https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stepann-chalupa-ceske-energeticke-plany-jsou-v-rozporu-s-plany-komise.k-nasi-vlastni-skode
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Štěpán Chalupa: České energetické plány jsou v rozporu s plány Komise. K naší vlastní škodě

15.10.2020
V energetice dává vláda přednost podpoře velkých elektrárenských a teplárenských firem. K naší vlastní škodě
V energetice dává vláda přednost podpoře velkých elektrárenských a teplárenských firem. K naší vlastní škodě
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Martin Vonka / 7energy.com
Dnes a zítra bude jednat Evropská rada, jedním z pěti bodů jednání jsou i klimatické změny, nejdůležitější diskuze se očekává nad návrhem Komise na zvýšení klimatického úsilí EU (návrh na snížení emisí CO2 o „nejméně 55 %" do roku 2030 proti hodnotám roku 1990).
 

Pokud návrh EU odsouhlasí, což je předpokládáno ne na aktuálním jednání, ale do konce roku, bude potřeba do roku 2030 navýšit spotřebu elektřiny z obnovitelných zdrojů na dvojnásobek současné úrovně, uvádějí analýzy Evropské komise. To je v ostrém kontrastu s návrhem vládního plánu připraveného na MPO, který předpokládá do roku 2030 navýšení o 3 procentní body (sic!). Zdvojnásobení podílu čisté elektřiny v ČR přitom odpovídá opatrnému, střednímu scénáři jejich rozvoje, opakovaně naše Komora upozorňuje.

Na pokrytí nákladů veřejné podpory nutných k rozvoji obnovitelných zdrojů může mít Česko během této dekády k dispozici násobně víc peněz, než je potřeba. Jde o hned několik evropských zdrojů. Zásadní jsou dva zdroje: Národní plán obnovy (Recovery & Resilience Facility), který měla tento týden diskutovat vláda a Modernizační fond, jehož podmínky finišují ministerstva.

Podle dostupných informací se však zdá, že česká ministerstva v obou programech dávají přednost jiným sektorům a v energetice pak podpoře velkých elektrárenských a teplárenských firem. Hrozí, že na projekty malých a středních podnikatelů a obcí nebudou žádné nebo jen velmi omezené prostředky. Jelikož je navíc Národní plán obnovy v rozporu s požadavky Evropské komise, společně s Evropskou federací obnovitelných zdrojů (EREF) požádáme Komisi, aby prověřila, zda český Národní plán obnovy respektuje princip 37 % prostředků na klimatická opatření.

Český plán rozvoje čisté energetiky je špatný, není v souladu ani metodicky

Tento týden zaslala Komise Česku své hodnocení Národního energeticko-klimatického plánu, což je zásadní sektorová strategie, která určuje, jakým způsobem se bude v Česku rozvíjet transformace energetiky, zejména obnovitelné zdroje a energeticá efektivita. Komise kritizuje především nízkou ambici v rozvoji obnovitelných zdrojích a ve snižování energetické náročnosti. V obou případech český návrh neodpovídá ani nejnižším možným cílům, pracuje s nesprávnou metodikou.

Komise kritizuje nízkou ambici českého cíle pro podíl spotřebované energie OZE v roce 2030 na úrovni 22 %, sama uvádí minimální vhodnou „nejméně 23 %”. Zdánlivě banální rozdíl jednoho procentního bodu ale ve skutečnosti znamená skoro 4x větší nárůst obnovitelné elektřiny v roce 2030, což byla i hlavní výtka Komory OZE. Podle středního, opatrného scénáře našich analýz, můžeme v roce 2030 spotřebovávat nejméně dvakrát víc čisté elektřiny, než dnes. Pro srovnání: je to skoro tolik, kolik jí dnes získáváme z uhlí, resp. 80 % toho objemu.

Druhá hlavní výtka Komory OZE se týkala přehnané snahy zvýšit výrobu tepla z biomasy ve velkých elektrárnách a teplárnách, přičemž naše analýzy ukazují lepší možnosti máme v tepelných čerpadlech nebo solárních kolektorech. V opačném případě hrozí neudržitelné získávání biomasy z lesa.

Tato obava se nám potvrzuje s tím, jak sledujeme přípravy podmínek rozdělování stovek miliard korun z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovu. Podle dostupných informací se zdá, že česká ministerstva v obou programech dávají v energetice přednost podpoře velkých elektrárenských a teplárenských firem. Hrozí, že na projekty malých a středních podnikatelů a obcí nebudou žádné nebo jen velmi omezené prostředky.

Komise se dále všímá rovněž chybějícího vyčíslení dotací pro fosilní energetiku a popisu, jakým budou odstraněny, dále chybějící cíle pro veřejný výzkum a inovace pro prioritní oblasti Energetické unie či pomalou přípravu energetické legislativy.

Je to škoda především pro domácnosti a malé a střední podnikatele

Oba návrhy by v případě svého schválení měly dopad především na občany a malé podniky. Vládní návrhy totiž v praxi neznamenají nic jiného, než zbytečně nízkou podporu pro domácnosti a podniky na opatření, která jim sníží účty za energie a zároveň sníží znečištění ovzduší. Je to velmi paradoxní v této době, protože na vyčištění energetiky od uhlí nám EU dává nové a nové fondy. Reálně však hrozí, že stamiliardy korun tak skončí spíš u velkých elektráren a tepláren, místo aby pomohly malým a středním podnikům a domácnostem. Bude to promarněná příležitost pro pracovní místa a rozvoj instalačních a výrobních firem pro tyto malé a střední instalace.

Jelikož je Národní plán obnovy v rozporu s požadavky Evropské komise, společně s Evropskou federací obnovitelných zdrojů (EREF) požádáme Komisi, aby prověřila, zda český Národní plán obnovy respektuje princip 37 % prostředků na klimatická opatření.


reklama

 
foto - Chalupa Štěpán
Štěpán Chalupa
Autor je předseda Komory OZE.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (112)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

16.10.2020 11:59
1. OZE klima spíše zhoršují, proto ignorování nebo rušení OZE je formou boje za snižování produkce CO2
2. OZE parazité dostávají z kapes občanů kolem 40 miliard Kč ročně. Občané opravdu nestojí o to, aby se z jejich kapes na podporu těchto bezcenných nesmyslů tahalo víc. A která politická strana to bude prosazovat, ta pohoří příští rok ve volbách.
3. Bod 2 jasně ukazuje, že na úrovni EU není žádná demokracie, protože občané EU nemají žádnou možnost politiky, podporující zlodějinu jménem OZE umravnit, zatímco na úrovni národního státu tato možnost samozřejmě je.

My prostě potřebujeme přestat krmit OZE parazity a ušetřené miliardy investovat do jádra. A do té doby klidně "čmoudit", protože OZE žádný zdroj elektřiny ve skutečnosti nejsou, jsou jen manufaktura na pobírání dotací. A jiné to nebude, dokud se neobjeví smysluplný a dostatečně účinný, a současně ekonomicky přijatelný a technicky dostupný v potřebném objemu (tj. cca několikatýdenní spotřeba ČR), postup ukládání elektřiny z nich. A takový postup není v současnosti ani na úrovni výsledků základního výzkumu. A až se tam objeví, bude trvat tak 10 - 20 let, než to bude upraveno pro reálné použití v praxi.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

17.10.2020 19:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Jo "polyhistor" pan Šimůnek opět perlí...S Vámi se člověk pobaví jako na Sputniku či Aeronetu..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 22:47 Reaguje na Karel Pavelka
Já to nečtu, to se fakt nedá. Takové kopce úplných nesmyslů a pořád stejně dokola, to fakt nejde. Ten člověk je zcela mimo realitu.
Odpovědět
Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek

19.10.2020 00:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Mr. Hanzl, malý úkol z počtů. Kolik vodíku bychom dokázali vyrobit z veškeré dnešní produkce JE a kolik % spotřeby nafty v dopravě bychom jím nahradili? Jak by to vypadalo v Německu v roce cca 2040, kdyby na vodík přeměnili veškerou elektřinu, kterou mají v té době v plánu vyrobit z OZE? Kolik hodin spotřeby elekřiny v ČR by byla schopna zajistit hypotetická PVE Vrané - Orlík, jejíž kapacita by odpovídala cca 100 násobku dešních PVE? Kolik VtE Vestas V90 bychom museli vystavět, aby to odpovídalo OZE navrhovaným 7 GW instalovanému výkonu? Kolik km2 našeho území by připadlo na jednu instalaci? Kolik oceli a betonu by se na to spotřebovalo a kolika ekvivalentům JETE by to odpovídalo? Kolik stejných baterií, jako je ta naše největší v Plané nad Lužnicí, bychom museli postavit, aby pokryla jednodenní spotřebu ČR? Kolik by nás tato legrace stála? Kolik hodin spotřeby EU by poskytla obdobná bateriová úložiště, kdyby se za ně utratil celý předpokládaný rozpočet na Green Deal ve výši 1 bilion Euro? A kontrolní otázka nakonec. Zcela zrčitě už jste zaslech něco o tzv. Velkém skoku vpřed. Víte, na jaké filozofii byl postaven? Komunitní soběstačnost. A výsledk? Hladomor a 30 mil. mrtvých Číňanů. Nepřipomíná Vám to něco z toho, co tady trousíte za rozumy? A když už jsme u toho, tak ještě jedna kontrolní. Jak to bude vypadat z celkovou účinností, když bude vytábět elektřinu se stejnou účinností jeden zdroj o výkonu 1 GW a 1000 zdrojů o výkonu 1 MW? Příjemnou zábavu, mudrci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.10.2020 18:29 Reaguje na Karel Pavelka
Co je na tom špatně? Jen cituji oficiální zdroje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 12:47
Tohle je děsivé, tahle země je skutečně naopak.
Otázka je PROČ??
Proč nejdeme stejnou cestou jako vyspělé země, kde máme co dohánět? Proč nechceme využít peněz, které nám EU dává?
Tohle není přece blbostí odpovědných ouředníků, ti to ví taky, to musí být už záměr.
Není ta odpověď skryta v tomhle?
https://www.respekt.cz/politika/bis-otevrene-varuje-pred-promorenosti-ceska-ruskymi-spiony?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 12:50 Reaguje na Pavel Hanzl
"Komise se dále všímá rovněž chybějícího vyčíslení dotací pro fosilní energetiku a popisu, jakým budou odstraněny,"

To je fakt děs, tak my dotujeme fosilní špinavou energetiku a nadáváme na solární barony. Znáte někdo blbší národ?
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.10.2020 13:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedotujeme, proto tam žádné číslo není, řekl bych.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 16:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Obávám se, že silně dotujeme (kolik miliard už padlo jenom na OKD?) jenom to ropácké vedení státu neráčí říci.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

17.10.2020 19:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Takže ani tohle nevíte, že dotujeme špinavovou energetiku. Jste zoufalec..
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.10.2020 13:07 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste vážně tak naivní?
Samozřejmě se každý, v lepším případě erudovaný, může vyjádřit, ale zde jde o peníze a Komora OZE v tomto případě funguje jako lobbistické sdružení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 16:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nejsem naivní. Ptám se, proč se chováme jako idioti "proti všem" a proč se nechováme jako daleko vyspělejší evropské země. Nějaká komora OZE mě skutečně nezajímá.
Těch informací ze všech stran o našem idiotském postoji je přece všude dost.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.10.2020 19:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Idiotsky se chová EK, která bez dopadových studií pro jednotlivé státy navyšuje cíle snížení CO2 a nerespektuje doporučení dopadové studie pro EU jako celek...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 20:05 Reaguje na Jaroslav Studnička
Všichni jsou idioti jen já jsem letadlo.
Všechny dopadové studie a milióny dalších papírů a posudků samozřejmě mají a mají nastudované, jsou to pofesinálové.
Kecy ropáků o tom, co zase udělali blbě jsou zbytečné, stačí se podívat na jejich výsledky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.10.2020 20:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě nemají, když o tom psali sami europoslanci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 07:38 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vzhledem k tomu, že my počítáme s rozvojem OZE o 3% výkonu, tak nám to může být úplně fuk. Prostě s vypnutím uhláků se staneme mohutným dovozcem elektřiny, pokud ovšem bude odkud dovážet.
Každopádně očekávejme velmi výrazné zdražení elektřiny.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 12:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Samozřejmě to půjde ruku v ruce. Aktuálně finišuje uhelná komise s třemi scénáři 2033, 2038 a 2043. Nejpravděpodobnější se zatím jeví 2038
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 12:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Dobře. S vypínáním musíme začít už dnes (jeden Prunéřov už stojí), další pojedou pravidelně až do r 38, kdy budeme úplně bez uhlí.
Tak ten stále stejný dotaz:
Z ČEHO BUDEME BRÁT ELEKTŘINU?
S OZE se nepočítá a mastodont JE v Dukovanech má nahradit jen plovinu výkonu JE Dukovany.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 21:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Již jsem vám na tyto otázky odpovídal...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 21:51 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nezaznamenal jsem to, sorry jako.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

17.10.2020 19:10 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jaký další nesmysl nám ještě sdělíte?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 19:31 Reaguje na Karel Pavelka
Přečtěte si komentáře některých našich europoslanců.
Předpokládám, že oni na rozdíl od vás ví, jak probíhala rozprava a hlasování.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

17.10.2020 14:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, nejste naivní, jste zaujatý fanatik a ještě k tomu hloupý a také prolhaný (když si vybavím Vaše -"lehkého spotřebního precizního hi-tech průmyslu první republiky", tak nemohu použít jiná slova, než hloupý lhář).
Odpovědět

Viktor Šedivý

16.10.2020 13:28
Aha, takže není důležité chovat se logicky, důležité je chovat se "v souladu s plány Komise".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 18:28 Reaguje na Viktor Šedivý
Bohužel, ta komise se chová čistě logicky. Náš postoj je zcela mišuge.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.10.2020 19:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Komise se chová čistě lobbisticky. Vás postoj je zcela mišuge.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.10.2020 20:07 Reaguje na Jaroslav Studnička
Lobbují především ropáci a nějak mi nepřipadá, že ta komise zrovna ropácké názory nějak propaguje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.10.2020 20:19 Reaguje na Pavel Hanzl
No, třeba plynaři lobují dost, protože budou mít žně v Evropě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 07:34 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zemní plyn je přechodové médium pouze v Německu, které nemůže zálohovat OZE jádrem. Ale s rozvojem vodíkových technologií bude jeho význam slábnout, bude postupně nahrazen biometanem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 09:03 Reaguje na Pavel Hanzl
:-). Zemní plyn bude významným prvkem transformace energetiky ve velké většině států, viz např. USA, Velká Británie.
Pokud to vůbec někdy bude, tak náhrada zemního plynu vodíkem bude někdy za 40 let a dále.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 09:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Energetiku nelze změnit revolucí. Dnes je prioritou vypnout uhlí, což je jednoznačně největší emitent úplně všeho a nejschůdnější cestou je masivní rozvoj OZE zálohovaných zemním plynem. Ukazuje se, že výrazně může pomoci jádro kvůli bezuhlíkové technologii, ale má další problémy.
Nejtoxičtější vyhořelé palivo a problémová likvidace, prakticky nemožnost recyklace.
A taky příliš vysoká cena.
Myslím, že vývoj půjde všemi možnými cestami, někde se energetika tak omezí, že se bude třeba 50% dovážet.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.10.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
"Vypnutí uhlí" je jakýsi pokus o ekologickou revoluci, zaměřenou proti všemu pozitivnímu. Pro tohle prostě nejsou podmínky (rozvinuté technologie, které by to uhlí nahradily), takže se to bude složitě, draze a antiekologicky flikovat s dopadem daleko horším než ponechání uhlí do doby než budou dostupné skutečně funkční náhrady. To OZE ani vodík nejsou, to je jen výsledek lobbismu bezcenných parazitů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 10:51 Reaguje na Jan Šimůnek
V Evropě už dost států uhlí zrušilo. Celý sever, taky Rakousko, chystá se k tomu Británie i Španělsko.
A všichni jsou blbí, protože neví, že OZE nefunguje.
Voni sou hlava, pane vachmajstr...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 19:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Porovnávat Skandinávii je zcestné pane vachmajstr...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 20:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
Španělsko ani Rakousko nejsou typická Skandinávie.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 21:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Já psal o Skandinávii. Švédsko má jenom ve vodních elektrárnách 15,9 GWe instalovaného výkonu a dokáže tak vodní energií pokrýt kolem 50% své spotřeby. A mimochodem 30% pokrývají z JE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 20:31 Reaguje na Jaroslav Studnička
Švédsko je železárenský a průmyslový gigant.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.10.2020 08:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Když uhlí zruší jeho dovozci kteří ho vozí loděmi přes půl planety dává to smysl.

Ale rušit ho v zemi kde se těží - aby bylo nahrazeno plynem který se opět musí dopravit přes půl planety - je trochu nesmysl.

pokud započteme dopravu a její emise plus těžbu (úniky při těžbě plynu jsou řádově horší než u uhlí) tak z Ruska plynem ušetříme max 10 procent emisí.

Zkapalněným plynem z USA ani to protože - LOĎ místo trubky.

Pro ČR nemá z ekologického hlediska přechod na zemní plyn naprosto žádný přínos mimo NIMBY efektu kdy emise vzniknou jinde a ne u nás.

Což ovšem planetě nijak nepomůže.

V ČR má smysl tenhle nesmysl se zemním plynem zcela přeskočit a nedat na něj ani pětník.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 11:24 Reaguje na Vaclav Sobr
Otázkou je, jestli je možno něco "přeskočit". Paroplyny jsou ideální jako špičková záloha pro OZE.
U nás fundament dělá JE.
Pokud bychom šli velmi masivně do vodíku a fve, (případně do baterií nebo radši přečerpávačky), můžeme skutečně plyn nechat jenom doběhnout a nahrazovat ho postupně vodíkem a biometanem.
Jenže v naší koncepci je jádro, které ovšem nemůžeme postavit do roku 40, s OZE se vůbec nepočítá, natož s vodíkem. Přitom pro něj máme skoro ideální podmínky. Já to nechápu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.10.2020 12:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Jsou lidi jako já kteří absolutně nevěří v jakýkoliv úspěch vodíkových technologií. Lidstvu to nevyšlo už 2x a já úplně nevidím důvod proč se pokoušet o něco co se už 2x nepovedlo.

A jinak do FVE moc jít nemůžeme pokud zároveň nepůjdeme cestou prakticky úplné renovace celé naší rozvodné sítě... a to vzhledem k tomu že už teď politici mluví o tom že celková cena elektřiny je pro spotřebitele moc vysoká a bude třeba obecně lidem ulevit snížením poplatků za síťové služby a zálohy aby se kompenzoval rostoucí účet není moc reálné.

A co se týče přečerpávaček - kde je vlastně budeme stavět aby samy nebyly ekologickou katastrofou ničící kopce?

Baterie - momentální světová produkce baterií má problém stačit elektronice a autovýrobě...

Prakticky vše co píšete má praktické a nevyřešené problémy z nichž jeden je i ten kde na to vzít - a to nejen peníze, ale i místo, a suroviny.

třeba těch 35000 5MW větrníků+ záloha by sežralo víc oceli a betonu než těch 40 jaderných reaktorů co by dohromady nahradily... o tom že by to zabralo řádově víc místa nemluvě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:09 Reaguje na Vaclav Sobr
Vy jste mistr ve zdůvdňování, proč to nejde.
To mě skutečně nezajímá, já se dívám tam, kde to skutečně jde a výsledky toho, co je už hotové a plně funkční, jsou zatím velmi dobré. To je pro mě argument a ne tohle bedákání.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.10.2020 18:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ono jim to nejde, protože fyzikální a chemické zákony se prostě hlasováním nebo befély z brusele změnit nedají. Dá se akorát provozovat kreativní účetnictví a výkaznictví, které zamaskuje skutečný stav.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.10.2020 18:32 Reaguje na Pavel Hanzl
V Evropě už tolik států začalo budovat socialismus... V Evropě už tolik států buduje nacionální socialismus ...

Pepíčku, když Franta vyskočí z okna, vyskočíš taky?, ptá se paní učitelka.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

17.10.2020 19:11 Reaguje na Viktor Šedivý
No naše vedoucí klika se chová logicky v tom, že podporuje velké lobisty jako je ČEZ, velké zemědělské podniky a podobní...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 11:26 Reaguje na Karel Pavelka
Jenže to nám silně brzdí veškerý rozvoj, který jde v Evropě úplně jinudy. To se projeví i ekonomicky, současná krize a brutální zadlužování státu bude pokračovat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.10.2020 22:00
Obyčejný střet zájmů a nic, co by stálo za komentář. OZE je široký pojem
a jsou způsoby pro naše podmínky vhodné, méně vhodné a jiné nevhodné.
Hlavně je neposuzovat fanaticky, ale s rozumem. Ten fanatizmus je
špatným rádcem ve všem a energetiku nevyjímaje. Dosud se OZE zaváděly chaoticky s podporou přednostního a zaručeného výkupu bez sankcí při
výpadku dodávky a za cenu dotovanou odběrateli. Pokud to měla být
cesta k její popularizaci a spokojenosti odběratelů, tak je tomu právě naopak. Tomu tleská pár fanatiků, lobbistů a těch, kterým cena ani
starost o stabilitu sítě nic neříká. Energetikům jde hlava kolem,
jak zajistit stabilitu sítě při přebytcích a výpadcích. Ty zachraňují
záložních uhláky pracující v pohotovostním režimu. I ty brzo skončí,
a s jejich plynofikací narostou náklady na pokrytí výkyvů v síti. Už
jsem tu psal, že bych zrušil nějaké přednostní výkupy za netržní ceny
a navíc bych požadoval stabilní dodávky. Tak by se starost o stabilitu dodávek přenesla na producenty a ti by se museli sami postarat o ty
záložní zdroje. Možná by se pak o OZE začalo uvažovat jinak i mezi
jejich zastánci. Tak slízávají pouze smetanu a starosti a doplácení
na nestabilitu dodávek z jejich zdrojů přesunuli na jiné. To zavání
nekalou soutěží na trhu s energií a byl bych pro narovnání tohoto
stavu. Hrát si na něco konkurenceschopného a starosti a náklady
přenechat jiným, je křivárna a pouhý alibismus.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 07:29 Reaguje na Břetislav Machaček
"Druhá hlavní výtka Komory OZE se týkala přehnané snahy zvýšit výrobu tepla z biomasy ve velkých elektrárnách a teplárnách, přičemž naše analýzy ukazují lepší možnosti máme v tepelných čerpadlech nebo solárních kolektorech. V opačném případě hrozí neudržitelné získávání biomasy z lesa".
Tady je jasně vidět ten hlavní trend vývoje naší energetiky. To není žádný fanatismus zastánců OZE a podobné nesmysly.
Proč se má využívat maximálně biomasa, biopaliva první generace (řepka, kukuřice), když je to evidentní nesmysl??
Ten princip se jmenuje korupce.
Veškerý byznys s biopalivy i s bioplynem je soukromý pašalík soudruha nejvyššího. Navíc řepka i kukuřice do bioplnek se deleko více chemizují, než potravinářské a celý byznys agrochemikálií je taky jeho byznys.
Naprosto neskutečný, kam jsme se to dostali??
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 07:31 Reaguje na Břetislav Machaček
Stabilita sítě je záležitost počítačů a země, které mají z OZE už dnes řádově polovinu energie s tím žádné problémy nemají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

17.10.2020 10:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Stabilita sítě je dána dostatkem zdrojů v zálohách. Sebechytřejší síť bez zdrojů nebude fungovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 10:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Proč asi budují normální země paroplynové špičkové elektrárny? Někde jen předělávají uhláky na paroplyn.
Právě kvůli zálohám.
Proč se tak masivně investuje do vodíku? Ze stejných důvodů.
Proč dost zemí už kompletně zrušilo, (nebo se chystá zrušit) uhlí?
Protože už mají velký výkon v OZE a dostatečný výkon v zálohách.
Je to tak složité pochopit?
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

17.10.2020 19:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pro pana Šimůnka jistě ano..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 20:32 Reaguje na Karel Pavelka
Obávám se že ANO.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.10.2020 08:16 Reaguje na Pavel Hanzl
jenom poznámka - to že se do něčeho investuje vůbec neznamená že to bude fungovat.

V lidské historii mnohem víc investicí selhalo a neměli návratnost než kolik investování bylo úspěšné.
Zejména pokud se jedná o technologii.

Pracovat s vodíkem je stejně mizerné jako před 100 lety. Prakticky žádná technologie kterou jsme vyvinuli na tom nic nezměnila.

Dokonce v rámci bezpečnosti jsme i plyn přestali těmi 40 procenty vodíku ředit... moc poškozoval zásobníky a nádoby.

Jenom aby jste taky počítal s tím že veškeré investice do vodíkové infrastruktury se můžou ukázat jako nefunkční a zbytečné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 11:34 Reaguje na Vaclav Sobr
Dnes je situace přece jen dost odlišná, než před 150 lety. Tehdy geniální vědec něco vymyslel a až při realizaci se zjistilo, že je to nesmysl, protože třeba jen něco přehlédl.
Dnes na tom pracují celé týmy, vše se ověřuje a existují série plně funkčních prototypů. Snad už fungují i komerční vyvíječe vodíku, navíc je vše jištěno rozkladem zemního plynu, kdy se využije vodík a uhlík se zachytí.
Samozřejmě může přiletět černá labuť a bude vše jinak, tj. někdo vymyslí geniální akumulátor, který vše ostatní převálcuje. Ale ta pravděpodobnost je téměř rovná nule.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.10.2020 12:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Je vidět že se nepohybujete ve výzkumu.

Množství prototypů hypoteticky fungujících produkujeme výrazně víc. A valná většina se ukáže jako nepoužitelná mimo laboratoř.

Třeba viděl jsme úžasnou baterii s asi 10násobnou kapacitou oproti běžné lionce.

problém byl ale v tom že při zahřátí o 0.1K se tak deformovala že jí vnitřní zkrat zničil.

že na něčem pracuje tým není vůbec zárukou že to bude lepší než že to dělá jedinec.

Intel má třeba řádově víc lidí kteří se už několik let snaží donutit CORE I architekturu aby běžěla na 10nm... a dokázali to jenom za předpokladu že to je slabý čip do kterého nejde moc energie... čili křáp pro laptop.

AMD za řádově méně peněz, s řádově méně lidmi mají výsledek úspěšný.

Plně funkční prototyp opět neznamená že se to kdy vyplatí jako sériová výroba. (takových případů máme v lidské historii taky mraky)

Ostatně to je mimochodem už asi posledních 15 let bateriového vývoje - co týden čtu o nějakém novém skvělém startupu co má novou baterii a prototyp... pak to koupí nějaká velká firma, zjistí že jako prototyp v laboratoři to sice funguje ale udělat s tím masově díru do světa nejde...

Ale to už se oficiálně neoklašuje protože to by mělo neblahý vliv na cenu akcií co takto neužitečný startup zkoupili...

ti si mezitím založí nový startup -a prodají to někomu jinému kdo neví že už minule to selhalo.

Tak vypadá současný aplikovaný výzkum... 15 let je nám s bateriemi slibovaná revoluce, žádná se nekonala.

s vodíkem je nám revoluce slibována už 100 let... a opět se žádná nikde nekoná. Ta technologie není ani praktická ani efektivní. Bez veřejných peněz by do ní nikdo nešel. Sama o sobě se nikdy nevyplatí
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:16 Reaguje na Vaclav Sobr
Zase jen zdůvodňování, proč to nejde.
Ale 15 let slibovaná baterie funguje velmi dobře, mám ji na kole a ujedu s ní pohodlně 80 km, po asi 300x nabití nemá žádné problémy s kapacitou.
Vodíková revoluce funguje, dřív na ni nebyl tlak, tak se jen mudrovalo. Dnes je to asi nejlepší cesta k akumulaci elktřiny. Pokud by cena téhle energie byla vyšší jen 5x, než za kolik ji nakoupíte z OZE, tak by se vyplácela bohatě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.10.2020 18:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, a ty paroplyny většinu šasu jedou na prázdno jako horká záloha za OZE a produkují CO2, který se v důsledku machinací s jeho vykazováním nepočítá do bilance OZE.
Výroba vodíku je šíleně neefektivní (v porovnání např. s přečerpávacími elektrárnami), je to vysoce rizikový plyn, silně výbušný a procházející kde čím, včetně kompaktních kovů.
Mám-li dostatek patroplynových zdrojů, tak jsou OZE v podstatě jen zbytečný přívěšek energetiky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.10.2020 18:47 Reaguje na Jan Šimůnek
grr většinu času
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

17.10.2020 10:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl vy jste jeden z těch mnou jmenovaných typů
zastánců OZE. Nechci vás urazit a tak si vyberte to
čím si myslíte, že jste. Jinak biopaliva tu prosazoval
nějaký pan Bursíka a jeho přítelkyně "biomasa" v době,
kdy nynější premiér podnikal a o politice možná pouze
uvažoval. Vy bohužel vidíte pouze červený hadr a už ne
toho toreadora držícího ten červený hadr. Podmínky pro
mnou vyjmenovaná negativa nastavili jiní a vyplývají ze
zelené politiky EU. Tam je ten zakopaný pes a vy stále
hledáte viníka jinde. Nebýt nesmyslných závazků ,které
půlka zemí EU nebude stejně schopna splnit, tak lze od
těchto nesmyslů jako bioplynky ustoupit. Tak to nelze
a nevidím velký rozdíl mezi spalováním kůrovcového dříví
u nás a dříví dováženého přes oceán a spalovaného v zemích,
které neustále uvádíte jako příklad zemí plnících tyto
závazky o obnovitelných zdrojích energie. Na přechodnou
dobu v tom spalování problém nevidím a je to nouzové
řešení jak využít kalamitní dříví. Ten váš šéf je jako
ta korouhvička, protože před léty propagoval štěpku pro
celou republiku a tak se drancovalo i klestí, které mělo
v lese zůstat. Dnes mluví opačně a chtěl by dříví nechat
v lese shnít. Trochu by si měl ujasnit co vlastně chce
a aby to nebyla pouze kritika vlády a uhelné komise.
No a vy se taky zamyslete, co tu pořád píšete, ať sám
nemusíte v budoucnu negovat svá předchozí stanoviska.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 13:51 Reaguje na Břetislav Machaček
Názory na ekologii se přece stále vyvíjí a v době, kdy se už vědělo (třeba ne tak jasně, jako dnes), že klimatická tragédie je vyvolaná především antropogenním uhlíkem, nebyly OZE (především fve) na dost výkonové úrovni.
Proto se experimentovalo s biopalivy a biometanem, což se z určité části stalo užeitečným (skládkový plyn, biopaliva 2. generace), ale řepka a jiné energetické plodiny se neosvědčily.
Mezitím se staly velmi výkonnými a levnými fve panely a byla zvládnuta technologie offshore VE, takže vývoj jde tímto směrem.
Samozřejmě biometan není možno zavrhnout, protože bude součástí vodíkového syntetického paliva, ale řepka už může zmizet úplně.
Jenže u nás vývoj jde úplně jinak, pomocí gigantické korupce jsme si zakonzervovali nesmyslnou řepku a byznys věrchušky nás už dál nepustí.
Odpovědět
MG

Milan G

17.10.2020 17:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale mají ty problémy jenže vy je nechcete vidět. To samé ten Chalupa, ten radši na téma stabilita sítě nemluví. Buďto to to neví anebo tomu nerozumí, obojí je špatně.

A co je stabilní spolehlivá síť? Spolehlivá síť je taková, která netrpí výpadky a dodává energii zákazníkovi dle jeho požadavků. Řiditelná je taková, kdy lze parametry sítě (U,I,f,theta) držet v požadovaných mezích. Spolehlivé zdroje jsou takové, které lze provozovat dle potřeby a sami od sebe nezmění svůj stav. Případně odstávky a najetí lze plánovat dlouhodobě dopředu. Řiditelné zdroje jsou takové, u kterých je možné dle potřeby měnit výkonové i jiné parametry tak aby dokázaly síť udržet na požadované kvalitě. A to stávající OZE vyjma některých vodních elektráren nejsou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 19:06 Reaguje na Milan G
Vše se vyvíjí a mění dost vysokou rychlostí a poučky z minulého století jsou už k ničemu.
Energetika postavená na OZE je úplně a zgruntu jiná, především diverzifikovaná, má úplně jinou strukturu na straně výroby i spotřeby. Ropáci z toho mají hrůzu, ale moderní společnost to zvládá.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 19:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Diverzifikovaná? Opět vedle jak ta jedle...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 20:48 Reaguje na Jaroslav Studnička
Do moderní sítě vstupují tisíce, nebo taky statisíce malých zdrojů s domácími fve nebo větřáků, vstupují tam rozsáhlé větrné nebo fve parky. Ty dávají obrovské výkony, ale jsou do určité míry nestabilní.
Spotřeba je taky jiná, je v ní daleko více "měkkých" odběrů. Celé je to řízeno cenou, měkké odběry jsou hlavně do akumulací, které kupují jen při nízké ceně (když fouká a svítí), při nízké produkci jde cena nahoru a tyhle spotřebiče naopak elektřinu dodávají. To dává síti potřenou stabilitu a je to celé bezpečnější. Výpadek jednoho velkéo uhláku nebo odstávka JE je daleko horší zásek.
Dnes snad nikdo to nemá úplně hotové (možná Norsko?) a běžně se používají špičkové, především paroplynové zdroje. Ty by měly přejít plynule na vodík.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 21:46 Reaguje na Pavel Hanzl
No, tu regulaci sítě provádí ovšem právě stávající uhelné elektrárny, případně přečerpávací elektrárny a plynové elektrárny.
FVE a VtE do regulace v žádném případě nevstupují. Je to dáno také tím, že mají zajištěný přednostní odběr.
Německo v současné době má v onshore VtE již poměrně problém se stavbou nových elektráren a zaměřuje se na offshore. S tím ovšem se stává výrobě zásadně centralizovaná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 21:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pokud má ekonomika "pouze" 50% elektřiny z OZE )což já považiji za úžasný výkon), tak samozřejmě musí makat i uhláky a paroplyny. Otázkou je, až dojde i na ně. EU spolíhá především na vodík, samozřejmě i další systémy akumulace jsou vítány.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 22:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Opakuji ještě jednou.
Uhelné elektrárny regulují soustavu. FVE a VtE se na regulaci soustavy nepodílí.
Aktuálně např. do Německa posíláme 11% naší výroby, celkově aktuálně exportujeme 27% naší výroby.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 22:40 Reaguje na Jaroslav Studnička
Píšu snad něco jiného? Četl jste to vůbec?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.10.2020 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Já se obávám, že nechápete souvislosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 22:44 Reaguje na Jaroslav Studnička
Za rok 19 jsme vyrobili v uhlácích asi o 20% méně elektřiny, než dřív.
Jak je to možné?
Kupovali jsme zalevno přetoky OZE z Německa.
Jsou výrazně levnější, než naše energie z uhláků.
Doufám, že si to nepřečte pan Šimůnek, musel by zase vyplodit půlstránkový blábol, že je to naopak.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.10.2020 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Šimůnek nic nemusí psát, protože opět nemáte pravdu.

Porovnání roku 2019 / 2018:
Celková výroba elektřiny brutto v roce 2019 dosáhla téměř hodnoty 87,0 TWh, což představuje meziroční
pokles o 1 TWh (- 1,1 %) proti roku 2018. Nejvíce elektřiny bylo vyrobeno v lednu: 8,6 TWh, což bylo způsobeno
mimo jiné vyšší spotřebou v souvislosti s chladnějším počasím. Největší meziroční relativní změnu výroby
elektřiny brutto zaznamenaly paroplynové elektrárny, které vyrobily meziročně o 1,8 TWh více (+ 49,5 %).
Výroba elektřiny brutto naopak nejvíce klesla v parních elektrárnách o 3,7 TWh (- 8,2 %) a jejich instalovaný
výkon poklesl na hodnotu 10,7 GW, což je pokles o 0,3 GW (- 3,1 %). Výroba elektřiny brutto z hnědého uhlí
poklesla o 2,6 TWh (- 6,8 %), výroba z černého uhlí meziročně klesla o 0,9 TWh (- 26,8 %). Výroba elektřiny ze
zemního plynu vzrostla oproti roku 2018 o 2,0 TWh (+ 58,1 %). Výroba elektřiny ve vodních elektrárnách
vzrostla meziročně o 0,4 TWh (+23,4 %).
Import el. energie klesl o 0,5 TWh.

Porovnání rok 2018 / 2017:
Celková výroba elektřiny brutto v roce 2018 překročila hodnotu 88,0 TWh, což představuje meziroční nárůst o téměř 1 TWh (+ 1,1 %)
proti roku 2017. Nejvíce elektřiny bylo vyrobeno v březnu: 8 448 GWh, což bylo způsobeno mimo jiné vyšší spotřebou v souvislosti
s chladnějším počasím. Největší meziroční změnu výroby elektřiny brutto u palivových elektráren zaznamenaly jaderné elektrárny,
které vyrobily meziročně o 1,6 TWh více (+ 5,6 %). Výroba elektřiny brutto naopak klesla v parních elektrárnách o 361 GWh (- 0,8 %),
paroplynových elektrárnách o 32 GWh (- 0,8 %) a plynových a spalovacích elektrárnách o 29 GWh (- 0,8 %). Výroba elektřiny
z hnědého uhlí vzrostla o 756 GWh (+ 2,0 %), výroba z černého uhlí meziročně klesla o 999 GWh (- 22,4 %). Výroba elektřiny ze
zemního plynu vzrostla oproti roku 2017 o 100 GWh (+ 2,9 %). Výroba elektřiny přečerpávacích vodních elektráren klesla meziročně
o 120 GWh (-10,2 %).
Import klesl o 3,5 TWh.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je problém dnešní přeinformované doby.
Já četl, že jsme v roce 19 snížili výkon uhláků o 20%, vy mi dokazujete, že to není pravda.
Já tu informaci nemám uloženou a skutečně ji už hledat nebudu. Ale věřím vám, i když zroj taky neuvádíte. Důežité je, že skutečně šla výroba dolů, i když daleko méně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.10.2020 21:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Data jsou z ročních zpráv o provozu ES ČR, kterou každý rok zpracovává ERÚ. Tedy nic průkaznějšího není.
Z dat vyplývá zejména to, že z Německa není žádné navýšení exportu k nám kvůli rozvoji OZE.
Jinak ten nepatrný útlum výroby z uhlí je nahrazen výrobou z plynu. Což je logické při ceně plynu a ceně emisních povolenek.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty přetoky OZE z Německa jsou výrazně levnější jen díky tomu, že německý spotřebitel/daňový poplatník cenu elektřiny z těchto zdrojů brutálně dotuje. V příštím roce se tato dotace vyšplhá na 96,5 € za spotřebovanou MWh. Dohromady to dělá jen pro příští rok dotaci famózních 34 miliard Eur!
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-zastropovalo-prispevek-podporu-oze-kvuli-deficitu-uctu-by-jinak-prudce-vzrostl/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:21 Reaguje na Emil Novák
Přetoky nejsou levné proto, že by to Němčour dotoval, ale proto, že je v přenosové síti elektřiny nadbytek. A s rozvojem OZE toho bude přibývat, kompenzuje se to vypínáním uhláků.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 19:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Přebytek v síti je právě proto, že to "Němčour" dotuje. Nebo si vážně myslíte, že by v opačném případě výrobci elektřiny z OZE platili za to, že mohou dodávat elektřinu do sítě?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:50 Reaguje na Emil Novák
Pokud máte fve park za giga peníze (i když část je z dotací), tak prostě dodáváte do sítě pořád, protože to práce žádná není a palivo je taky zadarmo.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.10.2020 08:20 Reaguje na Pavel Hanzl
a teď jenom otázka co když ten vodík prostě nebude fungovat? Jaký je plán B?

protože reálně vodík úplně stejně nefungoval před cca 100 lety. a i při dalším pokusu před 50 lety.

bohužel valná většina lidí si nestuduje historická selhání a má tendenci opakovat stále stejné chyby protože si myslí že to umí líp.

co se mne týká na školách by se nemělo učit to co se lidem povedlo, ale zejména to co se lidem nepovedlo, v čem lidská snaha v minulosti selhala a co nefungovalo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:56 Reaguje na Vaclav Sobr
Akulátorů se vymýšlí celá řada, všelijaké soli atd. atd. a vodík vychází asi jako nejlepší. Mohl by být méně výhodný.
Funkčnost je přece dávno ověřená, technologové přece nejsou koblihy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.10.2020 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Už vám tu připomenuli, že vodíková technologie už dvakrát v historii krachla. Přitom se prakticky nic nezměnilo (hlavně ne vlastnosti vodíku), takže je zaděláno na krach číslo 3.
Odpovědět
MG

Milan G

17.10.2020 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
To co jsem napsal není poučka, ale fakt se kterým nic neuděláte i když budete dál blábolit ty vaše nesmysly. OZE je nestabilní a pokud by skončily všechny dotace, končí i OZE. Důkazem toho je jak tady Chalupa kvičí, že by neměli dostat dotace. No to by bylo...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.10.2020 20:53 Reaguje na Milan G
Dotace do OZE jsou hudbou minulosti, dnes Němci chtějí větřáky zdaňovat a fve se staví bez eura dotací už běžně.
"Podle renomované ročenky „World Nuclear Industry Status Report“ dosahují náklady na výrobu jedné megawatthodiny u solárních elektráren 36 až 47 dolarů, u větrných parků na pevnině 29 až 56 dolarů, zatímco v jaderných blocích 112 až 189 dolarů. Podstatný je také vývoj nákladů v čase. Ceny sluneční energie poklesly za posledních deset let o 88 procent, u větrné o 69, u jádra naopak o 23 procent vzrostly".
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/danieln-vondrous-kanal-reaktor.vanocni-prani-andreje-babise-ktera-mu-splnit-nechcete
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/bosch-si-nemecku-zajistil-pomoci-ppa-dohod-100-gwh-rok-ze-solarnich-elektraren-bez-podpory/
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

17.10.2020 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Toto si přečtěte...https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecko-zastropovalo-prispevek-podporu-oze-kvuli-deficitu-uctu-by-jinak-prudce-vzrostl/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 17:07 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nikde tam není napsáno, kolik se dotuje jádro a uhlí, případně ropa a paroplyn. Navíc je z toho nějak nejasné, proč při menší spotřebě a prudkém snížení cen se musí tak brutálně dotovat.
To je proto, že vysoutěžené ceny jsou vyšší, než za kolik se energie prodává, potom dost nechápu, proč by se měla vzrůst cena pro malospotřebitele.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 18:23 Reaguje na Pavel Hanzl
V Německu měli naopak svého času speciální jadernou daň, kterou odváděly jaderné elektrárny za každou vyrobenou MWh. A nejen tam. V některých zemích je taková daň dodnes.
Odpovědět
MG

Milan G

18.10.2020 20:45 Reaguje na Emil Novák
Ta daň je i tady u nás. Peníze jdou na speciální účet a měly by být použity na budování úložiště jaderného odpadu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 20:59 Reaguje na Milan G
Obávám se, že ten "speciální účet" ale dopadl úplně stejně, jak všechny podobné. Navíc těch asi tisíc procent inflace ............
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.10.2020 21:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Uveďte zdroj nebo mlčte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 22:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako obvykle vaříte z vody, jaderný účet spravuje ministerstvo financí a prostředky se tam neválí, ale ministerstvo je investuje, takže se ty peníze zhodnocují i proti inflaci.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 22:02 Reaguje na Milan G
To není daň ale poplatek za ukládání radioaktivních odpadů. Ten mají Němci také, ale kromě něj měli ještě jadernou daň, kterou platili provozovatelé výměnou za prodloužení životnosti a povolení k provozu existujících jaderných bloků.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 09:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Krásná ukázka toho, jak žijete úplně mimo realitu. Ta hudba minulosti bude jen příští rok stát Němce 34 miliard Eur pouze na dotace přes účet EEG. A to není zdaleka jediná dotace, kterou tyto zdroje dostávají.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

18.10.2020 10:30 Reaguje na Emil Novák
Pana Hanzla nepřesvědčíte žádnými
argumenty. On je jako dítě, které
si nenechá vzít svoji hračku bez
pláče a křiku. Dítě má ale naději,
že z toho vyroste. Zastavit dotace
a nebude třeba předkládat další
argumenty. S dotací bude výhodné
vyrábět i elektřinu pomocí liščí
oháňky a ebonitové tyče. NO A VO
TOM TO JE !!!
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 11:04 Reaguje na Břetislav Machaček
To máte pravdu, ale cíl není přesvědčit pana Hanzla. Cíl je předložit fakta čtenářům, kteří ještě nemají nasazeny zelené brýle jako pan Hanzl.
Mimochodem pokud jde o tu "renomovanou" ročenku World Nuclear Industry Status Report, stačí se podívat, kdo ji sponzoruje. Jsou to ekologické protijaderné organizace, jako např. Heinrich-Böll-Stiftung, která je napojena na německou stranu zelených.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:38 Reaguje na Emil Novák
Ropáci stále argumentují s tím, kdo koho sponzoruje. Automaticky počítají s maximální korupcí, s tím, že i vědecká pracoviště normálně lžou. Jenže to je normální pouze v Rusku, nikde na světě ne. Pokud někdo uvádí knkrétní čísla a fakta, uvádí i zdroj dat a nemůže si dovolit lhát. Pokud není ropák, ti lžou zcela normálně a furt.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 18:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemůže si dovolit lhát? Tak mi ukažte jedinou jadernou elektrárnu na světě, která vyrábí nebo se chystá vyrábět elektřinu za 189 dolarů za MWh. Žádná taková není, takže je to evidentní lež.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 21:04 Reaguje na Emil Novák
Stačí se přece podívat do toho odkazu nebo na web té organizace. Budou tam zdroje informací.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 22:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím kde jste tyto inforamce vzal, ale v The World Nuclear Industry Status Report 2020 žádné takové částky nejsou.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 23:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Mimochodem vámi odkazovaná publikace např. na straně 104 uvádí cenu elektřiny ze spouštěné elektrárny Barakah na úrovni 72 dolarů za MWh, což je úplně mimo váš interval 112 až 189 dolarů, takže další důkaz že kecáte buď vy nebo WNISR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Ono je to složitější. V Německu se překopává celý energetický systém a to stojí gigantické peníze. A ty dotace jsou na to, ne na nějakou nablblou fve.
Je ale dost hrůzná představa, že my děláme kulový a spolíháme na to, že to asi zase někdo udělá za nás, protože nás to čeká taky. Pokud to neuděláme, celá energetika půjde do dža a budeme totálně závislí na dovozech. Což taky jde, blbí jsme na to dost.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 18:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy evidentně vůbec netušíte o čem je řeč. EEG konto není na žádné překopávání energetického systému, ale jen a jen na platby provozovatelům OZE kterým se kompenzuje rozdíl mezi smluvní a tržní cenou produkované elektřiny. Je to stejný princip jako máme u nás díky solárnímu tunelu, my ji ale máme zastropovanou na 495 Kč/MWh. Němci akutálně v přepočtu na 1 774 Kč/MWh.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 21:12 Reaguje na Emil Novák
Je to přece celkem jasný. V energetické aukci si někdo vyjedná cenu, za kterou prodává. Když je tržní cena nižší, stát mu to doplatí, pokud prodává dráž, platí státu.
A ty ceny se motají kolem 40 - 60 eur za 1MWh.
Takže logicky, když je cena minimální stát platí. Ale my jsme platili 13 tisíc za 1MWh, to jsme fakt někde jinde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 16:45 Reaguje na Emil Novák
https://oenergetice.cz/vetrne-elektrarny/nemecko-provozovatele-vetrnych-elektraren-mori-by-mohli-namisto-cerpani-podpory-statu-platit

https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/bosch-si-nemecku-zajistil-pomoci-ppa-dohod-100-gwh-rok-ze-solarnich-elektraren-bez-podpory/

Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 18:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Díky za pobavení, k prvnímu odkazu bych podotkl, že s tím placením by musela v první řadě souhlasit i provozovatelé, kteří kupodivu nesouhlasí, ke druhému odkazu asi tolik, že 100 GWh za rok je 0,04% elektřiny z OZE v Německu...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.10.2020 21:16 Reaguje na Emil Novák
Nejde o tom co si kdo o čem myslí. Píšu o trendu, že se OZE už dostávají na rentabilitu takovou, že nepotřebijí dotace. Kdežto naše uhlí a jádro je budou potřebovat čím dál více. My jsme prostě země naopak.
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 21:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy nepíšete o žádném trendu, vy jste doslova napsal, že "Dotace do OZE jsou hudbou minulosti, dnes Němci chtějí větřáky zdaňovat a fve se staví bez eura dotací už běžně."
Ve skutečnosti se zatím žádné větrné elektrárny bez dotací nepostavily, větrné elektrárny na souši se "soutěží" za 62 €/MWh, což je nejvyšší možná cena a každá nabídka "vyhrává. Větrné elektrárny na moři se momentálně nesoutěží vůbec, protože není jak výkon vyvést do místa spotřeby. U fotovoltaiky přibývají ročně 4 000 MW a vy tu píšete o 100 MW bez dotací jako že je to "běžně".
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.10.2020 21:49 Reaguje na Emil Novák
Pane Nováku, zajímalo by mě, přispíváte i na oenergetice.cz?
Odpovědět
EN

Emil Novák

18.10.2020 22:08 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pane Studničko, přispívám :-)
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

18.10.2020 22:16 Reaguje na Emil Novák
Děkuji za informaci:-) Je dobré vědět, že se jedná o jednu osobu.
Odpovědět
MG

Milan G

18.10.2020 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Dotace přece nejsou hudbou minulosti, co to žvaníte člověče? Četl jste ten pamflet od Chalupy pozorně? Asi ne, protože je jenom o dotacích.
Odpovědět

Jan Šimůnek

18.10.2020 18:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Argumentujete naprosto stejně jako komunističtí politrukové.
Odpovědět
Jaroslav Čížek

Jaroslav Čížek

19.10.2020 00:02
Mr. Hanzl, malý úkol z počtů. Kolik vodíku bychom dokázali vyrobit z veškeré dnešní produkce JE a kolik % spotřeby nafty v dopravě bychom jím nahradili? Jak by to vypadalo v Německu v roce cca 2040, kdyby na vodík přeměnili veškerou elektřinu, kterou mají v té době v plánu vyrobit z OZE? Kolik hodin spotřeby elekřiny v ČR by byla schopna zajistit hypotetická PVE Vrané - Orlík, jejíž kapacita by odpovídala cca 100 násobku dešních PVE? Kolik VtE Vestas V90 bychom museli vystavět, aby to odpovídalo OZE navrhovaným 7 GW instalovanému výkonu? Kolik km2 našeho území by připadlo na jednu instalaci? Kolik oceli a betonu by se na to spotřebovalo a kolika ekvivalentům JETE by to odpovídalo? Kolik stejných baterií, jako je ta naše největší v Plané nad Lužnicí, bychom museli postavit, aby pokryla jednodenní spotřebu ČR? Kolik by nás tato legrace stála? Kolik hodin spotřeby EU by poskytla obdobná bateriová úložiště, kdyby se za ně utratil celý předpokládaný rozpočet na Green Deal ve výši 1 bilion Euro? A kontrolní otázka nakonec. Zcela zrčitě už jste zaslech něco o tzv. Velkém skoku vpřed. Víte, na jaké filozofii byl postaven? Komunitní soběstačnost. A výsledk? Hladomor a 30 mil. mrtvých Číňanů. Nepřipomíná Vám to něco z toho, co tady trousíte za rozumy? A když už jsme u toho, tak ještě jedna kontrolní. Jak to bude vypadat z celkovou účinností, když bude vytábět elektřinu se stejnou účinností jeden zdroj o výkonu 1 GW a 1000 zdrojů o výkonu 1 MW? Příjemnou zábavu, mudrci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.10.2020 08:40 Reaguje na Jaroslav Čížek
To je trojčlenka. To je pro průměrného ekologa moc intelektuálně náročná úloha.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist