https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vojtechn-semotam-ustavni-soudci-rozhodli-ze-castecne-vylouceni-ekologickych-spolku-a-verejnosti-z-procesu-ochrany-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojtěch Semotam: Ústavní soudci rozhodli, že částečné vyloučení ekologických spolků a veřejnosti z procesů ochrany přírody je ústavně konformní

5.2.2021
Podaří se vystrnadit veřejnost?
Podaří se vystrnadit veřejnost?
Foto | Kralpilot / Wikimedia Commons
Ústavní soud rozhodl, že vyloučení ekologických spolků a veřejnosti z řízení navazujících na řízení, jež jsou vedena podle zákona o ochraně přírody a krajiny, je ústavně konformní.
 

O nálezu Ústavního soudu ve věci volebního zákona, se stihla ve veřejném prostoru rozvinout intenzivní diskuse. Podle mého názoru by ovšem neměl zapadnout nález, který vydal ÚS těsně před vydáním volebního nálezu. Dne 2. 2. 2021, vydalo Plénum Ústavního soudu ČR nález ve věci vedené pod spisovou značkou Pl. ÚS 22/17, který má dalekosáhlý význam pro ochranu přírody v ČR. Soud v nálezu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny („ZOPK“). Plénum těsným poměrem hlasů 8:7 rozhodlo, že vyloučení ekologických spolků z územních a stavebních řízení, která navazují na řízení podle ZOPK je ústavně v pořádku.

Před rokem 2018 bylo možné, aby se veřejnost sdružená do občanského sdružení (pozn. ve formě spolku dle OZ), jehož účelem je dle stanov ochrana přírody, směla za splnění podmínek dle §70 odst. 2 a 3 ZOPK účastnit správních řízení o umístění a povolení staveb, jestliže tato řízení navazovala na řízení vedené podle ZOPK. Díky tomu se například mohl ekologický spolek účastnit řízení o umístění nebo povolení stavby, pokud například stavba byla stavěna v chráněném území nebo pro její povolení byla potřebná druhová výjimka dle §56 ZOPK. Nová úprava od 1.1.2018 toto právo omezila pouze na řízení vedená podle ZOPK, tedy spolek se smí od této novely účastnit např. řízení o udělení druhové výjimky, ale už se nesmí účastnit územního řízení, ve kterém se rozhoduje o tom, kde ta stavba bude stát, jak bude realizována, jakým způsobem budou ovlivněny chráněné druhy, jak bude narušen krajinný ráz, významný krajinný prvek apod. Díky tomu, že spolek mohl být účastníkem tohoto řízení, mohl takový spolek v případě, že by stavební úřad zcela nebo zčásti ignoroval rozhodnutí podle ZOPK, podat proti takovému stavebnímu povolení odvolání. Když spolek ale nebude účastníkem řízení, nemůže takové odvolání podat a v takovém stavebním řízení pak už není nikdo, kdo by zájmy ochrany přírody hájil. (stavebník, dotčení vlastníci ani obec na ochraně přírody příliš zájmu nemívají).

Bohužel jde o součást širšího setrvalého trendu, v rámci kterého se český zákonodárce snaží vystrnadit ochránce přírody z povolovacích procesů a obecně z ochrany přírody v ČR.

Tuto úpravu v roce 2017 (před třemi roky! – to jen na okraj ke spekulacím s načasováním volebního nálezu, ÚS trvá všechno dlouho, významné věci klidně i tři roky, ročně se na ÚS řeší cca 4 500 věcí a těch soudců je tam jen 15) napadla skupina senátorů, která jí vytýkala mj. zejména porušení evropského práva, Aarhuské úmluvy a čl. 35 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud se ale s argumentací senátorů neztotožnil a namítl, že ačkoliv napadená úprava vylučuje účast veřejnosti u přibližně 90 % všech stavebních záměrů, spolkům stále zbývá možnost účastnit se procesů EIA a veřejnost má stále dostatečné prostředky soudní ochrany proti případným škodlivým záměrům, tudíž o porušení práva veřejnosti účastnit se aktivně ochrany přírody v zásadnější míře nejde. Osobně se s tímto závěrem neztotožňuji, protože soudní ochrana proti rozhodnutí přichází v potaz až v momentě, kdy bylo vydáno pravomocné rozhodnutí, tudíž zásah soudu může přijít opožděně, až když už stavebník začne stavět, ale to je jen můj názor, který ÚS nesdílí.

Nadále je tedy možné, aby se spolky a veřejnost účastnila stavebních a územních řízení, která jsou vedena jako navazující řízení na proces EIA, to jsou jen ty největší stavby jako dálnice, železnice, větrné elektrárny, spalovny, ČOV, ZEVO apod. Všechny záměry podléhající procesu EIA je možné najít v příloze č. 2 k zákonu 100/2001 Sb. O EIA. Zákonodárce by nejraději vystrnadil veřejnost i z tohoto procesu, ale požadavky na účast veřejnosti v procesu EIA vychází z evropského práva a z mezinárodní úmluvy z Espoo, a tudíž je mnohem těžší pro zákonodárce veřejnost vystrnadit i odtud.

Osobně jsem doufal, že Ústavní soud návrhu senátorů vyhoví. Pokud by totiž ÚS návrhu vyhověl, znamenalo by to pro vládu téměř jistě stopku nebo alespoň značné problémy se schvalováním kontroverzního stavebního zákona, který účast odborné veřejnosti či ekologů na povolovacích procesech téměř zcela vyloučí. Takto dal ústavní soud ministryni Dostálové své požehnání a o konečnou podobu stavebního zákona se strhne na půdě Parlamentu ještě lítá bitva. Dá se tedy říct, že pro Vládu ČR je vítězství v této věci velkým úspěchem. (To jen tak na okraj k obviněním, co zaznívají od některých vysokých vládních činitelů, že Rychetský není nestranný, ÚS je zaujatý proti vládě nebo že ÚS někdo musel podplatit – jsou to nesmysly, Rychetský v tomto případě hlasoval pro zamítnutí).

Celý text nálezu zde. Doporučuji k přečtení i disent 7 soudců. Je dle mého názoru argumentačně přesvědčivější než vlastní nález.


reklama

 
foto - Semotam Vojtěch
Vojtěch Semotam
Autor je studentem magisterského programu PF UK.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (69)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

5.2.2021 12:23
Řekl bych, že si to ekologické spolky svým nejen extrémistickým, ale často i velmi kontraproduktivním jednáním vykoledovaly. V tomto případě jsem rád, že to tak dopadlo.

Možná si v těchto spolcích konečně uvědomí, že místo "urputného boje" za jednotlivosti je spíše třeba usilovat o systémové změny v ochraně přírody a klimatu. Tam se jim nic nezakazuje a donutí je to usilovat o opravdu rozumná a promyšlená řešení přijatená pro většinovou společnost. Velmi rád na tom s nimi budu spolupracovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 12:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Velmi hluboký omyl, z rozhodování byla vyloučena veřejnost, tj. lidé, kteří jsou stavbou přímo ohroženi. Je to samozřejmě jen další zákon nastolující totalitu.
Mediální kecy o "ekoteroristech" jsou jen obezličkou na zakrývání totalitní podstaty toho zákona.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.2.2021 13:21 Reaguje na Pavel Hanzl
"...z rozhodování byla vyloučena veřejnost, tj. lidé, kteří jsou stavbou přímo ohroženi."

O to je to horší! Aspoň je vidět, čeho ti vaši "ekoteroristi", jak je nazýváte, svým mnohdy velmi nerozumným chováním dosáhli.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.2.2021 13:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Rozhodnutí ústavního soudu vylilo s vaničkou i dítě.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.2.2021 14:53 Reaguje na Majka Kletečková
Myslím, že dotčení lidé musí mít schůdné právo na ochranu svých zájmů, ale ekologické organizace by neměly mít větší práva, než občané. To pak mohou tyto organizace zneužívat svého postavení a řekl bych, že tak mnohdy i činí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.2.2021 15:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak jest. Celospolečenský zájem , by měl mít v mnoha případech přednost, před stále se opakujícím odvoláváním( sabotážemi ) " ekologických organizací.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

5.2.2021 15:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Přitom stačilo hned v r.1990 přijmout obdobu německého zákona o liniových stavbách. A byl by klid i všechno postaveno už dávno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 16:44 Reaguje na smějící se bestie
Tak proč ho nepřijmou teď?
Tam se může vykecávat každý, ekolog nebo ropák, ale v zákonné lhůtě ouřad rozhodne a nejede přes to vlak. Proč to nejde u nás?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 16:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Totální nesmysl, nedosáhli ničeho. Jenom se jimi kamufluje totalitní zákon, nic jiného.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.2.2021 19:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdyby svého postavení nezneužívali, nebyl by takto tvořený zákon potřeba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 09:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Byl. Totalitní stát potřebuje totalitní zákony, kde se maximálně ořežou práva vařejnosti.
Proč to neopíšou ze zemí, kde nikdo nikoho neomezuje a zákonem nevylučuje a přitom tam normálně staví?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.2.2021 19:09 Reaguje na Pavel Hanzl
A to bylo správné, že "ekologické" organizace měly větší práva než běžní občané? To je ničím nepodložené elitářství!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2021 10:11 Reaguje na Jiří Svoboda
Nemají a nikdy neměly.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2021 11:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Nelžete tak náhodou?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.2.2021 13:36
Ústavní soud doslova střelil kozla. Šmahem dát bokem ekologické spolky
z řízení, kde prokazatelně dochází k negativnímu ovlivňování ŽP , pouze se jedná o podlimitní záměry= není zapotřebí EIA , je krok zpět do komunistické minulosti.

Uvedu dva případy, které se již díky této úpravě staly :

1/ vybudování hráze v EVL zcela mimo zástavbové území , kam investor (obec) vrazil stavbu typu "beton-kámen". De facto se jednalo o získání dotace a její protočení přes obecní firmu, aby měla co dělat.
Naprosto zbytečně , více škody jak užitku . Jako spolek jsme do řízení nemohli vstoupit = podlimitní záměr

2/ výstavba rozhledny na Králickém Sněžníku, 34 m plánovaná výška
uprostřed soustavy NATURA 2000

Investor , obec Stronie Slonskie , dosáhl toho, že se opět jedná o podlimitní záměr "EIA není zapotřebí!!!! " a dosáhl toho, že české ekologická sdružení nemohli záměr ani stavbu napadnout prostřednictvím platné směrnice EU EIA , neboť v jejím smyslu není naplněna podmínka pro aktivní legitimaci českých ekologických spolků v rámci přeshraničního posuzování.
Navíc prokázáno, že polská Zpráva o vlivu záměru na ŽP byla účelově zfalšována.
======================================================================
V této souvislosti považuji následujících osm soudců ÚS ČR za nezpůsobilé dále vykonávat svoji činnost v rámci ústavního výkladu ochrany ŽP.

Těmi jsou : Jaroslava Fenyk, Josef Fiala, Jan Filip, Tomáš Lichovník, Vladimír Sládeček , Radovan Suchánek (soudce zpravodaj), Pavel Šámal , Milada Tomková.

Ke zpravodajovi Suchánkovi pouze to, že tři roky a 5 měsíců sušil stížnost senátorů a nebyl s to ji ani řádně komentovat.
Ke konci roku 2018 bylo na Ústavním soudu téměř 1700 neskončených řízení a Suchánek z toho měl celých 288 nedodělků.

K jeho odbornosti pak pouze toto:
Radovana Suchánka jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman v listopadu 2013. Na Ústavním soudu ale nevyčnívá jen vysokým počtem nedodělků. Musel kvůli jmenování vystoupit ze sociální demokracie, jíž byl od roku 1998 členem. V ČSSD zastával stranické funkce včetně postu v právní komisi. Dvakrát neúspěšně kandidoval ve volbách, pracoval jako poradce tehdejšího místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha nebo jako náměstek na ministerstvu zdravotnictví za Davida Ratha.

Prostě machr na právo a právo životního prostředí obzvláště. Ruku si tak může podat s bývalým kolegou poslancem Foldynou (tehdy ČSSD, dnes SPD ), který osobně změnu stavebního zákona navrhl.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

5.2.2021 13:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
V tom, co jste napsal, máte bohužel smutnou pravdu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.2.2021 15:17 Reaguje na Majka Kletečková
Pokud bude podnikání včetně toho "environmentálního" stále více provázáno s politikou "díky" dotačním programům, pak se bude situace stále zhoršovat.

Problém je, že ty ekologické organizace jsou na dotacích závislé a tak proti dotacím, jako základnímu zdroji veškerého zla, nikdy bojovat nebudou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 16:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Agrofert je ekologická organizace? To jsem netušil.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.2.2021 19:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Není, proč se ptáte?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 09:08 Reaguje na Jiří Svoboda
"Problém je, že ty ekologické organizace jsou na dotacích závislé .............."
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.2.2021 19:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Mně ani nevadí, že házíte ekologické organizace do stejného pytle s Agrofertem. Však ony si to s vámi vyřídí!
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

5.2.2021 15:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
UÚS je univerzální orgán, který nahrazuje všechny ostatní orgány,demokracie nedemokracie, kdykoliv se mu zachce. Něktdy se mu zachce za rok, dva, jindy za dvacet let. Prostě, jak se hodí pánům soudcům, velmi dobře honorovaným z kapes občanů.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

5.2.2021 15:27 Reaguje na Jiří Daneš
UÚS - univerzální ústavní soud.
Odpovědět
MG

Milan G

5.2.2021 16:04 Reaguje na Miroslav Vinkler
Víte pane Vinkler ve většině případů s vámi souhlasím, ale teď ne.

Ve zkratce dva příklady Přerov a Mikulov. Nedávno tady o tom byl článek, díky Patrikovi se můžou v Přerově rozloučit s dálnicí na delší dobu. Mikulov tam mu ten ekoterorismus snad tak lehce neprojde.

Je to přesně jak říká p. Svoboda, můžou si za to sami. A všem už začíná docházet trpělivost.
Řikám vám to i při vědomí toho, že na tom Králičáku se děje svinstvo.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.2.2021 18:24 Reaguje na Milan G
Pokud vím, státní záměry byly již ošetřeny samostatným zákonem kam spadá i to co uvádíte - tedy infrastrukturní stavby se silným veřejným zájmem. Právě proto, aby nedocházelo k obstrukcím.(Přerov a Mikulov běžely ještě podle staré úpravy)

Napříč celou ČR od České Kanady, Šumavy, Krušných hor...Krkonoše... ,Jeseníky a Beskydy potom dochází k developerské kolonizaci zachovalých území právě proto, že není oponent ,který by případně zkorumpované samosprávě a finančně zajištěnému investorovi mohl bránit v nevratné destrukci přirozené části krajiny.

Ústavní soud tyto nekalé praktiky doslova zabetonoval, naši potomci nás prohlásí právem za idioty.
Odpovědět
MG

Milan G

5.2.2021 19:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nadále je tedy možné, aby se spolky a veřejnost účastnila stavebních a územních řízení, která jsou vedena jako navazující řízení na proces EIA, to jsou jen ty největší stavby jako dálnice, železnice, větrné elektrárny, spalovny, ČOV, ZEVO apod. Všechny záměry podléhající procesu EIA je možné najít v příloze č. 2 k zákonu 100/2001 Sb. O EIA. Zákonodárce by nejraději vystrnadil veřejnost i z tohoto procesu, ale požadavky na účast veřejnosti v procesu EIA vychází z evropského práva a z mezinárodní úmluvy z Espoo, a tudíž je mnohem těžší pro zákonodárce veřejnost vystrnadit i odtud.

Právě, že ještě pořád můžou škodit, tak jak to předvádí patrik.

A těch developerů bych se tolik nebál, může dojít k jednotlivý excesům, ale destrukce krajiny ve velkém to nehrozí. Protože přese všechno jsou ty rozhodnutí pod kontrolou občanů a samospráva si nedovolí riskovat ve velkém.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.2.2021 20:03 Reaguje na Milan G
Nehodlám polemizovat, až budete mít čas zajeďte si na Dolní Moravu (pod kral. sněžníkem) anebo Mísečky (Šumava) , snad změníte názor. A to jsou jenom chuťovky, ostatního je podstatně více.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2021 09:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste Modravu na druhé straně - výpalné pro ekotlupy a klidně tam postavíte třeba panelák. Princip je někde jinde. Ekotlupy blokují stavby na druhé straně ČR, kde se jich to vůbec netýká a odkud nemají info. Jen stačí se registrovat a pro úřad se stanete další stranou, po které se chce vyjádření. Och , ten pocit moc je pak k nezaplacení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 10:17 Reaguje na Petr Pekařík
Ekotlupy nevydávají stavební povolení a proti Modravě vždy bojovaly.
Odpovědět
MG

Milan G

6.2.2021 15:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ani já nebudu polemizovat, zajeďte do Přerova a zeptejte se místních jak hledí na aktivity o.p.s. děti země, můžete též zkusit zeptat se v Mikulově.
Odpovědět

Lenka Č.

8.2.2021 10:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prosím o informaci, kde jsou Mísečky na Šumavě. Situaci na Šumavě sleduju, ale tohle netuším. A mrzí mě, co všechno tam bohužel "ve vyšším zájmu" mohlo projít (Lipensko, Kvildsko a Modravsko), doufám, že Zhůří se nedá.
Odpovědět
ig

5.2.2021 14:18
Spolky moc tlačily na pilu a zneužívaly svého postavení a dovedností. To nemohlo dopadnout jinak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 16:46 Reaguje na
Ten zákon blokuje práva dotčených občanů, ne ekologů.
Odpovědět
ig

6.2.2021 10:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud jde pouze o toto, tak ekologičtí aktivisté nejspíš nikdy práva občanů nezastupovali, ti si řeší jen vlastní agendu, od prostého otravování až po raketýring :-)
Odpovědět
MJ

Martina Jurová

6.2.2021 20:03 Reaguje na
Vy máte slovo 'ekolog' za nějaké sprosté slovo a používáte ho jako nadavku.

Představte si, že máte zahrádku v městské zahrádkářské kolonii zvané Adélka. Město si rozmysli, že nabídka developera na vystavbu v lokalitě Adélka je pro ni klíčová záležitost. Vy i s jinými majitely založíte spolek třeba Zachaňme Adélku. A na základě tohoto usnesení, vy nemáte žádné právo si vymoci přítomnost spolku na jednáních.
Odpovědět

Viktor Šedivý

6.2.2021 21:26 Reaguje na Martina Jurová
Vy buď máte zahrádku, developerovi ji neprodáte a ten utře. Spolek nepotřebujete.

Nebo má zahrádku město, vy ji máte jen pronajatou a pak se samozřejmě postupuje podle nájemní smlouvy. Spolek potřebujete jen tehdy, jste-li křivák, který nechce smlouvu dodržet.
Odpovědět
ig

6.2.2021 23:44 Reaguje na Martina Jurová
Jestli jsem to někdy takhle použil, tak nedopatřením a omlouvám se za to. Jako nadávku používám termíny: ekologický aktivista, ekoterorista, levičák.
Odpovědět
ig

7.2.2021 00:00 Reaguje na Martina Jurová
Ještě že tak. Já si budu chtít koupit pozemky, na kterých zrovna končí nájemní smlouvy na zahrádky, abych mohl postavit domy a nějaký spolek Adélka, ze vzteku, že se mu nepodařilo mě přeplatit, mi bude házet vidle do projektu a oddalovat realizaci pod záminkou, že tam žije extrémně vzácný, dosud nepopsaný křeček z čeledi cricetidae, druh tabernam animalis.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.2.2021 18:29 Reaguje na Martina Jurová
Žádné město si nic nerozmyslí, sakra! Rada nebo zastupitelstvo si rozmyslí, a v nich sedí ti, které tam ve svobodných volbách občané toho města zvolili. Takže pokud se vám něco nelíbí, máte v prvé řadě oslovit tyto zástupce lidu. Pokud vás bude dost, je velká šance, že vám vyhoví ... min částečně. Pokud ne, tak je holt nutno přijmout fakt, že většina občanů váš zájem nesdílí a preferuje místo Adélky byty.
Kua, tady je taky každý demokrat jen když se mu to hodí.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.2.2021 14:25
Já bych se tady ÚS zastal. V prvé řadě je potřeba vzít do úvahy, že výsledné hlasování bylo maximálně těsné a je tedy nesmysl tvrdit něco o tom, že to ÚS podělal. Lze mít výhrady k stanovisku jednotlivých soudců, to jistě. To je jako kdyby PS schválila zákon, který se mi zrovna dvakrát nezdá, a já tvrdil, že PS stojí za vyliž ... a hlasování přitom skončilo 101/99.

Druhá věc je ta, že ÚS by se měl vyjadřovat primárně, či možná spíše výlučně, zda příslušný zákon koliduje s Ústavou. Ne k tomu, zda je dobrý či špatný. Zákon může být zcela na dvě věci, ale přesto může být s Ústavou zcela v souladu. A opravdu by mne zajímalo, kolik diskutujících se v ústavním právu cítí natolik kovaná, aby byla schopna zákon z pohledu Ústavy kvalifikovaně posoudit. Já třeba rozhodně ne. Že mi přijde špatný je totiž věc jiná.

Pokud chceme kvalitní a dobré zákony, musíme to vyžadovat primárně po PS, popřípadě Parlamentu jako celku. Ne po ÚS.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.2.2021 16:50 Reaguje na Svatá Prostoto
Pokud si lidé zvolí do vedení státu komunistu estébáka, který vládu opírá o komunisty, tak nemůžou očekávat NIC dobrého pro lidi, ať s ÚS nebo bez ÚS.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

5.2.2021 18:36 Reaguje na Svatá Prostoto
Ústavní soud si také prošel svým vývojem.
U mě ztratil glanc, když se Ústavní soud zastal hotelu /Ostrava/ , který chtěl po ruských hostech podepsat nesouhlas s okupací Krymu.
Když odmítli, odmítl je ubytovat .

„Šlo o bezprostřední reakci na jednoznačné porušení mezinárodního práva. To, co udělal daný stěžovatel, konec konců bylo v souladu s českou zahraniční politikou i politikou mezinárodních organizací...“
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.2.2021 20:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zákon by měl jednoznačně říci, zda mám právo ubytovat
koho chci na základě politických, národnostních a
jiných sympatií a nebo musím každého, kdo zaplatí za
pobyt bez rozdílu. Rozhodovat konkrétně u soudu
mi připadá, že je jiný metr pro politiku, pro
etnickou příslušnost a třeba jiné odchylky od
představ na svého hosta. Ptát se mne hoteliér
na politické názory, tak jdu jinam a ať si tam
má třeba prázdné pokoje. Asi mu na zisku moc
nezáleží, když si vybírá. Jeho to asi neživí,
když si může dovolit odmítat platící hosty.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.2.2021 20:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, já si naopak myslím, že majitel by měl mít možnost svobodně se rozhodnout, koho ubytuje a koho ne. Klidně výlučně 180 cm vysoké blondýnky a s mírama 90-60-90 s tím, že majitel má právo si to osobně ověřit. :-)
A nebo oslovování soudruhu, hajlování, recitaci díla Petra Bezruče ... a cokoli dalšího.
On to může chtít, hosti jej mohou poslat do hajzlu.

Jenže na skutečnou svobodu se už nejen tady dávno nehraje.

Jinak, to o čem píšete bych považoval za haluz jen v případě, kdy by o tom ti hosté nevěděli a měli rezervačky, nebo dokonce zaplaceno.

Ale to jsme v diskuzi úplně někde jinde ...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

5.2.2021 19:57
Mne nejvíce pobaví slova: apolitičnost, nezávislost, neúplatnost,
spravedlivost atd. I soudce je člověk se svými prioritami, emocemi
a taky chybami. Rozsudek musím akceptovat, pokud si namlouvám, že
máme právní stát a věřím ve spravedlnost. V koutku duše si mohu
myslet cokoliv, ale komentovat samotný rozsudek chce hroší kůži.
Opravovat rozhodnutí demokraticky zvoleného parlamentu ústavním
soudem je tak na pováženou, když ti soudci nejsou voleni, ale
jmenovaní na základě prý odbornosti, ale spíše sympatií k dané
osobě. Bohužel sympatie je málo, když vezmu do úvahy třeba
účelovou přetvářku a nebo "náhlé" prozření. Kdo to sleduje, tak
ví o čem mluvím. Prve něco prosazuji a na jiné funkci zase ruším.
Vždy se prý jedná o právo a ne o tu změnu priorit a sympatií.
Poukázat na to, tak mne jedni pochválí a jiní pohaní, protože se
jedná i o jejich priority. Řešením může být moratorium zákon
neměnit třeba třicet let ani při změně politického rozložení sil
v parlamentu. Tak se ze Sbírky zákonů stal trhací kalendář, který
mění podle svých priorit parlament se senátem a někdy i ústavní
soud. Právní džungle, kdy se některé zákony mění co pár let, je
nemocí demokracie a vnáší právní nejistotu do celé společnosti.
Co platilo včera, neplatí dnes a nemusí platit zase zítra. Žít
a podnikat podle takových zákonů chce opravdu pevné nervy.
Odpovědět

Viktor Šedivý

5.2.2021 23:58
Kdyby šlo o spolky ekologů, bylo by škoda, že to ÚS potvrdil.

Protože ale jde zejména o potlačení vlivu enviro aktivistů (až vyděračů a kazišuků), můžeme být rádi, že ÚS rozhodl racionálně, nikoli populisticky.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2021 06:29 Reaguje na Viktor Šedivý
Tak to už potom vyžeňme spolky ze všech řízení, protože úřady jak známo rozhodují racionálně - podle správního řádu - a bud vymeteno.

Tak bude prokázána jejich zbytečnost a proto je zrušíme- racionálně.

A až vám vybetonují poslední louku u vesnice / ve městě/ , tak si na ty zelené kazišuky s lítostí vzpomenete.
Ale to bude pozdě a navíc by to nebylo racionální...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 09:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Konečně můžu s vámi naprosto souhlasit.
Aby to ale nebyl pro vás polibek smrti, pan Šimůnek vás zařadí mezi "ekology", což je nejhorší sběř světa, horší než esesáci křížení s polpotovými megavrahy a imperialisty z Volstrítu.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

6.2.2021 09:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Nepotřebuji , aby se nějaká ekotlupa o pár členech 150 km vzdálených vyjadřovala k tomu , zda jsem oprávněn mít ve vlastnictví kriticky chráněného živočicha získaného z legálního odchovu. Naštěstí je tu ústavní právo vlastnit....
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2021 10:07 Reaguje na Petr Pekařík
To je další perla. Pamatuji dobu,kdy všechno co mělo křivý zobák muselo jít z nebe dolů , běžně se vybíraly kavky,straky,vrány ne na kšeft ,ale pro drobný chov /taky jsem něco měl/ , tůně a potoky byly s vrankami a potkat 20-30 zajíců,bažantů nebyl problém.
A teď ?? Buzerace chovů a jednotlivců, kteří si něco chtějí pořídit je skutečně švihlá.
A jako člověk, který má vztah k ŽP tomu skutečně nerozumím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 16:03 Reaguje na Petr Pekařík
Vy fakt vlstníte pana Šimůnka?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 09:19
Je mi divné, proč ten zákon neopíšou ze zemí, kde to funguje. Třeba z Rakous.
Příklad: Dálnice Brno - Vídeň se staví 30 let a Rakušáci, kde se vykecávají úplně všichni ekologové, nebo kdokoliv jiný, mají hotovo. Přitom vzdálenost na hranice je skoro dvojnásobná, než u nás. A nám schází 18 km z Pohořelic, kde se asi 20 let ani nekoplo.
Jak je možné, že tam to funguje a u nás ani ťok?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2021 09:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Konečně s vámi mohu také naprosto souhlasit.
Kdysi bylo takové přísloví :
"Polku do chléva, Češku do kuchyně a Němku do postele."
Asi na tom něco bylo...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 10:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle přísloví vymaslel asi polární badatel.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

6.2.2021 11:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Aby to nebylo bráno špatně, Němci jsou pověstní svoji dobrou organizací práce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

6.2.2021 16:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
A Němky chladným postojem k sexu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.2.2021 18:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Což je ale nicméně pomluva;-).
Odpovědět

Jirka Černý

7.2.2021 15:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tedy tohle heslo jsem slyšel naposledy od svoji tetičky ze Sudet cca před třiceti lety, mimochodem co píše Pavel Hanzl o němkách a jejich chladném postoji k sexu se nezakládá na pravdě, ale to už je na diskuzi trošku jinde.
Odpovědět
MG

Milan G

6.2.2021 15:16 Reaguje na Pavel Hanzl
No podle všeho se tam ani dalších mnoho let nekopne, protože do toho vstoupil patrik a děti země. Proč ne, když to zákon umožňuje, že.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2021 10:17 Reaguje na Milan G
Nerozhoduje žádný Patrik, ale stavební ouřad.
Odpovědět
MG

Milan G

7.2.2021 15:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč to pořád komplikujete, víte, že nemluvíte pravdu, ale budete pořád tu lež opakovat.
Nepsal jsem ,že rozhoduje patrik, ale že do toho vstoupil jako strana, což pro místní obyvatele znamená jen pohromu. Zákon mu umožňuje účelově obstruovat a on to dělá bez ohledu na lidi.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

7.2.2021 18:36 Reaguje na Milan G
Zase buďme féroví. Z velké části je to úspěšné házení vidlí způsobeno tím, že ouřad něco podělá.

Což mu nelze až tak vyčítat, jednak je v naší legislativě neskutečný bordel, jednak je komplikovaná až hrůza a jednak ... za ty peníze vám tam jen tak někdo, kdo by byl schopen se s uvedeným v pohodě vypořádat, dělat nepůjde.

Odpovědět
MG

Milan G

8.2.2021 11:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Nebudu procentuelně vyjadřovat, kdo má větší vinu jestli úřady nebo ekopomatenci. Může to být 50 na 50, nebo 60 na 40 to je v podstatě jedno. To že úředníci dělají chyby je bezesporu, ale to co dělají různé nátlakové spolky je prostě hnus.
Zneužívání zákona, účelovost, slovíčkaření v jejich případě už nejde ani o nějakou ochranu ŽP.
Díky patrikovi se můžou s tou dálnicí v Přerově na dlouhá léta rozloučit, takže durch Přerov budou i nadále jezdit desetitisíce aut. A jeden z důvodů proč? Protože se zimní údržba dálnice nevypořádala v rámci EIA, přestože letitá praxe byla, a dosud to nikomu nevadilo a bylo to spíš ku prospěchu věci, se zimní údržba konkretizovala a upřesňovala ve stavebním povolením.
Měli bychom se zamyslet a říct co vlastně chceme, totální ochranu ŽP bez ohledu na to jaký je dopad na obyvatelstvo/nemoci, úmrtí/ anebo v první řadě ochranu občanů jejich zdraví, životy a ochranu ŽP až následně.
V mnoha případech bohužel nejde ochraňovat efektivně obojí najednou.

V Polsku a Rakousku se lze odvolat jen pouze v přípravě EIA v dalších stupních přípravy už nelze, v Německu se nedá zrušit vydané stavební povolení ani soudem. Naproti tomu v ČR se může kdekdo odvolat proti téměř čemukoliv a to i vícekrát a i proti stejné věci a to i v pokročilých stupních přípravy. V ČR se můžete odvolat proti poslednímu stupni přípravy a t.j. stavebnímu povolení, např. proto, že se vám nezdá, že došlo k řádnému vyrovnání s nějakou vodní žouželí v louži, která za pár dnů uschne a jede se od znova, někdy se nelze ani divit, že ti ouřadové dělají chyby. To ani nebudu rozvádět, že když je vše hotovo/povolení/ se najde někdo kdo si vzpomene, že ta dálnice, silnice by měla vést jinudy a kolotoč začíná od znova.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

8.2.2021 07:24
"normalizace" 2.0 v praxi.....

Jednou se lidi vzbudí, a zjistí, že vstali do nové totality.... to už ale bude pozdě, protože ta už bude ustavena... nyní se právě ustavuje kroky jako jsou novelizace stavebního (a jiných zákonů), a proto je ještě čas s tím něco dělat....

Záleží jen na občanech této země jestli jim už 30 letech totalita tak moc chybí, nebo jestli je to jen takové zaspání v opilosti z dnešních materiálních úspěchů a jestli se z této opice hodlají probudit......
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2021 10:58 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Obávám se, že je to ta horší varianta.
Rozhodnou podzimní volby a mafie udělá maximum, aby je vyhrála a hlavně ví, jak to zařídit.
Poslední volba presidenta byla ukázka zcela neskutečné hyenizace a sprostých pomluv na pana Drahoše, ovšem s vynikajícím výsledkem.
To samé očekávám na tu koalici, která by mohla ANO porazit, nejspíš na Piráty. Už se množí fake news, téma je jasné. Uprchlíci a šikan penzistů. Ale ještě něco stejně přihodí.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.2.2021 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Piráty není třeba pomlouvat. Stačí pravdivě informovat. Když voliči docvakne, že i ti komouši jsou proti Pirátům solidní středová strana se zájmem o budoucnost této země, většinou Piráty z portfolia volitelných stran vyřadí.
Odpovědět
MG

Milan G

8.2.2021 12:47 Reaguje na Viktor Šedivý
Souhlas. Přesně jak říkáte stačí pravdivě informovat co vyvádějí např. v europarlamentu, jak hlasují. To že chodí do eu žalovat na ČR to už se bere jako nějaký folklor.
Odpovědět

Viktor Šedivý

8.2.2021 12:34 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Máte pravdu, environmentalismem zaštítěná totalita se dere k moci velmi úspěšně. Proti tomu jsou různí regionální škůdci a miliardoví zlodějíčci jen drobnou nepříjemností.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

8.2.2021 15:07
"Zákon mu umožňuje účelově obstruovat a on to dělá bez ohledu na lidi." Ano, to vidíme. Ekologické vyjádření k nějaké stavbě by mělo být, samozřejmě. Ale jednou a nikoli že se lze donekonečna odvolávat postupně na všechny druhy kytek a hmyzu a pak na obojživelníky a pak na ptáčky.... A pokud by soud seznal, že to bylo neoprávněné měl by navrhovatel zaplatit jednak soudní výlohy a jednak ušlý zisk či škodu. Aby se nezdržoval obchvat města 20 let naprosto beztrestně. J.L. end
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist