https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radomir-vanek-investice-do-pudy-rentiersky-kapitalismus-dotazeny-k-dokonalosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radomír Vaněk: Investice do půdy – rentiérský kapitalismus dotažený k dokonalosti

16.2.2022
Svého času byli Ekolistem vyzváni povolanější než já se zamyslet, co by udělali jako ministři zemědělství, pokud by měli kouzelnou hůlku. Kdybych takovou hůlku vlastnil já, tak bych ji odevzdal ministerstvu životního prostředí, financí nebo obrany, kde je jí více potřeba. A ministrovi zemědělství bych poradil, aby přeskupil současné zdroje a aktivoval v současné době zdroje v resortu nedostatečně využívané. S tím prvním už ministr začal, v tom druhém, aktivaci zdrojů, bych pro začátek začal revidovat práva a povinnosti majitelů půdy.
 
Být dnes vlastníkem půdy je terno. Pokud na půdě majitel zároveň hospodaří, je to klasický model zdravého kapitalismu s riziky a zisky – tedy je to v pořádku. Pokud ale člověk je jen majitelem a propachtovatelem, ocitá se mimo režim rizikovosti. Inkasuje jen zajištěný zisk. Prostě zisky se kapitalizují, ztráty se socializují. To je důvod, proč cena půdy vystřelila na tak brutální hodnoty a tak rychle.

Majitel půdy dostává od pronajímatele pachtovné. To pachtovné je ale, jako mnoho jiného, pokřivené dotacemi. Mnohdy je pachtovné nižší než dotace na plochu, které se na půdu vyplácejí. Z toho lze tedy vyvodit, že kdyby nebyly dotace, musel by majitel půdy za její údržbu naopak platit. A dotace nejsou nic jiného než daně poplatníků – část z celé EU, část z ČR. Čím vyšší tedy budou dotace, tím vyšší bude profit majitelů půdy. Tedy jinými slovy tím více se budeme skládat z našich daní na rentu části občanů, kteří drží bez rizika zděděnou půdu. Nebo – a to je ten největší problém, hromadí půdu za účelem vytváření jistého zisku. A to nemluvím o tom, že mnoho z nich nakoupilo půdu, například ze státního pozemkového fondu, za „hubičku“ v divokých privatizačních letech. Nebo, a to je moderní trend, zaparkovali do půdy nahromaděné jmění z covidového babišismu.

Záměr převodu půdy z majetku státu do soukromých rukou v devadesátkách byl bohulibý. Nikdo se nestará o půdu lépe, než ten, komu patří (samozřejmě i vlastník se může starat špatně a od toho máme dozorové orgány, aby ho potrestaly). Ale výsledkem je, že místo aby půdu pronajímal zemědělcům stát s cíli definovanými pro obecné blaho, pronajímají ji noví majitelé s cílem maximalizace zisku. A na půdě dnes tedy hospodaří většinou pachtýři, kteří jimi dnes jsou a příští rok už třeba nebudou. A musí splatit pacht. A protože dotace rostou, jak na ně tlačí zemědělci a inflace, pachtovné se zvyšuje a o to větší a bezpracné zisky z celého sektoru jdou nakonec do rukou majitelů půdy. Zemědělci se potom brání dělat ekologická opatření, protože musí zaplatit pacht za každý metr čtvereční, i za ten, na kterém by měli udělat travnatý pás pro opylovače.

Mám osobní zkušenost, jak těžké bývalo držet půdu. Pamatuji si naši radost a pak velkou starost, když jsme po revoluci dostali část půdy a lesů po předcích zpět. Na uživení bylo půdy málo. Jsem Valach, takže předkové byli samozřejmě malorolníci. Část propadla státu, protože byla vyvlastněna takzvaně za „náhradu“. Neměli jsme žádnou mechanizaci, zpočátku jen kosy, chovali jsme pro boční příjem 15 ovcí a jedinou pomocí byla později benzínová sekačka a motorová pila, koupená bez DPH – to byla jediná pomoc státu v té době. Kdybychom se necítili povinni vůči předkům půdu a lesy udržet, vzdali bychom to. O pronájem půdy nebyl takřka žádný zájem, majitelé půdy prosili družstva, aby si jejich půdu převzali.

Udržet půdu totiž znamená ji nenechat zarůst, což je drahé a pracné. Sdíleli jsme tedy s pocitem hrdých vlastníků i kapitalistické riziko a dřinu. Pak přišly dotace a najednou je jednoduché „to“ pronajmout a nestarat se, jen inkasovat. Práci zaplatí dotace, udělá zemědělec. A čím vyšší dotace bude, tím více bude za pacht schopen a ochoten zaplatit zemědělec majiteli.

I proto je naše krajina zničená – hospodaří pachtýři a maximalizují zisk, aby mohli zaplatit za pacht a každý metr nekompromisně využívají na produkci. A proto nová vláda konečně plánuje vyčlenit 10 % půdy pro mimoprodukční plochy, pro přírodu. Do přírody patří mimochodem taky opylovači, které nutně potřebují zemědělci pro zemědělskou činnost a kterých ubylo podle posledních odhadů 90 %. Že potřebujeme i ty „motýle“, to po 40 letech marxismu-leninismu a 30 letech klauso-zemanismu a vymývání mozků o ekologických teroristech, modré a nikoli zelené planetě a penězích až na prvním místě pochopí až příští generace. Pokud nebude už pozdě a nezmizí nám do té doby všechna biodiverzita, ze které čerpáme inspiraci pro odhadem 80 % léčiv.

Peněz na ekologii nebude v zemědělství nikdy dost, a musíme s našimi podporami zemědělcům zůstat konkurenceschopní v rámci EU. Bylo by proto férové a je na to nejvyšší čas bavit se o tom, jak by měli přispět ke zlepšení stavu krajiny nehospodařící majitelé půdy. Navrhuji, aby každý majitel, který chce půdu pronajmout, posílal minimálně 30 % svého pachtovného na účet na údržbu krajiny. Abychom pronajímatele nezatížili další administrativou (jsou to i majitelé malých výměr), přebral by za to odpovědnost zemědělec, který by všechny platby sečetl a poslal celou částku najednou jednorázovým příkazem. Fond by byl určen na dotace na ekologická opatření – například na travnaté pásy. Na půdu, ze které by majitel neposlal 30 % do fondu, by se nedaly čerpat dotace. Nebyl by tedy krácen ve svých právech, mohl by se svou půdou naprosto volně nakládat, jen by mu „bezzemci“ neplatili ze svých daní údržbu. Nevím, jestli je 30 % dost, možná by se měla kvóta postupně navyšovat.

Toto opatření by podpořilo ty, kteří v krajině chtějí hospodařit udržitelně. Přineslo by do zemědělství nezanedbatelný dodatečný příjem. A bez vlivu na další navyšování pachtovného, protože by cílilo jen na ty, kteří na své půdě nehospodaří. Z půdy, na které hospodaří vlastník, by se neplatilo. A zemědělci by z tohoto fondu měli začít čerpat místo volání po navýšení peněz na kde co. V konečném důsledku by to zlepšilo ekonomiku jejich farem a dovolilo jim z toho zadotovat i tu tolik potřebnou živku, kam by uplatnili biomasu z těch biopásů. Vždyť zdravá krajina je podmínkou jejich budoucí existence.


reklama

 
foto - Vaněk Radomír
Radomír Vaněk
Autor je absolvent Technické univerzity lesnické a dřevařské ve Zvolenu, původem Valach žijící ve Slezsku, stojí nohama pevně na zemi, pracoval a pracuje jako manažer, od obchodu po výrobu. Je majitelem pár hektarů divočícího lesa a motýlí louky ve vlastnoruční péči, je člen ČSOP, aktivně se podílí na údržbě chráněných biotopů. Nejraději sportuje s kosou, krumpáčem a motorovou pilou, rád přivítá pomoc bagru, sekačky nebo traktoru.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (20)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

16.2.2022 07:26
Aby půdu zemědělcům pronajímal stát? Sním či bdím? Vždyť stát byl mnohokrát prohlášen za nejhoršího hospodáře a jen soukromé vlastnictví je prý zárukou toho nejlepšího. A ještě je tam obrat " s cíli definovanými pro obecné blaho"- to zde již bylo a autor by si asi měl ujasnit rozdíl mezi socialismem a kapitalismem, i když připouštím, v našich českých podmínkách dost zdeformovaným.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.2.2022 08:16 Reaguje na pavel peregrin
právě proto, zemědělci nějak neumí přepnout do kapitalismu a tak jsou na sociálních dávkách. Machrovat, že je člověk zemědělec a nevydělat nic je tak trochu podivné, neb jak říkal Křetinský, když si koupíte Cirkus, musíte mít na banány...když si pořídí zemědělský cirkus a pak chce, aby mu stát kupoval banány, tak co je to za podnikání?
Odpovědět
JS

Jiří S

16.2.2022 08:38 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Zemědělci na kapitalismus přepnuli dávno, a proto zde máte ty Vámi nenáviděné agrobarony, protože ti neúspěšní již dávno skončili. Jenže tenhle kapitalismus je pokřiven dotacemi, tak jako po celém světe, to už prosím pochopte, tak aby se lidi nebouřili, že je drahé jídlo. Ono je vždy snazší vzít peníze v dani z výplaty, to většina vlastně nakonec nějak zkousne, ale chodit pro rohlík za 15 Kč, to by padla každá vláda světa.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

16.2.2022 15:33 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Odpověděl vám pan Jiří.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

17.2.2022 05:54 Reaguje na pavel peregrin
Pane Peregrine, bylo by to dobré řešení, stát jako vlastník, co by si řekl, jaká je jeho společenská objednávka. Ale máte pravdu, za ODS byl stát ohodnocen jako ten nejhorší vlastník, co si svého nehledí. Teď by si hleděl, začala být po půdě poptávka, jenže by jí musel prostě koupit zpátky. Takže půdu kupují Ti, co na to mají. Nabídky na koupi půdy a lesa chodí furt.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

17.2.2022 07:03 Reaguje na Katka Pazderů
To mě taky.
Odpovědět

Jirka Černý

16.2.2022 11:39
Fakt nehodlám posílat třetinu peněz co mám ročně z polí do njaké bezedné ekologické díry i když by to bylo v mém případě jen cca 1200kč. Takových filutů co by chtěli posílat peníze by se našlo.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

16.2.2022 13:20
Tento článek stanovuje novou a od revoluce nevídanou úroveň útoku na osobní vlastnictví. Vlastník má platit za držbu půdy další daň? Nejlevnější "údržba" půdy je chovat ovce a tím podporovat motýly, květiny (nyní znemožňováno šířením vlků v "zájmu společnosti"). Můžeme ji také nechat ladem a za stovky let tam vznikne prales (nyní znemožněno regulacemi "v zájmu společnosti"). Můžete tam něco pěstovat pro vlastní potřebu, podnikat nebo půdu pronajímat (vydatně omezováno a regulováno zemědělskými politikami, územními plány a řadou zákonů). Nebýt zbytnělé regulace a nesmyslného systému dotací vše by fungovalo jaksi hladčeji. Majitelé půdy nebyli ti, kdo po společnosti požadovali dotace. Je to naopak. EU a náš stát nařizuje, reguluje a ty dotace nabízí zemědělcům. Vlastníci půdy neovlivňují výši dotací. Existující trh s půdou je vydatně deformovaný (dotace, fiskální expanze centrálních bank a související inflace rychle zvedají cenu půdy stejně jako všech "hmatatelných" aktiv). A místo abychom bojovali za potlačení regulací, zmírnění nařízení a omezení dotací navrhuje autor dovršit to pokřivení tím že zavede více regulací a další daň? Bravo pane Vaňku!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2022 13:39
To je bolševismus nejhrubšího zrna.
Pokud na půdě nehospodaří vlastník ... a ono když máte pár ha po pradědovi, tak to ani moc nejde ... tak na ní hospodaří nějaký jiný subjekt.
Je úkolem státu nastavit pravidla tak, aby to hospodaření bylo v cajku.
A nej prdel je ten argument, že dotace jsou zlo a proto zkásneme vlastníky půdy, kteří tuto zemědělcům pronajímají.
Cywe, Haló noviny hadr.
BTW ... jen tak rpo jistotu, já ani nikdo v rodině žádnou zemědělskou půdu nevlastníme, nepronajímáme, natož abychom na ní hospodařili.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2022 13:47 Reaguje na Svatá Prostoto
Jinak ten nadpis ... jako bych něco podobného už někdy slyšel nebo četl ... "Rentiérský stát je stát parazitního, zahnívajícího kapitalismu ... ".

Prostě některým z nás se ten Vladimír Iljič nikdy nevochodí;-))). Pro později narozené, dílko se zove Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu :-))).
Odpovědět
RV

Radomír Vaněk

16.2.2022 18:38 Reaguje na Svatá Prostoto
nespletl jste si náhodou feudalismus a kapitalismus? ve feudalismu je bezzemek jako vy podřízen majiteli půdy. v kapitalismu ten, kdo je podnikavý a šikovný a riskuje, třeba buduje firmu, nebo farmu, má zisk. v socialismu a zvrhlém rentiérském kapitalismu dnešní doby se přerozděluje. já na rozdíl od vás kus půdy pronajímám, žádnou už neobhospodařuji, takže jsem návrhem sám proti sobě. jestli vy coby bezzemek chcete ze svých daní platit borcům, co nakoupili stovky hektarů ze státního pozemkového fondu v divoké privatizaci, a potom v krajině bez vody hledat marně meze, je to vaše volba. já chci platit nízké daně a nezadlužovat schodky rozpočtu svoje děti. proto tlačím na to, aby si každý sám odpovídal za svůj majetek a necucal po bolševicku z mého na jeho údržbu. soukromý majetek ctím až za hrob. jezedáky nemusím, vyvlastnili naší rodině 2 statky. a že jich tady v diskusi je...
Odpovědět

Jirka Černý

16.2.2022 19:28 Reaguje na Radomír Vaněk
Vy máte evidentně představu o kapitalismu vybudovanou podle keců které měl Havel a jemu podobní po revoluci. Pominu fakt že hned jak to šlo sami se chovali hned způsobem kterým opovrhujete. Tím netvrdím že vaše představa je špatná, ano morálně atd je v pořádku, ale s kapitalismem se to asi nesejde.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2022 12:06 Reaguje na Radomír Vaněk
"... a zvrhlém rentiérském kapitalismu dnešní doby ..." ... to je fakt jak přednášky z vědeckého komunismu v osmdesátkách. Co je kua za rok???

A ještě jednou, ta vaše konstrukce je úplně úchylná. Pokud někdo půdu pronajímá, tak na ní nehospodaří a žádné dotace nepobírá. Pokud se vám na tom dotačním systému něco nelíbí, fajn. Zkuste jej změnit, což znamená změnit jejich výši podmínky pro jejich poskytování těm, kteří je pobírají. Nic proti. Ale něco měnit tím, že místo uvedeného prostě napálím pronajímatelům půdy, tedy vlastníkům, nějakou dodatečnou daň ... to by nenapadlo ani starýho Pláteníka.

Jinak tedy to vaše pojetí feudalismu a kapitalismu, spíše představy o těchto, je taky něco.Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

17.2.2022 05:50
Už mohlo být hotovo v 90 letech, když jste tu vaši půdu zdědil. Kdyby jste ji nechal zarůst, v Beskydech stejně jiná produkce než tráva není, navíc TTP omezují erozi, tak už jsme mohli mít dávno 10% půdy pro mimoprodukční funkce.
Ano, máte pravdu, kdyby toto udělal v devadesátkách stát se svou půdou na Šumavě a jiných kopcích, tak bychom měli opět dalších 10 % půdy mimoprodukční.
Ale dělat z půdy černý úhor, to bývalo v dobách dávných, když bylo trojpolní hospodaření. Ale taky nás tady na Zemi byla 1 miliarda. A většina flexitariánů, tzn. maso max 1-2x týdně.
Rozumím Vašemu článku. A dokonce ukazuji našim studentům cestu. Hmyz a řasy umí efektivněji než z půdy, získat bílkovinu, sacharid, tuk a vlákninu. A o nic jiného nejde. Nakrmit obyvatele, v ČR i na Zemi.
Celosvětově využíváme pouze 10 % povrchu souše jako půdu ornou. 27 % jsou lesy a pralesy a 40 % jsou pouště, zmrzlá půda a naše civilizace. Zbytek jsou pastviny, využívané nomádským způsobem, který v celosvětovém měřítku půdu ničí nejvíce.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

17.2.2022 09:36
Chov ovcí se přestaal vyplaáce po roce 1990.
Důvod? Západ si přes Kdu čsl protlačil dovoz k nám. Tedy zrušení celních bariér.
Motýly zmizeli po vstupu do Eu, s nimi i další eko opatření, protože se zvýšil ekonomický tlak na naše zemědělce.
To platí i pro ceny půdy. Nepochopitelně je možní aby byla skupována západními investory.
Řešením toho všeho je jen návat Ksčm. A s tím i hájení domácích zájmů.
Odpovědět
JJ

Japan Japan

17.2.2022 09:52
Pane Vaněk, kde to žijete? 30 procent odvádět státu na ekologii? a z mého zdaněného příjmu? To si snad děláte srandu! Budu souhlasit jen v tom případě, že zemědělec také odvede 30procent svých příjmů na ekologii a dělník v továrně také odvede 30 procent svých příjmů na ekologii, Všichni se přece musíme na ekologii podílet rovným dílem. Jinak pokud by mě někdo pacht zdanil 30 procenty, okamžitě bych požadoval o 40 procent vyšší pacht. To je kapitalismus.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

17.2.2022 18:00 Reaguje na Japan Japan
No pokud můžete, zvyšte ihned. To je kapitalismus.
Odpovědět
RV

Radomír Vaněk

17.2.2022 20:03 Reaguje na Japan Japan
Nejdříve: váš příjem z pachtu = moje daně. Protože pokud by zemědělec nečerpal na Vaše pole dotace, ani by ho nenapadlo uvažovat o jeho pronajmutí. A proč bych měl platit ze svých daní údržbu Vašeho majetku? A proč mluvíte o tom, že byste platil něco ze svého zdaněného příjmu? 30 % by se odpočítávalo z pachtovného, tedy by to Váš příjem nebyl. A proč byste vůbec měl něco platit? Nikdo po Vás nechce ani korunu. Nepronajímejte, starejte se o půdu sám a nic byste neplatil. Nebo pronajímejte, ale na Vaše pole se nebudou moci čerpat ty hnusné dotace, o které vlastně nestojíte. Uvidíme, kdo bude chtít takové pole do pronájmu.
Proč by pro boha měl platit další daně na ekologii dělník z továrny, který už dnes platí daně i na dotace na údržbu půdy – tedy i Vašeho pole? A ano, o dotace žádá samozřejmě zemědělec, ale jen proto, aby většinu z nich následně předal majiteli půdy v pachtu. Zemědělci za údržbu krajiny ze svých daní rád zaplatím, pokud bude hospodařit s přihlédnutím k pestrosti krajiny. Nějak ale nevidím Váš přínos jako majitele půdy pro celý systém. Prostě jen vlastníte půdu a odčerpáváte ze systému peníze pro svůj užitek a tváříte se, že na to máte nárok… Například pijavice alespoň snižuje krevní tlak v napadeném organismu… co Vy?
Já prostě nejsem ochoten dotovat vaši rentu, na to mám snad právo. To jsem jako komunista??? Děláte si srandu???
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

21.2.2022 09:19
Není vše pravda. Stát hospodařil na polích a v lesích již za feudalismu. První republika žádnou špinavou privatizaci neprovedla a dokonce zahraniční podnikatelé, kteří u nás měli fabriky museli platit daň zde. Byla první pozemková reforma, kde se sáhlo na majetek velkostatkářů, tedy feudálů, vše bylo v rámci demokracie. Za komunistů se znárodnilo vše. Jen nevím, kde bylo to špatné hospodaření, kdyby nebylo závistivých lidí a byly to sedláci, kteří byli silně zadluženi a vstupovali do družstev a ty převzali i ty jejich dluhy. A pak zde byli ti co hospodařili bez dluhů a ti se bránili, závist těch co šli do družstev s těmi dluhy byla tak veliká, že štvali proti těm ostatním. Vím to od otce, kde nás likvidovali až v 59, psali dopisy jak je možné , že hospodaří a další. Bohužel ti lumpové pak přešli do devadesátých let a vzali si majetek a vklady, vyúčtovali i za členství v družstvu, ale dluhy ne. Ti dnes hospodaří. Další hospodáři jsou ti co privatizovali, býv. ministr zemědělství, p.Babiš a další. Kapitalistický systém je ten, kdy se na poli nepěstuje to, co má být pro obživu národa, proto zemědělství vzniklo, ale tzv. bioplynky, kde je obrovská ekologická zátěž, ničení půdy , těžké stroje, obílí tak jako kukuřice končí v železné krávě, spočítal někdy někdo kolik nafty padne na výrobu 1 KWhod. proudu. Další zastavěné plochy fotovoltajkama. Dovoz zkažených potravin z Německa a Polska, tzv. odpadiště EU, tak to jsme. Vrátím se k lesu. Když jsme tak špatně hospodařili jak je možné, že tu byla tak obrovská zásoba dřeva? Ano kapitalistický způsob hospodaření, to chtěl tento stát. Odtrhnout obyčejný lidi od majetku státu. Proběhla privatizace, les zůstal státu, vedení Lesních Závodů věršinou privatizovalo a to, padesát procent budov, veškerá technika, manipulační sklady, pily a padesát procent peněz na účtech Státních lesů a deset let možnost hospodaření. Během těchto let LČR, následovník státních lesů s zhlédl v kapitalistickém a tedy jednoduchém hospodaření a to hlavně USA, kde není omezena rozloha a jen se ničí. U nás omezení bylo, tak se šlo na hranici, tedy 1 ha. a důsledek otevřené lesy a následně kalamity. Vše se ovšem nejvíce projevilo po r.2000, roční smlouvy to dokanaly a při kalamitě vyhazov firmy co zde dělala a hned na to výběrové řízení. To trvalo tak dlouho až se namnožil kůrovec a konečně mohou tyto firmy dělat tak jako v USA likvidovat přírodu. Vždyť se všechno nechá svézt na klimatické změny. Sucha byly a mnohem větší, ale o tom není zájem mluvit. Zásluhou kapitalismu jen tržního, byli obyvatelé, kteří dělají přivedeni na okraj bídy, ve velkých městech se platí, tam se lidí bojí. Ještě to sucho, tak př.1947, ve vsi byla voda jen v některých studnách, po první světové válce jsem četl v kronice, jaká byla bída, nebylo co jíst, možná to bylo i krizí, která přišla z Ameriky, postihla hlavně ty co dělali a ne ty co jen nakupovali na burze.
Naši když je zlikvidovali, byli ve svém domě v pronájmu, spadlé chlívy a stodoly jim vrátily v 80 letech a zásluhou lumpů co vydali zákony v 90 letech, nabyli ani členy družstva, tak ten kdo členem byl a neměl nic na tom byl lépe než ten, kdo o vše přišel. Pan Klaus byl ten, kdo to vše zavinil. Můj otec a pán co mi prodal barák, byl vystěhován v 50 letech tvrdili oba otec i ten pán, že musí udrežet družstva, v tom je síla. Tady družstvo hospodaří na pozemcích jak usedlíků tak v pronájmu, ale je to divné, zatím hospodaří, že aspoň dají něco poli, tedy třeba hnojí. Podívejte se na pole bioplynky, tady nerejou ani prasata, pole je totálně mrtvé. Jen chemie, podmítnout nalejí destilát a hotovo. Nenajdete zde žížalu, nemají ani myši, což je skvělé, že....
Myslím, že jsme přešli na kapitalismus Americký v Evropě, tedy likvidační. Pole zplundrované, na Vysočině v kopcích, poslední meze , které tu byli proti splavování zeminy jsou pryč, odvorané cesty, zničené remízky, poslední vodu odvádí již jen v trubkách, tato meliorace proběhla v 90 letech a obnovena v r. 2020, s tím likvidace porostů podél cest, velké stroje vše překáží. Amerika perfektní kšeft jejich traktory, které jsou srovnatelné s lokomotivou a naše traktory žádané po celé světě zlikvidovány, mají Slováci. ČR nemá nic, jen cizí podniky, tak jsme to došli daleko s kapitalismem. Proč jsme se neřídili podle první republiky? Zde byl dobrý příklad. Dotace jděte se podívat do Rakouska, tam vše probíhá jinak a likvidace přírody není tak rozsáhlá jako u nás. Ochrana přírody je dotována a vykonávají ji studenti a lidé z měst a ti jsou od reality odtrženy, pak nás vědci poučují jak to máme dělat, ale to jsou staré věci, co naši tátové znali.
Vemte si dnes nás buzerují za auta, kotle, ale jak to, že nikdo nenapadá ty obrovské stroje na polích, kamiony, které vezou na západ zboží a vrátí se s tím, že je to výrobek třeba z Itálie a u nás draho prodán jako kvalitnější, vyvážení dřeva do ciziny nemluvím o nerostném bohatství a co letadla, to je opravdová likvidace, voda, zima. Proč voda? Vemte si auto co projede mlhou, jedno nic neudělá, ale když jich jede více tak jí rozpráší a tak je to na obloze, nebude pršet. Moje babička říkala, když začali lítat letadla z Čáslavi, zas nebude pršet a je to tak. Několik let zpátky, bylo sucho, nad Železnými horami byli mraky, bylo cvičení a letadla lítali celí den a mraky místo aby se vypršeli se rozplynuly a nebylo nic.
Tohle vše souvisí a je mi líto, že vyleze nějaký vědec a mluví sice hezky, ale přínos nikde a nebo na objednávku. Jeden můj kamarád měl syna na výšce, byl na ruce nemehlo, výšku udělal a taky doktorát na změnu klimatu a tehdy řekl, je to fajn, tady nemá co zkazit a ať kecá, dnes učí, žádná praxe. Tak takto probíhá kapitalismus, chápu vědce, jsou placení státem anebo jinými podnikateli a musí tvrdit, co chtějí slyšet páni.
Odpovědět
ZK

Zan K.

27.2.2022 12:48
Socializmus, kapitalizmus, demokracie, oligarchie - ono je úplmně jedno co v tom či onom státě vládne. Ale jen do té doby, než začne vládnout pán Hlad a paní Bída.Pak se teprve začnou probouzet i ty nejzpitomělejší a nejzabedněnější hlavy. Bohužel člověk takový je a ani z historie se poučit neumí. Zvláště pokud má všeho dost, ale chce stále víc a více. Prostě vládnou peníze a paní Ekonomie. A to ani nemusí být oligarchou či dravým podnikatelem...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist