu.cz, tedy zde, článek s názvem: Lesy v Krušnohoří trpí vedle sucha i vysokou koncentrací ozonu
9.2.2021 12:12 | FREIBERG (ČTK). Možná Vám ledacos při té četbě dojde a nejen o přírodě.

Odpovědět
JD

Jiří Daneš

10.2.2021 11:29 Reaguje na Jiří Daneš
... a ta je vždy výrazně ...(účinnost)
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 11:42 Reaguje na Jiří Daneš
Napsal jsem to právě proto, že to vím. U elektoroaut je daleko lepší využitelnost energie, takže dvacet procent hmotnosti nemusí být rozhodující. Naopak benzinová auta mají velké ztráty. Je rozdíl dostat ropu z ruska a udělat z ní benzín než na dopravníku pár set metrů do elektrárny. Navíc existují i čistší zdroje energie. Výpočty kdy se vyplatí emisně auta na baterku a kdy spalovací jsou lehce dostupné na internetu.
Nemám všechnu moudrost, ale že v přírodě souvisí všechno se vším tak nějak tuším.
Co jste tedy chtěl říci?

Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.2.2021 14:11 Reaguje na DAG
Vždyť u elekroaut i klasických aut je až na hmotnost v podstatě všechno stejné nebo podobné. Jsou stejné nebo podobné karosérie, pneumatiky, ložiska kol, spodek podvozků. Je tedy úplně stejný koeficient vzdušného odporu stejně jako valivý odpor auta. Potom spotřeba energie na provoz auta žávisí čistě jen na hmotnosti auta, s výjimkou rekuperace při brzdění. Tu ale za prvé není problém dobudovat i do aut se spalovacím motorem a za druhé dobrý řidič dojíždí a brzdí jen málo.
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 14:28 Reaguje na Radim Polášek
Ano, ale každý máme na mysli asi něco trochu jiného.
Vy zřejmě myslíte energii potřebnou na ujetí km.
Já se zamýšlím nad vzniklou energii. Elektromobil ze spotřebované KW využije více než klasický automobil kw z litru paliva.
Zde pro představu jakým směrem se ubírají mé myšlenky
https://www.garaz.cz/clanek/srovnani-energeticke-ztraty-elektromobilu-a-beznych-aut-21000070
Odpovědět
PB

Petr Blažek

10.2.2021 18:38 Reaguje na DAG
Ano, ale vy počítáte již energii nalitou do auta. Víte, že účinnost uhelných elektráren je max. 40 a JE 30 procent. Ztráty na přenosových sítí dosahují 30-40procent. Ztráty při nabíjení auta 10-20 procent. A teď porovnávejte
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 19:06 Reaguje na Petr Blažek
Ano a dostatat ropu do rafinerky a na pumpu taky něco stojí.
Myslím, že Vám unikají souvislosti, proto dávám další odkaz. Zde je potřebný nájezd kilometrů, které musí elektromobil ujet, aby měl celkové emise nižší než klasické auto. Tyto dva odkazy vyvrací argumenty o efektivitě spalovacích aut.
www.autoforum.cz/zajimavosti/nemci-spocitali-jak-moc-jsou-elektromobily-ekologicke-proti-dieselum-a-spol-vysledky-prekvapily-i-je-samotne/
Odpovědět
PB

Petr Blažek

10.2.2021 19:20 Reaguje na DAG
Nezlobte se, ale nechoďte sem s odkazy na autoforum. To by jsme ještě mohli diskutovat nad Parlamentními listy a pod.
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 19:41 Reaguje na Petr Blažek
Autoforum je k elekromobilitě spíše kritické. Dobře chcete jiný odkazy?
Je jich spousta. Ovšem mě se spíše zdá, že nechcete připustit, že nemáte pravdu. Bohužel. Už jsem naznačil, že by jste se měl věnovat věcem na které jste odborník. Tam by přínos pro všechny byl neoddiskutovatelný ;)
Odpovědět
PB

Petr Blažek

10.2.2021 20:15 Reaguje na DAG
Web, který má ve většině nadpisů " vědci zjistili , Němci spočítali a pod" rozhodně nepůsobí seriózním dojmem. Já osobně ho mám jako fake news.
A ještě k vašemu minulému komentáři já jsem také nepočítal co stojí uhelné doly.
Tady jde o to, že když ropné produkty mají teoretickou výhřevnost okolo 40 procent, praktickou spíše 30, tak u toho uhlí přes elektřinu se nedostanete ani na 20 procent.
A spočítat JE se asi ještě nikdo nepokusil s jejími obrovskými náklady na výstavbu, zabezpečení provozu, náklady na likvidaci, stavby úložišť jaderného odpadu a to nemluvím o nedejbože nějaké havárii.
A samozřejmě je nám všem jasné, že tolik zelené elektriky u nás nevyrobíme.
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 20:47 Reaguje na Petr Blažek
Samozřejmě Vám můžu dát spoustu dalších odkazů, ale od vědců budou všechny. Víte doba kdy dělala studie dělnická třída je naštěstí pryč.
Nicméně menší náročnost elektromobilů je dnes prostě fakt. Stejně jako, že země je kulatá.
S Vaší poznámkou o zelené energii a jaderných elektrárnách se naopak shodneme.
https://www.energyglobe.cz/temata-a-novinky/je-bezny-automobil-ekologictejsi-nez-elektromobil
https://fdrive.cz/clanky/je-vyroba-elektromobilu-ekologictejsi-nez-u-fosilniho-auta-6347
Nechcete se bavit raději o něčem jiném?

Odpovědět
PB

Petr Blažek

14.2.2021 18:22 Reaguje na DAG
Tak jsem si to ještě dodatečně našel na netu. Na 1 kwh potřebujete zhruba 1 kg uhlí. Dnešní el.auta mají spotřebu 15 - 25 kwh na 100km dle hmotnosti vozidla. Opravdu si myslíte že je ekologičtější jezdit za 20 kg uhlí než za 5l nafty což měla oktávka už před 15 lety?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 21:53 Reaguje na DAG
Ale ta cena je vyjádřena náklady + spotřební daní. Ta eko energie je zase vyjádřena dotacemi na výrobu OZE a prodejní cenu auta popř. dalšími výhodami ( poplatky,parkování,...). Dotujeme nabíjecí stanice , ale čerpačky pro auta jaksi ne atd. atd.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 10:14 Reaguje na DAG
Ten článek je zcela nesmyslný, protoýe autor nerozná uhlík oběhový a fosilní, takže ty vývody jsou zcela k ničemu.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

12.2.2021 16:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlík oběhový a fosilní nerozezná nikdo, když se v podobě CO2 uvolní do atmosféry. On je to totiž pořád tem samý uhlík. To máte jako když prodáte někomu auto, tak také bez dalšího nepoznáte, že jste za něj dostal špinavé peníze.
Ten článek vůbec není nesmyslný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 13:48 Reaguje na Jaroslav Štemberk
Uhlík fosilní se pozná okamžitě, protože vzniká spálením fosilního paliva. A to je definováno celkem jasně. Neúčastní se totiž uhlíkového koloběhu.
Navíc se pozná i podle uhlíkového izotopu ve vzduchu.

"Dnes existují i další vědecké práce, založené mimo jiné na zkoumání izotopových stop, které potvrzují, že oxid uhličitý, který v atmosféře přibývá, pochází ze spalování fosilních paliv.
https://faktaoklimatu.cz/assets/files/atlas-klimaticke-zmeny.pdf
Odpovědět
PZ

Petr Zídek

11.2.2021 09:28 Reaguje na DAG
Zdravím a přidám svůj pohled na věc.
Mám dva kapající vodovodní kohoutky. Jeden teče proudem a druhý pouze kape. Auta jsou v produkovaných emisích ten málo kapající kohoutek a já za velké peníze opravuji to menší zlo. Kdyby se menší prostředky investovaly do jiných úspor (tekoucí kohoutek) byl by výsledek výrazně přínosnější.
Pokusím se o příklad.
Koupím elektromobil za min. jeden milion Kč.
A snížím emise při průměrném nájezdu 12-15 tis.km ročně o nějakou marginální hodnotu o proti automobilu na spalovací motor CNG, který stál polovinu. Vezmu ušetřených půl milionu Kč
a nechám namontovat fotovoltaickou elektrárnu
na střechu a vyrobím cca 10MW elektrické energie skutečně bezemisně (vlastní výroba el.energie). A budu vyrábět energii dalších 30 let. Kdo se tady bude chovat ekologičtěji?
Jaká bude životnost elektromobilu? Takže každých min. 10 let budu moci investovat nemalé prostředky do dalších úspor, zateplení, nové úspornější spotřebiče v domácnosti....
Navíc je zde další prakticky neřešitelný problém. Považuji za chiméru, že lidé na sídlištích budou moci všichni bezproblémů nabíjet. Je zde problém vůbec zaparkovat, natož najít nabíječku. Takže další investice. V současné době je elektromobilita pořád ještě naprosto slepou uličkou. Proč města kupují elektroautobusy?
Nejsou lepší tramvaje a trolejbusy?
Ve městě je přeci nejekoličtější doprava MHD, případně menších vzdáleností kolo.Nepotřebuji elektrovůz. A na větší vzdálenosti je to nesmysl zaručeně.
Přeji pěkný den všem
Odpovědět
DA

DAG

11.2.2021 09:55 Reaguje na Petr Zídek
Myslím si, že to je rozumný názor. A když jsem přemýšlel nad koncepcí svého bydlení a dopravy, tak jsem přišel na stejný výsledek. Nemyslím, že je elektromobil slepá ulička, ale měl by se používat tam kde je výhodný. Ne zakazovat spalovací auta.
Například, když budu mít dům na vesnici se solární elektrárnou a jezdit do práce 15 km, tak si prostě koupím auto na elekřinu s baterkou do 20kw. V takovém případě se to prostě nabízí a má to smysl. Jezdím 50 km každý den a bydlím ve městě? Tam bude elektro vůz ještě dlouho nevýhodný.
Ona celá ta předchozí debata byla o něčem jiném.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 21:26 Reaguje na Petr Zídek
Až na to, že když si zamontujete solární elektrárnu na střechu, řekněme o výkonu 20 kilowatt, někde jinde kvůli té vaší elektrárně musí zvýšit kapacitu stabilizace sítě, ať už přečerpávací elektrárnou nebo uhelnou v pohotovostním režimu nebo nově třeba bateriemi s vybíjení aspoň 12 hodin o takových odhadem 2 - 5 kilowat.
Takže bláboly o bezemisnosti CO2 FV elektrárny jsou jen lhaním do kapsy.
Odpovědět
MF

Michal Fejfar

10.2.2021 16:52 Reaguje na Jiří Daneš
Už tady někdo napsal skutečnost, že na 1 litr paliva se spotřebuje až 1,6kWh elektriky? A že téměř na to množství dokáže elektrické auto jezdit, pan autor někdy slyšel? Nebo je jen namíchnutej na všechno, do čeho se neleje nafta????? Přesně takovej dá děti studovat. Kam? No přeci do města, traktor taky koupí z města, naftu do něj taky, a když se chce obléct, tak kam pojede? No přesně, do města. Ale oni mu města tak nevaděj, jemu vaděj pražáci. A podle všeho taky kamionisti, motorkáři, elektromobilisti, .... Modelovej typ českého člověka v reálu. A stěžuje si psaním na notebooku s baterií nabitou z komína na Severu, má mobil s baterkou, nářadí, vrtačky, pilky..s baterií, a ty mu nevaděj. Jemu vadí baterie v autě. Takhle vypadá přetvářka, takhle se chová falešnej hráč.
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.2.2021 23:38 Reaguje na Michal Fejfar
Zatím ne, s tímhle nesmyslem jste přišel jako první až vy. Ve skutečnosti to není ani desetina toho co uvádíte.
Odpovědět

Jan Škrdla

10.2.2021 21:06 Reaguje na DAG
K bodu č. 2. Jistým řešením by bylo vyčlenit část krajiny pro zelono-modrou infrastrukturu, ideálně alespoň 10%. Zahrnovalo by to všechny stabilnější prvky (např. lesy, remízky, aleje, vysokokmenné sady, vodní plochy). Primárně by se mělo jednat o pozemky obcí a státu. V případě že by bylo málo půdy pro tyto prvky, by bylo dobré ji vykoupit za tržní cenu.

Zbytek by se mohl ponechat na vlastnících. Budou tací, co svůj pozemek převedou na sad, nebo na něm budu hospodařit. Dá se předpokládat, že většina z nich své pozemky stejně propachtuje hospodařícím zemědělcům (tedy pokud se nebude jednat o zemědělce, kteří si na té půdě bude hospodařit sámi).

Tipuji, že pokud by k tomu došlo a 10% bylo ponecháno pro přírodu, dalších 10% by si drobní vlastnící obdělávali sami (často v režimu ekologického zemědělství), a dalších 80% by zůstalo středním a velkým zemědělcům, kteří by si mohli a svém a propachtovaném podle nejlepšího vědomí a svědomí.
Odpovědět
DA

DAG

11.2.2021 08:42 Reaguje na Jan Škrdla
To co píšete je jistě řešení a i dnes už toto z části probíhá.
Nevím jestli Vám něco říká výraz ÚSES. Zde jsou již evidovány cenné prvky a sice uměle, ale pokouší se tyto prvky spojit.
Další věcí ovšem je, že asi největší ztráty biodiverzity jsou v zemědělské krajině. Proto si myslím, že není důležité jestli to bude 7 nebo 10 procent. Důležité je, jaká bude struktura polních částí ekosystému. A jediní, kdo by to dokázal jsou zemědělci.
V čem má pan Blažek naprostou pravdu, tak ne příliš šťastné jsou eko zemědělci dělající seno. Přírodě to nepřináší co by mohlo. Mají traviny o několika málo druzích ostřic a jílků a navíc jsou sečeny v nevhodnou chvíli(tedy pro přírodu).
Myslím, že bohužel ministerstvo zemědělství ani životního prostředí nevidí věci v souvislostech.
Když někde najdou vzácného brouka nebo kytku, tak udělají přírodní památku a styl a pásmo ochrany, ale vytvořit systém na celou krajinu je mimo jejich schopnosti.
Odpovědět

Jan Škrdla

11.2.2021 19:48 Reaguje na DAG
Co je ÚSES vím. Ve většině případů bohužel zůstává na papíře, v podobě generelu nebo jako součást územního plánu.
Jenže proces komplexních pozemkových úprav (KPÚ), během kterých se stane součástí plánu společných zařízení, a jsou pro něj vyčleněny pozemky probíhá pomalu. Odhaduji že KPÚ má hotové tak 1/3, maximálně polovina katastrů. Problém č. 2 je, že mnohé obce mají málo pozemků, které by mohly pro ÚSES vyčlenit, stát je na tom ještě hůře.
Další věc je realizace, která za návrhovou částí pokulhává. Takže sice se zakládají biokoridory a biocentra, ale dalo by se říct, že jsou to první vlaštovky.
Co se týká struktury polních částí, těžko můžete chtít zemědělcích, aby na poli vysazovali stromy, některých subjektů je problém i založení biopásů. Jsou výjimky, ale to jsou spíše krajinotrvůrci než klasičtí zemědělci. Co můžeme i po velkoplošně hospodařících subjektech chtít, tak třeba pěstování meziplodin, nebo některých plodin zlepšujících stav půdy (např. jetelovin). Popř. můžeme být rádi, když má některý zemědělec živočišnou výrobu, a půda, kterou obdělává ví, co je to hnůj.
S tím senem souhlasím, ale za o stupeň horší považuji pěstování kukuřice na siláž, se kterou se nakrmí bioplynová stanice.
Bohužel na ministerstvu jsou odtržení od reality. Za nesmyslné též považuji způsob vyplácení dotací na plochu, kdy se odečítá každý strom, i přesahující koruny stromů. Jako by se pod nimi nehospodařilo.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 14:25 Reaguje na DAG
Milý DAGu,
v bodech které se netýkají zemědělství se pan Blažek opravdu pustil na tenký led. Tam se totiž pouští každý, kdo si dovolí neslouhlasit s tím, že miliardy by se měly vydávat jen a výhradně na projekty nesporně dobré a smysluplné, s jasně ověřenou efektivitou. V 50. letech jste nesměl v ČSR zapochybovat, že to nejlepší na světě je vedoucí úloha jediné partaje, nebo že kolektivizace nemusí přinést jen sladké plody. V Norsku dnes ANI DOMA nesmíte nahlas říci, že se vám nelíbí imigrace. Je to trestný čin... A my se sice zvolna, salámovou metodou, ale velmi zřetelně suneme k něčemu podobnému. Nesouhlasit s kteroukoliv myšlenkou vzniklou v Bruselu a povýšenou jna nové evangelium opravdu už znamená pouštět se na tenký led.

To, proč jsou elektroauta pitomost, bych já vyjádřil jinak než pan Blažek - ale faktem je, že má naprostou pravdu. JSOU pitomost - a už to ví nejen pan Blažek, ale vědí to i automobilky. Navzdory tomu, že na ně je vyvíjen enormní tlak, aby se vývoji elektroaut věnovaly, vývoj elektroaut zastavily. I když vědí, že trh bude všemi možnými nástroji ovlivňován (tj. deformován) ve prospěch jejich rozšíření, A že když je nebudou nabízet, asi to nepříjemně pocítí. Ale protože ony na rozdíl od nedouků kteří si zabrali židle v Bruselu o autech opravdu něco vědí, spočetly si, že jít do té slepé uličky by nakonec bylo horší, než z ní včas vycouvat.
Elektroauto životnímu prostředí škodí víc, dokonce MNOHEM VÍC než auto se spalovacím motorem. A na tom, jestli je to Fabia nebo Chevrolet, nezáleží, Platí to obecně.
Není problém si to odvodit a spočítat.
Pokud toho nejste schopen, tak Vám holt nezbývá než slepě věřit tomu, že bruselské orgány by přeci elektroauta nepodporovaly, kdyby nebyla lepší. Já mám příliš mnoho jiné práce, než abych mohl pořád dokola někoho doučovat, když ve škole nedával pozor.
Odpovědět
DA

DAG

11.2.2021 18:05 Reaguje na Karel Ploranský
Přečtěte si prosím diskusi ještě jednou a celou. Zamyslete se nad tím co píšu, že nevelebím elektroauta. Rozporoval jsem jednu jedinou věc, která byla zrovna špatně podána.
Nevím proč se toho tady všichni chytají, když daleko lepší téma by byla druhá polovina článku.
Naštěstí jsem ve škole dával pozor, tak mi nic vysvětlovat nemusíte a kdyby jste nebyl příliš zaneprázdněn, tak by jste si přečetl celé vlákno a nebyl mimo téma.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

13.2.2021 00:16 Reaguje na DAG
Inu - já mám myslím právo reagovat jen na to, na co cítím potřebu reagovat.
Na to, co v článku shrnujete pod bod 2, mám názor naprosto stejný jako autor, takže k tomu se vyjadřovat nemusím. Stačí mu zatleskat. Bravo, pane Blažku!
Co se týká bodu 1, pan Blažek má naprosto správný názor, ale vyjádřil jej poněkud neobratně. Tak proč se divíte tomu, že jsem chtěl navázat, doplnit ho a podat to jasněji?
A když vám připadá, že psát tady o elektroautech je mimo téma, tak proč jste s tím začínal?
Ostatně že je to téma těšící se (oprávněně!) velkému zájmu, svědčí počet příspěvků, které se mu v diskusi věnují. Nejsem to jen já, kdo cítil silnou potřebu se k tomu vyjádřit.
Odpovědět
PN

Pavel Novák

10.2.2021 10:29
Skvělý článek, je vidět, že pan Blažek, přestože je sedlák, nemá v hlavě zelené seno a že pracuje rukama i hlavou. Žádná absolutní pravda, například že CO2 je strašná škodlivina, se kterou musíme bojovat, neexistuje,na koloběhu CO2 závisí veškerá fotosyntéza. Každá věc má 2 stránky (např. komáři v mokřadech - proč asi naši předci dělali rybníky v močálovitých jižních Čechách)a vyzdvihovat jen jednu stránku, což zhusta dělají aktivisté, vede jenom k průšvihům. Nedávno jsme bojovali proti kapitálu a vykořisťování a jak to dopadlo. Teď levicový Brusel bojuje proti všemu možnému a hlavně proti přírodním zákonům.
Ještě ad elektroauta - i kdyby se podařilo instalovat dost elektráren na slunce a vítr, není a hned tak nebude dost kapacit, jak dostat elektřinu do aut. Každý elektrikář Vám to potvrdí. Elektroauta jsou předčasně narozené dítě, rozumně mohou fungovat jen ve městech. Proč v Praze taxi a všechny možné "rohlíky" nejezdí na elektřinu?
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

10.2.2021 10:59
Přínosný článek. Mluví mi z duše.
Odpovědět
MG

Milan G

10.2.2021 11:11
Napsal jste to dobře p. Blažek.
Odpovědět
JM

Jan Maryška

10.2.2021 11:15
S autorem v zásadě souhlasím ve všem, rozdíly v názorech budou spíše detailní,technické. Jádro zdravého rozumu, na který si nečiním patent, bude asi stejné. Ani se nedivím autorově "rozmachu" do jiných témat. Ono nejde odolat, když je na hlavu téměř vše.
Sám mám farmu konvenční a druhou ekologickou, 2 kompostárny v zásadě pro vlastní potřebu (5 tis t biomateriál + tuny plastu..), něco málo tedy snad vím.
Když se vám 5x ročně ve špičce zastaví traktor, nakladač,kombajn kvůli chybnému čidlu na močovině, kterou za pár let jiní vědci asi označí za přehlížené zlo, protže se"spletli o čárku", chcete vyskočit z kůže. Plus kilometry drátků k pitomostem, když vy potřebujete jen kola,motor, hydrauliku, klima a rádio. Na poli to drncá, to taky EU nikdo neřekl. A je tam mokro, sucho,vedro, zima, prach...Opravy zbytečných závad zbytečných zařízení za vaše peníze. Ne za dotace, ty jdou vlsstníkům polí. Kdybych alespoń mohl použít dotace na řepku! Ale žádné nejsou...

Nyní také neodolám:
Krásná je neexistence diskuze o absolutním množství. Čehokoli. Jen procenta, gramy/km atd. Když Evropa nahradí 100% konvenčních aut elektromobily, může jich pak být 2x tolik? Jaké budou emise? Nešlo by vyvinout snahu o snížení absolutního počtu aut o 30 % a problém je vyřešen? Každé osobní auto tunu hmotnost, motor objem litr, výrobci předveďte se.Ježiš, městská slečna z paneláku nebude mít 2,5t SUV? Ne, to by ohrozilo demokracii, právo na to a ono, svobodu. Tak jo, zničíme si průmysl v Evropě, z Číny se doveze pak cokoli. V nejhorším přes Německo, ať je to ideologicky správně.
Můřžeme třídit klidne 100% komunálu. Pak ho může být třeba 2x tolik. Kartony, igelity bublinkatá folie z měst, kde žijí předebvším ti uvědomělí, na netu objednávající, tvoří takový nárůst odpadů, že odpadářské firmy neví, kam s tím. Pustí se tam tedy další peníze, státní, obecní, v nejhoeším se zdraží, pokud to voliči unesou. Nikde, nikde není apel, produkujte méne odpadu, méně plastu, méně všeho. Ne, kdepak, to by došlo k ohrožení svobod, práv , všeho.

Tak tady ale jednou zdechneme.

Témat, kde má každý"víc rozumu než celá EU", je samozřejmě mnoho. nefanděme si příliš s naším IQ, znalostmi, zkušenostmi, ale když mají milony zdravě uvažujících lidí výrazný průsečík svých názorů nesouhlasných s EU a ekoteroristy a pomýlenci z různých oblastí z vlastních řad, něco na tom určitě bude.
Při vší skromnosti.
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 11:57 Reaguje na Jan Maryška
V posledním odstavci jste moc pěkně popsal, to co si myslím, ale sám jsem neuměl formulovat. S Vaším svolením si to propůjčím do dalších debat ;)
Odpovědět
JM

Jan Maryška

10.2.2021 13:44 Reaguje na DAG
Toto byl můj první komentář k čemukoli "ever", citace, ba i plagiát mi polichotí.
Odpovědět
KZ

Karotka Z

10.2.2021 14:53 Reaguje na Jan Maryška
No vite co, ono to nebude tak horke. Existuje spousta lidi, kteri maji jiny nazor, nebo podobny jako pan Blazek. Bohuzel je jim to jedno a neozyvaji se, nepreji si publicitu. Svet ovlada par kriklounu, se zvracenou ideologii a proto to tak vypada. Lid nad tim krouti hlavou a pak jdou k volbam a hodi to Piratum, nebo Babisovi, protoze si to dohromady nespoji.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2021 11:23
Nerad se k podobným tématům popravdě vyjadřuji. Nicméně zde musím.

Co jsem se dozvěděl: pan autor je pravičák nenávidící EU. Dále jsem se dozvěděl, že vědci mu do jeho oboru nemají co kecat, protože vlastně nikdy nic podobného nedělali v praxi. Možná pane Blažku ne, ale jejich znalosti jsou úplně někde jinde než ty Vaše - což je logické, protože studium různých věcí, jejich návaznost apod. je jejich práce, ne Vaše. Dozvěděl jsem se taky, že většinu dnešních stran volí lidé z měst, což je samozřejmě naprostá pitomost - u nás na vesnici třeba všechny nějaký pátek drtí STAN a všude v okolí taky.

Osobně si myslím, že ani v EU nejsou blázni (elektromobily) a pokud začne hrozit přehlcení sítě a blackouty, šlápne se hodně rychle na brzdu. Z mého pohledu jsou nejlepším řešením v osobní dopravě plug-in hybridy, nicméně nevím, jak se to dá skloubit třeba právě se zemědělskou technikou.

Dotace se jedněm líbit budou a druhým nikoli.

GMO bych Vámi raději ani nezmiňoval, protože evidentně nemáte šajnu, jaké rizika to přináší. Doporučuji něco nastudovat, než začnete vykřikovat, že GMO = snížení pesticidů, protože ne vždy tomu tak je. Více např.:
https://is.muni.cz/th/cyqy6/Prinosy_a_rizika_GMO

Obnovují se mokřady, aby se udržela voda v krajině a spíše to chce v jejich budování přidat. Zajímalo by mě však, v kolika % nově zbudovaných mokřadů se ten insekticid používá, jistě máte tyto informace, když už to zmiňujete a kritizujete. Děkuji.

Z tohoto článku jsem se tedy vlastně nic nedozvěděl. Kritika je hezká věc, ale v tom případě udělejte nový článek o tom, jak by to mělo fungovat. Protože zatím se stále řítíme do záhuby a je třeba nemalá změna a to hlavně v hospodářství.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

10.2.2021 11:42 Reaguje na Slovan
Proč neuděláte Vy "Slovan", nový článek o tom, jak by to mělo fungovat. Z Vašeho "vynuceného vyjádření k článku p. Blažka (Nerad se k podobným tématům popravdě vyjadřuji. Nicméně zde musím.) vyplývá, že toho víte až, až, ... Tedy podstatně víc než autor článku.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2021 12:11 Reaguje na Jiří Daneš
Reaguju na to jen proto, že autor se tváří jako že tomu rozumí, avšak v článku není ani jedno řešení dané situace, které by navrhoval. Je v něm jen ideologie. Žádná čísla, žádná data ani porovnání. Prostě jedno velké NIC.
Odpovědět
MG

Milan G

10.2.2021 16:18 Reaguje na Slovan
Teď mluvíte za sebe nebo za veřejnost?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2021 15:08 Reaguje na Slovan
Insekticidy se používají třeba na Soutoku u Hodonína. A vaše dělení na pravičáky a levičáky je dost omezené. Od Marxe a Lenina platí dělení na Marxisty a demokraty. Takže autor je demokrat.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2021 16:21 Reaguje na Michal Ukropec
Podle mě to dělení vidíte omezeně naopak vy, ale to už je vaše věc.
Odpovědět

Jaroslav Štemberk

12.2.2021 17:08 Reaguje na Michal Ukropec
Tohle také není vůbec přesné. Mnozí marxisté byli a jsou svým založením demokraté a mnozí odpůrci marxismu byli a jsou zároveň bytostnými odpůrci demokracie.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

10.2.2021 11:36
Dík za shrnutí přešlapů té ekohrůzy. Zatím mizí hmyz a ptáci, kdy příjde řada na lidi?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2021 11:38
Že by selský rozum dorazil do těchto hvozdů? Děkuji, a přeji hodně úspěchů. To znamená, aby nebylo hůř.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2021 11:46
Výborné shrnutí všech dnešních problémů, které jsou dílem přehnané
ekologizace. Je to jeden z nejlepších článků z poslední doby a tak
se nedivím kvičení aktivistů, že pan Blažek odhalil, že Císař je nahý.
Pravda jim prostě nevoní a život v bludu jim vyhovuje. Mnozí z toho
dokonce žijí a tak budou zase kvičet jako podsvinče. Je vidět, že
zdravý selský rozum nevymřel. Pane Blažku DĚKUJI !
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2021 13:06
Když se vstupovalo do EU , byl jsem pro.
Po 17 letech jsem rozčarován , ne z toho, že jsme do EU vstoupili, ale z toho co se mezitím z EU stalo v politické i materiální nadstavbě.

Úchylka je považována za žádoucí , je omezováno právo na svobodu projevu /nevymýšlím si - v Německu nebo Švédsku řada lidí drží raději hubu, aby nebyli označeni za politicky nekorektní-v lepším případě- nebo za nacisty a rasisty - v horším případě - osobní svědectví /. Za bolševika se to nazývalo autocenzurou.

Přešlo de de facto na systém dotací a centrálně plánovaného hospodářství , můj ročník ví o čem je řeč.
Dotační prostředky na veřejně prospěšné věci jsou v pořádku, dotace do podnikání je lumpárna nejvyššího kalibru. To proto, že nejdřív deformuji svobodné podnikatelské prostředí regulacemi , a potom rozhodnu ,kterému subjektu umožním přístup k dotacím v takovém deformovaném prostředí.

To je skutečně Euro - sajuz jak vyšitý a pro ten jsem v r.2004 zcela určitě nehlasoval.

K tomu neskutečná míra byrokracie a dobře placené administrativy s nulovou materiální odpovědností.

K životnímu prostředí - navenek to vypadá přitažlivě , v reálu se kvalita ŽP v Evropě propadá , je horší než v r.2004 - obecně, teď nemyslím podmínky v ČR.
A spisek European Green Deal je vrcholem pokrytectví poněvadž pod zástěrkou ekologie, starosti o životní prostředí spíše demontuje původní společnost a nahrazuje ji něčím, co si národy a občané národních států nikdy neschválili. K reálné ochraně životního prostředí má hodně daleko a jedná se spíše o analogii s Komunistickým manifestem.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2021 13:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
https://www.youtube.com/watch?v=Ci1hI3g-Fc8&ab_channel=PiTomio

:)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.2.2021 14:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Když se vstupovalo do EU, tak jsem byl taky pro. Trochu váhavě, protože jsem si nepřečetl tu bichli, těch cca 1000 nebo kolik stránek informací, které byly před hlasováním nabízeny k dispozici, ale soudil jsem, že integrace je lepší.
Dnes si to vůli tomu, v co se změnil Brusel, nemyslím.
Vedle zelené politiky, která formou Green Dealu i jiných omezení a regulací hrozí vyvoláním ekonomického propadu a ztrátou současné předni světové ekonomické pozice EU mně vadí třeba taky podpora rozbíjení suverenity jednotlivých evropských států podporou imigrace.
Jaktože třeba takový člověk, jako je aktivistka Carola Racketeová, která v roli kapitánky lodi, s vysokou pravděpodobností ve spolupráci s pašeráky migrantů, ilegálně dovážela ty migranty přes Středozemní moře do Evropy a která o evropských státech, o evropských národnostech a národech mluví jako o fašismu a chce tento "fašismus" rozbíjet či zneutralizovat dovozem dalších miliónů migrantů do EU, nesedí za pašování těch migrantů někde ve vězení v Itálii nebo Německu? Ale je naopak veřejně oslavována a aplaudována v Bruseli evropským parlamentem! A další věci.
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.2.2021 22:16 Reaguje na Radim Polášek
"ztrátou současné předni světové ekonomické pozice EU"
Čehože?
Dávno jsme jen odlesk bývalé moci a slávy, jedeme do bezvýznamna a šance na změnu je mizivá.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 07:36 Reaguje na Viktor Šedivý
Pořád jsme ještě dost nahoře, měřeno životní úrovní a můžeme se dost rychle sešoupnout podstatně níž.
Případně může stačit pár desítek let zůstávat na místě, vyrovnávat se se stále rostoucím zadlužením a zelenými a jinými regulacemi a omezeními. Pak se rozhlídnemě a zjistíme, že třeba Čína, Vietnam a pár dalších asijských, afrických a jihoamerických států či regionů je podstatně dál než my a naši zemi či Evropu využívají jen jako levnou robotárnu, zdroj levných surovin a zdroj schopnějších lidí, kteří z valné většiny budou z Evropy odcházet jinam.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.2.2021 15:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
I v Německu. Pracoval jsem tam v roce 2015. A až po půl roce co mě poznali, se " Bavoři" začali se mnou bavit otevřeně. Jinak samozřejmě souhlas.
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2021 16:16 Reaguje na Michal Ukropec
Zrovna v Bavorsku mám příbuzné a fakt si nestěžují. Na to, že by měli vrátit si podle mě ani nevzpomněli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 22:44 Reaguje na Michal Ukropec
Taky Bavoři si dávají na českou svolč pozor, ví, kolik je u nás konfidentů a bonzáků a podrazníků....
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.2.2021 09:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Byl jsem u Zambelli, a byli to lidé ze " Šumavy"
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Debilita jako dycky. Kolik času jste strávil v tom Bavorsku, že si dovolíte tak fundovaně hodnotit?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.2.2021 14:04
Pravdivý článek, ani proti jednomu bodu v článku nelze nic namítnout. Lze pouze ty body ještě doplnit.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

10.2.2021 16:13
Ač s autorem v řadě věcí nesouhlasím, a několikrát jsme si zde vjeli do vlasů, tak s myšlenkami uvedenými v článku souhlasím (snad až na ty mokřady). Nicméně si dovolím rozvinout to, co bylo v článku pouze nastíněno, i když se domnívám, že je to prapůvodem všech podobných problémů, a to konflikt mezi "městem a dědinou".
Jak lze vypozorovat např z volebních výsledků, populace měst a venkova se zásadně liší z hlediska preferencí. Toto rozdělení společnosti je způsobeno markantním rozdílem v životní úrovni panujícím mezi městem a vesnicí. Ve zkratce: ač bohatne společnost jako celek, tak distribuce tohoto bohatství se zásadně liší. Je podivuhodné, jak se tomuto státu od revoluce povedlo devalvovat hodnotu práce a z nich plynoucích hodnot v profesích tradičně s venkovem svázaných, jako je právě zemědělství. Tady je třeba hledat důvod úbytku pracovních sil v oboru. Se státem řízeným rozkladem potravinářství a na něj navázané především živočišné výroby, došlo k prudkému propadu životní úrovně na venkově. Ti lidi zkrátka nemají kde pracovat, zaměstnavatelé zároveň nemohou držet krok s výší platů nabízenou ve městech. Žehrání na to, že do zemědělství nejsou lidi je liché, lidí je pořád dost, jen zemědělci si z objektivních důvodů (nezpůsobených jimi samotnými) nemohou dovolit pracovníky adekvátně zaplatit, ti pak "adekvátně" utrácet a tak odcházejí za prací do měst. To vede k naprostému rozkladu venkova jako celku, kdy upadají služby, dostupnost zdravotnické péče, infrastruktura, kvalita školství, dostupnost hromadné dopravy... Je nepochopitelné např. současné rozpočtové určení daní, preferující velká města před upadajícím venkovem. Na místě je výrazné zvýhodnění malých obcí a obcí na periferii, aby se rozdíly vyrovnávaly, nikoli jako v současnosti prohlubovaly.
Je skutečně paradoxní, jak si pak dovolují blahobytní měštané snadno rozeznatelní podle třítunového SUV s pětilitrovým motorem a čivavou v náruči poučovat, jak se má hospodařit. Staré rčení o tom, že sytý hladovému nevěří, je zde skutečně na místě.
Nelze se pak celkem divit, že obyvatelé periferních regionů ve volbách volí na truc tu nejhorší lůzu, jaká se tu od "revoluce" zjevila (tím myslím především Zemana a Babiše). Že je to kontraproduktivní a že díky výše uvedeným upadnou ještě více, si bohužel ve svém dekády trvajícím zoufalství neuvědomují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 16:43
Tohle je zase klasická směs poloargumentů, různě dopletená do sebe, kde se neodlišují nesmysly (elektroauto skutečně není technologie z 19. stol. a není stavěno na nabíjení z uhláku) s nařízeními EU a s našim paravýkladem, kde se vše spolehlivě prošvejkuje.
Ekozemědělství skutečně není od toho, aby si někdo odčerpal dotace a nasypal všude vagón pesticidů atd. atd.

Takže výsledný dojem je, že my dopizdíme na co sáhneme, buzerujeme se tu navzájeme a může za to EU. Jak dycky.
Odpovědět
MF

Michal Fejfar

10.2.2021 16:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Jj. Trochu jsem to nahoře popsal ostřeji...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 14:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud elektroauto není stavěno na nabíjení z uhláku, tak proč nám je někdo (včetně vás) vnucuje a proč je nesmyslně zvýhodňuje DNES? Opakuji: DNES, když jiná možnost než nabíjet je elektřinou PŘEVÁŽNĚ z uhláku ještě není? A nebude ještě dlouho? Když tak poslouchám zprávy o tom, jak poslanci jednají o výstavbě bloků v JEDU...
Ať si v Bruselu nastavují termíny pro odstavení uhlí jak chtějí, bez uhláků si ještě hodně dlouho ani neposvítíme, natožpak abychom mohli nabíjet elektroauta.

Nebo jste to jejich nabíjení snad už vyřešil? Pochlubte se!
Prosím konkrétně, se všemi detaily.

Já za tou nepochopitelnou podporou elektroaut vidím možnost, kterou pan Blažek trochu naznačil.
Prohlásit elektroauta za zázrak, který spasí svět, představuje alibi pro snahy tvrdě a naprosto přehnaně a neadekvátně potírat klasická auta. Vždyť kdo by se tomu bránil, když je za ně tak skvělá náhrada, ne?
Požadavky, které bruselští byrokrati pro likvidaci klasických aut vymýšlejí, jsou už opravdu za hranou. Prakticky nesplnitelné. Přitom jediné k čemu opravdu v praxi vedou nejsou úspory paliv nebo čistota ovzduší - nýbrž že se auta prodražují a jsou čím dál tím méně dostupná v té podobě, v jaké by je normální člověk chtěl. A taky že automobilky v zoufalství vymýšlejí triky a podvody, jak splnit nesplnitelné alespoň zdánlivě.

Nejsem zrovna fanda spikleneckých teorií, ale pomalu začínám věřit tomu, že skutečným cílem vůbec není ekologie, nýbrž vzít lidem svobodu volného pohybu. Nastavit takové podmínky, aby aut bylo výrazně méně a jezdit s nimi se stalo výsadou jen pro některé.
Těmi vyvolenými asi nebudou lidé z vesnic...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:11 Reaguje na Karel Ploranský
Pořád pletete do sebe EU a babišistán. To jsou dvě zcela odlišné entity, které se stále vzdalují.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.2.2021 23:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Co takhle kdybyste si znovu pořádně přečetl, co píšu?

V Babišistánu je toho hodně špatně - ale většina z toho by nebyla tolik špatně jako je, kdyby zvenčí neprudil Brusel.

Jo - a zapomněl jste mi odpovědět na zcela jasně formulované otázky. Proč? Že by se vám třebas nechtělo připustit, že smysluplné odpovědi nejste schopen poskytnout?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 09:23 Reaguje na Karel Ploranský
Nevím, jestli vám někdo vnucuje elektroauto, ale mně rozhodně ne.
Hranice, kdy je ekologitějěí elauto než moderní dýzl, je někde na 50% uhlíkové a bezuhlíkové eklektřině.
U nás si elauta pořizují většinou? lidé, kteří mají na střeše svoji fve.
Šikana aut se spalovacími motory mi připadá taky silně přehnaná a nevím, kde se to v EU vzalo.
Někde jsem četl názor, že je to snaha poškodit německý automobilový průmysl (dieselgate by tomu napovídala) ze strany Seveřanů. čort znajet.
Ovšem elauto při vhodném využívání se už dnes silně rentuje, Litevci přišli s malým prdítkem za řádově 260 tisíc, to není pro nějakou elitu.
Odpovědět
FL

František Lupač

10.2.2021 17:21
K přísloví spěch je špatný rádce existuje ještě daleko starší alternativa : všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest. Souhlasím s většinou článku,
ale na dotaz jedné paní senátorky, co by pomohlo zemědělství jsem odpověděl, že by stačilo vyházet naše přílepky k tomu, co došlo z EU. Ono totiž i ve sněmovně a senátu platí, že co Čech, to kutil. Bohužel často ke škodě věci ( viz bloky do 30 ha). V tom velebeném Rakousku jsou i pole kolem 100 ha.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

10.2.2021 17:27
K článku není moc co dodat, kdo zemědělství rozumí, tak ví, že p. Blažek to popsal dobře. K příspěvkům p. Kašpárka se nemá cenu vyjadřovat,onehdy jsem ho žádal o odbornou oponenturu, ale jako obvykle jsem se nedočkal. Jen pár slov pro p. Slovana- sedlák s třicetiletou praxí a se solidními teoretickými základy rozumí tomu zemědělství víc, než vědec, ač se vám to asi nezdá. Ten vědec je na tom samozřejmě teoreticky lepší než např. p. Blažek či já, ale věřte tomu, že ta teorie se musí skloubit s praxí. Takže vědomostně na tom může být jinde, ale pro praktické zemědělství je mu to prdlajs platné a to je přesně to, o čem p. Blažek píše.
A co se nápravy zemědělství týká, myslím, že jsem to zde již hodněkráte psal.Žádná věda to není, jen by se musela totálně překopat celounijní, či spíše celosvětová agrární politika, což uznáte, že je z říše sci-fi. Dokud bude EU fungovat v současné podobě, zapomeňte na změny a hlavně si nikdo nemyslete, že to, co se za změny vydává, nějaké změny jsou. Vlastně jsou, ale bohužel pro nás k horšímu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2021 18:30
Polský deník Gazeta Wyborcza oslovil všechny prodejce elektrických aut v zemi s dotazem, o kolik méně jejich výrobek při teplotách od minus deseti do minus dvaceti (což jsou mimochodem i současné teploty v Česku) dojede. Většina z nich nereagovala, a ti co odpověděli, tak příliš konkrétních čísel nedodali.
Z jejich údajů vyplývá, že největší dojezd mají jejich vozidla při teplotě mezi 20 a 25 stupni. Při teplotách okolo nuly se dojezd sníží o pětinu a při teplotách okolo minus patnácti o celou třetinu. S nižšími teplotami automobilky v jejich kalkulátoru už nepočítají.

To jsou ty EU-kurvítka o kterých se běžně nedočtete.
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 19:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Sice se to zvrhava k diskusi o elektroautech. Což považuji za nešťastné, protože to je článku marginální záležitost a navíc dle mého špatně zpracována, ale budiž.
Pane Winkler toto je buď špatné pochopení věci nebo slabá informovanost.
Ano elektromobil potřebuje mít baterie zahřáté a topení stojí energii z baterky, ale není to žádné kurvitko. To je jako by jste tvrdil, že rozvodový řemen je kurvítko, protože se musí měnit nebo, že klimatizace je kurvitko, protože zvyšuje spotřebu.
Samozřejmě je daleko lepší mít v autě tepelné čerpadlo, protože při topení ušetří spoustu energie.
Kritizujete elektromobil na špatné straně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2021 19:50 Reaguje na DAG
Dobře , není to eko-kurvítko, je to zcela chybně a direktivně prosazované dopravní vozidlo ,které ŽP ničí stejně jako vozidla na fosilní paliva. (zde se nebavím pouze o provozu, ale celém cyklu výroba-provoz- likvidace )
Odpovědět
DA

DAG

10.2.2021 19:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano s tím se dá souhlasit. Každý jiným způsobem, ale oba ničí životní prostředí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 07:41 Reaguje na DAG
Pro běžného uživatele auta je podstatně lepší než tepelné čerpadlo mít na topení v autě obyčejný "bufik", jaký se třeba svého času montoval do tatrovek T613. Nezávislé topení na naftu či benzín je podstatně levnější než tepelné čerpadlo, je díky tomu mnohem méně poruchové než tepelné čerpadlo a má i větší tepelný výkon.
Odpovědět
DA

DAG

11.2.2021 08:45 Reaguje na Radim Polášek
Je to možné, tak dalece jsem o problematiku nezajímal.
Tepelné čerpadlo je pravděpodobně jako příplatková výbava.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 17:00 Reaguje na DAG
Vy jste pana Vinklera špatně pochopil.
Kurvítkem není nějaká součást elektroauta, nýbrž elektroauto jako celek.
Ta zcestná iluze, že cestou ke spáse světa jsou elektroauta, kurví celý automobilismus. Blokuje výrobu rozumných aut za rozumné ceny. Takových aut, jaká lidé chtějí, ale automobilky jim je už nesmějí vyrábět.

Sluší se ještě zdůraznit jednu věc:
Nerad bych, aby se tady pod pojem elektroauto nesprávně řadily i tzv. hybridy. Zatímco auto poháněné výlučně energií z baterií je slepá ulička, hybrid je rozumná věc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 20:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Miluji argumenty typu "záměna hladiny významnosti".
Kolik máte ročně u nás teplotu -15°C, aby vám šla energie o třetinu dolů??
Za možná 10 let je to poprvé a bude to trvat asi několik hodin. Kolik dýzlů nenastartuje a kolik aut bude muset se zamzlou naftou do servisu??
Řetězením marginálních událostí s ještě mizivou pravděpodobností skutečně realitu nepochopíte.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.2.2021 22:06 Reaguje na Pavel Hanzl
https://www.topky.sk/cl/10/1606161/Januar-2017-pokoril-rekordy--Najchladnejsi-mesiac-za-poslednych-30-rokov--toto-je-vysvetlenie
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 22:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Dobrý, na vrchol Chopku asi elautem jezdit nebudete a argumentovat mrazem jednou za 30 let je ptákovina. Zvláště, když dýzl je na zimu daleko choulostivější.
"Zpráva z Taralingapatam: Řidič Jeepu Cherokee byl zabit meteoritem. Džípy jsou auta na cypa a jsou zcela nepoužitelná".
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.2.2021 23:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, kolik jste toho s "dýzlem" najezdil? A kolik s elektroautem?
Já jsem měl v jedné etapě svého života na starosti dost velký autopark. A soukromě jezdím s "dýzly" už 16 let. Takže zkušeností dost. Pokud má někdo s autem či strojem poháněným vznětovým motorem takové potíže jaké uvádíte, nemůže za to ten "dýzl", nýbrž jeho uživatel, který buď zanedbal údržbu, nebo je nemehlo.
Vy v tom vašem svatém nadšení často ztrácíte kontrolu nad tím, co ze sebe sypete.

Mimochodem, tady u nás je právě teď -16.5 stupně a včera i předevčírem bylo jen o dva stupně tepleji.
Za mého mládí byl mráz -15 stupňů zcela běžně a nikdo se nad tím nepozastavoval. Dnes je ovšem zvykem udělat mediální senzaci z každého prdu.

Teď si přesně nepamatuji který se psal rok, ale bylo to když u nás probíhalo poslední cvičení vojsk Varšavské smlouvy. Myslím pod názvem Štít. 11 dnů po sobě teplota nevylezla nad -20. Coby nevoják jsem musel být činný v CO a měl jsem tehdy na starosti školení zaměstnanců - jak se chránit při výbuchu atomové pumy, jak poskytovat první pomoc atd. Žádný sál nebylo možné vytopit tak, aby tam lidé vydrželi sedět... Ale auta musela jezdit, a také že jezdila! A věřte nebo ne, byly to dýzláky!
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 16:45 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Winklere, bylo by moc fajn, kdyby to snížení dojezdu byl JEDINÝ problém elektroaut, o kterém pro jistotu nikdo nepíše...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 21:42 Reaguje na Karel Ploranský
To je pravda. například je poměrně velký problém udělat elektroniku tak, aby spolehlivě fungovala v minusových teplotách v zimě a třeba současně taky v autě rozpáleném na 40 st C v létě na slunci. Asi bych se o tom nezmiňoval, kdyby v současné době automobilky globálně neomezovaly výrobu, protože kvůli covidu mají jejich dodavatelé komponent nedostatek chipů. Je totiž technicky poněkud rozdíl mezi chipem postaveným pro spotřební elektroniku, kde se garantuje bezproblémový provoz za normálního prostředí, to je cca 20 st C, v rozmezí třeba +5 st C až + 35 st C a chipem průmyslové či automobilové kvality, kde se musí garantovat bezchybný provoz v podstaě širším teplotním rozmezí. Nedivil bych se, kdyby v příštích několika letech spousta aut vyráběných nyní, elektroautomobilů i spalovacích, kolabovala za extrémních tepelných podmínek proto, že výrobci komponent občas kvůli nedostaku chipů někde použili chip ne automobilové kvality, ale jako náhradu nějaký chip ve spotřební kvalitě.
Odpovědět
kk

karel krasensky

10.2.2021 18:34
To co piši je určeno pro osobu pišici pod jmenem slovan.Tento duševni gigant hned prvni větou označi pana Blažka pravičakem a člověkem protiunijniho zaměřeni.Tento pravděpodobně městsky člověk.ktery se domniva-že krava je fialova a vypěstoval max kaktus v květinači poučuje,uraži a rozdava knižeci rady.K věci,když sedlak je hloupějši než vědci mohl by mi ten slovan vysvětlt jat to.že v 19 a na začatku 20 stoleti kdy nebylo ani radio a sedlaci o nějakych vědcich ani nevěděki dovedli pro svou vlastni potřebu a prodej vypěstovat vše k životu.Vesnicke statky a domacnosti v te době kupovaly akorat sul,cukr a kořeni.Jak to ti zaostali pravičaci bez vědcu a EU jenom dělali
Odpovědět
Sl

Slovan

10.2.2021 20:52 Reaguje na karel krasensky
Já tu ovšem pane Krasensky nikoho neurážím a myslím, že jsem ani nikoho v tom příspěvku neurazil ani nepoučoval. To jste zatím předvedl jen vy. To, že nedokážete unést kritiku na věc, se kterou evidentně souhlasíte je čistě váš problém, nikoli můj. Uvědomte si, že i na vesnici žijí lidé s jiným než vaším názorem (těší mě). Pouze bych rád, aby pan autor tedy navrhl nějaké řešení, protože jak znovu opakuji, ta změna v zemědělství je více než nutná, jinak to s námi nedopadne moc dobře. Uvítal bych tedy mnohem více článek o tom, jak zlepšit zemědělství (i s kritikou, proč ne) a ne pouze tu kritiku současného systému např. dotací o kterých každý ví, že nastavené dobře prostě nejsou. Upozorňují na to úplně všichni, včetně ekologů. Co absolutně nechápu je třeba kritika budování mokřadů, které jsou v dnešní době důležitější než kdy jindy.

Prostě ten problém se zemědělstvím je skutečně složitý a jen kritika bez návrhu řešení nám z toho průšvihu nepomůže.

P.S. nesrovnávejte dnešní dobu támhle s 19 stoletím.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 09:51 Reaguje na Slovan
Duševní gigant ano to k vám sedí. Pan Blažek napsal článek a vy jste to celé odsoudil, protože neměl data, nenavrhoval řešení atd.

Samozřejmě jako vždy jste vůbec nic nepochopil. Ten článek je, aspoň podle mně, o pocitu zmaru. O bezmoci, protože ať udělá co udělá nemá šanci ty nesmysly co se kolem nás dějí nějak ovlivnit, neřku-li zastavit. A v tom není sám.

Jen tak mimochodem, mluvíte za sebe nebo za veřejnost?
Odpovědět
Sl

Slovan

11.2.2021 10:26 Reaguje na Milan G
Že mě zde někteří zde začínají urážet kvůli mému nesouhlasu s jejich viděním světa (jako i jiné) ukazuje jen na jejich primitivnost, ne mou a vůbec mě to netrápí.

Šup tedy s návrhem řešením. Zatím jste jen citoval z cizího článku bez toho, aniž byste to napsal a vykládal jste to za své. Tleskám.

Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 12:04 Reaguje na Slovan
Duševní gigant berete jako urážku? No já nevím, ale ve vašem případě je to spíš poklona.

Ten primitivismus se dá bez problému otočit na vás, to je bez debaty. Protože zrovna vy patříte mezi tu sortu lidí, kteří si myslí, že oni jediní tomu rozumí, jedně oni mají pravdu, oni jediní jsou ti experti na danou problematiku. Na jedné straně se tváříte, že chcete o problémech diskutovat, ovšem na druhé straně žádnou věcnou diskuzi nepřipouštíte, protože přeci jen vy máte tu správnou pravdu.

Jinak je naprosto normální, že zde na Ekolistu se používají citace z cizích článků bez toho aniž by se na to muselo upozorňovat, Ekolist.cz je internetový deník, jehož cílem je přinášet informace o přírodě a životním prostředí a není nutnost uvádět zdroj. Nepíšeme zde seminární práce nebo diplomové práce. Nedosti na tom, zrovna vy máte ve svých příspěvcích těch citacích velké množství aniž byste na to upozorňoval.

Jen tak mimochodem, mluvíte za sebe nebo za veřejnost?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 17:24 Reaguje na Slovan
Slovane, proč by pan autor měl navrhovat nějaké řešení? Řešení je potřeba HLEDAT a to nelze jinak, než že se nejdřív řekne, CO je špatně. A to on říká.
A říká také, co brání cestě ven z té šlamastyky. A má naprostou pravdu, když tu žábu na prameni vidí v absurdně přebujelém byrokratickém aparátu, který jeden problém, který sám vyvyolal nařízením nějakého nesmyslu, řeší nařízením jiného nesmyslu, zpravidla ještě horšího.
Zkuste navrhnout něco, co vidíte jako rozumné. Co se stane? Narazíte na hradbu omezení, která by vůbec nemusela existovat, kdyby někdo NEPOTŘEBOVAL, aby byla. Přečtěte si geniální spisek "Zákony profesora Parkinsona" - a pochopíte, jak funguje Brusel.

Je bláhovost myslet si, že nám dnes vládne nějaký parlament složený z lidí, které jsme si do něho vybrali. O věcech, které kritizuje pan autor, rozhodují naprosto anonymní úředníci, které nikdo nevolil a kteří nenesou žádnou zodpovědnost - i kdyby napáchali sebevětší škody, budou dál brát své absurdní platy a budou moci nerušeně škodit dál a dál. Není vám např. divné, že Europarlament je jediný parlament na světě který NEMÁ ZÁKONODÁRNOU INICIATIVU?

Není divu, že z toho plyne pocit frustrace. Ještě horší frustrace, než jakou lidé pociťovali "za socíku". Protože vstup do EU, to byla NADĚJE. Jenže nikdo nečekal tak trpké zklamání. To, co se během těch let od našeho nadšeného vstupu z EU vyvinulo, to by nedomyslel ani ten nejhorší pesimista.
Asi sotva najdete moc lidí, kteří by odmítali myšlenku EU jako nástroje přátelské spolupráce mezi evropskými národy. Ale těch, kterým se nelíbí způsob, jakým dnes OPRAVDU FUNGUJE, ten děsí a štve už skoro všechny.
Odpovědět
Sl

Slovan

11.2.2021 18:23 Reaguje na Karel Ploranský
Takže si myslíte, že by bylo nejlepší z EU odejít?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.2.2021 12:11 Reaguje na Slovan
Ne, to vůbec ne.

Už jsem někde výše psal, že myšlenka EU je úžasná.
Něco takového potřebujeme dnes dokonce víc než v době vstupu, protože tlaku dynamicky rostoucích asijských ekonomik mohou evropské státy čelit (jakž takž čelit) jen když se pevně semknou.
Jenže s tou ideou EU je to jako s křesťanstvím. Idea krásná... Ale pak přišla inkvizice. A např. systematická misijní činnost sice přivedla domorodce po celém světě k víře, ale jejich životy myslím rozhodně nezlepšila. Naopak, rozvrátila jejich kulturu a co jim přinesla místo ní? Plody toho dnes sklízíme v podobě imigrace. Kázat černochům v Africe že Bůh si nepřeje aby se souložilo jinak než za účelem početí dítěte a že antikoncepce je hřích, to opravdu potřebujeme. My i ti černoši. Potřebujeme to asi tak stejně, jako potřebujeme v autech systém start-stop. Nebo ještě větší nesmysl, kterým je tzv. management nabíjení akumulátoru.

Sice nevím JAK, to připouštím - ale vidím, O CO je nutné usilovat: Aby se EU zásadně ZMĚNILA.
Aby se vrátila zpět k té původní ideji. Aby zajišťovala dobrou, přátelskou spolupráci mezi evropskými státy, místo aby se srala lidem do životů a vytvářela houštinu byrokratických opatření jdoucích až do naprostých absurdit.
Jsem senior a vím, jaký byl socialismus. A je opravdu smutné když musím konstatovat, že dnes je řada svobod jednotlivce omezena víc než tenkrát!

Je třeba usilovat o to, aby se přebujelý aparát vyžírků zredukoval na úroveň nezbytnou k plnění ZÁKLADNÍCH úkolů a cílů Unie. Aby se systém rozhodování vrátil do stavu před tím gigantickým a veskrze nedemokraticky provedeným podvodem, kterým bylo podsunutí Lisabonské smlouvy; což je jen na jiný papír opsaná Evropská ústava, kterou lidé jednoznačně odmítli.
Aby státy zase byly svébytnými subjekty, které si samy určí, co na jejich území má platit a co ne. A ne aby někdo rozhodoval za ně a vnucoval jim nějaké zákony nadřazené těm jejich. Aby se o tom, koho musejí pustit na své území a živit ho i když o něj nestojí, nebo dokonce když je prokazatelně nebezpečný, nerozhodovalo někde "nahoře".
Aby když se schválil Schengen, tak aby Unie dělala to, co z otevření vnitřních hranic logicky plyne: tj, aby své vnější hranice chránila tím důsledněji.
Atd., atd.

Prostě Unii ano - ale ne to, co z ní během těch 17 let udělali, protože to už jaksi není ta Unie, do které jsme tehdy chtěli.

Možná by pomohlo, kdyby ČR začala o variantě exitu nahlas mluvit. Možná by mocipánům v Bruselu došlo, že i malý kamínek může spustit lavinu - a přinutilo by je to zamyslet se.
Odpovědět
Sl

Slovan

12.2.2021 13:55 Reaguje na Karel Ploranský
Souhlasím s vámi v tom, že Evropa musí v této době spolupracovat pokud chce být ve světě konkurenceschopná. V tom vidím velkou výhodu současné EU - vyjednavači např. při obchodních smlouvách jednají za půl miliardy lidí a za současnou nejsilnější ekonomiku světa. Z toho přeci těžíme hodně i my.

Jinak, zaujal mě váš názor, že je dnes řada svobod jednotlivce omezena víc než za KSČ. Smím se zeptat, co přesně máte na mysli? Je jasné, že demokracie neznamená anarchie a že svoboda jednoho končí tam kde začíná svoboda druhého. Ovšem kritizovat jakékoli poměry mohu naprosto svobodně (dříve nikoli), mohu si zakládat politické strany a hnutí a tím ovlivnit směřování celé země (dříve nemožné), mohu cestovat kam chci, stejně jako žít, mohu podnikat, atd. atd. Chápu, že dříve nebyl třeba internet, ale na druhou stranu, když se podíváte do světa, tak zdaleka nejvíc ho cenzurují diktatury a není pochyb, že dnes bychom si zde nepsali, pokud by stále vládla KSČ atd.

Ani já si nemyslím, že EU je dokonalá, to rozhodně ne. Nicméně i my ji ovlivňovat můžeme - každá země může, jde jen o to najít pro naši vizi partnery. Osobně jsem nesmírně rád, že nám EU může třeba "kecat" do dodržování právního státu, protože jestli je něco důležité tak to, aby zde nezískala vliv jedna strana. Demokracie někdy dokonalá není, ale nic lepšího prostě neexistuje. Je zajímavé mimochodem sledovat, že 2 země, které s tímto mají největší problém - tedy Polsko a Maďarsko, tak jejich obyvatelstvo je silně pro-EU a ani z úst současného politického vedení o vystoupení nikdy nepadla zmínka. Proč asi? Británie sice odešla, nicméně může ji to stát třeba Skotsko (na začátku května jsou ve Skotsku volby - dle průzkumů může mít SNP požadující nezávislost přes 50% - průměr z průzkumů je 54,5%), které by se znovu k EU připojilo. Navíc, co si budeme - dokážete si představit, že by v pozici Británie byla ČR a odchod za nás vyjednával Okamura nebo Vašek ml.? Uvědomme si jakou obrovskou výhodu máme - co by za to Ukrajina, Albánie, Makedonie nebo Srbsko dali. Vždyť ani Salvini, největší kamarád Tomia, nechce z EU odejít. Ví moc dobře, že by to byla pro celou zemi ekonomická katastrofa.

Odpovědět
MG

Milan G

13.2.2021 13:27 Reaguje na Karel Ploranský
Souhlas s vámi. Pokud zůstat v EU tak jedně za předpokladu, že dojde k totální změně, minimálně návrat před Lisabonskou smlouvu. Není možné aby v čele komise seděli Leyen, Timmermans, Jourová a další jim podobní, tohle je naprostý propadák hodnot. Což jen dokazuje, že nedokáží nakoupit vakcínu proti covidu v potřebných počtech, ačkoliv se oháněli větami typu ,, my nakupujeme pro půl miliardy lidí,,

Takhle by se dalo pokračovat dál a dál, sepsal by jste téměř knihu.

Vrátím se k tomu, co jsem napsal na začátku, pokud se vrátí EU ke svým pramenům tzn. volný pohyb lidí, kapitálu a výrobků, bez těch nesmyslů, které přišly následně pak se dá zůstat, když však zůstane nynější stav pak jsem zastáncem czexitu.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 21:22 Reaguje na Karel Ploranský
Ježiš p. Ploranský nestrašte, europarlament v nynějším složení se zákonodárnou iniciativou? Pán bůh s námi a zlé pryč.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.2.2021 23:18 Reaguje na Milan G
No - sdílím Váš strach, že poslanci Europarlamentu nejsou těmi, na jejichž zdravý rozum se dá spoléhat. Ale jsou alespoň do svých křesel ZVOLENI - takže k rozhodování VČETNĚ NAVRHOVÁNÍ ZÁKONŮ mají od občanů evropských států mandát.
Na rozdíl od úředníků, kteří kde se vzali, tu se vzali, nevolil je nikdo a kdo je do křesel posadil a proč, se nikdy nedozvíme. A přitom nikdo nemůže navrhnout nic jiného než to, co vymyslí oni!!!
Europoslancům je dovoleno jen odkývat to.
To vám není divné?
Tomu se má říkat demokracie?

Bohužel, i když si o poslancích Europarlamentu nedělám žádné iluze, nemám žádný důvod věřit, že bruselští úředníci jsou kompetentnější než oni. Podle toho co z jejich kanceláří leze...
Odpovědět
Va

Vašek

10.2.2021 19:58
Pěkné shrnutí. Je v něm hodně pravdy. Bohužel.

Přispěji také svojí zkušeností s dotační politikou.

Byl jsem jednou na semináři ohledně výsadby zeleně v krajině a ve městě.
Pořádala ho lokální místní akční skupina.

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_ak%C4%8Dn%C3%AD_skupina

Celý byl postaven následovně:
Výsadby jsou poměrně náročná (technicky, administrativně i finančně) aktivita.
Proto je dobré se obrátit na specializovanou firmu, která výsadbu zajistí. Představitel jedné se náhodou na semináři prezentoval.
Firma ale stojí dost peněz a proto jsme tu my MAS a pomůžeme vám vyběhat dotace.
Když jsem v rámci diskuze namítl, že ceny mohou být při realizaci svépomocí výrazně nižší a když se divačka z publika ptala, kde že se ty ovocné stromky za 150 korun dají koupit, bylo mi moderátorkou sebráno slovo se zdůvodněním, že toto není téma diskuze. Majitel zahradnické firmy si ještě přisadil, že sázet menší a tedy výrazně levnější stromky a navíc svépomocí je nevhodné.
Že je to lež mi potvrdil člověk z VUKOZu i moje vlastní zkušenost.

Další zážitek je z téhož města, které nechalo vysadit "komunitní sad".
Když pominu, že vůbec nebyl komunitní, jelikož celou výsadbu realizovala opět specializovaná firma a lidé z řad veřejnosti projevili jen malý zájem se účastnit, tak mě zaujaly i odrůdy ovocných stromů.
Některé z nich již po přečtení pomologíí nejsou zrovna příliš odolné některým chorobám, případně jejich chuťové vlastnosti jsou dosti nepřesvědčivé. Taková jabloň Ontario byla vysazena v osmi exemplářích.
Nedalo mi to a zeptal jsem se místních úředníků na jejich názor.
Musím ocenit vstřícný přístup a rychlou slušnou odpověď:

"Co se týče odrůdové skladby, tato je navržen odborníky. Osobně pocházím z rodiny ovocnářů a s předloženým sortimentem jsem souhlasila, byť není dokonalý.
Je nám známo, že nejsou všechny odrůdy rezistentní chorobám a škůdcům, uvidíme např. jak se vypořádají hrušně se rzí, aj.
Pro nás však není prioritou vypěstovat plody, ale možnost výsadby a péče - podíl veřejnosti, společná práce, pozorování růstu dřevin, ovoce pro zvěř a ptactvo, rozvoj ÚSESu atd.
Z Vaší zprávy je patrné, že se dané problematice dosti věnujete a máte již přehled o prioritách jednotlivých odrůd ovo. stromů. Proto Vám velice děkuji za zaslané zkušenosti s jednotlivými odrůdami, na kterých můžeme stavět při příští výsadbě ovo. sadu.
Osobně bych upřednostnila výsadby opravdu historických odrůd a nejen sortiment cca posledních 40 -50 let, které zde prezentujeme."

Asi jsem moc velký technokrat, ale pokud něco tvořím, snažím se to dělat, jak nejlépe umím, nebo jak mi možnosti dovolí.
A sázet ovocné stromy u kterých mi nezáleží na kvalitě plodů, bych považoval za plýtvání penězi. To bych raději zvolil nějaký neovocný strom, který nebude do budoucna vyžadovat velkou péči a výše uvedené splní také.

A ještě do třetice.
Obrátila se na mě paní, která nám pomáhala s naší výsadbou, zda bych jí neporadil, jak zažádat o dotaci na výsadbu, kterou v jejich obci plánovali.
Vysvětlil jsem jí, že naše výsadba je naprosto bez dotací.
Během rozhovoru vyšlo najevo, že mají nabídku od firmy na výsadbu 55 stromů s cenou za kus 14 000. Slovy čtrnáct tisíc.
Spočítal jsem jí, že pokud by zvolili výsadbu svépomocí za využití menších stromků, stála by je cca 10 tisíc včetně občerstvení všech zúčastněných.
S dotací by to měli za tři čtvrtě milionu. Pravda, složili by se na to daňoví poplatníci.
Nevím, jestli to nakonec zrealizovali.

Během uplynulých pěti let jsme s dalšími lidmi z našeho města i okolí vytvořili výsadbu osmdesáti ovocných i neovocných stromů.
Výběr odrůd jsem nedělal ideologicky. Tedy neřešil jsem, kdy byla jaká odrůda vytvořena, ale zajímaly mě pouze její vlastnosti.
Nakolik to bylo správné rozhodnutí, ukáže až čas.
K výsadbě jsem ještě doplnil dvě lavičky z pískovce a dřeva.
Celkově nás celá akce vyšla odhadem kolem 25 tisíc.
Vše jsme si hradili sami a skutečně nás to nezruinovalo.

Rád bych upozornil na ještě jednu moc pěknou výsadbu a zároveň obnovu cesty, která vznikla opět naprosto bez dotací.
Je to obnova Staré husí cesty na Kokořínsku. Každý rok tam jezdím a musím říct, že je o ní postaráno a pěkně prosperuje.

Jen pro zajímavost. Zkuste si do vyhledávače zadat heslo "bez dotací".
Mě toho přítel Google moc nenašel.
Myslím, že přemíra dotací vede krom již zmíněného v autorově článku i k lenivění lidí, kteří místo aby se naučili novým dovednostem a něco sami tvořili, tak se učí hlavně natahovat ruku pro peníze.
Řekl bych, že je to degenerace, která nás stojí obrovské peníze.

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2021 21:00 Reaguje na Vašek
Mluvíte mi z duše. Podobnou situaci s výsadbou jsem zažil a má
argumentace o nevhodnosti dřevin a ceně byly obdobné. Byl jsem
odbyt jako "neodborník" a člověk, který neví, co to vše obnáší.
Ukázal jsem jim co jsem kdysi buď sázel sám a nebo s podobnými
nadšenci a za kolik. Stromky jsme vykopali z náletů na staré
skládce a zasázeli zdarma pro radost. Dnes je taky lidé pomáhali sázet z radosti a s ceduličkami, kdo strom zasadil. Cenu stromků
mi odmítli sdělit a taky plat dvou "odborníků", kteří na výsadbu
dohlíželi. Po roce jich byla polovina, neboť ty ostatní uschly
a v tichosti je dosadila už zase firma. Radost a snahu lidem
neberu, ale smysl té aleje metr od okraje pole nechápu. Mohou
přece čekat její poškození zemědělskou technikou. U cesty být
nemohly a tak šly blíž k poli, ale to měli vykoupit ten pás
pole a nenechat kořeny a koruny stromů strojům napospas. Bylo
to ale "odborně" vyprojektováno, s ceduličkami kdo to sázel
a velkou cedulí kdo to financoval (fondy EU). Plán splněn
a dotace proinvestovány k radosti pěstitelů sazenic stromů
a možná i radosti sázejících. Jaký bude po létech výsledek
nevím, ale STÁL asi někomu za to.
Odpovědět
Va

Vašek

11.2.2021 04:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Přiznám se, že i my máme stromy mezi polem a polní cestou. Nicméně je to po dohodě se zemědělci a zatím (až na jediný exces) nedochází k poškození.
Stromky si holt budou muset kořeny směrem do pole zapustit poněkud hlouběji.
Myslím, že pokud si zvykají takto "od mala", tak to půjde.

I z vašeho příspěvku je vidět, že dotace jsou dost často hlavně výnosný business a mrhání veřejnými prostředky.

Tak ať vám to pěkně roste.
Odpovědět

Jan Škrdla

13.2.2021 23:49 Reaguje na Vašek
Docela Vám rozumím a v mnohém taky souhlasím.
Přepokládám, že jste ale finančně zajištěný, nemusíte živit děti a starat se o bydlení.
Docela dost mých vrstevníků má dost práce s vyděláváním peněz, staráním se o rodinu, koníčky, aj. Na plánování výsadeb, vyřizování s vlastníky, úřady, nákup sazenic a materiálu prostě nemají čas. A to nemluvím o následné péči, která je mnohdy ještě náročnější. Na druhou stranu, pokud se komunitní výsada uskuteční (např. pod hlavičkou obce), tak se ji rádi zúčastní, často i z celou rodinou.

Kdybyste si ale chtěl sázením stromků, nebo péčí o krajinu vydělat, musel byste jít s cenami výše. Jinak byste se neuživil. Tímto neobhajuji výsadbu alejových stromů (vhodných tak do parků nebo uličních stromořadí) do volné krajiny. Těch 14 tis za strom, to není obživa, ale zlatokopectví.

Ještě jedna poznámka. Jsem sice krajinář a ne pomolog, ale výběr odrůd do jisté míry limituje sortiment ve školkách. Osobně preferuji stromek na vhodné podnoži, hlavně při výsadbách v krajině.
Odpovědět
PE

Petr Eko

10.2.2021 20:00
Chtěl bych všem zde diskutujícím dát jistotou myšlenku k zamyšlení..
A ta zní: Co se jednomu jeví jako chyba v řízení, může být pro druhého záměr !!

Jinak řečeno - většina zde lamentuje nad eko nesmysly z EU a nechápe, jak je to možné..
Ale v duchu toho pořekadla to dává zcela jiný pohled - co když je likvidace evropského zemědělství záměr, namířený proti Evropě ??
Zkuste pouvažovat, pak se to jeví zcela jinak.
Je očividné, že na Evropany se vede frontální útok ze všech směrů a to není náhodné. Dtto jisté konspirační úvahy o "zlaté miliardě", o tom jste taky možná už něco slyšeli.
Sečteno a podtrženo - Green Deal je s nejvyšší pravděpodobností další cesta, jak dovést Evropu (primárně Západní, Ruska se to netýká a taky je v Evropě, že ano..) k její vlastní sebezáhubě.
Takže čekat na nějaká moudra z EU je nesmysl, toho se nedočkáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 20:32 Reaguje na Petr Eko
Tohle je cílená konspirační teorie vymyšlená v Rusku, cílená na rozeštvání a maximální poškození EU. Rusko vidí v Evropě nepřítele (jako ostatně vždycky), jenže je slabé a nemůže ji vojensky napadnout. Tak se snaží ji rozeštvat. Evropu s USA a hlavně znovu ovládnout bývalé sovětské satelity.
Proto je nám EU zásadně předváděna jako banda idiotů.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 22:11 Reaguje na Pavel Hanzl
A co když má to Rusko pravdu ? :-) Musí ho těšit , že se velký soupeř řítí do záhuby, kterou si dokonce sám způsobí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 22:32 Reaguje na Petr Pekařík
Rus pravdu nemá, protože stále lže a EU se nikam neřítí, to jen hlupáček čecháček věří na ruské demagogie.
Odpovědět

Tomáš šiška

10.2.2021 23:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikdy jsem si nemyslel, že s vámi budu souhlasit. tak, alespoň částečně, Rus často lže (jak se mu to hodí) a EU se nikam neřítí. Samozřejmě ta už v řiti je.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 15:16 Reaguje na Tomáš šiška
EU je v řiti, ale půl světa se tam tlačí. Rusko je v pohodě, ale všichni jeho votroci chtějí pryč a především do EU.
Kde asi udělali soudruzi chybu?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 16:37 Reaguje na Tomáš šiška
Sami Rusi se už bouří, protestují i za cenu ohrožení vlastního života, to už musí být situace vyloženě zoufalá!!
Hlavně, že EU je v řiti, voni sou hlava....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.2.2021 22:35 Reaguje na Petr Pekařík
Rusku naše blbost vyhovuje, protože má zajištěn
odbyt pro ekology "čistého" zemního plynu a taky
možná časem elektřiny. Je to sice dost daleko,
ale nějaké ty ztráty se při těch objemech vyplatí.
No a nakonec ty krachující továrny, hotely a nebo
spekulativní byty mohou být dobrou investicí.
I ty hutě budou potřebovat stále koks a oni ho
mají a mít ještě dlouho budou. No a nakonec třeba
i tu ocel, kterou si nebudeme moci díky likvidaci
hutí vyrobit. Je ideální mít blízko odbytiště
surovin, ale musí být solventní o čemž brzo asi
budu pochybovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 23:01 Reaguje na Břetislav Machaček
Nevím o žádných "krachujících továrnách" a podobných nesmyslech, koronáč Evropu drtí, ale i tak jede velmi solidně. Krupp staví železářskou pec na vodík, doba kamenná taky neskončila proto, že by došlo kamení. Ovšem Rus se propadá do chaosu a další vleklé krize. Hysterické reakce na Navalného věští Moskevský Majdan, což je Putinova noční můra.

Jak je možné, že se to Ruskému mužikovi celé sype pod rukama? První šla Ukrajina a Gruzie, teď věrná Belarus a už to má v Moskvě.

Hlavně že "krachuje EU" muhehehehehhe....
Odpovědět

Viktor Šedivý

10.2.2021 22:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to sice nejspíš konspirační teorie ... ale sedí perfektně. Skoro jako by to byl věrný popis reality.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 22:39 Reaguje na Viktor Šedivý
Nevím, co je ruská realita, ale EU je nejsilnější ekonomiká velmoc světa, ná taky nejbohatší obyčejné lidi z celého světa. To mi připadá důležité a velmi pozitivní, taky je lídrem boje za zachování světového klimatu a ekosystému.

A co je Rusko? Potížista, který jen vyhrožuje bombou Satan a hypersonickými ponorkami, čadí z ropy a uhlí a vede agresivní války. Bez něho by si svět oddechl.
Odpovědět
PE

Petr Eko

10.2.2021 23:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Zdravím Pavle, nebudu Vám brát iluze v EU (pokud Vás neplatí, že ano..), ale skutečnost je zcela jiná. Vaše názroy jsou naivní a ve skutečnosti je vše naopak - že USA je světový četník a jeho hlavní zbožím je "vývoz demokracie", kdežto Rusko je stabilizátor světového míru. Nemusíte tomu věřit, ale je to tak. Bohužel, politika zde nepatří, ale uvidíte za 10-15 let, kde bude EU a kde bude Rusko. Zapamatujte si to, svět bude zcela jiný.
A sebevraždě EU v přímém přenosu nezabráníte - pokud se nestane zázrak. A na závěr - zkuste si přečíst knihu - Kronika Evropy 1984-2054, krásný poučný román..
A zajímavý pohled - listí stromů je nejprve zelené, pak červená či žloutne a pak "hnědne".. Asi chápete, kam EU směřuje..
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.2.2021 07:16 Reaguje na Petr Eko
Naprosto přesně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 08:23 Reaguje na Petr Eko
Rusko je "stabilizátor světového míru"!!!! jak čapa.To by se mělo tesat do žuly!!
Rusko koncem 20. století napadlo a tak krutě zdevastovalo Afganistán, že je doteď ve válce (1.5 miliónu mrtvých civilů), napadlo Čečensko (400 tisíc) Dagestán, v tomhle století Gruzii, Ukrajinu a Sýrii (půl miliónu). Vyhrožuje celému světu bombou Satan, která spálí území velké jak Francie, hypersonickými ponorkami s jadernou výzbrojí, které zničí jakékoliv přístavní město světa.
Chtělo napadnout Baltské země (nebo i Polsko?), a jen včasný zásah NATO tomu zabránil.
Rusko vede hybridní válku proti EU (u nás je to vidět zvláště jasně), podařilo se mu destabilizovat i USA při minulých volbách, kdy protlačilo Trumpa. Jak to dopadlo, vidím doposud.
Já osobně si mírotvorce představuji zcela jinak.
Odpovědět

Jirka Černý

10.2.2021 20:23
Až na vyjímky bych s tím souhlasil. Diskuse potvrzuje to co říkám když se mi někdo snaží radit v mé práci: dělám to už přes dvacet let a přežívám díly tomu že neposlouchám žádné rady od teoretiků.
Odpovědět
JN

Josef Novák

10.2.2021 20:33
To je snůška demagogických ničím nepodložených názorů na vše. Pan Blažek se tváří že všeckému rozumí asi jenom on, hlavně ale na všechno nadává, vše je špatně a ti ekologové jenom těm správným velkozemědělcům ubírají dotace. Za vše hlavně může opět EU. Skutečností ale je, žeeEkologičtí zemědělci žádné dvojnásobné dotace nedostávají, největší dotace dostávají ti zemědělci, kteří mají bioplynové stanice a dávají do nich kukuřici, která zamořuje pole a krajinu. Bioplynkáři mají dvojnásobné dotace než ekozemědělci.
Odpovědět
JS

Jiří S

12.2.2021 07:40 Reaguje na Josef Novák
Máte pravdu, eko zemědělci nedostávají dvojnásobné dotace. Ono se to násobí i vyšším číslem.
Odpovědět
JN

Josef Novák

10.2.2021 20:39
Pan Blažek všechno ví a všechno zná, hlavně ví že je vše špatně a za všechno špatné může především EU. Pravdou ale je, že zemědělci, kteří mají bioplynové stanice dostávají dotace dvojnásobně vyšší než ekozemědělci, protože ještě ke všemu mají zelený bonus 8000 Kč/ha na který jim mi občané připlácíme v platbě za elektřinu. Je to v Zelené správě o zemědělství.
Odpovědět
JS

Jiří S

12.2.2021 07:39 Reaguje na Josef Novák
Vidíte to a já zase moc dobře vím, jak u nás na jižní Moravě všichni eko zemědělci jakože pěstují na oko zeleninu s vysokou pracností a dostávají se SAPsem dohromady dotaci 20 000 Kč/ha. Přitom nevypěstují nic. Podvodníci.
Odpovědět
JN

Josef Novák

10.2.2021 20:41
Pan Blažek na všechno nadává a lže. Zemědělci s bioplynovou stanicí mají dotace na jeden ha o 4 000 Kč vyšší než ekozemědělci. Je to uvedeno v Zelené zprávě o zemědělství.
Odpovědět
JS

Jiří S

12.2.2021 07:41 Reaguje na Josef Novák
Jenže to není dotace pro zemědělce jako taková. Je to garantovaný výkup zelené elektřiny a to neplatí pro zemědělce jako farmáře, ale pro výrobce zelené elektřiny. Takže se už uklidněte a nešiřte demagogii.
Odpovědět
JN

Josef Novák

10.2.2021 20:43
Co píše Blažek vůbec není pravda, jenom na všechno nadává
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 20:53
Pan Blažek si ovšem neráčil všimnout, že normální země EU (Západní) fungují výrazně lépe než my.
Čím to, všichni jsme přece v jedné Unii. Není ta chyba trochu (zásadně) u nás??
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

10.2.2021 22:13 Reaguje na Pavel Hanzl
To bude tím , že západní země a Polsko dotují zemědělce výrazně více. Náš Telička se na svou zemi vys...kašlal a podle toho to vypadá
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2021 22:41 Reaguje na Petr Pekařík
Hluboký omyl, na Západě a v Polsku zemědělské dotace nerozkradce oligarchie, jako u nás.
Kolik to Bábovi spočítali jen za 2 roky? Jen 800 miliónů?
Odpovědět
JV

Josef Volfík

10.2.2021 20:57
Vážený pane, vaším příspěvkem jsem byl šokován. Ne snad, že bych si myslel, že to je blbost a další výplod chorého mozku. Na takové články jsem si už zvykl. Ale váš, tak rozumný článek jsem už dlouho nečetl. Jenže na to vám mohu odepsat jen jednu (nikoliv mnou vymyšlenou!) moudrostí. Všechny dobré věci už byly napsány, teď jen zbývá je uskutečnit. A to se právě obávám, že se vaše výborné analýzy uskutečnit nedají. Máte proti sobě příliš mnoho nepřátel a nepřátelských ideologií.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 20:45 Reaguje na Josef Volfík
Poslední věta Vašeho příspěvku vystihuje prapodstatu celé naší situace.
Je třeba změnit systém dotací a vrátit se k systému co nejméně pokřivenému a co nejméně svázanému byrokracií. Ale tak ostrý meč nikdo nemá, aby dokázal prosekat tu hustou až neprostupnou síť fermanů, kterou byrokrati upletli. A tu moc, kterou tím získali, si nenechají vzít snadno. Proto ten pocit beznaděje.
Je třeba velmi, opakuji VELMI pečlivě zvažovat, koho si zvolíme nejen do našeho parlamentu, ale také do Europarlamentu. Pečlivě si zjistit, jaké má názory a co tam hodlá v našem zájmu podporovat nebo naopak čemu tam je odhodlán v našem zájmu bránit.
Odpovědět
ms

11.2.2021 01:42
Americký fyzik Mark P. Mills vydal v červenci 2020 zajímavou studii, v níž pod názvem Doly, nerosty a „zelená“ energie: prověrka reality analyzoval dopad masové aplikace technologií obnovitelných zdrojů na nerostné a další zdroje naší planety. Jenom stručně:
• Jediný elektromobil obsahuje více kobaltu než 1000 baterií pro smartphony; lopatky na jedné větrné turbíně mají více plastů než 5 milionů smartphonů; a solární pole, které může napájet jedno datové centrum,
má více skla než 50 milionů mobilních telefonů.
• Nahrazení uhlovodíků tzv. zelenými technologiemi podle současných plánů výrazně zvýší těžbu různých kritických minerálů po celém světě, a to bez ohledu na snahy o mnohem větší expanzi.
• Například jedna baterie pro elektromobily o hmotnosti 450 kg vyžaduje těžbu a zpracování přibližně 230.000 kg různých materiálů. Po dobu životnosti baterie každá míle (1,6 km) jízdy v elektrickém autě
v průměru „spotřebuje“ dva a čtvrt kg hmoty naší Země. Při použití spalovacího motoru se spotřebuje asi 0,09 kg paliva na míli (1,6 km).
• Ropa, zemní plyn a uhlí jsou potřebné k výrobě betonu, oceli, plastů a čištěných minerálů používaných k výrobě OZE. Energetický ekvivalent 100 barelů ropy je nutno použít v procesech při výrobě jediné baterie,
která dokáže uložit ekvivalent jednoho barelu ropy.
• Podle současných plánů bude do roku 2050 množství opotřebovaných solárních panelů - z velké části nerecyklovatelných - představovat dvojnásobnou tonáž veškerého dnešního plastového odpadu na celé planetě,
navíc spolu s více než 3 miliony tun nerecyklovatelných plastů z opotřebované lopatek větrných turbín. Počínaje rokem 2030 se více než 10 milionů tun baterií každoročně stane odpadem.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 06:07 Reaguje na
Bohužel, tohle Ulrice , když jí do ruky strčili European Green Deal nesepnulo .
Nedošlo to ani poslancům z EP a nyní je to závazné pro národní vlády.

A to je teprve počátek , právě nyní se pracuje na evropském klimatickém nařízení a tam se vám teprve protočí panenky.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Protočí. Prostě už zase nestíháme vůbec nic, jak po roce 48, už se zase propádme do bolševických srágor. Vládne se tu už osmý rok tak, že se neudělo VŮBEC NIC. Sedm let se řešily korupce a průšvihy soudruha nejvyššího, rok se řeší koronáč.
Mezitím EU poskočila především v energetice o pořádný kus.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 20:52 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pořád si kladu otázku:
Jak je možné, že madam, která s ostudou odešla z funkce ministryně obrany SRN a je v Německu veřejně hodnocena jako nejhorší ministr obrany, kterého Německo mělo od války, dáma která navíc čelila skandálu o dost většímu než je čapí hnízdo našeho Bureše, se najednou ocitla ve funkci šéfky celé Evropy...
Pro nějaké zázračné schopnosti a duševní výkony, které je potřeba využít v co nejvyšší funkci, to - obávám se - nebylo...
Že by ji tam uklidili, aby se dostala z dosahu německých soudů? A za odměnu tam prosazovala čísi zájmy, které nejsou tak úplně zájmy nás všech?

Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 21:32 Reaguje na Karel Ploranský
Domnívám se, že jeden z důvodů je, že von Lejno je taková převodová páka pro Angelu. Kolikrát když ji poslouchám, mám pocit, že slyším Merkelovou. Další důvod může být, že Němci nechtěli ztratit tuto klíčovou pozici když došlo ke zrušení spitzenkandidaten.

Vzpomeňme, kdo ji navrhl? Ano, Merkelová.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:27 Reaguje na Karel Ploranský
A to hodnocení dělali naši špinavci, já vím, jmenuje se to medialita (realita vytvářená médii) a u nás to vládne veřejnému mínění.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 07:50 Reaguje na
Podle mne je třeba trvat na tom, aby ty správné zelené ekologické OZE zdroje byly stavěny výhradně za využití už stávajícími zelenými OZE zdroji vyprodukované energie. Zelené OZE zdroje postavené za využívání fosilní energie je třeba považovat za druhořadé a méněcenné a dotace na ně je třeba výrazně snížit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:44 Reaguje na Radim Polášek
Investice do OZE se už buď nedotují vůbec (fve na Jihu, vítr na Severu), nebo minimálně. Jenom se dotují výkupní ceny v době, kdy fučí a svítí a cena ve výkupu jde na nulu (Německo). A dotuje se na úroveň asi 50 - 60 eur/MWh, což je naše cena z uhláků.
Tak kde vidíte problém??
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2021 09:58 Reaguje na Radim Polášek
Nejenom ty dotace do OZE snížit, ale rovnou zrušit. Cožpak
nikomu nedochází, že jde pouze o nový energetický směr, který si lobbingem zajistil budoucnost odbytu i za cenu toho, že je dražší než ten předchozí a nakonec i méně ekologický vzhledem k množství těžených a zpracování vzácných kovů, záborům půdy pro FVE, polí s energetickými plodinami a stavbou umělých ostrovů pro VE. Tento směr
může být doplňkem tam, kde je to účelné, ale ne hlavním směrem i tam, kde se bez dotací a všemožných podpor neobejde. Moudří lidé to chápou a hlupáci pro to horují.
Bohužel rozhodují o tom hlupáci a nebo mudrlanti mající
z toho prospěch. Zbytek jsou buď laická masa sponzorů
a nebo pár kritiků, které se ti mocní snaží umlčet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 10:28 Reaguje na Břetislav Machaček
Fakt dražší, určitě? Proč se ruší všude uhláky? Kvůli ceně.
"Podle renomované ročenky „World Nuclear Industry Status Report“ dosahují náklady na výrobu jedné megawatthodiny u solárních elektráren 36 až 47 dolarů, u větrných parků na pevnině 29 až 56 dolarů, zatímco v jaderných blocích 112 až 189 dolarů. Podstatný je také vývoj nákladů v čase. Ceny sluneční energie poklesly za posledních deset let o 88 procent, u větrné o 69, u jádra naopak o 23 procent vzrostly.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-vondrous-kanal-reaktor.vanocni-prani-andreje-babise-ktera-mu-splnit-nechcete
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.2.2021 11:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste nezaznamenal kolaps rozvodné sítě? Ty uhláky a JE zachránily Evropu před blackoutem. Možná ale neměly, tím by se dost věcí vyřešilo samo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 12:11 Reaguje na pavel peregrin
"Evropě skutečně hrozil blackout. S přechodem na obnovitelné zdroje ale neměl nic společného. Účelovou propagandu Tykačovy korporace Sev.En převzala a šířila ČTK a z ní pak i další média".
https://denikreferendum.cz/clanek/32220-medialni-blackout-lez-tykacova-sevenu-se-sirila-ceskymi-medii
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.2.2021 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
No, p. Wagner to uváděl také a ten myslím má údaje dost spolehlivé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 16:26 Reaguje na pavel peregrin
Jistě. Přímo od Tykače.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.2.2021 17:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechcete doufám polemizovat o možnostech informací p. Wagnera? Natolik soudný určitě jste.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 18:35 Reaguje na pavel peregrin
Nepochybuji o erudici pana Wagnera, ale "odmítači" se dle pana Cílka rekrutují velmi často z vysokoškolsky vzdělaných lidí. Prostě geopolitika nebo klimatická změna jsou příliš velké objekty k pojmutí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.2.2021 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli to nebude tím, že alespoň ti staří vysokoškoláci mají natolik dobré vzdělání, na rozdíl od dnešních, že jsou schopni rozlišit smysl od nesmyslu. Pana Cílka mám rád, ale i on se často pouští do věcí, na které nemá dostatečnou erudici.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 07:32 Reaguje na pavel peregrin
Poslechněte si jeho přednášku, stačí pár minut ze začátku. Dokládá to sérií průzkumů z Finska, kdy na klimatickou změnu v době, kdy se tam ještě neprojevovala, věřila většina lidí. Dnes, kdy ji vidí přímo na vlastní oči, na ni polovina lidí nevěří. Je to dost přesvědčivé. U nás to bude to samý.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/cilek-storch-sadlo-zrzavy-komarek.prehled-nejzajimavejsich-prednasek-z-ekologickych-dnu-olomouc#dis-id-8fabd23d51816ca63209379f9f447484
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 20:58 Reaguje na pavel peregrin
Ano, je škoda, že to (s pomocí těch našich odporných uhláků a našeho ještě odpornějšího jádra) ustáli.
Rozsáhlý blackout by mnohé lidi přiměl hodnotit některé chiméry trochu kritičtěji a to co se uvádí o výsledcích Energiewende mnohem ostražitěji.
Přinejmenším ty, kteří ještě nepropadli snění plně beznadějně a neléčitelně.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.2.2021 17:10 Reaguje na Karel Ploranský
Nic než pořádný pád na držku nepomůže a tak je to se vším. A pak to chce ovšem přes tu držku dát těm, kteří zhovadilosti prosazují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 18:42 Reaguje na pavel peregrin
Nebojte, vsjo búdět!
O pád na držku si koledujeme už příliš dlouho, pokud nevyměníme na podzim vládní mafii, nastane poměrně brzy, ovšem katarze asi nenastane a na té držce si poležíme asi dost dlouho.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.2.2021 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Doufám, že nežijete v bláhové iluzi, že výměnou se něco změní. jsem už dost starý na to, abych si pamatoval, co zde ostatní strany předvedly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 07:35 Reaguje na pavel peregrin
Právě proto, že vidím, co které strany už předvedly, tak necpu všechny do jednoho pytle.
Neočekávám samozřejmě žádný zázrak, ale tak neschopnou, zkorumpovanou a prolhanou vládu jsme tu ještě neměli (možná ani za komára).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 18:39 Reaguje na Karel Ploranský
Ten poteciální blackout vznikl nějakou havárií megatransformátoru někde na Balkáně a s OZE neměl nic společníého.
Odpovědět
RN

Radek Novák

11.2.2021 12:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Já klidně budu věřit, že náklady na výrobu z fotovotaiky a větru se stále snižují, ale i kdyby se limitně blížily nule, tak to přece "skoro" nic neřeší! 95% problému je nestabilita výroby tj. reálně neexistující možnost zálohy. To, že vybrakujeme nerosty planety na bateriová úložiště které udrží síť v řádu hodin když v reálu nemusí svítit a foukat v řádu týdnů(měsíců) ? Přečerpávací elektrárny není kde stavět a technologie ukládání do vodíku nebo jiného syntetické paliva nebude levná a masově dostupná.... Jako laik se zeptám, jestli ty krásná čísla v sobě zahrnují cenu a náklady těch "ekologických" plyno elektráren kvůli kterým Německo staví plynovod ze státu, na kterém bychom my byli "nepřípustně" závislí v případě výstavby JED.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2021 20:59 Reaguje na Radek Novák
Pane Nováku, vy nevíte, že pan Hanzl už tu možnost zálohování reálně má?
Přinejmenším o ní jako o reálné furt dokola píše. Tak se ho na ni zeptejte. on vás poučí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 16:19 Reaguje na Radek Novák
Fve je velmi předvídatelný zdroj elektřiny, dlouho dopředu víte, kdy slunce vyjde a kdy zajde, oblačnost se počítá průměrem.
VE se staví na větrných pobřežích, kde fučí prakticky pořád, bezvětří nastává párkrát do roka a vždy na pár hodin. Ale i to je problém, na celou kapacitu potřebujete zálohu. Taky akumulace je nejintenzivněji řešený problém současné energetiky.
Dnes se zálohuje paroplyny, jádrem i uhelnami, taky cena sráží spotřebu. Bezvětří není nikdy všude naráz a existuje "dlouhý drát". Špičkové elektrárny jsou taky vodní a přečerpávačky, rozvíjí se technologie zeleného vodíku.
Ten rozvoj je velmi rychlý, půl spotřeby elektřiny má EU už z OZE a to sotva skončil rok 2020!
Odpovědět
RP

Radim Polášek

11.2.2021 21:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, kvůli ceně, která je nadmíru zvýšená odpustky na CO2, jejichž cenu určují od stolu úředníci v Bruseli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 16:24 Reaguje na Radim Polášek
Emisní povolenka je jen miniaturní kompenzace za brutální škody uhelnami způsobené, je to tržní systém a normálně se s nimi obchoduje. Zisk inkasuje stát a má ho použít na rozvou OZE. U nás se tím dotují uhláky, jsme země naopak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 10:33 Reaguje na Břetislav Machaček
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/ve-spanelske-aukci-podporu-oze-uspely-projekty-vykonem-pres-3-gw

Španěláci dotují fve na cenu asi 25 eur/ MWh, což je zhruba polovina, kolik stojí u nás elektřina z uhláků.
Mám k tomu dodávat jízlivé poznámky, jak je vaším zvykem?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2021 17:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Bla, bla, bla....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Přečtěte si ten článek, blábolisto......
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2021 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Já si to přečetl ,v originále a je tam uvedeno :
"odměna za výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie"

To znamená, že stát za každou kWh pošle 0,7 Kč výrobci a ten si energii prodá komu chce za sjednanou cenu.

Uhláci :-) nedostanou nic, navíc zaplatí emisní povolenky a ještě se na trhu uplatní.

Nechápu vaše vzrušení, v čem je pointa ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 18:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vzrušení nenastalo, ale pointa je jasná:
OZE mají v EU už takový výkon, že cena elektřiny jde zcela běžně na nulu. To je pro výrobce zcela likvidační, se stále rostoucími kapacitami se to stále zhoršuje.
Proto jim to stát doplácí na cenu, která je u nás daleko vyšší sama o sobě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.2.2021 20:26 Reaguje na Pavel Hanzl
"OZE mají v EU už takový výkon, že cena elektřiny jde zcela běžně na nulu." asi myslíte když fouká a svítí.

V opačných situacích jde cena elektřiny z OZE na mnohonásobky průměrů.

Problém je, že nikdo kdy nastane A nebo B.

Takový zdroj je na dvě věci: na nic na ho..o.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2021 07:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jste mistr světa v gůglování, tak si najděte, kolik dní do roka nefouká, svítí jen přes den.
Já to v Německu odhaduji na 5 - 6 dní, jak kde. Zbytek 360 dní fouká. Takže se taháme jen o výkon větřáků za tyhle dny.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.2.2021 08:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, taháme se o to, že OZE jsou sponzorovány z našich kapes a jejich ekonomická efektivita je mizerná.
Navíc jejich masové nasazení ničí ŽP a vede k mastným účtům za energii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 10:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kdybyste si přečetl něco z odkazů, které tady uvádím, kdybyste sledoval web oenergetice.cz, tak byste musel vědět, že my sponzorujeme barony a dotační mafii, kdežto oststní státy za menší dotace budují obrovské kapacity v čisté energetice.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

13.2.2021 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste prokazatelně nejčastější diskutér k mému příspěvku. Vaše nadšení pro novou dobu je úžasné, zahrnujete nás odkazy na to co jste kde přečetl. Problém je v tom, že to všechno jsou zase jen názory lidí, ať už mají před a nebo za jménem jakýkoliv titul. To teprve my si z toho musíme udělat vlastní analýzu co to znamená.
Pořád zdůrazňujete jak je to špatně u nás a jak je to na západě lepší. Tak nám konečně řekněte k jaké zemi se to vlastně máme přibližovat.
Německo- v záchvatu ekošílenství zastavili ze dne na den JE a dálo vesele topí uhlím. Sice podporují výstavbu Ftv a větrníků, ale za obrovské dotace. A díky tomu se tak zkazila cena elektřiny, že se pak stane , že zavřou supermoderní uhelnou elektrárnu u Hamburku. Za zavřené JE podpořili obrovskou výstavbu BPS kam se sváží kukuřice i 200km, nebo se spaluje hnůj z širokého okolí.
Francie - 75 procent elektřiny pochází z JE. Navržené menší zdražení ropných produktů zelenou vládou vedlo k více jak půlročním protestům tzv. žlutých vest. Chudších lidí převážně z venkova, kteří jsou denně závislí na svém malém autě.
Holandsko - to si vytěžilo samo pod sebou zásoby zemního plynu tak, že se část Holandska propadá do země. Zemědělství v Holandsku je tak intenzivní, že se kejda rozváží po Evropě.
Švédsko - tam 30 let jdou tak dozelena, až letos v zimě zjistili, že nemají elektřinu ani na topení natož na dobíjení aut.
Zbývá Rakousko země která má velký podíl vodní energie, ale bohužel už nejde moc navyšovat, takže si už dnes elektřinu kupují. Každé auto na baterky, který si koupí zelený vídeňák pouští emise v našich uhelných elektrárnách v lepším případě projde pro ně tak hrozným Temelínem.
Tak teď nám poraďte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 09:59 Reaguje na Petr Blažek
Ta situace přece není nějaká extrémně složitá, každá země jde svou cestou z různých důvodů a my si můžeme vybrat.
Můj názor je: dostavět JED (nejlépe dva bloky a ne jeden) co nejrychleji tak, aby byl politický konsensus, občanský dávno je.
Podporovat OZE na stejné (nebo i nižší) úrovni jako dnes, ale podporovat budování kapacit a ne vykrmovat solární a hlavně biopalivové barony.
Rád jezdím po světě na kole (dnes už elektro) a líbí se mi zemědělský model Rakouský. Zvláště v horách to žije a lidé tam jsou (na naše poměry) skutečně bohatí.
Z rozvratu našeho státu (stačí se podívat jen na koronáč) mám skutečně obavy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 19:41 Reaguje na Petr Blažek
Rakousko silně rozvíjí fve i ve.
Odpovědět
JM

Jiří Mrkvička

11.2.2021 20:32
Když přestaneš podhorskou pastvinu hnojit dusíkem, bude pár let mizerný výnos. Porost bude nejdřív žlutý, neduživý. Pokud ale pár let vydržíš a budeš sklízet sena později, třeba i v srpnu, vytvoří se zanedlouho nové druhově bohaté pastevní společenství s vyšším podílem jetelovin a rostlin vázajících dusík a výnos se opět vyrovná. Budeš sklízet stejně jako sousední ZD, seno kvalitnější, pastva zdravější, voda zdravější, eroze nehrozí. Dusík je ve vzduchu, není třeba ho do lučního společenství dodávat. Ekolog nemá dvojnásobné dotace, má krácenou dotaci AEO, ale ušetří na hnojivech. V každém případě díky za dotace EU, na venkov se vrací život. Za totáče byly státní příspěvky pro nepříznivé oblasti v relaci k tehdejším výdělkům mnohem vyšší.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.2.2021 09:11 Reaguje na Jiří Mrkvička
Milý pane vy tu fantazírujete, protože být tu pouze to EKO
a BIO zemědělství, tak už minimálně půlka lidí na světě umřela
hlady. Já se sice taky snažím hospodařit na své zahradě EKO a BIO,
ale bez přihnojováni i cizím kompostem a hnojem mých slepic se
neobejdu. Pokud bych pouze sklízel a čekal na živiny ze vzduchu,
tak za pár let půdu vyčerpám a bude po úrodě. Nevím jak dlouho
provádíte tu senoseč po posledním hnojení, ale už i můj děda
v zimě "vyvážel na louku močůvku, aby bylo vůbec co kosit. Pokud
má mít senoseč efekt, tak to nemohou být nízké a neduživé traviny
ze kterých bude hrstka sena. Pokud disponujete rozlohou luk větší
než potřebujete k intenzivní výživě zvířat, tak budiž, protože
máte rezervu pro doby neúrody. To pak ale není zemědělství, které
je schopno uživit národ, ale pouze jeho část. Z historie víme,
že prvou zemědělskou půdu lidé získali vypálením lesů a prvé
úrody byly díky popelu a živinám po lese obstojné. Pomalu ale
výnosy klesaly a buď zvětšovali výměru dalším vypalováním a nebo
dospěli ke hnojení polí trusem domácích zvířat. Žádná jiná
možnost mimo toho a umělých minerálních hnojiv není. Žijete ve
snu, který brzo skončí a půda poví dost. Nemám už minerály ani
živiny. Všechny jsi už odčerpal a nedodal nové. Zažil jsem to
kdysi na Ukrajině u jejich černozemě. Z legrace jsem se zeptal zemědělce, zda bych si nemohl jako Hitler naložit dva vagóny
té půdy a odvézt domů na zahradu, abych nemusel půdu hnojit a
jinak vylepšovat. S úsměvem mi řekl, že by mi to neradil, neboť
ta půda už je vyčerpaná a bez klasického doplnění živin nebude
rodit ani ona. Takže prosím žádné pohádky o živinách ze vzduchu.
Ano, něco málo, ale na bezsklizňové hospodaření, kdy půdě necháte
vše, co vyprodukovala. Pokud ji ale něco berete, tak ji to taky
musíte vracet a jedno moudré staré slezské přísloví říká:
"Z guvna bič něukryňťiš"( z lejna bič neupleteš).
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

12.2.2021 17:51
Tak já jen napíšu, že děkuji za skvělý článek. A doufám, že až skončí korona, tak se k Vám podíváme na exkurzi. Až zase bude sklizeň řepy.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist