https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zeleni-nelegalni-prehrada-pod-paprskem-prosadi-si-exekutor-svou?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zelení: Nelegální přehrada pod Paprskem – prosadí si exekutor svou?

11.6.2021
Nelegální přehrada pod Paprskem v Olomouckém kraji.
Nelegální přehrada pod Paprskem v Olomouckém kraji.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Strana zelených (Olomoucký kraj)
V lyžařském středisku Paprsek na Staroměstsku v Rychlebských horách již od předloňska probíhá nelegální výstavba soukromé přehradní nádrže, která devastuje ohrožené druhy a necitlivě zasahuje do místních ekosystémů. Zjištění Jana Moláčka, původně zveřejněná v Deníku N, doplňujeme o další detaily z místa.
reklama

 

Přehradu určenou k zasněžování přilehlé sjezdovky zde začal bez povolení bagrovat na dvouhektarové ploše v roce 2019 exekutor Dalimil Mika, jehož rodina přilehlé lyžařské centrum provozuje. Územní plán tu v místní části Velké Vrbno připouštěl dvě drobné nádrže, nikoli jednu velkou. Ani na jejich případné povolení však nechtěl stavebník čekat – zasněžovat zřejmě hodlal co nejdřív. Rozsáhlým povrchovým odkryvem došlo k nevratnému poškození původních společenstev rostlin a živočichů, včetně kriticky ohrožených, a k celkové ekologické i estetické degradaci místa. Dodatečně si pak Mika obstaral schválení z Městského úřadu v Šumperku. Podle úředníků nebylo možno jednoznačně zjistit, zda investor poškodil krajinu, protože nebyl znám stav lokality před započetím prací, a pokračování stavby tedy podle této logiky nic nebránilo…

Zábor je rozsáhlý a obsahuje části státního lesa.
Zábor je rozsáhlý a obsahuje části státního lesa.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Strana zelených (Olomoucký kraj)

Kontrolní mechanismy selhaly. Česká inspekce životního prostředí pouze udělila stotisícovou pokutou stavebníkovi Mikovi jako fyzické osobě, která se ve srovnání s mírou zásahu do horské krajiny zdá naprosto směšná. Inspekce nevyužila svých zákonných pravomocí k zastavení ničivé činnosti, nevymáhala podle zákona navrácení do původního stavu ani náhradu reálné ekologické škody. Spokojila se s naprosto nedostatečným, dodatečně předloženým expertním posudkem. Ten v rozporu s nálezovou databází chráněných druhů „orientačně“ shledal, že se v lokalitě žádné ohrožené druhy nevyskytují. Po kauze otrávené Bečvy a po nečinnosti Inspekce v případě destrukce královéhradecké lokality Na Plachtě je to další z kontroverzí, která v poslední době okolo působení ČIŽP vyvstává.

Tady někde rostly kriticky ohrožené vratičky.
Tady někde rostly kriticky ohrožené vratičky.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Strana zelených (Olomoucký kraj)

„Tohle je přesně příklad, kdy by měl být použit zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. V tom je možné i fyzické osobě uložit, aby ekologickou újmu nahradila, a pokud tak neučiní, uložit pokutu až 5 milionů. Tento zákon u nás inspekce nepoužívá, přestože je už od roku 2008 součástí právního řádu. Narazili jsme na něj při řešení otravy Bečvy,” vyjádřil se spolupředseda Strany zelených Michal Berg. Dokonce i pětimilionová pokuta by ale zřejmě byla málo významná vzhledem k aktuálnímu rozsahu prací, ve kterých se krom povrchu významně zasahuje i do skalního podloží jeřábovými sbíječkami, i vzhledem ke stamilionovým investicím v celém lyžařském areálu.

Deník N upozornil dále na skutečnost, že zde Mika zřejmě porušil zákon, který exekutorům zakazuje podnikat v jiných oborech. Zmínil též jeho vazby na Jaroslava Faltýnka, mocenskou dvojku hnutí ANO 2011. Exekutor, který by měl být prodlouženou rukou spravedlnosti, tu každopádně vystupuje jako symbol pravého opaku: vědomě porušuje předpisy a provádí nelegální stavební zásahy. Společnost, v níž někteří vyvolení mohou nezákonně realizovat stavbu takového rozsahu a s pomocí úřadů ji navíc dodatečně legalizovat, se nachází ve stavu morálního rozkladu a k demokracii i vládě práva má daleko.

Skládkou odtěženého materiálu se devastované území rozšiřuje.
Skládkou odtěženého materiálu se devastované území rozšiřuje.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Strana zelených (Olomoucký kraj)

Výmluvná je vlastně i poloha Paprsku nad Starým Městem, které je jednou z nejpostiženějších obcí v ČR, právě co se týče exekucí. Snad proto se v regionu chodí kolem této záležitosti po špičkách, stejně jako kolem celkového staroměstského územního plánu, jehož nové návrhy odmítá reprezentace města veřejně projednat. Výstavba v horách i podhůří a následný turistický provoz znamenají ekonomický stimul, otázka však zní, za jakou cenu. Za neurvalost dnešních zásahů do hor a podhůří na Staroměstsku (viz též aktuální otázkarozhledny na Králickém Sněžníku) se pravděpodobně budou další generace stydět.

Nejnovější úřední vývoj dává alespoň drobnou naději. Ministerstvo životního prostředí se kriticky vyjádřilo k činnosti inspekce a olomoucký krajský úřad na jeho podnět zrušil šumperské rozhodnutí. Přehradní nádrž se tak znovu dostala do fáze černé stavby. Jenže tam už v minulosti byla dvakrát a pokaždé se jaksi podařilo ji na úřadech zlegalizovat, navíc nové rozhodnutí není pravomocné. Krajský úřad totiž své rozhodnutí vydal (ať už záměrně nebo nedopatřením) tak, že stavebníkovo odvolání má odkladný účinek a k zastavení prací tedy reálně nedochází. V nejnovějším požadavku na posudek EIA se pak podle některých výkladů již umetá cestička pro brzké schválení nádrže – předjímá se tu totiž budoucí výskyt ohrožených druhů na přebagrované ploše.

Vratička heřmánkolistá, jeden z kriticky ohrožených druhů v lokalitě Velké Vrbno.
Vratička heřmánkolistá, jeden z kriticky ohrožených druhů v lokalitě Velké Vrbno.

Načerno nebo ne, stavebník – dnes již v podobě firmy, jejímž je Mika společníkem – je zjevně odhodlán svou věc dokončit. Během letošního dubna a května se bagrovalo dál, zasažená plocha je rozšiřována a stanoviště ohrožených druhů jsou zřejmě dále ničena. Těžko říci přesně – žádný další průzkum neprobíhá a prostor byl po zveřejnění kauzy v Deníku N obehnán dvoumetrovým plotem, pravděpodobně nezákonně (ohrazení části státního lesa, přeplocení potoka). Oplocena je podle našich informací plocha 7 hektarů, bagrováním nebo skládkováním odtěženého materiálu je z toho zasažena asi plocha 4 ha.

Ministr Havlíček nedávno opět použil hloupé klišé o ekologických organizacích coby teroristech. Aktem ekologického terorismu však není trvat na dodržování platných zákonů, ale naopak to, když někdo nelegálně, pouhým právem silnějšího, bagruje horskou krajinu ve prospěch vlastního byznysu.

Autory textu jsou Radek Ocelák, člen kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje, člen krajské rady Zelených a Daniel Řezníček, krajský zastupitel, předseda Komise životního prostředí Rady Olomouckého kraje, krajský spolupředseda Zelených.

Nelegální přehrada pod Paprskem

předchozí    další
Zábor je rozsáhlý a obsahuje části státního lesa.
Zábor je rozsáhlý a obsahuje části státního lesa.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Strana zelených (Olomoucký kraj)
Zábor je rozsáhlý a obsahuje části státního lesa.
Nádrž se hloubí...
Tady někde rostly kriticky ohrožené vratičky.
Skládkou odtěženého materiálu se devastované území rozšiřuje.
Vratička heřmánkolistá, jeden z kriticky ohrožených druhů v lokalitě Velké Vrbno.
Přehrazení potoka pletivem a odkryv svahu v pozadí.
Těžba jde hluboko do podloží.
Vjezd na staveniště. Informace o stavbě chybí.
Bahnem zkalená voda na odtoku ohrožuje chráněné druhy dále po proudu – i za jasného dne.
Nelegální přehrada pod Paprskem v Olomouckém kraji.

reklama

Zelení

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

reklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (60)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

AL

Alena Lyskova

11.6.2021 11:09
Jak chcete zadržovat vodu v krajině, když bráníte výstavbu vodních ploch. Měli byste se zamyslet a zjednodušit stavbu vodních nádrží. Bez vody nebudou ani ty Vaše vzácné rostlinky. Vodní toky se narovnaly a všechno rychle odveče. Nemám v lásce exekutory ale tomuhle pánovi fandím.

Odpovědět

Daniel Řezníček

11.6.2021 11:57 Reaguje na Alena Lyskova
Ono to není tak jednoduché, že když uděláte jakoukoli nádrž, tak to bude zadržovat vodu v krajině. Podívejte se na fotky. Tady se hloubí poměrně hluboká díra. Ta oproti stávajícímu stavu nebude zadržovat vodu v krajině, ale naopak ji odvodňovat. Klesne totiž hladina spodní vody ("hladina" v půdě se srovná s nově vytvořenou hladinou na vodním díle). Funguje to tedy jako drenáž. Pak je tu povrchový odpar z hladiny, který bude větší než ze zatravněné půdy. Navíc cílem nádrže není zadržování vody, ale její používání na zasněžování. Takže voda nasbíraná z okolí se nepřirozeně v zimě nahromadí ve formě sněhu na svah.
K zadržování vody v krajině jsou dobré velmi mělké tůně či mokřady, ne to, co se staví zde.
A to už vůbec nemluvíme o tom, že pan stavebník prostě od začátku staví načerno.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.6.2021 15:40 Reaguje na Alena Lyskova
Zadržovat vodu v krajině neznamená stavět betonové přehrady nebo DOLy... ;)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2021 10:04 Reaguje na Petr Eliáš
Že jsme těch DOLů už postavili!!!
Jem by mě zajímalo, kolik set miliónů (nebo miliard?) už tahla blbost stála a kolik ještě stát bude, než se to celé zruší.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

16.6.2021 21:46 Reaguje na Alena Lyskova
Podívejte se pořádně na fotografii - tak velká díra pod svahem v takovém materiálu je celkem slušný základ na sesuv celého svahu.

A přehrady dole v údolí me pro kytka ve svahu jsou k ničemu. Jedině kdybyste je chodila zalévat.
My potřebujeme udržet co nejvíc vody na hřebenu a v ploše svahu, a ne dole v díře.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.6.2021 12:14
Další krásný příklad, že jsme země neomezených možností ... teda aspoň pro někoho.
Odpovědět
Ra

Radek

11.6.2021 12:24
Vy zelení teroristi ničíte spoustě lidí životy tím, že bráníte rozvoji infrastruktury. Potom se nedivte, že vaše oprávněné úsilí vychází naprázdno. Nejste v téhle zemi oblíbení.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

11.6.2021 15:18 Reaguje na Radek
Tohle není ale vůbec o nějakých zelených pošucích, to je čistě o tom, že některým lidem v tomhle státě procházejí ze strany státní a veřejné správy věci, za které by ta samá správa udělala běžnému člověku ze života peklo.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

17.6.2021 09:17 Reaguje na Svatá Prostoto
přesně tak !!! už jen jak ti posraní arogantní úředníci jebou někoho že nemá v termínu posekanou zahradu !!! vymyslí si prostě nějaké oznámení a tím pak argumentují a i nějakýma posranýma § o údajném šíření plevelů !!!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.6.2021 15:41 Reaguje na Radek
Vy rudí teroristi tu také nejste oblíbeni ... :-)
Odpovědět

Daniel Řezníček

11.6.2021 18:33 Reaguje na Radek
Je zajímavé pozorovat ten věčný rozpor: na jedné straně "jste totálně bezvýznamní, vy Zelení ještě vůbec existujete?" a na druhé straně "všemu bráníte a všechno blokujete, nic se tu kvůli vám nepostaví"... tak jak to je? Jsou Zelení bezvýznamní, nebo mají obrovskou moc blokovat všechny projekty? Stěžovatelé si většinou vždy vyberou tu možnost, která se jim lépe hodí do dané situace...
Odpovědět
LM

Ludvik Michalka

11.6.2021 21:53 Reaguje na Daniel Řezníček
Obé je pravdou! Jste bezvýznamní a všemu bráníte a všechno bojkotujete, nic se kvůli vám nepostaví! Umožňuje vám to dnešní legislativa, která umožňuje kdejakým spolkům, občanským združením a jiným zeleným teroristům vznášet bezdůvodné připomínky, obstrukce a námitky a tím zpoustu dobrých nápadů, myšlenek a realizací bojkotovat.
Odpovědět

Daniel Řezníček

12.6.2021 17:41 Reaguje na Ludvik Michalka
Aha. To zní jako opravdu věrohodný obrázek reality. Na to, že v tomto případě stavebník porušuje zákony a staví, aniž by respektoval územní plán (který fakt nedělali Zelení) nebo počkal na povolení, nic neřeknete? To je asi v pořádku, je potřeba si spíše kopnout do těch, kteří na zvůli upozorní.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

11.6.2021 15:58
Autor je zcela zjevně ekologista. Za nečinnost je zodpovědná ČIZP vedená bývalým ekologistickým funkcionářem z ČSOP Erikem Geussem. Tak nevím, proč za uvedený stav má být zodpovědný ministr průmyslu Havlíček, nebo výpravčí v Horní Dolní Lhotě Franta Novák.
Odpovědět

Daniel Řezníček

11.6.2021 18:31 Reaguje na Michal Ukropec
V článku je poměrně jasně poukázáno na zodpovědnost úřadů, a zejména ČIŽP, a nemám pocit, že by se tam vina za situaci pod Paprskem svalovala na Havlíčka.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.6.2021 06:36 Reaguje na Daniel Řezníček
Tak proč ho do toho montuje?
Odpovědět

Daniel Řezníček

12.6.2021 17:42 Reaguje na Michal Ukropec
Aby se poukázalo na to, že slovo "ekoterorismus" je u nás používán dost špatně. Označují se tím ti, kteří životní prostředí brání, ačkoli by se jím měl označovat ten, kdo ho nezákonně plundruje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2021 10:03 Reaguje na Daniel Řezníček
Přesně tak.
Odpovědět
LM

Ludvik Michalka

11.6.2021 22:06
Hodně nevyvážený článek! Co takhle dát prostor k vyjádření druhé straně. To, že je jeden z investorů exekutor autor využívá jen ke zvýšení karmy článku a získání si čtenářů na svou stranu. Nedej bože, aby mezi investory byl nějaký policista, politik, známý herec či sportovec! Zákony se dodržovat musí, bez ohledu, jakou kdo zastává pozici či funkci. Ať je to předseda komise, zastupitel či exekutor. Ale tento článek je jednoznačně účelovka s cílem poškodit někoho, kdo se snaží něco vybudovat pro nás, občany!
Odpovědět

Daniel Řezníček

12.6.2021 17:43 Reaguje na Ludvik Michalka
Pan stavebník to buduje pro svoje podnikání, ne pro občany.
A co se týče dodržování zákonů, tak exekutor nesmí podnikat v jiné sféře, což se zde samozřejmě bije.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

17.6.2021 09:22 Reaguje na Daniel Řezníček
ale on určitě sám fyzicky nepodniká a dělají to za něj "bílí koně" jeho vlastní rodiče. ta chráněná květena se určitě vyskytuje i širším okolí a co tak na fotkách vidím, tak jen je shrnuta ta vrchní jako "ornice" s drnem...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

11.6.2021 22:47
Stavebník Mika by měl uvést poškozené území do původního stavu a nahradit škody. Takové porušování zákona se nesmí tolerovat.
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.6.2021 08:52 Reaguje na Majka Kletečková
Souhlas. Vypadá to, že v rodině byli komunisté, a syn současný inkvizitor se pořád cítí být nad zákonem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.6.2021 23:06
Protože jsem s celou záležitostí solidně obeznámen a okolí Paprsku znám,tady máte můj názor:

1) JUDr. Mika je osobou zjevně práva znalou

2) stavba byla započata načerno - bez jakýchkoli povolení - technicky jde o nádrž na vodu pro zasněžování sjezdovky ,nic jiného.

3) ČIŽP je spolek neumětelů, to tady tvrdím poněkolikáté - a zaujímá postoj cyklisty : nahoru se hrbí a dolů šlape /jinými slovy osoby s určitým postavením ve společnosti obchází širokým obloukem, na nebohém kaktusáři či na babce s klestím se vyřádí až běda

4) četl jsem některé úřední perly z MěÚ Šumperk, který spolku Okrašlovací spolek čelákovický zaslala jistá úřednice na jejich žádosti a podněty , cituji :
" Dále uvádíme, že by správní orgány (vodoprávní úřad i orgán ochrany přírody) uvítaly, kdyby Okrašlovací spolek čelákovický vyvíjel v souladu se svými stanovami „praktickou činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí“, a ne pouze neustále správní orgány
úkoloval (což mu legislativně ani nepřísluší). Tímto způsobem namísto podpory místní kvality životního prostředí svými mnoha podněty (přičemž některé řeší zároveň již také ČIŽP a některé by šly efektivně vyřešit telefonicky, k čemuž rovněž opakovaně vyzýváme) spíše ztěžuje činnost
zdejšího úřadu ve prospěch ochrany životního prostředí v území celého ORP Šumperk..."

Celá záležitost je doslova k zblití , místní exekuční baron navíc JUDr. si dělá srandu ze všech , úřady všech stupňů mu lezou víte kam , ten kousek přírody šel pořešit v pohodě a v klidu jinak . Ty chlapy ze spolku na dálku znám, lidi co přírodu mají skutečně rádi, žádní ekoteroristi anebo jiná svoloč.

Víte, už nám zalobovaní a zkorumpovaní zákonodárci a Ústavní soud vzali tolik práv , že se taky může stát, že se o ochranu životního prostředí nikdo už starat chtít nebude.
A až dojde řada na vaše práva u vašeho domu nebo ve vaší obci či městě , nebude už tady nikdo ,kdo by se vás zastal.

Akce Paprsek je skutečně hnus.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

12.6.2021 06:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je nutné psát souhlas? Ode mně vždy.
Odpovědět
va

vaber

12.6.2021 14:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
přesně jak píšete v bodě 3) ,tak to funguje všude a naprosto spolehlivě,
všichni jsme si rovni a peníze prý s tím nemají co dělat , cha cha cha
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.6.2021 14:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
JUDr Mika je syn dlouhloetého správce a po plyšákovi majitele chaty Paprsek zvaného Vintoš, velmi pracovitého a férového chlapa.
"nejednu číši vypili jsme spolu...".
Odpovědět
JO

Jarka O.

13.6.2021 09:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Jet sláva otců krásný šperk pro syny, však kdo chceš cten být, dobud si cti sám. Neruda.
I kdyby to s otcem možná byla pravda, není to vůbec důležité. Synka nevychoval dobře. Nebo k obrazu svému?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2021 09:54 Reaguje na Jarka O.
Už jsem s Vintošem dlouho nepopil a nikdy jsem se na jeho děti neptal, co si sám o synovi myslí, fakt nevím.
Odpovědět
AM

Anežka M

24.6.2021 11:18 Reaguje na Pavel Hanzl
A to znamená, že jeho synátorovi má projít každá prasečina? Eh?

Pane Hanzl, s Vašimi názory často souhlasím a je mi sympatické Vaše proevropské smýšlení, ale tady vám poněkud zastírá úsudek sentiment.
Odpovědět

Daniel Řezníček

12.6.2021 17:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
A přesně jak píšete v bodě 2) ... cílem je zasněžování... o bohulibém zadržování vody v krajině nemůže být žádná řež.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.6.2021 09:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, Váš příspěvek zní velmi realisticky. Obávám se, že máte ve všem pravdu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.6.2021 11:02 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tohle bylo hezké shrnutí ... velmi nehezké reality.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

12.6.2021 08:22
Problémem je, že většinu černých staveb stavební úřady nakonec dodatečně
s nějakou směšnou pokutou dovolí dokončit a stavbu legalizují. Je to tak
příklad všem, pro které nějaká ta pokuta nic neznamená a tak stavějí co
chtějí. Tady je vidět, že místně příslušný stavební úřad přivírá oči a
možná, že by ten budoucí státní měl více odvahy nařídit uvedení do
původního stavu a k tomu pokutu, která by tu nápravu při nečinnosti plně pokryla. Mimochodem jakékoliv umělé zasněžováni sjezdovek je limitováno
průtokem na takových potocích a hlavně jikrám a plůdku potočáků v zimě
ta voda na potocích schází. Pak se divíme, že se sice vytřeli, ale nic nepřežilo, protože potok bez vody vymrzl až do dna kvůli zasněžováni.
A jsme u toho, že masovost jakékoliv lidské činnosti vyžaduje i ty
stavby a tak to není pouze nádrž, ale i silnice, parkoviště, hotel
a "krmelce" pro lyžaře přímo na sjezdovce. Z toho všeho pak odpadní
a přílivové vody při oblevách a zasolení horských potoků ze splašků
a solení komunikací. Výsledkem je spolu s predátory výsledek takový,
že v potocích a řekách teče na pohled čistá voda, ale bez života.
Pouhých třicet let stačilo mnohde k tomu, že je pstruh vzácností
a vranku, či střevli znají děti pouze z atlasu ryb. My je lovili
rukama pod kameny a občas i toho klepetáče, ale to se lyžovalo,
když napadl přírodní sníh a sjezdovky jsme si museli ušlapat lyžemi
sami. Tento lunapark hory výrazně poškodil a bohužel to pokračuje.
Nezbývá než nostalgicky vzpomínat na to, co už je v nenávratnu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

14.6.2021 11:05 Reaguje na Břetislav Machaček
"Problémem je, že většinu černých staveb stavební úřady nakonec dodatečně
s nějakou směšnou pokutou dovolí dokončit a stavbu legalizují."

My se ne moc často shodneme, ale tohle ... do kamene tesat.

A trvá to už léta a je to furt stejný. Chci být výjimečně optimistou.
Odpovědět
PK

Petr Kovář

13.6.2021 09:45
Ona u nás existuje nějaká stavba která ekoterorystum nevadí. Před 4 lety jsem na svém pozemku zadal o povolení postavit lávku přes potok.... 80let tam byla dřevěná a tuurysti si přes máš dvut zkracují cestu na autobus (nevadí mi to) ... Hrozněj problém tak jsem se naštval a tu zhnilou po které jsem se bál přecházet odělal ( lávka je 20cm široká dřevěná deska ležící na umělé upraveném korytu potoka) a z jedné strany si tam dal plot.... Svéte div se opět to vadí ekoterorystum že prý tam nemůže chodit zvěř do lesa... No comet
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

13.6.2021 10:55 Reaguje na Petr Kovář
Jen jestli ten plot odpovídá standardnímu plotu k ochraně před vlky. A psa už máte ? :-)
Odpovědět

Daniel Řezníček

13.6.2021 13:25 Reaguje na Petr Kovář
Kdo byli ti ekoteroristi, kterým t lávka vadila?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.6.2021 10:25
No, tady se nejedná o zelený terorismus, ale, pokud to tak můžu napsat, o terorismus z té druhé strany. Ta nádrž se evidentně stavěla bezohledným způsobem k životnímu prostředí a zřejmě i k místním lidem.
Já nejsem proti stavbě takové nádrže ani na tomto místě ani jako nádrže k zasněžování sjezdovky, byť uznávám, že takové zasněžování sjezdovky je určitá ekologická zátěž. Nicméně takový zásah, jako je ta stavba, musí mít jednoznačně nějaká pravidla.
Podle mne by jako první měl být udělán nějaký hydrogeologický rozbor, jestli ta lokalita vůce disponuje takovými přebytky vody ze srážek, aby ta nádrž čerpající v zimě vodu nahoru na sjezdovku neochuzovala okolní pozemky o podzemní vodu potřebnou pro správnou fukci okolní přírody. Případně stanovit limity takového projektu, aby se toto nestalo.
Jako druhý by měl být průzkum lokality, který by zmapoval vzácné a chráněné rostliny a rostlinné biotopy.
Jako třetí by mělo být součástí projektu, a to se zatím, pokud vím, málokde dělá a málo se o tom, ví, jak to udělat, projekt přenesení těch vzácných rostlin a rostlinných biotopů do finálních terénních úprav této nádrže, pokud by projekt byl schválený. V prostoru terénních úprav by se museli jedinci těch vzácných rostlin fyzicky najít, na nějaký rok přemístit a pěstovat jinde a potom vrátit do příslušně upraveného okolí nádrže. Případně by se muselo, a to už je nyní úplně zelené scifi, vymyslet, jak plošky toho biotopu, třeba půl metru, metr čtvereční, bez poškození vcelku vyrýpnout, po dobu stavby bez nějaké velké změny někde jinde v podobném prostředí uchovávat a po finalizaci stavby jimi zase upravenou plochu kolem nádrže mozaikovitě osadit, aby se ten rostlinnýc biotop zase rozšířil zpět, kde byl dříve.
Toto všechno by podle mne mělo být v projektu, aby ten projekt byl ekologicky korektkní a mělo být realizováno a placeno investorem toho projektu.
A tom všemu se ten exekutor vědomě vyhnul. Podle mne by, co se týká ochrany prostředí, mělo být legislativně upraveno toto, že když se už nedá zjistit výchozí stav, co se týká chráněných rostlin, mělo by být automaticky ze zákona předpokládáno, že ty všechny všechny chráněné , rostliny na celé zničené ploše v nějakém běžném množství typickém pro taková biotop byly a že byly vědomě zničeny a od toho stanovit příslušné pokuty. Dále by měly následovat buď pokuty za nevrácení původního biotopu do okolí té nádrže anebo závazek investora, že nějakým legálním způsobem ty chráněné rostliny i další rostliny typické pro biotop získá a biotop tam nějakým technicky dostupným způsobem přiblíží tomu původnímu.
Odpovědět

Daniel Řezníček

13.6.2021 13:28 Reaguje na Radim Polášek
Jen pro doplnění toho, co píšete ohledně: "když se už nedá zjistit výchozí stav, co se týká chráněných rostlin"... Expertní posudek, který ČIŽP vzala jako bernou minci a který tvrdí, že nelze zjistit výchozí stav, je v rozporu s nálezovou databází chráněných druhů... Je to tedy cílené obcházení (nebo hrubá nevědomost) něčeho, co se přímo nabízí ke zjištění výchozího stavu stran chráněných rostlin.
Odpovědět

13.6.2021 11:32
Paprsek už není co býval. Už je to jenom, jak lidí vybrat co nejvíc peněz. S panem Faltynkem si tam můžou dělat co chtějí. Všechny asfaltove cesty co vedou do Vrbna jsou nové. Podívejte se na zbytek okresu, tak bohužel nemají svá sídla, tak jezdíme po výkonech. A když dostal dotaci na rolbu na obnovu lyžařských stop, tak si rolbou upravuje sjezdovky. Když dostal dotaci na stavbu lyžárny, tak už při stavbě věděl a předělává to na penzion a wellnes. Jestli se lidí nebudou bránit, tak takový parchanti nás budou ovládat a budou si dělat co chtějí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2021 10:00 Reaguje na
Běžecké stopy jsou kolem Parsku trvale nejlépe upravované v celých Jeseníkách.
Dobře, ale strojové stopy přes Medvědí a Spálenou až na Kladskou bránu a dál na Návrší jsou skutečně zcela zbytečné, to ji můžeme vyšlapat sami.
Odpovědět

Jirka Černý

13.6.2021 12:16
Kde jsou nějací protestující demonstranti? Jo já zapomněl že protestujícím obsazovačům všeho druhu už bylo jednou dost jasně předvedeno že když se do toho dá exekutor je po legraci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2021 10:01 Reaguje na Jirka Černý
Kritizujete, že se všude montují obsazovači.
Teď kritizujete, že neobsazují. Vám se zavděčit bude asi dos těžké, že?
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.6.2021 10:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Zastanu se p. Cerneho, i kdyz urcite umi mluvit sam. On to myslel ironicky, to snad je normalne jasne. V tomhle pripade je jiny problem a to je zrejme zazrana komunisticka mafie, ktera vsechny ovlivnuje a otravuje a dela si dal, co chce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.6.2021 19:18 Reaguje na Jarka O.
To nebyla ironie, ovinění exekutora bylo zcela vážné. A jestli to má něco společného s komáry, netuším. Ale za špinavost to skutečně považuju.
jen ta manipulace v tom neswedí. Kdyby ten člověk byl zedník, lékař nebo hasič, nikdo by to neuváděl, ale exekutora uvedou. Kdyby byl třeba Syřan, tak dvakrát.
Odpovědět
JO

Jarka O.

14.6.2021 21:12 Reaguje na Pavel Hanzl
To asi jo, ale p. Černý myslel jen ty demonstranty ironicky. Mně ten titulek s exekutorem moc neseděl. Mohli napsat stavebník, napsali exekutor, což je boháč a něco jako vydriduch. Novinari holt vi, co smí psát. Kdyby to byl Arab, i když nevím, proč to sem pletete, tak to napsat nesmí, že je to Arab. Komanči to jsou, to není jinak možný. Je to hnusný povolani, exekutor, brr, vzpomenu si na popravy. A ten Judr. asi bude lotr, co.
Odpovědět

Daniel Řezníček

15.6.2021 20:30 Reaguje na Jarka O.
Dobrý den paní Jarko O. Víte proč tam je uvedeno "exekutor" a ne jen stavebník? Protože exekutor podle zákona nemůže podnikat v jiné sféře, což se tady děje. Navíc to sám přiznává tím, že v průběhu kauzy přestal za skiareál komunikovat. V článku, který vyšel v MF Dnes, už se za pana stavebníka vyjadřuje někdo jiný. To, že stavebník je exekutor, zde má samo o sobě informační hodnotu. Kdyby to byl Arab nebo zmrzlinář, tak by příslušný zákon neporušoval... jen ty ostatní :-(
Odpovědět
JO

Jarka O.

16.6.2021 23:09 Reaguje na Daniel Řezníček
Děkuji. Jak vidíte, nevyznám se v těchto zákonech. Celý divný postup úřadů mi připadá jako nějaké bratrstvo kočičí pracky, typicky komunistická mafie, která si pořád udržuje styky, i když už dávno převlékli kabáty. Proč mají mít pořád navrch? To mě na tom štve nejvíc. To je skoro jak v tom pravdivém vtipu o babičce, co pozdraví na úřadě 5 ruznymi pozdravy, protože systém je jiný, ale sedí tam pořád ti stejní lidi.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

16.6.2021 13:13 Reaguje na Jarka O.
Titul JUDr. znamená, že má jeho nositel lepší povědomí o tom, co je legální a co protizákonné, než většina ostatních občanů. Takže pokud má exekutor a stavebník Mika právnické vzdělání, o to více je neomluvitelné jeho vědomé porušení zákona.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

14.6.2021 17:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně. Když aktivisté protestují, tak to panu Černému vadí. Když neprotestují, tak mu to také vadí.
Odpovědět

Jirka Černý

15.6.2021 16:05 Reaguje na Majka Kletečková
Paní nebo slečna Jarka jediná chápe v čem je rozdíl když mi jednou vadí že protestují a jednou že neprotestují. Bojovat protesty a obsazováním když vám hrozí maximálně pokuta která se zacvaká z nějakého fondu je bez rizika, zato pan exekutor by jim možná přes své právníky mohl velmi citelně znepříjemnit život a pokud by mu vznikla jejich jednáním finanční újma tak to Bůh jim pomáhej.
Odpovědět

Daniel Řezníček

15.6.2021 20:28 Reaguje na Jirka Černý
Pane Černý, co se týče obsazování, tak proč by měli místo obsazovat aktivisté, když už to učinil stavebník? To, že někdo oplotí státní les, což je protiprávní, vám nepřijde špatně? Je to porušení zákona. O to jde, ne o to, kdo ten stavebník je. Aby pak někdo obsazoval prostor, který už před tím obsadil někdo jiný, to nevím, to mi přijde už moc :-)
Odpovědět

Jirka Černý

15.6.2021 22:33 Reaguje na Daniel Řezníček
Samozřejmě že ten člověk jedná velmi nevhodně ve vztahu k zákonům a ochraně přírody tak jak je dnes vnímána (kdyby to stavěl v době vzniku Orlické přehrady bude to každému putna a dnes bude za velkého vizionáře). Ale ekologičtí aktivisté zde možná narazili na svůj strop a tím je člověk který nejspíš dobře ví co mu projde, má tlupu jistě skvělých právníků a pokud mu zásahem do jeho aktivit vznikne škoda která půjde vyjádřit penězi (to jde vždy) je víc než jasné že své peníze umí z lidí dostat.
Takže ano, od ekologů očekávám maximální nasazení s výsledkem že bude muset vše uvést do stavu přesně podle schváleného zadání, cokoliv jiného je prohra s ukázkou toho že ekošikana je tu jen pro běžné občany a organizace co se snaží jednat slušně.
Odpovědět

Daniel Řezníček

17.6.2021 15:09 Reaguje na Jirka Černý
Ano, v mnohých věcech, co píšete, máte pravdu. Věcí už se zabývá policie. Tím, že jsme napsali článek a upozornili všechna relevantní média v kraji (svůj článek napsali i v MF Dnes), tak se to začalo rozmazávat a šumperská policie už musela začít konat. Myslím, že se to tedy daří i s limitovanými možnostmi, kdy nemáte vliv na rozhodování úřadů, někam tlačit. Zpráva je zde:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stavbou-prehrady-pod-arealem-paprsek-budovane-nacerno-se-zabyva-policie
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

15.6.2021 19:34
Jak je vidět z diskuse, mnohým občanům ČR obcházení či rovnou porušování zákona nevadí. Tak proč tu ten stát vlastně máme? A co tahle vláda, a vlády jiné, dřívější, a ty budoucí? Nebylo by lepší vzít do rukou zbraně a silou si vzít, třeba sousedovi, slepici, kozu, vyhnat ho z domu a zotročit jeho děti? Lidi, vzpamatujte se. Ano, zákony jsou nedokonalé, ale pokud existují, tak zůstáváme stále lidmi.
Odpovědět
Pája Žížala

Pája Žížala

17.6.2021 13:57 Reaguje na Katka Pazderů
Zde s vámi musím souhlasit. Aspoň to, co máme by se mělo dodržovat. Co si ale mám myslet (jde o čerstvou osobní zkušenost!), když se musím soudit s Městským úřadem, odbor životního prostředí, spor vyhraji, a úřednice mi sdělí, že Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebude respektovat, protože se jí nelíbí! A kraj na stížnost odpoví, že se jim rozhodnutí taky nelíbí..... tak to posvětí.
Jak můžeme chtít dodržování zákonů po občanech, když na ně kálí stát???
A k problematice dodatečného povolení černých staveb : výrazně by jich ubylo, kdyby v zákoně bylo, že při tomto musí stavebník AUTOMATICKY BEZ VÝJIMKY zaplatit pokutu ve výši obvyklé ceny stavby, případně i násobků této ceny. Třeba v chráněné oblasti desetinásobku a pod.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

17.6.2021 14:29 Reaguje na Pája Žížala
V chráněné oblasti by k dodatečnému povolení černých staveb docházet nemělo. Automaticky bez výjimky. V takovém případě by byl úbytek černých staveb ještě výraznější.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

16.6.2021 11:36
Povolani "exekutor" je mi odporne (obdobne jako povolani "kat") i kdyz i tohle povolani je asi potrebne. Vydelavat velke penize na zvysenem trapeni bliznich, to mi prijde ohavne. Na druhe strane, nechapu tu hysterii nad tim, kdyz nekdo stavi docela hezky - jak z fotografii vidno - novy rybnik. Ktery bude v zime sice castecne vypousten a tedy s promenlivou hladinou - ale timhle prece trpi normalni rybniky treba na Trebonsku taky, pri vylovech kapru
Odpovědět

Daniel Řezníček

17.6.2021 15:13 Reaguje na Miloš Zahradník
Pane Zahradníku,
1) exekutor podle zákona nesmí podnikat už v jiné sféře... takže nemůže budovat nádrž na zasněžování sjezdovky
2) Problém u toho "docela hezkého nového rybníka", jak píšete, je, že si ho stavebník začal budovat na černo. Vůbec se neobtěžoval počkat na povolení. Myslíte, že vám by prošlo, kdybyste si začal stavět dům bez stavebního povolení? Zákony tu jsou od toho, aby je dodržovali všichni.
3) Na místě se nacházely chráněné druhy, které jsou stavbou nenávratně poškozeny. Česká inspekce životního prostředí má na toto dohlížet, ale v tomhle případě i samotné Ministerstvo životního prostředí vytklo inspekci velmi špatný a nedostatečně rázný přístup.
Odpovědět
 
reklama
reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.

Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

TOPlist