https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomasn-drapela-mestske-spolecnosti-nerespektuji-klimaticky-plan-hlavniho-mesta-prahy-ani-strategicke-dokumenty-statu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Drápela: Městské společnosti nerespektují Klimatický plán Hlavního města Prahy ani strategické dokumenty státu

3.7.2021
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Pražská plynárenská, a.s., společnost vlastněná Hlavním městem Prahou, její dceřiná společnost Prométheus, energetické služby, a.s. a Pražská energetika, a.s., v níž má Hl. město Praha významný majetkový podíl, se sílící intenzitou nabízejí vlastníkům domů a bytů v hlavním městě budování lokálních kotelen (často v rozporu se zákonnými předpisy) s tím, že tato investice a s ní spojené odpojení od centrální soustavy zásobování teplem přinese koncovým odběratelům tepla cenově výhodnější dodávky této komodity. Není to pravda.
 

Lokální kotelny mají daňové zvýhodnění a nejsou – na rozdíl od centrálních zdrojů – zatíženy vysokými poplatky za emise CO2. Tato nekalá výhoda však skončí nejpozději v roce 2025 a poté dojde logicky k významnému navýšení ceny tepla pro odběratele závislé na lokálních kotelnách.

Městem vlastněné společnosti tak činí přesto, že zastupitelstvo hl. m. Praha schválilo Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 požadující snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010. Budováním decentrálních zdrojů v rámci města tohoto cíle nelze objektivně dosáhnout. Stejně tak bez existence a rozvoje centrálního vytápění nelze realizovat jiné prioritní projekty v rámci Klimatického plánu, jako jsou využití tepla z rozšiřované spalovny Malešice nebo využití nízkopotenciálního odpadního tepla z Ústřední čističky odpadních vod.

Masivní budování lokálních kotelen by navýšilo emise zejména NOx v rámci města a tím prudce zhoršilo kvalitu ovzduší v Praze. V případě rozpadu centrální teplárenské soustavy by musely v Praze být postaveny desítky tisíc kotelen s komíny, které vypouští zplodiny přímo mezi obytnými domy. Klimatických cílů je možné dosáhnout právě jen při udržení systému dálkového vytápění a dekarbonizací těchto velkých zdrojů. Tento obecný princip neplatí jen pro Prahu, ale pro všechny městské aglomerace, ve kterých jsou v České republice rozsáhlé soustavy centrálního zásobování teplem.

Členové Teplárenského sdružení ČR deklarují připravenost investovat do rychlého vybudování nízko a bezemisních zdrojů tepla v souladu se strategickými dokumenty státu a klimatickými závazky ČR. Podporu tomuto trendu jednoznačně vyjádřil i vicepremiér Karel Havlíček, který opakovaně dává transformaci teplárenství tu nejvyšší prioritu v energetice s cílem zajistit teplo a teplou vodu pro domácnosti za ekologicky šetrných a cenově dostupných podmínek.


reklama

 
foto - Drápela Tomáš
Tomáš Drápela
Autor je předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (140)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

4.7.2021 08:29
no nevím, je to zajímavé téma, protože v našem městě Jablonci je už pět let právě uvedená v život decentralizace topné soustavy právě v uvedených kotelnách, tedy jsou rovnoměrně rozmístěny po celém městě. Takže asi se to reálně dá souměřit. Obecně se dá říci, že se může jednoho dne použít rozvod plynu pro rozvod vodíku. Dokonce existují návrhy dopravovat vodík společně s plynem a časem by se mohl stát dominantní. Tímto způsobem by šlo dopravovat vodík na větší vzdálenosti úplně stejně. Blbý je, že s výrobou a dopravou vodíku se v ČR v podstatě nikdo nezaobírá, což je docela zásadní problém. Existují nějaké plničky na pumpách, jejich pořizovací cena je docela vysoká, stejně tak vozidel, ale budeme se muset nějakým způsobem rozhodnout. Pokud se nevyřeší přeprava vodík používat ve větším množství moc nejde. To by si měli uvědomit firmy a plynárny a začít nad tím aktivně uvažovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.7.2021 10:07 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Vodík má význam pouze jako zelený a to znamená mohutný rozvoj u nás především FVE.
Což se přes solární tunel nekoná. ČEZ sice slibuje gigantické investice a stavbu 6 GWp solární elektráren, ale působí to jen jako výstřel do tmy.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.7.2021 10:34 Reaguje na Pavel Hanzl
ono je jedno, jestli to je výstřel nebo ne...plyn není zařazený jako ekologicky čisté palivo, tedy jeho existence je omezená. Buď si to firmy a zodpovědní lidé uvědomí nebo spláčou. Vaše problémy jsou vaše problémy, to zelený šílenství nezajímá. Já to nevymýšlím, to se zeptejte zelenějších, jak si to myslí...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.7.2021 12:21 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pochopil jste můj příspěvek? Možná jsem se špatně vyjádřil.
Plynové technologie se v Evropě rozvíjí především proto, aby se mohlo časem přejít ze zemního plynu (fosilní palivo) na zelený vodík (čisté palivo), kterého je stále nedostatek a jeho výroba je stále příliš drahá.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.7.2021 12:56 Reaguje na Pavel Hanzl
:-)))), no to jste vtipálek
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 16:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/nizozemsko-schvalilo-prestavbu-casti-stavajicich-plynovodu-vodikove-naklady-dosahnou-15-mld-eur
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 21:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Plynové technologie se vyvíjí zejména proto, aby nahradili uhelné zdroje.
Nebo myslíte, že NS II je budovaný proto, aby se v něm v budoucnu přepravoval vodík z Ruska?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 21:43 Reaguje na Jaroslav Studnička
Zemní plyn je přechodové médium a než přejde celá Evropa na vodík, bude celý Nordstream odepsaný.
Teď má urychlit vypnutí uhlí.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.7.2021 08:55
bez vize vodíku jako hlavního energetického paliva, plynárenství nemá budoucnost a je to ztráta času a peněz.
Odpovědět
EN

Emil Novák

4.7.2021 20:01 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Vodík se plánuje využívat k nejrůznějším účelům, ale jako hlavní energetické palivo se absolutně nehodí. Kvůli tragické účinnosti takového způsobu je naprostý ekonomický nesmysl draze vodík vyrobit a pak ho pálit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 10:40 Reaguje na Emil Novák
Omyl. Vodík má výhřevnost skoro trojnásobnou než benzín nebo nafta, problém je skladování. Pokud se technicky dotáhne a začne masivní výroba syntetického paliva (vodík vázaný na biouhlík) případně zajímavá vodíkové pasta, tak může plně nahradit ropné produkty.
A zelený vodík vyráběný elektrolýzou z OZE je zvládnutý dávno, v současnosti se už budují velmi masivní výrobní kapacity.
Tohle by mohla být parketa taky pro nás, kdyby.....

https://oenergetice.cz/evropska-unie/evropska-komise-oficialne-sazi-vodik-prijala-dlouho-ocekavane-strategie/

https://oenergetice.cz/plyn/experti-vodik-ma-v-cesku-potencial-v-energetice-nebo-doprave/
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 13:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste omyl. Ani v jednom z těch vašich odkazů se o využití jako energetické palivo nic nepíše. U paliva je podstatná výhřevnost na jednotku objemu a ne na jednotku hmotnosti, protože při skladování nehraje roli hmotnost ale právě objem. Při stejném objemu je pak výhřevnost benzínu nebo nafty zhruba desetkrát vyšší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 16:54 Reaguje na Emil Novák
Objem je otázka tlaku.
Syntetické palivo se dá zkapalnit jako LPG nebo CNG.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 17:11 Reaguje na Pavel Hanzl
I zkapalněný má pořád cca 4× nižší výhřevnost na jednotku objemu (8,46 MJ/l) než benzín (31,15 MJ/l).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 17:36 Reaguje na Emil Novák
No a co?
Kolik sle benzín vypustí do ovzduší CO2 a kolik vodík?
O tohle se přece primárně jedná.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 17:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Jedná se o to, že se z výše uvedených důvodů vodík jako "hlavní energetické palivo" absolutně nehodí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 19:10 Reaguje na Emil Novák
A které se hodí??
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Ve striktně dekarbonizované energetice kombinace tepelných čerpadel a CZT, založeného na velkých i malých jaderných reaktorech, případně v malé míře i spalování odpadů nebo biomasy - tam kde to dává smysl. Pokud nebude dekarbonizace úplně striktní, tak je možné použít i zemní plyn, u kogenerace to totiž dává celkem smysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 20:11 Reaguje na Emil Novák
Jistě, jde se všemi rozumnými a schůdnými směry, i jádro má v nové energetice své místo.
A ten plyn bude v budoucnosti vodík, určitě nějak upravený a zkapalněný.
Může se pálit i v pístových motorech, přes palivový článek to má větší účinnost.
Především se do vodíku bude asi ukládat přetoky OZE, EU to má v koncepci.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 20:31 Reaguje na Pavel Hanzl
S trochou nadsázky pálit vodík dává asi podobný smysl jako topit penězi. Stačí se podívat na scénář Fraunhoferu pro rok 2050, kde jsou největším zdrojem vytápění tepelná čerpadla, více než 50 %, druhým největším zdrojem je CZT s 37 %, vodík má směšných cca 5 %. Takže "hlavní energetické palivo" ani omylem.
https://energy-charts.info/charts/remod_sector_data/chart.htm?l=en&c=DE&legendItems=11111111111
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 21:41 Reaguje na Emil Novák
"Norská společnost NEL, zabývající se výrobou elektrolyzérů, cílí na to, aby se výroba zeleného vodíku dostala do roku 2025 na úroveň okolo 1,5 USD/kg a byla tak schopná konkurovat vodíku vyrobenému pomocí fosilních zdrojů".
https://oenergetice.cz/plyn/nel-roku-2025-chceme-stlacit-cenu-zeleneho-vodiku-k-15-usd-kg
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 22:01 Reaguje na Pavel Hanzl
A co s tím, pane kolovrátku, když se vodíkem vyrobeným pomocí fosilních zdrojů nic nevytápí, protože to taky vůbec nedává smysl?
Tímto slibem norská společnost NEL jistě nikoho nezarmoutí, a to je asi tak všechno, co se o tom slibu dá říci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 06:28 Reaguje na Emil Novák
Já to skutečně nechápu.
Celá Evropa rozvíjí OZE (hlavně VE a FVE) a vy jste proti.
Proč?
EU přijala hlavní koncepci v akumulaci elektřiny do vodíku a rozvíjí vodíkové technologie.
Vy jste proti.
Proč?
Vy vyzdvihujete spalování odpadu (přitom je to uhlík a má se recyklovat), výkon má minimální, vyzdvihujete JE, kterou postavíme nejdřív za 20 let a nic neřeší (nahradí jen půlku JE Dukovany).
Proč?
Proč musíte být proti celé EU, to si fakt maslíte, že všichni energetici Unie jsou pitomci a jen vy jste letadlo??
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 07:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Co to zase melete? Kde píšu že jsem proti rozvoji OZE, a jak to souvisí s tím, že se vodík nehodí pro vytápění?
Recyklace směsného odpadu je nesmysl a vždycky takový odpad bude vznikat, ať se vám to líbí nebo ne. Takže co s ním jiného?
Blábolíte totální nesmysly, všichni energetici EU neprosazují vaši chiméru 100 % OZE, naopak energetici většinově uznávají jako nejlepší způsob dekarbonizace mix jádra + OZE, tedy to samé co vám tu píšu já. Státy jako Bulharsko, ČR, Estonsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko s takovým mixem počítají, nebo už ho dokonce mají. Ostatní státy až na výjimky počítají s mixem OZE + fosilního plynu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 08:08 Reaguje na Emil Novák
To není možný. Pořád dokola vnucujete svoji chiméru "založeného na velkých i malých jaderných reaktorech" !!

Spalováním odpadu energetiku nezachráníte a zemním plynem uhlí nenahradíte, velké JE reaktory nepostavíte!!

Se stoprocentím OZE počítají asi jen Němci a Rakušáci, ale ve VŠECH NORMÁLNÍCH ZEMÍCH má být OZE a vodíkové akumulace hlavním zdrojem elektřiny, jádro na doplnění a stabilizace sítě. Možná SMR budou daleko úspěšnější, ale to je ve hvězdách.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Je neuvěřitelné, že existuje někdo tak neschopný chápat psaný text jako vy. Nikde jsem nepsal nic o záchraně energetiky spalováním odpadu, vyjmenoval jsem řadu způsobů, jejichž kombinací lze dosáhnout dekarbonizace teplárenství, vy z toho vytrhnete jeden a podsouváte mi, jako bych žádné jiné způsoby neuváděl. Chiméru o spalování vodíku tu vnucujete vy, ve skutečnosti s něčím takovým nikdo nepočítá, což dokazuje např. prognóza Fraunhoferova institutu, kterou jsem uváděl výše.
Vodík není žádný zdroj energie ale pouze její nosič, takže i kombinace OZE a vodíkové akumulace je pořád 100 % OZE.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 09:33 Reaguje na Emil Novák
Pan Hanzl dostal po ránu pořádný upgrade od svého programátora :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 10:50 Reaguje na Emil Novák
Prosazujete jako základ jádro, i když víte, že uhlí jím nahradit memůžeme.
To považuji za iracionální a za to vás kritizuji.
Británie s tím začala o desítky let dříve.
Vy se stále točíte jak had na margináliích, ale stále prosazujete iracionální jádro.

Jste vůbec schopen pochopit, že s dominancí uhlí budeme muset skončit do konce desetiletí a bez mohutného rozvoje OZE se staneme závislí na dovozu??
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 13:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlí jádrem samozřejmě nahradit možné je, příklady, kde se to povedlo, jsem uváděl. Není to možné udělat ze dne na den nebo z roku na rok, ale to není možné ani žádným jiným zdrojem. I když tu budeme stavět fotovoltaiku jako o závod, tak s ní nenahradíme ani jedinou uhelnou elektrárnu, protože fotovoltaika je v zimě prakticky k ničemu. A postavit potřebné množství větrných elektráren je u nás naprosto nereálné, navíc jejich stavba včetně povolovacího procesu ve stejném objemu trvá stejně dlouho jako u té jaderné elektrárny.
Jste vůbec schopen pochopit, že do konce desetiletí žádné uhlí pomocí OZE nenahradíme, takže buď ho nahradíme plynem, nebo ho nenahradíme vůbec a budeme dál pálit to uhlí, ať to stojí co to stojí?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 17:11 Reaguje na Emil Novák
Do konce desetiletí to nenahradíme tutově ničím, ale pálit nám to nedovolí.
Takže přijdeme o energetiku, tenhle svět není stavěn pro blbce.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 17:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Pálit nám to samozřejmě nikdo nezakazuje a zakazovat nemůže, jen si za to pořádně zaplatíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 10:01 Reaguje na Emil Novák
Situace je zoufalá a pokud klimatická tragédie udeří do konce desetiletí, možná převládnou skutečně militantní nálady a násilné uzavírá uhlených zdrojů.
Zcela ilegální útok bojovými drony na naše uhláky za mohutného potlesku celé Unie si skutečně dovedu představit.
Svět není stavěn pro blbce a my se mermo mocí snažíme dělat potíže všem a vždycky.
Odpovědět

Jirka Černý

4.7.2021 09:27
Příčina těchto problémů je nedostatečně rychlý nástup globálního oteplování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.7.2021 10:08 Reaguje na Jirka Černý
Počkejme si 10 let a ten nástup uvidíme velmi impozantní.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.7.2021 10:43 Reaguje na Pavel Hanzl
nemáme těch deset let, říká se tomu emisní povolenka a "vymaštěnost" Bruselské administrativy, politické reprezentace, která je tažená Franckou říší a Skandinávií
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.7.2021 12:25 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jak jinak můžete omezit špinavé uhláky, produkující CO2 i jiné jedy, než je ekonomicky znevýhodníte??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.7.2021 12:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano proto se z tržního prostředí vracíme do dob plánovaného hospodářství za potlesku takových jako jste vy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.7.2021 13:20 Reaguje na Jaroslav Studnička
Hluboký omyl, jak dycky.
Emisní povolenka je čistě tržní nástroj, sice uměle vytvořený, ale ovlivňující cenu a nic jiného.
Vždycky v každé i nejvíce tržní ekonomice se ceny určitých komodit upravují spotřební daní (alkohol, tabák, benzín). Tak čemu se čemu?? Emisní povolenka je jen malá kompenzace za škody vytvářené uhláky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

4.7.2021 20:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Většina odborníků vám potvrdí, že v energetice tržní prostředí neexistuje.

Zároveň emisní povolenka cílí pouze na určitou část segmentu. Až budou emisní povolenky platit domácnosti a malé kotelny, pak alespoň budeme moci tvrdit, že to je "spravedlivé" minimálně vůči teplárnám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 10:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
V dnešní regulované době je čistě tržní prostředí málokde. Jenže klimatická změna nás drtí a bojujeme s časem.
Určitě by se OZE a elektromobilita časem prosadila i na čistém trhu, jenže by bychom nesměli být pod tím zcela netržním tlakem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Proto budeme protlačovat technologie, které jsou minimálně diskutabilní ve vztahu k životnímu prostředí?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 16:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Nejsou diskutabilní.
Jsou jediné možné.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 20:08 Reaguje na Pavel Hanzl
A jo, to potom ano. Zkuste si zjistit jak je na tom ve skutečnosti elektromobilita, jak je na tom spalování biomasy, atd.

Přitom bezuhlíkaté technologie existují, jen nejsou piliticky "IN"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 20:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vymyslete výrobu energie, která nemá negativní externality a Nobelova cena vás nemine.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Není potřeba, stačí využít potenciál těch, které jsou k dispozici bez ideologie a politikaření...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 20:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
A to je co?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 21:32 Reaguje na Pavel Hanzl
JE
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 21:37 Reaguje na Jaroslav Studnička
Fakt? My máme z JE k dispozici 30% elektřiny a za 20 let Dukovany zavřeme.
Do té doby ovšem nebude ani ťok a pak jen půlka, pokud se vyprsíme a mastodonta postavíme.

Jaké teda myslíte ty bezuhlíkové technologi POUŽITELNÉ unás??

Navíc JE se rozhodně nedá považovat za bezemisní zdroj.

Neplatý pokus, zkuste to znovu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

5.7.2021 21:50 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Kdybychom skutečně chtěli, tak jsme za těch 20 let bez problémů schopni postavit nejen plnou náhradu Dukovan, ale i další dva bloky v Temelíně. K tomu fotovoltaiku, pár procent vody a větru a máme vzorově nízkoemisní energetiku. Že nechceme a snahu o výstavbu už více než deset let jen předstíráme je druhá věc.
2) Pokud se JE nedá považovat za bezemisní zdroj, tak se za něj nedá považovat ani žádný jiný. JE je spolu s VtE zdroj s nejnižšími měrnými emisemi, 4× nižšími než FVE např.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 06:36 Reaguje na Emil Novák
Kdyby byly v p.deli ryby, nemuseli bychom mít rybníky!!!

Proč pořád šermujete neexistujícími podmínkami, proč se upínáte na zcela nesmyslný koncept JE na který nemáme a nikdy mít nebudeme?
Proč se nezamyslíte nad tím PROČ vývoj jde úplně jiným směrem a JE se ve vyspělých zemích nerozvíjí, velké JE se stavět nebudou a počítá se jen někde se SMR??

Vyspělé země se poznají podle toho, že jsou úplně blbé??
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 07:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Další snůška nesmyslů, velké JE se stavět budou a žádný nesmyslný koncept to není. Až budou na trhu SMR, které budou výhodnější než velké JE, tak se velké JE stavět přestanou. Zatím ale nejsou a není vůbec jisté kdy budou. Připadají vám Finsko, Francie nebo Velká Británie jako málo vyspělé země?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 08:15 Reaguje na Emil Novák
Nemám detailní informace o energetice těchto zemí ale pokud vím, tak Finsko má rozestavěnou druhou JE už dost dlouho a s problémy (další neplánuje), Británie se dost vyškolila v Hinkley Point a o dalším plánu se možná teoretizuje a Francie má něco rozestavěné už 10 let a o ničem novým nevím.

O velkých JE uvažuje Rumunsko a Polsko, ktéré visí totálně na uhlí a žádnou JE nemá.
To je přece úplně jiná situace než ČR.
Já SMR fandím od začátku a jsem za to považován za blba.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, to je vidět že nemáte detailní informace o energetice těchto zemí, vy totiž nemáte detailní informace vůbec o ničem. Finsko má dvě jaderné elektrárny v provozu už 40 let, v jedné z nich má těsně před spuštěním další reaktor, kde už je zavezené palivo a spuštění je otázka několika měsíců, a připravuje výstavbu třetí JE, kde probíhají přípravné stavební práce.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 21:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Teeeeda, tak nás poučte jaké emise CO2 nebo jiné emise produkuje jaderná elektrárna?
Několikrát jsem vám uváděl čísla uhlíkové intenzity jednotlivých zdrojů. Evidentně jste opět nepochopil o čem to je.
Pak se nedivte, že u jiného článku vám napíšu, že vám předkládat nějaké argumenty je ztráta času.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

5.7.2021 22:00 Reaguje na Jaroslav Studnička
https://www.electricitymap.org/map
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 06:44 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já si tu připadám fakt jak u blbejch na dvorku.

Pořád mi vnucujete zcela iluzorního mastodonta JE, který VŮBEC NIC NEŘEŠÍ!!

Stavíme ho už 10 let a ještě ani nevíme, koho vezmeme do tendru, i kdbychom to věděli, v současné době nám na to nikdo nepůjčí.

I kdybychom ho postavili, nahradíme tím je POLOVINU DUKOVAN!!

Tak co pořád blouzníte? Že máme postavit dalších 5 reaktorů???

Jednodušší a levnější by bylo postavit vedení z Paroubkova Marsu!!!

Proč asi jde vyspělá Evropa jiným směrem, to jsou tam všichni úplně blbí??? A náš propadlý babišistán je letadlo??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste dostal od vašeho programátora upgrade, jak jste to tu po ránu rozjel :-)?

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 07:04 Reaguje na Jaroslav Studnička
Energetická koncepce je věc politická, stavba velké JE taky.
My si zvolili do vedení státu nepolitiky, takže je zcela logické, že to řešit nebudou.

Tak proč mě pořád vnucujete jádro, když jasně vidíte, že ho nejsme schopni v dohledné době postavit??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 09:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Já vám nic nevnucuji.
Odpovídám na vaše dotazy.

Když to nebude jádro, bude to zemní plyn se všemi nevýhodami, které tento směr transformace obnáší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 09:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
Je úplně fuk, jestli bude nebo nebude jádro.
Točí se o konci uhlí a do té doby žádné jádro nebude URČITĚ.
Takže ho musíme nahradit a jediná možnost je OZE. Aspoň v normální Evropě jdou tímto směrem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 09:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě připomenu, že jste nám neodpověděl, jaké emise produkují jaderné elektrárny !!!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 09:55 Reaguje na Jaroslav Studnička
"Samotné reaktory přímo neprodukují emise skleníkových plynů, ovšem stavba a likvidace odpadů či těžba, zpracování a přeprava uranu ano. Jaderná energetika tak vypustí do ovzduší až 25krát více emisí CO2 než větrné elektrárny. Emise naskakují i v případě odstávek jaderných elektráren či zvýšení spotřeby ve špičkách, kdy musí být výpadek nahrazen záložním zdrojem. Takovou zálohu zpravidla představují velké uhelné elektrárny".
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-vondrous-statnici-a-jaderne-reaktory
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 13:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Další Hanzlova lež jako věž. Větrné elektrárny produkují stejné měrné emise jako jádro. Viz např. všeobecně uznávané údaje IPCC: https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_energy_sources
A tvrzení "Emise naskakují i v případě odstávek jaderných elektráren" je demagogie největšího kalibru. Jaderná elektrárna pracuje 80 % času, takže její produkci je potřeba nahradit jen 20 % času. U větrných elektráren je u nás ten poměr opačný, 80 % je potřeba jejich výrobu nahrazovat, protože pracují jen 20 % času, u fotovoltaiky je to ještě mnohem horší. K tomu všemu se odstávky jaderných elektráren pravidelně střídají, takže většinu času je v odstávce právě jedna elektrárna, takže se zálohují navzájem. U větru nebo slunce je to naopak, obvykle buď vyrábějí všechny nebo žádné (tma, bezvětří).
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 13:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Emil Novák mě předběhl, nicméně moje hodnocení bude totožné.
Např. zde máte porovnání zdrojů z pohledu hodnocení životního cyklu:
https://www.nrel.gov/analysis/life-cycle-assessment.html

Chcete diskutovat seriózně? Tak se nesmíte nechat napálit podobnými články, které nemají s objektivní informovaností nic společného. Stačí se podívat, co je autor zač.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 17:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Obraťte se s důvěrou na autora článku, já dělám do včel.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak dělejte do včel, bude to mnohem užitečnější a nebudete za hlupáka jako zde...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:53 Reaguje na Jaroslav Studnička
V dnešní době to není žádná sranda. Dám sem článek ze solidního zdroje a ihned mě někdo napadne a dá něco zcela opačného, (možná i ze stejného webu).
Proto se nerad pouštím do detailů (to vy mě pořád do toho montujete) a radši se bavím o obecně platných problémech, což je daleko důležitější. Detaily řeší odborníci, občan voli politiky a proto musí být vzdělán v politice.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.7.2021 14:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Ze stejného webu to opravdu není...
Jenže už ty vaše obecné úvahy jsou chybné, proto se nedivte, že na ně někdo reaguje, včetně mě.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.7.2021 10:40 Reaguje na Jirka Černý
to se ale mýlíte....globální oteplování se může stejně dobře projevit, že zkrátka někde bude pořád chladněji, protože oteplování nese sebou i tání ledovců a pokud bude co tát, tak se teplý golfský proud, který ovlivňuje dost velkou část Evropy zpomalí při postupu na sever, následkem čehož se Evropa ochladí. Následek čehož zimy můžou být velmi studené ale také velmi suché neb srážky k nám přichází většinou ze severozápadu nebo jihozápadu a pokud se toto proudění naruší bude sucho jako v nejteplejších rocích kdy proudění bylo jihovýchodní. V Itálii nebo Španělsku se však upečou nebo Saharu mají naproti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.7.2021 12:30 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Golfský proud je živen rozdílem teplot vody v Karibiku a v severním Atlantiku. Zpomaluje se tím, že se tyhle teploty vyrovnávají (stoupá teplota Atlantiku).
Studená voda z ledovců má vliv malý a především přechodný, golfáč se zastaví až bude teplá voda všude. Takže Evropa se nijak ochlazovat nebude, jen se bude oteplovat pomaleji, než jinde.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

4.7.2021 17:10 Reaguje na Pavel Hanzl
nevím, zda víte, ale o studenou vodu nejde...ten problém je rozdílná hustota vody sladké a slané
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 10:26 Reaguje na Jaroslav Řezáč
To těžko. Když se žádné ledovce z Grónska nerozpouštěly, Golfský proud fungoval naplno.
Odpovědět

Viktor Šedivý

5.7.2021 09:11
Městské společnosti se chovají normálně, ne jako parta enviro aktivistů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.7.2021 21:26
Panu teplárníkovi vůbec jeho situaci nezávidím. Klimaticky správné řešení je pořádně zateplit domy aspoň na pasivní standard a pak zůstane v zemi mnohem více tepla, než budou domy potřebovat. Pak je nejlepší začít domy lokálně vytápět tepelnými čerpadly a za tím účelem přistavět několik bloků jaderných elektráren. Ze spaloven odpadů udělat špičkovací/záložní elektrárny, která mohou v okolí vyhřívat odpadním teplem skleníky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.7.2021 21:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Pán je naivní jak 3 dny starý pes.
"za tím účelem přistavět několik bloků jaderných elektráren", to je zcela čurinovní představa jak z Paroubkova Marsu!!!

Než se soudruzi dohodnou, koho vůbec vzít do tendru, tak budeme mít i v zimě třicítky a topit nebude potřeba.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.7.2021 12:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste takový nechápaveček!

Tady není jádro vůbec podstatné. Tady jde o to, že zásobovat pasivní domy teplárnami je nesmysl a existují jen více či méně špatná řešení.
Odpovědět
ig

5.7.2021 21:39
Proč se tady v diskusích stále opakuje to nepravdivé tvrzení o obtížném a nebezpečném přepravování a skladování vodíku? Osobně si sice nemyslím, že vodík je nějaké terno, ale ta problematická skladovatelnost se týká jen dopravních prostředků. Pro stacionární použití je to naopak věc zcela snadná, relativně levná a dávno úspěšně vyzkoušená. Dříve se ve městech používal svítiplyn, což byla směs CO a H2, v některých lokalitách v závislosti na způsobu výroby svítiplynu vodík v jeho složení převládal, takže se dá klidně říct, že s rozvody vodíku má technika stoletou zkušenost. Totéž se týká skladování - existovaly atmosférické i tlakové plynojemy, což je v prvním případě jen velký plechový válec s vodním těsněním, v druhém případě kulová tlaková nádoba. Výbuchy ani požáry nebývaly běžné a dokonce když byl za pražského povstání libeňský tlakový plynojem prostřelen, několik dní hořel (plamen směřoval pryč od povrchu nádoby) aniž by to ohrozilo jeho funkci - to by třeba u nádrže na naftu znamenalo konečnou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 06:55 Reaguje na
Naši ropáčci přepřahují z uhlí na zcela iluzorní jádro a mají takový utkvělý pocit (rozumem se to vysvětlit nedá), že koncepce EU je nesmyslná.
Ta je založena na OZE a akumulace do vodíku.

Takže budou stále do úmoru omílat, že kdybychom chtěli (cha cha cha KDYBY!!!) tak tu už máme 5 mastodontních reaktorů.

FVE a VE je nesmysl, vodík je nesmysl, všechno co na Západě funguje a mohutně se rozvíjí, je nesmysl.

My jsme daleko chytřejší, fedrujeme uhlí a sníme sladký sen o sérii mohutných jaderných reaktorů........

Naštěstí se i ČEZ začíná probírat, ovšem připadámi mi to jen trochu jak výstřel do tmy...

"Polostátní firma dnes oznámila, že plánuje do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu 6000 megawattů (MW), převážně fotovoltaických elektráren, a to primárně v Česku. Jde zhruba o trojnásobek výkonu Jaderné elektrárny Dukovany.
https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/analytici-nova-strategie-cez-reaguje-na-realitu-evropskeho-energetickeho-trhu


Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 07:47 Reaguje na Pavel Hanzl
To co tu chrlíte za nesmysly tady ovšem nikdo netvrdí, takže jen stavíte slaměné panáky. Největší ropák jste vy sám, protože to vaše řešení se ve skutečnosti neobejde bez masivního spalování zemního plynu nebo jiných fosilních paliv. Proto také Němci, kteří jej nejvíc prosazují, zároveň tak urputně tlačí na dokončení Nord Streamu 2 a ještě k tomu připravuje stavbu LNG terminálů na zkapalněný zemní plyn. Německo má svoji Energiewende už dvacet let, a za tu dobu !vzrostl! instalovaný výkon jejich elektráren na fosilní paliva ze 74 GW na 79 GW!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 08:24 Reaguje na Emil Novák
Němci jsou jiný případ, protože vypínají jádro, což považuji za ryzí nesmysl.
To není náš případ, my jádro využívat budeme a jestli postavíme EDU nebo ne, není podstatné.

UHLÍ JÁDRM NAHRADIT NEMŮŽEME.

To prostě fyzikálně ani finančně nejde.

Němci vyráběli v roce 2019 136.13 TWh (55.8%) obnovitelné energie, 107.62 (44.2%) neobnovitelné.
Dánové měli z OZE 62% elektřiny v roce 2020.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 08:39 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Pokud nebudeme připravovat stavbu nových JE, tak to jádro budeme vypínat také, současné Dukovany nelze provozovat donekonečna.
2) Naštěstí Francie netušila, že podle experta Hanzla uhlí nejde nahradit jádrem, a udělala to. Tím bylo experimentálně dokázáno, že to jde.
3) Vaše čísla o Německu jsou úplně mimo, z čeho jste si je vycucal? V roce 2019 Německo spotřebovalo celkem 516,6 TWh, z toho OZE bylo 238 TWh, tj. 46,1 %. Viz zde: https://energy-charts.info/charts/energy_pie/chart.htm?l=en&c=DE&interval=year&year=2019
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 08:28 Reaguje na Emil Novák
O co se vlastně hádáme??
Vy tvrdíte, že máme postavit energetickou koncepci na jádru, já tvrdím, že je to nesmysl, časově ani finančně to prostě nevychází.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Já tvrdím, že jádro využívat a stavět co to jde (což skutečně nejde) a mezitím mohutně rozvíjet OZE a vodíkové technologie, což vy odmítáte.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste vážně tak hloupý, nebo překrucujete to co jsem napsal záměrně? Nic z toho mi podsouváte jsem nenapsal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 10:01 Reaguje na Emil Novák
"1) Kdybychom skutečně chtěli, tak jsme za těch 20 let bez problémů schopni postavit nejen plnou náhradu Dukovan, ale i další dva bloky v Temelíně".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 11:02 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou vaše slova. Stále jen "kdybchom tehdy, kdybychom teď, kdybychom".
Kdy vám dojde, že naše politická reprezentace NENÍ SCHOPNA rozhodnout ani o tom, KDO TO MÁ STAVĚT??
Proč?
Protože je služkou ruských zájmů, které jsou čistě mocenské a česká společnost, včetně odborníků i opozičních politiků, je zásadně proti dalšímu ovládání naší země Ruskem.

Pokud přijde nová garnitura nespojená s Ruskem, stejně to nerozhodne, protože ruská lobby má u nás tak silnou pozici, že jakoukoliv jinou firmu než Rosatom zablokuje.

Je to proboha tak složitý?
Jediná cesta je mohutný rozvoj OZE, já to jinak nevidím, většina evropských zemí touhle cestou už dávno jde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 13:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdy vám konečně dojde, že pokud politická reprezentace není schopna rozhodnout, tak tu zkrátka budeme dál pálit uhlí nebo plyn? Vaše tvrzení že odmítám "mohutně rozvíjet OZE a vodíkové technologie" je lživé, nic takového jsem nenapsal. Ovšem ani žádný mohutný rozvoj OZE a vodíkových technologií nám náhradu uhlí při výrobě elektřiny a tepla nevyřeší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 14:45 Reaguje na Emil Novák
Obávám se, že uhlí zkrachuje vysokou cenou povelenek a všeobecným odchodem z tohoto oboru (investice, banky, pojišťovny) a náhradu nevybudujeme žádnou, protože do OZE a vodíku z ideologických důvodů nepůjdeme. Plyn to nenahradí a jeho podpora taky není nic moc, takže o energtiku přijdeme.
Může se stát, že případné příští babišovy paravlády budou uhlí giganticky dotovat, ovšem to snad v EU už neprojde.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 16:37 Reaguje na Pavel Hanzl
"Do OZE a vodíku z ideologických důvodů nepůjdeme" - vy jste vážně komik.
Všechno vyřeší první zima s vážným nedostatkem elektřiny, pak hodně lidem hodně věcí dojde a začnou se dít věci, že se budete divit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 18:20 Reaguje na Emil Novák
Zajímavé je, že v zemích, kde budují OZE už dlouhodobě a mají z toho třeba víc jak půlku elektřiny, se v žádné zimě "věci že se budete divit" nikdy neděly.
Jak to tam ti soudruzi dělají???
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 19:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Dělají to jednoduše. Buď mají v záloze dostatek fosilních (případně vodních) zdrojů, které navýší výrobu v případě potřeby, nebo tu elektřinu dovezou ze zahraničí. Až budou tyto zdroje odstaveny, pak se teprve budete divit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 19:47 Reaguje na Emil Novák
Jenže oni je odstavovat nebudou muset, protože pojedou jen jako špičkové.
To se v mixu moc neprojeví, my máme uhlí jako základ a to je úplně jiná úroveň.
Ale budují se mohutné akumulace (asi hlavně vodíkové) takže něma problema.

Jen u nás se žvaní a žvaní a platí gigamega za "podporu OZE", aniž by se něco vůbec budovalo.
Prostě babišistán. Kdo to dá kdy dohromady??
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 19:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Tušíte kolik potom budou poplatky za tyto služby a jaký to udělá podíl v ceně elektřiny pro koncového zákazníka?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:34 Reaguje na Jaroslav Studnička
To mají samozřejmě spočítané Němčouři a všichni ostatní, kteří na tom dělají.
Zatím tam jde silová elektřina dolů, ale v závěru to určuitě levné nebude. Ale stokrát levnější, než špinavý uhel.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2021 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Silová elektřina jde v Německu dolů? Vy jste asi spadl z Měsíce, ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:43 Reaguje na Emil Novák
"Důvodem byly nízké ceny paliv, nízká poptávka po elektřině a vyšší výroba obnovitelných zdrojů energie (OZE)".
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/prumerna-cena-silove-elektriny-nemecku-vloni-poklesla-temer-petinu
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2021 10:04 Reaguje na Pavel Hanzl
A všiml jste si, vy experte, že článek popisuje ceny v loňském roce? "Průměrná cena silové elektřiny na velkoobchodním trhu v Německu v loňském roce dosáhla 30,47 EUR/MWh". A teď průměrné ceny silové elektřiny v letošním roce v jednotlivých měsících:
leden 52,8
únor 48,7
březen 47,1
duben 53,6
květen 53,3
červen 74,0
červenec 87,6
Ještě chcete tvrdit, že "zatím tam jde silová elektřina dolů"? Na tomhle je krásně vidět, jak žijete totálně mimo realitu, vůbec nejste schopný chápat, co se v energetice děje, zmůžete se jen na vyzobávání třešní, které zrovna odpovídají vašim pomateným představám.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:13 Reaguje na Emil Novák
Zajímavé je, že naše uhelná (prý levnější) elektřina byla přes zimu normáně přes 65 eur a dnes 74,4.
Tak kdo je ne tom lépe, když Němci mají trojnásobné platy??
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2021 11:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Na další a další whataboutismy, snažící se zakrýt vaše zoufalé omyly, už nereaguji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 12:00 Reaguje na Emil Novák
Skutečně nevím, co je to
"whataboutismy", cha cha, to jste mě fakt dostal!!
Jsem stary a hlupy, na rozdíl od vás......
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2021 13:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Konec dobrý, všechno dobré. Konečně jste napsal jeden příspěvek, se kterým lze naprosto souhlasit.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 20:08 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsou zase moudra. Špičkové se odstavovat nebudou muset a baseloadové ano? Jak jste na takovou hloupost přišel?
A ty "mohutné" akumulace jsou klasické přání otcem myšlenky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:35 Reaguje na Emil Novák
Základ dělá všude jádro, do značné míry i VE. Ale jak to budou šachovat dýl, nechám na nich.
Právě proto se rozvíjí ty vodíkové akumulace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 13:03 Reaguje na Emil Novák
"S trochou nadsázky pálit vodík dává asi podobný smysl jako topit penězi". Vaše slova
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 13:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Moje tvrzení: "S trochou nadsázky pálit vodík dává asi podobný smysl jako topit penězi".
Hanzlovo stavění slaměných panáků: "FVE a VE je nesmysl, vodík je nesmysl, všechno co na Západě funguje a mohutně se rozvíjí, je nesmysl."
Nic takového jsem nenapsal, napsal jsem pouze to, že pálit vodík pro výrobu tepla jako hlavní energetické palivo je nebetyčná hloupost, kterou ani Němci neplánují, což je ověřený fakt, odkaz jsem dával výše. A Hanzl to tradičně totálně překroutí - typická ukázka chování tohoto trolla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 14:39 Reaguje na Emil Novák
"Vodík může pomoci dekarbonizovat sektory, které jsou v současnosti silně závislé na fosilních palivech a jejichž kompletní elektrifikace není momentálně uskutečnitelná".
https://oenergetice.cz/evropska-unie/evropska-komise-oficialne-sazi-vodik-prijala-dlouho-ocekavane-strategie/

Doufám že už si to přečtete celý a konečně pochopíte, že "pálit vodík není nebetyčná hloupost, kterou ani Němci neplánují" ale okamžitě vypíchnete, že jsem vynechal muhehehehhe "jako hlavní energetické palivo" abyste se zase mohl vykroutit jako had šedý, šupinatý.

Vy se prostě utopíte v marginalitách a pro stromy nevidíte les.

Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 16:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečíst byste si to měl spíš vy: "Jedná se o ocelářský a chemický průmysl, či leteckou, námořní a nákladní dopravu". O vytápění se tam nepíše vůbec nic, vy mudrlante. Já jsem o ničem jiném než o vytápění v souvislosti s vodíkem nepsal, vy to buď stále nejste schopný pochopit, nebo záměrně neustále překrucujete to, co jsem napsal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 17:30 Reaguje na Emil Novák
Sorry jako, bude se na vodík jezdit auty i loděmi, tavit ocel a sklo a všechny vysoce energetické výroby, budou na to létat letadla a všechna pohyblivá zařízení, jen se tím nebude topit doma.

Asi proto, že v té době bude už +30°C i v zimě.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 19:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne. Asi proto, že teplo je nejpodřadnější forma energie, na kterou je nesmysl plácat něco tak drahého jako právě vodík. Ale to byste musel občas přemýšlet a ne jen papouškovat zelená hesla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 19:38 Reaguje na Emil Novák
Pokud bude vodík levnější než zemní plyn z Ruska, bude se jím i topit. Svítiplyn byl taky hlavně vodík.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 19:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, a pokud budou pečení holubi lítat sami do huby, tak nebudou potřeba restaurace.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:42 Reaguje na Emil Novák
Rusko je tvrdě postiženo Green dealem a hlavně rozvojem OZE, proto jede tu nechutnou dezinformační válku.
Proto se zoufale upíná na Nordstream II, jakou cenovou politiku ale zvolí, se neví. Zatím je nejlevnější, ale krvácí na tom.
Třeba začne něco dělat, ne?
Já vím, to byl jen blbý vtip....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 19:40 Reaguje na Emil Novák
Třeba bude mít každá dědina (usedlost, dům) malou vyvíječku na vodík a ze střešní fve si nadělá dost topení na zimu.
Já vím, nefiguruje v tom žádné jádro, tak je to na cypa.
Odpovědět
EN

Emil Novák

6.7.2021 19:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Stejná hloupost, jako že bude mít každá dědina malou továrničku na baterie nebo fotovoltaické panely.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:31 Reaguje na Emil Novák
Jmenuje se to diverzifikace zdrojů a v normálních zemích to funguje velmi dobře.

Samozřejmě na výrobu energie to dobré je, na výrobu železa, panelů nebo jakýchkoliv výrobků nikoliv.
Jak je staletí odzkoušené je dobré mít vlastní studnu nebo palivové dřevo, tak elektřina je ještě výhodnější. Dá se na ni i autem jezdit.
Odpovědět
EN

Emil Novák

7.7.2021 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Stejná pomatenost jako ta vaše představa o poklesu cen silové elektřiny v Německu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 11:18 Reaguje na Emil Novák
Vy žijete asi trvale na Proubkově Marsu, to jinak není možný.
V Evropě fungují možná milióny (desítky miliónů??) malých střešních fv elektráren, v Německu fungují lokální komunitní sítě a je to v pohodě v provozu.

Víc fv elektráren mají i v Afganistánu.

A všichni jsou asi úplně blbí a svítí svíčkama.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

9.7.2021 21:52 Reaguje na Pavel Hanzl
To je moc hezký, že chcete tavit ocel vodíkem. To ji můžete tavit přímo elektřinou a vodík vynechat. Ale není mi jasné jak to ocel chcete vyrobit bez uhlí. Umím si představit, že lze vyrobit čisté železo. Ale ne ocel nebo litinu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 09:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, pokud tyto příspěvky myslíte opravdu vážně, tak ze sebe děláte ještě většího hlupáka.

Váš problém je chápání psaného textu, jinak byste takovou demagogii nemohl vytvořit.
Bohužel na toto jsme si u vás již zvykli.

Naši ropáčci chtějí efektivní a smysluplnou transformaci energetiky a teplárenství. Ne všechny státy EU mají stejné přírodní podmínky pro rozvoj OZE.
Při propojenosti el. soustavy v rámci EU navíc diverzifikace zdrojů je výhodná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 11:07 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vaše kličkování a obezličkování chápu velmi dobře, i to, co nepíšete.
Zato vy nechápete zcela záadní situaci.
Rozvoj naší jaderné energetiky je totálně politicky zablokován a šance, že necháme stavět nové bloky nějakou normální firmou se blíží nule.

Daleko spíš to dáme Rusům, kteří nás považují za nepřítele a sám Putin slibuje, že nám "vyrazí zuby", taky říkal, že energetika je dnes zbraň.

To by ovšem byla konečná a další úvahy jsou pak zcela zbytečné.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 13:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechápete vůbec nic. Vaše demagogické dojmy jsou zcela mimo.

Mnohokrát jsem zde uváděl, že pokud nebude rozvoj JE, tak bude nahrazený zemním plynem se všemi negativními vlivy, jako např. závislost na dovozu plynu (zejména z Ruska).
Tak jako jsem mnohokrát uváděl, že jediná správná a opravdu bezuhlíková energetika je v podmínkách ČR zvládnutelná mixem zakládajícím se na JE a OZE.
Spalování zemního plynu by mělo být zachováno pro teplárenství.
Spalování biomasy na výrobu el. energie je barbarství.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 14:28 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jak si představujete v téhle konstelaci rozvoj JE?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 16:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte pravdu, pokud volby vyhrají Piráti, rozvoj JE nebude.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 17:15 Reaguje na Jaroslav Studnička
A když Babiš? Nečasův tendr zrušil a další nevypsal vůbec, takže 10 let se jen žvaní a NIC.
To považuji za rozvoj jádra jak čapa.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 12:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
Naši ropáčci především chtějí, aby JE stavěl Rosatom, což je naprosto šílená představa.

Pokud by se EU domluvila, třeba že Němci pojedou na vítr, Španěláci na slunce a my na jádro, nemám VŮBEC ŽÁDNÝ PROBLÉM a budu to jednoznačně podporovat.

Samozřejmě to nebude stavět ani Čína ani Rusko, to se rozumí samosebou.
Ale myslím si, že tohle by se v EU mohlo prosadit, pokud ovšem NAŠE politická garnitura nebyla to, co je.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 13:30 Reaguje na Pavel Hanzl
K tomuto ovšem nedojde, protože v rámci jednotlivých zemí neexistuje shoda.
Nedávno to předvedlo Rakousko v rámci případné podpory výroby zeleného vodíku pomocí jaderné energetiky.
Odpovědět
JO

Jarka O.

6.7.2021 14:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
P. Hanzl ale mluvi o politice, kdezto Vy o energetice. Nikdy se s nim nedomluvite. Po boku Polaku, Bulharu, Ukrajiny, Pobaltanu hrdinne bojuje proti Rusku,zatimco zbytek Evropy s nim obchoduje. Ale kdyby cokoliv rekla EU, p. Hanzl to bude jednoznacne podporovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 14:24 Reaguje na Jarka O.
Píšu o politice, která je energetice nadřazena.
Stejně je nadřazena obchodu, který sice kšeftuje vždycky všude, kde tuší zisk, ale musí respektovat politická rozhodnutí, třeba různá embarga.

Samozřejmě budu bojovat proti Rusku spou se zeměmi, které zažily ruskou nadvládu a nemám laxní přístup k ruským agresím jako země, které to nikdy nazažily.
Sorry jako, píšu jako my Přemysl Otakar I, kterého teď čtu....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 14:31 Reaguje na Jarka O.
Když vidím úspěšnost EU a Ruska, je zcela jasné, koho budu podporovat.
Když vidím úspěšnost EU a čecháčky zvolené vedení babišistánu, tak to mám ještě jasnější.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 16:18 Reaguje na Jarka O.
Njn, to je prostě p. Hanzl :-).

Pak se ovšem divím, že se p. Hanzl diví, tomu čemu se diví...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 17:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já se nedivím.
To vy se divíte, že se já divím, což je zase ta vaše iraconlita.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 14:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jistě, dohoda na jednotné energetice EU je politicky nereálná, ale prakticky dávno probíhá. My k ní mohli přispět špičkovou elektřinou z uhláků, jenže to končí a my nic jiného nemáme, JE nejsme v současné politické konstelaci schopni postavit vůbec.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 16:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Zajímalo by mě, jaká dle vašeho názoru by musela být politická konstelace, abychom JE postavili?
Zkuste být konkrétní...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.7.2021 17:24 Reaguje na Jaroslav Studnička
Je to velmi jednoduché:
první kritérium je bezpečnost země.

Takže nebude v tendru Rusko a Čína, dál ať to rozhodují energetici a finančníci.

Jenže to je nereálné, protože Rusko velmi dobře ví, že právě přes energetiku nás může ovládnout (vyrazin nám zuby) a ruská lobby (současná vláda i president) má u nás dominantní postavení.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

6.7.2021 20:00 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste se moc nepředvedl...

Za 3 měsíce jsou volby. Jaké strany nebo politické uskupení by měly vyhrát, abychom postavili JE ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.7.2021 09:26 Reaguje na Jaroslav Studnička
Kdokoliv z demokratické části spektra.
Pravici - levici neřeším, my bojujeme o principy demokracie.
Já budu volit toho, kdo má největší šanci porazit totalitní babišistán.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

7.7.2021 14:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Já jsem se ale ptal na to, která strana nebo uskupení na naší politické scéně je schopna postavit JE?

Nerozumíte psanému textu?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.7.2021 12:36 Reaguje na
Jenže tady je třeba mít zásobníky o 3 řády větší, jež byly ty za našeho mládí.
Odpovědět
ig

7.7.2021 16:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Já myslím, že na vyřešení problému by stačily i zásobníky z našeho mládí na 30... jo aha, tyhle nemyslíte. Když vezmu, že do kubíku vodíku (STP) uložím 3.5 kWh tak 24hodinový výkon Temelína uschovám v plynojemu 300 m vysokém o průměru 250 m. To na Západě už dávno mají :D
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.7.2021 12:26
Když (nejen) tuhle diskuzi čtu ... panu Hanzlovi ty svátky evidentně nesvědčí:-))).

Ale třeba jednou dojde k onomu přechodu z kvantity na kvalitu, jak o tom psal nebožtík Georg Wilhelm:-).
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist