https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/skrtem-pera-na-mzpcr-rozhodnuto-o-budoucnosti-naseho-zdravi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc: Škrtem pera na MŽPČR rozhodnuto o budoucnosti našeho zdraví!

5.5.2006
Na Ministerstvu životního prostředí ČR, v důsledku snížení částek na dotace z EU, byly dne 3.5.2006 škrtem pera zrušeny dotace na Automatizované parkovací domy (dále jen APD) ve městech ČR. O významu APD pro města pojednáme níže. Nyní k problému škrtů samému. Jak lze kvalifikovat tento návrh a rozhodnutí odpovědných úředníků MŽPČR? Asi jen z následujících hledisek:
 
V prvém případě jako projev triviální neznalosti důvodů a potřeb realizace APD v centrech měst, naivity, a v důsledku toho postrádání citu pro nové. Také i nezájmem o potřeby pomoci Zastupitelům měst v akutním řešení kritického stavu životního prostředí v centrech měst právě nyní, kdy „ betonová loby“ má připraveny projekty a nastupuje k realizaci vjezdových parkovacích domů (dále jen VPD) právě v centrech měst, kde je to pro ně lukrativní.

V druhém případě jako projev naprostého nezájmu o řešení výše uvedené problematiky ve městech, nebo právě v bezohledné podpoře zájmů „betonové loby“a z toho plynoucích zisků a odvodů do fondů různých …..?

Obě výše uvedené možnosti budou mít shodný výsledek. Centra měst budou urychleně zastavěna VPD, neboť „betonové loby“ jde především a výhradně o zisky ze získaných zakázek. Tyto firmy totiž ihned spustí své „tiché“, předem schválené projekty na realizaci VPD. Tak budou centra měst na věky zahlcena bezohledně karcinogenními exhalacemi a nic již v budoucnu nebude možné změnit! Výzvy ke stavbě APD tak zůstanou pouze na úrovni veřejných požadavků, na které nebude brán zřetel. Budou asi tak platné, jako výzvy ke dni bez aut.

Situace má však i velmi vážnou stránku politickou a důsledky z toho vyplývající! Pokud by byly totiž schváleny MŽPČR dotace EU pro města na realizaci APD z důvodů ekologických, pak Zastupitelstva měst, jako volené orgány, by měly v rukách tvrdý argument proti stavbě VPD v centrech měst. Při výběrových řízeních by nebyla Zastupitelstva měst a Rady měst závislé na milosti a libovůli investorů majících finanční prostředky pro realizaci VPD na lukrativních místech, kde se jim to samozřejmě vrátí. Města na realizaci APD nemají! Zastupitelstva měst by se tak mohla o dotace z EU opřít a přijmout ve městech usnesení(vyhlášky), kterými by zajistila, že budou v centrech měst aplikovány ekologické APD a zabráněno stavbě VPD. Tím by bylo uloženo Radám měst, jakož i představitelů měst, ale i odpovídajícím odborům magistrátů měst, neprodlené zajištění vyhlášky a tím i realizace APD v centrech měst.

Správným kladným rozhodnutím MŽPČR v oblasti dotací EU na APD, tedy dotace na tzv.ekologický „provoz v klidu“ve městech, by byly vytvořeny podmínky pro tak potřebnou politickou atmosféru napříč politickým spektrem Zastupitelstev měst při vážných rozhodnutích na komunální úrovni. Prostě Zastupitelstva měst by měla argument a prostředky. Z výše uvedeného vyplývá,že naše životy a zdraví jsou opravdu v rukách volených představitelů ČR a měst!

O výhodách APD (Automatizovaných parkovacích domů) pro centra měst bylo již mnohé napsáno. Jejich přednosti oproti VPD(Vjezdovým parkovacím domům) ve stručnosti jsou:

Ekologické - vozidla jsou ukládána a vyjímána s vypnutými motory, tj.“doprava v klidu“.

Bezpečnostní - nepřítomnost řidičů a jakýchkoli osob v APD zabraňuje zlodějně, banditizmu a vlivu terorizmu na životy lidí.

Lze očekávat, že po vyřešení záměrů programů EU v ČR, by bylo možné právě na ně získat dotace EU.

Bohužel jsou stále horečně stavěny konvenční VPD, které nevyhovují jak po stránce ekologické, tak i bezpečnostní. VPD a povrchová parkoviště a jsou v centrech měst mohutnými bodovými zdroji rakovinotvorných, toxických a mutagenních emisí. Je doložitelné, že hmotnostní jednotka exhalátů z motorové dopravy je ve městě a ve velkých obytných aglomeracích 10-ti násobná oproti exhalátům vzniklým z jiných zdrojů (průmysl,topení) a dokonce 100-násobná oproti jiným exhalátům v oblastech mimo město. Ve VPD v centru města pro 400 parkovacích míst( kde se počítá s obratem až 1500 vozidel za den) spotřebuje denně až 450 l pohonných hmot. V blízkosti takového soustředění vozidel ve VPD, jakož i na povrchu, se zvyšuje nebezpečí karcinomu až 6x.

Je v moci a i v povinnosti představitelů ČR , ministerstev ČR, v daném případě MŽPČR, ale také i představitelů měst a obcí, v zájmu nás všech, zastavit toto počínání! Proto je naléhavě potřebné požadovat přehodnocení rozhodnutí MŽPČR a zpětné zařazení dotací EU pro APD z výše uvedených důvodů.


reklama

 
Ing. Rudolf Kunzmann, CSc
Autor je čtenář EkoListu po drátě
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist