https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-ceska-energetika-v-klestich-ideologii-a-politikareni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Česká energetika v kleštích ideologií a politikaření

11.2.2021
Naši energetiku čeká v následujících letech a desetiletích nutnost obnovy a přestavby. Ilustrační snímek.
Naši energetiku čeká v následujících letech a desetiletích nutnost obnovy a přestavby. Ilustrační snímek.
Naši energetiku čeká v následujících letech a desetiletích nutnost obnovy a přestavby. Naši politici se však místo snahy o její transformaci na základě faktů a odborných znalosti svorně uchýlili k ideologizaci a politikaření. V těchto dnech tak podle mého do značné míry znemožnili racionální postup v následujících letech, což povede nejméně k značnému zdržení. Dochází tak k vážnému budoucímu ohrožení schopnosti naší energetické soustavy zajistit dostatek energie s odpovídajícími dopady na ekonomickou, sociální a životní úroveň naší společnosti.
 

V současné době vrcholí rozhodování o případné výstavbě nového jaderného zdroje a celkové budoucnosti české energetiky. Stále více získávám dojem, že většina českých politiků bez rozdílu stranické příslušnosti se rozhodli jít cestou neřešení energetiky a zneužití této problematiky k politickému boji.

Tendr na výstavbu nových Dukovan

Nedávno proběhlo jednání představitelů vládních i opozičních stran o finančním modelu a výběru dodavatele nového bloku v Dukovanech. Všechny relevantní opoziční strany trvají na tom, že klíčová kritéria jsou ideologická a geopolitická. Pouze ta podle nich rozhodují. Bezpečnostní, technologické a ekonomické parametry se bez jejich naplnění neposuzují. Na základě toho požadují, aby se do tendru nepřipustili dodavatele z Číny a Ruska. Situace je v tomto směru komplikována tím, že právě tito uchazeči by na základě jiných než ideologických a geopolitických kritérií patřili mezi favority.

Připomeňme, že v principu by mohlo být kandidátů pět. Těmi z ideologicky nevhodných zemí by byl čínský reaktor Hualong One (HPR1000) a ruský reaktor VVER1200. Dalšími pak americký AP1000, z Jižní Koree by byla zmenšená verze reaktoru APR1400 a z Francie zmenšená verze reaktoru EPR. Třeba Piráti bojují za to, aby v soutěži mohly být nabízeny i bloky s vyšším výkonem. Omezení výkonu bloku na 1200 MWe pro Dukovany však má řadu technických opodstatnění. Pokud poběží nový blok společně se starými, je toto omezení dáno možnostmi chlazení. Pro velikost české energetické soustavy jsou navíc již bloky s 1200 MWe na hraně účelnosti. A pořád je také otázka dopravy velkých komponent, které jsou u větších bloků větší.

Podívejme se na reaktor III. generace VVER1200, za jehož vyřazení opozice tak intenzivně bojuje, Ten patří z bezpečnostního a technologického hlediska k velmi zdařilým projektům, možná i nejzdařilejším. Je evolucí reaktoru VVER440 a VVER1000, které bezpečně běží v řadě zemí Evropské unie, včetně třeba Finska, Maďarska, Slovenska i Česka. A jsou zde s nimi velmi dobré zkušenosti. Palivo i servis a údržbu těchto reaktorů dokáží zajistit západní firmy a není závislá na těch ruských. Výstavba reaktorů VVER1200 se připravuje v maďarské elektrárně Paks a finské Hanhikivi. Zde bloky staví konsorcium. Rosatom dodává reaktor, turbínu GE Power a kontrolní systémy Framatom. U obou staveb jsou už téměř všechna povolení a čeká se na to klíčové, po kterém by mělo být zahájeno betonování jaderného ostrova. To by měly obě stavby obdržet v tomto roce. Už čtyři tyto reaktory běží v Rusku. Další se v minulém roce rozběhl v Bělorusku kousek od hranic Evropské unie, a tedy bod velmi přísným jejím dozorem. Zároveň má ve výstavbě největší počet bloků ze všech reaktorů III. generace. Podrobněji je situace v jaderné energetice v současné době popsána v nedávném článku. Popis reality okolo výběru nového dukovanského bloku a vysvětlení nepravdivých tvrzení, které se okolo něj šíří, je v dalším článku.

Je třeba konstatovat, že se vládním a opozičním stranám povedlo rukou nerozbornou plánovaný tendr totálně zdiskreditovat ještě před jeho vypsáním. Připomeňme si, že už byl vyhlášen jeden tendr na dostavbu dvojice bloků v Temelíně. Když uchazeči utratili značné prostředky na přípravu projektu, byl tendr v konečné fázi zrušen. V tomto novém už dopředu politici vyhlašují, že je vzhledem k uchazečům zajímá téměř výhradně ideologie a politika. A hádka je o tom, jestli se přizvou i ruské a čínské firmy, aby se srazila cena. Už předem se otevřeně deklaruje, že to je jejich jediná úloha. Opravdu vrcholem byla třeba televizní diskuze po zmíněném jednání Zbyňka Stanjury, Romana Onderky a Karla Havlíčka, kde zaznělo, že by se ruské firmy mohly pozvat v nějakém konsorciu, ale po splnění úkolu snížení ceny by vlastně dodávaly jen něco ekvivalentní klikám.

To si naši demokratičtí politici opravdu neuvědomují, že je zástupci potenciálních uchazečů určitě bedlivě poslouchají? A co způsobí to, když veřejně hlásají, že na technologické, bezpečnostní a ekonomické kvalitě projektů nezáleží, a o všem rozhoduje politické a ideologické posouzení konkrétních politiků a politických stran? Oni ani ostatní uchazeči nejsou z politického hlediska rovnocenní. Jižní Korea není členem NATO a USA nejsou členem Evropské unie. To opravdu politici necítí to, že po jejich tancích, které teď předvedli, opravdu těžko někdo uvěří, že zakázku nedostane firma čistě na základě politického rozhodnutí? Takové jejich chování jen připravuje podhoubí pro korupci.

Podle mého názoru vyvolali naši politici svými současnými hádkami kolem tendru takovou atmosféru, že začínám souhlasit s názorem Dany Drábové o vhodnosti to odložit. Ty vidle, které se jim do realizace nového zdroje podařilo hodit, jsou příliš velké. A nemůžu se zbavit dojmu, že u některých to bylo úmyslné. Možná by bylo v takové situaci, která u nás na politické scéně panuje, nejvhodnější cestou žádný tendr nevypisovat a podobně jako Poláci vybrat dodavatele čistě podle politického kritéria. Nikdy by mě nenapadlo, že by opět mohla nastat situace, kdy při výběru technologie nerozhodují odborná fakta a odborníci, ale čistě pohled správně ideologicky kovaného politika.

Docela mě fascinuje, když politici hlásající geopolitickou a ideologickou nutnost nepovolení nákupu ruských či čínských jaderných technologii zablokuji stavbu nových jaderných zdrojů a vůbec jim nevadí, že místo toho bude třeba řadu desetiletí dovážet ruský plyn a fotovoltaické panely či baterie z Číny. A takto tímto svým jednáním podpořili ekonomiku těchto zemí daleko významněji.

Nová aktualizace státní energetické koncepce

Kromě toho, že řada opozičních politiků ráda využila návrh tendru jako možnost boje proti vládě, dost z nich je naopak proti stavbě nového jaderného bloku obecně. Nebo se alespoň snaží získat podporu voličů, kteří si ji spíše nepřejí. Usilují o odložení rozhodnutí až po vypracování nové aktualizace státní energetické koncepce. Připomeňme si, že minulá aktualizace vypracovaná a schválená v roce 2015 předpokládala postupný přechod k nízkoemisní energetice nahrazením uhlí jadernými bloky a obnovitelnými zdroji. Vývoj podílu jednotlivých zdrojů v mixu byl doporučován v poměrně širokých koridorech, aby se daly využít případně technologické zlomy.

Co se za pět let od této aktualizace změnilo? Zásadním faktorem je, že během té doby byl pokrok ve výstavbě nízkoemisních zdrojů minimální. Neposunuli jsme se k výstavbě jaderného zdroje a bylo postaveno minimum nových obnovitelných zdrojů. Naopak tlak na uzavření uhelných bloků a snížení emisí CO2 se v Evropské unii dramaticky zvýšil. Nic se nezměnilo na tom, že naše geografické podmínky dávají značně omezené možnosti pro výstavbu obnovitelných zdrojů. Nezměnilo se ani to, že v době, jako byla třeba i velká část letošního ledna, nedodají větrné a fotovoltaické zdroje téměř nic. Zároveň se v Česku nejen z environmentálních hledisek nepostaví větší počet přečerpávacích elektráren. Existuje jen relativně omezené možnosti cesty k nízkoemisní energetice a pro naše geografické podmínky je to pouze kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že tlak na co nejrychlejší odstavení uhelných zdrojů z Evropské unie stále roste, je otázka jejich náhrady stále aktuálnější. My je můžeme nahradit dominantně jedině zdroji jadernými nebo plynovými. Vzhledem k růstu ceny emisních povolenek se i plynové zdroje dostávají nejen pod ekonomický tlak na odchod od fosilních zdrojů. Výstavba alespoň jednoho jaderného zdroje, který bude potřeba i pro nahrazení dosluhujících starých dukovanských bloků, je tak ještě nutnější. Opravdu tak nemá smysl odkládat rozhodnutí až na dobu po vypracování nové aktualizace energetické koncepce. Zdá se mi tak, že politici, kteří rozhodnutí o výstavbě nového jaderného zdroje tímto podmiňují, to mají čistě jako záminku pro odklad a případně i zablokování výstavby jaderného zdroje. Buď z důvodu, že jsou proti němu nebo proto, aby mohli ve volbách cílit na voliče, kteří jsou jadernou energetiku i na ty, kteří jsou proti ní.

Datum uzavření uhelných elektráren

Obrovský politický boj se rozhořel okolo data ukončení využívání uhlí. Zelená ideologie říká, že je to třeba udělat hned, bez ohledu na to, zda je za ně náhrada. Ovšem uhelné zdroje u nás nezajišťují jen velkou část našich potřeb elektřiny a tepla, ale zajišťují také regulaci a stabilitu sítě. Právě v této době, kdy nefouká a nesvítí, jsou roztočené stroje jaderných a fosilních zdrojů kritické pro stabilizaci elektrické sítě. Ukazuje to i rozpad společné evropské sítě, ke kterému došlo 8. ledna 2021.

Jeho podstatou je to, že na severozápadě Evropy se odstavují jaderné a fosilní zdroje a budují se pouze větrné a fotovoltaické. V době zimní inverze pak zde je nedostatek stabilních zdrojů. Na jihovýchodě zatím stále dostatek klasických zdrojů je, v lednu tak dochází k transportům velkých výkonů z jihovýchodu na severozápad. Na začátku ledna se transportovala elektřina z Turecka až do Francie a Itálie. V takové situaci se síť extrémně přetěžuje a dochází k situacím, kdy se jen těžce plní pravidlo n-1. Pak už je jedno, které slabší místo se přetíží přespříliš. V každém případě extrémně roste riziko události, která odstartuje kaskádu výpadků, rozdělení elektrické soustavy a případně i blackout. Aby k blackoutu nedošlo, je potřeba mít dostatek regulačních schopností sítě, které dokáží udržet a vyrovnat její frekvenci. U nás tuto rychlou okamžitou regulaci zajišťují roztočené turbíny jaderných, vodních a fosilních elektráren. Ty také mají potenciál zvyšování výkonu a vyrovnání potřeb v době inverze. Teoreticky tuto rychlou regulaci mohou zajistit i baterie, a právě to dělá proslulá Muskova gigabaterie v Austrálii. Ovšem dostatečná kapacita takových baterií by byla extrémně drahá a náročná. Stejně by však nedokázaly zajistit pokrytí potřebného výkonu jako náhradu větrníků a fotovoltaiky, které bez větru a slunce nefungují.

Zatím máme dostatek zdrojů výkonu i regulace, abychom popsaným událostem dokázali čelit. Dokonce můžeme pomáhat sousedům, jako jsme toho 8. ledna pomohli Rakousku. Pokud však odstavíme uhelné zdroje a později i reaktory v Dukovanech bez náhrady, situace se dramaticky změní. A je třeba zdůraznit, že odstavování jaderných a fosilních zdrojů bez dostatečné náhrady jejich výrobních i regulačních schopností se připravuje v celé Evropě. V kritické době tak určitě nebude možné výkon a regulační službu dovážet.

I proto uhelná komise doporučila pro ukončení využívání uhlí rok 2038 s podmínkou, že budou za odstavené uhelné bloky postaveny dostatečné kapacity výkonu a zajištěny schopnosti udržení stability sítě. Doporučený termín je postaven na datech a informacích operátora sítě ČEPS. Pochopitelně, nelze vyloučit, že v případě extrémního úsilí a spolupráce všech na budování nízkoemisních zdrojů a budování nástrojů pro zajištění regulace se dosáhne možnosti odstavení těch uhelných dříve. Ale za brzký termín odchodu bojují nejvíce lidé, kteří zároveň nejvíce volají po odložení či úplném zrušení výstavby nových nízkoemisních jaderných zdrojů a pracují minimálně pro realizaci budoucí náhrady uhelných a stárnoucích jaderných zdrojů.

Po rychlejším konci uhlí a nepotřebě nového jaderného zdroje volá řada politiků TOP09 i KDU-ČSL (viz třeba vyjádření Luďka Niedermayera zde a zde, na které jsem reagoval v minulém roce). Piráti se za rychlé uzavření uhelných zdrojů a s kritikou výstavby nového bloku v Dukovanech vyslovují třeba ústy Dany Balcarové a proti podpoře jaderné energetiky bojují se svou frakcí i v Evropském parlamentu. Takže sice na jedné straně jádro podporují (viz třeba tyto stránky), ale na druhé straně podnikají na evropské i české úrovni zásadní kroky proti němu. Vít Rakušan z hnutí STAN je z ideologických důvodů kategoricky proti nákupu ruského reaktoru. Uhelné bloky by tak chtěl nahradit plynem, který ovšem bude z Ruska (viz zde). Lobuje také za rychlé uzavření uhelných elektráren. Za rychlé odstavení uhelných bloků bojuje ministr za ANO Vlastimil Brabec. Stejně tak se za brzký odchod od jádra zasazují ministři ČSSD pod vedením Jana Hamáčka, kteří se takto snaží získat přízeň Zelených a spojit se s nimi do voleb.

Závěr

Kvůli politikaření se nepodařilo naší politické scéně čelit epidemii. Stejně tak svorně všechny naše politické strany směřují k situaci, kdy kvůli permanentnímu volebnímu boji, ideologizaci a politikaření rozvrátí naši energetiku. O selhání vládních i opozičních stran v případě epidemie jsem psal už v září. V té době jsem doufal, že se politici vzpamatují, po volbách přestanou s politikařením a začnou racionálně spolupracovat. Za neúspěch jsem považoval překročení 5000 obětí koronaviru. V říjnu už bylo jasné, že už nelze zabránit překročení počtu 10000 obětí. Doufal jsem, že alespoň to a plné nemocnice a zařízení JIP naše politiky přimějí k racionálnímu jednání a spolupráci.

Připomenu, že nikdy neexistuje ideální jednoduché řešení bez negativních stránek, které bude vyhovovat všem. Vždy jde o určitý kompromis. Nikdy se nelze vyhnout všem chybám a problémům. Když se podíváme na zavádění elektronizace či propagační kampaně, které prováděly v dřívějších vládách strany, které jsou dnes v opozici a nenechají na současné činnosti nit suchou, tak vidíme, že to nebylo o moc odlišné a stejné zádrhele nastávaly i tehdy. Nikdy nelze dosáhnout ideální vyladění, které by bylo spravedlivé a akceptované všemi. A většinou musí být řešení komplexní a provázané, nelze vytrhávat jedno opatření od ostatních. Politici všech stran však ani zmíněná čísla a obrazy z nemocnic nepřiměly, aby z kontinuálního boje před jedněmi volbami nepřešly ke kontinuálnímu boji před těmi dalšími. Dokáží se bez návrhu racionálního postupu vozit na každém problému a zádrhelech, které se objeví. Zároveň soutěží ve snaze získávat voliče bojem za otevření vleků, fitek, sportovišť, kulturních podniků, kadeřníků, jedněch obchodů nebo zase jiných, škol a co lze ještě vymyslet. A vše bez ohledu na reálnou situaci a kontext s ostatními opatřeními, čistě s cílem si připsat kladné body u nějaké skupiny voličů. Výsledkem tohoto společného úsilí všech našich politických stran je, že dnes už je jisté, že obětí pandemie bude i přes relativně hodně drsná a dlouhá opatření mnohem více než 20000.

Podobný přístup k energetice má potenciál ji úplně rozvrátit a dopady by pro naši společnost mohly být ještě více devastující, než je nezvládnutá epidemie. Ovšem budou až za řadu let a nejsou teď na očích. Spoléhat v zodpovědnější přístup politiků v této oblasti, když je k němu nepřiměje ani pohled na přeplněné nemocnice, příliš nelze.

Opoziční strany se chovají, jako by si myslely, že jediné důležité je svrhnout současnou vládu a Andreje Babiše. Mají pocit, že po svém vítězství ve volbách všechny škody, které v rámci volebního boje napáchají, následně napraví. Nedochází jim, že to mohou být i škody nevratné. Pokud se podíváme na historii jaderné energetiky, tak příkladem toho je vývoj v Rakousku. V této zemi byla v sedmdesátých letech velmi silná podpora jaderné energetiky. V roce 1978 se dokončovala první jaderná elektrárna Zwentendorf. V té době měl rakouský kancléř Bruno Kreisky problém se svou politickou pozicí. Věděl, že opozice je pro jadernou energetiku. Vyhlášené referendum o jejím zprovoznění tak spojil se svým setrváním ve funkci. Předpokládal, že jistý kladný výsledek bude moci vydávat za svou podporu. Opozice sice byla projaderná, ale rozhodla se využít referendum ke svržení nepopulárního kancléře. Její představa byla, že po svém příchodu k moci vše napraví a po novém referendu elektrárnu spustí. Nakonec po intenzivní kampani dopadlo referendum negativně pro Kreiského a jádro, i když jen o velmi malý počet hlasů. Bruno Kreiský neodstoupil, jak to dopadlo s jadernou elektrárnou víme. Totální selhání politici přiznat nemohli, Rakousko se tak stalo z projaderného státu tím nejvíce protijaderným. Ostatně Brexit je také výsledek politického boje dvou frakcí v konzervativní straně a snaha řešit její vnitřní problémy.

U nás jsme se vydali bohužel cestou Bulharska. To mělo bloky VVER1000 v elektrárně Belene na začátku devadesátých let v pokročilejším stavu, než byl v té době Temelín. Ovšem bulharští politici v soupeřících stranách začala energetiku a otázku dodavatele jaderných bloků využívat k politickému a ideologickému boji. Dodnes se žádné bloky nepostavily, a pořád se nerozhodlo, zda se bude stavět v Belene nebo Kozloduji. Není ani jasné, zda se vůbec bude stavět a co. K jakým environmentálním i ekonomickým koncům vede zelená ideologie ukazuje třeba historie elektrárny Moorburg, o které jsem nedávno psal.

V devadesátých letech byli naši politici schopni se na projektu alespoň dvou bloků v Temelíně dohodnout a realizovat jej. Zato současní naši politici se vydali ve stopách těchto bulharských. Strašně rád bych se mýlil a věřil v návrat racionality. Zdá se však, že o odborných otázkách zase rozhodují lidé v dané oblasti absolutně nekompetentní, kteří jsou však správně politicky a ideologicky kovaní. V energetice tak skončíme u nutnosti rychlého postavení paroplynových bloku a zisk z toho budou mít jen spekulativní investoři. A k uspokojení našich ideologických politruků budeme dlouhodobě záviset na ruském plynu.

Asi mi bohužel zbývá pouze sledovat srovnání výsledku, ke kterému se dospěje nejen při budování jaderných zdrojů ve Finsku, Maďarsku, Polsku a Česku. Pak se však pouze uvidí, kdo zvolil správnou cestu vedoucí k cíli. Pro nápravu už bude pozdě a je mi jasné, že se současní politici u nás k tomu, co způsobili, hlásit nebudou.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (83)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

11.2.2021 07:28
Opět výborný článek, v tomto oboru jsem samozřejmě laik, ale vývody pana Wagnera alespoň pro mne mají hlavu a patu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.2.2021 07:28
Jj, nejsme jako oni!-) Politicky, soudruzi - pardon, pánové, musíte myslet politicky!

A ano, bulharskou cestou vpřed! No to, že neběží Kozloduj, je pro mě téměř šok, neb o něm šly kdysi dávno zprávy co týden. Aspoň se Vlastimil Lví srdce pobaví:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:03 Reaguje na Karel Zvářal
Jaký rozdíl je teda mezi Bulharskými a našemi politiky?
Rozhádanost a totální nechopnost je prakticky stejná.

Která země z bývalého soc.bloku je schopna energetiku vůbec řešit?
Polsko - na základě bezpečnostních (nikoliv mylně uváděných ideologických) kritérií. Proč? Protože mají s Rusy staletí zkušeností.

Takže řešení je zcela logické. Rozhodněme podle nejdůležitějšího kritérie a tím je bezpečnost, technické i finanční řešení nabízí všechny firmy srovnatelné.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

11.2.2021 12:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Mno - tak abych to řekl na tvrdo - do Dukovan se technicky jiný reaktor než Čína/Rusko nehodí.
(velikost a chlazení)

aby se dali opustit číňani a rusové muselo by se stavět jinde. Temelín by třeba Francouze nebo Korejce uchladil... ale problém je že tak nějak už by neuchladil žádný další blok.

čili - asi jediná šance by byla začít stavět od nuly ve třetí lokalitě...
A good luck.

A malé reaktory do roku 2035 nebudou.

I NuScale má ve svých plánech zakomponováno že licenci na to POSTAVIT jejich koncept na konkrétním místě dostane nejdřív v roce 2029. (a stavět to bude 3-4 roky)

a pak se snadno může ukázat že malý reaktor je stejná pitomost jako v 60tých letech kdy se všichni shodli na tom že se to hodí max na lodě a ponorky kde vojáky vůbec nezajímají náklady vzhledem k "nekonečné" operační mobilitě co poskytne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 13:31 Reaguje na Vaclav Sobr
Paní Drábová (nebo i pan Wagner?) říkají, že je to úplně fuk, kdo postaví nový blok v JED.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

11.2.2021 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
z hlediska bezpecnosti technologie ano.

z hlediska toho jakymi parametry disponuje dana lokalita uz ovsem dochazime k tomu ze Francouzsky a Korejsky projekt se kapacitne nehodi a tedy by ho museli predelavat na mensi.

Coz by jsme jim museli navic zaplatit. A americani/kanadani - Westinghouse jsou brutalne nespolehlivi poslednich 15 let nad ramec Ruska.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 15:24 Reaguje na Vaclav Sobr
To je tecnická stránka věci a té já nerozumím.
Ale tendr vypisují odborníci, tak ho vypíšou tak, aby měli šanci všichni, nebo to mají udělat tak, aby to dostal Rosatom z ruky?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 08:21
Je k pláči, kam nezodpovědní politici vedou energetiku ČR. Obecně se ví, že v těchto věcech se musí (ne, že může) plánovat 30-40 let dopředu.

Pokud se ČR urychleně nedá na cestu rozvoje jaderné energetiky jako pilíře energetické bezpečnosti země, brzy se nám protočí oči za ceny elektrické energie pro domácnosti. To proto, že fosilní energetika bude utlumena a zdecimována cenami emisních povolenek a OZE jsou jako systémové řešení nesmyslně drahé.
Kecy o "energii zadarmo" jsou skutečně lži neboť už neříkají b) ,kolik ve skutečnosti OZE společnost stojí . (od těžby surovin-vlastní výrobu-přes provoz=nutnost zcela předělat distribuční systém + kompenzační zdroje - až po jejich ekologickou likvidaci).

Například Mezinárodní agentura pro energii z obnovitelných zdrojů předpovídá, že do roku 2050 bude při současných plánech solární odpad představovat dvojnásobnou tonáž veškerého globálního plastového odpadu + více než 3 miliony tun nerecyklovatelných plastů z opotřebovaných VE vrtulí.
Ropa, zemní plyn a uhlí jsou potřebné k výrobě betonu, oceli, plastů a čištěných minerálů používaných k výrobě OZE /VE,FVE/ a energetický ekvivalent 100 barelů ropy je nutný k výrobě jediné baterie, která dokáže uložit ekvivalent jednoho jediného barelu ropy.

Atd,atd.

V těchto týdnech probíhá finalizace klimatického zákona v Bruselu, přesněji Nařízení . Povšimněte si, že se nikde o této normě, která doslova přepíše naše životy nikde nemluví a nepíše. Má to být takové velikonoční překvapení.

Toto doslova "Zelené kladivo na čarodějnice" bude /poprvé v historii EU / právně vymahatelné po jednotlivých členských zemích EU a povede pod záminkou boje proti globálnímu oteplování de facto ke ztrátě suverenity národních států. Formálně ji nikdo neruší, po stránce obsahové bude velmi výrazně okleštěna.

Pokud ČR urychleně nepřejde na stranu jaderné energetiky jako záruky své národní suverenity , bude odsouzena k pouhé pasivní roli diváka v přicházející nové totalitě z Bruselu, a to se všemi dopady na občany ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, PROČ nejsme schopni ani tendr vypsat?
Protože je z politických důvodů protlačován Rosatom, jako vysoké bezpečnostní riziko.
Proč nemají problémy Poláci a OZE i jádro tam má zelenou?
Protože dali bezpečnost na první místo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Polsko-ruská animozita má hluboké kořeny v soužití těchto dvou národů.
Polská armáda svého času okupovala Moskvu a Rusové dvakrát stáli za dělením Polska s Němci.

Miliony Poláků emigrovali do USA, v Chicagu dnes můžete složit řidičské zkoušky i v polštině.
USA Polsku po nástupu Solidarity k moci odpustily celý zahraniční dluh apod.

Proto Poláci nechtějí ruskou technologii a obracejí se na USA.
Neplést hrušky a jablka.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 13:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jenom jste opomněl Stalinské napadení Polska v roce 39, Katyň a Varšavu, dalších 40. let poroby. A hlavně Putinovu rétoriku, postavenou na Krupnovově doktríně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 08:46
Pan Wagner je špičkový odborník a technik, jenže mu nedochází, že klíčový prvek energetiky státu se musí posuzovat především a na prvním místě z bezpečnostního hlediska.
On si to plete s ideologií a politikařením, ale zprávy BIS a NÚKIB jasně hovoří o hybridní válce, kterou proti nám Rusko vede. Důkazů jsou stovky.
Pokud Rusko do tendru vezmeme, nemáme možnost už vybrat nikoho jiného, protože pro něho je to mocenská záležitost, nikoliv kšeft.
Tohle ví i ostatní účastníci, proto jejich nabídky budou asi nic moc.

Rusko nabídne nejlepší podmínky typu "slibem nezarmoutíš", jenže smlouvy je zvyklé nedodržovat. A tím, že neuznává mezinárodní právo (natož Evropské), tak je nikdo nedonutí smlouvy plnit. A bude nás vydírat, v čemž je mistr nad mistry.

Tohle není žádná ideologie nebo politikaření, ale tvrdá realita.

Ovšem celý problém má velmi jednoduché a velmi rychlé řešení. Prostě Rusko do tendru z bezpečnostních důvodů nevzít.
Kdo teda zdržuje, politikaří a protlačuje velmi nebezpečného uchazeče? A hlavně PROČ? Jakou výhodu bychom mohli získat, kdybychom podstoupili tohle riziko?
Odpovědět

Viktor Šedivý

11.2.2021 08:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže znáte jiného dodavatele, který má šanci díky svým zkušenostem dodávku v rozumné ceně a termínu dokončit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:09 Reaguje na Viktor Šedivý
Paní Drábová tvrdí, že nejspolehlivější jsou Jihokorejci.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.2.2021 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Na několika projektech, včetně evropských, spolupracuje Rosatom v rámci konsorcia s Framatome (Francie), Siemens (Německo). Kdy zrovna řídící systémy dodává Siemens.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
Detaily neřeším, antož jim nerozumím. Ale Rusko to bere geopoliticky a především mocensky. Proč by do nás jelo tu hybridní válku, proč by k nám talčilo tu armádu agentů? Pro srandu králíkům?
Celkem asi shoda je na jednom generálním dodavateli celé elektrárny a to nesmí být Rusko.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

11.2.2021 12:10 Reaguje na Pavel Hanzl
No, to je právě to, že tomu nerozumíte...
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 10:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako dycky lež. Kdo protlačuje z politických důvodů Rosatom?

Můžete nějak specifikovat to bezpečnostní riziko ze strany Rosatomu? Blábolíte o tom vy, a i další podivné figurky typu Bartoš, Rakušan, Fišer a další. Popište přesně jak to bezpečnostní riziko vypadá. Abych to zkrátil vynechte debiloviny typu, odejdou uprostřed stavby nebo budou záměrně prodlužovat stavbu. Pořád motáte Rusko a Rosatom dohromady, máte nějaké zprávy o tom, že by Rosatom se choval tak jak popisujete? Že někde nedodržel smlouvy? Že Rosatom někde někoho vydíral?

Píšete důkazů jsou stovky, stačí když řeknete aspoň jeden ale pádný důkaz ne něco ve stylu JPP.

Ale jak tak koukám, vám se ten komunismus řádně zadřel za nehty, ta dikce vašeho příspěvku, to je jako bych četl nějakou stať od Urválka, zaslepeností se od sebe nelišíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 11:16 Reaguje na Milan G
Rosatom je státní firma, nikdy nemůže udělat nic proti zájmů Kremlu.
Protlačují ho ti, kteří Rusům vděčí za své mocenské pozice (Zeman, Babiš, tj. ANO) a normálně proruské strany (komunisti, SPD).
"BIS – jak vyplývá ze zprávy – jasně říká, že hlavní hrozbou je Rusko a jeho tajné služby. A nezakrývá, že Rusové umí všechna ostatní rizika, která tu jsou, využít ve svůj prospěch. Nedůvěru v Evropskou unii, NATO, antiislamismus, fake news, korupci i organizovaný zločin. Analýzu hrozeb ze strany BIS je třeba brát vážně – bez náznaků o nich mluví oficiální instituce státu, která má sledování rizik v popisu práce. Už tedy nejde o zákulisní spekulace, ale o fakty podepřené a veřejně publikované zjištění".
https://www.respekt.cz/politika/bis-otevrene-varuje-pred-promorenosti-ceska-ruskymi-spiony?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nk

"Snaha Miloše Zemana o likvidaci ředitele BIS Michala Koudelky není klukovina ani trucpodnik, nýbrž dlouhodobá a systematická snaha o rozvracení ústavního pořádku České republiy." Jan Lipavský, člen poslaneckého výboru PS pro obranu za Piráty. Respekt 43/2020


Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 12:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecy jako dycky.
Zeptam se znova, pořád motáte Rusko a Rosatom dohromady, máte nějaké zprávy o tom, že by Rosatom se choval tak jak popisujete? Že někde nedodržel smlouvy? Že Rosatom někde někoho vydíral?

Nedůvěru v Evropskou unii, koukněte kolem sebe kolik lidí jí trpí, antiislamismus to je jako co? Vy jste pro islám? Fake news, korupci i organizovaný zločin ano takhle se chová EU, já za organizovaný zločin považuji grín díl a agendu kolem klimatu taky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 12:30 Reaguje na Milan G
Rosatom nevydírá, vydírá Rusko. Plynovou krizi v roce 09 nezpůsobol Gazprom, ale on plyn nedodával.

PROČ tolik lidí trpí nedůvěrou v EU? Odpověď nahoře.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže Rosatom nikdy nikde nevydíral, tak jsme se aspoň posunuli. Ale případná smlouva o stavbě bude s Rosatomem, nikoliv s RF nebo to bude jinak?

Takže odpovědi jsem se nedočkal. Ještě ten antiislamismus, jste pro islám?
A proč došlo k plynové krizi 2009 Můžete mi přiblížit? Rusko někoho vydíralo?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 13:20 Reaguje na Milan G
Rusko v roce 09 vydíralo Ukrajinu přes plyn a postihlo i pár zemí v Evropě (Bulharsko, částečně Slovensko).
Rosatom (stejně jako Gazprom) jsou nástroje Kremlu k realizaci jeho politiky.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 13:29 Reaguje na Pavel Hanzl
K největší krizi došlo v roce 2009. Gazprom se na konci roku 2008 nedohodl s Naftogazem na cenách a zároveň požadoval zaplacení přetrvávajících dluhů. K 1. lednu 2009 byly přerušené ruské dodávky plynu Ukrajině. Kvůli tomu, že Naftogaz následně začal odebírat část plynu,to je eufemismus pro krádež, který měl přes ukrajinské území dále proudit do Evropy, zastavil Gazprom 7. ledna veškeré dodávky přes Ukrajinu.

Víc zde https://www.plyn.cz/plynove-hadky-ruska-s-ukrajinou jasně z toho vyplývá, že Gazprom byl ten nejvíc poškozený.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 13:33 Reaguje na Milan G
Ještě dotaz, máte nějaký důkaz že Rosatom a Gazprom jsou nástroje Kremlu k realizaci jeho politiky.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 15:20 Reaguje na Milan G
Rosatom je přímo státní popdnik, v Gazpromu stát drží rozhodující podíl.
Odpovědět
MG

Milan G

13.2.2021 12:05 Reaguje na Pavel Hanzl
To není důkaz.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

11.2.2021 13:16 Reaguje na Milan G
Prostřednictvím ceny emisních povolenek nás velmi brzy začne vydírat EU.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 13:30 Reaguje na Karel Tejkal
Pane Tejkal už vydírá, viz Sokolovská uhelná.
Odpovědět
va

vaber

11.2.2021 09:09
politická ideologie řídí v tomto státě vše, nejen energetiku a má přednost i před zdravým rozumem,přesně tak jak to bývalo kdysi,
vzpomenu na dobu kdy jsme ekonomicky trestali země které nezměnily režim, třeba s Kubou jsme zrušili obchodní vztahy a na naše místo se okamžitě dostaly země jako Španělsko ,Kanada, Německo
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:18 Reaguje na vaber
Bohužel, je to tím, že rozhodující vliv už mají ruští anenti, především Zeman. Proto se snaží z politického důvodu potlačit bezpečnostní riziko.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2021 09:37 Reaguje na vaber
Toto je přesně popsaná vlastnost ne národa, ale lidí ze státní
správy, vědy a jiných oborů placených z daní. Tito lidé se vždy
přizpůsobí režimu a aktivně ho podporují stejně, jako ten, co
byl předtím. Koukněte pouze na vývoj od císařství, 1. rep.,
protektorát, socialismus a nyní. Pouze ti lidé zahazují ty
nesprávné průkazky a pořizují ty správné. O to více pak jsou
politruky nového režimu a haní to předchozí. Podle diskusí
z minula čtu jak třeba jeden z kritiků Ruska v minulosti
budoval v SSSR plynovod a kdo ví co všechno. Určitě byl kovaný
straník a nebo alespoň svazák. Nyní je nenávidí i když jsou to
kapitalisté jako ti naši, kteří taky mívali mnozí červenou
průkazku. Platí, že: "Hoď kamenem, kdož si bez viny" a taky:
" Nesuď o čem nic nevíš" a to pro mnohé "svazáky" dnešní doby
platí vrchovatě. Mladým to promíjím, protože si názor teprve
utvářejí, ale přetvářka a hloupost dospělých mě vytáčí.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.2.2021 09:42 Reaguje na Břetislav Machaček
Jj, Kam vítr, tam plášť. To je jemnější forma boje o přežití: Zabij dřív, než budeš zabit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 09:18
Všichni to ví, že s ohledem na geografii, palivo, zkušenosti s technologií a řadou našich odborníků v profesi je pro ČR nejlepší volba Rusko a jejich modernizované VVER1200 , III. generace.

Němci se s tím sankce-nesankce nepárali. S Rusy uzavřeli celou řadu velkých kontraktů , v podstatě suroviny za echt cenu výměnou za moderní německé technologie.

Nevím, na co si politici hrají. Asi kupecká otázka - jakou cenu jsou ochotni zaplatit za ideologickou nesnášenlivost z peněz daňových
poplatníků ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 09:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Poláci mají s Rusy x násobně více zkušeností a obrátili se na USA.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Nebudete tvrdit, že to letadlo u Smolenska sestřelil Putin? Jako to tvrdí Poláci.
Na druhou stranu chápu Poláky, že mají odpor vůči Rusku, když vezmeme v potaz Katyn, ale stalinismus a dnešek v Rusku určitě nelze srovnávat.

Od vás to beru jako inconueniens argument, jak v poslední době se pořád oháníte Polákama pokud je diskuse o výstavbě JE. Vy to prostě zneužíváte, nic víc o historických vazbách a nenávisti mezi Polskem a Ruskem nevíte vůbec nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 11:23 Reaguje na Milan G
Poláci je dost široký pojem a že to éro sestřelil Putin, tam netvrdí snad nikdo.
Dnešek se se stalinismem srovnávat dá, žije v jiných souvislostech, ale třeba brutální vraždění v Sýrii je ryze stalinistické.
Šermování Polákama není žádné zneužívání, ale normální argumentace.
Vy víte kulové, co já vím o Polsku, ale to je úplně fuk, důležité je, že to ví Poláci.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 12:13 Reaguje na Pavel Hanzl
No že víte o Polsku kulový to vidí všichni.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

11.2.2021 12:54 Reaguje na Pavel Hanzl
A to je na tom i s tím brutálním vražděním v Sýrii pořád líp než Lybie kam chtělo NATO přivést svobodu a demokracii...

Naivní představa že se jenom tak svrhne diktátor a najednou tam začne fungovat právo a demokracie...

houby s octem - něco takového by vyžadovalo důslednou okupaci na úrovni roku 1945+ v Německu a Japonsku - tedy nasadit velké okupační armády co budou skutečně "šlapat chodník" a zavádět nový systém.

NATO to nedokázalo ani v Afghánistánu - tam už vláda a "aliance" v podstatě jen vládne v pár velkých městech ale zbytek země je komplet opět v rukách Talibanu.
a to že nějakou vesnicí jednou za měsíc projede nějaká hlídka a nebo konvoj to nezmění.

NATO vzhledemk k drahému nesmyslu zvanému "profesionální armády" sice může svrhnout libovolný režim na planetě (u cca 3 by následkem byla nukleární válka)... akorát prostě nemá schopnost ten režim čímkoliv nahradit.

Na to je třeba velká konveční armáda "záklaďáků" co udělají efektivní okupaci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 13:16 Reaguje na Vaclav Sobr
V Libyi si LAS vynutila v OSN zásah, protože Kaddáfí neskutečně brutálně masakroval vlastní obyvatelstvo letecky i těžkým dělostřelectvem.
A NATO zařídilo pouze "čisté nebe", to je vše.
S žádnou demokracií, natož s její vývozem to nic společného nemělo.
Odpovědět
va

vaber

12.2.2021 09:44 Reaguje na Pavel Hanzl
co vy víte o Kadáfím? víte jaká byla Libye před tím než ji ochránci svobody zničili a jaké tam byly sociální ochrany pro lidi,to by mohla závidět většina zemí světa , ano své odpůrce zavíral ,protože jinak by oni zlikvidovali jeho ,taky se jim to podařilo a co udělali ze země ti kterým západ pomohl zničit Kadáfího?
opravdová pomoc kterou vládci světa dávají je zkáza a destrukce , podobně dopadly i jiné země, Syrie ,Libanon,Irak
důležité je jen jedno ,aby v té zemi vládl někdo kdo bude vládce poslouchat, o lidi naprostý nezájem
vy máte guláš úplně ve všem ,nejen v uhlíkové neutralitě
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:41 Reaguje na vaber
Pád Kaddáfího se Západem neměl vůbec žádnou spojitos. Vládl v zemi tak moudře a spravedlivě, že když se rozběhlo Arabské jaro (čistě arabská záležitost začínající v Tunisu) tak začali lidé demonstrovat a on je nechal rozstřílet kulomety a pak i bombardoval nejlidnatější části měst. Něco příšerného, LAS si vynutila zásah. Západ v tom nefiguroval vůbec, jen dodal techniku, nikdo jiný ji nemá.
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.2.2021 10:09
Pan Wagner je chytry normalni člověk.Bohužel v teto zdegenerovane společnosti dostavaji prostor ruzne obskurni figurky,ktere maji problem rozeznat kravinec od kopřivy.Tim myslim typky jako Pekarova-Adamova,Bartoš a ruzne komicke figurky z řad hercu,zpěvaku,ekologu a blaznive marionety z prapodivnych neziskovek
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.2.2021 10:18
Před 30roky nebyl přece čas, na takové to věci - česká energetika. Museli ti, co nebyli jako oni, odstraňovat přežitky komunismu a privatizovat.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

11.2.2021 10:21 Reaguje na smějící se bestie
Patří po pana Vinklera 8´21h.
Odpovědět
VK

Václav Kain

11.2.2021 11:01
Z ideologických důvodů nemůžeme mít ruský (zatím nejbezpečnější)reaktor.Myslím,že tato vláda vůbec nezahájí rozšíření Dukovan.V opozici jako jsou Piráti je příliš mnoho zelených makovic.Vypadá to buď na kolaps a nebo paroplynky.A to je zajímavé,že tady ruský plyn překážkou není.Na paroplynkách má zájem Babiš.Uvidíme jak to dopadne,ale včera už bylo pozdě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 11:14
Pokud současná politická reprezentace podlehne tlaku zelené ideologie (OZE vše a rychle vyřeší) bude to pro ČR znamenat ohrožení národní bezpečnosti,podkopání její suverenity a pro občany vyprázdnění jejich peněženek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 11:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dejme tomu. Tak co má teda vláda udělat?
Prakticky okamžitě může vypsat tendr na JED tak, aby měl politický konsensus, tj. bez Ruska. Proč to neudělá??
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože je to proti zdravému rozumu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 12:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dráždit hada bosou nohou je "zdravý rozum"??
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.2.2021 11:44 Reaguje na Pavel Hanzl
To je zajímavé. Jaderná elektrárna od Ruska vadí, ale plyn nevadí? A že ho ti Němci, a nejen oni, tak chtějí? To jim nevadí, že Rusko u nich také asi provozuje hybridní válku?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 12:04 Reaguje na pavel peregrin
Rusko nemá ambici ovládnout Německo a udělat si z něho otroka. U nás tu ambici má.

"Rusko musí řešit své geopolitické potřeby, nemá-li se rozpadnout, degradovat na úroveň země třetího světa a stát se geopolitickým bezdomovcem, soudí autor.
Musí si ve spolupráci se sousedním Běloruskem zajistit rozsáhlé předmostí jako oporu pro soutěžení s Evropskou unií. Takovým předmostím může být podle Krupnova pouze rychlým tempem se rozvíjející makroregion mezi Moskvou a Prahou s centrem v Minsku."

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=699611
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 13:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Úvahy jednoho bezvýznamného politologa. To je jako kdyby jste vy napsal článek, že pro stabilní politickou situaci v střední Evropě by bylo dobré vrátit zpět Rakousko- Uhersko, pokud možno bez Bosny a Hercegoviny.
Hloupost, že jo?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 13:29 Reaguje na Milan G
Jenže Putin podle téhle doktríny jede. Napadení Ukrajiny, zmařené napadení Pobaltí, praktické skoroovládnutí Maďarska, hybridní válka proti celé EU, především proti nám.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 13:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Zapnout chlazení, vypadává okruh základních životních funkcí.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 14:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Nějak se vám to zaseklo, do čeho že jde Putin? Vy jste s ním na tohle téma mluvil? Nebo máte nějaký odkaz kde to říká?

Skoroovládnutí Maďarska? Jak to vypadá v praxi? Hybridní válka proti parazitické EU? Jak probíhá? Nebo proti nám? Netrpíte stihomamem? Aspoň jeden jediný důkaz?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 15:17 Reaguje na Milan G
Nahoře jsem dával odkaz na BIS i s citací, jenání našeho parapresidenta dokazovat nemusím, je všeobecně známé.
Totální rozeštvání našeho národa a totálně neschpná vláda je cílem hybridní války.
V Maďarsku už tvrdě potlačují svobodu slova, kupují Sputnik, mají už problémy se základy právního státu. Začlo to Paksem, dnes jsou na tom hůř, než my. Konečná?
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 21:11 Reaguje na Pavel Hanzl
To že Maďaři kupují Sputnik V ukazuje jen a jen na to, že vláda má starost o zdraví svých občanů, protože parazitická Ekomise nedokázala zajistit vakcínu v požadovaném množství pro všechny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 07:31 Reaguje na Milan G
EU zajistila vakcíny dost a pro všechny, (sami bychom nedostali ani ťok) jenže některé státy výrobce přeplatili (Izrael) a tak se Evropě nedostává. Navíc tak gigantické objemy vyrobit je problém pro každého.
Když vidím, jak Rusi lžou úplně všude, tak bych ten noviček rozhodně nebral.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

12.2.2021 16:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Tomu říkám "nadhled a rozhled" 10-ti milionový stát ohrozil dodávky vakcíny (protože přeplatil) pro půl miliardový subjekt. Bravo pane Hanzl, pro Vás znát počet obyvatel těchto dvou subjektů je zbytečné vědět pro vaši úvahu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 19:14 Reaguje na Vladimír Hošek
Samozřejmě to nebyl jen Izrael, ale taky Británie a kdo ví ještě další. Navíc tam byl nějaký problém ve výrobě, samozřejmě tak gigantický objem zvládnout je skutečně problém. Ale pojem "nejsou vakcíny" znamená asi tak co? Chodí k nám denně kolik?
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.2.2021 11:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
pane Winkler slovo suverenita bych ve vztahu k česke republice opravdu nepoužival
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 11:43 Reaguje na karel krasensky
ČR je doposud suverénní stát, jak tomu bude po vyhlášení zákona (nařízení) EU o klimatické bezpečnosti ,ví pouze bůh.
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.2.2021 15:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
pane Winkler nemam vam co radit,ale nejlip udělate když na toho Hanzla nebudete reagovat.Kdysi jsem se bavil psanim do diskuse na Reflexu.Ten Hanzl tam vypisoval od rana do večera den po dni perlu za perlou.Sloužil nam tam k všeobecnemu obveseleni.Hodně jej pronasleduje Putin a rušti agenti.Třeba tam piše dodnes přestal jsem to sledovat.Dost se člověk pobavil čtenim jeho uvah a nazoru
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2021 17:02 Reaguje na karel krasensky
Myslím si , že trocha humoru nikoho nezabije , podle přísloví :"ať jsem bitej, jenom když se peru", podobně to kdesi napsal Jaroslav Hašek.
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.2.2021 17:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
No jo,ale on to co piše mysli važně.Ten sa snad večer před spanim diva pod postel jestli tam nema ruskeho agenta
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

11.2.2021 17:05 Reaguje na karel krasensky
Máte pravdu s tím reagováním na ty nesmysly.
Já se snažil v něm vzbudit soudnost, ale je
mi jasné, že je to marné. Největším trestem
je ho ignorovat a nenechat se vyprovokovat.
On na ty reakce čeká a snad při nezájmu bude
psát něco podstatného a hlavně k věci.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 19:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Píšu o extrémně podstatné věci. Pokud si necháme stavět JED od Rusů, můžeme se dožít podstatného mezení suverenity a s tím i propad ekonomiky. To je vám málo? Zprávy BIS (jako všichni čecháčci) zásadně nečtete.
Odpovědět
MG

Milan G

11.2.2021 21:13 Reaguje na Břetislav Machaček
Upřímně řečeno, jsou tady daleko, daleko horší diskutéři s jedním jste měl nedávno konflikt.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 15:37 Reaguje na karel krasensky
Pokud musíme být nutně otroky (což si přeje drtivá většina čecháčků), tak chci mít za spoluotroky Rakušáky, Holanďany, Finy, Švédy, Belgičany, Dány, Iry atd. kteří se v té pozici cítí celkem komfortně.
Nechci být otrokem na stejné lodi s Ukrajinci, Bělorusy, Gruzínci, Čečenci, Dagestánci, Syřany atd. kteří chtějí vystupovat už za prakticky jakoukoliv cenu.
Odpovědět
kk

karel krasensky

11.2.2021 17:29 Reaguje na Pavel Hanzl
a ted znovu a vysvšzli co jsi vlastně chtěl napsat a sdělit.Maš to hodinky a holinky
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 09:04 Reaguje na karel krasensky
To mám vysvětlovat každou blbost?
Stále dokola slyším, jak jsme vazaly a otroky Němců a hlavně celé EU, která se chová jako Eurosajuz a vytváří "diktát z Bruseli" atd. atd., prostě my si v otrocké nátuře libujeme.
Dobře, jak to teda udělat lépe? Pomohlo by nám, kdybychom z EU vystoupili?
"Každou zemi vystupující z EU rádi uvítáme v SNS". V.V. Putin. To ale není návrh, to je diktát.
Takže bychom se stali vazaly a otroky Ruska, stejně jako státy, které jsem nahoře jmenoval. Dál to už snad cháptete...
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

11.2.2021 22:48
Dnes čeští politici ještě dále pokročili v totálním selhání ve snaze čelit epidemií. V nerozborné jednotě, jen proto, že nade vše staví volební boj a vítězství v říjnových volbách, rozhodli o neprodloužení nouzového stavu. Po neděli tak zavládne ještě větší chaos, který povede k dalšímu růstu počtu nemocných i mrtvých. A to v době, kdy se přece jen blíží doba, kdy bude možné stále více lidí očkovat. Všichni předsedové parlamentních stran o tom rozhodli přesto, že je hejtmani z jejich vlastních stran přesvědčovali, že to situaci jen zhorší a nastolí chaos, kde se shoda mezi ještě více subjekty pro racionální společná opatření bude hledat ještě hůře. A to je v situaci, kdy předsedkyně a předsedové Andrej Babiš, Jan Hamáček, Petr Fiala, Ivan Bartoš, Markéta Pekarová Adamová, Marian Jurečka a Tomio Okamura mají přímo na očích přeplněné nemocnice a mrtvé k jejichž úmrtí vlastní činností přispívají. Přesto to u nich nevede k tomu, že by dokázali překonat touhu po moci a volebním boji a dokázali se chovat alespoň trochu racionálně a alespoň minimálně spolupracovat. Vzhledem k tomu, že neexistuje v našem politickém ZOO jediný subjekt, který by byl schopen racionálního chování a činnosti ve směru řešení konkrétních věcí, považuji budoucnost české energetiky za nejspíše ztracenou.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

11.2.2021 23:12 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě doplním toho posledního předsedu stran, které můžou za mizerné výsledky Česka v ochraně před epidemií a to , že máme téměř nejvíce mrtvých v přepočtu na počet obyvatel, abych na žádného nezapomněl. Jde o Vojtěcha Filipa.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 07:26 Reaguje na Vladimír Wagner
Nouzový stav měla vláda odsouhlasený už asi 6x a jaký je výsledek?
Proč teda dělat stejné chyby stále dokola?
Opozice navrhuje stále nová řešení, (většinou opsaná ze zemí kde to funguje) a Babiš (vládne jak diktátor) to zásadně ignoruje, vytváří chaos a zneužívá nouzový stav k buzeracím občanů.

Energetika je v dupě taky, vláda není schopna získat konsensus, tj. vypsat tendr bez Rusů.
PROČ?
Vy jste technik, ale úvaha tohoto typu by vám problém dělat neměla. Napovím, to není technický problém, není to ani touha vyjít vstříc přání presidenta....ten klíč je ve zprávě BIS.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

12.2.2021 19:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe ... první odstavec.
Já s váma opravdu upřímně souhlasím!!!???

Kdyby se vláda nechovala jako banda debilů, tak ten nouzák měli, oni ti bolševici nechtěli až tak moc ... spíš chtěli opravdu HODNĚ málo ... zatím vždycky vládu podrželi a podrželi by ji zase. Ale i na ty se Bába s Hamim zvysoka a dokonce i ti rudí je poslali do kelu.

Větší bandu budižkničemů jsme tu neměli ani za vlády jedné strany.
Odpovědět
MG

Milan G

13.2.2021 12:29 Reaguje na Pavel Hanzl
No s tím tvrzením, že opozice navrhuje stále nová řešení, bych byl opatrný. Zaměřil jsem se na Fialu, protože tenhle pán s těmi novými řešeními přímo hýří. Dobře jsem ho poslouchal když je vyjmenovával v TV. Takže v první řadě mluvil o tom, že je třeba zvýšit kompenzace pro podnikatele, dál, že je třeba zvýšit okruhy podnikatelů kterým bude ta kompenzace náležet, dále odsouhlasení odškodňovací zákona. Ale NIKDY nenavrhoval co má vláda dělat aby se snížil počet mrtvých, aby se snížil počet nakažených, aby nedocházelo k selekci pacientů, ani slovo ze strany Fialy. A vzpomeňme co říkal Fiala v létě 2020.
Jurečku, Pekari, Bartoš, Rakušan to už nemá cenu vůbec komentovat. Když poslouchám Pekari tak se musím smát a tady měl Kalousek snad jedinou pravdu ve svém životě když tvrdil, že Pekari na předsedu top09 je nesmysl.

Co je na 100% jisté je ,že celá opozice si teď akorát tak mne ruce radostí, že nevládne. Protože není pochyb o tom, že by to kurvili stejně jako Babiš, možná ještě hůř.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2021 11:22 Reaguje na Milan G
Patříme trvale mezi země s nejhorším průběhem pandemie a máme taky nejvíce zemřelých.
Tohle je současný stav a je potřeba napřed říci, PROČ?
Babiš se chová jako diktátor, do všeho žvaní, vše rozhoduje, dosazuje si všude své lidi, které následně buzeruje a vytváří zmatky a do toho stále lže. Míval kolem sebe dobré lidi (Telička, Zlatuška, Stropnický, Pilný atd.) a dnes?? Nikdo rozumný s ním nejde, takže je stát veden králičími inženýrkami a zkorumpovanými nýmandy. Bečva by mohla vyprávět.
Takže logicky mu nikdo nevěří, země se ekonomicky propadá a nejvíce postižení lidé začínají být zoufalí.
To je zcela patová situace, jediné řešení by bylo, kdyby vypadl a vzal to do ruky kdokoliv jiný, horší to asi být nemůže.
Odpovědět
MG

Milan G

14.2.2021 16:25 Reaguje na Pavel Hanzl
PROČ?? Protože 40% lidí nedodržuje nařízení, tvrdí Prymula.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.2.2021 08:25 Reaguje na Vladimír Wagner
Máte v tom plnou pravdu. Zdejší politická reprezentace má lidi
u zádele a potřebuje je pouze ke vhození hlasů do uren. To že jim
svým včerejším rozhodnutím urny nachystali, je víc než jasné, ale
jiné. Svět se na nás s údivem dívá, co tu vyvádíme. Všude, kde je
to to i lepší, tak ještě přitvrzují a u nás tu klidně strany
uvrhnou zemi do chaosu kvůli svým politickým ambicím.
Podobné to bylo, je a bude s energetikou. Budou vyčkávat až do
krajnosti a pak se vzájemně obviňovat, kdo to zavinil. Nezbývá
než myslet každý sám na sebe a i za cenu zatím vyšších nákladů
jít třeba na spolehlivou domácí elektrocentrálu pro stabilní
výkon, než riskovat výpadky v síti, které mohou napáchat velké
škody. Ona ta stabilita je podmínkou mnoha strojů a přístrojů
a nějaké skoky jim neprospívají. No a nakonec bez spolehlivých
dodávek se dnes neobejde nikdo od průmyslu, přes dopravu po
domácnost a zásobováni vším možným. Takovýto vývoj na politické
scéně je u nás už tradiční a nevidím to lépe ani do budoucna.
Navíc dojde k dalšímu tříštění hlasů na malé straničky a i ty
budou mít možnost rozhodovat o našem bytí a nebytí. Když lid
pálí dobré bydlo, tak dělá hlouposti a je třeba vyčkat na to,
aby to došlo do krajní meze. Pak nastane opět procitnutí a
snad dojde i k moudrým změnám v politice a energetice.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

12.2.2021 09:32 Reaguje na Vladimír Wagner
V našem parlamentu skutečně již není jediná rozumně volitelná strana.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.2.2021 09:49
Vážený pane Wagnere a vážení diskutující!

Číst článek i diskusi pod ním je opravdu velice frustrující.
Opět se totiž potvrzuje, že politici jsou (až na vzácné výjimky) osoby, které se na politickou dráhu nevydaly proto, aby sloužily zájmům republiky a jejích občanů, nýbrž svým zájmům osobním, navázaným na zájmy svých partají a ještě dále na zájmy bůhvíkoho někde v pozadí.
Proto řešit problémy, ani ty opravdu naléhavé,nepovažují za svůj primární úkol. Tím je
a) udržet se u koryta,
b) dokud u něho jsou, hájit zájmy toho, od koho čekají na oplátku nějaký osobní profit.
Když se něco vyhrotí tak, že už je třeba alespoň předstírat, že to řeší, tak řešení s kterým přijdou vždycky udiví. Ukáže, že kromě nezájmu o jiný prospěch než ten jejich jsou navíc i nekompetentní.

Vanitas vanitatum...

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2021 14:37 Reaguje na Karel Ploranský
Korupce dotažena do dokonalosti pod praporem boje proti korupci. Velmi chytrý a hlavně dokonale realizovaný nápad. Ne ovšem od nás.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist