https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radek-nesrsta-norovani-neefektivni-drasticka-tradice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radek Nesrsta: Norování? Neefektivní drastická tradice

30.7.2015
Argumenty pro zachování norování jistě existují. Problematika není jednoduchá a zasahuje a přímo se dotýká různých odvětví (myslivost, zemědělství atd.). Je však důležité položit si otázku, zda do moderní myslivosti tato tradice patří a za jakou cenu…
Argumenty pro zachování norování jistě existují. Problematika není jednoduchá a zasahuje a přímo se dotýká různých odvětví (myslivost, zemědělství atd.). Je však důležité položit si otázku, zda do moderní myslivosti tato tradice patří a za jakou cenu…
V reakci na článek Norování: Zbytečně drastický způsob lovu, nebo myslivecká tradice a efektivní regulace lišek?, uveřejněný 29. 7. 2015, bych rád uvedl na pravou míru některé z nepřesných, nebo zavádějících informací. Autor článku mě ve fázi přípravy textu oslovil s několika doplňujícími otázkami, díky tomu jsem si také mohl přečíst článek před jeho zveřejněním a poprosit pana Dohnala o opravu nepravdivých či zkreslených tvrzení, této možnosti však nevyužil. Velkým překvapením není, že se v diskuzi ve skupině myslivost pod sdíleným příspěvkem objevilo: „to psal kamarád”… Zcela respektuji právo protistrany vyjádřit svůj názor a prezentovat argumenty, od “novináře”, který se tváří nestranně, ale požaduji, aby jím prezentovaná tvrzení byl schopen podložit a dal stejný prostor oběma stranám. Rozvedu tedy svoje připomínky, které zůstaly bez odezvy.
 

Drobností je, že v reakci na petici ZA ZÁKAZ NOROVÁNÍ, vznikla ne jedna, ale hned několik protipetic s různou úrovní. Daleko závažnější jsou však další pasáže. Celý jeden odstavec je věnován tomu, že “ochránci zvířat” - podporovatelé petice, nabádají k zabíjení myslivců a vulgárně na ně útočí (Mezi ochránci zvířat se strhl "hon na myslivce", jejich příspěvky pod internetovými diskuzemi zavánějí "konečným řešeními myslivecké otázky" a nešetří vulgaritou.). Prosil jsem, aby když už o takové věci považuje autor za nutné psát, vzal v potaz stejné chování ze strany myslivců. Předkládá se nám tak, že “ochránci” situaci vyhrotili a veškeré “slušné” myslivce, kteří by pro zákaz jinak byli všemi deseti od podpory odradili svými agresivními a vulgárními útoky.

Bez komentáře nechávám, že autentické záběry z lovů v České republice nemají jako svědectví váhu. Pro skutečnou představu, jak probíhá norování, si máme pustit dětský film Pod trnkovým keřem.

Prosil jsem o zdroj přehnaného tvrzení o predačním tlaku lišky na drobnou zvěř a analýzu jídelníčku lišky v ČR, nebo srovnatelném areálu, případně, z čeho vychází autorovo tvrzení o tom, že liška ve velkém decimuje nepočetnou drobnou zvěř. Zcela účelové je srovnávání počtů zvířat ulovených v 19. století a dnes. Za více než sto let, které tato období dělí, došlo k propastné proměně krajiny, mechanizaci i změně rozsahu a způsobu zemědělství, skladbě a početnosti zvěře všeobecně. Autor vykresluje obrovský “nárůst lišek” i tím, že přidává k uloveným počtům 10-15 tisíc zvířat údajně zabitých silniční dopravou. Toto číslo se však nedá nijak doložit. Odkud autor všechna údajná fakta vzal, zůstává záhadou.

Podpisem petice rozhodně nesouhlasíte s tím, aby byla liška “hubena jako škodná”. V článku se dále objevuje zcela nepřípustné tvrzení o tom, že: „(liška jako) škodná zásadně decimuje populace řady živočichů.”

Běžně využívanou možnost přilákat lišku na malou vzdálenost za pomoci vábniček napodobujících zvuk obvyklé kořisti (myš, zraněný zajíc), v popisu toho, jak velmi náročný prý odlov tohoto živočicha je, na rozdíl od uvedených více problematických způsobů chybí.

V textu je dále marginalizována možnost lovu dospělých lišek i v období vyvádění mláďat větou: „Myslivci zpravidla neloví v jarním období, neboť by mohlo dojít k usmrcení rodičovské lišky a liščata by v noře pomřela hlady.” Řada myslivců přitom loví celoročně a zákon jim to umožňuje. Autoři petice také nevyzývají, aby se “více střílelo”, ale aby se zvolil jiný - méně drastický - způsob lovu, především odstřel v době kaňkování - páření, které probíhá na sklonku zimy před tím, než liška vůbec vyvede mladé - tedy než dojde k nárůstu populace.

Zcela bez komentáře jsou nechána zavádějící tvrzení o “přirozeném nepřátelství lišky a psa”, kterého se však dosahuje loveckým výcvikem za pomoci živých lišek či jiných zvířat v kleci přikryté liščí kožešinou. U bezkontaktního norování je zmíněna přepážka oddělující lišku a psa. Co se děje při kontaktním, nám autor už nevysvětlí, zato celý závěr článku věnuje subjektivním názorům myslivců na to, jak zkoušky z pouhého bezkontaktního norování ohrožují při skutečném lovu psy, to má pak být na vině jejich zbytečnému utrpení.

Argumenty pro zachování norování jistě existují. Problematika není jednoduchá a zasahuje a přímo se dotýká různých odvětví (myslivost, zemědělství atd.). Je však důležité položit si otázku, zda do moderní myslivosti tato tradice patří a za jakou cenu…

Radek Nesrsta

tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk

Všechny komentáře (13)

Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

30.7.2015 13:23
Coby šéfredaktor Ekolistu si dovolím pár poznámek.

První moje poznámka je hodně obecná. Novinářka Saša Uhlová ve včerejším rozhovoru pro Mediahub říká o čtenářích novin zajímavou myšlenku:

Každý považuje za objektivní to, v co věří on sám. Článek, který koresponduje s jeho pohledem na svět, označí čtenář spíš za vyvážený, než text, který k problému přistupuje z jiné perspektivy, než je ta jeho.

Teď konkrétně. Radek Nesrsta naznačuje, že autor textu Radomír Dohnal článek napsal ve prospěch myslivců. V jakési skupině Myslivost někdo napsal, že to napsal jeho kamarád. Zkusil jsem si to najít pomocí Googlu a prošel jsem hlavní myslivecké skupiny na Facebooku a nic takového nenašel. Ale to vlastně vůbec není podstatné. Nevím, jestli Radomír Dohnal má mezi myslivci kamarády nebo nemá, z mého pohledu je to jedno. Důležité je, aby při psaní článku od toho dokázal odhlédnout a zajímal se o věcnou stránku tématu.

Vulgarity v debatě. Při přípravě článku jsem prošel řadu diskuzí, které se týkaly kampaně na podporu zákazu, i na podporu zachování norování. Naprosto markantně převažuje verbální útok ze strany podporovatelů zákazu na myslivce. Myslivci si spíš nadávají sami sobě za to, že videa a fotky z norování vyvěšují na web a ženou tak vodu na mlýn protistraně.

V článku je celá řada fotek, převzatých z webu kampaně pro zákaz norování a dvě videa. To, že pan Kšica doporučuje jako hodnověrný zdroj informací o norování film za Trnkovým keřem, je prostě jeho argument k tématu. Schválně jsem dohledal film na YouTube a našel danou scénu a zodkazoval, aby si čtenář mohl takový argument vyhodnotit sám.

Počty přejetých lišek: 10-15 tisíc přejetých lišek je údaj od myslivců. Podle mého názoru je to číslo, které není nereálné. V článku http://www.casopis.ochranaprirody.cz/vyzkum-a-dokumentace/automobilova-doprava-a-mortalita-obratlovcu/ se mimo jiné uvádí odhad, že ročně na silnicích zahyne přes 50 tisíc srnců (a přes půl milionu zajíců).

Dle mého soudu v článku zazněly podstatné argumenty obou stran, které se nám podařilo zjistit a které bylo možné do už tak dlouhého textu vtěsnat. Ekolist.cz nemá žádný důvod nadržovat myslivcům. Nemá ale ani žádný důvod jim škodit. A nemá žádný důvod nadržovat zastáncům zákazu norování, ani jim škodit.
Odpovědět
Naďa  Kučerová

Naďa Kučerová

30.7.2015 15:46 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Ekolist.cz nemá žádný důvod nadržovat myslivcům....vážně? Děláte to už po druhé. Navíc bez toho, aniž by se zde někdo namáhal ověřovat fakta. Kolik je lišek? Kolik jich je v jednotlivých regionech? Jaký je konkrétně dopad těchto drsných predátorů na přírodu??? Počet lišek neznají ani myslivci sami, tato čísla se evidují jen sporadicky a velmi laxně, podívejte se na stránky třeba ministerstva. Nikdo nemá ani tušešní, jaký je jejich počet, ale naprosto přesně ví, že je to přemnožená škodná. Stejné to bylo kdysi s vlky, medvědy, rysy. Myslivci o krutou, středověkou tradici prostě přijít nechtějí, tak proč nemlžit, neklamat. Ano, v dnešním světě, v současném století, nemá takové zabíjení bez ohledu na přírodu jako takovou, místo. Přesto k němu dochází.
Žiji prakticky u lesa. Není žádný problém se setkat se srnou, s lasičkou nebo kunou, s jezevcem, jelenem či laní a dalšími tvory. Stahují se sem hlavně v zimě, kdy je nedostatek potravy. Každý rok stejný obrázek, stejná zvířata, mimochodem, nádherná podívaná. A liška? Za čtvrt století, kdy s lesními živočichy sdílíme prostor skoro běžně, liška jedna jediná na vlastní oči spatřená a jedna přejetá na silnici. Řekla bych, že to o něčem vypovídá.
Nelze přehlédnout, jak myslivci přikrmují kančí. Výsledek? Přemnožená prasata ( alespoň údajně ), která páchají škody na majetku. Otázka ještě je, zda je to tak vážné. Protože k obydlí se stahuje zvěř i další. Ale to je jedno. Pravdou je, že pokud jich je tolik, proč se tento počet ještě záměrně navyšuje???
Tak bychom se mohli ptát dokola.
Prostě a jednoduše. Myslivci neodvádějí užitečnou a dobrou práci. Navíc, mají mezi sebou jedince ( nyní už převažují - opět fakt ), které nezajímá vůbec nic, snad jen kromě toho, že si mohou pod vlivem alkoholu zastřílet prakticky na cokoliv. Včetně psů a koček, kdy opět argumentují tím, že decimují naši přírodu. Je úplně jedno, zda pes má v tu chvíli v blízkosti svého pána.
Takže znovu, jaký je opravdový význam práce myslivce? Jaká je její náplň? Jak všechno to, co mají, dodržují? Jak vlastně regulují počet zvířat? Z čeho vycházejí? Kde ta konkrétní čísla berou?
Je to i moje příroda, nás všech. Nechci dětem a vnoučatům odkázat obrázky a přestávat dýchat při informaci, že byl spatřen vlk, který tu nebyl přes 100 let. Nechci v 21. století říkat dětem a vnoučatům, že zabíjíme stejně, jako před 500 lety, že se nic nezměnilo.
Odpovědět
Jiří  Pytela

Jiří Pytela

31.7.2015 00:35 Reaguje na Naďa Kučerová
Vážená p. Kučerová, z Vašeho zaujatého názoru lze vyčíst typický laický přístup, ovlivněný medializací celého problému, kdyby jste byla problému znalá s alespoň základní znalostí bionomie zvěře či našich šelem, nemůžete napsat to, co zde ve vášnivém afektu prezentujete. Myslivec, ať už provádí či neprovádí norování, je člověk, který si narozdíl od Vás prošel patřičným odborným vzděláním a platným důkazem je toho lovecký lístek a myslivecké zkoušky. Pokud by jste o lišce věděla dostatek informací o jejich životních potřebách, nemohla by jste se divit tak, jak se divíte, že vám lištička nechodí za humny. Doporučuji si zajít občas do přírody, když už máte les kousek od domu. A pokud se dokážete v lese chovat s respektem k okolí, možná že lišku uvidíte častěji. Liška se totiž nenechá jen tak vidět když si vzpomenete a na základě vaší pozorovací schopnosti chcete tvořit vaše laické závěry? Krajina se opravdu mění a liška do ní pochopitelně patří, jako každý jiný živý tvor, ale pouze v takovém počtu, aby nepáchala škody na úkor jiných živočichů. Přikrmování černé zvěře na vnadišti (pro vás prase divoké) se dělá hlavně z důvodu lovu a tím pádem i regulace, protože se v krajině velice intenzivně zemědělsky hospodaří, prasata zde mají pochopitelně díky potravě mnohem větší populační sílu.
Nevím ale, jestli zrovna Vám má něco cenu vysvětlovat. Sám jsem myslivec a vaše neznalost mě doslova uráží, když nechápate a vlastně ani nevíte, co myslivec, prakticky z vlastních nákladů, dělá nejenom pro zvěř, ale i pro přírodu, od vysazování přírodních krytů, tvoření napajedel, vyhánění zvěře před senosečí, vyvěšováním budek pro ptactvo atd atd.
A Váš trapný výkřik do tmy o střílení pod vlivem alkoholu je důkazem toho, že budeta velice zapšklá žena, nebo že s myslivci nemáte dobrou zkušenost, za to ale myslivost nemůže, vždy je to jen o lidech. Můžu Vás ale ubezpečit, že v případě užívání loveké zbraně alkohol neužívám. A lovit kočky a psy může jen erudovaná myslivecká stráž, či myslivecký hospodář. Takže ne kdokoliv a kdykoliv. Zase jste mimo mísu, ale chápu, že jste produkt TV Nova a hltáte jejich objektivní příspěvky. Pokud nevíte, jaká je myslivecká náplň, doporučuji se zůčastnit několika mysliveckých brigád ve vašem volném čase, určitě Vás neodmítnou. A aby jste pochopila z čeho a z jakých počtů vychází lov na té či dané lokalitě, doporučuji navštívit odbor životní prostředí ve vašem okrese. Třeba Vám to tam vysvětlí. Ke konci mé reakce na Váš názor Vás ale můžu ubezpečit a potěšit, pokud tu chcete mít vlka, odstěhujte se, nejlépe někam, kde se přirozeně vlci nevyskytují a uvolněte mu tak místo pro jeho existenci a teritorium. Určitě víte, jak velké ke svému životu vlčí smečka potřebuje. A pokud chcete vidět lišku častěji, není nic jednodušího, než se přestěhovat do Anglie, kde se lišky už rozšířily do měst a ročně se jich odchytí více jak toulavých psů. Doporučuji se mazlit hlavně s liškami nakaženými prašivinou. Pokud nechcete dětem vykládat o zabíjení, staňte se vegeteriánem, protože maso které jíte, nenarostlo na stromě. Vite, po pravdě řečeno, ikdyž se můj přízpěvek netýkal norování, stejně mě mrzí, že bohužel namísto odborné společnosti zda norovat, či ne, rozhoduje laická veřejnost, která nemá ani páru o tom, co a jak v přírodě funguje. Jsem myslivem,nestydím se za to, dodržuji zákony a myslivost dělám dle svého nejlepšího svědomí a vědomí, jen sobec nebo omezenec, může cpát všechny do jednoho pytle. S pozdravem pěkného víkendu J.P.
Odpovědět
FT

František Tůma

24.8.2015 10:59 Reaguje na Jiří Pytela
Vážený pane Pytelo,
jelikož jsem již absolvoval několik diskuzí o lovu lišek, pominu Vaši tendenční snahu o diskreditaci odpůrců norování a jejich vědomostí. Domnívám se, že myslivci alibisticky ignorují podstatné otázky tohoto tématu.
Dovolím si citovat ze základů ekologie: "Mezi populací predátora a kořisti existuje zpětná vazba, kdy růst populace predátora vyvolá pokles populace kořisti. Pokles populace kořisti znamená omezení potravních zdrojů a vyvolá následný pokles populace predátora. Díky poklesu populace predátora se vytvoří lepší podmínky pro populaci kořisti a ta může opět růst. Obě populace tak cyklicky kolísají kolem určitých hodnot a nehrozí nebezpečí, že by se některá z nich přemnožila nad únosnou mez".

Argument s lovem lišek nahrazujícím vzteklinu je zcestný a alibistický. Vzteklina ani lov totiž není limitující faktor počtu lišek, ale je to úživnost prostředí nebo-li "nosná kapacita prostředí". Jedná se o regulaci tzv. "bottom-up. Opakem je regulace predátory nebo člověkem tzv. "top-down". Z logistické rovnice pak vyplývá, že přírůstek je velký úměrně k nezaplněné kapacitě prostředí. Jinými slovy, čím více zabije vzteklina nebo člověk lišek, tím rychleji budou přibývat. A tedy na čím menším počtu se je snaží člověk udržet, tím víc jich musí každoročně zabít. Ale zatímco vzteklina byla nevyhnutelná a měla alespoň funkci přírodního výběru, o lidském počínání nelze říct ani jedno.
Lišky nejsou jediným přenašečem vztekliny a dají se proti ní úspěšně očkovat, což dokazuje fakt že u nás byla vzteklina naposledy prokázána před 13 lety.
Vybíjení lišek by bez očkování stejně nemohlo šíření vztekliny zastavit - možná lehce zpomalit.
Nadpočetní stav lišek vadí pouze nezodpovědným chovatelům (především v evropě nepůvodních bažantů), kteří sami podporují jejich přemnožení poskytováním dostatku snadné kořisti (a kteří zřejmě neumí postavit plot).

Jak je možné, že se údajné devastační účinky přemnožení lišky neprojevují třeba v CHKO (NPR), kde se nevybíjí?
Když by se tedy lišky ustálily na přirozeně větším počtu než teď a tím zredukovali počet přemnožených hlodavců, tak by to vadilo konkrétně čemu?
Nikdo lišky nejí a teorie o zvýšení "úživnosti honitby" je zcestná a v důsledku zvrácená. Myslíte snad, že to má podporovat diverzitu marným bojem proti přírodní rovnováze?
Proč tedy musí zemřít ročně kolem 60 000 lišek?

Ještě nedávno jsem si myslel, že myslivost je humánnější alternativou velkochovů, ale začínám o tom dost pochybovat, když každý kus ulovené zvěře je podmíněn zbytečnou a často krutou smrtí lišky a dalšími nezbytnými zásahy do přírody.

Lišky se loví jen kvůli sobeckým zájmům myslivců. A kdyby je to nebavilo, tak by to nedělali.
Odpovědět
RI

Radim Ivanovič

31.7.2015 10:37
Vážená paní Kučerová,
populaci lišek nelze ve volné přírodě spočítat. Je to tvor velmi plachý a často pobývá pod zemí. Jistotou je ale zvyšující počet ulovených kusů. Přesto se liška v honitbách vyskytuje ve zvýšené míře. Normální stav se udává asi 1 liška na 500ha honitby. Tohoto stav je však několikanásobně překročen z důvodu chybějícího predátora a také díky vakcinaci lišek proti vzteklině, kdy vzteklina byla významným regulačním faktorem v populaci lišek.

Čísla, která se evidují dle vašeho názoru velmi laxně jsou uvedená v každoročním výkazu o stavu honitby, které zpracovává Český statistický úřad.

Vyhubení vlků, medvědů a rysů na našem území bylo provedeno na celospolečenskou objednávku. Myslivec byl pouze jakýsi "nástroj", který toto vykonal.

O mlžení a lžích bysme se tu mohli bavit do nekonečna. Například na některých příspěvcích pana Nesrsty (a ne jen jeho) jsou komentáře zcela zcestné a jen slouží účelu.
Panu Nesrstovi jsem nabízel řešení problému norování ve spolupráci s myslivci. Výsledek byl okamžitý blok na jeho stránkách bez slůvka odpovědi.

Tomu, že jste za svůj život viděla jen dvě lišky se jako myslivec vůbec nedivím. Jak již jsem psal výše je to převážně noční tvor, velmi plachý a člověku se vyhýbá. Já osobně jsem za 11. let výkonu práva myslivosti viděl lišku ve VOLNÉ přírodě asi 6x.

Přikrmování zvěře bych vám rád více přiblížil...
Začneme na jaře, kdy se v honitbě sčítá zvěř, která přežila zimu. Stejné sčítání se provede v letním období. Z rozdílu čísel nám výjde celkový přírustek zvěře, který se v zimních měsících (v období, kdy zvěř nevyvádí mláďata) odloví.
Aby se v honitbě udržel stejný stav zvěře je nutné, aby zbylá zvěř přečkala zimu bez úhony a nepomřela např.právě hlady (pokud bude v dobrém výživovém stavu, je pravděpodobný i nižší výskyt nemocí).
Není tudíž pravda, že myslivci loví vše, co se pohne. De facto udržují v honitbě stejný stav zvěře v rozmezí minimálního a normovaného stavu, které mají dané zákonem, dle úživnosti honitby.
Takže logicky - pokud je větší přírustek je i větší odlov (prase).
Vámi popsané přikrmování prasat slouží jako pomůcka k lovu, kdy účelem je vylákat prase z krytu za účelem lovu. Vhodnost takovýchto vnadišť co se týče složení a množství potravy diskutabilní je.

Alkohol nepatří za volant, stejně tak jako ke zbani. Nevím, kde česká veřejnost vzala povědomí, že "český myslivec je ožala s červeným rypákem a velkým břichem" Myslím si, že statistiky až na vyjímky dokazují opak vzhledem k jiným odvětvím lidské činnosti.

Lov toulavých koček a psů je často diskutované téma. Lidé si neuvědomují, že jako chovatelé mají také povinnosti, které jsou upravené např. ve veterinárním zákoně, zákoně na och. zv. proti týrání a také zák. o myslivosti.
Zjednodušeně: domácí zvíře má být doma a pod dohledem, ne se toulat někde venku.
Např. srnčí zvěř je extrémně náchylná na stres. Každé prohnání psem ji za určitých podmínek může stát život.
Kočka je predátor, který mimo uspokojení svých základních potřeb loví pro potěchu.
Má mimo jiné velký vliv na populaci zpěvných ptáků a jiné druhy chráněných a ohrožených živočichů.
To, že někdo zastřelí psa majiteli mimo rámec svých zákonných oprávnění je smutné a pokud je mi známo, tak byl vždy potrestán. Černé ovce jsou v každém oboru lidské činnosti.

Myslivost je především o ochraně přírody jako celku, péči o zvěř a její životní prostředí. Součástí péče o zvěř je -ať se to někomu líbí, nebo ne - i lov. Lov zvířat nemocných; lov zvířat které, nemají předpoklady vedoucí ke zkvalitnění populace; lov zvířat nadbytečných - vzhledem k úživnosti honitby, které svou existencí představují zvýšené škody na zemědělské a lesní výrobě.

Ať se to někomu líbí, nebo ne - myslivost, jak se shoduje řada odborníků, je služba veřejnosti.

S pozdavem R.I.

Odpovědět
FT

František Tůma

24.8.2015 11:13 Reaguje na Radim Ivanovič
Ahoj Radime,
Jelikož jsme na toto téma už diskutovali, zopakuji pouze otázky, na které jsi mi nebyl schopen odpovědět:
Jak je možné, že se údajné devastační účinky přemnožení lišky neprojevují třeba v CHKO (NPR), kde se nevybíjí?
Drobná zvěř je pro lišku pouze zpestření jídelníčku, nikoli hlavní zdroj obživy, takže není důvod, proč by liška měla hrozit vyhynutím nějakého druhu - například počty zajíců jsou navzdory údajnému přemnožení lišek dlouhodobě stabilní.
Když by se tedy lišky ustálily na přirozeně větším počtu než teď a tím zredukovali počet přemnožených hlodavců, tak by to vadilo konkrétně čemu?
Nikdo lišky nejí a teorie o zvýšení "úživnosti honitby" je zcestná a v důsledku zvrácená. Myslíte snad, že to má podporovat diverzitu marným bojem proti přírodní rovnováze?
Proč tedy musí zemřít ročně kolem 60 000 lišek?
Odpovědět
Naďa  Kučerová

Naďa Kučerová

31.7.2015 21:00
Milí páni myslivci,
věřte mi, že nejsem líná si fakta ověřit. Nic z toho, co je zde napsané, nejsou žádné doměnky, mě jste ale jaksi opět nepřesvědčili.
Určitě nejsem ovlivněná médii, to ani náhodou. Televizi doma mám, ale vzhledem k tomu, že novinařinu dělám a jeden čas jsem se jí věnovala na plný úvazek, vím, o čem média a novinařina jsou.
Píšu knihy. Musím si umět ověřovat fakta. O vás to ale říci nelze. Nesouhlasíte, tak jsem zaujatá a neznalá.
Myslete si a pište si tu, co chcete. Nevidím ale žádnou objektivitu, ani tu nejmenší. Nepřekvapuje mě to.
Zelení mužíčci u mě zastání nemají a mít nebudou. Přírodu prostě nechrání, to je jen jejich zbožné přání. Kdyby tomu tak bylo, jednali by jinak.
Psi a kočky mohou škodit, to ano. Ale zastřelený nebo postřelený pes v blízkosti svého pána, je něco neomluvitelného. Navíc, takový pes či kočka napáchá mnohem menší škody, než jeden opilý myslivec. Nejspíš není vidět, jak se ve svých řadách chlubí i tím, že jejich cvičený pes, nebo dobře mířená střela poslala na druhý břeh chráněného ptáka, či jiného živočicha. Ale oni přece mohou vše, nikdo to nekontroluje. Tak to prostě udělá někdo jiný. Skupina nadšenců, kterým není jedno, jak někdo zachází s tím, co patří nám všem.
Takže, nepřesvědčili jste mě, protože objektivitu prostě nevidím. Ani konkrétní údaje.
Snad jen poznámka na okraj. Je mi líto všech, kterým lidé jako vy odkazují "po nás potopa".
Pan Pytela konkrétně by se měl naučit číst, když už reaguje. CHODÍM NEJEN DO LESA, ALE NEJSEM LÍNÁ SI OVĚŘIT I KONKRÉTNÍ ČÍSLA.
Odpovědět
RI

Radim Ivanovič

3.8.2015 01:57 Reaguje na Naďa Kučerová
Mohla byste mi prosím rozvést, jak by jednali zelení muzicci, kdyby chránili přírodu?
Odpovědět
Naďa  Kučerová

Naďa Kučerová

3.8.2015 23:48 Reaguje na Radim Ivanovič
Nemohla, s vámi už diskutovat nebudu, navíc, skončila jsem tímto i s tímto portálem. Přeji štěstí a lovu zdar!
Odpovědět
RI

Radim Ivanovič

8.8.2015 02:07 Reaguje na Naďa Kučerová
Děkuji, takhle nějak jsem si to představoval...
Odpovědět
FT

František Tůma

5.9.2015 20:40
A k té neefektivnosti:
https://books.google.cz/books?id=brzvCAAAQBAJ&lpg=PA280&ots=gcXYYRECHy&dq=fox%20numbers%20europe&pg=PA280#v=onepage&q&f=false
Odpovědět
FT

František Tůma

5.9.2015 20:40
A k té neefektivnosti:
https://books.google.cz/books?id=brzvCAAAQBAJ&lpg=PA280&ots=gcXYYRECHy&dq=fox%20numbers%20europe&pg=PA280#v=onepage&q&f=false
Odpovědět
FT

František Tůma

5.9.2015 20:41
A k té neefektivnosti:
https://books.google.cz/books?id=brzvCAAAQBAJ&lpg=PA280&ots=gcXYYRECHy&dq=fox%20numbers%20europe&pg=PA280#v=onepage&q&f=false
Odpovědět
reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist