https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zeleny-kruh-otevreny-dopis-vlade-aby-dodrzela-programove-prohlaseni-a-neomezovala-pravo-verejnosti-pripominkovat-stavebni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zelený kruh: Otevřený dopis vládě, aby dodržela programové prohlášení a neomezovala právo veřejnosti připomínkovat stavební záměry ovlivňující životní prostředí

26.10.2022
Stavba nových domů v Horoměřicích.
Stavba nových domů v Horoměřicích.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Vážený pane premiére Fialo, vážené členky a vážení členové vlády,
obrací se na Vás dvacet nevládních organizací, které se dlouhodobě věnují ochraně přírody a krajiny a zlepšování životního prostředí. Ve čtvrtek 27. 10. 2022 budete projednávat věcnou novelu stavebního zákona a návrh zcela nového zákona o jednotném environmentálním stanovisku. V rámci těchto bodů budete rozhodovat o přetrvávajícím rozporu mezi MŽP a MPO/MD ve věci účasti veřejnosti v řízeních o povolování staveb. Konkrétně je spor veden o podobu § 70, odst. 3 v zákoně č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny.
 

Varianta navržená MŽP přiznává spolkům právo vyjadřovat se např. ke kácení stromů nebo záborům zelených ploch v souvislosti s výstavbou. Varianta prosazovaná zejména Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem dopravy má vyloučit veřejnost i z těch řízení, kterých se dnes podle účinného zákona účastnit může. Zejména se jedná o řízení o povolení výjimek ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů.

Pro podporu znění § 70, odst. 3 v zákoně č. 114/1992, jaké původně předložilo MŽP, předkládáme tyto argumenty:

   1) Veřejnost má na základě evropské legislativy garantováno právo podat proti pravomocnému povolení, jež ovlivňuje životního prostředí, žalobu, a to i když nebyla účastníkem předchozích řízení. Soud na případná pochybení správních úřadů ale může reagovat pouze zrušením povolení, vydat nové a lepší soud nemůže. Tento postup vede k výrazným zásahům do právní jistoty zejména investora, a je z pohledu všech účastníků nejméně výhodný.
   2) Veřejná kontrola rozhodování správních úřadů: občané, kteří mají právo se prostřednictvím spolků účastnit povolovacích řízení dotýkajících se kvality životního prostředí v místě jejich domovů, přispívají k včasné nápravě nesprávných rozhodnutí správních úřadů a mají protikorupční charakter. Vidět má být nejen na smlouvy veřejného sektoru nebo platy politiků, ale také na rozhodování úřadů, pokud se bezprostředně týká občanů v místě jejich domovů.
   3) Příklady, kdy to dobře dopadlo: nejvýznamnějším přínosem účastenství spolků je množství zachráněných přírodních hodnot a lokalit před necitlivými stavebními či těžebními záměry. Řada projektů byla na základě argumentace spolků upravena nebo projekty nebyly realizovány. Za všechny uveďme dohodu o Golfovém hřišti Roztěž ve Středočeském kraji (původně 27 jamek a 120 ha, po zmenšení 18 jamek a 90 ha) ; ukončení přípravy projektu Rekreační areál Darmyšl – Racov, který měl zabrat zemědělskou půdu v harmonické krajině, v bezprostřední blízkosti rybníků, údolní nivy potoka, mokřadních luk a lesa v okrese Tachov; záchrana parku a dětského hřiště v obci Skuteč, kde měl být postaven supermarket. Připomenout je třeba i kauzu rozsáhlého kácení stromů při výstavbě prodejen společnosti Lidl vrcholící v roce 2003. Tehdejší změna nežádoucí praxe a dohoda mezi společností Lidl a spolky by podle současných pravidel nebyla možná.
   4) Po čtyřech letech aplikace úpravy, která účast veřejnosti radikálně omezila, je zřejmé, že vyloučení veřejnosti z povolovacích řízení výstavbu nezrychlilo. Také počet případů řešených v odvoláních se podle statistik MMR nezměnil. Ministerstva nemají svůj požadavek na vyloučení veřejnosti opřen o žádná data či analýzy. Stejně tak veřejná správa stále nemá analýzu důvodů, proč stavební úřady nerespektují při rozhodování zákonem stanovené lhůty.
   5) Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že „U nové výstavby (...) odmítáme NIMBY efekt, budeme však podporovat zapojení veřejnosti a její seznámení s investorskými záměry, aniž by to řízení zdržovalo.“ Návrh MPO a MD je s tímto slibem v rozporu.

S ohledem na výše uvedené Vás proto naléhavě žádáme, abyste při rozhodování o podobě § 70 podpořili původní návrh MŽP, který umožní občanům organizovaným ve spolcích připomínkovat dopady staveb na přírodu a životní prostředí alespoň v rozsahu, který do legislativy vtělila minulá vláda.

S úctou
Petra Kolínská
Pověřena vedením Zeleného kruhu

Otevřený dopis podepsaly tyto organizace
Arnika Martin Skalský
Ateliér pro životní prostředí Pavel Černohous
Auto*mat Martin Šotola
Beleco Jana Moravcová
Calla Romana Panská
CDE Barbora Urbanová
Česká společnost ornitologická Zdeněk Vermouzek
Děti Země Mirek Patrik
Frank Bold Laura Otýpková
Greenpeace Jan Freidinger
Hnutí Brontosaurus Dalimil Toman
Hnutí Duha Anna Kárníková
Konopa Jan Vít Trčka
Koridor D8 Martin Klečka
Nadace na ochranu zvířat Eva Hodek
Pěšky městem Petra Syrová
Re-set Radek Kubala
SEVER Jiří Kulich
STUŽ Jiří Dlouhý
Svoboda zvířat Lucie Hemrová


reklama

 
Zelený kruh

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.10.2022 17:34
Současný stav, kdy dotčená veřejnost byla doslova odřezána od možnosti vstupovat do správních řízení ,která se týkají m.j. ochrany krajiny a přírody , lze směle porovnat s "heydrichiádou" z doby okupace ČR nacisty.

V obrovském záběru se ničí přírodní dědictví naší země a klauni-politici tomu nečinně přihlížejí, popřípadě diskrétně bankovku do kapsičky zastrčí.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

26.10.2022 17:51
Bohužel "dotčenou veřejností" se občas stávaly skupiny, vydírající investory.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.10.2022 18:23 Reaguje na Richard Vacek
Vím, takové případy skutečně byly. Ani to však nemůže být dostatečně silný důvod pro obecné vyloučení spolků.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.10.2022 15:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, naprostý souhlas.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

26.10.2022 22:52 Reaguje na Richard Vacek
Jenže tímto tvrzením vyléváte s vodou z vaničky i dítě.
Je víc případů, kdy se lidi skutečně chrání před poškozením svého prostředí před stavebními záměry.
Des prakticky nemáte v obci šanci. Když si umanu, že vedle obytné zástavby postavím třeba hlučný provoz, tak pokud to nezamítne stavební úřad (a to musí být i dobrý územní plán), jste v námitkách prakticky bez šance, protože vaše připomínky vyhodnotí jako takové, které nemají přímý dopad na přírodu.
Pokud si vybavím novelizaci, tak "dotčená veřejnost", zejména spolky, už mají stanovené podmínky, za kterých se mohou stát účastníky stavebních řízení.
Mám dojem, že už je omezena možnost, že spolek vzniká až v případě stavebního záměru, ale musí být místně příslušný a několik let být činný.
Praxe, kterou jsme měli u nás zavedenou mezi některými referenty SÚ - že jsme si nad projektem investora sedli, domluvili se o tom co by bylo dobré lépe v podmínkách stavby upřesnit, už dávno skončila. Ale byla to pohoda, bez námitek k řízení, a všichni jsme šetřili čas.

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

28.10.2022 15:33 Reaguje na Pavel Jeřábek
1*
Odpovědět
PB

Petr Blažek

28.10.2022 23:13 Reaguje na Pavel Jeřábek
Ovšem všechno musí mít své meze. Když vezmu příklad ze své profese, tak dnes prakticky nemáte šanci postavit nový provoz jakékoliv živočišné výroby jinak než na základech starých budov. A tak je to bohužel se vším. Už 20 let se neodevřel nový lom na kámen....
Odpovědět
HH

Honza Honza

28.12.2022 09:04
podívejte se na architekturu na Západě, v Řecku, na alpskou krásnou přírodu. Proč to u nás nemáme? Zato máme nejobtížnější stavební řízení! Protože úředníkům dle vzoru socializmu ale i dle vzoru zkostnatělého Rakouska Uherska nejde o výsledek, ale o to, aby si nedělali problémy, aby plnili předpisy, o kterých ví, že někdy jsou nesmysl, aby se zavděčili vedoucímu, mají své známé,kamarády! Jak to odstranit? Jak odstranit mafii v Rusku, korupci na Ukrajině? Snad asi výchovou, přesvědčováním (viz úloha ekolistu nás vést k lepší přírodě), snad si my sami uvědomíme, že jsou důležitější věci než náš osobní zisk.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist