https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radomir-vanek-nova-moda.kopnout-si-do-milovicke-rezervace-a-do-dalibora-dostala-zvlaste
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radomír Vaněk: Nová móda. Kopnout si do Milovické rezervace a do Dalibora Dostála zvláště

27.6.2023
Hříbě narozené nečekaně na milovických pastvinách už první rok na podzim
Hříbě narozené nečekaně na milovických pastvinách už první rok na podzim
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Michal Köpping / Česká krajina
V poslední době se nestačím divit, kolik lidí je ochotno naskočit na vlnu kritiky Dalibora Dostála, zakladatele skvělého projektu Milovické rezervace. Místo zaslouženého obdivu za jeho životní dílo se mu dostává kritiky, jak, co a kde zanedbal. Někde se neodvolal, něco nedomyslel, nedodržel lhůty, a dokonce mu pošlo hříbě! Že na něco nebyl připraven, nepočítal s tím, že je potřeba nastudovat další a další stohy nesmyslných požadavků. A někdy má dokonce problémy s vodou, protože nezodpovědně nepočítá s obstrukcemi ze strany úředního aparátu. Jak si tedy vůbec dovoluje chovat zvířata, amatér jeden, bez zkušeností s oborovým chovem zvěře.
 

Že se do této kritiky zapojuje spousta lidí, kteří kritizují vše, ekologické projekty zvláště, mě nepřekvapuje. Že se ale připojují občas i vystudovaní biologové, je smutné.

Argumenty, které uvádějí a nazývají pochybeními, jsou nicotné. Mají tito lidé vůbec představu, co představuje celoročně pást takové množství zvířat, kolik denně potřebují vody, jak náročná je evidence těchto zvířat?

Úhyn jednoho, dvou zvířat, bohužel i zubra, je sice velká škoda, ale z hlediska chovu celkem přirozená událost, to by mohl potvrdit každý zkušený zemědělec.

Možná by nebylo od věci, aby každý biolog ze slovutných úřadů a univerzit dostal na osobní odpovědnost pár hektarů, o které by se fyzicky staral. Aby věděl, jaká je to dřina. Aby pak mohli pestrost na své ploše srovnat s plochou v Milovické rezervaci. V každém regionu se ploch, takřka zarostlých z důvodu ukončené údržby, najde neuvěřitelně mnoho.

Já jsem byl osobně v Milovicích, když projekt vznikal. Prvních pár koní, aklimatizační ohrada, vodu čerpali větrnou pumpou. Vše stálo na nadšení pár lidí. Bylo to po roce pastvy koní, a už tehdy byl obrovský rozdíl v porostu před plotem a za ním. Květnatá louka na pastvišti versus monokultura třtiny křovištní za plotem. Byl to pro nás úžasný a šokující zážitek, který posílil naše odhodlání v úsilí vybudovat ptačí park Kozmické ptačí louky.

Začali jsme si totiž věřit, že údržba velké plochy mokřadu je možná a že díky vypásání pomocí koní to finančně zvládneme. Dnes máme 73 ha vypásaných koňmi a skromným skotem highlander. A rezervaci (ne oboru) plnou ptáků. A začínají se objevovat květiny a motýli. Krajina díky koním regeneruje.

Ani naše Kozmické ptačí louky ani Milovice nejsou produkční plochy, ani nemůžou být. Je to samozřejmě nesmírně finančně náročné, ztrátové, bez darů neudržitelné.

Těch pár telat ročně, které plánujeme prodávat z Kozmic, náklady zdaleka nepokryjí. Bez finanční podpory ze strany naší firmy, respektive darů v případě Milovic, by udržování bylo nemožné.

Ale jsou to v Kozmicích mokřad, v Milovicích extenzivní louka, které už skoro v Evropě vymizely. Někde se ale přece musí udržet alespoň poslední zbytky vymírajících živočichů a rostlin.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | David Dirga / Česká krajina

Že je nutné udržovat alespoň zbytek rezervací a přírodních památek pro alespoň zpomalení, když už ne zastavení vymírání našich původních druhů rostlin, hmyzu a zvířat, už kromě úplných neznalců v čele s našimi dvěma bývalými prezidenty, nikdo nezpochybňuje. Náklady na údržbu s tím spojené jsou však obrovské a ne vždy je úsilí dlouhodobě úspěšné.

Suplujeme totiž intenzivně na malých plochách to, co by mělo být přítomné všude přirozeně v zemědělské krajině. Intenzivním zemědělstvím zničíme obrovské plochy a potom tedy musíme intenzivně udržovat na těch zbytcích pestrou mozaiku pro co nejvíce druhů.

Kosení není totéž co pasení. A pasení hospodářských zvířat, intenzivní a bez zimní pastvy, je pro louky z hlediska diverzity většinou nevhodné. Extenzivní pasení divokých spásačů (koně a skot), nejlépe v kombinaci s okusovači (zubr) je ideální a ekonomické řešení – a víme to díky průkopníkům z České krajiny v Milovicích.

Svým projektem rehabilitovali pastvu velkými spásači pro údržbu vzácných lokalit. Pokusy s vypásáním ovcemi, bez přehánění a košárování, vedou k travnaté monokultuře bez bylin. Ale i intenzivní pastva dobytka je s pestrostí louky neslučitelná, to se nedá nazývat údržbou krajiny.

Němečtí lepideptorologové prokázali, že za vyhynutím žluťáska barvoměnného, s výjimkou Rumunska, stojí v ostatních státech Evropy intenzivní pastva ovcí spásající přednostně dvouděložné druhy rostlin, včetně živných bylin uvedeného druhu. Naopak koně a skot obecně podporují žluťáska, a nejen tento druh motýla.

Je smutnou realitou naší republiky, jak se zvrhl státní aparát. A jak jsou občané již rezignovaní a ochotni přijmout stav, že od úředníků nedostáváme servis, ale většinou obstrukce a klacky pod nohy.

Výmluvy na procesní úkony, prodlužování, odkládání, na to jsme si zvykli. A tak podezřelým se ve sporu aktivního člověka, za kterým je vidět obrovské dílo, a úředníka, neschopného 2,5 roku rozhodnout, se stává ten aktivní člověk. Ten, co chce něco udělat pro všechny, i se pro to obětovat a zadlužit.

Dokonce mu někdo vyčítá, že se svým dílem zaštiťuje, když chce něco posunout dál. Vyčítají mu dokonce, že nazývá Milovice rezervací a ne oborou. Jak může být někdo tak zaslepený, že nechápe, že v oboře se za cenu devastace území produkuje maso a paroží, a naopak cílem rezervace je pestrá mozaika vhodná pro ohrožené motýly a opylovače? To je přece tragédie, kam jsme se dostali.

Sledujme pozorně, kam tato kauza vyústí. Děláme si srandu ze starého Rakouska, jak tam úředníci byli zkostnatělí a jak Rakousko na tu zkostnatělost zašlo. Dnes je to horší, k neschopnosti přibyla masivní korupce. A ještě máme tu drzost si stěžovat, jak nám to všechno způsobuje EU. Někdy jo, ale většinou si to děláme sami, Češi Čechům.

Na Kozmických loukách máme výhodu – pozemky jsou naše, draze vykoupené. A můžeme si, pokud nám někdo nepodkopává nohy, fungovat po svém. V naprosté většině máme štěstí na úředníky, že jsou vstřícní a snaží se pomoct, nechají si věci vysvětlit. To můžeme tvrdit, neboť máme za sebou již 8 stavebních řízení za účelem k povolení staveb.

Česká krajina a Dalibor Dostál luxus práce na svých pozemcích bohužel nemají. Svou aktivitou ale řeší pro Milovice a Středočeský kraj problém s údržbou ekologicky cenné lokality, jsou společně s ornitologickými lokalitami od ČSO, chloubami české soukromé iniciativy v ochraně přírody.

Pokud ovšem není cílem úředního aparátu lokalitu cíleně zlikvidovat a postavit tam něco „lepšího“, třeba letiště.

Ano, Dalibor Dostál dostává na to příspěvky a dary, taky jsem osobně něco poslal. Je to sotva na pokrytí nákladů, Dalibora Dostála to neživí. Rozhodně ale celorepublikově těch pár desítek milionů investovaných do přírody je nesouměřitelných s 39 miliardami nasypanými do zemědělství každý rok – následky vidíme denně…

Těch pár milionů, co se za ty léta fungování investovaly do Milovické rezervace - není to za vyřešení údržby tak obrovské plochy v pořádku? Přejeme Daliborovi Dostálovi pevné nervy a doufáme, že to nevzdá. A že se najde dostatek osvícených úředníků na kraji, kteří podpoří další fungování Milovické rezervace. Na tomto projektu jsou závislé i ostatní projekty, kde divocí exmoorští pony mají nezastupitelnou úlohu. Má tedy nadregionální charakter.


reklama

 
foto - Vaněk Radomír
Radomír Vaněk
Autor je absolvent Technické univerzity lesnické a dřevařské ve Zvolenu, původem Valach žijící ve Slezsku, stojí nohama pevně na zemi, pracoval a pracuje jako manažer, od obchodu po výrobu. Je majitelem pár hektarů divočícího lesa a motýlí louky ve vlastnoruční péči, je člen ČSOP, aktivně se podílí na údržbě chráněných biotopů. Nejraději sportuje s kosou, krumpáčem a motorovou pilou, rád přivítá pomoc bagru, sekačky nebo traktoru.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (87)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HM

Helena Maternová

27.6.2023 07:19
Už od vzniku Milovické REZERVACE ráda čtu články o tom co se jim podařilo, jak příroda v místě pookřála, proto mě ta zlá reakce mnoha lidí, když se ozvali a poukázali na to, že jim úředníci hází klacky pod nohy překvapila.
Já jenom doufám, že úřednicko-kšeftařská loby nezvítězí i když se evidentně snaží. Co se týká pánů profesorů a rádoby odborníků, tak spousta z nich má znalosti pouze teoretické a jsou schopni poplivat ve jménu jejich rádoby vědy to, co spolehlivě funguje. Držím palce panu Dostálovi i Milovické rezervaci.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 07:26
Stopro pravda. Pro biodiverzitu jsou nejvýhodnější koně, kteří žerou spíše jednoděložné a zubři co žerou spíše keře a stromy. krávy a zejména ovce žerou spíše dvouděložné kytky. Nicméně stačí si zajít do nejbližších rakouských Alp, aby bylo názorně vidět, jakou bohatost květeny udrží pastva (krav) všude. No a tam nejsou ohrazeny pastviny, ale nejbližší okolí ubytování.
Co mě udivilo nejvíce zde, je s jakou zapšklou zarputilostí se někteří zdejší "EKOLOGOVÉ" vrhli na Dostála.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

28.6.2023 21:22 Reaguje na Slavomil Vinkler
A vlci , kteří žerou jak spásače, tak okusovače !
V oboře je hospodáře hlídán stav zvěře, v rezervaci se na to jaksi kašle. Takže si do ohrady vypustím x ovcí, pro které mám pastvu a vodu. Proč bych najednou měl být překvapený, že mi s nárůstem počtu kusů nestačí ?
Existuje stará bologická poučka, že pokud příroda vývojem opustila určitou genetickou informaci (např. druh zvířete), už se nelze k tomuto vrátit - to k těm praturům a koníkům. Njn, genetický Ing. to nějak zlomí
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2023 15:39 Reaguje na Petr Pekařík
Nebýt toho, že člověk pratury a divoké koníky vyhubil kvůli snazšímu chovu domestikovaných "praturů" a domestikovaných koníků, tak by zde tato zvířata žila. Vyhubení praturů a divokých koníků na našem území má na svědomí pouze člověk, který se kontrole přírody poněkud vymknul.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

2.7.2023 16:02 Reaguje na Petr Pekařík
Ad Příroda vývojem opustila určitou genetickou informaci - už se nelze k tomuto vrátit.

A viete čo ? Pred dvomi rokmi vypustili ďábla tasmánskeho v austrálii. Pôvodne austrálske zviera , ktoré tam pár tisíc rokov bolo "odídené".
A opačne, urobte si rekapituláciu migrácií medzi kontinentami za posledných 20-30 milionov rokov, čo sa diali za veletoče.
On aj ten bizon je pôvodne ázijské zviera, kôň americké, mamut ázijské. Dnes ? Vďaka chovateľom zvieracích miláčikov rastie, behá a lieta po celom svete tvorstvo na úplne iných kontinentoch ako im pánboh pôvodne pridelil. Nandu v Nemecku, ťavy v austrálii, indické a africké antilopy v Texase, hrochy v Kolumbii, kone a osly v amerike, atď.

Keďže príroda nie je skleníková kvetinka, tie emigrantské koťuhy prosperujú a vôbec sa nechystajú vymrieť.
Ale kľudne im môžete osobne vysvetliť, že tým zvieratkám to biologicky správne nemyslí a majú sa stratiť z existencie.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

6.7.2023 17:44 Reaguje na Petr Pekařík
Poručíme větru a dešti. Je to tu znova.
Odpovědět
DA

DAG

27.6.2023 08:27
Jakože, se nesmí kritizovat. Jen plácat po ramenou a chválit? Projekty jsou fajn, ale každý projekt je tak kvalitní jak je udělaný. Někdo může mít skvělý nápad a být zapálený a pracovitý, ale dělá věci prostě blbě.
Mě je to teda celkem jedno co se tam děje. Jen mi teda přijde divné, že jsou jen dva protichůdné názory.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 08:39 Reaguje na DAG
A ty jdeš vždy k opozici proti čemukoli.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 08:40 Reaguje na Slavomil Vinkler
Staré známé perpetum mobile, kdo nic nedělá....
Odpovědět
DA

DAG

27.6.2023 09:34 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nějak jsem si nevšiml, že si tykáme, ale v pohodě nemám s tím problém. Víš, já si myslím, že je dobře, že ten projekt vznikl je užitečný a vůbec celkem fajn.
Nijak by mě neurážely ani nějaké ty nedodělky.
Jen teda nevím jestli teda pan Dostál je diletant s dobrým úmyslem nebo se proti němu spolčila okologicko-úřednická lobby se byznysovými jestřáby za zády.
Proto mi přijde zvláštní, že všichni tady ví nejlíp na čí straně je pravda.
Co když je to tak, že jsou chyby na obou stranách a teď jsou všichni zaseknutí a nikdo nechce ustoupit?
A jak jsi napsal, že jsem proti čemukoliv. Tak jsem si vzpomněl na Cimrmany a jejich definici anarchisty. Anarchista je pro všechno, co je proti něčemu ;)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 09:52 Reaguje na DAG
Aha, takže anarchista.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

27.6.2023 10:48 Reaguje na DAG
Sebelepší projekt může zkrachovat, pokud se byrokratická klika rozhodne házet klacky pod nohy. Nevím jak Vy, ale já fandím panu Dostálovi.
Odpovědět
DA

DAG

27.6.2023 12:16 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Já tedy určitě fandím tomu projektu. Myslím, že je to zajímavé a užitečné.
Úřední šiml je opravdu pakárna to zkušenosti mám. Je to teda často spíš systémem než úředníky. Znám spoustu úředníků, kteří jsou opravdu v pohodě, ale prostě musí požadovat dané věci.
Já teda danou problematiku a ani pana Dostála neznám.
Když jsem si tak pročítal ty články, tak prostě jednoduše nedokážu vyšpekulovat, kde ta pravda leží.
Odpovědět
nm

nmav

27.6.2023 09:01
Přinutil jsem se k registraci, abych mohl poděkovat za článek a hlavně tyto smutně pravdivé věty.
"Je smutnou realitou naší republiky, jak se zvrhl státní aparát. A jak jsou občané již rezignovaní a ochotni přijmout stav, že od úředníků nedostáváme servis, ale většinou obstrukce a klacky pod nohy.
Výmluvy na procesní úkony, prodlužování, odkládání, na to jsme si zvykli. A tak podezřelým se ve sporu aktivního člověka, za kterým je vidět obrovské dílo, a úředníka, neschopného 2,5 roku rozhodnout, se stává ten aktivní člověk."
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

27.6.2023 09:02
naprosto souhlasím, z polozarostlých rumišť se skládkami se vytvořil přírodě blízký biotop, s mnoha druhy ptáků, hmyzu, rostlin atd, který jistě má své mouchy, ale je přírodě více než prospěšný.
Ta nenávist některých lidí je fakt děsivá (ale jsme v čechách) a zde na Ekolistu je to poměrně překvapivé. No nic pánům přeji hodně zdarů ať se nenechají otrávit.
Odpovědět
Sl

Slovan

27.6.2023 09:25
S článkem naprosto souhlasím a děkuji za něj. Nejvíc samozřejmě kritizují ti, kteří si do jakéhokoli ochranářského projektu musí kopnout už z principu. Bylo by něco špatně, kdyby tito lidé nekritizovali.
Proč ale veřejně kritizuje třeba pan Zbědlo, který o problému v Milovicích evidentně moc neví když ani není schopný nijak odpovědět na dotazy, je pro mě tak trošku záhadou.
Odpovědět
JC

Jan Chloupek

27.6.2023 09:35
Vyjádření zástupce majitele pozemků, jímž je Středočeský kraj!

Vyjádření radního pro majetek Libora Lesáka.
„Je třeba zdůraznit, že pan Dostál uzavřel se Středočeským krajem smlouvu, na základě které mu kraj zmíněné pozemky bezplatně zapůjčil. V této smlouvě se pan Dostál zavázal dodržovat smlouvou definované podmínky užívání těchto pozemků. V rámci smlouvy se zejména zavázal využívat zvířata pro spásání travin kvůli zachování druhové rozmanitosti místní flory. Od počátku věděl, o jaké území se jedná, a s užíváním pozemků za daných podmínek souhlasil. Předpokládám, že jeho povinností jako nájemce pozemků a chovatele bylo udržovat početní stavy zvířat na takové úrovní, aby původní přírodní podmínky areálu pro jejich chov dostačovaly. V minulých dnech byla v areálu provedena kontrola užívání a stavu zapůjčených pozemků. Podotýkám, že tyto kontroly dvakrát ročně jsou ukotvené ve smlouvě, šlo tedy o standardní kontrolu pronajatých pozemků. V rámci této kontroly bylo bohužel zjištěno hned několik porušení podmínek smlouvy, včetně načerno prováděných zemních prací. Nutno podotknout, že právě v jednom z výkopů, který byl po dešti plný bahna, zmíněné mládě zubra uhynulo. Troufám si říct, že úhyny mláďat u pana Dostála nejsou zřejmě ničím výjimečným, protože při kontrole jsme v areálu našli další tělo uhynulého hříběte, o kterém pan Dostál ani nevěděl. Pokud jde o otázku případného rozprodání či rozparcelování pozemků, na kterých se nachází přírodní rezervace, tak tyto pozemky nejsou určeny k zastavení, kraj nikdy se zastavením nepočítal a nepočítá s tím ani územní plán. Mohu rovněž potvrdit, že žádní developeři nepředkládají na kraj žádné projekty či žádosti na toto území. Počítá se pouze se zastavěním části území u Milovic, na kterém povede stavba Správy železnic, Všejanská spojka.”
Dne 1. 6. byla do místně příslušného ORP Mladá Boleslav odeslána žádost o vydání závazného stanoviska k vrtané studně (včetně předchozího průzkumného vrtu) a k podzemní přípojce sítí technické infrastruktury na parcele č. 5028/1 v obci a k. ú. Lipník, okres Mladá Boleslav.
Můžeme potvrdit, že rozhodnutí o závazném stanovisku je skutečně v kompetenci ORP Mladá Boleslav. Kompetence přechází na Krajský úřad až v případě, že by do vydaného rozhodnutí bylo podáno odvolání.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 09:50 Reaguje na Jan Chloupek
Například: revitalizace, tedy obnovení zazemněného výkopu, shrnutí povrchové vrstvy vegetace, jako obnovení počátku sukcese a podobné zásahy péče v rezervacích obvyklé, zvyšují biodiverzitu, ale podle pana radního jde o nepovolené zemní práce. No tě pic.
Odpovědět
pa

pavel

27.6.2023 10:41 Reaguje na Slavomil Vinkler
no když jsem se tam byl dívat a mluvil jsem s montéry co opravovali přípojku tak to byly jámy že se tam schovalo celý auto a museli se z nich lézt po žebříku a byly cik cak podle toho kde byl porušen vodovod který opravovali tak mi to bylo sděleno montéry jen pro zajímavost říkali že takovou zvláštní izolaci na vodním řádu ještě neviděli
Odpovědět
JC

Jan Chloupek

27.6.2023 11:15 Reaguje na Slavomil Vinkler
Evidentně nic nevíte, ale máte rozhodně ,,správný " názor i když zástupce majitele vám zřetelně píše, že všechno je jinak !:-)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 17:22 Reaguje na Jan Chloupek
Co je jinak? Přečtěte si jak se mají rezervace ve vojenských prostorech udržovat.
Na příklad: ŽIVA 3/23 Tůně ve vojenských prostorech jako důležité ostrůvky biodiverzity.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.6.2023 22:17 Reaguje na Jan Chloupek
Vyjádření krajského zastupitele za ODS Libora Lesáka mne moc nepřekvapuje a slova tohoto myslivce a podnikatele beru s rezervou. Také mne nepřekvapuje, že se ani slovem nezmínil o tom, proč už více než dva a půl roku trvají podezřelé obstrukce od jednoho konkrétního úředníka, které způsobují rezervaci vážné problémy.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2023 21:20 Reaguje na Majka Kletečková
Mě zase nepřekvapují vaše reakce. Umíte číst? "Dne 1. 6. byla do místně příslušného ORP Mladá Boleslav odeslána žádost o vydání závazného stanoviska k vrtané studně (včetně předchozího průzkumného vrtu) a k podzemní přípojce sítí technické infrastruktury na parcele č. 5028/1 v obci a k. ú. Lipník, okres Mladá Boleslav."
Samozřejmě tam chybí rok a tak se můžeme pouze dohadovat jestli to bylo letos. No podle vás a pana Dostála to muselo být již před dvěma lety. Kde se ale ztratil ten půlrok?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2023 15:52 Reaguje na Jarek Schindler
To je ale náhoda, že tam Libor Lesák neuvedl žádný rok, že! A ani zmínka o dlouhotrvající podezřelé obstrukci úředníka. Proč asi? Ve vztahu k milovické rezervaci se jedná o zásadní věc.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2023 21:54 Reaguje na Majka Kletečková
Jakou podezřelou obstrukci máte na mysli? A rok? Opravdu si myslíte, že ta žádost pochází z 1.6.2020 či 2021? Navíc závazné stanovisko není správním rozhodnutím.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.6.2023 21:51 Reaguje na Jarek Schindler
Ohledně termínu žádosti České krajiny o zřízení napajedla jsem u Lesáka žádné takové info nezaznamenala.

Zaregistrovala jsem „Pokud má provozovatel problémy s vodou, jsme připraveni mu podat pomocnou ruku. Jeho žádost jsme podstoupili příslušným orgánům," doplnila radní. Kraj uvedl, že žádost společnosti o vybudování studny předal ORP Mladá Boleslav.“ (https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kraj-poda-kvuli-uhynulych-mladat-v-milovicke-rezervaci-podnet-veterinarni-sprave)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.7.2023 12:44 Reaguje na Majka Kletečková
Nemohu za to,že zasnamenáváte jen to co se vám hodí.
" Dne 1. 6. byla do místně příslušného ORP Mladá Boleslav odeslána žádost o vydání závazného stanoviska k vrtané studně (včetně předchozího průzkumného vrtu) a k podzemní přípojce sítí technické infrastruktury na parcele č. 5028/1 v obci a k. ú. Lipník, okres Mladá Boleslav.
Odpovědět
Martin Mikeš

Martin Mikeš

1.7.2023 13:01 Reaguje na Jarek Schindler
Totéž by se dalo říct i o Vás. Žádost o formální svolení k vybudování napajedla byla podána v listopadu 2020. Necelý měsíc po uzavření smlouvy o zápujčce pastviny, na kterém má být napajedlo vybudováno. Asi Vás překvapí, že o nutnosti vybudování napajedla věděli všichni zúčastnění už před plánovaným rozšířením rezervace, které mimochodem ti samí lidé, jako nyní napajedlo, brzdili. K "přeposlání" žádosti na jiný úřad došlo dokonce po více jak 2,5 letém čekání. A to až díky tlaku veřejnosti. Vypadá to ale spíš jen na další zdržovací taktiku. Pokud se vám to ani teď nejeví jako podezřelá obstrukce, tak co to tedy je?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2023 13:22 Reaguje na Martin Mikeš
On se snad vrt a povolení k odběru podzemní vody dá " sfouknout" nějakým formálním souhlasem? Nepotřebujete toho k povolení stavby ( vrtu) a k následnému odběru podzemní vody nahodou podstatně víc než jen nějaký formální souhlas?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.7.2023 15:39 Reaguje na Jarek Schindler
Z citace „Dne 1. 6. byla do místně příslušného ORP Mladá Boleslav odeslána žádost o vydání závazného stanoviska k vrtané studně ...“ v celém kontextu toho, co bylo na ekolistu v té věci zveřejněno, podle mne vyplývá, že 1.6. přeposlal žádost o vydání závazného stanoviska kraj. Místo aby kraj řešil, proč obstrukce úřadu s vydáním rozhodnutí trvají už více než dva a půl roku.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2023 18:58 Reaguje na Majka Kletečková
???????
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.6.2023 21:50 Reaguje na Jarek Schindler
Víte, vyjádření Lesáka, alespoň tak, jak bylo prezentované na ekolistu, beru s velkou rezervou. Kromě jiného i kvůli nepravdivému očernění, že zubří mládě uhynulo v načerno provedeném výkopu, přestože není těžké ověřit, že se jednalo o tůni, která byla součástí pozemků ještě před jejich připojením k rezervaci.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.7.2023 12:48 Reaguje na Majka Kletečková
O tom jak ( snad loni, hledat to nebudu) zvyšili biodiverzitu obnovením tůní se tu pan Dostál celkem nedávno sám chlubil. Možná to ještě dnes najdete na stránkách České krajiny.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2023 21:38 Reaguje na Slavomil Vinkler
Podle všeho tam mělo dojít ke srovnání nějakého zemního valu. Jak to mělo pomoci biodiverzitě? Nebyla tím spíš biodiverzita poškozena?
Odpovědět
Martin Mikeš

Martin Mikeš

1.7.2023 13:04 Reaguje na Jarek Schindler
Právě naopak. Na nutnost takovýchto úprav dlouhodobě vědci upozorňují. Těch důvodů je víc. Určitě toho online najdete hodně. Myslíte, že ten val tam vznikl sám od sebe?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2023 18:57 Reaguje na Martin Mikeš
Každý val, mez, kamenná zítka, větrolam rozdělující velké plochy zvyšuje biodiverzitu. Představuje jiný, nový prvek. Dřív byly rozorávány meze a zcelovala se pole. Dnes se rozbagrují valy a zceluje se louka. Výborně. Není nad to, když je příroda pevně v rukou odborníků. Myslíte si, že například ta mez mezi poli dřív vznikala sama od sebe?
Odpovědět
RV

Radomir Vanek

28.6.2023 06:35 Reaguje na Jan Chloupek
Tak to je skvělé! Jelikož na území Milovické rezervace (jak nás ubezpečuje zastupitel občanů, nikoliv vlastník pozemku, prosím nezaměňujme tyto kategorie), není žádný jiný záměr využití, budou všichni úředníci určitě postupovat tak, aby s veškerou mocí jim občany svěřenou udržovali současný účel hospodaření na pozemku. Tedy pestré, ekologicky stabilní bezlesí, prvek ekologické stability. Obdivované mnoha občany a odbornou veřejností. V první fázi by bylo dobré, aby se obeznámili s tím, co obnáší taková údržba podle nejnovějších trendů. A tedy budou následně chápat nutnost disturbance takového území. Třeba bagrem, když tam už nejezdí těžká technika. Dále by mohli konzultovat s nějakým zemědělcem, jak časté jsou úhyny zvířat na pastvě. A jak je složité na 205 hektarech takové uhynulé zvíře dohledat, než přijde (ne)zaujatá kontrola.Pak určitě pochopí, že se to prostě stává, i když to žádného chovatele nepotěší.
Neexistuje ekonomičtější verze údržby bezlesí než je polodivoká pastva, jak jsem ve svém článku vysvětloval. Tak doufám, že úřední aparát si to uvědomí dříve, než pana Dostála znechutí. Jinak bude muset z veřejných prostředků vynakládat násobně vyšší prostředky na údržbu. Což by měli občasné ve volbách následně "ocenit".
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.6.2023 22:11 Reaguje na Radomir Vanek
Skvělé by bylo ujasnit si některá fakta. Můžete mi například říci kdo , tedy kromě vás mluví o zubrovi jako o okusovači? Podle mě je to spásač kterého můžeme podle prostředí a dostupné potravy snad přiřadit i k potravním oportunistům. Nemužeme o něm ale tvrdit že je to okusovač.
V případě pastvy hospodářských zvířat mluvíte o intenzivní pastvě a tuto srovnáváte s Milovicemi. Neznáte snad pastvu extenzívní? Nebo snad jen Vy a Milovice pasete extenzívně?
O vaší zaslepenosti ohledně obor je potom asi zbytečné se bavit. "Za cenu devastace území produkují maso a paroží". Toto takyochranářské klišé opravdu myslíte vážně? Chcete snad říci, že například Hukvaldy, Poněšice, Stará obora. Soutok, Obelisk atd. jsou zdevastované obory? Ano je to tragédie, kam jsme se dostali a co vše jsou někteří lidé pro prosazení svých cílů schopni tvrdit.
Odpovědět
RV

Radomir Vanek

29.6.2023 07:31 Reaguje na Jarek Schindler
Pokud bude svět lepším místem, když bude zubr zařazen v kolonce spásač, nechť tedy je. Klidně i oportunista. My jsme ho zvažovali v Kozmicích na dopasení keřů, ostružin a sítin, tedy na okusování toho, co koně a krávy neberou. Možná jsme neználci. Myslíte si ale, že je v tom základní problém tématu Milovic?
S oborami je to jako s rybníky. Jsou to produkční umělé výtvory, které, pokud se jim dá správný cíl, můžou být pro přírodu skvělé. Naopak vybičování produkce dokázalo totálně zničit rybníky (přerybnění), to samé se většinou stane v Oborách (přezvěření). U obory Soutok jsem byl asi před deseti lety, kromě pozůstatků třtiny tam úplně chybělo bylinné patro. Vypadalo to jako ve výběhu v ZOO. Obelisk býval super, majitel tam dělal skvělé úpravy - tůně, dosazování stromů. Teď není přístupný, což považuji za špatný precedens, tedy se posuzovat nedá. Ale majitel dělá výsledek, tudíž asi v Obelisk bude v poho. Hukvaldy jsem viděl přes plot, vydupaná půda bez vegetace. Ale můžou být i dobře vedené obory, pokud si majitel vezme za cíl kromě paroží i krajinu. Nicméně budování obor nemá s přírodou nic společného. Proč zahušťovat jelení zvěř? Jaký to má přinos kromě lovu? Bez koní nebo skotu obora nebude lepší, než les okolo. Můžeme se bavit o tom , jestli škodí, nebo ne. Prospěšné nejsou.
Mohl byste nás seznámit, čím se zabýváte? Jaký projekt vedete, s čím máte zkušenosti? O jakou plochu se staráte? Přičinil jste se nějak o pestrost krajiny? Děkuji
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2023 19:09 Reaguje na Radomir Vanek
Stejně tak můžete o velrybě zvrdit, že je to velká ryba. Velrybám to vadit nebude a svět zůstane stejný. Máme tu přirozené okusovače. Bohužel ti , tedy alespoń podle té nyní se hlasitěji ozývající skupinky, přírodu poškozují. Proto je asi musíme nahrazovat jinými. Samozřejmě za plotem. Ti přírodě naopak prospívají.
Obory chráněné před vlivy běžnými pro okolní krajinu můžeme označit za nejstarší chráněné přírodní rezervace. Je zajímavé, že přestože podle vás na Soutoku chybí až na nedopasky třtiny bylinné patro, stojí to některým za snahu o vyhlašování NP nebo alespoň CHKO. Osobně uznávám u obor i jiné atributy dělající tato plochy vyjimečnými. Výběh v ZOO mi spíš připomínájí ty Mílovice. Tam jsou snad ty oplocené výběhy volně přístupné veřejnosti?
Proč zahušťovat jelení zvěř? Položil bych otázku trochu jinak. Proč divokou jelení zvěř nahrazovat dobytkem za ohradníkem?
No a základní problém Milovic? Tak tím bude asi sám pan Dostál a jeho rétorika. Já osobně jsem od něj nečetl nic jiného než jak jsou výborní + číslo účtu, nebo jak jim všichni házejí klacky pod nohy ( jsou na ně zlí) + číslo účtu. Tady je snad něco špatné.
Chcete konzultovat s nějakým zemědělcem, jak časté jsou úhyny zvířat na pastvě. Zbytečné. Určitě vám řekne, že sem tam něco uhyne. Na rozdíl od pana Dostála to ale určitě nebude svádět na úředníka. Ono se toho samozřejmě najde víc. Pan Dostál si stěžoval celkem často.
Ještě jedna věc mě zaujala. A to, jak si jste schopen sám sobě odporovat. Na jednu stranu tvrdíte jak jsou Milovice "nesmírně finančně náročné, ztrátové, bez darů neudržitelné" a hned vzápětí tvrdíte , že "neexistuje ekonomičtější verze údržby bezlesí než je polodivoká pastva". Co si z toho má člověk vybrat? Navíc tu byla nedávno nejaká kausa azbest. Podle stěžujícího si pana Dostála díky ni přišli během pár dní o stovky tisíc Kč. Samozřejmě + číslo účtu.
Odpovědět
RV

Radomir Vanek

30.6.2023 06:21 Reaguje na Jarek Schindler
Tak zatím jste se pěkně ztrapnil, když dokážete směšovat systematické biologické rozdělení na kytovce a ryby s vice méně hospodářským rozlišením na spásače a okusovače podle schopnosti trávit vlákninu. Přičemž zubr podle mě nebyl ještě ani zařazen. Sdělíte nám konečně, jakou máte za sebou zkušenost - osobní - s prací na údržbě chráněných území? Když tak do toho mluvíte, určitě budou bohaté - sem s nimi.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.7.2023 07:10 Reaguje na Radomir Vanek
Spíš bych řekl, že vás zesměšňují vaše "úvahy" a neznalost. Nic totiž nesměšuji. Jen na příkladu, který lze lépe pochopit ukazuji na vaše omyly. On ten zubr zařazen byl a je dokonce řazen i mezi potravní generalisty. Dokonce jsou práce kde se dočtete například toto : " zubr preferuje vysoce kvalitní potravu a sukcesní plochy navštěvuje ze všech porostů nejméně. Zubra lze tedy využít pro zlepšování bylinné a keřové skladby na sukcesních plochách pouze v případě, že se jedná o menší oplocené pozemky a farmy, kde má zubr omezený výběr stanovišť a zdrojů potravy".
Zastávám názor, že zubra si Česká krajina nevybrala pro jeho "schopnost" udržovat krajinu ale pouze pro to, že je to zajímavé zvíře které vzbuzuje zájem.
Nejste náhodou moc zvědavý? Co kdybyste nejdřív sám odpověděl na otázky a až potom se ptal.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

2.7.2023 15:42 Reaguje na Jarek Schindler
Proč divokou jelení zvěř nahrazovat dobytkem za ohradníkem?

A prečo nie ? U vás v ČR môže existovať len krava, divoké prasa, jeleň a srna ?
Ten projekt je dôležitý aj preto aby sa zväčšila genetická variabilita zubrov, turov aj tých koní (ktorých je dohromady pár tisíc). Miesta , kde žije zubor sú izolované od seba a pomerne malé. Počet zubrov na nich nie je dostatočný, aby nedochádzalo k príbuzenskému kríženiu. Zubrom aj koňom by prospeli značne väčšie územia s nejakým jazerom, ale kde ich vziať a nekradnúť.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.7.2023 06:44 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Opravdu má být ten projekt důležitý z důvodu zvyšování genetické variability? Já bych řekl, že je to projekt čistě na údržbu krajiny. I podle pánů z České krajiny se mají zvířata namnožit pouze do požadovaného počtu a potom se má s rozmnožováním přestat. Alespoň to celkem nedávno tvrdili. Jinak nemám ani tak problém s jednotlivými druhy zvířat. Zpětně šlechtěný pratur mě spíš pobaví. Problém vidím v těch ohradnících. Ano, potřebujeme to tu vše, alespoň podle některých asi důkladně zadrátovat.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

3.7.2023 14:08 Reaguje na Jarek Schindler
Pratura nechajme tak.
Projekt teraz funguje z oboch dôvodov i keď pre Dostála bola dôležitejšia úrdžba krajiny. "Plemennú knihu" Dostál neriadi , ale tí čo ju vedú jeho rezervácie a zvieratá využívajú.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.6.2023 09:30 Reaguje na Jan Chloupek
Nutno podotknout? Pan Lesák si vymýšlí - mládě uhynulo v tůni, která je na mapách patrná už někdy v roce 2000.

A k tomu povolení se Lesák vyjádřil takto:

„Místně příslušné orgány v Mladé Boleslavi se musí vyjádřit k tomu, jestli vůbec lze takovouto stavbu v tom území uskutečnit, proto to trvá o něco déle,“ poznamenal Lesák.

Takže víc jak dva a půl roku trvá posoudit, zda je možné postavit napajedlo?! Kruci Lesáku, co to tam máš za vořechy. :D
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2023 22:05 Reaguje na Petr Eliáš
Opravdu si myslíte že ta žádost z 1.6. pochází z roku 2020 či 2021?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.6.2023 13:40 Reaguje na Jarek Schindler
Nene. Určitě je to z roku 2024. Snad vás to potěší. :-)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.7.2023 07:17 Reaguje na Petr Eliáš
No potěšila mě spíš vaše reakce. Je na ni krásně vidět, že né každý používá mozek.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.7.2023 07:37 Reaguje na Jarek Schindler
Si z Vás nemohu dělat srandu? :)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2023 13:11 Reaguje na Petr Eliáš
Samnozřejmě můžete. Já si ji z vás dělám taky.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.7.2023 15:47 Reaguje na Jarek Schindler
Jak už dříve napsal pan Martin Mikeš, žádost o formální svolení k vybudování napajedla byla podána v listopadu 2020. Necelý měsíc po uzavření smlouvy o zápujčce pastviny, na kterém má být napajedlo vybudováno.
Z kontextu plyne, že 1.6. došlo k přeposlání žádosti v režii kraje.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.7.2023 19:48 Reaguje na Majka Kletečková
Z kontextu vyplývá jediné. Napajedlo s vrtrm se nebuduje na základě nějakého formálního svolení ale je na to potřeba x posudků jako podklad ke stavebnímu řízení.
Odpovědět
Anyr

Anyr

27.6.2023 12:04
https://www.obnovitelne.cz/clanek/2154/dalibor-dostal-ceska-krajina-kvuli-rezervaci-u-milovic-mi-vyhrozovali-smrti-zazivame-i-sikanu-od-uradu

Tak jsem nejdříve - jak je mým milým zvykem - napsal celkem ostrý příspěvek. Proti Čecháčkům, co číhají na jakoukoliv rádobychybičku, proti ctěnému p. Lesákovi, jakožto zástupci "ODS pro ekologii a investiční akce" (což mě srdečně rozesmálo a vzápětí moc naštvalo), která garantuje "věčnou nezastavitelnost daného území", ovšem dospěl jsem k názoru, že je to stejně jedno. Ještě je příliš brzy po převratu, aby se tu skutečně něco změnilo.

Panu Dostálovi přeji hodně síly a vytrvalosti. To, co děláte, je obrovsky důležité, a jste skutečně hrdina, že to děláte v ČR. Hlavně držte a vydržte, prosím! :(
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

27.6.2023 14:04 Reaguje na Anyr
S těma čecháčkama máte pravdu, ale jinak jste naivní.
Nic není černobílé.
By měl zajímalo, co děláte pro změnu Vy? Tady jenom plkáte ap okud se tak chováte i v životě, je to smutné.
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

27.6.2023 12:36
Je zarážející jak si úředníci přivlastnili majetek státu oni jsou pouze správci, vlastníci jsou všichni obyvatelé ČR. Veřejná správa má občanům sloužit a nikoli je šikanovat ano možná nájemce porušil podmínky smlouvy ale je třeba se zamyslet zda ta podmínka uvedená ve smlouvě měla přínos pro přírodu. V zemědělství se lidé celý život učí jeden rok udělám chybu příští rok jí neudělám nelze splnit každou kravinu, kterou úředník vymyslí, když zjistím, že je proti zdravému rozumu, nejsem ovce jsem myslící bytost. Úředník už ze zásady nikdy nepřizná, že se mýlil. Z mého pohledu by měli úředníci nést zodpovědnost za své činy. Když nařídím někomu sekat 1,6 ha ručně vedenou sekačkou není to v dnešní době normální. Představte si, že na chráněné pastvině zakázali úředníci pást, protože tam kozy kakaly. Koza je z jejich pohledu intenzivní technologie. To už nelze ani komentovat. Panu Dostálovi držím pěsti, je mi líto, že se k moci dostali takoví slaboduší lidé. Celá civilizace jde do háje. Také bojují s úřady. Dnes mi spolupracovnice řekla, že se na to nevykašleš, stojí ti to za to. Já říkám, kdyby takto mysleli všichni tak všechno zaroste kopřivami.
Měli by jít do terénu pomáhat s manuální prací aby zjistili jak je obtížné ty jejich výmysly realizovat v praxi.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

27.6.2023 13:03
Dobrý den. Jestli dovolíte, jen pár poznámek ke vzniku tzv. Milovické rezervace a chovu zubra v této lokalitě. Nechci se pitvat v tom, kdo nese vinu za současný stav či zda jde o rezervaci, zájmový chov, oboru,... Jako ředitel s.p. Vojenské lesy a statky jsem domluvil v roce 2010 nákup zubrů z Polska do obory Židlov. Následující rok jsme zubry do obory vypustili. Vzhledem k přírodním podmínkám a velikosti obory se zde zubři výborně aklimatizovali a samotná koordinátorka chovu zubra W.O. Piasecká po čase konstatovala, že zubr je zde ve vynikající kondici v ideálním biotopu. To jen pro ty, kteří kritizují oborní chovy jako zdevastované lokality, ve kterých se produkuje pouze maso a parohy). V této době jsme s dnes již nežijícím Jirkou Kapounem založili Spolek chovatelů zubra evropského. V roce 2013 mne kontaktoval p. Dostál a požádal mne, zda by nebylo možno umístit několik zubrů do Židlova. Z osobního jednání jsem se dozvěděl, že má zubry v rámci podpory mezinárodního projektu již nějakou dobu nakoupeny a potřebuje je umístit v ČR. Vzhledem k dlouhodobému plánu chovu zubra a postupnému navyšování stavu této zvěře v oboře jsme nabídku museli odmítnout. Když nevyšel Židlov, snažil se VLS,s.p. přesvědčit, abychom je od něj vzali do Doupova. V této době jsme připravovali projekt vypuštění zubrů do volnosti v Doupovských horách, který ovšem nevyšel z důvodu zamítavého stanoviska armády. Doporučil jsem p. Dostálovi, ať zkusí některý z NP. Tam také nejspíše neuspěl. Poté jsem zaznamenal aktivity v oblasti Milovic, kde se domluvil se Středočeským krajem. Jen jsem se podivoval nad velice malou rozlohou lokality, do které byli zubři vypuštěni vzhledem k nárokům těchto zvířat. Nicméně, ať má lokalita 10 ha, či 150 ha PR marketingem dosáhneme úžasné propagace a zdůvodněním možného i nemožného. Tímto se nechci pouštět do odborného posuzování přínosu chovu zubrů v oblasti Milovic na zdejší krajinu. Nicméně jedno je jisté. Chov zubra v oblasti Milovic nevznikl za prvotním cílem úpravy biotopu zdejší lokality (jak dnes někteří píší, zdevastované činností armády), ale dle mého jako východisko z problému popsaném slovy klasika ,,Kam s ním". Jak zde bylo konstatováno (kdo nic nedělá, nic nezkazí) je sice pravdou, ale pokud připravuji projekt umístění zubrů v konkrétní lokalitě, tak z dlouhodobým předstihem, abychom se vyhnuli podobným situacím, které zde byly popsány. Vyvstává otázka, zda jde o opravdové nadšení České krajiny se záměrem ochrany biotopu nebo o situaci, kdy před mezinárodní nadační fond pořídím předmět ochrany a následně řeším vzniklou situaci se všemi dopady. To nehodlám hodnotit. Příjemné letní dny.
Odpovědět
RV

Radomir Vanek

28.6.2023 06:08 Reaguje na Jiří Janota
Dobrý den, v záchranném programu na zubra se vůbec neorientuji. Pokud jste ho pod patronací Poláků rozšířil do ČR, a následně Vás Poláci dokonce pochválili, tak máte velké zásluhy. Poláci však hodnotili chov zubra, ve kterém jste byli úspěšní. Nevím, jestli proběhl monitoring ekologického stavu samotné obory. Možná bychom byli mile překvapení, většinou však je v oborách z důvodu přezvěření stav tristní, horší než v přezvěřených lesích okolo.
Když si člověk přečte název spolku Česká krajina, nemusí být Sherlock Holmes, aby si vydedukoval, že jejich cílem nebylo chovat zubra, ale do české krajiny vnést prvek velkých spásačů za účelem její údržby. Hodnoťme je tedy podle stavu lokality, který je podle mě skvělý. Včetně těch rozrýpaných ploch, které imitují působení armády, díky kterému se udrželo bezlesí na lokalitě.
Moc lituji toho, že jste ve své funkci neměl dostatek kompetencí (entuziazmu, "aktivizmu"), aby se Vám podařilo prosadit volnou pastvu zubra v Doupovských horách. Možná, kdyby na Vaší pozici byl pan Dostál, už by tam zubr byl, protože je možná větší střelec. A četli bychom, jaké to způsobuje trable. Nebylo by to skvělé? To, že se tam zubr dodnes nepase, považuji za selhání orgánů státu v oblasti ochrany přírody.
Odpovědět
JJ

Jiří Janota

28.6.2023 09:02 Reaguje na Radomir Vanek
Dobrý den, jen krátce na vysvětlení. Projekt vypuštění zubra v Doupovských horách se připravoval od roku 2013. Nicméně na jaře 2014 jsem byl odvolán z funkce ředitele s.p. a můj nástupce neměl potřebu tento projekt dotáhnout do zdárného konce a přesvědčit odpovědné úředníky o smysluplnosti tohoto projektu. To samé platí o zařazení zubra evropského do zvěře v zákonu o myslivosti. Dnes máme několik chovů zubra v ČR a stále chybí narovnání tohoto stavu. Snad se toho dočkáme v připravované změně zákona v tomto volebním období.Příjemný den.
Odpovědět
RV

Radomir Vanek

28.6.2023 09:58 Reaguje na Jiří Janota
Aha, tak to se omlouvám, to jsem přestřelil o té malé aktivitě. Jak už jsem psal, o chovu zubra vím opravdu málo, ale to, co píšete o své činnosti, je hodno uznání. Je tedy škoda, že jste byl odvolán, mohli jsme mít zubry minimálně v Doupově. Mimochodem - exmoor koně se v domovině, přelidněné Británii, pasou volně, bez ohrad, a lidem to přijde přirozené. Prosím Vás, zkuste Milovickou rezervaci posuzovat jiným pohledem, než byl Váš cíl - a tím cílem bylo od počátku udržovat krajinu, vzácnou savanu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

29.6.2023 22:42 Reaguje na Radomir Vanek
Paráda. Tak podle vás se exmoor koně pasou volně v přelidněné Británii. Buď záměrně mystifikujete nebo toho ani o předmětu svého zájmu, tedy pokud jste schopen mluvit o National Park Exmoor jako o přelidněné krajině, moc nevíte. Pomalu 700 km2 minimálně osídlené, svým způsobem pusté krajiny plné vřesovišť s lesy v udolích. Dříve to byl lovecký revír anglických králů. To ani omylem není ta přelidněná Británie. U nás něco podobného na takové rozloze nenajdete. No a kromě těch koní a ovci tam žije asi 2500 kusů jelení zvěře. Zajímavé, že to, že tam ti jeleni žijí, považují Angličané za přirozené. U nás by se již mluvilo o přemnožené zvěři poškozující přírodní prostředí.
Odpovědět
RV

Radomir Vanek

30.6.2023 06:32 Reaguje na Jarek Schindler
Podobné oblasti, možná vhodnější, u nás jsou. Doupovské hory, Soutok, to jsou velikostně srovnatelné lokality s Exmoor. Akorát že u nás jsme nebyli dodnes schopni akceptovat, že bychom si tyto oblasti vyčlenili pro přírodu. Maximálně tam uděláme hospodářské obory.
Británie, přestože přelidněná, to udělala. Asi tam nemají takové zapšklé občany, jako jste například vy.
Nebalamuťte lidi. Jste demagog, chytáte se nepodstatných věcí, které otočíte a pak popužijete. Diskuse s vámi postrádá smysl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.7.2023 07:39 Reaguje na Radomir Vanek
A potom kdo se tu strapňuje. Podobné, vhodnější a hlavně velikostně srovnatelné.... To opravdu myslíte vážně? Británie v tomto případě navíc nic dělat nemusela. Tu minimálně osídlenou krajinu tam dlouhodobě měla. Takže co udělala Británie v případě Exmooru. Vyhlásila tam v roce 1954 Národní park. No a zapšklost hledejte spíš u pana Dostála. To on si věčně ukřivděně stěžuje.No a abych reagoval na všechny vaše nesmysly tak demagogie je spíš váš obor. Jen demagog totiž může tvrdit to co tvrdíte vy. Například i když se budu opakovat , že Soutok a Doupov jsou s Exmoorem velikostně srovnatelné. Tak toto je buď demagogie nebo vaše absolutní neznalost. U vás je to ale asi jedno. Jedno druhé nevylučuje.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

28.6.2023 21:31 Reaguje na Jiří Janota
1*
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

27.6.2023 13:38
Taky si rád kopnu, když už autor téma vytáhnul.
Můj kamarád pracuje pro pana Dostála u Znojma. V rezervaci, kde jsou koně ještě nedávno nebyla ani studna a musela se dovážet voda. Vše musel můj kamarád dělat na vlastní náklady, pan Dostál mu neproplatil ani benzín do sekačky, ani benzín na dovoz vody a to nemluvím ani o tom, že používal vlastní auto a vlastní sekačku.
Možná pan Dostál dělá něco dobrého pro krajinu, ale o děnky mu jde taky a dává to hodně najevo.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

27.6.2023 18:06 Reaguje na Michal Uhrovič
NP Podyjí Dostálovi za pastvu platí a on dál zaměstnancům ne?
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.6.2023 14:14 Reaguje na Slavomil Vinkler
Zaměstnancům platí, ale neproplácí všechny náklady a vše, co by měl. Je to na dlouhé vyprávění a už ani nevím, jestli už to kámoš od něj vymohl nebo skončil. Musím za ním zajet.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

28.6.2023 09:20 Reaguje na Michal Uhrovič
Jak se kamarád jmenuje? ;-)
Odpovědět
MU

Michal Uhrovič

28.6.2023 14:14 Reaguje na Petr Eliáš
pošlite mě svoji adresu, telefonní číslo a email a já vám to prozradím.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

27.6.2023 22:38
Jedná se o unikátní projekt podporující biodiverzitu. Je třeba mu pomáhat a ne naopak. Přístup úřadů mě šokuje. Asi se rychle zapomnělo, v jak příšerném stavu oblast po Rusácích zůstala!
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

28.6.2023 21:37 Reaguje na Majka Kletečková
Byla jste někdy ve VVP a v místech "po Russácích" ? Nebo jste nevystrčila ze svého paneláku nos ?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.6.2023 15:28 Reaguje na Petr Pekařík
???

Napište zde prosím stručně, jaká je Vaše osobní zkušenost se stavem Milovic po Rusácích. Ráda bych pochopila, proč se ptáte, zda jsem někdy byla v místech po Rusácích.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

29.6.2023 17:42 Reaguje na Majka Kletečková
Vozil jsem tam demoliční techniku.
Co jste tam dělala Vy ?
Pochopila otázku ?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

30.6.2023 21:27 Reaguje na Petr Pekařík
Nejde o to, co jste tam dělal Vy nebo já, ale jaké jsou VAŠE ZKUŠENOSTI SE STAVEM oblasti, která tam zůstala po odchodu Rusáků.

To, že jste tam vozil demoliční techniku, nevypovídá nic o tom, jestli jste tam zaznamenal např. pancéřové pěsti, ručně odpalované protitankové granátomety, protitankové rakety vystřelované z bojových vozidel pěchoty, vojenské světlice a ostré munice typu dělostřeleckých a minometných granátů. Jak moc velké množství kompletních kusů a velké množství zbytků a částí těchto zbraní.

Přestože ve všech částech vojenského prostoru proběhl po odchodu rusácké armády pyrotechnický průzkum, i více než tři desítky let po odsunu vojsk tam munici stále nacházíme. Na rozdíl třeba od Vojenského újezdu Boletice.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

1.7.2023 07:58 Reaguje na Majka Kletečková
No a dokonce se tam nachází, stejně jako i jinde u nás i munice z dob R-U. Můžete být klidná. Rusáci tam atomovku nezapomněli a zubři ani koně také nelítají v povětří. No a stav po odchodu Rusáků? Tak po nich zůstal vždy a všude bordel. Co je ale zajímavé, v roce 2002 tam byla vyhlášena PR Pod Benateckým vrchem. V bordelu asi PR nikdo vyhlašovat nebude. Co se ale dočteme od pana Dostála. " Prohlédl si nejenom zubry, divoké koně a zpětně šlechtěné pratury, ale především výsledky jejich činnosti. Tedy desítky hektarů kvetoucích luk na místech, kde ještě před vytvořením rezervace dominovalo několik málo druhů expanzivních trav". Otázka je zřejmá. Oni jsou ochranáři snad tak blbí, že vyhlašují rezervaci v místech kde dominuje jen několik druhů expanzívních trav?
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

2.7.2023 15:30 Reaguje na Jarek Schindler
Kultárna krajina je v takom stave, že môžete vytypovať málo zarastené a zalesnené miesto, umiestniť tam kone, kravy alebo zubry a nechať ich tam "pracovať". Časom sa na takom mieste stav krajiny zlepší tak, že stojí za to vyhlásiť aj rezerváciu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

2.7.2023 18:44 Reaguje na Jaroslav Pobeha
No jo, jenže tady byla nejdřív vyhlášena rezervace a až potom tam na její udržbě začali pracovat koně. Jo a taky jsem četl, jak se již po roce vrací na takové lokality u nás již dávno vyhubené druhy. Jak se to ti "chrobáci a další pišišvorové" třeba v Rakousku či na Balkáně dovědí, že v Milovicích je ráj?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.7.2023 16:57 Reaguje na Jarek Schindler
Pokud vytvoříte vhodnou lokalitu, velmi často se dokáže chráněný druh vrátit (má-li odkud). Ono to tak v přírodě funguje.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

3.7.2023 19:29 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, má-li odkud. To je to zásadní. U nás dávno vyhubené organismy se asi nemají odkud vracet. Navíc jsou většinou schopni posunu řádově pouze v desítkách až stovkách metrů.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

28.6.2023 00:31
tady se asi sešli jen obhájci toho Dostála. ať si dělá co chce ale za vlastní peníze jako by to dělal soukromý zemědělec. natož když má k dispozici zadarmo pozemek. koně se odnikud vozit nemuseli a stačili by na to třeba huculové či polští konici, skotský náhorní skot a ovce vřesová. třeba. no a ti tuři. třeba...a přewalského koně tam nešli umístit ?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.6.2023 06:53 Reaguje na radim buffalo tobias
Nechcete si pořídit vlastní zisk taky, když kritizujete? Pást polodivokou zvěř bez prodeje čehokoli musí být vývar jak sviňa.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

28.6.2023 21:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
... a žít jenom z dotací
Úplně jste mne rozbrečel
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.6.2023 08:52 Reaguje na Petr Pekařík
Na to jsou kanóni úplně jiní, minulí, současní i budoucí.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

2.7.2023 15:26 Reaguje na Petr Pekařík
No jo, a preto sa Dostál zadlžil a má podlomené zdravie. Vy ste fakt mysliteľ.
Kto chce žiť z vývaru, robí to úplne inak, napríklad čachruje s pozemkami prípadne robí tatrtlíka na sociálnych sieťach.
Odpovědět
me

meluzína

29.6.2023 08:35 Reaguje na radim buffalo tobias
Velbloudi by myslím byli ideální, nemusí pít každý den, cisterna 1x za měsíc by jim stačila, takže by se tím problém s napaječkou částečně vyřešil a úřad by mohl rozhodovat o dalších pár let déle.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

2.7.2023 15:27 Reaguje na meluzína
Výborný nápad, ostatne v USA ich zvažujú, však cameloidi sú pôvodne americké zvieratá.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

3.7.2023 09:00
Upřímně, udivuje mě, kolik lidí schvaluje porušování nájemní smlouvy. Pokud podmínky smlouvy panu Dostálovi nevyhovují a s pronajímatelem pozemků není možné domluvit úpravu, holt pan Dostál musí hledat jinou lokalitu. Ideálně si půdu nakoupit a pak už mu do chovu zvířat budou mluvit jen veterináři. Snad zákony a smlouvy platí i pro Dostála, ne?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist