https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-elektrarna-moorburg-symbol-energiewende
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Elektrárna Moorburg – symbol Energiewende

2.2.2021
Uhelná elektrárna Moorburg švédské energetické společnosti Vattenfall.
Uhelná elektrárna Moorburg švédské energetické společnosti Vattenfall.
Na konci roku 2020 bylo rozhodnuto o odstavení jedné z největších a nejmodernějších uhelných elektráren v Německu. V provozu byla pouze pět let a její výstavba i konec je symbolickou ukázkou reality a environmentálních dopadů německé Energiewende.
 

Na začátku Energiewende bylo jasné, že bude potřeba zajistit zálohování větrných a fotovoltaických zdrojů při odstavování jaderných bloků. Proto se naplánovala a začala budovat řada nových uhelných bloků, které měly nahradit nejen jaderné reaktory, ale i nejstarší a nejméně efektivní uhelné zdroje s nejvyššími emisemi. Velký důraz byl kladen na to, aby měly co nejvyšší účinnost, a tím i nejmenší emise na jednotku výroby. Ke zvýšení efektivity mělo sloužit i využití pro produkci tepla, čímž by se nahradily menší lokální teplárny s vyššími emisemi a menší účinností. Elektrárny tak měly fungovat v režimu kogenerace.

V oblasti Hamburku bylo potřeba nahradit jadernou elektrárnu Krümmel s výkonem 1,4 GW a některé další zdroje. A právě pro Hamburk se navrhla nová uhelná elektrárna Moorburg, která je v areálu s dlouhou tradicí výroby elektřiny. Běžela zde plynová elektrárna. V plánu byly dva bloky s výkonem 827 MWe, tedy celkově něco přes 1,6 GWe. Pro co nejvyšší účinnost, kterou prosazovaly zelené organizace, se tyto bloky vybudovaly jako nadkritické a pracují při tlaku páry 27,6 MPa. Mohly tak dosáhnout čisté účinnosti až okolo 46,5 %. Teoreticky by elektrárna mohla pokrýt okolo 85 % spotřeby Hamburku, který vyžaduje okolo 13 TWh elektřiny.

Elektrárna neměla běžet kontinuálně s plným výkonem, ale měla vykrývat fluktuace větrných bloků, které se během Energiewende v severních částech Německa masivně budují. Reálná účinnost je velmi silně závislá na režimu, ve kterém elektrárna pracuje. Pokud doplňuje větrné či fotovoltaické zdroje a mění výkon v širokém rozsahu, je čistá účinnost nižší. Aby se účinnost elektrárny ještě více zvýšila, měla dodávat ještě 650 MWt do tepelného systému jižního Hamburku. Za tímto účelem tak bylo nainstalováno příslušné zařízení. Zde měla elektrárna nahradit řadu lokálních fosilních tepláren.

Jedná se o jednu z nejmodernějších elektráren a vrchol techniky v tomto oboru. Nadkritické bloky potřebují materiály odolné proti vysokým tlakům a teplotám. V daném případě se použil nový typ oceli na membránové stěny kotle. Objevily se však problémy se svary a řada těžkostí, které vedly k prodloužení doby výstavby a zpoždění. Výstavba se tak protáhla na jedenáct let a elektrárna se tak dostala do provozu až v roce 2015. Připomeňme, že podobné problémy byly i u našeho nadkritického paroplynového bloku Ledvice.

Cena elektrárny nakonec dosáhla hodnoty okolo 3 miliardy EUR (78 miliard Kč). Vysoká cena byla dána technologickou náročností nadkritického bloku a nutnosti práce ve vysoce flexibilním režimu. Blok dokáže během patnácti minut snížit výkon o více než 600 MWe. Ve specifickém režimu dokonce dokáže měnit výkon s rychlostí 90 MWe/min. Zároveň může velice efektivně běžet na minimálním výkonu 25 % nominálního, aby se držel v horké záloze. Start ze studeného stavu pak je o desítky procent rychlejší než u jiných uhelných bloků.

Další finanční ranou se stalo, že nebylo povoleno odebírat vodu pro chlazení z Labe a musely se udělat speciální chladící věže. Finanční náročnost ještě zvýšil extrémní tlak na snížení emisí. Škodliviny, jako oxidy síry, dusíku, dioxiny nebo rtuť, byly potlačeny hluboko pod nejpřísnější environmentální limity. Produkce oxidu uhličitého na jednotku elektřiny při stejném palivu je jen 75 % dřívějších moderních elektráren.

Chladicí věž uhelné elektrárny Moorburg.
Chladicí věž uhelné elektrárny Moorburg.

Černé uhlí s výhřevností okolo 25 MJ/kg, kterého elektrárna ročně spotřebovává okolo 3,6 Mt, bylo dováženo z Ruska a USA. Využívala se blízkost přístavu, černé uhlí tak bylo relativně levnou volbou bez nutnosti pozemní dopravy. Ekonomika provozu byla silně narušena tím, že zelené organizace nedovolily postavit teplovod pod Labem, takže se nakonec neuskutečnila kogenerace a zásobování jižního Hamburku, se kterými se počítalo. Paradoxem je, že se tak prodloužil provoz malých fosilních kotelen a odpovídající emise. Spolu se zvýšením ceny emisních povolenek to zabránilo tomu, aby se provoz elektrárny stal rentabilní.

To byl hlavní důvod, proč provozovatel, firma Vattenfall, podal jako nabídku hned do první aukce na odstavování uhelných bloků za úplatu právě tuto nejmodernější a nejekologičtější uhelnou elektrárnu. V aukci se soutěžilo celkově o odstavení 4 GWe černouhelných bloků. V prosinci 2020 v této aukci firma uspěla a za kompenzaci ukončí výrobu elektřiny. V březnu 2021 by se mělo rozhodnout, zda elektrárna není nezbytná pro stabilitu sítě a je možné ji odstavit. Pokud regulační úřad její vyřazení povolí, tak se nejpozději 1. července 2021 uzavře. Pokud se ukáže její nutnost pro zajištění stability sítě, bude po definovanou dobu držena jako rezerva.

Ještě modernějším blokem je elektrárna Datteln 4 kousek od Dortmundu. Jeho výstavba z podobných důvodů jako u Moorburgu trvala 13 let. Zde jde o monoblok s výkonem 1100 MWe. Také ten je postaven tak, že umožňuje velice vysokou flexibilitu a rychlou reakci, aby mohl pomoci při regulaci fluktuací větrných a fotovoltaických zdrojů. Blok se rozběhl v létě 2020 a předpokládá se, že by mohl být rentabilní. Ovšem odstaven má být nejpozději do roku 2038, což je hodně krátká doba pro takovou investici.

Snaha o využití areálu elektrárny Moorburg vyústila v návrh, který by umožnil využít dotace Evropské unie pro vodíkové hospodářství. Předpokládá se, že do roku 2025 zde začne pracovat elektrolyzér s výkonem 100 MWe. Využíval by k produkci zeleného vodíku přebytky elektřiny z větrných zdrojů. Využije se přípojka 380 kV, která tak nebude proud z místa vyvádět, ale bude ho přivádět k elektrolyzéru.

Místo zdroje s výkonem 1,6 GWe tak bude v Moorburgu spotřebič s příkonem 100 MWe. Ten se sice díky využití dotací postaví, ovšem ekonomika takového systému je zatím velmi otevřenou záležitostí. V budoucnu se může ukázat, že je to také slepá ulička. Uhelný blok Moorburg byl postaven, aby umožnil regulovat síť a zajistil potřebný výkon v době, kdy nesvítí a nefouká. Měl umožnit náhradu jaderných bloků pomocí kombinace fosilních a obnovitelných zdrojů. Zavírání uhelných bloků spolu se zbývajícími jadernými tak v Německu vede k nedostatku potřebného výkonu stabilních zdrojů. Jejich nedostatek se začíná projevovat v celé severozápadní Evropě. V té je naopak přebytek obnovitelných zdrojů. Tato situace vede k velkým přetokům na velké vzdálenosti a ohrožuje stabilitu soustavy. Ta je tak stále více vystavena riziku blackoutu, jak se ukázalo 8. ledna 2021, kdy došlo k rozdělení jednotné evropské elektrické sítě. Uhelné a jaderné elektrárny tak budou muset nahradit jiné zdroje. Německo spoléhá na elektrárny plynové, i proto staví plynovod Nord Stream II.

Z „ekologických“ důvodů se postavily supermoderní nadkritické uhelné bloky, které nahradily jaderné a staré uhelné zdroje. Z popsaných důvodů však skončily nebo skončí dříve, než se investice do nich vložené efektivně využijí. A zde nejde jen o finance, ale hlavně o uhlíkovou stopu jejich výstavby. Je otázka, jak bude vypadat situace s novými plynovými bloky, které budou muset nahrazovat ty uhelné, až se bude ještě více ventilovat, že jejich emise skleníkových plynů jsou při započtení úniků při těžbě a dopravě plynu srovnatelné s těmi z uhelných zdrojů. Využití elektrolýzy pro produkci vodíku není příliš efektivní, může se tak ukázat, že ani snaha o hromadnou produkci zeleného vodíku nemusí být z ekonomického i environmentálního hlediska příliš úspěšná. Je tak možné, že se německá Energiewende z environmentálního hlediska ukáže ještě větším propadákem, než si dnes myslíme. A elektrárna Moorburg se stává jejím symbolickým památníkem.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (165)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2021 08:04
Ještě větší blackout, než jsme doufali... Dobrý článek, budiž odstrašujícím příkladem, že nic se nemá přehánět.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.2.2021 08:23
Dobrý příklad, kam zelený energo-terorismus může zajít. Je to stejné jakoo s automobily, kde se úmyslně daly emisní limity tak nízko, že je žádný motor nemůže splnit.

Výrobci se to snažily obejít ekokurvítky všeho druhu až po podvodné jednání viz Diesel Gate.

V případě elektrárny Moorburg to samé , aby se vyhovělo deklarované záloze pro výpadky OZE muselo se najít řešení umožňující skokové změny výkonu a nasekaly se chyby. Zcela logicky to ani jinak dopadnout nemohlo.
Vývoj motorů i fosilních elektráren má svoji historii a svůj řád. Technicky se nemáme za co stydět , a kdyby nebyl hrrr revoluční zelený tlak , mohlo se v klidu dále zlepšovat nebo alespoň v klidu chystat změna.

Až se jednou bude hodnotit tato doba , bude racionálně souzena jako jakobínský teror v zeleném plášti.
Odpovědět
va

vaber

2.2.2021 08:25
nadkritické parametry má i elektrárna Ledvice
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 10:07 Reaguje na vaber
Je zmíněno v článku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2021 08:48
Přece Němci nemohou být tak hloupí, aby dělali takovéto hlouposti. Asi jen špatně naslouchali vědcům z Wuppertalského institutu, kde to již mají dávno všechno správně spočítané.

Ale možná je to tak, že zeleně nastavená německá společnost je ochotna zaplatit jakoukoliv cenu za úspěch jejich Energiewende, aby si zachovali pocit, že jsou mustr pro celý svět. A tak to pytlíkují, jak se dá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 10:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistěže tak hloupí jsou.
To předvedli pokusy o marxistickou revoluci po WW1, bezvýhradnou podporou Hitlera až do jeho definitivní porážky v roce 1945, podporou stalinistů v NDR i stalinistickým povstáním revolučních studentů v NSR v roce 1968 (kteří v době, kdy byl u nás činěn pokus o jakési zlidštění socialismu, bojovali za to, aby byl v západní Evropě zaveden ten nejodpornější stalinismus na způsob 30. let) z nichž se později stali buď vrazi z Rudých brigád, nebo lidoví (- pardon) euro komisaři.
A to jsem raději nešel dál do minulosti.

Němci si prostě zaslouží pořádný blackout, nejlépe za velkých mrazů, za něhož by měli ztráty jak Paulusova armáda ve Stalingradu. Možná by to pomohlo, možná by i tohle bylo ještě pořád málo na to, aby se jim udělalo jasno.
A naší hlavní, či spíš jedinou, starostí by mělo být, aby nás do toho nestrhli s sebou. Čili jističe na přeshraničních vedeních (jako mají Poláci) a zajištění jejich včasného odpojení.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

2.2.2021 13:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Němci opravdu nedokáží být hloupí.
Následovat Hitlera přeci bylo tak chytré!

Mezi Němci mám dost přátel. Jsou to skvělí lidé. Ale jejich vnímání okolí a reakce na ně jsou specifické a pro mne často nepochopitelné. Pociťuji podivnou a rozpornou směs obdivu a pohrdání.

Němci dodnes trpí syndromem pocitu viny za to, co se dělo v období fašismu, a jejich snaha ukázat světu, že už takoví nejsou, je až křečovitá. A úplně stejně jako šli do extrému a téměř až za hranici sebezničení když páchali zlo, jsou teď ochotni zapomenout na pud sebezáchovy, když páchají dobro...
Proto když jim někdo řekne, že je nutné být humánnější než zbytek světa, bez protestů si pustí do kurníku lišku v podobě záplavy muslimských imigrantů.
Proto když jim někdo řekne, že je třeba zachránit planetu tím, že se zlikviduje jádro, že se pak zlikviduje i uhlí a že přeci stačí se spolehnout na iluze a na nedomyšlené projekty, prostě poslechnou.
A vo tom to je...
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:39 Reaguje na Karel Ploranský
V podstatě s nimi zelení a spol. manipulují stejně, jako to dělal ten Hitler.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2021 10:27
A teď pane Hanzle mudrujte: čím to je, čím to je...?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.2.2021 12:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Nic není, FVE a vítr jedou na plný koule, elektřina málem zadara a na obzoru vodík, Říše míří neochvějně a plnou parou k světlejším zítřkům! To jen u nás čecháčci a Babiš (variantně Paroubkův Mars).

Zapoměl jsem na něco:-)))?
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 13:46 Reaguje na Svatá Prostoto
Teď bez legrace:
Zatím mohou Němci blbnout, protože je vždy z průšvihu vytáhli polští, čeští a francouzští "ropáci". Jakmile se jim podaří sousední státy předělat k obrazu svému, tak půjde severní polovina EU do blackoutu (pokud tedy ne celá).
Takže se budeme muset těmto číčovinám aktivně bránit, i kdyby to mělo vést ke třetí světové válce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 18:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Právě z takových fanatiků si Hitler postavil svoi demagogii a dotáhl to ke druhé válce, vy byste klidně i tu třetí.
Doufám, že nepůsobíte na nějaké šlole, max jako údržbář.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Obě světové války vyvolali Němci, ne ti, co jim oponovali. Naopak, zejména před WW2 mělo ustupování Němcům (appeasement) naprosto fatální dopad na průběh války, počty mrtvých i kulturní a hospodářské škody.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 13:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Sedm kulí v Sarajevu nevypálil žádný Němec a pakt Ribentrop - Molotov asi neznáte.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale no tak, je historicky doloženou pravdou, že starýho Procházku do té kokotiny se Srbskem dokopal Vilém, stejně jako Říše rázně zarazila Karlův pokus, sice nesmělý, ale dobře míněný, to ukončit dřív, než se to podělá všechno.

S tím paktem jsem to nějak nepochopil, že v tom byli Rusové je sice pravda, ale že to primárně vymyslel Áda, o tom není sporu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 15:14 Reaguje na Svatá Prostoto
Primárně asi jo, ale Stalin Němcům velmi vyfutroval začátek války, bitvu o Británii jeli na ruský benzín i potraviny a jiné suroviny. Ještě v začátku anšlusu do Ruska se mohl Wermacht potkávat vlaky vezoucí obilí do Německa.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Je jasně dokázáno, že Rakousko do toho šlo na nátlak Německa. Už proto, že Srbové nakonec rakouské ultimátum v podstatě přijali, takže k přepadení Srbska nebyl důvod. Z tohoto důvodu měli také Rusové volné ruce k vyhlášení války na pomoc Srbsku.

Paradoxně Ferdinand d' Este byl se svými vazbami na němce považován za hlavního evropského válečného štváče a ohrožovatele míru. V tom duchu také byly první reakce komentátorů po atentátu na něho (něco jako "mír je zachráněn, největší válečný štváč je mrtev!").
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

2.2.2021 13:38 Reaguje na Jiří Svoboda
Nedrážděte ho - nebo se "rozjede" a budeme muset číst ještě víc jeho moudrých myšlenek než jindy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 17:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Je to přece velmi jednoduché. Nepočítalo se s tak obrovským rozvojem OZE, především VE i soláru. V obou systémech se ceny dramaticky snižují, navíc vozit černé uhlí z Ruska a USA je pitomost od začátku. Ale hlavní problém bylo to zdržení o 11 let, si myslím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádný rozvoj OZE se nekoná. Je to stále závislé na denní době a výkyvech počasí, a tím pádem silně problematické. A akumulátory prostě nejsou a v dohledné době nebudou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 19:01 Reaguje na Jan Šimůnek
"V Dánsku loni (2020) vítr a solární energie pokrývaly potřebu elektřiny ze 61 procent, což by nejvyšší podíl v EU. V České republice a na Slovensku však podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil méně než pět procent".
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-obnovitelna-energie-uz-je-hlavnim-zdrojem-elektriny-v-eu
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 08:43 Reaguje na Pavel Hanzl
I v tom Dánsku potřebují zálohy na noc a bezvětří, byť to bezvětří tam není tak často jako u nás. A ty jsou buď fosil (jedno, zda plyn nebo uhlí) nebo jádro. Když ovšem nastavím dostatek jaderných bloků, tak se nepotřebuji zabývat stabilizací sítě, jako v případě, když mám v síti OZE.

IMHO by OZE měly jet zcela odděleně od sítě a jen vyrábět třeba ten vodík, nebo pumpovat vodu do přečerpávaček (což zrovna v tom Dánsku není moc aktuální), nebo třeba zvedat obrovitá závaží (i takové projekty existují) a do sítě pouštět na vyžádání jen energii z těchto akumulací. Obávám se ovšem, že takto by se projevila jejich šílená nerentabilita.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 08:49 Reaguje na Jan Šimůnek
A proč jste teda dávno nenastavěl řadu jaderných bloků?
Proč dnes řeší jeden blok v JED, který pokryje sotva polovinu končící staré JED? Kde chtějí vzít ten zbytek a čím nahradí uhlí?
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože to ekologové systematicky blokují od roku 1989. Naštěstí se podařilo dostavět půlku Temelína, jinak bychom byli totálně v řiti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 20:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Žádní ekologové u nás NIC nerozhodovali, prakticky vždycky byli mimo parlamet, takže vliv nula.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Bursík se na zeleném ministerstvu držel dlouho poté, co jeho partaj v parlamentu skončila. A bezuzdně škodil dál a dál. A zelení byli a jsou mezi senátory, což jim, mj. dává možnost navrhovat zelené hovadiny v rámci zákonodárné iniciativy. Případně se svými hlasy obchodovat. A kryptozelených stran už bylo také dost - viz např. "Žít Brno".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:40 Reaguje na Pavel Hanzl
V D soláry nic moc a co se větrníků týče ... já tam byl tedy zatím jen 3x, ale i tak jsem jisté rozdíly co se větru týče oproti nám zaznamenal.
Taky bychom se mohli inspirovat v Norsku a jejich využití vodní energie, že? Vystřihneme Sázavskou kaskádu a bude:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 15:09 Reaguje na Svatá Prostoto
Německo má jen v solárech už polovinu celé naší roční spotřeby a staví stále dál, vymýšlí pokrytí dálnic panely atd. atd.
Vítr u nás má omezené možnosti, ale solárů můžeme nastavět něurékom, i pár výkonných přečerpávaček by šlo, do vodíkových akumulací bychom se pustit mohli z fleku.
Jenže nelze........
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Ať vymýšlejí a předvádějí, že to k ničemu nevede. Viz jejich propad na hranici blackoutu v první polovině minulého měsíce.

Bylo by ideální je odstřihnout od našich (a dalších) solidních zdrojů a nechat povařit ve vlastní šťávě.
Škoda, že už neexistují "darkeři", kteří se v raných devadesátkách bavili zhasínáním celých oblastí pomocí zkratování vedení VN nebo VVN. Kdyby zapracovali na našich a polských hranicích v tom lednu 2021, mohlo být Německo pár dnů bez proudu, zato s OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 19:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Až se začne Evropě připalovat krupon (to může být za 3 roky sucha) tak ty naše uhláky prostě odstřelí. To jsem zvědav, jak budete bečet pak.
Proč se nemůžeme chovat jako normální, civilizovaná země, proč musíme být furt nejblbší a poslední? Když ještě v devadesátkách jsme byli první?
Odpovědět
li

3.2.2021 22:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi jste viděl už moc béčkových amerických filmů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Odvetou by mělo být rozpuštění odpadu z našich JE a jeho vypuštění do Labe někde u Hřenska. S tím, že by se takovouto hrozbou ekoteroristům, zejména německým, jasně položil nůž na krk.
Případně ekoteroristy u těch "uhláků" postřílet, a pokud máme málo vojáků, tak třeba pokropit yperitem. Ten se dá vyrobit za pár hodin. A stačilo by na to jedno práškovací letadlo, asi jako na Jožina z bažin.

Nicméně by asi stačilo poslat na naše a polské hranice s Německem pár "darkerů", kteří by vyřadili přeshraniční vedení, nejlépe v zimě, a názorně předvedli Němcům, kde jsou bez našich a polských uhláků.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.2.2021 12:20
Že si Němci čím dál víc koledují o to, nabít si pořádně hubu, to je zřejmé. Jedinou otázkou zůstává jak do do toho nespadnout s nima:-/.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.2.2021 12:35
Já bych jen upozornil pana Wagnera, že nadkritický blok 660 MWe v Ledvicích není paroplyn, ale čistě uhelný blok.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

2.2.2021 13:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Což je ale nepodstatné, protože plyn nebo uhlí, z hlediska emisí CO2 je to prašť jako uhoď.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 17:19 Reaguje na Karel Ploranský
Není. V plynu je daleko víc čistého vodíku a hlavně daleko méně jiných příměsí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinde vám vysvětlili, že úniky metanu při těžbě a transportu tento rozdíl pro skleníkový efekt v podstatě srovnají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 19:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Všechno se netěží v Rusku a i tam mají už daleko lepší technologie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:10 Reaguje na Pavel Hanzl
To bylo zprůměrováno pro celý svět. Pro plyn z Němci preferovaného Nord Streamu je to spíš o něco víc, než kdyby zachovali svoje uhelné elektrárny.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

2.2.2021 14:12
Nedá mi to, abych z článku (výborného článku - díky, pane Wagnere!) nevyzobnul jeden velmi signifikantní detail:
"Ekonomika provozu byla silně narušena tím, že zelené organizace nedovolily postavit teplovod pod Labem, takže se nakonec neuskutečnila kogenerace a zásobování jižního Hamburku, se kterými se počítalo. Paradoxem je, že se tak prodloužil provoz malých fosilních kotelen a odpovídající emise."

Kdyby zeleným opravdu šlo o to, o čem tvrdí, že jim o to jde, tvrdě a nekompromisně by prosazovaly využití kogenerace všude, kde to připadá v úvahu. Protože kogenerace samozřejmě nevyřeší vše, ale přínos je u ní jasný a exaktně vyčíslitelný. Přinejmenším se u ní nemůže za pár let ukázat, že to byla volovina. Jako se to s až únavnou pravidelností stává u projektů, které zelení prosazují.
Jsem moc rád, že pan Wagner uvedl jeden údaj, který je velice důležitý pro to, aby si lidé udělali na problém správný názor. Jen málokdo totiž ví, jak mizernou účinnost mají elektrárny pracující na principu Carnotova cyklu. Bez ohledu na to, co je palivem. Jestli jádro, nebo uhlí, nebo plyn - pořád platí, že více než 2/3 vyrobeného tepla, mnohdy i 3/4, se BEZ UŽITKU vyfouká do povětří chladicími věžemi, nebo předá do vody v nějaké řece, případně v moři. Jen v případě těch úplně nejmodernějších a s velkými vícenáklady extrémně vypiplaných elektráren se podařilo, aby ten podíl byl menší - ale i tak je to pořád v reálu kolem 60 procent...
Na jedné straně nějaký blb vydá předpis, že v automobilu musí být i nabíjení akumulátoru řízeno tak, aby se nabíjel, jen když motor není v tahu (což uspoří možná štamprle paliva) - ale na druhé straně se ten blb vůbec nezajímá o ty statisíce tun uhlí, které se pálí ZBYTEČNĚ jen proto, že nikdo netlačí na výstavbu parovodů do míst, kde by se odpadní teplo mohlo zužitkovat.
Že Temelín běží už 20 let, aniž by vytápěl něco víc než část Týna nad Vltavou, je přímo zločin. Zeleným to kupodivu nevadí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2021 16:37 Reaguje na Karel Ploranský
Ono to teplárenství má jeden nepříjemný aspekt. Když ty domy opravdu správně zateplíte, půjdou teplárny do kolen. Co je tedy správné? Nezateplovat ty domy, neboo položit teplárny? Asi nejhorší je dělat to napůl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 17:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Samozřejmě je cesta zateplit domy a zavřít uhelné teplárny, nechat dojet plynové a objednat moduklární reaktory.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Modulární reaktory by byly fajn, obecně, řev lidí okolo je věc jiná, ale zatím nejsou. A tak min 10 let nebudou. To je prostě fakt, i když smutný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 15:04 Reaguje na Svatá Prostoto
Já bych to tak černě neviděl, v těch modulárech je obrovský byznys a USA není babišistán.
Spíš vidím problém v tom, že my se zase nebudeme schopni vůbec domluvit, jestli něco takového vůbec chceme.
Důchodový systém nebo tendr na JED je zářným případem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:46 Reaguje na Jiří Svoboda
Problém je, že ty domy na to nejsou projektované a stavěné. U nás je vysoký podíl domů (prakticky veškerá zástavba někdy do 60. let), které po zateplení půjdou během pár let do kelu. A ještě předtím se tam budou množit nejrůznější breberky, od plísní po roztoče a dělat "syndrom nemocného domu".
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2021 19:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale když dům zvenku zateplíte pořádnou vrstvou, bude celá jeho konstrukce v teple a suchu, co na něm může onemocnět? Prosím o zdůvodněnou odpověď, nikoliv o další výkřik.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 08:47 Reaguje na Jiří Svoboda
Tchýně byla architekta, tchán stavební inženýr, tvrdili to oba. Jde o to, že tam dochází k silnému zavlhávání a odejdou dřevěné konstrukční prvky, např. uhnijí konce trámů, které drží stropy mezi podlažími. Oni, na rozdíl od nás dvou, takto zlikvidované budovy viděli v praxi.

A pokud se týká toho "syndromu nemocného domu", tak tam dost dominují plísně, takže o tom mám vcelku dost načteno a opět je problém (mj.) v "zadušení" budovy dodatečnou tepelnou izolací.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 08:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to nesmysl jak dycky, zateplování se dělá už desítky let, ale faktem je, že se to dá podělat, jako vše ostatní. Ale v normálním provedení, když to nedělá úplný vůl, to funguje zcena normálně, uhnilé trámy jsou úplná blbost. Dřevěné konstrukce se chrání parozábranami atd, prostě dávno známé a odzkoušené technologické postupy fungují zcela bezproblémově.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.2.2021 15:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak to prostě neuměli, protože neznali stavebí fyziku, a vy se toho chytáte. To je hodně hloupá argumentace, že se nestydíte!
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Je to názor lidí z praxe. Kteří těch pomrvených domů viděli spoustu a nepomrvený žádný.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.2.2021 19:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale to je bezduchá generalizace hodná polointeligenta.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:13 Reaguje na Jiří Svoboda
To je zkušenost z praxe. Možná někde existuje nějaký izolací nepomrvený dům, ale je to tak vzácný jev, že se s ním tcháni nesetkali.

MMCH, z tohodle prostředí vzešel před nějakými deseti + lety hoax, že se bude dle předpisů EU povinně zateplovat chrám sv. Víta na Hradčanech. Dokonce na to naletěli i nějací památkáři.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.2.2021 12:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Dobře, tak když existují dobré příklady kvalitně zateplených starých domů, tak je zjevně problém dobře řešitelný a mají se využívat jen taková řešení.

Zřejmě vaši tcháni udělali ve stavebnictví hodně škod, protože nebyli schopni využívat ta dobrá řešení, neboť je neznali, a odsoudili svými hroznými projekty řadu budov k nesmyslně vysoké energetické náročnosti. To je opravdu čím se chlubit!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 17:24 Reaguje na Karel Ploranský
Okřídlená věta "zelené organizace něco zablokovaly" se u nás používá k zamaskování neschopných ouředníků. Nevím jak v Německu, ale celkem by mě zajíímalo, jestli to není zase obezlička jak u nás.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Cokoli se jeví jako užitečné, tak to zelení (právě proto) zablokují. Kdekoli na světě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Cokoliv se jeví jako rozumné a není to postaveno, je nám tlačeno do hlav, že to zablokovali zelení. I tehdy, kdy u toho vůbec nebyli.

Příklad: v Brně Pisárkách se už 30 let řeší poslední kousek vnějšího okruhu, naposled to prý zablokovala "Voda z Tetčic".
Co je to za organizaci?
To je jeden dost šílený jedinec, který zjistil, že škodit všemožným stavbám je dobrý byznys, protože se ohání ekologií (což je její zneužívání) a je pak podmazán, aby toho nechal.

Takže to není vůbec problém zelenosti nebo ekologie, ale zneužívání zákona ke vlastnímu prospěchu a hlavně ke korupci.
A tohle má řešit státní správa, policie a soudy.
Takže její neschopnost (i když zákony jsou) vytváří tyhle problémy, jednodušším jedincům se nakecá, že za to můžou ekologové i když s tím nic společného nemají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže to je typická ekologická organizace (ta "Voda z Tetčic"). Čili pokud teď budou mít tihle lidé po chlebíčku, bude jen dobře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 19:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Nebude. Tihle si najdou vždycky nějaké skulinky, aby mohli škodit. Ale poškodí to oprávněné zájmy lidí, kterým ta stavba může zničit život.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

4.2.2021 19:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Pochybovat o kvalitě německých úřadů, to už si hodně troufáte! Kde jinde by měly úřady dobře fungovat, když ne v Německu!
Odpovědět
JM

Joska Malý

2.2.2021 15:33
V posledních dnech mně, díky článkům pana Wágnera, běží hlavou otázka, koho za pár měsíců volit. Kdo si dá za programovou priroritu dostavět Dukovany a snad i Temelín, ideálně bojkotovat v EU Green Deal? Stačil by ty Dukovany pro začátek... ODS? Ještě někdo?
Blackoutů a zelené ideologie se bojím daleko víc než coronaviru!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

2.2.2021 15:46 Reaguje na Joska Malý
No, ne že bych vám do toho chtěl kecat, ale zejména v našich luzích a hájích je dobré si k té vaší otázce přidat ještě jednu.
Komu se dá věřit, že pro to po volbách bude ochoten i schopen něco skutečně udělat.

BTW ... jsem si vědom, že jsem vám to zrovna neulehčil:-).
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2021 15:55 Reaguje na Svatá Prostoto
Nevím, co pořád máte s těmi blackouty!-) To by byl návrat k tradicím, taková černá hodinka, co už dnešní mládeži nic neříká. Také by se zvýšila kriminalita a tím i zaměstnanost (nábor k PČR, vězeňské službě), lidé by si nekazili oči u TV a počítačů. A otužilci by nemuseli do Vltavy, stačil by takový nevytopený bejvák... Takže národu by to v mnoha směrech jen a jen prospělo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.2.2021 16:33 Reaguje na Karel Zvářal
Ano, černé hodinky byly fajn. Pokud by to nevedlo je škodám, proč ne?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2021 16:35 Reaguje na Jiří Svoboda
To je tak, když se demagogicky vyzobnou jen pozitiva.
Odpovědět
MG

Milan G

2.2.2021 17:18 Reaguje na Karel Zvářal
Tenhle návrat k tradicím jsme zažili minulý týden, nešel proud od čtvrtka asi 22 hodin do soboty 06 hodin a pak ještě v sobotu cca čtyři hodiny. Prý to je bojové cvičení až se všechno odstaví a zůstanou jen OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 12:29 Reaguje na Milan G
A kde máte ty OZE, které vám zůstaly?
Odpovědět
JM

Joska Malý

3.2.2021 12:10 Reaguje na Karel Zvářal
Obávám se, že blackout dnes by byl daleko daleko větší průšvih, než před pár desítkami let. Až nedávno mi došlo, že dnes je na elektřině závislé skoro vše. Byly doby, kdy se při výpadku el. dalo telefonát. Nyní těžko.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 12:28 Reaguje na Joska Malý
Důležité systémy mají záložní zdroje a telefonovat se dá normálně.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:45 Reaguje na Karel Zvářal
Já psal něco o blackoutu? Nebo jste jen blbě zařadil reakci na pana Malého?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 17:17 Reaguje na Joska Malý
Ta volba není přece složitá, dostali jsme se obloukem do roku 1990, kdy se volilo mezi komunistickou totalitou a demokrací. Dnes je to stejné, vládne estébák a rozhodují komunisti, takže je to zase jen volba mezi komunistickou totalitou a demokracií.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Tou demokracií je jako kdo:-)?
Já jen jestli mi něco neuteklo:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 14:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Uteklo. Ale žít se s tím dá.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 18:19
Pan Wagner nezklamal, píše to pořád dokola. Všichni jsou blbí, potřeba je vše zkritizovat a zironizovat, ovšem na jeho názor, jak to udělat lépe, jsem nikde nenarazil.
Taky nikde vůbec nepočítá s dost děsivou kimatickou změnou, kvůli které se to celé "blbnutí" dělá.
Takže vynechat zásadní problém a jen kritizovat ty, kteří se snaží ho řešit, mi připadá celkem nechutné.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2021 18:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Děláte, jako by to byl první článek p. Wagnera na téma energie... Pro nás je opravdu nejlepší zaměřit se na jádro, ty ostatní zdroje jako doplněk. To dění u sousedů je opravdu na zamyšlení, když už ne na přímou kritiku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 18:46 Reaguje na Karel Zvářal
Četl jsem vícero článků od pana Wagnera a od tak erudovaného člověky bych čekal, že řekne i to B), když stále dokola omílá A).
Vybírá stále jen negativa, ale skutečnost, že země EU už mají skoro polovinu roční spotřeby elektřiny z OZE, to zádsadně neuvádí.
Že Němci mělo loni jen z fve 40 TWh elektřiny se taky u něho nedočtete.
A tu nechutnost, že my dotujeme OZE snad nejvíc z evropských států, přitom podíl loni dělal si 5%, to taky nepíše.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.2.2021 18:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Wagner má samozřejmě mnoho článků, kde popisuje možná řešení.
Pokud ale článek jako tento má specifické zaměření, je nesmysl zde uvádět řešení.
No, je vidět, že si z článků pana Wagnera moc nepamatujete...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 21:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já jsem u něho zaregistroval pouze rozvoj velmi problematické JE.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

2.2.2021 18:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Jsem proti masivnímu OZE u nás, stejně jako kuku a řepce. S elektřinou se obchoduje, ať v moři jedou vrtule pro celou unii (přetoky). Ale bez jádra, plynu a uhlí v nutném (minimálním) poměru se neobejdeme. Chtít jenom OZE je ujovina na entou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 12:27 Reaguje na Karel Zvářal
Kuku a řepka není žádné OZE ale ekologický zločin.
Odpovědět

Jan Šimůnek

2.2.2021 18:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže pan Wagner vychází z faktů, a ne z bezcenných ideologických žvástů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 18:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Ovšem ty fakty má pečlivě vybrané a ty nejdůležitější zásadně vynechává.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.2.2021 20:57 Reaguje na Pavel Hanzl
:-))), jako např.?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 21:21 Reaguje na Jaroslav Studnička
Napřiklad kolik energie OZE už v Evropě nebo ve světě vytváří a hlavně, jak má postupovat energetika v době rozjíždějíci se tragédie klimatické změny.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.2.2021 21:29 Reaguje na Pavel Hanzl
https://oenergetice.cz/nazory/delat-prave-nyni-ceske-energetice-dil-prvni

https://oenergetice.cz/nazory/delat-prave-nyni-ceske-energetice-dil-druhy
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 21:33 Reaguje na Jaroslav Studnička
Právě proto píšu, že tyhle články jsou velmi erudované zdůvodnění, proč to nejde.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.2.2021 21:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Cituji:

"Pokud chceme vybudovat do poloviny století v Česku nízkoemisní energetiku, musíme ! společně ! vybudovat nejméně 4 GWp, a nejlépe 9 GWp ve fotovoltaice (v tom je započtena i náhrada současných 2 GWp), zhruba 3 GW ve větru a nejméně dva jaderné bloky, ještě lépe však čtyři. Fotovoltaické zdroje by měly být hlavně v decentralizované podobě, na budovách či průmyslových areálech a v kombinaci s inteligentní akumulací, spotřebou, případně doplněna malými flexibilními plynovými zdroji. V našich předpokladech neuvažujeme růst spotřeby elektřiny, který přinese elektromobilita a elektrifikace dalších oblastí. Proto zde bude i velká potřeba úspor a prostoru pro ně. Stejně tak je určitě dostatek místa pro využití spalování odpadu a biomasy, hlavně té odpadní. Ovšem zde by měly mít u odpadu prioritu recyklace, u biomasy pak výroba potravin a ekologická funkce krajiny."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:35 Reaguje na Jaroslav Studnička
V článku tahle pasáž není, zkuste mi poslat i odkaz. Těch článků je vícero.
Je tam podezřelý úvod "pokud chceme...." a rád bych si to přečetl v celém kontextu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.2.2021 09:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to odstavec z článku z druhého odkazu výše...
V článku v závěru, třetí odstavec.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

3.2.2021 12:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, pochopitelně, že tato část textu v článku je a předpokládám, že byla přenesena prostě metodou copy paste. A to, co si představuji, že by se reálně mohlo a mělo dělat při cestě k nízkoenergetickému mixu, jsem nepsal jen v tomto článku, ale na řadě dalších míst. Problém je, že vy texty nečtete, tak abyste se jim snažil rozumět a přemýšlel nad nimi. Vy prostě máte svou ideologickou mantru, ničemu nerozumíte a nad ničím přemýšlet nechcete. Jen plivete jeden nesmysl za druhým. Už na Vás dlouho nereaguji vůbec, protože to nemá žádný smysl. Teď jsem udělal výjimku. Nevěřím tomu sice, ale přesto bych Vás chtěl ještě jednou poprosit. Zkuste alespoň trochu začít přemýšlet a příspěvky psát jen v případě, že danému problému alespoň trochu rozumíte a máte k němu co smysluplného říci. Počet Vašich příspěvků by se dramaticky snížil a nebyl byste za úplného hlupáka, jako jste doposud.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 18:40 Reaguje na Vladimír Wagner
Já jsem zatím pochopil důležitou věc, že musíme skutečně postavit mastodonta v Dukovanech, jenom nevím proč jen jednoho, bloky 3 a 4 půjdou do šrotu taky. Ale o to nejde, já se nazabývám technikáliemi (tím jsem v pozici, že "tomu nerozumím") a jde mi o principiální věci, které detailisté prostě nevidí. Stále se ptám PROČ a ne jak, nebo za kolik. Dochází vám vůbec, že to "blbnutí", které tak rád mohutně kritizujete (a proto vás milují ropáci), se děje z jediného velmi vážného důvodu?? Někdy to tak nevypadá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
PROTOŽE ten "mastodont" je to jediné, co reálně funguje bez produkce CO2. A budeme jich, pochopitelně, muset postavit víc, asi další bloky v Dukovanech, dostavět Temelín podle původního projektu (dvojnásobný, dnes by ta druhá polovina mohla být i silnější) a zcela jistě i Blahutovice. Pokud by se měla doprava realizovat jako "bez uhlíkových emisí", chtělo by to desítky dalších jaderných bloků, buď v těchto lokalitách, nebo ještě jinde.

OZE, závislé na denní době a aktuálním počasí, jsou naprostý nesmysl, cesta do zcela slepé ukličky, přinejmenším do doby, než bude vyřešena akumulace. Už jsem tu navrhoval odepsat ekology zlikvidovanou Šumavu a nadělat na tomto území desítky "dlouhých strání", pak by OZE měly jakýsi smysl. Nicméně i pak bych spíš nechal tu vodu čerpat nahoru přímo vrtulemi (bez silně ztrátové dvojí přeměny energie), a tím zcela vyřadil FVE. Bylo by to minimálně dvakrát, spíš čtyřikrát efektivnější než dělat z OZE elektřinu a jí čerpat tu vodu do horních nádrží.

MMCH v naší krajině existuje spousta míst, kde by mohl větřák čerpat vodu někam nahoru, do výšky 100 - 200 m nad dolní nádrž. Respektive dostatečně vysoký, existují i 200 m vysoké, by to mohl čerpat nahoru přímo ve svém tubusu a nechat téct na místo na základě principu spojených nádob. A přímo v tubusu by mohla být umístěna i turbína, přes kterou by se ta voda dle potřeby hnala dolů a vyráběla elektřinu. Vzhledem k možnosti dodávky proudu ve špičce, bez ohledu na počasí a denní dobu, by se asi takové zařízení vyplatilo i za ryze komerčních (= bez dodací a dalších benefitů) podmínek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 17:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, vy jste byl v minulém životě minimálně Leonardo, ale spíš ještě Archimédes!!! Tolik objevených Amerik se hned tak nevidí!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 17:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale zpět na zem.
Žijeme v babišistáně, který není schopen ani polepit D1, natož postavit mastodonta.
Takže odhad příštího vývoje: Nepostavíme nic a rozvoj OZE bude stále bídný, zbytek Evropy naství gigga kapacity jak ve výrobě, tak časem i v akumulátorech. Tím řachnou naše uhláky (nebo budou odstaveny befelem) a tím přijdeme o energetickou nezávislost. Což nemusí být tragédie, jen se nám to prodraží. Očekávám to do roku 30, možná i výrazně dřív, ten vývoj jede skutečně ďábelsky rychle.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže vy zase vynecháváte tu "maličkoct", že naprostou většinu této energie vytvoří v době, kdy jí není zapotřebí a jsou problémy s její likvidací (o využití ani nemá smysl uvažovat).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:40 Reaguje na Jan Šimůnek
V minulém článku má uvedený i kachní a velbloudí graf, ze kterého je jasně vidět, že solární elektřina se produkuje v době denní špičky (velbloud) a sráží spotřebu elktřiny přes den na tu kachnu, takže se komplet využije.
Rozdíl integrálů (dle pana Kalendy (kde vůbec je??)) velblouda a kachny získáte čistý využitý (spotřebovaný) výkon fve v daném dni.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže cca dvě hodiny před západem slunce začne jít výkon drasticky dolů a v noci na to můžete leda svítit reflektory, elektřinou z naftového agregátu. Jak už se to i stalo, tuším ve Španělsku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 16:52 Reaguje na Jan Šimůnek
To je přece vidět v tom kachním grafu. Co jste chtěl sdělit?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

2.2.2021 19:15
Ona ta zelená politika je takřka ve všem ode zdi ke zdi a vždy se čeká
až na ten náraz do zdi. Je to platné i u energetiky a pokud nedojde
na ten náraz do zdi, tak tu bude pokračovat dosavadní trend. Nevýhodou
dnešních vlád je závislost na vrtkavosti voličských priorit a taky na
krátkých úsecích dotáhnout do realizace a dokončení zamyšlené projekty.
Koaliční potenciál založený na rozdílných programech hledající společné
priority je často nulový a tak je vše včetně energetiky těžkopádné.
Třicet let se ví, že je třeba budovat JE, ale všichni to přehazovali
na ty budoucí vlády a pokračuje se v tom i nadále. Opoziční strany
i z energetiky vytvořily politikum pro předvolební boj a jsou tu
jistě i jiné geopolitické priority. Před třiceti léty jsem očekával politiku vzájemně výhodného obchodu a spolupráci bez ideologických
předsudků. Hluboce jsem se zmýlil a jsem zděšen ze zpolitizování
i té energetiky. Přitom jsem za těch třicet let nezažil sebemenší
nátlak jako podmínku dodávek jaderného paliva, technologie, plynu,
ropy a dokonce ani náhradních dílů na ruské zbraně, což ale jiní
podmiňují vazalstvím. Nechápu tak tu hysterii předem vyloučit
konkurenci a zavání to protekcionismem zaobaleným do bezpečnosti,
kterou však dosavadní praxe nijak nezpochybňuje. Náš národ vždy
čeká na nějaký vzor, pak zaplane nadšením a zapadne časem zase
do lokajství a stereotypu. Potřebuje tak ten impuls, až zjistí
tu chybu a opět hledá vzor a zaplane. Funguje to v generačních
cyklech a podmínkou je ale i vnější impulz. Ten je asi na dohled
ve spojení s covidem, hospodářskou krizí, s energetickými výkyvy
a zjištění, že spoléhat se na jiné nelze. Vždy nás někdo hodil
přes palubu a bude to tak i nadále. Bohužel samostatné směřování
nám mocní nedovolí, protože patříme do čísi sféry vlivu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.2.2021 21:29 Reaguje na Břetislav Machaček
Zelená politika se provádí stylem odzdi kezdi ovšem pouze v babišistáně.
Solárná tunel za výkup 13,5 Kč/kWh vytvořili sockomunisti, (i dnešní koalice), ovšem prdpora NULA je produkt toho sejného.

Pozvat do tendru na klíčový prvek státní energetiky nepřítele je nápad skutečně šílený. Asi jste nečetl zprávy BIS nebo NÚKIB, kde jasně píší o vedení hybridní války proti nám z Ruska.
To není žádná ideologie, to je realita.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2021 08:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, opět jste nezklamal a v diskuzi zůstal jako kůl v plotě.
Což takhle dávat přednost odbornosti před vírou ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
"BIS – jak vyplývá ze zprávy – jasně říká, že hlavní hrozbou je Rusko a jeho tajné služby. A nezakrývá, že Rusové umí všechna ostatní rizika, která tu jsou, využít ve svůj prospěch. Nedůvěru v Evropskou unii, NATO, antiislamismus, fake news, korupci i organizovaný zločin. Analýzu hrozeb ze strany BIS je třeba brát vážně – bez náznaků o nich mluví oficiální instituce státu, která má sledování rizik v popisu práce. Už tedy nejde o zákulisní spekulace, ale o fakty podepřené a veřejně publikované zjištění".
https://www.respekt.cz/politika/bis-otevrene-varuje-pred-promorenosti-ceska-ruskymi-spiony?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavní hrozbou je Rusko a proto s ním Germáni spolupracují jak o život, viz Nord stream:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 14:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Nespolupracují, kšeftují.
Hybridní válkou jsou daleko méně postižení, než my. Putin si nedělá ambice, že z Německa udělá svého votroka, na rozdíl od nás.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste si představit, že bychom ve třicátých letech minulého století nechali stavět klíčový energetický komplex státní německou firmu, přímo podléhající Adolfu Hitlerovi.
Dost šílená představa, že?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

3.2.2021 13:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen tak ze zvědavosti, čím by se to ve výsledku lišilo? Oproti tomu, jak to dopadlo ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 14:50 Reaguje na Svatá Prostoto
V tom, že lid by se zdvihl a jasně řekl: TOHLE NE!!
Na válku by to samozřejmě žádný vliv nemělo, ale zajímavá je už absurdnost tohoto návrhu.
A dnes?
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 08:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Solární tunel je podstatou fungování OZE. Existuje všude na světě, jen s tím rozdílem, že ve státech s extrémně příznivými podmínkami pro jejich provoz, je jeho rozsah menší. My máme to štěstí, že vidíme podstatnou část podpory OZE na účtence za elektřinu, zatímco v jiných státech se ta podpora kreativním výkaznictvím před lidmi tají. Takže "babišistán" je spíš výhoda, protože máme k dispozici černé na bílém, o čem ty OZE jsou a jak strašně jsou "výhodné".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:12 Reaguje na Jan Šimůnek
To vaše "kreativná výkaznictví" je zase úplná blbost, buď jste si to vymyslel sám, nebo to máte od špinavců.
Nic takového v normálnícc zemích neexistuje, prtože to ani nejde. Solární firmy jsou normálmí komerční objekty, které mají jasné účetnictví stylem přijal - vydal.

Ovšem daleko horší je to u nás, kdy za nějakých více než 40 mld. Kč dotací do OZE získáme 5% elektřiny!!
Tohle by v každé normální země řešila policie a soudy jako gigantický tunel.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2021 09:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Je mi líto, ale OZE fungují skutečně pouze a jenom na základě obrovských subvencí z veřejných rozpočtů.
Často velmi dobře a vychytrale skrytých ,tak aby navenek šlo proklamovat bláboly o "energii zadarmo".

Masivní nasazení OZE poškozuje daňové poplatníky, poškozuje životní prostředí a vede do propasti.

Je to stejné jako vytapetovat byt bankovkami a tvrdit, že se jedná o nejlepší druh tapety pro vaše bydlení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Všichni jsou hlupáci a jen já jsem letadlo. Mám to pořád vysvětlvat dokola?
Německý systém dotací pomocí aukcí znáte, taky víte, že se dorovnává na cenu, která je u nás normální z uhláků. Tak kde tam vidíte ty "obrovské subvence"?
A proč vám nevadí naše skutečně "obrovské subvence", které ovšem vůbec nikam nevedou?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 09:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Spíš by mě zajímala jiná věc. Vy jste kadet v gůglování informací, zkuste zjistit, kdo se kapsuje v situacích, kdy svítí a fučí a elektřina se prodává za skoro nulovou cenu.
Ten někdo ji koupí a prodává dál za cenu už normální, nebo ji spotřebuje a má teda minimální náklady. Stát to producentům doplatí na normál, ale někdo z toho těží.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2021 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle a vy si zjistěte,kdo se pakuje v opačných situacích, nefouká , nesvítí a ceny OZE jsou na násobcích běžných cen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 12:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Na tomhle se hojí především naši uhláci,(nebo Polští nebo Němečtí) protože prodávají špičkovou elektřinu. Samozřejmě taky jádraři, prapoplyny a vodní a přečerpávačky, tj. už konstrukčně stavěné špičkové elektrárny. Do budoucna by měly uhláky a plyny převzít akumulátory.

Tohle je jasné. Ale kdo kupuje tu elektřinu za nula celá nula nic, které je už dnes daleko více, než té drahé.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2021 12:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase jste trefil kozla !
Aby se vaše čistá energie dostala ke spotřebiteli, musí být celá distribuční soustava neustále v haptáku, vč. záložních zdrojů.
Paradoxně je to ještě horší když nesvítí a nefouká, protože nikdo neví , kdy dojde k náběhům. A co potom ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 13:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Každé zařízení přece má náběhovou rychlost danou a svítit a foukat nepřestane přece ve vteřině.
Jak se regulovala síť v době před počítači, kdy výroba byla stabilní a spotřeba kolísala skutečně po vteřinách?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.2.2021 14:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Velmi dobře, protože nebyly žádné OZE, které z toho udělaly neřešitelnou úlohu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 14:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Co s tím má OZE?
Fabriky vypínají a zapínají výrobní linky, přituhne a všichni pustí přímotopy, v neděli se oteplí a rozední, spotřeba jde silně dolů. Jak to regulovali? Vyráběli víc a pálili přetoky v chladicích věží elektráren, že?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 14:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Co je na tom neřešitelného? Vypínají se a zapínají špičkové zdroje a akumulátory, druhý level je cena elektřiny, která reguluje spotřebu. V době computerů......
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:32 Reaguje na Pavel Hanzl
FV panel může skočit z praktické nuly na skoro plný výkon za méně než sekundu. A opačně také. A takové výkyvy je opravdu zatraceně těžké vyrovnávat. A hlavně drahé. A platí to spotřebitelé zčásti v ceně elektřiny, zčásti v daních.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 18:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud nad ním expoduje supernova, nebo aspoň jaderná bomba, to je fakt problém.
Když ve fabrice vypadne transformátor, tak to není vteřina a panel.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže výpadek trafa je nehoda, a dosti vzácná. FV panely opakovaně kolísají v sekundách o desítky procent během každého dne, kdy jsou na obloze nějaké mraky, schopné jít přes slunce. Je to jejich atributivní vlastnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 13:21 Reaguje na Jan Šimůnek
A v okamžiku se vytvoří mrak nad všemi fve v celém státě. To spíš bouchne ta bomba.
Odpovědět

Jan Šimůnek

3.2.2021 16:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Spíš jde o to, jak před lidmi schovat obrovité subvence pro tyto firmy a přímé i nepřímé náklady, které jsou s tím spojeny. A to se dá skutečně ve výkaznictví úspěšně maskovat.

Asi jako hláška z filmu "Den nezávislosti" o financování Area 51: "Snad sis opravdu nemyslel, že prkýnko na záchod může stát půl milionu dolarů?"
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 20:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Nesmysly jak dycky, někdy vyložené lži.
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/prumerna-cena-silove-elektriny-nemecku-vloni-poklesla-temer-petinu
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Mě zajímá, co má na účtu průměrná německá domácnost, a ta tam má podstatně vyšší částku než my (i v přepočtu na jejich vyšší kupní sílu) a každý rok jim to jde nahoru. V Německu jsme měli příbuzné, takže autentická zkušenost, kterou nemůžete důvěryhodně popřít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 13:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Pan Vinkler psal že 8.50, někdo jiný že 7.80 Kč. Tak si vyberte.
Ale v paritě je to výrazně méně, než máme my , navíc skutečná cena ekeřiny tvoří jen menší část. Větší je přenosová soustva a daně a jiné poplatky.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.2.2021 19:15
Chlapi buďme rádi za pana Hanzla. Nepsat tu své svazácké agitky o OZE,
tak tu není téměř žádný oponent. Ti ostatní to už buď chápou a nebo
si našli jiná témata, kterým možná rozumí. Pan Hanzl zůstal jako kůl
v plotě a doufám, že tak dopadne do budoucna celý nesmysl OZE a to
i v Německu. To potřebuje pouze zažít nedostatek energie v době,
kdy ji bude nejvíc potřebovat. Němci se za války ze snu probrali až
když duněly děla v Berlíně a přišli o vůdce. Stále věřili na zázračné
zbraně a nyní věří na akumulaci energie z FVE na celou zimu a z VTE
i při týdenním bezvětří. Vezmou to zase šmahem jakým se sebemrskají
za válečné činy podporou migrace i 75 let po válce. Brát si je jako
vzor i v tomto mají tendenci i jiní "svazáci" s páskou přes oko.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

3.2.2021 20:37 Reaguje na Břetislav Machaček
Souhlas, jeden za všechny... on decentně nadechující pohádkový dědeček těžko vstoupí do této diskuse, na to je moc nóbl... A jinak antropocén je trefný název. Tak jako si Eskymák zadýchá iglú, čeládka zavětří ratejnu, tak 8 mld. hominidů si patřičně zahřívá tenkou slupku atmosféry kolem naší matičky. Je to sice jen pár desetin, ale je to poznat. Zimy bez sněhu, řeky bez bruslařů - to za nás by znělo jako sci-fi. A hle, dokázali jsme to! O příčinách se můžeme přít, ale jedno je jasné - klima se mění, otepluje. A je na povolaných, aby s tím něco dělali, když už tím některým dětem kazí dětství.-)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.2.2021 21:30 Reaguje na Karel Zvářal
https://www.bejvavalo.cz/clanek/rok-1923-proc-je-malo-snehu-a-zimy-uz-nejsou-jako-driv-karel-capek-to-vedel/ Otepluje sa, pretože sa skončila Malá doba ľadová. Okrem toho zima v strednej Európe je do veľkej miery vec náhody odkiaľ zafúka a ako sa pomiešajú vzduchové hmoty. Inak, ked sledujem fotky kolegov otužilcov z Čiech, tak tento rok sú vodné plochy pomerne dlho zamrznuté a aj korčuliari nechýbajú. Na horách sa tento rok sneh zatiaľ celkom slušne hromadí. http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_tyzdennemapy
Odpovědět
li

3.2.2021 23:09 Reaguje na Vladimir Mertan
Přesně.Mě jenom zajímá kdo určuje jaká je ta správná optimální teplota na planetě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 09:13 Reaguje na
Ekosystém. Ten náš se vyvíjel milióny let při určitém rozmezí teplot. V dobách ledových se stahoval k rovníku, v meziledových expandoval k pólům. Dnes jsme řádově na nejvyšší teplotě a koncentrace CO2 je nejvyšší za 23 miliónů let, takže se dostáváme mimo bariéry.
A tím, že změna je extrémně rychá (asi 100x rychlejší než je přirozené), tak nastává destrukce celého ekosystému Zeměkoule.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Za Jagelonců byly "roky bez zimy, kdy sníh nebyl vůbec a touto dobou začínaly kvést stromy (a nezmrzly poté). A sedlák, který našel odvahu do pole po velmi časně sklizených ozimech zasít další obilí, sklidil dvě úrody z jednoho pole. Byla to léta před tím, ani poté nebývalé prosperity, pochopitelně, kronikářsky doložená.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 13:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Za Jagellonců (jestli myslíte 1470 - 1520)
se Čechy bráboraly z husitského masakru a cokoliv funkčního bylo považováno za skoro zázrak.
Prosperita vypadá jinak.
Ale vy píšete o něčem jiném. Ano,tehdy bylo asi stejně teplo jako dnes, ovšem už pěkných pár století, takže klima vypadalo trochu jinak. Dnes je teplota srážena tepelnou setrvačností, především oceánů.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
To sa odohráva možno iba vo vašej hlave. Počas tzv. Eemskeho intergalciálu pred 100 000 rokmi bola hladina mora o 5 až 8 m vyššie ako dnes. Aj počas tzv. Klimatického optima holocénu pred 8000 rokmi bolo teplešie ako dnes.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 08:30 Reaguje na Vladimir Mertan
Nesmysly. Dejte link.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.2.2021 05:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Tečku na mapě nemám na mysli. Himalájské ledovce, alpské, Grónsko, Island, sibiřský permafrost, severní ledová cesta... tam hledejte odkazy, proč mizí závratnou rychlostí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 09:13 Reaguje na Karel Zvářal
Musím Vám pripomenúť podobne ako p. Hanzlovi, že Alpské ľadovce nedosiahli svoje maximum počas Malej doby ľadovej ale až na jej konci v rokoch 1850 až 1900. Odvtedy sa topia, pretože sa začalo otepľovať. Podľa čoho vieme že to spôsobil človek? Takto to píše Pavel Brož v debate o ľadovcoch: "Argument, že posledních několik desetiletí tají ledovce, není argumentem svědčícím o globální změně klimatu!!! Pozor, toto je naprosto typická chyba v úvaze, které se lidé dopouštějí!!! Uvědomte si, že do sedmdesátých let se několik desetiletí ochlazovalo a spolu s tím přirůstaly i ty ledovce. Z toho se usuzovalo na příchod nové doby ledové, v čemž měl mít, jak jinak, opět prsty člověk a jím vyvíjená činnost. A ono ejhle, obrátí se pár desetiletí, a najednou se usuzuje přesně obráceně. Pokud by se dejme tomu za nějakých dvacet let začalo znovu ochlazovat, tak znovu obviníme lidstvo z toho, že svou neuváženou činností rozvrací přirozené klima planety? Ta otázka je vlastně zbytečná, protože pokud se cokoliv mění a lineární extrapolace toho jevu ukazuje na globální katastrofu, tak za to samozřejmě musí nést vinu lidstvo, to už tady v minulosti bylo vícekrát.
Zkuste si teď představit, že by studená válka skončila už někdy na začátku šedesátých let. Lidé by se přestali (oprávněně) strachovat z obrovského arzenálu nukleárních zbraní, a potřebovali by logicky nějakého jiného strašáka. Experimentální data by ukazovala na ochlazování planety, které tehdy opravdu probíhalo. Udělala by se podobná mediální masáž, jaká proběhla v minulých letech ohledně toho oteplování, a celý proces by skončil jakýmsi antiKjótem - dejme tomu že třeba v Kokuře by se přijal závazek na provedení dost drastických změn v průmyslu, který by měl nemalé dopady na celosvětovou ekonomiku, a který by měl garantovat, že se planeta přestane dále ochlazovat. Zkusme si dále představit, že by se závazky Kokury opravdu uvedly do života.
Potom si lze představit dva scénáře - buďto by se v sedmdesátých letech začalo oteplovat, jak se skutečně stalo, což by bylo samozřejmě vyhlášeno jako veliký úspěch dohod z Kokury. Nebo by ochlazování ještě pokračovalo, načež by se nesmyslné požadavky na redukci průmyslové výroby ještě dále zvýšily. Pokud by se pak někdy v budoucnu přece jen ukázalo, že Kokura byl jeden velký omyl, bylo by lidstvo o jeden celoplanetární ekonomický experiment bohatší.
Kde máte jistotu, že Kjóto je něčím více, než podobným naprosto nesmyslným a nezodpovědným celoplanetárním ekonomickým experimentem, jakým by byl ten vymyšlený z Kokury? To, že žádná Kokura nebyla, totiž opravdu souvisí pouze s tím, že v době přechodného ochlazování planety zuřila studená válka a proto na obavy ze změny klimatu jednoduše ve společnosti nezbyl strach - ten byl vyčerpán obavami z jaderných zbraní."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 09:25 Reaguje na Vladimir Mertan
Vy se motáte na pětníku a máváte nesmysly. Klimatologie je nezávislá věda a zjistila globální oteplování už po válce, drobná epizoda 70. let, kdy se neoteplovalo nikdy nebyla důvodem k nějakým názorovým kotrmelcům. Samozřejmě se vynořila řada nepodložených spekulací, se kterými tady šermujete.
Faktem ale je, že antropogenní vliv, nebo spíš příčnu této změny, si člověk dlouho nechtěl připustit. Až po začátku století s obrovským rozvojem měření i diagnostických metod se nezpochybnitelně dokázalo, že za to může on a hlavně jeho 40 milird tun CO2 ROČNĚ emitovaného do atmosféry.
Odpovědět

Jan Šimůnek

4.2.2021 09:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Já z těch 70. let dobře pamatuji strašení nadcházející dobou ledovou a projekty typu posypání Arktidy a Antarktidy uhelným práškem, aby se snížilo albedo Země a nástup doby ledové se zbrzdil. Případně velká zrcadla na oběžné dráze, zvyšující sluneční osvit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 12:56 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, já tu nepíšu o žádném "strašení". Tyhle bolševické kecy si můžete nacpat do špic.
Já píšu a klimatické katastrofě, která se už ve skutečnosti rozbíhá.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.2.2021 11:23 Reaguje na Vladimir Mertan
Takových slohových cvičení jsem schopen napsat za týden několik. Tak jako jsou popírači Shakespeara - Tolik jeden člověk nemohl napsat!, nebo popírači holocaustu, není nouze ani o popírače klimatické změny. Já z toho nepanikařím, ani ji nepopírám, podle teplých zim, úbytku měřených ledovců, množství větrných bouří a požárů všude po světě to ale spíše vypadá, že se něco s klimatem děje.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 13:26 Reaguje na Karel Zvářal
Mne to zase príde, že existujú popierači prirodzených klimatických zmien. Najzásadnejšia lož na ktorej to všetko stojí je, že klimatické zmeny neboli v minulosti prudké a tá naša je. Hovoríte o popieračoch Shakeseara, máme tu toho Čapka. Čo s ním? Sťažuje sa rovnako ako vy, že sa deti nemajú kde sánkovať.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 13:29 Reaguje na Karel Zvářal
https://www.tyzden.sk/casopis/6928/klimaticke-lamento/ " Asi nikto dnes nebude spochybňovať fakt, že v horizonte desiatok alebo prvej stovky rokov teplota atmosféry narastá. Môžeme prijať aj názor, že oxid uhličitý je skleníkovým plynom, ktorého prítomnosť v atmosfére môže vytvárať podmienky na nárast teploty. (Aj keď merania teplôt v rôznych vrstvách atmosféry ten názor minimálne nepodporujú.) Vo svetle stručne uvedených, najmä geochemických poznatkov je však neudržateľná téza o príčinnej súvislosti medzi nárastom CO2 a teploty, teda v podobe ako ju proklamuje IPCC. Alebo ešte inak – je vysoko nepravdepodobné, že človek produkciou oxidu uhličitého významnou mierou prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Pre kriticky zmýšľajúceho človeka zostáva záhadou, či ide o presvedčivú manipuláciu, alebo kolektívnu nevedomosť." treba si to prečítať celé a fakt až do konca.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 12:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Pane Mertan, jen malá otázka. Kolik studií tvdilo, že se blíží doba ledová? Byla to většina, nebo jen pár kousků, které (jako moho zdejších ,,odborníků,,) vyzobáváte a používáte jako bič na zpochybnění těch, jak se to tu tak často zminuje, klimaalarmistů? ;)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 13:12 Reaguje na Petr Eliáš
https://co2coalition.org/2017/11/28/before-1960s-70s-global-cooling-was-erased-it-caused-droughts-crop-failures-glacier-advance-ice-age-threats/ Tu je výber 93 významných prác a článkov potvrdzujúcich trend globálneho chladenia. Väčšina odkazov je funkčná, medzi inými je tam aj Hansen(výzanmný klimaalarmista), alebo NOAA. (príspevok NOAA si už zmazali zo serva ale je stiahnuteľný tu: https://web.archive.org/web/20160630234737/http://docs.lib.noaa.gov/rescue/journals/noaa/QC851U461974oct.pdf NOAA vyjadruje významné obavy z potravinovej sebestačnosti v čase prichádzajúceho chladu a zároveň aj sucha.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 14:13 Reaguje na Vladimir Mertan
CO2 Coalition? Vážně? :D

Napřed tu tvrdíte, že se predikovala doba ledová a ted už jen trend? A ještě svá tvrzení podpíráte článkem z CO2Coalition - organizací štědře dotovanou Kochem a Mercerem, ve které jsou ,,odborníci,, jako např. Norman Rogers?

Myslím, že lidi z co2coalition by si měli toho Hansena napřed přečíst... On v té práci žádný příchod doby ledové neočekává.

https://pubs.giss.nasa.gov/docs/1981/1981_Hansen_ha04600x.pdf

Déle Benton, 1970. a hodně ostatních prací v článku píší že došlo k ,,ochlazení,, o 0,3-0,4C ale také tam popisuje příčiny...Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 14:40 Reaguje na Petr Eliáš
Hlavne ste zaujatý, máte 93 odkazov na zdokumentované globálne ochladenie. Dnes nám o hlavu otḱajú každú desatinku globálnej teploty smerom nahor a vy sa teraz tvárite, že 0.3 či 0.4 stupna smerom dolu vlastne nič neznamená. Tu je článok z roku 1975, prečítajte si hlavne koniec, kde klimatológovia žiadajú politických vodcov aby podnikli rázne kroky a posypali ľadovce čiernymi sadzami aby sa roztopili.
https://iseethics.files.wordpress.com/2012/06/the-cooling-world-newsweek-april-28-1975.pdf
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 15:01 Reaguje na Vladimir Mertan
Ne nejsem zaujatý, jen poznám šmíru když mi ji někdo strká pod nos. ;)

No, ano - zdokumentované g. ochlazení. S tím souhlasím a nemám s tím problém. Možná by bylo ale vhodné do toho článku na CO2Coal. dopsat i ty příčiny. Ale kde je ta přicházející doba ledová? ;)

Ano, krásný článek. Novináře ale živí senzace, ne věda.... Takže si vybral studii, která předpokládala příchod doby ledové a napsal senzaci.

Tak tento článek je velmi slyvný. :-)Ale ten poslední odstavec na konci. Žádné jméno, žádná reference. To je jako kdybych napsal, že Češi si přejí vybombardovat východní Slovensko.

Jen prozajímavost vám sem přiložím něco od autora článku z roku 75: http://www.insidescience.org/content/my-1975-cooling-world-story-doesnt-make-todays-climate-scientists-wrong/1640

https://time.com/5670942/time-magazine-ice-age-cover-hoax/
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 15:31 Reaguje na Petr Eliáš
Áno, ten autor sa musí teraz cítiť dosť hlúpo. Tak musí odvolať a vysvetliť, čo iné môže robiť. Skúste sa venovať aj tomu odkazu z NOAA čo som vám dal. https://web.archive.org/web/20160630234737/http://docs.lib.noaa.gov/rescue/journals/noaa/QC851U461974oct.pdf Z archívu NOAA už to zmizlo, prečo asi? Ak by sa to nejako viac preberalo na verejnosti, a dotyčný má smolu, že ešte žije musel by tiež odvolať. Takto je celý časopis vymazaný a všetci sú spokojní, že vlastne nič nebolo. Všimli ste si, že výkyvom počasia sa venuje pomerne veľká pozornosť a javy ako prudké búrky, povodne či suchá sú pripisované práve globálnemu ochladeniu? Najlepšie nám to vysvetlí John Cook nastránke
Skeptical Science, ten je maximálne nestranný a nezaujatý.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 16:01 Reaguje na Vladimir Mertan
Nevím co tam John Cook vysvětluje. Klidně sem dejte odkaz. ;) Ty odkazy na NOA mi nefungují, hlásí mi to bezpečnostní hrozbu. ;)
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 17:50 Reaguje na Petr Eliáš
skuste tu:
https://notalotofpeopleknowthat.files.wordpress.com/2016/09/qc851u461974oct.pdf
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 09:14 Reaguje na Vladimir Mertan
Už jste si zjistil, jaký je rozdíl mezi počasím a klimatem? Evidentně ještě ne.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 09:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzl, napíšte konkrétne čo vám vadí a čomu nerozumiete. Vysvetlím vám to aj viackrát, ak bude treba :-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

4.2.2021 10:24
Už jsem to napsal v minulosti. Můžeme polemizovat nad příčinami oteplování,
ale je faktem. Pak je tu příměr s rozjetým vlakem s kopce a jeho brzdou.
Osm miliard lidí přirovnejte k osmi vagónům. Šest nebrzdí vůbec a ani netuší, že by mělo. Jeden brzdí tak, aby neztratil rychlost a ten jeden brzdí, ale zbytek vlaku neubrzdí. Se vzrůstající rychlostí klesá účinek
brzdy i toho jednoho vagónu a to se chystá připojení dalšího nebržděného
vagónu. Pak je tu ještě kluzká kolej jako tání permafrostu, likvidace
lesů i vypalováním a nezvladatelné požáry v Austrálii, na Sibiři, v USA
a třeba i v Evropě. Takže se brzdí slabě a ještě to klouže. Co s tím?
Brzdy to asi nezastaví a je třeba doufat, že trať nemá konec a nebo
půjde po čase do kopce. Kopcem může být odpojení několika nebržděných
vagónů nějakou válkou a nebo světovou pandemií smrtelné choroby. Může
to být i zásah vyšší moci, kdy se na kluzkou kolej nasype písek.
Pískem může být třeba katastrofa při výbuchu sopek a nebo třeba
i pád meteoritu. Já se na to osobně nespoléhám, ale vzhledem k věku už
ani nepropadám panice, že trať končí zarážedlem, které už je v dohledu.
Podnikat však v panice chybné kroky, jakými je OZE bez efektivních záloh
s vyloučením stabilních JE, nepovažuji za brzdu, ale jako mávání na ten
vlak, že má zastavit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 13:00 Reaguje na Břetislav Machaček
Brzdí zatím EU a USA, Austrálie a většina vyspělého světa. To je víc jak polovina producentů emisí, Čína, jako největší prasák slibuje, že začne brzdit, Rusko to má na háku, ale není podstatné.
Zkuste navrhnout lepší postup.
Rozvojové země už vůbec nepůjdou uhelnou a ropnou cestou, díky EU je už známý plně funkční systém.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

4.2.2021 13:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Stabilní JE vyloučilo jen Německo a Rakousko, což v globále dělá nula celá nic.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 13:47 Reaguje na Břetislav Machaček
Práve tá príčina oteplenia je dôležitá. Ak to nie je CO2, tak je to prúser. Ten príklad s vlakom potom nie je správny a to brzdenie nefunguje. https://www.sszp.eu/wp-content/uploads/2012_conference_GER_p-1_Andras.pdf Názor, že sa súčasné ľudstvo sa nachádza v období mimoriadnych, v histórii Zeme a ľudstva výnimočných
klimatických zmien, neodpovedá skutočnosti. Zem a dokonca aj ľudstvo bolo vo svojej histórii viackrát vystavené výrazným
klimatickým zmenám, ktoré svojou rýchlosťou i výraznosťou ďaleko prevyšujú hrozby, ktoré vyplývajú z odhadov tých
vedcov, ktorí na základe rôznych modelov modelujú možné dopady „globálneho oteplenia.“
Napriek tomu, že význam CO2
ako skleníkového plynu nemožno spochybniť, najnovšie výskumy významnej
skupiny vedcov v oblasti paleoklimatológie čiastočne prehodnotili priamočiaru závislosť medzi jeho obsahom v atmosfére
a globálnym otepľovaním. Veria, že koncentrácia atmosferického CO2
poukazuje skôr na príznaky ako príčiny zmeny klímy.
Zvýšenie globálnej teploty o 0,7 °C bolo zistené pomocou merania teploty v meteorologických zariadeniach,
ktoré sú na zemskom povrchu veľmi nerovnomerne rozložené a väčšinou sa nachádzajú v blízkosti veľkých mestských
aglomerácií, ktoré samotné môžu byť zdrojom otepľovania. Stačí si uvedomiť, že len pokrytie veľkých plôch asfaltom môže
- 16 - ► ISBN 978-80-89281-86-2 ◄
viesť k značnému nárastu teplôt v okolí takýchto lokalít. Merania teploty ovzdušia (troposféry) pomocou meteorologických
balónov a družíc žiadny významnejší nárast teploty ovzdušia nezaznamenali (preukázalo sa oteplenie o 0,12 – 0,17 °C;
Christy a Spencer, 1990; Santer, 2003). Počítačové modely, ktoré používajú zástancovia „agendy CO2“ však naznačujú, že
k rapídnemu otepľovaniu by malo dochádzať práve vo vyšších vrstvách atmosféry. Výsledky súčasných pozorovaní tomu
odporujú (Christy a Spencer, 1990). Zistilo sa len oteplenie o 0,029 °C (Lomborg, 2006).
Jedným zo základných problémov chápania globálnych zmien sa zdá byť skutočnosť, že ľudstvo nevníma Zem ako živú
planétu, podliehajúcu neustálym zmenám. Zem je živá planéta. Nemožno jednoznačne vylúčiť, že prekonáva štádium globálnych
klimatických zmien. Takéto zmeny však boli v geologickej minulosti neustálym prirodzeným fenoménom. Nespôsobovali ich len zmeny
koncentrácií CO2
a ďalších skleníkových plynov v atmosfére. Boli prepojené s globálnou cirkuláciou morskej vody, obsahom pevných
disperzných častíc v atmosfére, biologickými aktivitami flóry a fauny a početnými ďalšími faktormi. Aj mechanizmus, ktorý spôsobuje
periodické opakovanie sa ľadových dôb, riadia pravdepodobne omnoho závažnejšie determinanty ako je antropické znečistenie
atmosféry. Podľa najnovších zistení zohrávajú významnú, ba pravdepodobne kľúčovú, úlohu predovšetkým zmeny v intenzite
slnečného a kozmického žiarenia. Alarmujúcim výsledkom paleoklimatických výskumov je zistenie, že ku klimatickým zmenám
dochádza spravidla náhle. Takéto zmeny potom mávajú katastrofálne dôsledky na živé organizmy, teda aj na civilizáciu.
V tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že to, čo spôsobuje klimatické katastrofy a zánik veľkých civilizácií, nie je nárast
teploty ale sucho. Práve prehliadanie tejto skutočnosti vedie k mnohým omylom v súčasnosti tak populárnej agendy CO2
. Pokiaľ našu
európsku civilizáciu niečo reálne ohrozuje, je to predovšetkým vysúšanie stepných oblastí Kazachstanu a Kyrgystanu a zmeny
distribúcie zrážok v stredomorskej oblasti (Cílek, 2006).
Podmienenosť pozorovaných súčasných zmien antropickou činnosťou je otázna. Ľudstvo by malo akceptovať existenciu
klimatických zmien ako nevyhnutnosť. Zníženie emisií CO2
nemusí viesť k želanému výsledku.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.2.2021 13:58 Reaguje na Vladimir Mertan
"Podmienenosť pozorovaných súčasných zmien antropickou činnosťou je otázna".
Přesně tím se řídím, že není vyloučená. A o deforestaci, desertifikaci, urbanizaci píši stále (tepelná megapole), ten zvýšený sodovkáč může být opravdu průvodní jev.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 14:33 Reaguje na Vladimir Mertan
Hezký článek, jen by mě zajímalo, proč ho recenzoval ekonom?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 14:55 Reaguje na Petr Eliáš
Pof. Ing. Kollár Vojtech je aj chemik. Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 1973 na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Hlavné činnosti a zodpovednosť Výskumný pracovník, životné a pracovné prostredie, expert v oblasti toxikológie, jedovej agendy a prípravkov na ochranu rastlín MZ SR, schvaľovanie priemyselných produktov pri uvádzaní do výroby a obehu.
Môže byť?

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 15:02 Reaguje na Vladimir Mertan
Toxikologie, ochrana rostlin? Hmmm...asi nemůže být.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.2.2021 15:09 Reaguje na Petr Eliáš
Tak si to aspon opravte, článok recenzoval chemik. Dúfam, že podobne prísny budete napríklad aj na autorov článkov o klíme.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

4.2.2021 15:36 Reaguje na Vladimir Mertan
No nevím, píšou tam Vysoká škola Ekonomie a managementu. A i se věnuje ekonomice...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 12:22 Reaguje na Vladimir Mertan
"Zem a dokonca aj ľudstvo bolo vo svojej histórii viackrát vystavené výrazným
klimatickým zmenám, ktoré svojou rýchlosťou i výraznosťou ďaleko prevyšujú hrozby, ktoré vyplývajú z odhadov tých
vedcov, ktorí na základe rôznych modelov modelujú možné dopady „globálneho oteplenia.“"
Naprostý nesmysl, zkuste nějak doložit, že lidstvo zažilo oteplování klimatu rychlostí odpopvídající nárazu asteroidu.
Ledové doby nastupovaly a ustupovaly 50 - 100x nižší rychlostí, dvě rychlé změny (vždy dolů) byl asi jen mladší dryas (10 tis. př. Kr.) a malá doba ledová (od asi 16. stol.) příčiny jsou vysvětlené, řada silných impaktních událostí a erupce největších sopek v krátkém úseku pár století.
Dnes je příčina taky známá, je to 40 miliard tun CO2 každoročně emitovaných do atmosféry.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 12:27 Reaguje na Vladimir Mertan
"Zvýšenie globálnej teploty o 0,7 °C bolo zistené pomocou merania teploty v meteorologických zariadeniach"...
další totální nesmysl, nejrychleji se oteplují polární oblasti, kde skutečně žádná města nejsou.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist